Cleanse po/* directory a bit
[apps/madmutt.git] / po / bg.po
1 # This file was translated by Velko Hristov
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Velko Hristov <hristov@informatik.hu-berlin.de>, 2003.
4 #
5 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
6 # todo: overflow, certfile
7 # todo: matching - "съвпадащи" или "отговарящи на"?
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
14 "Last-Translator: \n"
15 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: help.c:254
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Generic bindings:\n"
24 "\n"
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Общи клавишни комбинации:\n"
28 "\n"
29
30 #: help.c:258
31 msgid ""
32 "\n"
33 "Unbound functions:\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Функции, без клавишна комбинация:\n"
38 "\n"
39
40 #: crypt.cpkg:4026
41 msgid ""
42 "\n"
43 "[-- End of signed data --]\n"
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "[-- Край на подписаните данни --]\n"
47
48 #: crypt.cpkg:1141
49 msgid "                aka: "
50 msgstr ""
51
52 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
53 msgid "            created: "
54 msgstr ""
55
56 #: main.c:87
57 #, fuzzy
58 msgid ""
59 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
60 "       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
61 "<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
62 "[ ... ]\n"
63 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
64 "       madmutt -v\n"
65 "\n"
66 "options:\n"
67 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
68 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
69 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
70 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
71 msgstr ""
72 "Стартиране: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] [ -m <тип> ] [ -f "
73 "<файл> ]\n"
74 "       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -Q <запитване> [ -Q "
75 "<запитване> ] [...]\n"
76 "       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -A <псевдоним> [ -A "
77 "<псевдоним> ] [...]\n"
78 "       mutt [ -nx ] [ -e <команда> ] [ -a <файл> ] [ -F <файл> ] [ -H "
79 "<файл> ] [ -i <файл> ] [ -s <тема> ] [ -b <адрес> ] [ -c <адрес> ] <адрес> "
80 "[ ... ]\n"
81 "       mutt [ -n ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -p\n"
82 "       mutt -v[v]\n"
83 "\n"
84 "Параметри:\n"
85 "  -A <псевдоним>\tразгръща указания псевдоним\n"
86 "  -a <име на файл>\tприлага файл към писмото\n"
87 "  -b <адрес>\tизпраща сляпо копие (BCC) към този адрес\n"
88 "  -c <адрес>\tизпраща копие (CC) към този адрес\n"
89 "  -e <команда>\tкоманда, която да бъде изпълнена след инициализация\n"
90 "  -f <име на файл>\tпощенска кутия, която да бъде заредена\n"
91 "  -F <име на файл>\tалтернативен muttrc файл\n"
92 "  -H <име на файл>\tфайл със заглавна информация\n"
93 "  -i <име на файл>\tфайл, който да бъде включен в отговора\n"
94 "  -m <тип>\tтип на пощенската кутия по подразбиране\n"
95 "  -n\t\tигнорира системния Muttrc\n"
96 "  -p\t\tредактира чернова\n"
97 "  -Q <variable>\tзапитване за конфигурационна променлива\n"
98 "  -R\t\tотваря пощенската кутия само за четене\n"
99 "  -s <тема>\tтема на писмото (трябва да е в кавички, ако съдържа интервали)\n"
100 "  -v\t\tпоказва версията и дефинициите, използвани при компилация\n"
101 "  -x\t\tсимулира mailx изпращане\n"
102 "  -y\t\tизбор на файл от листа `mailboxes'\n"
103 "  -z\t\tнезабавен изход от програмата, ако в пощенската кутия няма писма\n"
104 "  -Z\t\tотваряне на първата пощенска кутия с нови писма или незабавен изход "
105 "от програмата ако няма такава\n"
106 "  -h\t\tпоказва този текст"
107
108 #: compose.c:124 compose.c:128
109 #, fuzzy
110 msgid "     sign as: "
111 msgstr " подпис като: "
112
113 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
114 #, c-format
115 msgid "     to %s"
116 msgstr "    до %s"
117
118 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
119 #, c-format
120 msgid "   from %s"
121 msgstr "   от %s"
122
123 #: main.c:106
124 msgid ""
125 "  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
126 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
127 "  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
128 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
129 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
130 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
131 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
132 msgstr ""
133
134 #: main.c:98
135 msgid ""
136 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
137 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
138 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
139 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
140 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
141 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
142 "  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
143 msgstr ""
144
145 #: main.c:114
146 msgid ""
147 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
148 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
149 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
150 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
151 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
152 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
153 "  -h\t\tthis help message"
154 msgstr ""
155
156 #: lib-mx/compress.c:428
157 #, c-format
158 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
159 msgstr ""
160
161 #: lib-ui/curs_lib.c:365
162 msgid " ('?' for list): "
163 msgstr " (използвайте'?' за избор от списък): "
164
165 #: compose.c:117
166 msgid " (PGP/MIME)"
167 msgstr ""
168
169 #: compose.c:115
170 #, fuzzy
171 msgid " (inline)"
172 msgstr "(по-нататък)\n"
173
174 #: lib-mx/mx.c:912
175 #, c-format
176 msgid " Press '%s' to toggle write"
177 msgstr "Натиснете '%s' за включване/изключване на режима за запис"
178
179 #: crypt.cpkg:2665
180 msgid " aka ......: "
181 msgstr ""
182
183 #: lib-ui/curs_main.c:1532
184 msgid " in this limited view"
185 msgstr " в този ограничен изглед"
186
187 #: commands.c:601
188 msgid " tagged"
189 msgstr " маркиран"
190
191 #: pattern.c:716
192 #, c-format
193 msgid "%c: invalid command"
194 msgstr "%c: невалидна команда"
195
196 #: pattern.c:721
197 #, c-format
198 msgid "%c: not supported in this mode"
199 msgstr "%c: не се поддържа в този режим"
200
201 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
202 #, c-format
203 msgid "%d kept, %d deleted."
204 msgstr "запазени: %d; изтрити: %d"
205
206 #: lib-mx/mx.c:792
207 #, c-format
208 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
209 msgstr "запазени: %d; преместени: %d; изтрити: %d"
210
211 #: crypt.cpkg:3113
212 #, c-format
213 msgid "%s \"%s\"."
214 msgstr ""
215
216 #: nntp.c:1336
217 #, c-format
218 msgid "%s (tagged: %d) %d"
219 msgstr ""
220
221 #: crypt.cpkg:3111
222 #, c-format
223 msgid "%s <%s>."
224 msgstr ""
225
226 #: crypt.cpkg:3180
227 #, c-format
228 msgid "%s Do you really want to use the key?"
229 msgstr "%s Действително ли искате да използвате този ключ?"
230
231 #: compose.c:157
232 #, c-format
233 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
234 msgstr "%s [#%d] е променено. Желаете ли да опресните кодирането?"
235
236 #: compose.c:151
237 #, c-format
238 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
239 msgstr "%s [#%d] вече не съществува!"
240
241 #: pop.c:1323
242 #, c-format
243 msgid "%s [%d of %d messages read]"
244 msgstr "%s [%d от %d писма са прочетени]"
245
246 #: main.c:470
247 #, c-format
248 msgid "%s does not exist. Create it?"
249 msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
250
251 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
252 #, c-format
253 msgid "%s is an invalid IMAP path"
254 msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
255
256 #: pop.c:1034 pop.c:1231
257 #, c-format
258 msgid "%s is an invalid POP path"
259 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
260
261 #: nntp.c:1779
262 #, fuzzy, c-format
263 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
264 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
265
266 #: nntp.c:373
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
269 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
270
271 #: browser.c:471 browser.c:1096
272 #, c-format
273 msgid "%s is not a directory."
274 msgstr "%s не е директория."
275
276 #: muttlib.c:337
277 #, c-format
278 msgid "%s is not a mailbox!"
279 msgstr "%s не е пощенска кутия!"
280
281 #: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
282 #, c-format
283 msgid "%s is not a mailbox."
284 msgstr "%s не е пощенска кутия."
285
286 #: sendlib.c:748
287 #, c-format
288 msgid "%s isn't a regular file."
289 msgstr "%s не е обикновен файл."
290
291 #: sendlib.c:372
292 #, c-format
293 msgid "%s no longer exists!"
294 msgstr "%s вече не съществува!"
295
296 #: lib-mx/mx.h:55
297 #, c-format
298 msgid "%s not permitted by ACL."
299 msgstr ""
300
301 #: lib-mx/compress.c:357
302 #, c-format
303 msgid ""
304 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
305 "kept!\n"
306 msgstr ""
307
308 #: init.c:247
309 #, c-format
310 msgid "%s: Unknown type."
311 msgstr "%s: Непознат тип."
312
313 #: lib-ui/color.c:227
314 #, c-format
315 msgid "%s: color not supported by term"
316 msgstr "%s: терминалът не поддържа цветове"
317
318 #: lib-ui/color.c:276
319 #, c-format
320 msgid "%s: command valid only for index object"
321 msgstr "%s: командата е валидна само за индексен обект"
322
323 #: lib-ui/color.c:508
324 #, c-format
325 msgid "%s: no such attribute"
326 msgstr "%s: няма такъв атрибут"
327
328 #: lib-ui/color.c:233
329 #, c-format
330 msgid "%s: no such color"
331 msgstr "%s: няма такъв цвят"
332
333 #: keymap.c:839
334 #, c-format
335 msgid "%s: no such function"
336 msgstr "%s: няма такава функция"
337
338 #: keymap.c:753
339 #, c-format
340 msgid "%s: no such function in map"
341 msgstr "%s: непозната функция"
342
343 #: keymap.c:648
344 #, c-format
345 msgid "%s: no such menu"
346 msgstr "%s:  няма такова меню"
347
348 #: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
349 #, c-format
350 msgid "%s: no such object"
351 msgstr "%s: няма такъв обект"
352
353 #: lib-ui/color.c:283
354 #, c-format
355 msgid "%s: too few arguments"
356 msgstr "%s: недостатъчно аргументи"
357
358 #: headers.c:148
359 #, c-format
360 msgid "%s: unable to attach file"
361 msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
362
363 #: main.c:589
364 #, c-format
365 msgid "%s: unable to attach file.\n"
366 msgstr "%s: грешка при прилагане на файла.\n"
367
368 #: init.c:1338
369 #, c-format
370 msgid "%s: unknown command"
371 msgstr "%s: непозната команда"
372
373 #: init.c:1188
374 #, c-format
375 msgid "%s: unknown type"
376 msgstr "%s: непознат тип"
377
378 #: init.c:1055
379 #, c-format
380 msgid "%s: unknown variable"
381 msgstr "%s: непозната променлива"
382
383 #: init.c:962
384 #, c-format
385 msgid "'%d' is invalid for $%s"
386 msgstr ""
387
388 #: init.c:138 init.c:867
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "'%s' is invalid for $%s"
391 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
392
393 #: init.c:1172
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
396 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
397
398 #: handler.c:1450
399 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
400 msgstr "('view-attachments' няма клавишна комбинация!)"
401
402 #: lib-ui/status.c:113
403 msgid "(no mailbox)"
404 msgstr "(няма пощенска кутия)"
405
406 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
407 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
408 msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o)"
409
410 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
411 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
412 msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o), приемане винаги(a)"
413
414 #: handler.c:1191
415 #, c-format
416 msgid "(size %s bytes) "
417 msgstr "(размер %s байта) "
418
419 #: handler.c:1448
420 #, c-format
421 msgid "(use '%s' to view this part)"
422 msgstr " (използвайте'%s' за да видите тази част)"
423
424 #: crypt.cpkg:1153
425 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
426 msgstr ""
427
428 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
429 #: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
430 msgid ", "
431 msgstr ""
432
433 #: compose.c:206
434 msgid "-- Attachments"
435 msgstr "-- Приложения"
436
437 #: help.c:243
438 msgid "<UNKNOWN>"
439 msgstr "<НЕИЗВЕСТНА>"
440
441 #: compose.c:125 compose.c:129
442 msgid "<default>"
443 msgstr "<по подразбиране>"
444
445 #: crypt.cpkg:950
446 msgid "A policy requirement was not met\n"
447 msgstr ""
448
449 #: crypt.cpkg:958
450 msgid "A system error occurred"
451 msgstr ""
452
453 #: pop.c:325
454 msgid "APOP authentication failed."
455 msgstr "Неуспешна APOP идентификация."
456
457 #: send.c:1413
458 msgid "Abort unmodified message?"
459 msgstr "Желаете ли да изтриете непромененото писмо?"
460
461 #: send.c:1414
462 msgid "Aborted unmodified message."
463 msgstr "Непромененото писмо е изтрито."
464
465 #: nntp.c:2192
466 msgid "Adding new newsgroups..."
467 msgstr ""
468
469 #: alias.cpkg:337
470 msgid "Address: "
471 msgstr "Адрес:"
472
473 #: alias.cpkg:396
474 msgid "Alias added."
475 msgstr "Псевдонимът е добавен."
476
477 #: alias.cpkg:312
478 msgid "Alias as: "
479 msgstr "Псевдоним за адресната книга:"
480
481 #: alias.cpkg:682
482 msgid "Aliases"
483 msgstr "Псевдоними"
484
485 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
486 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
487 msgstr ""
488
489 #: crypt.cpkg:3064
490 #, fuzzy
491 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
492 msgstr "Всички подходящи ключове са остарели, анулирани или деактивирани."
493
494 #: muttlib.c:327
495 #, c-format
496 msgid "Append messages to %s?"
497 msgstr "Желаете ли да добавите писмата към %s?"
498
499 #: lib-ui/curs_main.c:788
500 msgid "Argument must be a message number."
501 msgstr "Аргументът трябва да бъде номер на писмо."
502
503 #: nntp.c:1903
504 #, c-format
505 msgid "Article %d not found on server"
506 msgstr ""
507
508 #: lib-ui/curs_main.c:719
509 #, c-format
510 msgid "Article %s not found on server"
511 msgstr ""
512
513 #: lib-ui/curs_main.c:689
514 msgid "Article has no parent reference!"
515 msgstr ""
516
517 #: send.c:1455
518 #, fuzzy
519 msgid "Article not posted."
520 msgstr "Приложението е записано на диска."
521
522 #: send.c:1740
523 msgid "Article posted."
524 msgstr ""
525
526 #: compose.c:608
527 msgid "Attach file"
528 msgstr "Прилагане на файл"
529
530 #: compose.c:624
531 msgid "Attaching selected files..."
532 msgstr "Прилагане на избраните файлове..."
533
534 #: recvattach.c:500
535 msgid "Attachment filtered."
536 msgstr "Приложението е филтрирано."
537
538 #: recvattach.c:397 recvattach.c:474
539 msgid "Attachment saved."
540 msgstr "Приложението е записано на диска."
541
542 #: recvattach.c:858
543 msgid "Attachments"
544 msgstr "Приложения"
545
546 #: imap/auth.c:83
547 #, c-format
548 msgid "Authenticating (%s)..."
549 msgstr "Идентифициране (%s)..."
550
551 #: pop.c:304
552 msgid "Authenticating (APOP)..."
553 msgstr "Идентифициране (APOP)..."
554
555 #: pop.c:221
556 msgid "Authenticating (SASL)..."
557 msgstr "Идентифициране (SASL)..."
558
559 #: pop.c:339
560 #, fuzzy
561 msgid "Authenticating (USER)..."
562 msgstr "Идентифициране (SASL)..."
563
564 #: crypt.cpkg:945
565 msgid "Available CRL is too old\n"
566 msgstr ""
567
568 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
569 #, c-format
570 msgid "Bad IDN \"%s\"."
571 msgstr "Лош IDN \"%s\"."
572
573 #: sendlib.c:2028
574 #, c-format
575 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
576 msgstr "Лош IDN %s докато формата за повторно изпращане беше подготвяна."
577
578 #: compose.c:579 send.c:1512
579 #, c-format
580 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
581 msgstr "Лош IDN в \"%s\": '%s'"
582
583 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
584 #, c-format
585 msgid "Bad IDN: '%s'"
586 msgstr "Лош IDN: '%s'"
587
588 #: imap/imap.c:1342
589 msgid "Bad mailbox name"
590 msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
591
592 #: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
593 msgid "Bottom of message is shown."
594 msgstr "Това е краят на писмото."
595
596 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
597 #, c-format
598 msgid "Bounce message to %s"
599 msgstr "Препращане на писмото към %s"
600
601 #: commands.c:175 recvcmd.c:131
602 msgid "Bounce message to: "
603 msgstr "Препращане на писмото към: "
604
605 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
606 #, c-format
607 msgid "Bounce messages to %s"
608 msgstr "Препращане на писмото към %s"
609
610 #: commands.c:177 recvcmd.c:133
611 msgid "Bounce tagged messages to: "
612 msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
613
614 #: main.c:206
615 msgid "Built-In Defaults:"
616 msgstr ""
617
618 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
619 msgid "CLOSE failed"
620 msgstr "Неуспешен CLOSE"
621
622 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
623 msgid "Cache directory not created!"
624 msgstr ""
625
626 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
627 #, c-format
628 msgid "Can't append to folder: %s"
629 msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
630
631 #: browser.c:671
632 msgid "Can't attach a directory!"
633 msgstr "Не може да прилагате директория!"
634
635 #: main.c:474
636 #, c-format
637 msgid "Can't create %s: %s."
638 msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
639
640 #: compose.c:1005
641 #, c-format
642 msgid "Can't create file %s"
643 msgstr "Грешка при създаване на файла %s"
644
645 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
646 msgid "Can't create filter"
647 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
648
649 #: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
650 msgid "Can't create filter process"
651 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
652
653 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
654 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
655 #: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
656 #: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
657 msgid "Can't create temporary file"
658 msgstr "Грешка при създаване на временен файл"
659
660 #: recvcmd.c:833
661 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
662 msgstr ""
663 "Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
664 "капсулирате с MIME останалите?"
665
666 #: recvcmd.c:489
667 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
668 msgstr ""
669 "Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
670 "препратите с MIME останалите?"
671
672 #: recvattach.c:846
673 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
674 msgstr "Грешка при дешифрирането на шифровано писмо!"
675
676 #: recvattach.c:965
677 msgid "Can't delete attachment from POP server."
678 msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
679
680 #: recvattach.c:973
681 #, fuzzy
682 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
683 msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
684
685 #: lib-mx/mx.c:103
686 #, c-format
687 msgid "Can't dotlock %s.\n"
688 msgstr "Невъзможно dot-заключване за %s.\n"
689
690 #: pop.c:894
691 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
692 msgstr ""
693
694 #: recvcmd.c:724
695 msgid "Can't find any tagged messages."
696 msgstr "Няма маркирани писма."
697
698 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
699 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
700 msgstr "Няма шаблон с това име. Желаете ли да продължите?"
701
702 #: editmsg.c:115
703 #, c-format
704 msgid "Can't open message file: %s"
705 msgstr "Грешка при отваряне на файла: %s"
706
707 #: lib-mx/mx.c:605
708 #, fuzzy
709 msgid "Can't open trash folder"
710 msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
711
712 #: nntp.c:1967 nntp.c:1997
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
715 msgstr "Връзката с %s е затворена"
716
717 #: nntp.c:1954
718 #, fuzzy
719 msgid "Can't post article. No connection to news server."
720 msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
721
722 #: nntp.c:1961
723 #, c-format
724 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
725 msgstr ""
726
727 #: nntp.c:1972 nntp.c:2002
728 #, fuzzy, c-format
729 msgid "Can't post article: %s"
730 msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
731
732 #: nntp.c:642
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "Can't rename %s to %s"
735 msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
736
737 #: muttlib.c:310
738 msgid "Can't save message to POP mailbox."
739 msgstr "Запис на писмо на POP сървър не е възможно."
740
741 #: muttlib.c:317
742 #, fuzzy
743 msgid "Can't save message to newsserver."
744 msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
745
746 #: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
747 #, c-format
748 msgid "Can't stat %s: %s"
749 msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
750
751 #: crypt.cpkg:936
752 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
753 msgstr ""
754
755 #: browser.c:1267
756 msgid "Can't view a directory"
757 msgstr "Директорията не може да бъде показана"
758
759 #: nntp.c:634
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid "Can't write %s"
762 msgstr "Грешка при създаване на %s."
763
764 #: pop.c:888
765 msgid "Can't write header to temporary file!"
766 msgstr "Грешка при запис на заглавната част на писмото във временен файл"
767
768 #: lib-mx/mbox.c:864
769 msgid "Can't write message"
770 msgstr "Невъзможен запис на писмо"
771
772 #: pop.c:1420
773 msgid "Can't write message to temporary file!"
774 msgstr "Грешка при запис на писмото във временен файл"
775
776 #: commands.c:71
777 msgid "Cannot create display filter"
778 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
779
780 #: attach.c:473
781 msgid "Cannot create filter"
782 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
783
784 #: lib-ui/curs_main.c:221
785 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
786 msgstr ""
787 "Режимът на защитената от запис пощенска кутия не може да бъде променен!"
788
789 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
790 #, c-format
791 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
792 msgstr "Получен сигнал %s... Изход от програмата.\n"
793
794 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
795 #, fuzzy
796 msgid "Certificate is not X.509"
797 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
798
799 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
800 msgid "Certificate saved"
801 msgstr "Сертификатът е записан"
802
803 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
804 #, c-format
805 msgid "Certificate verification error (%s)"
806 msgstr ""
807
808 #: lib-ui/curs_main.c:228
809 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
810 msgstr "Промените в тази пощенска кутия ще бъдат записани при напускането й."
811
812 #: lib-ui/curs_main.c:232
813 msgid "Changes to folder will not be written."
814 msgstr "Промените в тази пощенска кутия няма да бъдат записани."
815
816 #: lib-ui/curs_lib.c:321
817 #, c-format
818 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
819 msgstr "Символ = %s, Осмично = %o, Десетично = %d"
820
821 #: commands.c:786
822 #, c-format
823 msgid "Character set changed to %s; %s."
824 msgstr "Кодовата таблица е променена на %s; %s."
825
826 #: browser.c:1061
827 msgid "Chdir to: "
828 msgstr "Смяна на директорията: "
829
830 #: lib-ui/curs_main.c:752
831 #, fuzzy
832 msgid "Check for children of message..."
833 msgstr "Проверка за нови писма..."
834
835 #: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
836 msgid "Checking for new messages..."
837 msgstr "Проверка за нови писма..."
838
839 #: nntp.c:2177
840 #, fuzzy
841 msgid "Checking for new newsgroups..."
842 msgstr "Проверка за нови писма..."
843
844 #: imap/imap.c:352
845 msgid "Checking mailbox subscriptions"
846 msgstr ""
847
848 #: compose.c:110
849 msgid "Clear"
850 msgstr "Обикновен текст"
851
852 #: flags.c:335
853 msgid "Clear flag"
854 msgstr "Изтриване на маркировка"
855
856 #: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
857 #, c-format
858 msgid "Closing connection to %s..."
859 msgstr "Затваряне на връзката към %s..."
860
861 #: pop.c:170
862 msgid "Closing connection to POP server..."
863 msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
864
865 #: crypt.cpkg:2877
866 #, fuzzy
867 msgid "Collecting data..."
868 msgstr "Свързване с %s..."
869
870 #: pop.c:600 pop.c:863
871 #, c-format
872 msgid "Command TOP is not supported by server."
873 msgstr "Сървърът не поддържа командата TOP."
874
875 #: pop.c:602 pop.c:966
876 #, c-format
877 msgid "Command UIDL is not supported by server."
878 msgstr "Сървърът не поддържа командата UIDL."
879
880 #: lib-mx/mbox.c:547
881 msgid "Committing changes..."
882 msgstr "Съхраняване на промените..."
883
884 #: main.c:169
885 #, fuzzy
886 msgid "Compile Options:"
887 msgstr ""
888 "\n"
889 "Опции при компилация:"
890
891 #: pattern.c:1129 pattern.c:1249
892 msgid "Compiling search pattern..."
893 msgstr "Компилиране на шаблона за търсене..."
894
895 #: lib-mx/compress.c:394
896 #, fuzzy, c-format
897 msgid "Compressed-appending to %s..."
898 msgstr "Създаване на копие в %s..."
899
900 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "Compressing %s..."
903 msgstr "Създаване на копие в %s..."
904
905 #: nntp.c:1114
906 #, c-format
907 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
908 msgstr ""
909
910 #: nntp.c:1112
911 #, fuzzy, c-format
912 msgid "Connected to %s. Posting ok."
913 msgstr "Свързване с %s..."
914
915 #: lib-sys/mutt_socket.c:355
916 #, c-format
917 msgid "Connecting to %s..."
918 msgstr "Свързване с %s..."
919
920 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
921 #, fuzzy, c-format
922 msgid "Connecting with \"%s\"..."
923 msgstr "Свързване с %s..."
924
925 #: imap/imap.c:1539
926 #, fuzzy
927 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
928 msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
929
930 #: pop.c:808
931 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
932 msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
933
934 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
935 #, c-format
936 msgid "Connection to %s closed"
937 msgstr "Връзката с %s е затворена"
938
939 #: nntp.c:1223
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
942 msgstr "Връзката с %s е затворена"
943
944 #: commands.c:782
945 #, c-format
946 msgid "Content-Type changed to %s."
947 msgstr "Content-Type е променен на %s."
948
949 #: compose.c:988
950 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
951 msgstr "Полето Content-Type има формата базов-тип/подтип"
952
953 #: imap/util.c:135
954 msgid "Continue?"
955 msgstr "Желаете ли да продължите?"
956
957 #: commands.c:772
958 #, c-format
959 msgid "Convert to %s upon sending?"
960 msgstr "Желаете ли да го конвертирате до %s при изпращане?"
961
962 #: commands.c:600
963 #, c-format
964 msgid "Copy%s to mailbox"
965 msgstr "Копиране на%s в пощенска кутия"
966
967 #: imap/message.c:681
968 #, c-format
969 msgid "Copying %d messages to %s..."
970 msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
971
972 #: imap/message.c:684
973 #, c-format
974 msgid "Copying message %d to %s..."
975 msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
976
977 #: commands.c:658
978 #, c-format
979 msgid "Copying to %s..."
980 msgstr "Създаване на копие в %s..."
981
982 #: main.c:63
983 msgid ""
984 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
985 "Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
986 "Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
987 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
988 "of\n"
989 "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
990 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
991 msgstr ""
992
993 #: lib-sys/mutt_socket.c:374
994 #, c-format
995 msgid "Could not connect to %s (%s)."
996 msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
997
998 #: commands.c:111
999 msgid "Could not copy message"
1000 msgstr "Писмото не може да бъде копирано."
1001
1002 #: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
1003 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
1004 #: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
1005 #, fuzzy
1006 msgid "Could not create temporary file"
1007 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
1008
1009 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
1010 msgid "Could not create temporary file!"
1011 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
1012
1013 #: sort.c:301
1014 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
1015 msgstr ""
1016 "Не може да бъде намерена функция за подреждане! (Моля, съобщете за тази "
1017 "грешка)"
1018
1019 #: lib-sys/mutt_socket.c:350
1020 #, c-format
1021 msgid "Could not find the host \"%s\""
1022 msgstr "Хостът \"%s\" не може да бъде намерен."
1023
1024 #: send.c:810
1025 msgid "Could not include all requested messages!"
1026 msgstr "Не всички поискани писма могат да бъдат прикачени!"
1027
1028 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
1029 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1030 msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
1031
1032 #: sendlib.c:908
1033 #, c-format
1034 msgid "Could not open %s"
1035 msgstr "Грешка при отваряне на %s"
1036
1037 #: lib-mx/mbox.c:634
1038 msgid "Could not reopen mailbox!"
1039 msgstr "Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
1040
1041 #: send.c:1732
1042 msgid "Could not send the message."
1043 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
1044
1045 #: lib-mx/mx.c:407
1046 #, c-format
1047 msgid "Couldn't lock %s\n"
1048 msgstr "Невъзможно заключване на %s\n"
1049
1050 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
1051 #, c-format
1052 msgid "Create %s?"
1053 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
1054
1055 #: browser.c:971
1056 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
1057 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
1058
1059 #: imap/browse.c:249
1060 msgid "Create mailbox: "
1061 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
1062
1063 #: commands.c:597
1064 #, c-format
1065 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
1066 msgstr "Декодиране и копиране на%s в пощенска кутия"
1067
1068 #: commands.c:596
1069 #, c-format
1070 msgid "Decode-save%s to mailbox"
1071 msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия"
1072
1073 #: lib-mx/compress.c:212
1074 #, fuzzy, c-format
1075 msgid "Decompressing %s..."
1076 msgstr "Избиране на %s..."
1077
1078 #: commands.c:599
1079 #, c-format
1080 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
1081 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
1082
1083 #: commands.c:598
1084 #, c-format
1085 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
1086 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
1087
1088 #: postpone.c:471
1089 #, fuzzy
1090 msgid "Decrypting message..."
1091 msgstr "Изтегляне на писмо..."
1092
1093 #: postpone.c:482
1094 msgid "Decryption failed."
1095 msgstr "Неуспешно разшифроване."
1096
1097 #: browser.c:1012
1098 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
1099 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат изтривани"
1100
1101 #: pop.c:1282
1102 msgid "Delete messages from server?"
1103 msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
1104
1105 #: lib-ui/curs_main.c:836
1106 msgid "Delete messages matching: "
1107 msgstr "Изтриване на писма по шаблон: "
1108
1109 #: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
1110 #: pager.c:1979 pager.c:1998
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Deletion"
1113 msgstr "Изтриване"
1114
1115 #: recvattach.c:981
1116 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1117 msgstr "Изтриването на приложения от шифровани писма не се поддържа."
1118
1119 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1122 msgstr "Идентификаторът %s не е проверен. Желаете ли да го използвате за %s ?"
1123
1124 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1127 msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
1128
1129 #: browser.c:658
1130 #, c-format
1131 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1132 msgstr "Директория [%s], Файлова маска: %s"
1133
1134 #: help.c:205
1135 msgid "ERROR: please report this bug"
1136 msgstr "ГРЕШКА: моля, съобщете ни за тази грешка"
1137
1138 #: send.c:1381
1139 msgid "Edit forwarded message?"
1140 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
1141
1142 #: lib-ui/curs_main.c:1911
1143 msgid "Editing"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: pattern.c:222
1147 #, fuzzy, c-format
1148 msgid "Empty expression"
1149 msgstr "грешка в израза"
1150
1151 #: compose.c:106
1152 msgid "Encrypt"
1153 msgstr "Шифроване"
1154
1155 #: compose.c:135
1156 msgid "Encrypt with: "
1157 msgstr "Шифроване c: "
1158
1159 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1160 msgid "Encrypted connection unavailable"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: lib-ui/curs_main.c:681
1164 #, fuzzy
1165 msgid "Enter Message-ID: "
1166 msgstr "Въведете ключов идентификатор: "
1167
1168 #: crypt.cpkg:3461
1169 #, c-format
1170 msgid "Enter keyID for %s: "
1171 msgstr "Въведете ключов идентификатор за %s: "
1172
1173 #: lib-ui/curs_lib.c:317
1174 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1175 msgstr "Въведете ключове (^G за прекъсване): "
1176
1177 #: recvcmd.c:198
1178 msgid "Error bouncing message!"
1179 msgstr "Грешка при препращане на писмото!"
1180
1181 #: recvcmd.c:199
1182 msgid "Error bouncing messages!"
1183 msgstr "Грешка при препращане на писмата!"
1184
1185 #: crypt.cpkg:1175
1186 #, fuzzy
1187 msgid "Error checking signature"
1188 msgstr "Грешка при изпращане на писмото."
1189
1190 #: pop.c:142
1191 #, c-format
1192 msgid "Error connecting to server: %s"
1193 msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
1194
1195 #: lib-mx/compress.c:246
1196 #, c-format
1197 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: crypt.cpkg:2900
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1203 msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
1204
1205 #: crypt.cpkg:1126
1206 msgid "Error getting key information: "
1207 msgstr ""
1208
1209 #: init.c:1245
1210 #, c-format
1211 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1212 msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
1213
1214 #: init.c:1673
1215 #, c-format
1216 msgid "Error in command line: %s\n"
1217 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
1218
1219 #: pattern.c:217
1220 #, c-format
1221 msgid "Error in expression: %s"
1222 msgstr "Грешка в израза: %s"
1223
1224 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1227 msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
1228
1229 #: main.c:223
1230 msgid "Error initializing terminal."
1231 msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
1232
1233 #: imap/imap.c:620
1234 msgid "Error opening mailbox"
1235 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
1236
1237 #: commands.c:190 recvcmd.c:141
1238 msgid "Error parsing address!"
1239 msgstr "Грешка при разчитане на адресът!"
1240
1241 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
1242 msgid "Error processing certificate data"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
1246 #, c-format
1247 msgid "Error running \"%s\"!"
1248 msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\"!"
1249
1250 #: browser.c:1084 browser.c:1148
1251 msgid "Error scanning directory."
1252 msgstr "Грешка при четене на директорията."
1253
1254 #: sendlib.c:1882
1255 #, c-format
1256 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1257 msgstr "Грешка %d (%s) при изпращане на писмото."
1258
1259 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1260 #, c-format
1261 msgid "Error talking to %s (%s)"
1262 msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
1263
1264 #: browser.c:1284
1265 msgid "Error trying to view file"
1266 msgstr "Грешка при показването на файла"
1267
1268 #: pop.c:1318
1269 msgid "Error while writing mailbox!"
1270 msgstr "Грешка при записване на пощенската кутия!"
1271
1272 #: editmsg.c:180
1273 #, c-format
1274 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1275 msgstr "Грешка. Запазване на временния файл: %s"
1276
1277 #: alias.cpkg:347 send.c:230
1278 #, c-format
1279 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1280 msgstr "Грешка: '%s' е невалиден IDN."
1281
1282 #: crypt.cpkg:2908
1283 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: crypt.cpkg:1843
1287 msgid "Error: copy data failed\n"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: crypt.cpkg:1800
1291 #, c-format
1292 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: handler.c:1356
1296 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1297 msgstr "Грешка: multipart/encrypted без protocol параметър."
1298
1299 #: handler.c:1347
1300 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1301 msgstr "Грешка: multipart/signed без protocol параметър."
1302
1303 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1304 msgid "Error: no TLS socket open"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: crypt.cpkg:1224
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1310 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
1311
1312 #: imap/message.c:109
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1315 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
1316
1317 #: pattern.c:1145
1318 msgid "Executing command on matching messages..."
1319 msgstr "Изпълняване на команда върху писмата..."
1320
1321 #: lib-ui/curs_main.c:1244
1322 #, fuzzy
1323 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1324 msgstr "Желаете ли да напуснете Mutt без да запишете промените?"
1325
1326 #: lib-ui/curs_lib.c:196
1327 #, fuzzy
1328 msgid "Exit Madmutt?"
1329 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
1330
1331 #: imap/imap.c:898
1332 msgid "Expunge failed"
1333 msgstr "Неуспешно премахване"
1334
1335 #: imap/imap.c:936
1336 msgid "Expunging messages from server..."
1337 msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
1338
1339 #: attach.c:113
1340 msgid "Failure to open file to parse headers."
1341 msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
1342
1343 #: attach.c:143
1344 msgid "Failure to open file to strip headers."
1345 msgstr "Грешка при отваряне на файла за изтриване на заглавна информация."
1346
1347 #: attach.c:151
1348 #, fuzzy
1349 msgid "Failure to rename file."
1350 msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
1351
1352 #: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
1353 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1354 msgstr ""
1355 "Непоправима грешка! Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
1356
1357 #: imap/command.c:274
1358 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1359 msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
1360
1361 #: nntp.c:2267
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "Fetching %s from server..."
1364 msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
1365
1366 #: nntp.c:1635
1367 #, fuzzy
1368 msgid "Fetching headers from cache..."
1369 msgstr "Изтегляне на писмо..."
1370
1371 #: nntp.c:1646
1372 #, fuzzy
1373 msgid "Fetching list of articles..."
1374 msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
1375
1376 #: pop.c:1062
1377 msgid "Fetching list of messages..."
1378 msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
1379
1380 #: nntp.c:1634
1381 #, fuzzy
1382 msgid "Fetching message headers..."
1383 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
1384
1385 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1386 #, c-format
1387 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1388 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
1389
1390 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
1391 msgid "Fetching message..."
1392 msgstr "Изтегляне на писмо..."
1393
1394 #: browser.c:1107
1395 msgid "File Mask: "
1396 msgstr "Файлова маска: "
1397
1398 #: muttlib.c:260
1399 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1400 msgstr "Файлът съществува. Презапис(o), добавяне(a) или отказ(c)?"
1401
1402 #: muttlib.c:243
1403 msgid "File is a directory, save under it?"
1404 msgstr "Файлът е директория. Желаете ли да запишете в нея?"
1405
1406 #: muttlib.c:226
1407 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1408 msgstr ""
1409 "Файлът е директория. Желаете ли да запишете в нея? [(y) да, (n) не, (a) "
1410 "всички]"
1411
1412 #: muttlib.c:249
1413 msgid "File under directory: "
1414 msgstr "Файл в тази директория: "
1415
1416 #: recvattach.c:559
1417 msgid "Filter through: "
1418 msgstr "Филтриране през: "
1419
1420 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
1421 #, fuzzy
1422 msgid "Fingerprint: "
1423 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
1424
1425 #: lib-ui/curs_main.c:1312
1426 #, fuzzy
1427 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1428 msgstr "записва писмото като чернова за по-късно изпращане"
1429
1430 #: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
1431 msgid "Flagging"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: send.c:570
1435 #, c-format
1436 msgid "Follow-up to %s%s?"
1437 msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
1438
1439 #: recvcmd.c:602
1440 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1441 msgstr "Желаете ли да капсулирате с MIME преди препращане?"
1442
1443 #: send.c:826
1444 msgid "Forward as attachment?"
1445 msgstr "Желаете ли да го препратите като приложение?"
1446
1447 #: recvcmd.c:475
1448 msgid "Forward as attachments?"
1449 msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
1450
1451 #: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
1452 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1453 msgstr "Тази функция не може да се изпълни при прилагане на писма."
1454
1455 #: imap/browse.c:85
1456 msgid "Getting folder list..."
1457 msgstr "Запитване за списъка от пощенски кутии..."
1458
1459 #: imap/browse.c:75
1460 msgid "Getting namespaces..."
1461 msgstr "Запитване за namespaces..."
1462
1463 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1464 msgid "Good signature from: "
1465 msgstr ""
1466
1467 #: imap/imap.c:1201
1468 #, c-format
1469 msgid "Header search without header name: %s"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: help.c:267
1473 #, c-format
1474 msgid "Help for %s"
1475 msgstr "Помощ за %s"
1476
1477 #: pager.c:1850
1478 msgid "Help is currently being shown."
1479 msgstr "Помощта вече е показана."
1480
1481 #: attach.c:944
1482 msgid "I don't know how to print that!"
1483 msgstr "Невъзможно отпечатване!"
1484
1485 #: recvattach.c:591
1486 #, c-format
1487 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1488 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване на %s приложения!"
1489
1490 #: crypt.cpkg:3166
1491 msgid "ID has undefined validity."
1492 msgstr "Този идентификатор е с недефинирана валидност."
1493
1494 #: crypt.cpkg:3149
1495 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1496 msgstr "Този идентификатор е остарял, деактивиран или анулиран."
1497
1498 #: crypt.cpkg:3169
1499 msgid "ID is not valid."
1500 msgstr "Този идентификатор не не е валиден."
1501
1502 #: crypt.cpkg:3172
1503 msgid "ID is only marginally valid."
1504 msgstr "Този идентификатор е с ограничена валидност."
1505
1506 #: send.c:305
1507 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1508 msgstr ""
1509
1510 #: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
1511 msgid "Illegal PGP header"
1512 msgstr "Невалидна PGP заглавна част"
1513
1514 #: postpone.c:399
1515 msgid "Illegal S/MIME header"
1516 msgstr "Невалидна S/MIME заглавна част"
1517
1518 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1519 #, c-format
1520 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1521 msgstr "Невалидно форматирано вписване за типа %s в \"%s\" на ред %d"
1522
1523 #: send.c:799
1524 msgid "Include message in reply?"
1525 msgstr "Желаете ли да прикачите писмото към отговора?"
1526
1527 #: send.c:803
1528 msgid "Including quoted message..."
1529 msgstr "Прикачване на цитирано писмо..."
1530
1531 #: pattern.c:331
1532 #, c-format
1533 msgid "Invalid day of month: %s"
1534 msgstr "Невалиден ден от месеца: %s"
1535
1536 #: init.c:936
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1540 "Please report this error: \"%s\"\n"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: compose.c:880
1544 msgid "Invalid encoding."
1545 msgstr "Избрано е невалидно кодиране."
1546
1547 #: lib-ui/menu.c:298
1548 msgid "Invalid index number."
1549 msgstr "Невалиден номер на индекс."
1550
1551 #: lib-ui/curs_main.c:819
1552 msgid "Invalid message number."
1553 msgstr "Грешен номер на писмо."
1554
1555 #: pattern.c:343
1556 #, c-format
1557 msgid "Invalid month: %s"
1558 msgstr "Невалиден месец: %s"
1559
1560 #: pattern.c:486
1561 #, c-format
1562 msgid "Invalid relative date: %s"
1563 msgstr "Невалидна дата: %s"
1564
1565 #: crypt.cpkg:3690
1566 msgid "Invoking PGP..."
1567 msgstr "Стартиране на PGP..."
1568
1569 #: crypt.cpkg:3693
1570 #, fuzzy
1571 msgid "Invoking S/MIME..."
1572 msgstr "Стартиране на PGP..."
1573
1574 #: handler.c:1075
1575 #, c-format
1576 msgid "Invoking autoview command: %s"
1577 msgstr "Автоматично показване посредством: %s"
1578
1579 #: crypt.cpkg:2766
1580 #, c-format
1581 msgid "Issued By .: "
1582 msgstr ""
1583
1584 #: lib-ui/curs_main.c:783
1585 msgid "Jump to message: "
1586 msgstr "Скок към писмо номер: "
1587
1588 #: lib-ui/menu.c:291
1589 msgid "Jump to: "
1590 msgstr "Скок към: "
1591
1592 #: lib-ui/menu.c:820
1593 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1594 msgstr "Скоковете не са имплементирани за диалози."
1595
1596 #: crypt.cpkg:2918
1597 #, c-format
1598 msgid "Key ID: 0x%s"
1599 msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
1600
1601 #: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
1602 #, c-format
1603 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1604 msgstr ""
1605
1606 #: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
1607 #, c-format
1608 msgid "Key Usage .: "
1609 msgstr ""
1610
1611 #: keymap.c:596 keymap.c:604
1612 msgid "Key is not bound."
1613 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация."
1614
1615 #: keymap.c:609
1616 #, c-format
1617 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1618 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация. Използвайте '%s' за помощ."
1619
1620 #: nntp.c:1716
1621 #, c-format
1622 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: lib-ui/curs_main.c:892
1626 msgid "Limit to messages matching: "
1627 msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
1628
1629 #: lib-ui/curs_main.c:862
1630 #, c-format
1631 msgid "Limit: %s"
1632 msgstr "Ограничаване: %s"
1633
1634 #: nntp.c:2197 nntp.c:2230
1635 #, fuzzy
1636 msgid "Loading descriptions..."
1637 msgstr "Включване..."
1638
1639 #: nntp.c:324
1640 #, c-format
1641 msgid "Loading list from cache... %d"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: nntp.c:2219
1645 #, c-format
1646 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
1647 msgstr ""
1648
1649 #: lib-mx/mx.c:94
1650 #, c-format
1651 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
1652 msgstr ""
1653 "Преминат е допустимият брой заключвания. Желаете ли да премахнете "
1654 "заключването за %s?"
1655
1656 #: nntp.c:1060
1657 msgid "Logging in..."
1658 msgstr "Включване..."
1659
1660 #: nntp.c:1078 nntp.c:1148
1661 msgid "Login failed."
1662 msgstr "Неуспешно включване."
1663
1664 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
1665 #, c-format
1666 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1667 msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
1668
1669 #: lib-sys/mutt_socket.c:341
1670 #, c-format
1671 msgid "Looking up %s..."
1672 msgstr "Търсене на %s..."
1673
1674 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1677 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
1678
1679 #: attach.c:395
1680 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1681 msgstr "Недефиниран MIME тип. Приложението не може да бъде показано."
1682
1683 #: keymap.c:406
1684 msgid "Macro loop detected."
1685 msgstr "Открит е цикъл от макроси."
1686
1687 #: main.c:213
1688 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: send.c:1459 send.c:1557
1692 msgid "Mail not sent."
1693 msgstr "Писмото не е изпратено."
1694
1695 #: send.c:1741 send.c:1743
1696 msgid "Mail sent."
1697 msgstr "Писмото е изпратенo."
1698
1699 #: lib-mx/mx.c:970
1700 msgid "Mailbox checkpointed."
1701 msgstr "Пощенската кутия е отбелязана."
1702
1703 #: imap/command.c:235
1704 msgid "Mailbox closed"
1705 msgstr "Пощенската кутия е затворена."
1706
1707 #: imap/browse.c:261
1708 msgid "Mailbox created."
1709 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
1710
1711 #: browser.c:1032
1712 msgid "Mailbox deleted."
1713 msgstr "Пощенската кутия е изтрита."
1714
1715 #: main.c:659
1716 msgid "Mailbox is empty."
1717 msgstr "Пощенската кутия е празна."
1718
1719 #: lib-mx/mx.c:916
1720 #, c-format
1721 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1722 msgstr "Пощенската кутия е само за четене. %s"
1723
1724 #: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
1725 msgid "Mailbox is read-only."
1726 msgstr "Тази пощенска кутия е само за четене."
1727
1728 #: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
1729 msgid "Mailbox is unchanged."
1730 msgstr "Пощенската кутия е непроменена."
1731
1732 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1733 msgid "Mailbox must have a name."
1734 msgstr "Пощенската кутия трябва да има име."
1735
1736 #: browser.c:1039
1737 msgid "Mailbox not deleted."
1738 msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
1739
1740 #: imap/browse.c:306
1741 #, fuzzy
1742 msgid "Mailbox renamed."
1743 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
1744
1745 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
1746 msgid "Mailbox was corrupted!"
1747 msgstr "Пощенската кутия е повредена!"
1748
1749 #: lib-ui/curs_main.c:445
1750 msgid "Mailbox was externally modified."
1751 msgstr "Пощенската кутия е променена от друга програма."
1752
1753 #: lib-ui/curs_main.c:435
1754 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1755 msgstr ""
1756 "Пощенската кутия е променена от друга програма. Маркировките може да са "
1757 "остарели."
1758
1759 #: browser.c:650
1760 #, c-format
1761 msgid "Mailboxes [%d]"
1762 msgstr "Пощенски кутии [%d]"
1763
1764 #: attach.c:218
1765 #, c-format
1766 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
1767 msgstr "Записът \"edit\" в mailcap изисква %%s"
1768
1769 #: attach.c:100
1770 #, c-format
1771 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
1772 msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
1773
1774 #: nntp.c:2071
1775 msgid "Mark all articles read?"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
1779 #, c-format
1780 msgid "Marking %d messages deleted..."
1781 msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
1782
1783 #: lib-ui/curs_main.c:2006
1784 msgid "Marking as read"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
1788 msgid "Message bounced."
1789 msgstr "Писмото е препратено."
1790
1791 #: send.c:503
1792 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: commands.c:392
1796 msgid "Message could not be printed"
1797 msgstr "Писмото не е отпечатано"
1798
1799 #: editmsg.c:102
1800 msgid "Message file is empty!"
1801 msgstr "Файлът с писмото е празен!"
1802
1803 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
1804 msgid "Message not bounced."
1805 msgstr "Писмото не е препратено."
1806
1807 #: editmsg.c:108
1808 msgid "Message not modified!"
1809 msgstr "Писмото е непроменено!"
1810
1811 #: lib-ui/curs_main.c:709
1812 #, fuzzy
1813 msgid "Message not visible in limited view."
1814 msgstr "Родителското писмо не е видимо в този ограничен изглед"
1815
1816 #: send.c:1489
1817 msgid "Message postponed."
1818 msgstr "Писмото е записано като чернова."
1819
1820 #: commands.c:390
1821 msgid "Message printed"
1822 msgstr "Писмото е отпечатано"
1823
1824 #: compose.c:1138
1825 msgid "Message written."
1826 msgstr "Писмото е записано."
1827
1828 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
1829 msgid "Messages bounced."
1830 msgstr "Писмата са препратени."
1831
1832 #: commands.c:393
1833 msgid "Messages could not be printed"
1834 msgstr "Писмата не са отпечатани"
1835
1836 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
1837 msgid "Messages not bounced."
1838 msgstr "Писмата не са препратени."
1839
1840 #: commands.c:390
1841 msgid "Messages printed"
1842 msgstr "Писмата са отпечатани"
1843
1844 #: lib-ui/color.c:422
1845 msgid "Missing arguments."
1846 msgstr "Липсващи аргументи."
1847
1848 #: lib-mx/mx.c:672
1849 #, c-format
1850 msgid "Move read messages to %s?"
1851 msgstr "Желаете ли да преместите прочетените писма в %s?"
1852
1853 #: lib-mx/mx.c:704
1854 #, c-format
1855 msgid "Moving read messages to %s..."
1856 msgstr "Преместване на прочетените писма в %s..."
1857
1858 #: crypt.cpkg:2665
1859 msgid "Name ......: "
1860 msgstr ""
1861
1862 #: browser.c:1240
1863 msgid "New file name: "
1864 msgstr "Ново име за файла: "
1865
1866 #: compose.c:976
1867 msgid "New file: "
1868 msgstr "Нов файл: "
1869
1870 #: buffy.cpkg:330
1871 msgid "New mail in "
1872 msgstr "Нови писма в "
1873
1874 #: lib-ui/curs_main.c:439
1875 msgid "New mail in this mailbox."
1876 msgstr "Нови писма в тази пощенска кутия."
1877
1878 #: nntp.c:1819
1879 #, c-format
1880 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: browser.c:644
1884 #, c-format
1885 msgid "Newsgroups on server [%s]"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: lib-ui/curs_main.c:732
1889 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: lib-ui/curs_main.c:1309
1893 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: send.c:1553
1897 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
1898 msgstr ""
1899
1900 #: send.c:1550
1901 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
1905 msgid "No authenticators available"
1906 msgstr "Няма налични идентификатори."
1907
1908 #: sendlib.c:347
1909 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
1910 msgstr "Не е намерен \"boundary\" параметър! [моля, съобщете за тази грешка]"
1911
1912 #: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
1913 #: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
1914 #: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
1915 msgid "No entries."
1916 msgstr "Няма вписвания."
1917
1918 #: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
1919 msgid "No files match the file mask"
1920 msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
1921
1922 #: main.c:624
1923 msgid "No incoming mailboxes defined."
1924 msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
1925
1926 #: lib-ui/curs_main.c:856
1927 msgid "No limit pattern is in effect."
1928 msgstr "Няма активен ограничителен шаблон."
1929
1930 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
1931 #: lib-ui/curs_main.c:577
1932 msgid "No mailbox is open."
1933 msgstr "Няма отворена пощенска кутия."
1934
1935 #: main.c:606
1936 msgid "No mailbox with new mail."
1937 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
1938
1939 #: attach.c:163
1940 #, c-format
1941 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
1942 msgstr "В mailcap липсва запис \"compose\" за %s. Създаване на празен файл."
1943
1944 #: attach.c:234
1945 #, c-format
1946 msgid "No mailcap edit entry for %s"
1947 msgstr "В mailcap липсва запис \"edit\" за %s"
1948
1949 #: recvcmd.c:753 send.c:772
1950 msgid "No mailing lists found!"
1951 msgstr "Няма mailing list-ове!"
1952
1953 #: attach.c:383
1954 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
1955 msgstr ""
1956 "Не е намерено подходящо mailcap вписване. Приложението е показано като текст."
1957
1958 #: compose.c:714
1959 msgid "No messages in that folder."
1960 msgstr "В тази кутия няма писма."
1961
1962 #: pattern.c:1204
1963 msgid "No messages matched criteria."
1964 msgstr "Няма писма, отговарящи на този критерий."
1965
1966 #: pager.c:1880
1967 msgid "No more quoted text."
1968 msgstr "Няма повече цитиран текст."
1969
1970 #: lib-ui/curs_main.c:1652
1971 msgid "No more threads."
1972 msgstr "Няма повече нишки."
1973
1974 #: pager.c:1897
1975 msgid "No more unquoted text after quoted text."
1976 msgstr "Няма повече нецитиран текст след цитирания."
1977
1978 #: pop.c:1273
1979 msgid "No new mail in POP mailbox."
1980 msgstr "Няма нови писма в тази POP пощенска кутия."
1981
1982 #: lib-ui/curs_main.c:1530
1983 msgid "No new messages"
1984 msgstr "Няма нови писма."
1985
1986 #: send.c:1538
1987 #, fuzzy
1988 msgid "No newsgroup specified."
1989 msgstr "Липсва тема."
1990
1991 #: browser.c:1367
1992 #, fuzzy
1993 msgid "No newsgroups match the mask"
1994 msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
1995
1996 #: nntp.c:360
1997 msgid "No newsserver defined!"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: postpone.c:215 postpone.c:224
2001 msgid "No postponed messages."
2002 msgstr "Няма запазени чернови."
2003
2004 #: commands.c:378
2005 msgid "No printing command has been defined."
2006 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване"
2007
2008 #: send.c:1500
2009 msgid "No recipients are specified!"
2010 msgstr "Не са указани получатели!"
2011
2012 #: main.c:515
2013 msgid "No recipients specified.\n"
2014 msgstr "Не са указани получатели.\n"
2015
2016 #: send.c:1505
2017 msgid "No recipients were specified."
2018 msgstr "Не са указани получатели."
2019
2020 #: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
2021 msgid "No search pattern."
2022 msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
2023
2024 #: send.c:1526 send.c:1532
2025 msgid "No subject specified."
2026 msgstr "Липсва тема."
2027
2028 #: send.c:1523
2029 msgid "No subject, abort sending?"
2030 msgstr "Липсва тема на писмото. Желаете ли да прекъснете изпращането?"
2031
2032 #: send.c:314
2033 msgid "No subject, abort?"
2034 msgstr "Писмото няма тема, желаете ли да прекъснете изпращането?"
2035
2036 #: send.c:316
2037 msgid "No subject, aborting."
2038 msgstr "Прекъсване поради липса на тема."
2039
2040 #: imap/browse.c:193
2041 msgid "No such folder"
2042 msgstr "Няма такава папка"
2043
2044 #: lib-ui/menu.c:714
2045 msgid "No tagged entries."
2046 msgstr "Няма маркирани записи."
2047
2048 #: send.c:741
2049 msgid "No tagged messages are visible!"
2050 msgstr "Никое от маркираните писма не е видимо!"
2051
2052 #: lib-ui/curs_main.c:555
2053 msgid "No tagged messages."
2054 msgstr "Няма маркирани писма."
2055
2056 #: lib-ui/curs_main.c:1326
2057 msgid "No thread linked"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
2061 msgid "No undeleted messages."
2062 msgstr "Няма възстановени писма."
2063
2064 #: lib-ui/curs_main.c:1531
2065 msgid "No unread messages"
2066 msgstr "Няма непрочетени писма"
2067
2068 #: lib-ui/curs_main.c:42
2069 msgid "No visible messages."
2070 msgstr "Няма видими писма."
2071
2072 #: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
2073 #, c-format
2074 msgid "Not available in this menu."
2075 msgstr "Функцията не е достъпна от това меню."
2076
2077 #: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
2078 msgid "Not found."
2079 msgstr "Няма резултати от търсенето."
2080
2081 #: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
2082 msgid "Nothing to do."
2083 msgstr "Няма какво да се прави."
2084
2085 #: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
2086 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
2087 msgstr "Поддържа се само изтриване на приложения от съставни писма."
2088
2089 #: lib-ui/curs_main.c:1104
2090 msgid "Open mailbox"
2091 msgstr "Отваряне на пощенска кутия"
2092
2093 #: lib-ui/curs_main.c:1102
2094 msgid "Open mailbox in read-only mode"
2095 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
2096
2097 #: compose.c:659
2098 msgid "Open mailbox to attach message from"
2099 msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
2100
2101 #: lib-ui/curs_main.c:1116
2102 msgid "Open newsgroup"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: lib-ui/curs_main.c:1114
2106 #, fuzzy
2107 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
2108 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
2109
2110 #: compose.c:667
2111 #, fuzzy
2112 msgid "Open newsgroup to attach message from"
2113 msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
2114
2115 #: sendlib.c:1888
2116 msgid "Output of the delivery process"
2117 msgstr "Изпращащ процес:"
2118
2119 #: crypt.cpkg:3529
2120 #, fuzzy
2121 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
2122 msgstr ""
2123 "PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
2124
2125 #: compose.c:1158
2126 #, fuzzy
2127 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
2128 msgstr "PGP-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
2129
2130 #: crypt.cpkg:3102
2131 #, fuzzy
2132 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
2133 msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
2134
2135 #: crypt.cpkg:3104
2136 #, fuzzy
2137 msgid "PGP keys matching"
2138 msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
2139
2140 #: commands.c:153
2141 msgid "PGP signature could NOT be verified."
2142 msgstr "PGP-подписът НЕ е потвърден успешно."
2143
2144 #: commands.c:148
2145 msgid "PGP signature successfully verified."
2146 msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
2147
2148 #: pop.c:1216
2149 msgid "POP host is not defined."
2150 msgstr "POP хостът не е дефиниран."
2151
2152 #: thread.c:983
2153 msgid "Parent message is not available."
2154 msgstr "Родителското писмо не е налично."
2155
2156 #: thread.c:976
2157 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
2158 msgstr "Родителското писмо не е видимо в този ограничен изглед"
2159
2160 #: account.c:184
2161 #, c-format
2162 msgid "Password for %s@%s: "
2163 msgstr "Парола за %s@%s: "
2164
2165 #: alias.cpkg:360
2166 msgid "Personal name: "
2167 msgstr "Име:"
2168
2169 #: commands.c:364
2170 msgid "Pipe to command: "
2171 msgstr "Изпращане към команда (pipe): "
2172
2173 #: recvattach.c:559
2174 msgid "Pipe to: "
2175 msgstr "Предаване на (pipe): "
2176
2177 #: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
2178 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: compose.c:1084
2182 msgid "Postpone this message?"
2183 msgstr "Желаете ли да запишете черновата?"
2184
2185 #: postpone.c:139
2186 msgid "Postponed Messages"
2187 msgstr "Чернови"
2188
2189 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2190 msgid "Preconnect command failed."
2191 msgstr "Грешка при изпълнение на командата \"preconnect\""
2192
2193 #: send.c:829
2194 msgid "Preparing forwarded message..."
2195 msgstr "Подготовка за препращане..."
2196
2197 #: lib-ui/curs_lib.c:347
2198 msgid "Press any key to continue..."
2199 msgstr "Натиснете някой клавиш..."
2200
2201 #: recvattach.c:655
2202 msgid "Print attachment?"
2203 msgstr "Желаете ли да отпечатате приложението?"
2204
2205 #: commands.c:383
2206 msgid "Print message?"
2207 msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
2208
2209 #: recvattach.c:655
2210 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2211 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните приложения?"
2212
2213 #: commands.c:383
2214 msgid "Print tagged messages?"
2215 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните писма?"
2216
2217 #: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
2218 #, c-format
2219 msgid "Purge %d deleted message?"
2220 msgstr "Желаете ли да изтриете %d-то отбелязано за изтриване писмо?"
2221
2222 #: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
2223 #, c-format
2224 msgid "Purge %d deleted messages?"
2225 msgstr "Желаете ли да изтриете  %d отбелязани за изтриване писма?"
2226
2227 #: lib-ui/query.c:244
2228 #, c-format
2229 msgid "Query"
2230 msgstr "Запитване"
2231
2232 #: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
2233 #, c-format
2234 msgid "Query '%s'"
2235 msgstr "Запитване '%s'"
2236
2237 #: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
2238 msgid "Query command not defined."
2239 msgstr "Команда за запитване не е дефинирана."
2240
2241 #: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
2242 msgid "Query: "
2243 msgstr "Запитване: "
2244
2245 #: lib-ui/curs_main.c:924
2246 #, fuzzy
2247 msgid "Quit Madmutt?"
2248 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
2249
2250 #: nntp.c:2064
2251 #, fuzzy
2252 msgid "Quitting newsgroup..."
2253 msgstr "Запитване за namespaces..."
2254
2255 #: lib-mx/mx.c:494
2256 #, c-format
2257 msgid "Reading %s..."
2258 msgstr "Зареждане на %s..."
2259
2260 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2261 #, c-format
2262 msgid "Reading %s... %d"
2263 msgstr "Зареждане на %s... %d"
2264
2265 #: lib-mx/mbox.c:123
2266 #, c-format
2267 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2268 msgstr "Зареждане на %s... %d (%d%%)"
2269
2270 #: pop.c:1284
2271 #, c-format
2272 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2273 msgstr "Зареждане на новите писма (%d байта)..."
2274
2275 #: browser.c:1019
2276 #, c-format
2277 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2278 msgstr "Действително ли желаете да изтриете пощенската кутия \"%s\"?"
2279
2280 #: send.c:1104
2281 msgid "Recall postponed message?"
2282 msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
2283
2284 #: compose.c:803
2285 msgid "Recoding only affects text attachments."
2286 msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
2287
2288 #: imap/browse.c:300
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "Rename failed: %s"
2291 msgstr "Неуспешен SSL: %s"
2292
2293 #: browser.c:991
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2296 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
2297
2298 #: imap/browse.c:288
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "Rename mailbox %s to: "
2301 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
2302
2303 #: compose.c:946
2304 msgid "Rename to: "
2305 msgstr "Преименуване в: "
2306
2307 #: lib-mx/mbox.c:674
2308 msgid "Reopening mailbox..."
2309 msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
2310
2311 #: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
2312 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: send.c:540
2316 #, c-format
2317 msgid "Reply to %s%s?"
2318 msgstr "Желаете ли да отговорите на %s%s?"
2319
2320 #: commands.c:403
2321 #, fuzzy
2322 msgid ""
2323 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2324 "(p)am?: "
2325 msgstr ""
2326 "Обратно подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема"
2327 "(s)/получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
2328
2329 #: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
2330 msgid "Reverse search for: "
2331 msgstr "Обратно търсене: "
2332
2333 #: pager.c:1739
2334 msgid "Reverse search: "
2335 msgstr "Обратно търсене: "
2336
2337 #: browser.c:1173
2338 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2339 msgstr ""
2340 "Обратно подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане"
2341 "(n)?"
2342
2343 #: crypt.cpkg:3527
2344 #, fuzzy
2345 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2346 msgstr ""
2347 "PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
2348
2349 #: compose.c:1144
2350 #, fuzzy
2351 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2352 msgstr "S/MIME-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
2353
2354 #: commands.c:137
2355 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2356 msgstr "Притежателят на S/MIME сертификата не съвпада с подателя на писмото."
2357
2358 #: crypt.cpkg:3106
2359 #, fuzzy
2360 msgid "S/MIME keys matching"
2361 msgstr "S/MIME сертификати, съвпадащи с \"%s\"."
2362
2363 #: lib-mime/crypt.c:180
2364 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2365 msgstr "S/MIME писма без указание за съдържанието им не се поддържат."
2366
2367 #: commands.c:143
2368 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2369 msgstr "S/MIME-подписът НЕ е потвърден успешно."
2370
2371 #: commands.c:135
2372 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2373 msgstr "S/MIME-подписът е потвърден успешно."
2374
2375 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2376 msgid "SASL authentication failed."
2377 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
2378
2379 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2382 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
2383
2384 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2387 msgstr "SSL връзка, използваща %s (%s)"
2388
2389 #: compose.c:898
2390 msgid "Save a copy of this message?"
2391 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
2392
2393 #: recvattach.c:347
2394 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2395 msgstr ""
2396
2397 #: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
2398 #: recvattach.c:425
2399 msgid "Save to file: "
2400 msgstr "Запис във файл:"
2401
2402 #: commands.c:600
2403 #, c-format
2404 msgid "Save%s to mailbox"
2405 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
2406
2407 #: imap/imap.c:910
2408 #, c-format
2409 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2410 msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
2411
2412 #: recvattach.c:392
2413 msgid "Saving..."
2414 msgstr "Записване..."
2415
2416 #: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
2417 msgid "Search for: "
2418 msgstr "Търсене: "
2419
2420 #: pattern.c:1287
2421 msgid "Search hit bottom without finding match"
2422 msgstr "Търсенето достигна до края, без да бъде намерено съвпадение"
2423
2424 #: pattern.c:1298
2425 msgid "Search hit top without finding match"
2426 msgstr "Търсенето достигна до началото, без да бъде намерено съвпадение"
2427
2428 #: pattern.c:1320
2429 msgid "Search interrupted."
2430 msgstr "Търсенето е прекъснато."
2431
2432 #: lib-ui/menu.c:815
2433 msgid "Search is not implemented for this menu."
2434 msgstr "За това меню не е имплементирано търсене."
2435
2436 #: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
2437 msgid "Search wrapped to bottom."
2438 msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
2439
2440 #: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
2441 msgid "Search wrapped to top."
2442 msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
2443
2444 #: pager.c:1740
2445 msgid "Search: "
2446 msgstr "Търсене: "
2447
2448 #: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
2449 #, c-format
2450 msgid "Selecting %s..."
2451 msgstr "Избиране на %s..."
2452
2453 #: send.c:1738
2454 msgid "Sending in background."
2455 msgstr "Изпращане на заден фон."
2456
2457 #: send.c:1611
2458 msgid "Sending message..."
2459 msgstr "Изпращане на писмото..."
2460
2461 #: crypt.cpkg:2760
2462 #, c-format
2463 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: nntp.c:2318
2467 #, c-format
2468 msgid "Server %s does not support this operation!"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
2472 msgid "Server closed connection!"
2473 msgstr "Сървърът затвори връзката!"
2474
2475 #: flags.c:335
2476 msgid "Set flag"
2477 msgstr "Поставяне на маркировка"
2478
2479 #: commands.c:463
2480 msgid "Shell command: "
2481 msgstr "Шел команда: "
2482
2483 #: compose.c:108
2484 msgid "Sign"
2485 msgstr "Подпис"
2486
2487 #: crypt.cpkg:3544
2488 msgid "Sign as: "
2489 msgstr "Подпис като: "
2490
2491 #: compose.c:104
2492 msgid "Sign, Encrypt"
2493 msgstr "Подпис, Шифроване"
2494
2495 #: commands.c:406
2496 #, fuzzy
2497 msgid ""
2498 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2499 "am?: "
2500 msgstr ""
2501 "Подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема(s)/"
2502 "получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
2503
2504 #: browser.c:1176
2505 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2506 msgstr ""
2507 "Подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане(n)?"
2508
2509 #: sort.c:269
2510 msgid "Sorting mailbox..."
2511 msgstr "Подреждане на пощенската кутия..."
2512
2513 #: crypt.cpkg:2782
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2516 msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
2517
2518 #: browser.c:1348
2519 #, c-format
2520 msgid "Subscribe pattern: "
2521 msgstr ""
2522
2523 #: browser.c:655
2524 #, c-format
2525 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2526 msgstr "Абониран [%s], Файлова маска: %s"
2527
2528 #: browser.c:642
2529 msgid "Subscribed newsgroups"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: imap/imap.c:1358
2533 #, c-format
2534 msgid "Subscribing to %s..."
2535 msgstr "Абониране за %s..."
2536
2537 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
2538 #, fuzzy
2539 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2540 msgstr "Проверка на SSL сертификат"
2541
2542 #: lib-ui/curs_main.c:1000
2543 msgid "Tag messages matching: "
2544 msgstr "Маркиране на писмата, отговарящи на: "
2545
2546 #: compose.c:725
2547 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2548 msgstr "Маркирайте писмата, които искате да приложите!"
2549
2550 #: lib-ui/menu.c:858
2551 msgid "Tagging is not supported."
2552 msgstr "Маркирането не се поддържа."
2553
2554 #: lib-ui/curs_main.c:816
2555 msgid "That message is not visible."
2556 msgstr "Това писмо не е видимо."
2557
2558 #: crypt.cpkg:940
2559 #, fuzzy
2560 msgid "The CRL is not available\n"
2561 msgstr "SSL не е на разположение."
2562
2563 #: compose.c:810
2564 msgid "The current attachment will be converted."
2565 msgstr "Това приложение ще бъде прекодирано."
2566
2567 #: compose.c:808
2568 msgid "The current attachment won't be converted."
2569 msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
2570
2571 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2572 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2573 msgstr ""
2574 "Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
2575
2576 #: compose.c:40
2577 msgid "There are no attachments."
2578 msgstr "Няма приложения."
2579
2580 #: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
2581 msgid "There are no messages."
2582 msgstr "Няма писма."
2583
2584 #: recvattach.c:906
2585 #, fuzzy
2586 msgid "There are no subparts to show!"
2587 msgstr "Няма подчасти, които да бъдат показани!."
2588
2589 #: imap/imap.c:285
2590 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2591 msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
2592
2593 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
2594 msgid "This certificate belongs to:"
2595 msgstr "Този сертификат принадлежи на:"
2596
2597 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
2598 #, c-format
2599 msgid "This certificate is valid"
2600 msgstr "Този сертификат е валиден"
2601
2602 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
2603 msgid "This certificate was issued by:"
2604 msgstr "Този сертификат е издаден от:"
2605
2606 #: crypt.cpkg:3136
2607 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2608 msgstr ""
2609 "Този ключ не може да бъде използван, защото е остарял, деактивиран или "
2610 "анулиран."
2611
2612 #: lib-ui/curs_main.c:1288
2613 msgid "Thread broken"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: lib-ui/curs_main.c:1726
2617 msgid "Thread contains unread messages."
2618 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
2619
2620 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
2621 #: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
2622 #: thread.c:1021
2623 msgid "Threading is not enabled."
2624 msgstr "Показването на нишки не е включено."
2625
2626 #: lib-ui/curs_main.c:1323
2627 msgid "Threads linked"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: lib-mx/mx.c:183
2631 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
2632 msgstr "fcntl заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
2633
2634 #: lib-mx/mx.c:217
2635 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
2636 msgstr "flock заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
2637
2638 #: lib-ui/curs_main.c:913
2639 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
2640 msgstr ""
2641
2642 #: keymap_defs.h:11
2643 msgid "Toggle display of subparts"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
2647 msgid "Toggling"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
2651 msgid "Top of message is shown."
2652 msgstr "Това е началото на писмото."
2653
2654 #: crypt.cpkg:3872
2655 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
2656 msgstr "Опит за извличане на PGP ключове...\n"
2657
2658 #: crypt.cpkg:3883
2659 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
2660 msgstr "Опит за извличане на S/MIME сертификати...\n"
2661
2662 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
2665 msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
2666
2667 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
2668 #, c-format
2669 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: pop.c:361
2673 #, fuzzy
2674 msgid "USER authentication failed."
2675 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
2676
2677 #: compose.c:636
2678 #, c-format
2679 msgid "Unable to attach %s!"
2680 msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
2681
2682 #: compose.c:753
2683 msgid "Unable to attach!"
2684 msgstr "Прилагането е невъзможно!"
2685
2686 #: imap/message.c:74
2687 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2688 msgstr ""
2689 "Грешка при получаване на заглавните части от тази версия на IMAP-сървъра."
2690
2691 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
2692 msgid "Unable to get certificate from peer"
2693 msgstr "От сървъра не може да бъде получен сертификат"
2694
2695 #: pop.c:598
2696 msgid "Unable to leave messages on server."
2697 msgstr "Оставянето на писмата на сървъра е невъзможно."
2698
2699 #: nntp.c:556
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "Unable to lock %s"
2702 msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
2703
2704 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
2705 #: lib-mx/mbox.c:407
2706 msgid "Unable to lock mailbox!"
2707 msgstr "Грешка при заключване на пощенската кутия!"
2708
2709 #: nntp.c:551
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "Unable to open %s for reading"
2712 msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
2713
2714 #: nntp.c:569
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "Unable to open %s for writing"
2717 msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
2718
2719 #: handler.c:1387
2720 msgid "Unable to open temporary file!"
2721 msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
2722
2723 #: lib-ui/curs_main.c:1012
2724 msgid "Undelete messages matching: "
2725 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
2726
2727 #: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
2728 #: pager.c:2337 pager.c:2353
2729 #, fuzzy
2730 msgid "Undeletion"
2731 msgstr "Възст."
2732
2733 #: compose.c:994
2734 #, c-format
2735 msgid "Unknown Content-Type %s"
2736 msgstr "Непознат Content-Type %s"
2737
2738 #: browser.c:1350
2739 #, fuzzy, c-format
2740 msgid "Unsubscribe pattern: "
2741 msgstr "Отписване от %s..."
2742
2743 #: imap/imap.c:1360
2744 #, c-format
2745 msgid "Unsubscribing to %s..."
2746 msgstr "Отписване от %s..."
2747
2748 #: lib-ui/curs_main.c:1021
2749 msgid "Untag messages matching: "
2750 msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
2751
2752 #: imap/message.c:546
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Uploading message..."
2755 msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
2756
2757 #: lib-mx/mx.c:914
2758 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
2759 msgstr "Използвайте 'toggle-write' за реактивиране на режима за запис!"
2760
2761 #: crypt.cpkg:3432
2762 #, c-format
2763 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
2764 msgstr "Желаете ли използвате ключовия идентификатор \"%s\" за %s?"
2765
2766 #: account.c:133
2767 #, c-format
2768 msgid "Username at %s: "
2769 msgstr "Потребителско име на %s: "
2770
2771 #: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "Valid From : %s\n"
2774 msgstr "Невалиден месец: %s"
2775
2776 #: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "Valid To ..: %s\n"
2779 msgstr "Невалиден месец: %s"
2780
2781 #: commands.c:89
2782 msgid "Verify PGP signature?"
2783 msgstr "Желаете ли да потвърдите истинността на PGP-подписа?"
2784
2785 #: pop.c:786
2786 msgid "Verifying message indexes..."
2787 msgstr "Потвърждаване индексите на писмата..."
2788
2789 #: recvattach.c:486
2790 #, c-format
2791 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
2792 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На път сте да презапишете %s, наистина ли?"
2793
2794 #: crypt.cpkg:1058
2795 msgid ""
2796 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
2797 "above\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
2801 #, fuzzy
2802 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
2803 msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
2804
2805 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
2806 #, fuzzy
2807 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
2808 msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
2809
2810 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
2811 #, fuzzy
2812 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
2813 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
2814
2815 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
2816 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
2820 #, fuzzy
2821 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
2822 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
2823
2824 #: crypt.cpkg:1054
2825 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: crypt.cpkg:1048
2829 msgid ""
2830 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
2831 "as shown above\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: lib-mx/mx.c:190
2835 #, c-format
2836 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
2837 msgstr "Чакане за fcntl заключване... %d"
2838
2839 #: lib-mx/mx.c:225
2840 #, c-format
2841 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
2842 msgstr "Чакане за flock заключване... %d"
2843
2844 #: lib-ui/query.c:74
2845 msgid "Waiting for response..."
2846 msgstr "Чакане на отговор..."
2847
2848 #: compose.c:233
2849 #, c-format
2850 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
2851 msgstr "Предупреждение: '%s' е невалиден IDN."
2852
2853 #: crypt.cpkg:916
2854 #, fuzzy
2855 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
2856 msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
2857
2858 #: init.c:770
2859 #, c-format
2860 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2861 msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
2862
2863 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
2864 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
2865 msgstr "Предупреждение: Сертификатът не може да бъде запазен"
2866
2867 #: crypt.cpkg:902
2868 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: commands.c:141 commands.c:151
2872 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
2873 msgstr ""
2874
2875 #: crypt.cpkg:910
2876 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
2877 msgstr ""
2878
2879 #: crypt.cpkg:930
2880 msgid "Warning: The signature expired at: "
2881 msgstr ""
2882
2883 #: init.c:1848
2884 #, c-format
2885 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: init.c:1840
2889 #, c-format
2890 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: compose.c:1013
2894 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
2895 msgstr "Грешка при създаване на приложението"
2896
2897 #: lib-mx/mbox.c:576
2898 #, c-format
2899 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2900 msgstr "Грешка при запис! Пощенската кутия е записана частично в %s"
2901
2902 #: attach.c:731
2903 msgid "Write fault!"
2904 msgstr "Грешка при запис!"
2905
2906 #: compose.c:1127
2907 msgid "Write message to mailbox"
2908 msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
2909
2910 #: lib-mx/mx.c:555
2911 #, c-format
2912 msgid "Writing %s..."
2913 msgstr "Запис на %s..."
2914
2915 #: compose.c:1129
2916 #, c-format
2917 msgid "Writing message to %s ..."
2918 msgstr "Записване на писмото в %s ..."
2919
2920 #: lib-mx/mbox.c:473
2921 #, c-format
2922 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2923 msgstr "Записване на писмата... %d (%d%%)"
2924
2925 #: nntp.c:1705
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "XOVER command failed: %s"
2928 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
2929
2930 #: alias.cpkg:317
2931 msgid "You already have an alias defined with that name!"
2932 msgstr "Вече има запис за този псевдоним!"
2933
2934 #: lib-ui/menu.c:502
2935 msgid "You are on the first entry."
2936 msgstr "Това е първият запис."
2937
2938 #: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
2939 msgid "You are on the first message."
2940 msgstr "Това е първото писмо."
2941
2942 #: lib-ui/menu.c:374
2943 msgid "You are on the first page."
2944 msgstr "Това е първата страница."
2945
2946 #: lib-ui/curs_main.c:1655
2947 msgid "You are on the first thread."
2948 msgstr "Това е първата нишка."
2949
2950 #: lib-ui/menu.c:492
2951 msgid "You are on the last entry."
2952 msgstr "Това е последният запис."
2953
2954 #: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
2955 msgid "You are on the last message."
2956 msgstr "Това е последното писмо."
2957
2958 #: lib-ui/menu.c:375
2959 msgid "You are on the last page."
2960 msgstr "Това е последната страница."
2961
2962 #: lib-ui/menu.c:320
2963 msgid "You cannot scroll down farther."
2964 msgstr "Не може да превъртате надолу повече."
2965
2966 #: lib-ui/menu.c:337
2967 msgid "You cannot scroll up farther."
2968 msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
2969
2970 #: alias.cpkg:670
2971 msgid "You have no aliases!"
2972 msgstr "В адресната книга няма записи!"
2973
2974 #: compose.c:255
2975 msgid "You may not delete the only attachment."
2976 msgstr "Не може да изтриете единствената част на писмото."
2977
2978 #: recvcmd.c:37
2979 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
2980 msgstr "Може да изпращате отново само message/rfc822 части."
2981
2982 #: alias.cpkg:368
2983 #, c-format
2984 msgid "[%s = %s] Accept?"
2985 msgstr "[%s = %s] Запис?"
2986
2987 #: handler.c:1443
2988 #, c-format
2989 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2990 msgstr "[-- %s/%s не се поддържа"
2991
2992 #: handler.c:1000
2993 #, c-format
2994 msgid "[-- Attachment #%d"
2995 msgstr "[-- Приложение: #%d"
2996
2997 #: handler.c:1117 handler.c:1133
2998 #, c-format
2999 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
3000 msgstr "[-- Грешки от %s --]\n"
3001
3002 #: handler.c:1074
3003 #, c-format
3004 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
3005 msgstr "[-- Автоматично показване посредством %s --]\n"
3006
3007 #: crypt.cpkg:1861
3008 msgid ""
3009 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3010 "\n"
3011 msgstr ""
3012 "[-- НАЧАЛО НА PGP-ПИСМО --]\n"
3013 "\n"
3014
3015 #: crypt.cpkg:1863
3016 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3017 msgstr "[-- НАЧАЛО НА БЛОК С ПУБЛИЧЕН PGP-КЛЮЧ --]\n"
3018
3019 #: crypt.cpkg:1865
3020 msgid ""
3021 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3022 "\n"
3023 msgstr ""
3024 "[-- НАЧАЛО НА PGP-ПОДПИСАНО ПИСМО --]\n"
3025 "\n"
3026
3027 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
3028 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: handler.c:1102
3032 #, c-format
3033 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
3034 msgstr "[-- Грешка при стартиране на %s. --]\n"
3035
3036 #: crypt.cpkg:1888
3037 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3038 msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПИСМОТО --]\n"
3039
3040 #: crypt.cpkg:1890
3041 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3042 msgstr "[-- КРАЙ НА БЛОКА С ПУБЛИЧНИЯ PGP-КЛЮЧ --]\n"
3043
3044 #: crypt.cpkg:1892
3045 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3046 msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПОДПИСАНОТО ПИСМО --]\n"
3047
3048 #: crypt.cpkg:1980
3049 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3050 msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
3051
3052 #: crypt.cpkg:1979
3053 #, fuzzy
3054 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
3055 msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
3056
3057 #: crypt.cpkg:2044
3058 #, fuzzy
3059 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
3060 msgstr ""
3061 "\n"
3062 "[-- Край на шифрованите със S/MIME данни --]\n"
3063
3064 #: crypt.cpkg:2043
3065 #, fuzzy
3066 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
3067 msgstr ""
3068 "\n"
3069 "[-- Край на подписаните със S/MIME данни --]\n"
3070
3071 #: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
3072 #, fuzzy
3073 msgid ""
3074 "[-- End signature information --]\n"
3075 "\n"
3076 msgstr ""
3077 "\n"
3078 "[-- Край на подписаните данни --]\n"
3079
3080 #: handler.c:891
3081 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
3082 msgstr ""
3083 "[-- Грешка: Невъзможно е показването на която и да е от алтернативните части "
3084 "на писмото --]\n"
3085
3086 #: crypt.cpkg:3967
3087 msgid ""
3088 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
3089 "\n"
3090 msgstr ""
3091 "[-- Грешка: Противоречива multipart/signed структура! --]\n"
3092 "\n"
3093
3094 #: crypt.cpkg:3957
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
3098 "\n"
3099 msgstr ""
3100 "[-- Грешка: Непознат multipart/signed протокол %s! --]\n"
3101 "\n"
3102
3103 #: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
3104 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3105 msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
3106
3107 #: crypt.cpkg:1910
3108 msgid ""
3109 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3110 "\n"
3111 msgstr ""
3112 "[-- Грешка: началото на PGP-писмото не може да бъде намерено! --]\n"
3113 "\n"
3114
3115 #: crypt.cpkg:1354
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid ""
3118 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
3119 "\n"
3120 msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
3121
3122 #: crypt.cpkg:1933
3123 msgid ""
3124 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3125 "\n"
3126 msgstr ""
3127 "[-- Грешка: неправилно построено PGP/MIME съобщение! --]\n"
3128 "\n"
3129
3130 #: handler.c:1168
3131 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
3132 msgstr ""
3133 "[-- Грешка: message/external-body няма параметри за метод на достъп --]\n"
3134
3135 #: crypt.cpkg:1957
3136 msgid ""
3137 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3138 "\n"
3139 msgstr ""
3140 "[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
3141 "\n"
3142
3143 #: crypt.cpkg:1956
3144 #, fuzzy
3145 msgid ""
3146 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
3147 "\n"
3148 msgstr ""
3149 "[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
3150 "\n"
3151
3152 #: crypt.cpkg:2016
3153 #, fuzzy
3154 msgid ""
3155 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
3156 "\n"
3157 msgstr "[-- Следните данни са шифровани със S/MIME --]\n"
3158
3159 #: crypt.cpkg:2015
3160 #, fuzzy
3161 msgid ""
3162 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
3163 "\n"
3164 msgstr "[-- Следните данни са подписани със S/MIME --]\n"
3165
3166 #: crypt.cpkg:4014
3167 msgid ""
3168 "[-- The following data is signed --]\n"
3169 "\n"
3170 msgstr ""
3171 "[-- Следните данни са подписани --]\n"
3172 "\n"
3173
3174 #: handler.c:1185
3175 #, c-format
3176 msgid "[-- This %s/%s attachment "
3177 msgstr "[-- Това %s/%s приложение "
3178
3179 #: handler.c:1212 handler.c:1225
3180 #, c-format
3181 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
3182 msgstr "[-- Това %s/%s приложение не е включено в писмото, --]\n"
3183
3184 #: handler.c:1011
3185 #, c-format
3186 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
3187 msgstr "[-- Тип: %s/%s, Кодиране: %s, Размер: %s --]\n"
3188
3189 #: crypt.cpkg:4018
3190 msgid ""
3191 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
3192 "\n"
3193 msgstr ""
3194 "[-- Предупреждение: не могат да бъдат намерени подписи. --]\n"
3195 "\n"
3196
3197 #: crypt.cpkg:4004
3198 #, c-format
3199 msgid ""
3200 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
3201 "\n"
3202 msgstr ""
3203 "[-- Предупреждение: %s/%s-подписи не могат да бъдат проверявани. --]\n"
3204 "\n"
3205
3206 #: handler.c:1230
3207 #, c-format
3208 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
3209 msgstr "[-- а указаният метод на достъп %s не се подържа. --]\n"
3210
3211 #: handler.c:1214
3212 msgid ""
3213 "[-- and the indicated external source has --]\n"
3214 "[-- expired. --]\n"
3215 msgstr "[-- а файлът, определен за прикачване вече не съществува. --]\n"
3216
3217 #: handler.c:1201
3218 #, c-format
3219 msgid "[-- name: %s --]\n"
3220 msgstr "[-- име: %s --]\n"
3221
3222 #: handler.c:1197
3223 #, c-format
3224 msgid "[-- on %s --]\n"
3225 msgstr "[-- на %s --]\n"
3226
3227 #: crypt.cpkg:2593
3228 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: crypt.cpkg:2588
3232 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: crypt.cpkg:2586
3236 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: crypt.cpkg:2797
3240 msgid "[Disabled]"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: crypt.cpkg:2793
3244 #, fuzzy
3245 msgid "[Expired]"
3246 msgstr "Изтекъл   "
3247
3248 #: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
3249 #, fuzzy
3250 msgid "[Invalid]"
3251 msgstr "Невалиден   "
3252
3253 #: crypt.cpkg:2785
3254 #, fuzzy
3255 msgid "[Revoked]"
3256 msgstr "Анулиран   "
3257
3258 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
3259 msgid "[invalid date]"
3260 msgstr "[невалидна дата]"
3261
3262 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3263 #, c-format
3264 msgid "[unable to calculate]"
3265 msgstr "[грешка при пресмятане]"
3266
3267 #: init.c:740
3268 msgid "alias: no address"
3269 msgstr "alias: няма адрес"
3270
3271 #: keymap_defs.h:164
3272 msgid "append new query results to current results"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: keymap_defs.h:184
3276 #, fuzzy
3277 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3278 msgstr "Няма маркирани писма."
3279
3280 #: keymap_defs.h:183
3281 #, fuzzy
3282 msgid "apply next function to tagged messages"
3283 msgstr "Няма маркирани писма."
3284
3285 #: keymap_defs.h:24
3286 #, fuzzy
3287 msgid "attach a file(s) to this message"
3288 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
3289
3290 #: keymap_defs.h:25
3291 msgid "attach message(s) to this message"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: keymap_defs.h:26
3295 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: init.c:651
3299 #, fuzzy
3300 msgid "attachments: invalid disposition"
3301 msgstr "променя описанието на приложението"
3302
3303 #: init.c:614
3304 #, fuzzy
3305 msgid "attachments: no disposition"
3306 msgstr "променя описанието на приложението"
3307
3308 #: hook.c:87
3309 msgid "bad formatted command string"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: keymap.c:736
3313 msgid "bind: too many arguments"
3314 msgstr "bind: твърде много аргументи"
3315
3316 #: keymap_defs.h:114
3317 msgid "break the thread in two"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: keymap_defs.h:88
3321 msgid "capitalize the word"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
3325 msgid "certification"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: keymap_defs.h:22
3329 #, fuzzy
3330 msgid "change directories"
3331 msgstr "Грешка при четене на директорията."
3332
3333 #: keymap_defs.h:215
3334 msgid "check for classic pgp"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: keymap_defs.h:23
3338 #, fuzzy
3339 msgid "check mailboxes for new mail"
3340 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
3341
3342 #: keymap_defs.h:119
3343 msgid "clear a status flag from a message"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: keymap_defs.h:167
3347 msgid "clear and redraw the screen"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: keymap_defs.h:203
3351 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: keymap_defs.h:202
3355 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
3359 msgid "color: too few arguments"
3360 msgstr "color: недостатъчно аргументи"
3361
3362 #: keymap_defs.h:75
3363 msgid "complete address with query"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: keymap_defs.h:74
3367 msgid "complete filename or alias"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: keymap_defs.h:113
3371 #, fuzzy
3372 msgid "compose a new mail message"
3373 msgstr "Няма нови писма."
3374
3375 #: keymap_defs.h:45
3376 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: keymap_defs.h:89
3380 msgid "convert the word to lower case"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: keymap_defs.h:90
3384 msgid "convert the word to upper case"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: commands.c:788
3388 msgid "converting"
3389 msgstr "конвертирано"
3390
3391 #: keymap_defs.h:54
3392 #, fuzzy
3393 msgid "copy a message to a file/mailbox"
3394 msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
3395
3396 #: editmsg.c:59
3397 #, c-format
3398 msgid "could not create temporary folder: %s"
3399 msgstr "грешка при създаване на временна пощенска кутия: %s"
3400
3401 #: editmsg.c:89
3402 #, c-format
3403 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3404 msgstr "грешка при съкращаването на временната пощенска кутия: %s"
3405
3406 #: editmsg.c:70
3407 #, c-format
3408 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3409 msgstr "грешка при запис във временната пощенска кутия: %s"
3410
3411 #: keymap_defs.h:42
3412 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: keymap_defs.h:55
3416 msgid "create an alias from a message sender"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: keymap_defs.h:73
3420 #, fuzzy
3421 msgid "cycle among incoming mailboxes"
3422 msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
3423
3424 #: browser.c:1177
3425 msgid "dazn"
3426 msgstr "dazn"
3427
3428 #: lib-ui/color.c:567
3429 msgid "default colors not supported"
3430 msgstr "стандартните цветове не се поддържат"
3431
3432 #: keymap_defs.h:84
3433 msgid "delete all chars on the line"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: keymap_defs.h:63
3437 #, fuzzy
3438 msgid "delete all messages in subthread"
3439 msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
3440
3441 #: keymap_defs.h:64
3442 #, fuzzy
3443 msgid "delete all messages in thread"
3444 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
3445
3446 #: keymap_defs.h:82
3447 msgid "delete chars from cursor to end of line"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: keymap_defs.h:83
3451 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: keymap_defs.h:120
3455 #, fuzzy
3456 msgid "delete messages matching a pattern"
3457 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
3458
3459 #: keymap_defs.h:69
3460 msgid "delete the char in front of the cursor"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: keymap_defs.h:76
3464 msgid "delete the char under the cursor"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: keymap_defs.h:61
3468 msgid "delete the current entry"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: keymap_defs.h:62
3472 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: keymap_defs.h:85
3476 msgid "delete the word in front of the cursor"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: commands.c:407
3480 #, fuzzy
3481 msgid "dfrsotuzcp"
3482 msgstr "dfrsotuzc"
3483
3484 #: keymap_defs.h:67
3485 #, fuzzy
3486 msgid "display a message"
3487 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
3488
3489 #: keymap_defs.h:65
3490 msgid "display full address of sender"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: keymap_defs.h:66
3494 msgid "display message and toggle header weeding"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: keymap_defs.h:16
3498 msgid "display the currently selected file's name"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: keymap_defs.h:200
3502 msgid "display the keycode for a key press"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: lib-mx/compress.c:422
3506 #, c-format
3507 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
3508 msgstr ""
3509
3510 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "echo Compressing %s..."
3513 msgstr "Създаване на копие в %s..."
3514
3515 #: lib-mx/compress.c:235
3516 #, fuzzy, c-format
3517 msgid "echo Decompressing %s..."
3518 msgstr "Избиране на %s..."
3519
3520 #: keymap_defs.h:43
3521 #, fuzzy
3522 msgid "edit attachment content type"
3523 msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
3524
3525 #: keymap_defs.h:29
3526 #, fuzzy
3527 msgid "edit attachment description"
3528 msgstr "променя описанието на приложението"
3529
3530 #: keymap_defs.h:30
3531 msgid "edit attachment transfer-encoding"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: keymap_defs.h:36
3535 msgid "edit attachment using mailcap entry"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: keymap_defs.h:27
3539 msgid "edit the BCC list"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: keymap_defs.h:28
3543 msgid "edit the CC list"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: keymap_defs.h:39
3547 msgid "edit the Followup-To field"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: keymap_defs.h:38
3551 msgid "edit the Reply-To field"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: keymap_defs.h:41
3555 msgid "edit the TO list"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: keymap_defs.h:32
3559 msgid "edit the file to be attached"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: keymap_defs.h:33
3563 msgid "edit the from field"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: keymap_defs.h:35
3567 #, fuzzy
3568 msgid "edit the message"
3569 msgstr "Невъзможен запис на писмо"
3570
3571 #: keymap_defs.h:34
3572 #, fuzzy
3573 msgid "edit the message with headers"
3574 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
3575
3576 #: keymap_defs.h:37
3577 msgid "edit the newsgroups list"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: keymap_defs.h:68
3581 #, fuzzy
3582 msgid "edit the raw message"
3583 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
3584
3585 #: keymap_defs.h:40
3586 #, fuzzy
3587 msgid "edit the subject of this message"
3588 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
3589
3590 #: pattern.c:777
3591 msgid "empty pattern"
3592 msgstr "празен шаблон"
3593
3594 #: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
3595 #, fuzzy
3596 msgid "encryption"
3597 msgstr "Шифроване"
3598
3599 #: keymap_defs.h:8
3600 msgid "end of conditional execution (noop)"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: keymap_defs.h:92
3604 msgid "enter a file mask"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: keymap_defs.h:31
3608 #, fuzzy
3609 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
3610 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
3611
3612 #: keymap_defs.h:91
3613 msgid "enter a muttrc command"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: crypt.cpkg:570
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
3619 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3620
3621 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "error allocating data object: %s\n"
3624 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3625
3626 #: crypt.cpkg:328
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
3629 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3630
3631 #: crypt.cpkg:354
3632 #, c-format
3633 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: crypt.cpkg:338
3637 #, c-format
3638 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: crypt.cpkg:655
3642 #, fuzzy, c-format
3643 msgid "error encrypting data: %s\n"
3644 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3645
3646 #: crypt.cpkg:604
3647 #, fuzzy, c-format
3648 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
3649 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3650
3651 #: crypt.cpkg:3643
3652 #, fuzzy, c-format
3653 msgid "error importing gpg data: %s\n"
3654 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3655
3656 #: pattern.c:499
3657 msgid "error in expression"
3658 msgstr "грешка в израза"
3659
3660 #: pattern.c:667 pattern.c:771
3661 #, c-format
3662 msgid "error in pattern at: %s"
3663 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3664
3665 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "error reading data object: %s\n"
3668 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3669
3670 #: crypt.cpkg:443
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "error rewinding data object: %s\n"
3673 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3674
3675 #: crypt.cpkg:613
3676 #, c-format
3677 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: crypt.cpkg:739
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "error signing data: %s\n"
3683 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
3684
3685 #: pattern.c:1063
3686 #, c-format
3687 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3688 msgstr "грешка: непознат оператор %d (моля, съобщете за тази грешка)."
3689
3690 #: crypt.cpkg:3530
3691 #, fuzzy
3692 msgid "esabmc"
3693 msgstr "esabf"
3694
3695 #: crypt.cpkg:3528
3696 #, fuzzy
3697 msgid "esabpc"
3698 msgstr "esabf"
3699
3700 #: keymap.c:821
3701 msgid "exec: no arguments"
3702 msgstr "exec: липсват аргументи"
3703
3704 #: keymap_defs.h:112
3705 msgid "execute a macro"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: keymap_defs.h:93
3709 msgid "exit this menu"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: keymap_defs.h:219
3713 msgid "extract supported public keys"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: keymap_defs.h:94
3717 msgid "filter attachment through a shell command"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: keymap_defs.h:97
3721 #, fuzzy
3722 msgid "followup to newsgroup"
3723 msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
3724
3725 #: keymap_defs.h:122
3726 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: keymap_defs.h:9
3730 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: keymap_defs.h:99
3734 #, fuzzy
3735 msgid "forward a message with comments"
3736 msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
3737
3738 #: keymap_defs.h:98
3739 msgid "forward to newsgroup"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: keymap_defs.h:44
3743 msgid "get a temporary copy of an attachment"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: keymap_defs.h:101
3747 #, fuzzy
3748 msgid "get all children of the current message"
3749 msgstr "Проверка за нови писма..."
3750
3751 #: keymap_defs.h:102
3752 msgid "get message with Message-Id"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: keymap_defs.h:103
3756 #, fuzzy
3757 msgid "get parent of the current message"
3758 msgstr "Това е първото писмо."
3759
3760 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
3761 #, c-format
3762 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
3766 #, c-format
3767 msgid "gnutls_global_init: %s"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
3771 #, c-format
3772 msgid "gnutls_handshake: %s"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
3776 #, c-format
3777 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: keymap_defs.h:206
3781 #, fuzzy
3782 msgid "go down to next mailbox"
3783 msgstr "Това е последната страница."
3784
3785 #: keymap_defs.h:207
3786 #, fuzzy
3787 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3788 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
3789
3790 #: keymap_defs.h:208
3791 #, fuzzy
3792 msgid "go to previous mailbox"
3793 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
3794
3795 #: keymap_defs.h:209
3796 #, fuzzy
3797 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3798 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
3799
3800 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
3801 #, c-format
3802 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
3806 #, c-format
3807 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: handler.c:1193
3811 msgid "has been deleted --]\n"
3812 msgstr "бе изтрито --]\n"
3813
3814 #: imap/imap.c:941
3815 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
3816 msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
3817
3818 #: init.c:820
3819 msgid "invalid header field"
3820 msgstr "невалидно заглавно поле"
3821
3822 #: keymap_defs.h:178
3823 msgid "invoke a command in a subshell"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: keymap_defs.h:108
3827 #, fuzzy
3828 msgid "jump to an index number"
3829 msgstr "Невалиден номер на индекс."
3830
3831 #: keymap_defs.h:134
3832 #, fuzzy
3833 msgid "jump to parent message in thread"
3834 msgstr "Скок към писмо номер: "
3835
3836 #: keymap_defs.h:136
3837 msgid "jump to previous subthread"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: keymap_defs.h:135
3841 msgid "jump to previous thread"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: keymap_defs.h:72
3845 msgid "jump to the beginning of the line"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: keymap_defs.h:152
3849 msgid "jump to the bottom of the message"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: keymap_defs.h:77
3853 msgid "jump to the end of the line"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: keymap_defs.h:128
3857 #, fuzzy
3858 msgid "jump to the next new message"
3859 msgstr "Скок към писмо номер: "
3860
3861 #: keymap_defs.h:129
3862 #, fuzzy
3863 msgid "jump to the next new or unread message"
3864 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
3865
3866 #: keymap_defs.h:130
3867 msgid "jump to the next subthread"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: keymap_defs.h:131
3871 #, fuzzy
3872 msgid "jump to the next thread"
3873 msgstr "Това е първата нишка."
3874
3875 #: keymap_defs.h:133
3876 #, fuzzy
3877 msgid "jump to the next unread message"
3878 msgstr "Няма непрочетени писма"
3879
3880 #: keymap_defs.h:138
3881 msgid "jump to the previous new message"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: keymap_defs.h:139
3885 msgid "jump to the previous new or unread message"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: keymap_defs.h:140
3889 #, fuzzy
3890 msgid "jump to the previous unread message"
3891 msgstr "Няма непрочетени писма"
3892
3893 #: keymap_defs.h:155
3894 #, fuzzy
3895 msgid "jump to the top of the message"
3896 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
3897
3898 #: crypt.cpkg:3108
3899 #, fuzzy
3900 msgid "keys matching"
3901 msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
3902
3903 #: keymap_defs.h:127
3904 #, fuzzy
3905 msgid "link tagged message to the current one"
3906 msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
3907
3908 #: keymap_defs.h:20
3909 #, fuzzy
3910 msgid "list mailboxes with new mail"
3911 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
3912
3913 #: keymap_defs.h:111
3914 msgid "load active file from NNTP server"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: keymap.c:781
3918 msgid "macro: empty key sequence"
3919 msgstr "macro: празна последователност от клавиши"
3920
3921 #: keymap.c:789
3922 msgid "macro: too many arguments"
3923 msgstr "macro: твърде много аргументи"
3924
3925 #: keymap_defs.h:212
3926 msgid "mail a PGP public key"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: lib-mime/rfc1524.c:382
3930 #, c-format
3931 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3932 msgstr "не е намерено mailcap-вписване за типа %s"
3933
3934 #: lib-mx/mh.c:995
3935 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3936 msgstr ""
3937 "maildir_commit_message(): грешка при поставянето на марка за време на файла"
3938
3939 #: keymap_defs.h:59
3940 msgid "make decoded (text/plain) copy"
3941 msgstr ""
3942
3943 #: keymap_defs.h:60
3944 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: keymap_defs.h:218
3948 msgid "make decrypted copy"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: keymap_defs.h:217
3952 msgid "make decrypted copy and delete"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: keymap_defs.h:21
3956 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: keymap_defs.h:192
3960 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: keymap_defs.h:142
3964 msgid "mark the current subthread as read"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: keymap_defs.h:141
3968 msgid "mark the current thread as read"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: lib-mx/mx.c:584
3972 #, fuzzy
3973 msgid "message(s) not deleted"
3974 msgstr "Писмата не са препратени."
3975
3976 #: pattern.c:746
3977 #, c-format
3978 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3979 msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
3980
3981 #: pattern.c:732
3982 #, c-format
3983 msgid "missing parameter"
3984 msgstr "липсва параметър"
3985
3986 #: lib-ui/color.c:489
3987 msgid "mono: too few arguments"
3988 msgstr "mono: недостатъчно аргументи"
3989
3990 #: keymap_defs.h:56
3991 msgid "move entry to bottom of screen"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: keymap_defs.h:57
3995 msgid "move entry to middle of screen"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: keymap_defs.h:58
3999 msgid "move entry to top of screen"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: keymap_defs.h:70
4003 msgid "move the cursor one character to the left"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: keymap_defs.h:78
4007 msgid "move the cursor one character to the right"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: keymap_defs.h:71
4011 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: keymap_defs.h:79
4015 msgid "move the cursor to the end of the word"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: keymap_defs.h:12
4019 msgid "move to the bottom of the page"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: keymap_defs.h:95
4023 #, fuzzy
4024 msgid "move to the first entry"
4025 msgstr "Това е първият запис."
4026
4027 #: keymap_defs.h:124
4028 #, fuzzy
4029 msgid "move to the first message"
4030 msgstr "Това е първото писмо."
4031
4032 #: keymap_defs.h:109
4033 #, fuzzy
4034 msgid "move to the last entry"
4035 msgstr "Това е последният запис."
4036
4037 #: keymap_defs.h:125
4038 #, fuzzy
4039 msgid "move to the last message"
4040 msgstr "Това е последното писмо."
4041
4042 #: keymap_defs.h:148
4043 msgid "move to the middle of the page"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: keymap_defs.h:149
4047 #, fuzzy
4048 msgid "move to the next entry"
4049 msgstr "Това е последният запис."
4050
4051 #: keymap_defs.h:151
4052 #, fuzzy
4053 msgid "move to the next page"
4054 msgstr "Това е последната страница."
4055
4056 #: keymap_defs.h:132
4057 #, fuzzy
4058 msgid "move to the next undeleted message"
4059 msgstr "Няма възстановени писма."
4060
4061 #: keymap_defs.h:158
4062 #, fuzzy
4063 msgid "move to the previous entry"
4064 msgstr "Това е първият запис."
4065
4066 #: keymap_defs.h:160
4067 #, fuzzy
4068 msgid "move to the previous page"
4069 msgstr "Това е първата страница."
4070
4071 #: keymap_defs.h:137
4072 #, fuzzy
4073 msgid "move to the previous undeleted message"
4074 msgstr "Няма възстановени писма."
4075
4076 #: keymap_defs.h:191
4077 #, fuzzy
4078 msgid "move to the top of the page"
4079 msgstr "Това е първата страница."
4080
4081 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
4082 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
4083 msgstr "съставното писмо няма \"boundary\" параметър!"
4084
4085 #: lib-ui/curs_lib.c:119
4086 msgid "no"
4087 msgstr "no"
4088
4089 #: lib-ui/status.c:85
4090 #, fuzzy
4091 msgid "no mailbox"
4092 msgstr "(няма пощенска кутия)"
4093
4094 #: commands.c:788
4095 msgid "not converting"
4096 msgstr "не е конвертирано"
4097
4098 #: keymap.c:662
4099 msgid "null key sequence"
4100 msgstr "празна последователност от клавиши"
4101
4102 #: keymap_defs.h:7
4103 msgid "null operation"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: muttlib.c:260
4107 msgid "oac"
4108 msgstr "oac"
4109
4110 #: keymap_defs.h:115
4111 msgid "open a different folder"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: keymap_defs.h:116
4115 #, fuzzy
4116 msgid "open a different folder in read only mode"
4117 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
4118
4119 #: keymap_defs.h:117
4120 msgid "open a different newsgroup"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: keymap_defs.h:118
4124 #, fuzzy
4125 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
4126 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
4127
4128 #: keymap_defs.h:210
4129 #, fuzzy
4130 msgid "open hilighted mailbox"
4131 msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
4132
4133 #: keymap_defs.h:156
4134 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: keymap_defs.h:157
4138 #, fuzzy
4139 msgid "post message to newsgroup"
4140 msgstr "Препращане на писмото към %s"
4141
4142 #: init.c:1062
4143 #, c-format
4144 msgid "prefix is illegal with reset"
4145 msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
4146
4147 #: keymap_defs.h:161
4148 #, fuzzy
4149 msgid "print the current entry"
4150 msgstr "Това е първият запис."
4151
4152 #: keymap.c:620
4153 msgid "push: too many arguments"
4154 msgstr "push: твърде много аргументи"
4155
4156 #: keymap_defs.h:163
4157 msgid "query external program for addresses"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: keymap_defs.h:86
4161 msgid "quote the next typed key"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: keymap_defs.h:162
4165 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: keymap_defs.h:166
4169 #, fuzzy
4170 msgid "recall a postponed message"
4171 msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
4172
4173 #: keymap_defs.h:121
4174 #, fuzzy
4175 msgid "reconstruct thread containing current message"
4176 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
4177
4178 #: keymap_defs.h:13
4179 #, fuzzy
4180 msgid "remail a message to another user"
4181 msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
4182
4183 #: keymap_defs.h:169
4184 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: keymap_defs.h:48
4188 #, fuzzy
4189 msgid "rename/move an attached file"
4190 msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
4191
4192 #: keymap_defs.h:170
4193 #, fuzzy
4194 msgid "reply to a message"
4195 msgstr "Скок към писмо номер: "
4196
4197 #: keymap_defs.h:104
4198 msgid "reply to all recipients"
4199 msgstr ""
4200
4201 #: keymap_defs.h:110
4202 msgid "reply to specified mailing list"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: keymap_defs.h:123
4206 #, fuzzy
4207 msgid "retrieve mail from POP server"
4208 msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
4209
4210 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
4211 msgid "ro"
4212 msgstr "ro"
4213
4214 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
4215 msgid "roa"
4216 msgstr "roa"
4217
4218 #: keymap_defs.h:144
4219 #, fuzzy
4220 msgid "save changes to mailbox"
4221 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
4222
4223 #: keymap_defs.h:165
4224 #, fuzzy
4225 msgid "save changes to mailbox and quit"
4226 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
4227
4228 #: keymap_defs.h:172
4229 msgid "save message/attachment to a file"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: keymap_defs.h:47
4233 #, fuzzy
4234 msgid "save this message to send later"
4235 msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
4236
4237 #: keymap_defs.h:105
4238 msgid "scroll down 1/2 page"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: keymap_defs.h:150
4242 msgid "scroll down one line"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: keymap_defs.h:80
4246 msgid "scroll down through the history list"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: keymap_defs.h:205
4250 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: keymap_defs.h:204
4254 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: keymap_defs.h:106
4258 msgid "scroll up 1/2 page"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: keymap_defs.h:159
4262 msgid "scroll up one line"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: keymap_defs.h:81
4266 msgid "scroll up through the history list"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: keymap_defs.h:174
4270 msgid "search backwards for a regular expression"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: keymap_defs.h:173
4274 #, fuzzy
4275 msgid "search for a regular expression"
4276 msgstr "грешка в израза"