Rocco Rutte:
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 03:09+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:160
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
27
28 #: account.c:213
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
32
33 #: addrbook.c:32 browser.c:45 browser.c:54 pager.c:1343 postpone.c:39
34 #: query.c:42 recvattach.c:49
35 msgid "Exit"
36 msgstr "Ix"
37
38 # ivb (2001/12/08)
39 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
40 #: addrbook.c:33 curs_main.c:372 curs_main.c:385 pager.c:1350 pager.c:1360
41 #: postpone.c:40
42 msgid "Del"
43 msgstr "Esbrr"
44
45 #: addrbook.c:34 curs_main.c:373 curs_main.c:386 postpone.c:41
46 msgid "Undel"
47 msgstr "Recupera"
48
49 #: addrbook.c:35
50 msgid "Select"
51 msgstr "Selecciona"
52
53 #. __STRCAT_CHECKED__
54 #: addrbook.c:36 browser.c:48 browser.c:60 compose.c:114 compose.c:126
55 #: crypt-gpgme.c:3304 curs_main.c:378 curs_main.c:391 mutt_ssl.c:607
56 #: mutt_ssl_gnutls.c:746 pager.c:1455 pgpkey.c:493 postpone.c:42 query.c:47
57 #: recvattach.c:53 smime.c:425
58 msgid "Help"
59 msgstr "Ajuda"
60
61 #: addrbook.c:140
62 msgid "You have no aliases!"
63 msgstr "No teniu cap àlies!"
64
65 #: addrbook.c:152
66 msgid "Aliases"
67 msgstr "Àlies"
68
69 #. add a new alias
70 #: alias.c:220
71 msgid "Alias as: "
72 msgstr "Nou àlies: "
73
74 #: alias.c:225
75 msgid "You already have an alias defined with that name!"
76 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
77
78 #: alias.c:232
79 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
80 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
81
82 #: alias.c:255
83 msgid "Address: "
84 msgstr "Adreça: "
85
86 #: alias.c:263 send.c:192
87 #, c-format
88 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
89 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
90
91 #: alias.c:275
92 msgid "Personal name: "
93 msgstr "Nom personal: "
94
95 #: alias.c:283
96 #, c-format
97 msgid "[%s = %s] Accept?"
98 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
99
100 #: alias.c:298 recvattach.c:413 recvattach.c:437 recvattach.c:450
101 #: recvattach.c:465 recvattach.c:490
102 msgid "Save to file: "
103 msgstr "Guarda en el fitxer: "
104
105 #: alias.c:312
106 msgid "Alias added."
107 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
108
109 # ivb (2001/12/08)
110 # ivb  ABREUJAT!
111 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
112 #: attach.c:103 attach.c:224 attach.c:434 attach.c:900
113 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
114 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
115
116 #. For now, editing requires a file, no piping
117 #: attach.c:116
118 #, c-format
119 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
120 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
121
122 #: attach.c:123 attach.c:242 commands.c:215 compose.c:1313 curs_lib.c:180
123 #: curs_lib.c:414
124 #, c-format
125 msgid "Error running \"%s\"!"
126 msgstr "Error en executar «%s»!"
127
128 #: attach.c:131
129 msgid "Failure to open file to parse headers."
130 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
131
132 #: attach.c:159
133 msgid "Failure to open file to strip headers."
134 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
135
136 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
137 #: attach.c:168
138 msgid "Failure to rename file."
139 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
140
141 # ivb (2001/12/08)
142 # ivb  ABREUJAT!
143 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
144 #: attach.c:181
145 #, c-format
146 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
147 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
148
149 #. For now, editing requires a file, no piping
150 #: attach.c:237
151 #, c-format
152 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
153 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
154
155 #: attach.c:252
156 #, c-format
157 msgid "No mailcap edit entry for %s"
158 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
159
160 #: attach.c:404
161 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
162 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
163
164 #: attach.c:416
165 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
166 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
167
168 #: attach.c:500
169 msgid "Cannot create filter"
170 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
171
172 #: attach.c:624 attach.c:653 attach.c:931 attach.c:985 handler.c:1629
173 #: pgpkey.c:542 pgpkey.c:727
174 msgid "Can't create filter"
175 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
176
177 #: attach.c:782
178 msgid "Write fault!"
179 msgstr "Error d'escriptura!"
180
181 #: attach.c:1008
182 msgid "I don't know how to print that!"
183 msgstr "No sé com imprimir això!"
184
185 #: browser.c:46
186 msgid "Chdir"
187 msgstr "Canvia directori"
188
189 #: browser.c:47 browser.c:59
190 msgid "Mask"
191 msgstr "Màscara"
192
193 #: browser.c:55
194 msgid "List"
195 msgstr ""
196
197 #: browser.c:56
198 msgid "Subscribe"
199 msgstr ""
200
201 #: browser.c:57
202 #, fuzzy
203 msgid "Unsubscribe"
204 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
205
206 #: browser.c:58 curs_main.c:390
207 msgid "Catchup"
208 msgstr ""
209
210 #: browser.c:519 browser.c:1170
211 #, c-format
212 msgid "%s is not a directory."
213 msgstr "«%s» no és un directori."
214
215 #: browser.c:682
216 msgid "Subscribed newsgroups"
217 msgstr ""
218
219 #: browser.c:684
220 #, c-format
221 msgid "Newsgroups on server [%s]"
222 msgstr ""
223
224 # ivb (2001/12/07)
225 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
226 #: browser.c:690
227 #, c-format
228 msgid "Mailboxes [%d]"
229 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
230
231 #: browser.c:696
232 #, c-format
233 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
234 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
235
236 #: browser.c:700
237 #, c-format
238 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
239 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
240
241 #: browser.c:713
242 msgid "Can't attach a directory!"
243 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
244
245 #: browser.c:858 browser.c:1231 browser.c:1327
246 msgid "No files match the file mask"
247 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
248
249 #: browser.c:1043
250 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
251 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
252
253 #: browser.c:1062
254 #, fuzzy
255 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
256 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
257
258 #: browser.c:1082
259 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
260 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
261
262 #: browser.c:1089
263 #, c-format
264 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
265 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
266
267 #: browser.c:1102
268 msgid "Mailbox deleted."
269 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
270
271 #: browser.c:1109
272 msgid "Mailbox not deleted."
273 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
274
275 #: browser.c:1134
276 msgid "Chdir to: "
277 msgstr "Canvia al directori: "
278
279 #: browser.c:1158 browser.c:1224
280 msgid "Error scanning directory."
281 msgstr "Error en llegir el directori."
282
283 #: browser.c:1181
284 msgid "File Mask: "
285 msgstr "Màscara de fitxers: "
286
287 #: browser.c:1249
288 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
289 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
290
291 #: browser.c:1252
292 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
293 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
294
295 # ivb (2004/03/20)
296 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
297 #: browser.c:1253
298 msgid "dazn"
299 msgstr "damn"
300
301 #: browser.c:1315
302 msgid "New file name: "
303 msgstr "Nom del nou fitxer: "
304
305 #: browser.c:1344
306 msgid "Can't view a directory"
307 msgstr "No es pot veure un directori."
308
309 #: browser.c:1361
310 msgid "Error trying to view file"
311 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
312
313 #: browser.c:1443
314 #, c-format
315 msgid "Subscribe pattern: "
316 msgstr ""
317
318 #: browser.c:1445
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "Unsubscribe pattern: "
321 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
322
323 #: browser.c:1462
324 #, fuzzy
325 msgid "No newsgroups match the mask"
326 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
327
328 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
329 #: buffy.c:514
330 msgid "New mail in "
331 msgstr "Hi ha correu nou en "
332
333 #: color.c:309
334 #, c-format
335 msgid "%s: color not supported by term"
336 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
337
338 #: color.c:315
339 #, c-format
340 msgid "%s: no such color"
341 msgstr "%s: El color no existeix."
342
343 #: color.c:360 color.c:541 color.c:551
344 #, c-format
345 msgid "%s: no such object"
346 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
347
348 # ivb (2001/11/18)
349 # ivb  «index» és una paraula clau.
350 #: color.c:366
351 #, c-format
352 msgid "%s: command valid only for index object"
353 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
354
355 #: color.c:373
356 #, c-format
357 msgid "%s: too few arguments"
358 msgstr "%s: Manquen arguments."
359
360 #: color.c:532
361 msgid "Missing arguments."
362 msgstr "Manquen arguments."
363
364 #: color.c:568 color.c:578
365 msgid "color: too few arguments"
366 msgstr "color: Manquen arguments."
367
368 #: color.c:603
369 msgid "mono: too few arguments"
370 msgstr "mono: Manquen arguments."
371
372 #: color.c:622
373 #, c-format
374 msgid "%s: no such attribute"
375 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
376
377 # ivb (2001/12/08)
378 # ivb  També apareix com a error aïllat.
379 #: color.c:661 hook.c:67 hook.c:77 keymap.c:707
380 msgid "too few arguments"
381 msgstr "Manquen arguments."
382
383 # ivb (2001/12/08)
384 # ivb  També apareix com a error aïllat.
385 #: color.c:669 hook.c:82
386 msgid "too many arguments"
387 msgstr "Sobren arguments."
388
389 # ivb (2001/12/08)
390 # ivb  També apareix com a error aïllat.
391 #: color.c:685
392 msgid "default colors not supported"
393 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
394
395 #: commands.c:76 mbox.c:610
396 msgid "Could not create temporary file!"
397 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
398
399 #: commands.c:88
400 msgid "Cannot create display filter"
401 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
402
403 #. find out whether or not the verify signature
404 #: commands.c:119
405 msgid "Verify PGP signature?"
406 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
407
408 #: commands.c:150
409 msgid "Could not copy message"
410 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
411
412 #: commands.c:181
413 msgid "S/MIME signature successfully verified."
414 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
415
416 #: commands.c:183
417 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
418 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
419
420 #: commands.c:187 commands.c:198
421 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
422 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
423
424 #: commands.c:189
425 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
426 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
427
428 #: commands.c:195
429 msgid "PGP signature successfully verified."
430 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
431
432 #: commands.c:200
433 msgid "PGP signature could NOT be verified."
434 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
435
436 #: commands.c:221
437 msgid "Command: "
438 msgstr "Ordre: "
439
440 #: commands.c:240 recvcmd.c:133
441 msgid "Bounce message to: "
442 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
443
444 #: commands.c:242 recvcmd.c:135
445 msgid "Bounce tagged messages to: "
446 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
447
448 #: commands.c:255 recvcmd.c:143
449 msgid "Error parsing address!"
450 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
451
452 #: commands.c:263 recvcmd.c:151
453 #, c-format
454 msgid "Bad IDN: '%s'"
455 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
456
457 # ivb (2001/12/02)
458 # ivb  El programa posa l'interrogant.
459 #: commands.c:274 recvcmd.c:165
460 #, c-format
461 msgid "Bounce message to %s"
462 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
463
464 # ivb (2001/12/02)
465 # ivb  El programa posa l'interrogant.
466 #: commands.c:274 recvcmd.c:165
467 #, c-format
468 msgid "Bounce messages to %s"
469 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
470
471 #: commands.c:289 recvcmd.c:180
472 msgid "Message not bounced."
473 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
474
475 #: commands.c:289 recvcmd.c:180
476 msgid "Messages not bounced."
477 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
478
479 #: commands.c:299 recvcmd.c:197
480 msgid "Message bounced."
481 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
482
483 #: commands.c:299 recvcmd.c:197
484 msgid "Messages bounced."
485 msgstr "S'han redirigit els missatges."
486
487 #: commands.c:367 commands.c:398 commands.c:415
488 msgid "Can't create filter process"
489 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
490
491 #: commands.c:445
492 msgid "Pipe to command: "
493 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
494
495 #: commands.c:459
496 msgid "No printing command has been defined."
497 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
498
499 #: commands.c:464
500 msgid "Print message?"
501 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
502
503 #: commands.c:464
504 msgid "Print tagged messages?"
505 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
506
507 #: commands.c:471
508 msgid "Message printed"
509 msgstr "S'ha imprés el missatge."
510
511 #: commands.c:471
512 msgid "Messages printed"
513 msgstr "S'han imprés els missatges."
514
515 #: commands.c:473
516 msgid "Message could not be printed"
517 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
518
519 #: commands.c:474
520 msgid "Messages could not be printed"
521 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
522
523 #: commands.c:484
524 msgid ""
525 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
526 "(p)am?: "
527 msgstr ""
528 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
529 "m?: "
530
531 #: commands.c:487
532 msgid ""
533 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
534 "am?: "
535 msgstr ""
536 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
537 "m?: "
538
539 # ivb (2004/08/16)
540 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
541 #: commands.c:488
542 msgid "dfrsotuzcp"
543 msgstr "dortsfcmpa"
544
545 #: commands.c:544
546 msgid "Shell command: "
547 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
548
549 #: commands.c:684
550 #, c-format
551 msgid "Decode-save%s to mailbox"
552 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
553
554 #: commands.c:685
555 #, c-format
556 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
557 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
558
559 #: commands.c:686
560 #, c-format
561 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
562 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
563
564 #: commands.c:687
565 #, c-format
566 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
567 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
568
569 #: commands.c:688
570 #, c-format
571 msgid "Save%s to mailbox"
572 msgstr "Desa%s en la bústia"
573
574 #: commands.c:688
575 #, c-format
576 msgid "Copy%s to mailbox"
577 msgstr "Còpia%s en la bústia"
578
579 #: commands.c:689
580 msgid " tagged"
581 msgstr " els marcats"
582
583 #: commands.c:754
584 #, c-format
585 msgid "Copying to %s..."
586 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
587
588 #: commands.c:832
589 #, fuzzy
590 msgid "Unable to create backup file"
591 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
592
593 #: commands.c:838
594 #, fuzzy
595 msgid "Unable to open backup file for reading"
596 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
597
598 #: commands.c:845
599 #, fuzzy
600 msgid "Unable to open new file for writing"
601 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
602
603 #: commands.c:852
604 #, c-format
605 msgid "Unable to lock %s, old file saved as %s"
606 msgstr ""
607
608 #: commands.c:929
609 #, c-format
610 msgid "Cannot write new %s, old file saved as %s"
611 msgstr ""
612
613 #: commands.c:990
614 #, c-format
615 msgid "Convert to %s upon sending?"
616 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
617
618 #: commands.c:1000
619 #, c-format
620 msgid "Content-Type changed to %s."
621 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
622
623 #: commands.c:1004
624 #, c-format
625 msgid "Character set changed to %s; %s."
626 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
627
628 #: commands.c:1006
629 msgid "not converting"
630 msgstr "es farà conversió"
631
632 #: commands.c:1006
633 msgid "converting"
634 msgstr "no es farà conversió"
635
636 #: compose.c:51
637 msgid "There are no attachments."
638 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
639
640 #: compose.c:107 compose.c:120
641 msgid "Send"
642 msgstr "Envia"
643
644 #: compose.c:108 compose.c:121 remailer.c:458
645 msgid "Abort"
646 msgstr "Avorta"
647
648 #: compose.c:112 compose.c:124 compose.c:781
649 msgid "Attach file"
650 msgstr "Ajunta fitxer"
651
652 #: compose.c:113 compose.c:125
653 msgid "Descrip"
654 msgstr "Descriu"
655
656 #: compose.c:162
657 msgid "Sign, Encrypt"
658 msgstr "Signa i xifra"
659
660 #: compose.c:164
661 msgid "Encrypt"
662 msgstr "Xifra"
663
664 #: compose.c:166
665 msgid "Sign"
666 msgstr "Signa"
667
668 #: compose.c:168
669 msgid "Clear"
670 msgstr "En clar"
671
672 #: compose.c:174
673 msgid " (inline)"
674 msgstr " (en línia)"
675
676 #: compose.c:176
677 msgid " (PGP/MIME)"
678 msgstr " (PGP/MIME)"
679
680 # ivb (2001/11/19)
681 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
682 #: compose.c:184 compose.c:189
683 #, fuzzy
684 msgid "     sign as: "
685 msgstr "  signa com a: "
686
687 #: compose.c:185 compose.c:190
688 msgid "<default>"
689 msgstr "<per defecte>"
690
691 #: compose.c:197
692 msgid "Encrypt with: "
693 msgstr "Xifra amb: "
694
695 #: compose.c:246
696 #, c-format
697 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
698 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
699
700 # ivb (2001/11/19)
701 # ivb  ABREUJAR!
702 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
703 #: compose.c:252
704 #, c-format
705 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
706 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
707
708 #: compose.c:311
709 msgid "-- Attachments"
710 msgstr "-- Fitxers adjunts"
711
712 #: compose.c:338
713 #, c-format
714 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
715 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
716
717 #: compose.c:360
718 msgid "You may not delete the only attachment."
719 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
720
721 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
722 #: compose.c:716 send.c:1558
723 #, c-format
724 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
725 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
726
727 #: compose.c:798
728 msgid "Attaching selected files..."
729 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
730
731 #: compose.c:809
732 #, c-format
733 msgid "Unable to attach %s!"
734 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
735
736 #: compose.c:832
737 msgid "Open mailbox to attach message from"
738 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
739
740 #: compose.c:840
741 #, fuzzy
742 msgid "Open newsgroup to attach message from"
743 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
744
745 #: compose.c:891
746 msgid "No messages in that folder."
747 msgstr "La carpeta no conté missatges."
748
749 #: compose.c:902
750 msgid "Tag the messages you want to attach!"
751 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
752
753 #: compose.c:932
754 msgid "Unable to attach!"
755 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
756
757 #: compose.c:980
758 msgid "Recoding only affects text attachments."
759 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
760
761 #: compose.c:985
762 msgid "The current attachment won't be converted."
763 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
764
765 #: compose.c:987
766 msgid "The current attachment will be converted."
767 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
768
769 #: compose.c:1058
770 msgid "Invalid encoding."
771 msgstr "La codificació no és vàlida."
772
773 #: compose.c:1082
774 msgid "Save a copy of this message?"
775 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
776
777 #: compose.c:1138
778 msgid "Rename to: "
779 msgstr "Reanomena a: "
780
781 # ivb (2001/11/19)
782 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
783 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
784 #: compose.c:1141 editmsg.c:107 sendlib.c:888
785 #, c-format
786 msgid "Can't stat %s: %s"
787 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
788
789 #: compose.c:1168
790 msgid "New file: "
791 msgstr "Nou fitxer: "
792
793 #: compose.c:1180
794 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
795 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
796
797 #: compose.c:1186
798 #, c-format
799 msgid "Unknown Content-Type %s"
800 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
801
802 #: compose.c:1197
803 #, c-format
804 msgid "Can't create file %s"
805 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
806
807 # ivb (2001/11/20)
808 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
809 #: compose.c:1205
810 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
811 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
812
813 #: compose.c:1276
814 msgid "Postpone this message?"
815 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
816
817 #: compose.c:1330
818 msgid "Write message to mailbox"
819 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
820
821 #: compose.c:1332
822 #, c-format
823 msgid "Writing message to %s ..."
824 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
825
826 #: compose.c:1341
827 msgid "Message written."
828 msgstr "S'ha escrit el missatge."
829
830 #: compose.c:1352
831 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
832 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
833
834 #: compose.c:1376
835 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
836 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
837
838 #: compress.c:202 mbox.c:518
839 msgid "Mailbox was corrupted!"
840 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
841
842 #: compress.c:229
843 #, fuzzy, c-format
844 msgid "Decompressing %s..."
845 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
846
847 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:583
848 msgid "Unable to lock mailbox!"
849 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
850
851 #: compress.c:253
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid "echo Decompressing %s..."
854 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
855
856 #: compress.c:264
857 #, c-format
858 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
859 msgstr ""
860
861 #: compress.c:348 compress.c:420
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "Compressing %s..."
864 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
865
866 #: compress.c:375 compress.c:450
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "echo Compressing %s..."
869 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
870
871 #: compress.c:380
872 #, c-format
873 msgid ""
874 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
875 "kept!\n"
876 msgstr ""
877
878 #: compress.c:422
879 #, fuzzy, c-format
880 msgid "Compressed-appending to %s..."
881 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
882
883 #: compress.c:452
884 #, c-format
885 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
886 msgstr ""
887
888 #: compress.c:459
889 #, c-format
890 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
891 msgstr ""
892
893 #: crypt.c:63
894 #, c-format
895 msgid " (current time: %c)"
896 msgstr " (data actual: %c)"
897
898 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
899 #: crypt.c:69
900 #, c-format
901 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
902 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
903
904 #: crypt.c:85
905 msgid "Passphrase(s) forgotten."
906 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
907
908 #: crypt.c:142 cryptglue.c:102 pgpkey.c:533
909 msgid "Invoking PGP..."
910 msgstr "S'està invocant PGP..."
911
912 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
913 # ABREUJAT!  ivb
914 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
915 #: crypt.c:154
916 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
917 msgstr ""
918 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
919
920 #: crypt.c:156 send.c:1505
921 msgid "Mail not sent."
922 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
923
924 #: crypt.c:383
925 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
926 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
927
928 #: crypt.c:586 crypt.c:625
929 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
930 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
931
932 #. else ?
933 #: crypt.c:608 crypt.c:644
934 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
935 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
936
937 #: crypt.c:759
938 msgid ""
939 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
940 "\n"
941 msgstr ""
942 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
943 "\n"
944
945 #: crypt.c:777
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
949 "\n"
950 msgstr ""
951 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
952 "[-- no és conegut! --]\n"
953 "\n"
954
955 #: crypt.c:813
956 #, c-format
957 msgid ""
958 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
959 "\n"
960 msgstr ""
961 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
962 "\n"
963
964 #. Now display the signed body
965 #: crypt.c:825
966 msgid ""
967 "[-- The following data is signed --]\n"
968 "\n"
969 msgstr ""
970 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
971 "\n"
972
973 #: crypt.c:831
974 msgid ""
975 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
976 "\n"
977 msgstr ""
978 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
979 "\n"
980
981 #: crypt.c:838
982 msgid ""
983 "\n"
984 "[-- End of signed data --]\n"
985 msgstr ""
986 "\n"
987 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
988
989 #: cryptglue.c:81
990 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
991 msgstr ""
992
993 #: cryptglue.c:105
994 #, fuzzy
995 msgid "Invoking SMIME..."
996 msgstr "S'està invocant PGP..."
997
998 #: crypt-gpgme.c:322
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
1001 msgstr "Error en el patró en: %s"
1002
1003 #: crypt-gpgme.c:330
1004 #, c-format
1005 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: crypt-gpgme.c:348
1009 #, c-format
1010 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: crypt-gpgme.c:407 crypt-gpgme.c:424 crypt-gpgme.c:1241
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "error allocating data object: %s\n"
1016 msgstr "Error en el patró en: %s"
1017
1018 #: crypt-gpgme.c:441
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "error rewinding data object: %s\n"
1021 msgstr "Error en el patró en: %s"
1022
1023 #: crypt-gpgme.c:459 crypt-gpgme.c:501
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "error reading data object: %s\n"
1026 msgstr "Error en el patró en: %s"
1027
1028 #: crypt-gpgme.c:557
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
1031 msgstr "Error en el patró en: %s"
1032
1033 #: crypt-gpgme.c:594
1034 #, c-format
1035 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: crypt-gpgme.c:603
1039 #, c-format
1040 msgid "ambiguous specfication of secret key `%s'\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: crypt-gpgme.c:613
1044 #, c-format
1045 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: crypt-gpgme.c:654
1049 #, fuzzy, c-format
1050 msgid "error encrypting data: %s\n"
1051 msgstr "Error en el patró en: %s"
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:747
1054 #, fuzzy, c-format
1055 msgid "error signing data: %s\n"
1056 msgstr "Error en el patró en: %s"
1057
1058 #: crypt-gpgme.c:935
1059 #, fuzzy
1060 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
1061 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
1062
1063 #: crypt-gpgme.c:943
1064 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1065 msgstr ""
1066
1067 #: crypt-gpgme.c:949
1068 #, fuzzy
1069 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1070 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
1071
1072 #: crypt-gpgme.c:963
1073 msgid "Warning: The signature expired at: "
1074 msgstr ""
1075
1076 #: crypt-gpgme.c:969
1077 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: crypt-gpgme.c:973
1081 #, fuzzy
1082 msgid "The CRL is not available\n"
1083 msgstr "SSL no es troba disponible."
1084
1085 #: crypt-gpgme.c:978
1086 msgid "Available CRL is too old\n"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: crypt-gpgme.c:983
1090 msgid "A policy requirement was not met\n"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: crypt-gpgme.c:991
1094 msgid "A system error occured"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: crypt-gpgme.c:1024 crypt-gpgme.c:2823
1098 #, fuzzy
1099 msgid "Fingerprint: "
1100 msgstr "Empremta digital: %s"
1101
1102 #: crypt-gpgme.c:1079
1103 msgid ""
1104 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1105 "as shown above\n"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: crypt-gpgme.c:1085
1109 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: crypt-gpgme.c:1089
1113 msgid ""
1114 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1115 "above\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: crypt-gpgme.c:1157
1119 msgid "Error getting key information: "
1120 msgstr ""
1121
1122 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1123 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1124 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1125 #. ultimate).
1126 #: crypt-gpgme.c:1163 crypt-gpgme.c:1193
1127 msgid "Good signature from: "
1128 msgstr ""
1129
1130 #: crypt-gpgme.c:1172
1131 msgid "                aka: "
1132 msgstr ""
1133
1134 #: crypt-gpgme.c:1176 crypt-gpgme.c:1196
1135 msgid "            created: "
1136 msgstr ""
1137
1138 #: crypt-gpgme.c:1184
1139 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1140 msgstr ""
1141
1142 #. can't decide (yellow)
1143 #: crypt-gpgme.c:1206
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Error checking signature"
1146 msgstr "Error en enviar el missatge."
1147
1148 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1149 #. such an attack by separating the meta information from the
1150 #. data.
1151 #: crypt-gpgme.c:1249 crypt-gpgme.c:1433 crypt-gpgme.c:1896
1152 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: crypt-gpgme.c:1257
1156 #, fuzzy, c-format
1157 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1158 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1159
1160 #: crypt-gpgme.c:1314 crypt-gpgme.c:1444 crypt-gpgme.c:1909
1161 #, fuzzy
1162 msgid ""
1163 "[-- End signature information --]\n"
1164 "\n"
1165 msgstr ""
1166 "\n"
1167 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:1403
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid ""
1172 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1173 "\n"
1174 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1175
1176 #: crypt-gpgme.c:1873
1177 #, c-format
1178 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: crypt-gpgme.c:1916
1182 msgid "Error: copy data failed\n"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: crypt-gpgme.c:1934 pgp.c:376
1186 msgid ""
1187 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1188 "\n"
1189 msgstr ""
1190 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
1191 "\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:1936 pgp.c:378
1194 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1195 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1196
1197 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:380
1198 msgid ""
1199 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1200 "\n"
1201 msgstr ""
1202 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1203 "\n"
1204
1205 #: crypt-gpgme.c:1961 pgp.c:403
1206 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1207 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
1208
1209 #: crypt-gpgme.c:1963 pgp.c:405
1210 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1211 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1212
1213 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:407
1214 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1215 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1216
1217 #: crypt-gpgme.c:1983 pgp.c:431
1218 msgid ""
1219 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1220 "\n"
1221 msgstr ""
1222 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
1223 "\n"
1224
1225 #: crypt-gpgme.c:2010 pgp.c:828
1226 msgid ""
1227 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1228 "\n"
1229 msgstr ""
1230 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
1231 "\n"
1232
1233 #: crypt-gpgme.c:2021 crypt-gpgme.c:2086 pgp.c:842
1234 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1235 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1236
1237 #: crypt-gpgme.c:2033
1238 #, fuzzy
1239 msgid ""
1240 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1241 "\n"
1242 msgstr ""
1243 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1244 "\n"
1245
1246 #: crypt-gpgme.c:2036 pgp.c:853
1247 msgid ""
1248 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1249 "\n"
1250 msgstr ""
1251 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1252 "\n"
1253
1254 #: crypt-gpgme.c:2059
1255 #, fuzzy
1256 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1257 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2060 pgp.c:873
1260 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1261 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1262
1263 #: crypt-gpgme.c:2097
1264 #, fuzzy
1265 msgid ""
1266 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1267 "\n"
1268 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
1269
1270 #: crypt-gpgme.c:2100
1271 #, fuzzy
1272 msgid ""
1273 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1274 "\n"
1275 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
1276
1277 #: crypt-gpgme.c:2128
1278 #, fuzzy
1279 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1280 msgstr ""
1281 "\n"
1282 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
1283
1284 #: crypt-gpgme.c:2129
1285 #, fuzzy
1286 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1287 msgstr ""
1288 "\n"
1289 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
1290
1291 #: crypt-gpgme.c:2677
1292 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: crypt-gpgme.c:2679
1296 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: crypt-gpgme.c:2684
1300 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: crypt-gpgme.c:2756
1304 msgid " aka"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: crypt-gpgme.c:2756
1308 msgid "Name"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: crypt-gpgme.c:2758 crypt-gpgme.c:2879
1312 #, fuzzy
1313 msgid "[Invalid]"
1314 msgstr "No vàlid    "
1315
1316 #: crypt-gpgme.c:2808 crypt-gpgme.c:2931
1317 #, fuzzy
1318 msgid "encryption"
1319 msgstr "Xifra"
1320
1321 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2935
1322 msgid "signing"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2939
1326 msgid "certification"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: crypt-gpgme.c:2875
1330 #, fuzzy
1331 msgid "[Revoked]"
1332 msgstr "Revocat     "
1333
1334 #: crypt-gpgme.c:2883
1335 #, fuzzy
1336 msgid "[Expired]"
1337 msgstr "Expirat     "
1338
1339 #: crypt-gpgme.c:2887
1340 msgid "[Disabled]"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: crypt-gpgme.c:2964 pgpkey.c:528 pgpkey.c:707
1344 msgid "Can't create temporary file"
1345 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
1346
1347 #: crypt-gpgme.c:2968
1348 #, fuzzy
1349 msgid "Collecting data..."
1350 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
1351
1352 #: crypt-gpgme.c:2991
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1355 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1356
1357 #: crypt-gpgme.c:2999
1358 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: crypt-gpgme.c:3009 pgpkey.c:553
1362 #, c-format
1363 msgid "Key ID: 0x%s"
1364 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1365
1366 #: crypt-gpgme.c:3085
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "gpgme_new failed: %s"
1369 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
1370
1371 #: crypt-gpgme.c:3120 crypt-gpgme.c:3176
1372 #, c-format
1373 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: crypt-gpgme.c:3165 crypt-gpgme.c:3201
1377 #, c-format
1378 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: crypt-gpgme.c:3267
1382 #, fuzzy
1383 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1384 msgstr ""
1385 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3296 mutt_ssl.c:605 mutt_ssl_gnutls.c:744 pgpkey.c:485
1388 #: smime.c:420
1389 msgid "Exit  "
1390 msgstr "Ix  "
1391
1392 #. __STRCAT_CHECKED__
1393 #: crypt-gpgme.c:3298 pgpkey.c:487 smime.c:422
1394 msgid "Select  "
1395 msgstr "Selecciona  "
1396
1397 #. __STRCAT_CHECKED__
1398 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490
1399 msgid "Check key  "
1400 msgstr "Comprova clau  "
1401
1402 #: crypt-gpgme.c:3318
1403 #, fuzzy
1404 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1405 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1406
1407 #: crypt-gpgme.c:3320
1408 #, fuzzy
1409 msgid "PGP keys matching"
1410 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1411
1412 #: crypt-gpgme.c:3322
1413 #, fuzzy
1414 msgid "S/MIME keys matching"
1415 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
1416
1417 #: crypt-gpgme.c:3324
1418 #, fuzzy
1419 msgid "keys matching"
1420 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1421
1422 #: crypt-gpgme.c:3327
1423 #, c-format
1424 msgid "%s <%s>."
1425 msgstr ""
1426
1427 #: crypt-gpgme.c:3329
1428 #, c-format
1429 msgid "%s \"%s\"."
1430 msgstr ""
1431
1432 #: crypt-gpgme.c:3352 pgpkey.c:573
1433 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1434 msgstr ""
1435 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
1436
1437 # ivb (2001/12/08)
1438 # ivb  ABREUJAT!
1439 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1440 #: crypt-gpgme.c:3365 pgpkey.c:585
1441 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1442 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1443
1444 # ivb (2002/02/02)
1445 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1446 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1447 #: crypt-gpgme.c:3382 pgpkey.c:589
1448 msgid "ID has undefined validity."
1449 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1450
1451 # ivb (2001/12/08)
1452 # ivb  ABREUJAT!
1453 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1454 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1455 msgid "ID is not valid."
1456 msgstr "L'ID no és vàlid."
1457
1458 # ivb (2001/12/08)
1459 # ivb  ABREUJAT!
1460 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1461 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1462 msgid "ID is only marginally valid."
1463 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1464
1465 # ivb (2001/12/08)
1466 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
1467 #: crypt-gpgme.c:3396 pgpkey.c:600
1468 #, c-format
1469 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1470 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
1471
1472 #: crypt-gpgme.c:3451 crypt-gpgme.c:3553 pgpkey.c:807 pgpkey.c:912
1473 #, c-format
1474 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1475 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1476
1477 #: crypt-gpgme.c:3709 pgp.c:1068
1478 #, c-format
1479 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1480 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
1481
1482 #: crypt-gpgme.c:3740 pgp.c:1101 smime.c:642 smime.c:762
1483 #, c-format
1484 msgid "Enter keyID for %s: "
1485 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1486
1487 #: crypt-gpgme.c:3830
1488 #, fuzzy
1489 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
1490 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1491
1492 # ivb (2004/08/16)
1493 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
1494 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
1495 #: crypt-gpgme.c:3831 crypt-gpgme.c:3836
1496 #, fuzzy
1497 msgid "esabtf"
1498 msgstr "xsgaic"
1499
1500 #: crypt-gpgme.c:3835
1501 #, fuzzy
1502 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
1503 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1504
1505 #. sign (a)s
1506 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1507 #. sign (a)s
1508 #: crypt-gpgme.c:3849 pgp.c:1457 smime.c:1923
1509 msgid "Sign as: "
1510 msgstr "Signa com a: "
1511
1512 #: curs_lib.c:189
1513 msgid "yes"
1514 msgstr "sí"
1515
1516 #: curs_lib.c:190
1517 msgid "no"
1518 msgstr "no"
1519
1520 #. restore blocking operation
1521 #: curs_lib.c:279
1522 #, fuzzy
1523 msgid "Exit Mutt-ng?"
1524 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1525
1526 # ivb (2001/12/08)
1527 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
1528 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
1529 #: curs_lib.c:370 mutt_socket.c:492 mutt_ssl.c:313
1530 msgid "unknown error"
1531 msgstr "Error desconegut"
1532
1533 #: curs_lib.c:390
1534 msgid "Press any key to continue..."
1535 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
1536
1537 #: curs_lib.c:432
1538 msgid " ('?' for list): "
1539 msgstr " («?» llista): "
1540
1541 #: curs_main.c:55 curs_main.c:615 curs_main.c:643 imap/command.c:172
1542 msgid "No mailbox is open."
1543 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
1544
1545 #: curs_main.c:56 curs_main.c:2144
1546 msgid "There are no messages."
1547 msgstr "No hi ha cap missatge."
1548
1549 #: curs_main.c:57 mx.c:1009 pager.c:61 recvattach.c:38
1550 msgid "Mailbox is read-only."
1551 msgstr "La bústia és de només lectura."
1552
1553 #: curs_main.c:59 pager.c:63 recvattach.c:870
1554 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1555 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1556
1557 #: curs_main.c:60
1558 msgid "No visible messages."
1559 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
1560
1561 #: curs_main.c:233
1562 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1563 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
1564
1565 #: curs_main.c:240
1566 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1567 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
1568
1569 #: curs_main.c:244
1570 msgid "Changes to folder will not be written."
1571 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
1572
1573 #: curs_main.c:371 curs_main.c:384
1574 msgid "Quit"
1575 msgstr "Ix"
1576
1577 #: curs_main.c:374 curs_main.c:387 recvattach.c:50
1578 msgid "Save"
1579 msgstr "Desa"
1580
1581 #: curs_main.c:375 query.c:43
1582 msgid "Mail"
1583 msgstr "Nou correu"
1584
1585 # ivb (2001/12/08)
1586 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
1587 #: curs_main.c:376 pager.c:1351
1588 msgid "Reply"
1589 msgstr "Respon"
1590
1591 #: curs_main.c:377
1592 msgid "Group"
1593 msgstr "Grup"
1594
1595 #: curs_main.c:388 pager.c:1358
1596 msgid "Post"
1597 msgstr ""
1598
1599 # ivb (2001/12/07)
1600 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1601 #: curs_main.c:389 pager.c:1359
1602 #, fuzzy
1603 msgid "Followup"
1604 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1605
1606 #: curs_main.c:488
1607 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1608 msgstr ""
1609 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1610
1611 #: curs_main.c:492
1612 msgid "New mail in this mailbox."
1613 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
1614
1615 #: curs_main.c:498
1616 msgid "Mailbox was externally modified."
1617 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1618
1619 #: curs_main.c:621
1620 msgid "No tagged messages."
1621 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
1622
1623 #: curs_main.c:656 menu.c:871
1624 msgid "Nothing to do."
1625 msgstr "No hi ha res a fer."
1626
1627 #: curs_main.c:747
1628 #, fuzzy
1629 msgid "Enter Message-Id: "
1630 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
1631
1632 #: curs_main.c:755
1633 msgid "Article has no parent reference!"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: curs_main.c:775
1637 #, fuzzy
1638 msgid "Message not visible in limited view."
1639 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
1640
1641 #: curs_main.c:785
1642 #, c-format
1643 msgid "Article %s not found on server"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: curs_main.c:798
1647 msgid "No Message-Id. Unable to perform operation"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: curs_main.c:818
1651 #, fuzzy
1652 msgid "Check for children of message..."
1653 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
1654
1655 #: curs_main.c:849
1656 msgid "Jump to message: "
1657 msgstr "Salta al missatge: "
1658
1659 #: curs_main.c:854
1660 msgid "Argument must be a message number."
1661 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
1662
1663 #: curs_main.c:882
1664 msgid "That message is not visible."
1665 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
1666
1667 #: curs_main.c:885
1668 msgid "Invalid message number."
1669 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1670
1671 #: curs_main.c:899 curs_main.c:1897 curs_main.c:1937 pager.c:2093 pager.c:2112
1672 #, fuzzy
1673 msgid "Deletion"
1674 msgstr "Esborra"
1675
1676 #: curs_main.c:902
1677 msgid "Delete messages matching: "
1678 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1679
1680 #: curs_main.c:924
1681 msgid "No limit pattern is in effect."
1682 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
1683
1684 # ivb (2001/12/08)
1685 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1686 #. i18n: ask for a limit to apply
1687 #: curs_main.c:930
1688 #, c-format
1689 msgid "Limit: %s"
1690 msgstr "Límit: %s"
1691
1692 #: curs_main.c:961
1693 msgid "Limit to messages matching: "
1694 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1695
1696 #: curs_main.c:991
1697 #, fuzzy
1698 msgid "Quit Mutt-ng?"
1699 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1700
1701 #: curs_main.c:1067
1702 msgid "Tag messages matching: "
1703 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
1704
1705 #: curs_main.c:1077 curs_main.c:2215 curs_main.c:2242 pager.c:2460
1706 #: pager.c:2476
1707 #, fuzzy
1708 msgid "Undeletion"
1709 msgstr "Recupera"
1710
1711 #: curs_main.c:1079
1712 msgid "Undelete messages matching: "
1713 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
1714
1715 #: curs_main.c:1088
1716 msgid "Untag messages matching: "
1717 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
1718
1719 #: curs_main.c:1171
1720 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1721 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1722
1723 #: curs_main.c:1173
1724 msgid "Open mailbox"
1725 msgstr "Obri la bústia"
1726
1727 #: curs_main.c:1183
1728 #, fuzzy
1729 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1730 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1731
1732 #: curs_main.c:1185
1733 msgid "Open newsgroup"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: curs_main.c:1217 mx.c:414 mx.c:554
1737 #, c-format
1738 msgid "%s is not a mailbox."
1739 msgstr "«%s» no és una bústia."
1740
1741 #: curs_main.c:1317
1742 #, fuzzy
1743 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1744 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1745
1746 #: curs_main.c:1349 curs_main.c:1379 curs_main.c:1787 curs_main.c:1817
1747 #: flags.c:293 thread.c:930 thread.c:977 thread.c:1032
1748 msgid "Threading is not enabled."
1749 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
1750
1751 #: curs_main.c:1361
1752 msgid "Thread broken"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: curs_main.c:1382
1756 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: curs_main.c:1385
1760 #, fuzzy
1761 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1762 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1763
1764 #: curs_main.c:1396
1765 msgid "Threads linked"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: curs_main.c:1399
1769 msgid "No thread linked"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: curs_main.c:1416 curs_main.c:1439
1773 msgid "You are on the last message."
1774 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
1775
1776 #: curs_main.c:1423 curs_main.c:1464
1777 msgid "No undeleted messages."
1778 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1779
1780 #: curs_main.c:1457 curs_main.c:1480
1781 msgid "You are on the first message."
1782 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
1783
1784 #: curs_main.c:1553 pattern.c:1300
1785 msgid "Search wrapped to top."
1786 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
1787
1788 #: curs_main.c:1561 pattern.c:1311
1789 msgid "Search wrapped to bottom."
1790 msgstr "La recerca ha tornat al final."
1791
1792 # ivb (2001/12/08)
1793 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1794 #: curs_main.c:1606
1795 msgid "No new messages"
1796 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1797
1798 # ivb (2001/12/08)
1799 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1800 #: curs_main.c:1607
1801 msgid "No unread messages"
1802 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1803
1804 #: curs_main.c:1608
1805 msgid " in this limited view"
1806 msgstr " en aquesta vista limitada."
1807
1808 #: curs_main.c:1624 pager.c:2224
1809 msgid "Flagging"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: curs_main.c:1657 pager.c:2441
1813 msgid "Toggling"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: curs_main.c:1728
1817 msgid "No more threads."
1818 msgstr "No hi ha més fils."
1819
1820 #: curs_main.c:1731
1821 msgid "You are on the first thread."
1822 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
1823
1824 #: curs_main.c:1803
1825 msgid "Thread contains unread messages."
1826 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
1827
1828 #: curs_main.c:1988
1829 msgid "Editing"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: curs_main.c:2094
1833 msgid "Marking as read"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: curs_main.c:2150 pager.c:2303 recvattach.c:1181
1837 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: curs_main.c:2156 pager.c:2266 pager.c:2280 pager.c:2308
1841 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1842 msgstr ""
1843
1844 #.
1845 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1846 #. * declared "static" (sigh)
1847 #.
1848 #: edit.c:36
1849 msgid ""
1850 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1851 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1852 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1853 "~f messages\tinclude messages\n"
1854 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1855 "~h\t\tedit the message header\n"
1856 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1857 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1858 "~p\t\tprint the message\n"
1859 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1860 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1861 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1862 "~u\t\trecall the previous line\n"
1863 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1864 "~w file\t\twrite message to file\n"
1865 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1866 "~?\t\tthis message\n"
1867 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1868 msgstr ""
1869 "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
1870 "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
1871 "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
1872 "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
1873 "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
1874 "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
1875 "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
1876 "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
1877 "~p\t\timprimeix el missatge\n"
1878 "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
1879 "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
1880 "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
1881 "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
1882 "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
1883 "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
1884 "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
1885 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
1886 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
1887
1888 #: edit.c:175
1889 #, c-format
1890 msgid "%d: invalid message number.\n"
1891 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
1892
1893 #: edit.c:305
1894 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1895 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
1896
1897 #: edit.c:359
1898 msgid "No mailbox.\n"
1899 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
1900
1901 #: edit.c:363
1902 msgid "Message contains:\n"
1903 msgstr "Contingut del missatge:\n"
1904
1905 #: edit.c:367 edit.c:421
1906 msgid "(continue)\n"
1907 msgstr "(continuar)\n"
1908
1909 #: edit.c:379
1910 msgid "missing filename.\n"
1911 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
1912
1913 #: edit.c:398
1914 msgid "No lines in message.\n"
1915 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
1916
1917 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
1918 #: edit.c:414
1919 #, c-format
1920 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1921 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
1922
1923 #: edit.c:432
1924 #, c-format
1925 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1926 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
1927
1928 #: editmsg.c:68
1929 #, c-format
1930 msgid "could not create temporary folder: %s"
1931 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
1932
1933 #: editmsg.c:80
1934 #, c-format
1935 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1936 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
1937
1938 #: editmsg.c:99
1939 #, c-format
1940 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1941 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
1942
1943 #: editmsg.c:112
1944 msgid "Message file is empty!"
1945 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1946
1947 #: editmsg.c:118
1948 msgid "Message not modified!"
1949 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1950
1951 #: editmsg.c:125
1952 #, c-format
1953 msgid "Can't open message file: %s"
1954 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
1955
1956 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1957 #, c-format
1958 msgid "Can't append to folder: %s"
1959 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
1960
1961 #: editmsg.c:191
1962 #, c-format
1963 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1964 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1965
1966 # ivb (2001/12/08)
1967 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1968 #: flags.c:335
1969 msgid "Set flag"
1970 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
1971
1972 # ivb (2001/12/08)
1973 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1974 #: flags.c:335
1975 msgid "Clear flag"
1976 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
1977
1978 #: handler.c:1424
1979 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1980 msgstr ""
1981 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
1982
1983 #: handler.c:1532
1984 #, c-format
1985 msgid "[-- Attachment #%d"
1986 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
1987
1988 #: handler.c:1543
1989 #, c-format
1990 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1991 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
1992
1993 #: handler.c:1604
1994 #, c-format
1995 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1996 msgstr ""
1997 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1998 "[-- «%s» --]\n"
1999
2000 # ivb (2001/12/08)
2001 # ivb  ABREUJAT!
2002 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
2003 #: handler.c:1605
2004 #, c-format
2005 msgid "Invoking autoview command: %s"
2006 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
2007
2008 #: handler.c:1633
2009 #, c-format
2010 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
2011 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
2012
2013 #: handler.c:1647 handler.c:1664
2014 #, c-format
2015 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
2016 msgstr ""
2017 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
2018 "[-- «%s» --]\n"
2019
2020 #: handler.c:1699
2021 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
2022 msgstr ""
2023 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
2024 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
2025
2026 #: handler.c:1717
2027 #, c-format
2028 msgid "[-- This %s/%s attachment "
2029 msgstr ""
2030 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
2031 "[-- "
2032
2033 #: handler.c:1723
2034 #, c-format
2035 msgid "(size %s bytes) "
2036 msgstr "(amb mida %s octets) "
2037
2038 #: handler.c:1725
2039 msgid "has been deleted --]\n"
2040 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
2041
2042 #: handler.c:1729
2043 #, c-format
2044 msgid "[-- on %s --]\n"
2045 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
2046
2047 #: handler.c:1733
2048 #, c-format
2049 msgid "[-- name: %s --]\n"
2050 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
2051
2052 #: handler.c:1744 handler.c:1758
2053 #, c-format
2054 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2055 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
2056
2057 #: handler.c:1746
2058 msgid ""
2059 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2060 "[-- expired. --]\n"
2061 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
2062
2063 #: handler.c:1763
2064 #, c-format
2065 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2066 msgstr ""
2067 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
2068 "[-- no es suporta. --]\n"
2069
2070 #: handler.c:1875
2071 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2072 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
2073
2074 #: handler.c:1886
2075 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2076 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
2077
2078 #: handler.c:1920
2079 msgid "Unable to open temporary file!"
2080 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2081
2082 #: handler.c:1978
2083 #, c-format
2084 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2085 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
2086
2087 #: handler.c:1983
2088 #, c-format
2089 msgid "(use '%s' to view this part)"
2090 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
2091
2092 #: handler.c:1985
2093 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2094 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
2095
2096 #: headers.c:159
2097 #, c-format
2098 msgid "%s: unable to attach file"
2099 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
2100
2101 #: help.c:253
2102 msgid "ERROR: please report this bug"
2103 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
2104
2105 # ivb (2001/12/07)
2106 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
2107 #: help.c:293
2108 msgid "<UNKNOWN>"
2109 msgstr "<DESCONEGUT>"
2110
2111 #: help.c:303
2112 msgid ""
2113 "\n"
2114 "Generic bindings:\n"
2115 "\n"
2116 msgstr ""
2117 "\n"
2118 "Vincles genèrics:\n"
2119 "\n"
2120
2121 #: help.c:307
2122 msgid ""
2123 "\n"
2124 "Unbound functions:\n"
2125 "\n"
2126 msgstr ""
2127 "\n"
2128 "Funcions no vinculades:\n"
2129 "\n"
2130
2131 # ivb (2001/12/08)
2132 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
2133 #: help.c:315
2134 #, c-format
2135 msgid "Help for %s"
2136 msgstr "Ajuda de «%s»"
2137
2138 #: hook.c:96
2139 msgid "bad formatted command string"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: hook.c:246
2143 #, c-format
2144 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2145 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
2146
2147 #: hook.c:256
2148 #, c-format
2149 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2150 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
2151
2152 #: hook.c:261
2153 #, c-format
2154 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2155 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
2156
2157 #: imap/auth.c:97 pop/pop_auth.c:390
2158 msgid "No authenticators available"
2159 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
2160
2161 #: imap/auth_anon.c:37
2162 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2163 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
2164
2165 #: imap/auth_anon.c:65
2166 msgid "Anonymous authentication failed."
2167 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
2168
2169 #: imap/auth_cram.c:42
2170 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2171 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
2172
2173 #: imap/auth_cram.c:121
2174 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2175 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
2176
2177 #. now begin login
2178 #: imap/auth_gss.c:98
2179 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2180 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
2181
2182 #: imap/auth_gss.c:252
2183 msgid "GSSAPI authentication failed."
2184 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
2185
2186 #: imap/auth_login.c:31
2187 msgid "LOGIN disabled on this server."
2188 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
2189
2190 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:56 pop/pop_auth.c:237
2191 msgid "Logging in..."
2192 msgstr "S'està entrant..."
2193
2194 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:79 nntp/nntp.c:151 pop/pop_auth.c:275
2195 msgid "Login failed."
2196 msgstr "L'entrada ha fallat."
2197
2198 #: imap/auth_sasl.c:108
2199 #, c-format
2200 msgid "Authenticating (%s)..."
2201 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
2202
2203 #: imap/auth_sasl.c:195 pop/pop_auth.c:164
2204 msgid "SASL authentication failed."
2205 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2206
2207 #: imap/browse.c:66 imap/imap.c:529
2208 #, c-format
2209 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2210 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
2211
2212 #: imap/browse.c:82
2213 msgid "Getting namespaces..."
2214 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
2215
2216 #: imap/browse.c:92
2217 msgid "Getting folder list..."
2218 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
2219
2220 #: imap/browse.c:208
2221 msgid "No such folder"
2222 msgstr "La carpeta no existeix."
2223
2224 #: imap/browse.c:262
2225 msgid "Create mailbox: "
2226 msgstr "Crea la bústia: "
2227
2228 #: imap/browse.c:266 imap/browse.c:309
2229 msgid "Mailbox must have a name."
2230 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
2231
2232 #: imap/browse.c:274
2233 msgid "Mailbox created."
2234 msgstr "S'ha creat la bústia."
2235
2236 #: imap/browse.c:303
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "Rename mailbox %s to: "
2239 msgstr "Crea la bústia: "
2240
2241 #: imap/browse.c:315
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "Rename failed: %s"
2244 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2245
2246 #: imap/browse.c:320
2247 #, fuzzy
2248 msgid "Mailbox renamed."
2249 msgstr "S'ha creat la bústia."
2250
2251 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2252 #: imap/command.c:284
2253 msgid "Mailbox closed"
2254 msgstr "S'ha tancat la bústia."
2255
2256 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2257 #. * than we previously saw
2258 #.
2259 #: imap/command.c:325
2260 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2261 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
2262
2263 #: imap/imap.c:169 nntp/nntp.c:1045
2264 #, c-format
2265 msgid "Closing connection to %s..."
2266 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
2267
2268 #: imap/imap.c:318
2269 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2270 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2271
2272 #: imap/imap.c:402
2273 #, c-format
2274 msgid "Unexpected response received from server: %s"
2275 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor: %s"
2276
2277 #: imap/imap.c:421 pop/pop_lib.c:268
2278 msgid "Secure connection with TLS?"
2279 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
2280
2281 #: imap/imap.c:433 pop/pop_lib.c:290
2282 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2283 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
2284
2285 #: imap/imap.c:560 nntp/nntp.c:826
2286 #, c-format
2287 msgid "Selecting %s..."
2288 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2289
2290 #: imap/imap.c:683
2291 msgid "Error opening mailbox"
2292 msgstr "Error en obrir la bústia."
2293
2294 #: imap/imap.c:732 imap/message.c:692 muttlib.c:1256
2295 #, c-format
2296 msgid "Create %s?"
2297 msgstr "Voleu crear «%s»?"
2298
2299 #: imap/imap.c:973 pop/pop.c:438
2300 #, c-format
2301 msgid "Marking %d messages deleted..."
2302 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
2303
2304 #: imap/imap.c:981
2305 msgid "Expunge failed"
2306 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
2307
2308 #: imap/imap.c:993
2309 #, c-format
2310 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2311 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2312
2313 #: imap/imap.c:1022
2314 msgid "Expunging messages from server..."
2315 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
2316
2317 #: imap/imap.c:1027
2318 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2319 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
2320
2321 #: imap/imap.c:1035 imap/imap.c:1066
2322 msgid "CLOSE failed"
2323 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
2324
2325 #: imap/imap.c:1297
2326 msgid "Bad mailbox name"
2327 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
2328
2329 #: imap/imap.c:1309
2330 #, c-format
2331 msgid "Subscribing to %s..."
2332 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2333
2334 #: imap/imap.c:1311
2335 #, c-format
2336 msgid "Unsubscribing to %s..."
2337 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2338
2339 # ivb (2001/12/08)
2340 # ivb  ABREUJAT!
2341 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
2342 #: imap/imap.c:1438
2343 #, fuzzy
2344 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2345 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
2346
2347 #. Unable to fetch headers for lower versions
2348 #: imap/message.c:92
2349 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2350 msgstr ""
2351 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2352
2353 #: imap/message.c:102
2354 #, c-format
2355 msgid "Could not create temporary file %s"
2356 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
2357
2358 #: imap/message.c:127
2359 #, c-format
2360 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2361 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
2362
2363 #: imap/message.c:193 pop/pop.c:196
2364 #, c-format
2365 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2366 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
2367
2368 #: imap/message.c:354 nntp/nntp.c:889 pop/pop.c:324
2369 msgid "Fetching message..."
2370 msgstr "S'està recollint el missatge..."
2371
2372 #: imap/message.c:392 pop/pop.c:357
2373 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2374 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2375
2376 #: imap/message.c:548
2377 msgid "Uploading message ..."
2378 msgstr "S'està penjant el missatge..."
2379
2380 #: imap/message.c:660
2381 #, c-format
2382 msgid "Copying %d messages to %s..."
2383 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
2384
2385 #: imap/message.c:663
2386 #, c-format
2387 msgid "Copying message %d to %s..."
2388 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
2389
2390 #: imap/util.c:182
2391 msgid "Continue?"
2392 msgstr "Voleu continuar?"
2393
2394 #: init.c:371
2395 #, c-format
2396 msgid "Bad regexp: %s"
2397 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
2398
2399 #: init.c:550
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "ifdef: too few arguments"
2402 msgstr "%s: Manquen arguments."
2403
2404 #: init.c:552
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "ifndef: too few arguments"
2407 msgstr "mono: Manquen arguments."
2408
2409 #: init.c:664
2410 msgid "spam: no matching pattern"
2411 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2412
2413 #: init.c:666
2414 msgid "nospam: no matching pattern"
2415 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2416
2417 #: init.c:857
2418 msgid "alias: no address"
2419 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
2420
2421 #: init.c:898
2422 #, c-format
2423 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2424 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
2425
2426 #: init.c:968
2427 msgid "invalid header field"
2428 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
2429
2430 #: init.c:1015
2431 #, c-format
2432 msgid "%s: unknown sorting method"
2433 msgstr "%s: El mètode d'ordenació no és conegut."
2434
2435 #: init.c:1118
2436 #, c-format
2437 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
2438 msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressió regular: %s\n"
2439
2440 #: init.c:1180
2441 #, c-format
2442 msgid "%s: unknown variable"
2443 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
2444
2445 #: init.c:1187
2446 #, c-format
2447 msgid "prefix is illegal with reset"
2448 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
2449
2450 #: init.c:1192
2451 #, c-format
2452 msgid "value is illegal with reset"
2453 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
2454
2455 # ivb (2001/11/24)
2456 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
2457 #: init.c:1225
2458 #, c-format
2459 msgid "%s is set"
2460 msgstr "«%s» està activada."
2461
2462 # ivb (2001/11/24)
2463 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
2464 #: init.c:1225
2465 #, c-format
2466 msgid "%s is unset"
2467 msgstr "«%s» no està activada."
2468
2469 #: init.c:1396
2470 #, c-format
2471 msgid "%s: invalid mailbox type"
2472 msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
2473
2474 #: init.c:1419 init.c:1458
2475 #, c-format
2476 msgid "%s: invalid value"
2477 msgstr "%s: El valor no és vàlid."
2478
2479 #: init.c:1495
2480 #, c-format
2481 msgid "%s: Unknown type."
2482 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2483
2484 #: init.c:1523
2485 #, c-format
2486 msgid "%s: unknown type"
2487 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2488
2489 #: init.c:1582
2490 #, c-format
2491 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2492 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
2493
2494 #: init.c:1604
2495 #, c-format
2496 msgid "source: errors in %s"
2497 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
2498
2499 # ivb (2001/12/08)
2500 # ivb  ABREUJAT!
2501 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
2502 #: init.c:1605
2503 #, c-format
2504 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2505 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
2506
2507 #: init.c:1622
2508 #, c-format
2509 msgid "source: error at %s"
2510 msgstr "source: Error en «%s»."
2511
2512 #: init.c:1674
2513 #, c-format
2514 msgid "%s: unknown command"
2515 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
2516
2517 #: init.c:2025
2518 #, c-format
2519 msgid "Error in command line: %s\n"
2520 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
2521
2522 #: init.c:2071
2523 msgid "unable to determine home directory"
2524 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
2525
2526 #: init.c:2078
2527 msgid "unable to determine username"
2528 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
2529
2530 #: init.c:2296
2531 #, c-format
2532 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: init.c:2303
2536 #, c-format
2537 msgid "Warning: Synonym variables are scheduled for removal.\n"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: keymap.c:429
2541 msgid "Macro loop detected."
2542 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
2543
2544 #: keymap.c:635 keymap.c:643
2545 msgid "Key is not bound."
2546 msgstr "La tecla no està vinculada."
2547
2548 #: keymap.c:648
2549 #, c-format
2550 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2551 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
2552
2553 #: keymap.c:659
2554 msgid "push: too many arguments"
2555 msgstr "push: Sobren arguments."
2556
2557 #: keymap.c:687
2558 #, c-format
2559 msgid "%s: no such menu"
2560 msgstr "%s: El menú no existeix."
2561
2562 #: keymap.c:701
2563 msgid "null key sequence"
2564 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
2565
2566 #: keymap.c:786
2567 msgid "bind: too many arguments"
2568 msgstr "bind: Sobren arguments."
2569
2570 #: keymap.c:803
2571 #, c-format
2572 msgid "%s: no such function in map"
2573 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
2574
2575 #: keymap.c:831
2576 msgid "macro: empty key sequence"
2577 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
2578
2579 #: keymap.c:839
2580 msgid "macro: too many arguments"
2581 msgstr "macro: Sobren arguments."
2582
2583 #: keymap.c:871
2584 msgid "exec: no arguments"
2585 msgstr "exec: Manquen arguments."
2586
2587 #: keymap.c:889
2588 #, c-format
2589 msgid "%s: no such function"
2590 msgstr "%s: La funció no existeix."
2591
2592 #: keymap.c:910
2593 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2594 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
2595
2596 #: keymap.c:914
2597 #, c-format
2598 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2599 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2600
2601 # ivb (2001/11/24)
2602 # ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
2603 # ivb  restriccions de longitud.
2604 #: keymap_alldefs.h:5
2605 msgid "null operation"
2606 msgstr "l'operació nuŀla"
2607
2608 #: keymap_alldefs.h:6
2609 msgid "end of conditional execution (noop)"
2610 msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
2611
2612 #: keymap_alldefs.h:7
2613 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2614 msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
2615
2616 #: keymap_alldefs.h:8
2617 msgid "view attachment as text"
2618 msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
2619
2620 #: keymap_alldefs.h:9
2621 msgid "Toggle display of subparts"
2622 msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
2623
2624 #: keymap_alldefs.h:10
2625 msgid "move to the bottom of the page"
2626 msgstr "va al final de la pàgina"
2627
2628 #: keymap_alldefs.h:11
2629 msgid "remail a message to another user"
2630 msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
2631
2632 #: keymap_alldefs.h:12
2633 msgid "select a new file in this directory"
2634 msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
2635
2636 #: keymap_alldefs.h:13
2637 msgid "view file"
2638 msgstr "mostra un fitxer"
2639
2640 #: keymap_alldefs.h:14
2641 msgid "display the currently selected file's name"
2642 msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
2643
2644 #: keymap_alldefs.h:15
2645 #, fuzzy
2646 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2647 msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
2648
2649 #: keymap_alldefs.h:16
2650 #, fuzzy
2651 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2652 msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
2653
2654 #: keymap_alldefs.h:17
2655 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2656 msgstr ""
2657 "canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
2658 "IMAP)"
2659
2660 #: keymap_alldefs.h:18
2661 msgid "list mailboxes with new mail"
2662 msgstr "llista les bústies amb correu nou"
2663
2664 #: keymap_alldefs.h:19
2665 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: keymap_alldefs.h:20
2669 msgid "change directories"
2670 msgstr "canvia de directori"
2671
2672 #: keymap_alldefs.h:21
2673 msgid "check mailboxes for new mail"
2674 msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
2675
2676 #: keymap_alldefs.h:22
2677 msgid "attach a file(s) to this message"
2678 msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
2679
2680 #: keymap_alldefs.h:23
2681 msgid "attach message(s) to this message"
2682 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
2683
2684 #: keymap_alldefs.h:24
2685 #, fuzzy
2686 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2687 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
2688
2689 #: keymap_alldefs.h:25
2690 msgid "edit the BCC list"
2691 msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
2692
2693 #: keymap_alldefs.h:26
2694 msgid "edit the CC list"
2695 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
2696
2697 #: keymap_alldefs.h:27
2698 msgid "edit attachment description"
2699 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2700
2701 #: keymap_alldefs.h:28
2702 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2703 msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
2704
2705 #: keymap_alldefs.h:29
2706 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2707 msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
2708
2709 #: keymap_alldefs.h:30
2710 msgid "edit the file to be attached"
2711 msgstr "edita un fitxer adjunt"
2712
2713 #: keymap_alldefs.h:31
2714 msgid "edit the from field"
2715 msgstr "edita el camp de remitent (From)"
2716
2717 #: keymap_alldefs.h:32
2718 msgid "edit the message with headers"
2719 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
2720
2721 #: keymap_alldefs.h:33
2722 msgid "edit the message"
2723 msgstr "edita el missatge"
2724
2725 #: keymap_alldefs.h:34
2726 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2727 msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
2728
2729 #: keymap_alldefs.h:35
2730 #, fuzzy
2731 msgid "edit the newsgroups list"
2732 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
2733
2734 #: keymap_alldefs.h:36
2735 msgid "edit the Reply-To field"
2736 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2737
2738 #: keymap_alldefs.h:37
2739 #, fuzzy
2740 msgid "edit the Followup-To field"
2741 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2742
2743 #: keymap_alldefs.h:38
2744 #, fuzzy
2745 msgid "edit the X-Comment-To field"
2746 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2747
2748 #: keymap_alldefs.h:39
2749 msgid "edit the subject of this message"
2750 msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
2751
2752 #: keymap_alldefs.h:40
2753 msgid "edit the TO list"
2754 msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
2755
2756 #: keymap_alldefs.h:41
2757 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2758 msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
2759
2760 #: keymap_alldefs.h:42
2761 msgid "edit attachment content type"
2762 msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
2763
2764 #: keymap_alldefs.h:43
2765 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2766 msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
2767
2768 #: keymap_alldefs.h:44
2769 msgid "run ispell on the message"
2770 msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
2771
2772 #: keymap_alldefs.h:45
2773 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2774 msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
2775
2776 #: keymap_alldefs.h:46
2777 msgid "toggle recoding of this attachment"
2778 msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
2779
2780 #: keymap_alldefs.h:47
2781 msgid "save this message to send later"
2782 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
2783
2784 #: keymap_alldefs.h:48
2785 msgid "rename/move an attached file"
2786 msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
2787
2788 #: keymap_alldefs.h:49
2789 msgid "send the message"
2790 msgstr "envia el missatge"
2791
2792 #: keymap_alldefs.h:50
2793 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2794 msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
2795
2796 #: keymap_alldefs.h:51
2797 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2798 msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
2799
2800 #: keymap_alldefs.h:52
2801 msgid "update an attachment's encoding info"
2802 msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
2803
2804 #: keymap_alldefs.h:53
2805 msgid "write the message to a folder"
2806 msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
2807
2808 #: keymap_alldefs.h:54
2809 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2810 msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
2811
2812 #: keymap_alldefs.h:55
2813 msgid "create an alias from a message sender"
2814 msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
2815
2816 #: keymap_alldefs.h:56
2817 msgid "move entry to bottom of screen"
2818 msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
2819
2820 #: keymap_alldefs.h:57
2821 msgid "move entry to middle of screen"
2822 msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
2823
2824 #: keymap_alldefs.h:58
2825 msgid "move entry to top of screen"
2826 msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
2827
2828 #: keymap_alldefs.h:59
2829 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2830 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
2831
2832 #: keymap_alldefs.h:60
2833 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2834 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
2835
2836 #: keymap_alldefs.h:61
2837 msgid "delete the current entry"
2838 msgstr "esborra l'entrada actual"
2839
2840 #: keymap_alldefs.h:62
2841 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2842 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
2843
2844 #: keymap_alldefs.h:63
2845 msgid "delete all messages in subthread"
2846 msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
2847
2848 #: keymap_alldefs.h:64
2849 msgid "delete all messages in thread"
2850 msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
2851
2852 #: keymap_alldefs.h:65
2853 msgid "display full address of sender"
2854 msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
2855
2856 #: keymap_alldefs.h:66
2857 msgid "display message and toggle header weeding"
2858 msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
2859
2860 #: keymap_alldefs.h:67
2861 msgid "display a message"
2862 msgstr "mostra un missatge"
2863
2864 #: keymap_alldefs.h:68
2865 msgid "edit the raw message"
2866 msgstr "edita un missatge en brut"
2867
2868 #: keymap_alldefs.h:69
2869 msgid "delete the char in front of the cursor"
2870 msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
2871
2872 #: keymap_alldefs.h:70
2873 msgid "move the cursor one character to the left"
2874 msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
2875
2876 #: keymap_alldefs.h:71
2877 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2878 msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
2879
2880 #: keymap_alldefs.h:72
2881 msgid "jump to the beginning of the line"
2882 msgstr "salta al començament de la línia"
2883
2884 # ivb (2001/12/07)
2885 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2886 #: keymap_alldefs.h:73
2887 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2888 msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
2889
2890 #: keymap_alldefs.h:74
2891 msgid "complete filename or alias"
2892 msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
2893
2894 #: keymap_alldefs.h:75
2895 msgid "complete address with query"
2896 msgstr "completa una adreça fent una consulta"
2897
2898 #: keymap_alldefs.h:76
2899 msgid "delete the char under the cursor"
2900 msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
2901
2902 #: keymap_alldefs.h:77
2903 msgid "jump to the end of the line"
2904 msgstr "salta al final de la línia"
2905
2906 #: keymap_alldefs.h:78
2907 msgid "move the cursor one character to the right"
2908 msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
2909
2910 #: keymap_alldefs.h:79
2911 msgid "move the cursor to the end of the word"
2912 msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
2913
2914 #: keymap_alldefs.h:80
2915 msgid "scroll down through the history list"
2916 msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
2917
2918 #: keymap_alldefs.h:81
2919 msgid "scroll up through the history list"
2920 msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
2921
2922 #: keymap_alldefs.h:82
2923 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2924 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
2925
2926 #: keymap_alldefs.h:83
2927 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2928 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
2929
2930 #: keymap_alldefs.h:84
2931 msgid "delete all chars on the line"
2932 msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
2933
2934 #: keymap_alldefs.h:85
2935 msgid "delete the word in front of the cursor"
2936 msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
2937
2938 #: keymap_alldefs.h:86
2939 msgid "quote the next typed key"
2940 msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
2941
2942 #: keymap_alldefs.h:87
2943 msgid "transpose character under cursor with previous"
2944 msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
2945
2946 #: keymap_alldefs.h:88
2947 msgid "capitalize the word"
2948 msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
2949
2950 #: keymap_alldefs.h:89
2951 msgid "convert the word to lower case"
2952 msgstr "converteix la paraula a minúscules"
2953
2954 #: keymap_alldefs.h:90
2955 msgid "convert the word to upper case"
2956 msgstr "converteix la paraula a majúscules"
2957
2958 #: keymap_alldefs.h:91
2959 msgid "enter a muttrc command"
2960 msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
2961
2962 #: keymap_alldefs.h:92
2963 msgid "enter a file mask"
2964 msgstr "estableix una màscara de fitxers"
2965
2966 #: keymap_alldefs.h:93
2967 msgid "exit this menu"
2968 msgstr "abandona aquest menú"
2969
2970 #: keymap_alldefs.h:94
2971 msgid "filter attachment through a shell command"
2972 msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
2973
2974 #: keymap_alldefs.h:95
2975 msgid "move to the first entry"
2976 msgstr "va a la primera entrada"
2977
2978 #: keymap_alldefs.h:96
2979 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2980 msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
2981
2982 # ivb (2001/12/07)
2983 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
2984 #: keymap_alldefs.h:97
2985 #, fuzzy
2986 msgid "followup to newsgroup"
2987 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
2988
2989 #: keymap_alldefs.h:98
2990 msgid "forward to newsgroup"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: keymap_alldefs.h:99
2994 msgid "forward a message with comments"
2995 msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
2996
2997 #: keymap_alldefs.h:100
2998 msgid "select the current entry"
2999 msgstr "selecciona l'entrada actual"
3000
3001 #: keymap_alldefs.h:101
3002 #, fuzzy
3003 msgid "get all children of the current message"
3004 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3005
3006 #: keymap_alldefs.h:102
3007 #, fuzzy
3008 msgid "get message with Message-Id"
3009 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
3010
3011 #: keymap_alldefs.h:103
3012 #, fuzzy
3013 msgid "get parent of the current message"
3014 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3015
3016 #: keymap_alldefs.h:104
3017 msgid "reply to all recipients"
3018 msgstr "respon a tots els destinataris"
3019
3020 #: keymap_alldefs.h:105
3021 msgid "scroll down 1/2 page"
3022 msgstr "avança mitja pàgina"
3023
3024 #: keymap_alldefs.h:106
3025 msgid "scroll up 1/2 page"
3026 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
3027
3028 #: keymap_alldefs.h:107
3029 msgid "this screen"
3030 msgstr "mostra aquesta pantalla"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:108
3033 msgid "jump to an index number"
3034 msgstr "salta a un número d'índex"
3035
3036 #: keymap_alldefs.h:109
3037 msgid "move to the last entry"
3038 msgstr "va a l'última entrada"
3039
3040 #: keymap_alldefs.h:110
3041 msgid "reply to specified mailing list"
3042 msgstr "respon a la llista de correu indicada"
3043
3044 #: keymap_alldefs.h:111
3045 #, fuzzy
3046 msgid "load active file from NNTP server"
3047 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:112
3050 msgid "execute a macro"
3051 msgstr "executa una macro"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:113
3054 msgid "compose a new mail message"
3055 msgstr "redacta un nou missatge de correu"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:114
3058 msgid "break the thread in two"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:115
3062 msgid "open a different folder"
3063 msgstr "obri una carpeta diferent"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:116
3066 msgid "open a different folder in read only mode"
3067 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
3068
3069 #: keymap_alldefs.h:117
3070 #, fuzzy
3071 msgid "open a different newsgroup"
3072 msgstr "obri una carpeta diferent"
3073
3074 #: keymap_alldefs.h:118
3075 #, fuzzy
3076 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3077 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
3078
3079 #: keymap_alldefs.h:119
3080 msgid "clear a status flag from a message"
3081 msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
3082
3083 #: keymap_alldefs.h:120
3084 msgid "delete messages matching a pattern"
3085 msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
3086
3087 #: keymap_alldefs.h:121
3088 #, fuzzy
3089 msgid "reconstruct thread containing current message"
3090 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
3091
3092 #: keymap_alldefs.h:122
3093 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3094 msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
3095
3096 #: keymap_alldefs.h:123
3097 msgid "retrieve mail from POP server"
3098 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
3099
3100 #: keymap_alldefs.h:124
3101 msgid "move to the first message"
3102 msgstr "va al primer missatge"
3103
3104 #: keymap_alldefs.h:125
3105 msgid "move to the last message"
3106 msgstr "va a l'últim missatge"
3107
3108 #: keymap_alldefs.h:126
3109 msgid "show only messages matching a pattern"
3110 msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
3111
3112 #: keymap_alldefs.h:127
3113 #, fuzzy
3114 msgid "link tagged message to the current one"
3115 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
3116
3117 #: keymap_alldefs.h:128
3118 msgid "jump to the next new message"
3119 msgstr "salta al següent missatge nou"
3120
3121 #: keymap_alldefs.h:129
3122 msgid "jump to the next new or unread message"
3123 msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
3124
3125 #: keymap_alldefs.h:130
3126 msgid "jump to the next subthread"
3127 msgstr "salta al subfil següent"
3128
3129 #: keymap_alldefs.h:131
3130 msgid "jump to the next thread"
3131 msgstr "salta al fil següent"
3132
3133 #: keymap_alldefs.h:132
3134 msgid "move to the next undeleted message"
3135 msgstr "va al següent missatge no esborrat"
3136
3137 #: keymap_alldefs.h:133
3138 msgid "jump to the next unread message"
3139 msgstr "salta al següent missatge no llegit"
3140
3141 #: keymap_alldefs.h:134
3142 msgid "jump to parent message in thread"
3143 msgstr "salta al missatge pare del fil"
3144
3145 #: keymap_alldefs.h:135
3146 msgid "jump to previous thread"
3147 msgstr "salta al fil anterior"
3148
3149 #: keymap_alldefs.h:136
3150 msgid "jump to previous subthread"
3151 msgstr "salta al subfil anterior"
3152
3153 #: keymap_alldefs.h:137
3154 msgid "move to the previous undeleted message"
3155 msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
3156
3157 #: keymap_alldefs.h:138
3158 msgid "jump to the previous new message"
3159 msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
3160
3161 #: keymap_alldefs.h:139
3162 msgid "jump to the previous new or unread message"
3163 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
3164
3165 #: keymap_alldefs.h:140
3166 msgid "jump to the previous unread message"
3167 msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
3168
3169 #: keymap_alldefs.h:141
3170 msgid "mark the current thread as read"
3171 msgstr "marca el fil actual com a llegit"
3172
3173 #: keymap_alldefs.h:142
3174 msgid "mark the current subthread as read"
3175 msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
3176
3177 #: keymap_alldefs.h:143
3178 msgid "set a status flag on a message"
3179 msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
3180
3181 #: keymap_alldefs.h:144
3182 msgid "save changes to mailbox"
3183 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
3184
3185 #: keymap_alldefs.h:145
3186 msgid "tag messages matching a pattern"
3187 msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
3188
3189 #: keymap_alldefs.h:146
3190 msgid "undelete messages matching a pattern"
3191 msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
3192
3193 #: keymap_alldefs.h:147
3194 msgid "untag messages matching a pattern"
3195 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3196
3197 #: keymap_alldefs.h:148
3198 msgid "move to the middle of the page"
3199 msgstr "va al centre de la pàgina"
3200
3201 #: keymap_alldefs.h:149
3202 msgid "move to the next entry"
3203 msgstr "va a l'entrada següent"
3204
3205 #: keymap_alldefs.h:150
3206 msgid "scroll down one line"
3207 msgstr "avança una línia"
3208
3209 #: keymap_alldefs.h:151
3210 msgid "move to the next page"
3211 msgstr "va a la pàgina següent"
3212
3213 #: keymap_alldefs.h:152
3214 msgid "jump to the bottom of the message"
3215 msgstr "salta al final del missatge"
3216
3217 #: keymap_alldefs.h:153
3218 msgid "toggle display of quoted text"
3219 msgstr "oculta o mostra el text citat"
3220
3221 #: keymap_alldefs.h:154
3222 msgid "skip beyond quoted text"
3223 msgstr "avança fins al final del text citat"
3224
3225 #: keymap_alldefs.h:155
3226 msgid "jump to the top of the message"
3227 msgstr "salta a l'inici del missatge"
3228
3229 #: keymap_alldefs.h:156
3230 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3231 msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
3232
3233 # ivb (2001/12/02)
3234 # ivb  El programa posa l'interrogant.
3235 #: keymap_alldefs.h:157
3236 #, fuzzy
3237 msgid "post message to newsgroup"
3238 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
3239
3240 #: keymap_alldefs.h:158
3241 msgid "move to the previous entry"
3242 msgstr "va a l'entrada anterior"
3243
3244 #: keymap_alldefs.h:159
3245 msgid "scroll up one line"
3246 msgstr "endarrereix una línia"
3247
3248 #: keymap_alldefs.h:160
3249 msgid "move to the previous page"
3250 msgstr "va a la pàgina anterior"
3251
3252 #: keymap_alldefs.h:161
3253 msgid "print the current entry"
3254 msgstr "imprimeix l'entrada actual"
3255
3256 #: keymap_alldefs.h:162
3257 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: keymap_alldefs.h:163
3261 msgid "query external program for addresses"
3262 msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
3263
3264 #: keymap_alldefs.h:164
3265 msgid "append new query results to current results"
3266 msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
3267
3268 #: keymap_alldefs.h:165
3269 msgid "save changes to mailbox and quit"
3270 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
3271
3272 #: keymap_alldefs.h:166
3273 msgid "recall a postponed message"
3274 msgstr "recupera un missatge posposat"
3275
3276 #: keymap_alldefs.h:167
3277 msgid "clear and redraw the screen"
3278 msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
3279
3280 # ivb (2001/11/26)
3281 # ivb  Es refereix a una funció -> femení.
3282 #: keymap_alldefs.h:168
3283 msgid "{internal}"
3284 msgstr "{interna}"
3285
3286 #: keymap_alldefs.h:169
3287 #, fuzzy
3288 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3289 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
3290
3291 #: keymap_alldefs.h:170
3292 msgid "reply to a message"
3293 msgstr "respon a un missatge"
3294
3295 #: keymap_alldefs.h:171
3296 msgid "use the current message as a template for a new one"
3297 msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
3298
3299 #: keymap_alldefs.h:172
3300 msgid "save message/attachment to a file"
3301 msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
3302
3303 #: keymap_alldefs.h:173
3304 msgid "search for a regular expression"
3305 msgstr "cerca una expressió regular"
3306
3307 #: keymap_alldefs.h:174
3308 msgid "search backwards for a regular expression"
3309 msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
3310
3311 #: keymap_alldefs.h:175
3312 msgid "search for next match"
3313 msgstr "cerca la concordança següent"
3314
3315 #: keymap_alldefs.h:176
3316 msgid "search for next match in opposite direction"
3317 msgstr "cerca la concordança anterior"
3318
3319 #: keymap_alldefs.h:177
3320 msgid "toggle search pattern coloring"
3321 msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
3322
3323 #: keymap_alldefs.h:178
3324 msgid "invoke a command in a subshell"
3325 msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
3326
3327 #: keymap_alldefs.h:179
3328 msgid "sort messages"
3329 msgstr "ordena els missatges"
3330
3331 #: keymap_alldefs.h:180
3332 msgid "sort messages in reverse order"
3333 msgstr "ordena inversament els missatges"
3334
3335 #: keymap_alldefs.h:181
3336 #, fuzzy
3337 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3338 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3339
3340 #: keymap_alldefs.h:182
3341 msgid "tag the current entry"
3342 msgstr "marca l'entrada actual"
3343
3344 #: keymap_alldefs.h:183
3345 msgid "apply next function to tagged messages"
3346 msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
3347
3348 #: keymap_alldefs.h:184
3349 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3350 msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
3351
3352 #: keymap_alldefs.h:185
3353 msgid "tag the current subthread"
3354 msgstr "marca el subfil actual"
3355
3356 #: keymap_alldefs.h:186
3357 msgid "tag the current thread"
3358 msgstr "marca el fil actual"
3359
3360 #: keymap_alldefs.h:187
3361 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3362 msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
3363
3364 #: keymap_alldefs.h:188
3365 #, fuzzy
3366 msgid "toggle view of read messages"
3367 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
3368
3369 #: keymap_alldefs.h:189
3370 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3371 msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
3372
3373 # ivb (2001/12/07)
3374 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
3375 #: keymap_alldefs.h:190
3376 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3377 msgstr ""
3378 "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
3379 "fitxers"
3380
3381 #: keymap_alldefs.h:191
3382 msgid "move to the top of the page"
3383 msgstr "va a l'inici de la pàgina"
3384
3385 #: keymap_alldefs.h:192
3386 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: keymap_alldefs.h:193
3390 msgid "undelete the current entry"
3391 msgstr "restaura l'entrada actual"
3392
3393 #: keymap_alldefs.h:194
3394 msgid "undelete all messages in thread"
3395 msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
3396
3397 #: keymap_alldefs.h:195
3398 msgid "undelete all messages in subthread"
3399 msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
3400
3401 #: keymap_alldefs.h:196
3402 #, fuzzy
3403 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3404 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3405
3406 #: keymap_alldefs.h:197
3407 msgid "show the Mutt version number and date"
3408 msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
3409
3410 #: keymap_alldefs.h:198
3411 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3412 msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
3413
3414 #: keymap_alldefs.h:199
3415 msgid "show MIME attachments"
3416 msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
3417
3418 #: keymap_alldefs.h:200
3419 msgid "display the keycode for a key press"
3420 msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
3421
3422 #: keymap_alldefs.h:201
3423 msgid "show currently active limit pattern"
3424 msgstr "mostra el patró limitant actiu"
3425
3426 #: keymap_alldefs.h:202
3427 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3428 msgstr "plega o desplega el fil actual"
3429
3430 #: keymap_alldefs.h:203
3431 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3432 msgstr "plega o desplega tots els fils"
3433
3434 #: keymap_alldefs.h:204
3435 #, fuzzy
3436 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3437 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
3438
3439 #: keymap_alldefs.h:205
3440 #, fuzzy
3441 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3442 msgstr "avança mitja pàgina"
3443
3444 #: keymap_alldefs.h:206
3445 msgid "go down to next mailbox"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: keymap_alldefs.h:207
3449 #, fuzzy
3450 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3451 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3452
3453 #: keymap_alldefs.h:208
3454 #, fuzzy
3455 msgid "go to previous mailbox"
3456 msgstr "Error en obrir la bústia."
3457
3458 #: keymap_alldefs.h:209
3459 #, fuzzy
3460 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3461 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3462
3463 #: keymap_alldefs.h:210
3464 #, fuzzy
3465 msgid "open hilighted mailbox"
3466 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
3467
3468 #: keymap_alldefs.h:211
3469 msgid "attach a PGP public key"
3470 msgstr "adjunta una clau pública PGP"
3471
3472 #: keymap_alldefs.h:212
3473 msgid "show PGP options"
3474 msgstr "mostra les opcions de PGP"
3475
3476 #: keymap_alldefs.h:213
3477 msgid "mail a PGP public key"
3478 msgstr "envia una clau pública PGP"
3479
3480 #: keymap_alldefs.h:214
3481 msgid "verify a PGP public key"
3482 msgstr "verifica una clau pública PGP"
3483
3484 #: keymap_alldefs.h:215
3485 msgid "view the key's user id"
3486 msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
3487
3488 # ivb (2001/12/02)
3489 # ivb  Es refereix al format del missatge.
3490 #: keymap_alldefs.h:216
3491 msgid "check for classic pgp"
3492 msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
3493
3494 #: keymap_alldefs.h:217
3495 msgid "Accept the chain constructed"
3496 msgstr "accepta la cadena construïda"
3497
3498 #: keymap_alldefs.h:218
3499 msgid "Append a remailer to the chain"
3500 msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
3501
3502 #: keymap_alldefs.h:219
3503 msgid "Insert a remailer into the chain"
3504 msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
3505
3506 #: keymap_alldefs.h:220
3507 msgid "Delete a remailer from the chain"
3508 msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
3509
3510 #: keymap_alldefs.h:221
3511 msgid "Select the previous element of the chain"
3512 msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
3513
3514 #: keymap_alldefs.h:222
3515 msgid "Select the next element of the chain"
3516 msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
3517
3518 #: keymap_alldefs.h:223
3519 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3520 msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
3521
3522 #: keymap_alldefs.h:224
3523 msgid "make decrypted copy and delete"
3524 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
3525
3526 #: keymap_alldefs.h:225
3527 msgid "make decrypted copy"
3528 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
3529
3530 #: keymap_alldefs.h:226
3531 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3532 msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
3533
3534 #: keymap_alldefs.h:227
3535 msgid "extract supported public keys"
3536 msgstr "extreu les claus públiques suportades"
3537
3538 #: keymap_alldefs.h:228
3539 msgid "show S/MIME options"
3540 msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
3541
3542 #: main.c:55
3543 #, fuzzy
3544 msgid ""
3545 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3546 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3547 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3548 msgstr ""
3549 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
3550 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
3551 "flea(1).\n"
3552
3553 #: main.c:60
3554 #, fuzzy
3555 msgid ""
3556 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3557 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3558 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3559 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3560 msgstr ""
3561 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
3562 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
3563 "detalls.\n"
3564 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
3565 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
3566
3567 #: main.c:66
3568 #, fuzzy
3569 msgid ""
3570 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3571 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3572 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3573 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3574 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3575 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3576 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3577 "\n"
3578 "Copyright (C) 2005:\n"
3579 "  Parts were written/modified by:\n"
3580 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3581 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3582 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3583 "\n"
3584 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3585 "fixes, and suggestions.\n"
3586 "\n"
3587 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3588 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3589 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3590 "    (at your option) any later version.\n"
3591 "\n"
3592 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3593 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3594 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3595 "    GNU General Public License for more details.\n"
3596 "\n"
3597 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3598 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3599 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
3600 msgstr ""
3601 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3602 "Copyright © 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3603 "Copyright © 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3604 "Copyright © 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3605 "Copyright © 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3606 "Copyright © 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3607 "Copyright © 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3608 "\n"
3609 "Moltes altres persones que no s'hi mencionen han contribuït amb gran "
3610 "quantitat\n"
3611 "de codi, solucions i suggeriments.\n"
3612 "\n"
3613 "    Aquest és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3614 "sota\n"
3615 "    els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
3616 "    publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
3617 "    Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
3618 "\n"
3619 "    Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil, però\n"
3620 "    SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de "
3621 "COMERCIABILITAT\n"
3622 "    o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública\n"
3623 "    General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
3624 "\n"
3625 "    Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
3626 "    juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
3627 "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
3628 "    MA  02111, USA.\n"
3629
3630 #: main.c:110
3631 #, fuzzy
3632 msgid ""
3633 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3634 "<file> ]\n"
3635 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3636 "[...]\n"
3637 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3638 "[...]\n"
3639 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -D\n"
3640 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3641 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3642 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3643 "       muttng -v[v]\n"
3644 "\n"
3645 "options:\n"
3646 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3647 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3648 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3649 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
3650 "  -D\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3651 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3652 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3653 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
3654 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3655 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3656 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3657 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3658 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3659 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3660 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3661 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3662 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3663 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3664 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3665 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3666 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3667 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3668 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3669 "  -h\t\tthis help message"
3670 msgstr ""
3671 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
3672 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
3673 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
3674 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
3675 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
3676 "ADREÇA...\n"
3677 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
3678 "            mutt -v[v]\n"
3679 "\n"
3680 "Opcions:\n"
3681 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
3682 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
3683 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
3684 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
3685 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
3686 "inicialització.\n"
3687 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
3688 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
3689 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
3690 "el\n"
3691 "                       cos.\n"
3692 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
3693 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
3694 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
3695 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
3696 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
3697 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
3698 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
3699 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
3700 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
3701 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
3702 "«mailboxes».\n"
3703 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
3704 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
3705 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
3706 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
3707
3708 #: main.c:182
3709 msgid ""
3710 "\n"
3711 "Compile options:"
3712 msgstr ""
3713 "\n"
3714 "Opcions de compiŀlació:"
3715
3716 #: main.c:441
3717 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: main.c:461
3721 msgid "Error initializing terminal."
3722 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
3723
3724 #: main.c:583
3725 #, c-format
3726 msgid "Debugging at level %d.\n"
3727 msgstr "S'activa la depuració a nivell %d.\n"
3728
3729 #: main.c:585
3730 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3731 msgstr "No es va definir «DEBUG» en la compiŀlació. Es descarta l'opció.\n"
3732
3733 # ivb (2001/11/27)
3734 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
3735 #: main.c:746
3736 #, c-format
3737 msgid "%s does not exist. Create it?"
3738 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
3739
3740 #: main.c:750
3741 #, c-format
3742 msgid "Can't create %s: %s."
3743 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
3744
3745 #: main.c:790
3746 msgid "No recipients specified.\n"
3747 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
3748
3749 #: main.c:866
3750 #, c-format
3751 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3752 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
3753
3754 #: main.c:883
3755 msgid "No mailbox with new mail."
3756 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3757
3758 #: main.c:902
3759 msgid "No incoming mailboxes defined."
3760 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
3761
3762 #: main.c:937
3763 msgid "Mailbox is empty."
3764 msgstr "La bústia és buida."
3765
3766 #: mbox.c:134 mbox.c:283
3767 #, c-format
3768 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3769 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
3770
3771 #: mbox.c:155 mbox.c:209
3772 msgid "Mailbox is corrupt!"
3773 msgstr "La bústia és corrupta!"
3774
3775 #: mbox.c:574 mbox.c:813
3776 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3777 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
3778
3779 # ivb (2001/11/27)
3780 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
3781 # ivb  ABREUJAT!
3782 #: mbox.c:627
3783 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3784 msgstr ""
3785 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
3786
3787 #: mbox.c:664
3788 #, c-format
3789 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3790 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
3791
3792 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3793 #. * change/deleted message
3794 #.
3795 #: mbox.c:767
3796 msgid "Committing changes..."
3797 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
3798
3799 # ivb (2001/12/08)
3800 # ivb  ABREUJAT!
3801 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
3802 #: mbox.c:798
3803 #, c-format
3804 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3805 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
3806
3807 #: mbox.c:859
3808 msgid "Could not reopen mailbox!"
3809 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
3810
3811 #: mbox.c:916
3812 msgid "Reopening mailbox..."
3813 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
3814
3815 #: mbox.c:1130
3816 msgid "Can't write message"
3817 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
3818
3819 #: menu.c:410
3820 msgid "Jump to: "
3821 msgstr "Salta a: "
3822
3823 #: menu.c:417
3824 msgid "Invalid index number."
3825 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
3826
3827 #: menu.c:421 menu.c:442 menu.c:476 menu.c:515 menu.c:530 menu.c:540
3828 #: menu.c:550 menu.c:587 menu.c:597 menu.c:609 menu.c:621 menu.c:1003
3829 msgid "No entries."
3830 msgstr "No hi ha cap entrada."
3831
3832 #: menu.c:439
3833 msgid "You cannot scroll down farther."
3834 msgstr "No podeu baixar més."
3835
3836 #: menu.c:456
3837 msgid "You cannot scroll up farther."
3838 msgstr "No podeu pujar més."
3839
3840 #: menu.c:473
3841 msgid "You are on the last page."
3842 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3843
3844 #: menu.c:495
3845 msgid "You are on the first page."
3846 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
3847
3848 #: menu.c:567
3849 msgid "First entry is shown."
3850 msgstr "La primera entrada ja és visible."
3851
3852 #: menu.c:584
3853 msgid "Last entry is shown."
3854 msgstr "L'última entrada ja és visible."
3855
3856 #: menu.c:631
3857 msgid "You are on the last entry."
3858 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
3859
3860 #: menu.c:641
3861 msgid "You are on the first entry."
3862 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
3863
3864 #: menu.c:699 pattern.c:1249
3865 msgid "Search for: "
3866 msgstr "Cerca: "
3867
3868 #: menu.c:700 pattern.c:1250
3869 msgid "Reverse search for: "
3870 msgstr "Cerca cap enrere: "
3871
3872 #: menu.c:708 pattern.c:1281
3873 msgid "No search pattern."
3874 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
3875
3876 #: menu.c:738 pager.c:1822 pager.c:1836 pager.c:1938 pattern.c:1345
3877 msgid "Not found."
3878 msgstr "No s'ha trobat."
3879
3880 #: menu.c:858
3881 msgid "No tagged entries."
3882 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
3883
3884 #: menu.c:963
3885 msgid "Search is not implemented for this menu."
3886 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
3887
3888 #: menu.c:968
3889 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3890 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
3891
3892 #: menu.c:1006
3893 msgid "Tagging is not supported."
3894 msgstr "No es pot marcar."
3895
3896 #: mh.c:635 mh.c:872
3897 #, c-format
3898 msgid "Reading %s... %d"
3899 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
3900
3901 #: mh.c:1144
3902 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3903 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
3904
3905 #: muttlib.c:851
3906 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3907 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
3908
3909 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
3910 #: muttlib.c:852
3911 msgid "yna"
3912 msgstr "snt"
3913
3914 #: muttlib.c:869
3915 msgid "File is a directory, save under it?"
3916 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
3917
3918 #: muttlib.c:875
3919 msgid "File under directory: "
3920 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
3921
3922 #: muttlib.c:886
3923 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3924 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
3925
3926 # ivb (2001/11/27)
3927 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
3928 #: muttlib.c:886
3929 msgid "oac"
3930 msgstr "sac"
3931
3932 #: muttlib.c:1214
3933 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3934 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
3935
3936 #: muttlib.c:1222
3937 #, fuzzy
3938 msgid "Can't save message to newsserver."
3939 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
3940
3941 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3942 #: muttlib.c:1232
3943 #, c-format
3944 msgid "Append messages to %s?"
3945 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
3946
3947 #: muttlib.c:1242
3948 #, c-format
3949 msgid "%s is not a mailbox!"
3950 msgstr "«%s» no és una bústia!"
3951
3952 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3953 #, c-format
3954 msgid "Connection to %s closed"
3955 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3956
3957 #: mutt_socket.c:250
3958 msgid "SSL is unavailable."
3959 msgstr "SSL no es troba disponible."
3960
3961 #: mutt_socket.c:279
3962 msgid "Preconnect command failed."
3963 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
3964
3965 #: mutt_socket.c:347 mutt_socket.c:360
3966 #, c-format
3967 msgid "Error talking to %s (%s)"
3968 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3969
3970 #: mutt_socket.c:398 mutt_socket.c:450
3971 #, c-format
3972 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3973 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
3974
3975 #: mutt_socket.c:405 mutt_socket.c:457
3976 #, c-format
3977 msgid "Looking up %s..."
3978 msgstr "S'està cercant «%s»..."
3979
3980 #: mutt_socket.c:415 mutt_socket.c:463
3981 #, c-format
3982 msgid "Could not find the host \"%s\""
3983 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
3984
3985 #: mutt_socket.c:419 mutt_socket.c:472
3986 #, c-format
3987 msgid "Connecting to %s..."
3988 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3989
3990 #: mutt_socket.c:491
3991 #, c-format
3992 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3993 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
3994
3995 #: mutt_ssl.c:165
3996 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3997 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
3998
3999 #: mutt_ssl.c:190
4000 #, c-format
4001 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
4002 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
4003
4004 #: mutt_ssl.c:196
4005 #, c-format
4006 msgid "%s has insecure permissions!"
4007 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
4008
4009 #: mutt_ssl.c:216
4010 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
4011 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
4012
4013 #: mutt_ssl.c:307
4014 msgid "I/O error"
4015 msgstr "Error d'E/S"
4016
4017 #: mutt_ssl.c:316
4018 #, c-format
4019 msgid "SSL failed: %s"
4020 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
4021
4022 #: mutt_ssl.c:324 mutt_ssl_gnutls.c:468 mutt_ssl_gnutls.c:476
4023 #: mutt_ssl_gnutls.c:502
4024 msgid "Unable to get certificate from peer"
4025 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
4026
4027 #: mutt_ssl.c:332
4028 #, c-format
4029 msgid "SSL connection using %s (%s)"
4030 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
4031
4032 # ivb (2001/12/02)
4033 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
4034 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
4035 #: mutt_ssl.c:373
4036 msgid "Unknown"
4037 msgstr "Desconegut/da"
4038
4039 #: mutt_ssl.c:396 mutt_ssl_gnutls.c:359
4040 #, c-format
4041 msgid "[unable to calculate]"
4042 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
4043
4044 #: mutt_ssl.c:413 mutt_ssl_gnutls.c:381
4045 msgid "[invalid date]"
4046 msgstr "[la data no és vàlida]"
4047
4048 #: mutt_ssl.c:484
4049 msgid "Server certificate is not yet valid"
4050 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4051
4052 #: mutt_ssl.c:490
4053 msgid "Server certificate has expired"
4054 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4055
4056 #: mutt_ssl.c:558 mutt_ssl_gnutls.c:592
4057 msgid "This certificate belongs to:"
4058 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
4059
4060 #: mutt_ssl.c:569 mutt_ssl_gnutls.c:637
4061 msgid "This certificate was issued by:"
4062 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
4063
4064 # ivb (2001/12/08)
4065 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
4066 #: mutt_ssl.c:581 mutt_ssl_gnutls.c:683
4067 #, c-format
4068 msgid "This certificate is valid"
4069 msgstr "Aquest certificat té validesa"
4070
4071 #: mutt_ssl.c:582 mutt_ssl_gnutls.c:686
4072 #, c-format
4073 msgid "   from %s"
4074 msgstr "   des de %s"
4075
4076 #: mutt_ssl.c:584 mutt_ssl_gnutls.c:690
4077 #, c-format
4078 msgid "     to %s"
4079 msgstr "     fins a %s"
4080
4081 #: mutt_ssl.c:590
4082 #, c-format
4083 msgid "Fingerprint: %s"
4084 msgstr "Empremta digital: %s"
4085
4086 #: mutt_ssl.c:592
4087 msgid "SSL Certificate check"
4088 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
4089
4090 #: mutt_ssl.c:596 mutt_ssl_gnutls.c:735
4091 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4092 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
4093
4094 # ivb (2001/11/27)
4095 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
4096 #: mutt_ssl.c:597 mutt_ssl_gnutls.c:736
4097 msgid "roa"
4098 msgstr "rus"
4099
4100 #: mutt_ssl.c:600 mutt_ssl_gnutls.c:739
4101 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4102 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
4103
4104 # ivb (2001/11/27)
4105 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
4106 #: mutt_ssl.c:601 mutt_ssl_gnutls.c:740
4107 msgid "ro"
4108 msgstr "ru"
4109
4110 #: mutt_ssl.c:628 mutt_ssl_gnutls.c:780
4111 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4112 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
4113
4114 #: mutt_ssl.c:632 mutt_ssl_gnutls.c:784
4115 msgid "Certificate saved"
4116 msgstr "S'ha desat el certificat."
4117
4118 #: mutt_ssl_gnutls.c:59
4119 #, c-format
4120 msgid "gnutls_global_init: %s"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: mutt_ssl_gnutls.c:87 mutt_ssl_gnutls.c:107
4124 msgid "Error: no TLS socket open"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: mutt_ssl_gnutls.c:94
4128 #, c-format
4129 msgid "tls_socket_read (%s)"
4130 msgstr ""
4131
4132 #: mutt_ssl_gnutls.c:114
4133 #, c-format
4134 msgid "tls_socket_write (%s)"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: mutt_ssl_gnutls.c:163
4138 #, c-format
4139 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: mutt_ssl_gnutls.c:190
4143 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: mutt_ssl_gnutls.c:228
4147 #, c-format
4148 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: mutt_ssl_gnutls.c:232
4152 #, c-format
4153 msgid "gnutls_handshake: %s"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: mutt_ssl_gnutls.c:246
4157 #, fuzzy, c-format
4158 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4159 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
4160
4161 #: mutt_ssl_gnutls.c:481
4162 #, c-format
4163 msgid "Certificate verification error (%s)"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: mutt_ssl_gnutls.c:489
4167 #, fuzzy
4168 msgid "Error certificate is not X.509"
4169 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4170
4171 #: mutt_ssl_gnutls.c:495
4172 #, fuzzy
4173 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4174 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
4175
4176 #: mutt_ssl_gnutls.c:509
4177 msgid "Error processing certificate data"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: mutt_ssl_gnutls.c:695
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4183 msgstr "Empremta digital: %s"
4184
4185 #: mutt_ssl_gnutls.c:699
4186 #, fuzzy, c-format
4187 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4188 msgstr "Empremta digital: %s"
4189
4190 #: mutt_ssl_gnutls.c:705
4191 #, fuzzy
4192 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4193 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4194
4195 #: mutt_ssl_gnutls.c:709
4196 #, fuzzy
4197 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4198 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4199
4200 #: mutt_ssl_gnutls.c:715
4201 #, fuzzy
4202 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4203 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4204
4205 #: mutt_ssl_gnutls.c:720
4206 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: mutt_ssl_gnutls.c:726
4210 #, fuzzy
4211 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4212 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4213
4214 #: mutt_ssl_gnutls.c:730
4215 #, fuzzy
4216 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4217 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
4218
4219 #: mutt_ssl_nss.c:51
4220 #, c-format
4221 msgid "%s failed (error %d)"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: mutt_ssl_nss.c:121
4225 #, c-format
4226 msgid "SSL_AuthCertificate failed (error %d)"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: mutt_ssl_nss.c:234
4230 #, c-format
4231 msgid "Unable to find ip for host %s"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: mutt_ssl_nss.c:244
4235 msgid "PR_NewTCPSocket failed."
4236 msgstr ""
4237
4238 #: mutt_ssl_nss.c:287
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "Unable to connect to host %s"
4241 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
4242
4243 #: mutt_tunnel.c:65
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4246 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
4247
4248 #: mutt_tunnel.c:137 mutt_tunnel.c:153