po update
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2007-11-07 22:55+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: help.c:254
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Generic bindings:\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Vincles genèrics:\n"
31 "\n"
32
33 #: help.c:258
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Unbound functions:\n"
37 "\n"
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Funcions no vinculades:\n"
41 "\n"
42
43 #: crypt.cpkg:4026
44 msgid ""
45 "\n"
46 "[-- End of signed data --]\n"
47 msgstr ""
48 "\n"
49 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
50
51 #: crypt.cpkg:1141
52 msgid "                aka: "
53 msgstr ""
54
55 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
56 msgid "            created: "
57 msgstr ""
58
59 # ivb (2001/11/19)
60 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
61 #: compose.c:106 compose.c:110
62 #, fuzzy
63 msgid "     sign as: "
64 msgstr "  signa com a: "
65
66 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
67 #, c-format
68 msgid "     to %s"
69 msgstr "     fins a %s"
70
71 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
72 #, c-format
73 msgid "   from %s"
74 msgstr "   des de %s"
75
76 #: main.c:81
77 msgid "  -F <file>     specify an alternate Madmuttrc file"
78 msgstr ""
79
80 #: main.c:82
81 msgid "  -H <file>     specify a draft file to read header and body from"
82 msgstr ""
83
84 #: main.c:86
85 #, fuzzy
86 msgid "  -R            open mailbox in read-only mode"
87 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
88
89 #: main.c:91
90 msgid ""
91 "  -Z            open the first folder with new message, exit immediately if "
92 "none"
93 msgstr ""
94
95 #: main.c:76
96 #, fuzzy
97 msgid "  -a <file>     attach a file to the message"
98 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
99
100 #: main.c:77
101 msgid "  -b <address>  specify a blind carbon-copy (BCC) address"
102 msgstr ""
103
104 #: main.c:78
105 msgid "  -c <address>  specify a carbon-copy (CC) address"
106 msgstr ""
107
108 #: main.c:79
109 msgid "  -e <command>  specify a command to be executed after initialization"
110 msgstr ""
111
112 #: main.c:80
113 msgid "  -f <file>     specify which mailbox to read"
114 msgstr ""
115
116 #: main.c:92
117 msgid "  -h            this help message"
118 msgstr ""
119
120 #: main.c:83
121 msgid "  -i <file>     specify a file which Madmutt should include in the body"
122 msgstr ""
123
124 #: main.c:84
125 msgid "  -n            causes Madmutt not to read the system Madmuttrc"
126 msgstr ""
127
128 #: main.c:85
129 #, fuzzy
130 msgid "  -p            recall a postponed message"
131 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
132
133 #: main.c:87
134 msgid "  -s <subj>     specify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
135 msgstr ""
136
137 #: main.c:88
138 msgid "  -v            show version and compile-time definitions"
139 msgstr ""
140
141 #: main.c:89
142 msgid "  -y            select a mailbox specified in your `mailboxes' list"
143 msgstr ""
144
145 #: main.c:90
146 msgid ""
147 "  -z            exit immediately if there are no messages in the mailbox"
148 msgstr ""
149
150 #: main.c:103
151 msgid "  Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others."
152 msgstr ""
153
154 #: main.c:104
155 msgid "  Copyright (C) 2005      The Mutt-ng Team"
156 msgstr ""
157
158 #: main.c:105
159 msgid "  Copyright (C) 2006-2007 Pierre Habouzit"
160 msgstr ""
161
162 #: main.c:106
163 msgid "  MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before"
164 msgstr ""
165
166 #: lib-mx/compress.c:428
167 #, c-format
168 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
169 msgstr ""
170
171 #: lib-ui/curs_lib.c:379
172 msgid " ('?' for list): "
173 msgstr " («?» llista): "
174
175 #: compose.c:99
176 msgid " (PGP/MIME)"
177 msgstr " (PGP/MIME)"
178
179 #: compose.c:97
180 msgid " (inline)"
181 msgstr " (en línia)"
182
183 # ivb (2001/12/08)
184 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
185 #: lib-mx/mx.c:854
186 #, c-format
187 msgid " Press '%s' to toggle write"
188 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
189
190 #: crypt.cpkg:2665
191 msgid " aka ......: "
192 msgstr ""
193
194 #: lib-ui/curs_main.c:1359
195 msgid " in this limited view"
196 msgstr " en aquesta vista limitada."
197
198 #: commands.c:591
199 msgid " tagged"
200 msgstr " els marcats"
201
202 #: pattern.c:713
203 #, c-format
204 msgid "%c: invalid command"
205 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
206
207 #: pattern.c:718
208 #, c-format
209 msgid "%c: not supported in this mode"
210 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
211
212 #: lib-mx/mx.c:737 lib-mx/mx.c:914
213 #, c-format
214 msgid "%d kept, %d deleted."
215 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
216
217 #: lib-mx/mx.c:734
218 #, c-format
219 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
220 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
221
222 #: crypt.cpkg:3113
223 #, c-format
224 msgid "%s \"%s\"."
225 msgstr ""
226
227 #: crypt.cpkg:3111
228 #, c-format
229 msgid "%s <%s>."
230 msgstr ""
231
232 # ivb (2001/12/08)
233 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
234 #: crypt.cpkg:3180
235 #, c-format
236 msgid "%s Do you really want to use the key?"
237 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
238
239 # ivb (2001/11/19)
240 # ivb  ABREUJAR!
241 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
242 #: compose.c:139
243 #, c-format
244 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
245 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
246
247 #: compose.c:133
248 #, c-format
249 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
250 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
251
252 #: pop.c:1323
253 #, c-format
254 msgid "%s [%d of %d messages read]"
255 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
256
257 # ivb (2001/11/27)
258 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
259 #: main.c:339
260 #, c-format
261 msgid "%s does not exist. Create it?"
262 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
263
264 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
265 #, c-format
266 msgid "%s is an invalid IMAP path"
267 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
268
269 #: pop.c:1034 pop.c:1231
270 #, c-format
271 msgid "%s is an invalid POP path"
272 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
273
274 #: browser.c:340 browser.c:870
275 #, c-format
276 msgid "%s is not a directory."
277 msgstr "«%s» no és un directori."
278
279 #: muttlib.c:329
280 #, c-format
281 msgid "%s is not a mailbox!"
282 msgstr "«%s» no és una bústia!"
283
284 #: lib-mx/mx.c:288 lib-mx/mx.c:425 lib-ui/curs_main.c:988
285 #, c-format
286 msgid "%s is not a mailbox."
287 msgstr "«%s» no és una bústia."
288
289 #: sendlib.c:744
290 #, c-format
291 msgid "%s isn't a regular file."
292 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
293
294 #: sendlib.c:368
295 #, c-format
296 msgid "%s no longer exists!"
297 msgstr "«%s» ja no existeix!"
298
299 #: lib-mx/mx.h:52
300 #, c-format
301 msgid "%s not permitted by ACL."
302 msgstr ""
303
304 #: lib-mx/compress.c:357
305 #, c-format
306 msgid ""
307 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
308 "kept!\n"
309 msgstr ""
310
311 #: init.c:247
312 #, c-format
313 msgid "%s: Unknown type."
314 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
315
316 #: lib-ui/color.c:227
317 #, c-format
318 msgid "%s: color not supported by term"
319 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
320
321 # ivb (2001/11/18)
322 # ivb  «index» és una paraula clau.
323 #: lib-ui/color.c:276
324 #, c-format
325 msgid "%s: command valid only for index object"
326 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
327
328 #: lib-ui/color.c:508
329 #, c-format
330 msgid "%s: no such attribute"
331 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
332
333 #: lib-ui/color.c:233
334 #, c-format
335 msgid "%s: no such color"
336 msgstr "%s: El color no existeix."
337
338 #: keymap.c:835
339 #, c-format
340 msgid "%s: no such function"
341 msgstr "%s: La funció no existeix."
342
343 #: keymap.c:749
344 #, c-format
345 msgid "%s: no such function in map"
346 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
347
348 #: keymap.c:644
349 #, c-format
350 msgid "%s: no such menu"
351 msgstr "%s: El menú no existeix."
352
353 #: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
354 #, c-format
355 msgid "%s: no such object"
356 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
357
358 #: lib-ui/color.c:283
359 #, c-format
360 msgid "%s: too few arguments"
361 msgstr "%s: Manquen arguments."
362
363 #: headers.c:145
364 #, c-format
365 msgid "%s: unable to attach file"
366 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
367
368 #: main.c:458
369 #, c-format
370 msgid "%s: unable to attach file.\n"
371 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
372
373 #: init.c:1312
374 #, c-format
375 msgid "%s: unknown command"
376 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
377
378 #: init.c:1168
379 #, c-format
380 msgid "%s: unknown type"
381 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
382
383 #: init.c:1040
384 #, c-format
385 msgid "%s: unknown variable"
386 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
387
388 #: init.c:956
389 #, c-format
390 msgid "'%d' is invalid for $%s"
391 msgstr ""
392
393 #: init.c:138 init.c:867
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "'%s' is invalid for $%s"
396 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
397
398 #: init.c:1152
399 #, fuzzy, c-format
400 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
401 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
402
403 #: handler.c:1449
404 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
405 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
406
407 #: lib-ui/status.c:111
408 msgid "(no mailbox)"
409 msgstr "(cap bústia)"
410
411 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
412 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
413 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
414
415 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
416 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
417 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
418
419 #: handler.c:1111
420 #, c-format
421 msgid "(size %s bytes) "
422 msgstr "(amb mida %s octets) "
423
424 #: handler.c:1447
425 #, c-format
426 msgid "(use '%s' to view this part)"
427 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
428
429 #: crypt.cpkg:1153
430 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
431 msgstr ""
432
433 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
434 #: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
435 msgid ", "
436 msgstr ""
437
438 #: compose.c:177
439 msgid "-- Attachments"
440 msgstr "-- Fitxers adjunts"
441
442 # ivb (2001/12/07)
443 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
444 #: help.c:243
445 msgid "<UNKNOWN>"
446 msgstr "<DESCONEGUT>"
447
448 #: compose.c:107 compose.c:111
449 msgid "<default>"
450 msgstr "<per defecte>"
451
452 #: crypt.cpkg:950
453 msgid "A policy requirement was not met\n"
454 msgstr ""
455
456 #: crypt.cpkg:958
457 msgid "A system error occurred"
458 msgstr ""
459
460 #: pop.c:325
461 msgid "APOP authentication failed."
462 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
463
464 #: send.c:1322
465 msgid "Abort unmodified message?"
466 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
467
468 #: send.c:1323
469 msgid "Aborted unmodified message."
470 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
471
472 #: alias.cpkg:337
473 msgid "Address: "
474 msgstr "Adreça: "
475
476 #: alias.cpkg:396
477 msgid "Alias added."
478 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
479
480 #: alias.cpkg:312
481 msgid "Alias as: "
482 msgstr "Nou àlies: "
483
484 #: alias.cpkg:682
485 msgid "Aliases"
486 msgstr "Àlies"
487
488 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
489 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
490 msgstr ""
491
492 #: crypt.cpkg:3064
493 #, fuzzy
494 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
495 msgstr ""
496 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
497
498 #: muttlib.c:319
499 #, c-format
500 msgid "Append messages to %s?"
501 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
502
503 #: lib-ui/curs_main.c:668
504 msgid "Argument must be a message number."
505 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
506
507 #: compose.c:510
508 msgid "Attach file"
509 msgstr "Ajunta fitxer"
510
511 #: compose.c:526
512 msgid "Attaching selected files..."
513 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
514
515 #: recvattach.c:498
516 msgid "Attachment filtered."
517 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
518
519 #: recvattach.c:395 recvattach.c:472
520 msgid "Attachment saved."
521 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
522
523 #: recvattach.c:856
524 msgid "Attachments"
525 msgstr "Fitxers adjunts"
526
527 #: imap/auth.c:83
528 #, c-format
529 msgid "Authenticating (%s)..."
530 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
531
532 #: pop.c:304
533 msgid "Authenticating (APOP)..."
534 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
535
536 #: pop.c:221
537 msgid "Authenticating (SASL)..."
538 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
539
540 #: pop.c:339
541 #, fuzzy
542 msgid "Authenticating (USER)..."
543 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
544
545 #: crypt.cpkg:945
546 msgid "Available CRL is too old\n"
547 msgstr ""
548
549 #: lib-sys/mutt_socket.c:330
550 #, c-format
551 msgid "Bad IDN \"%s\"."
552 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
553
554 #: sendlib.c:1977
555 #, c-format
556 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
557 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
558
559 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
560 #: compose.c:481 send.c:1412
561 #, c-format
562 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
563 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
564
565 #: commands.c:197 recvcmd.c:135
566 #, c-format
567 msgid "Bad IDN: '%s'"
568 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
569
570 #: imap/imap.c:1342
571 msgid "Bad mailbox name"
572 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
573
574 #: pager.c:1532 pager.c:1559 pager.c:1589 pager.c:1820
575 msgid "Bottom of message is shown."
576 msgstr "El final del missatge ja és visible."
577
578 # ivb (2001/12/02)
579 # ivb  El programa posa l'interrogant.
580 #: commands.c:207 recvcmd.c:148
581 #, c-format
582 msgid "Bounce message to %s"
583 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
584
585 #: commands.c:174 recvcmd.c:117
586 msgid "Bounce message to: "
587 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
588
589 # ivb (2001/12/02)
590 # ivb  El programa posa l'interrogant.
591 #: commands.c:207 recvcmd.c:148
592 #, c-format
593 msgid "Bounce messages to %s"
594 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
595
596 #: commands.c:176 recvcmd.c:119
597 msgid "Bounce tagged messages to: "
598 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
599
600 #: main.c:155
601 msgid "Built-In Defaults:"
602 msgstr ""
603
604 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
605 msgid "CLOSE failed"
606 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
607
608 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
609 msgid "Cache directory not created!"
610 msgstr ""
611
612 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
613 #, c-format
614 msgid "Can't append to folder: %s"
615 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
616
617 #: browser.c:475
618 msgid "Can't attach a directory!"
619 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
620
621 #: main.c:343
622 #, c-format
623 msgid "Can't create %s: %s."
624 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
625
626 #: compose.c:880
627 #, c-format
628 msgid "Can't create file %s"
629 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
630
631 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1018
632 msgid "Can't create filter"
633 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
634
635 #: commands.c:283 commands.c:308 commands.c:324
636 msgid "Can't create filter process"
637 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
638
639 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
640 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
641 #: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:486 lib-mx/mbox.c:503
642 #: lib-mx/mbox.c:513 lib-mx/mbox.c:529 send.c:941
643 msgid "Can't create temporary file"
644 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
645
646 # ivb (2001/12/08)
647 # ivb  ABREUJAT!
648 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
649 #: recvcmd.c:797
650 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
651 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
652
653 # ivb (2001/12/08)
654 # ivb  ABREUJAT!
655 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
656 #: recvcmd.c:473
657 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
658 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
659
660 #: recvattach.c:844
661 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
662 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
663
664 #: recvattach.c:963
665 msgid "Can't delete attachment from POP server."
666 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
667
668 # ivb (2001/11/27)
669 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
670 #: lib-mx/mx.c:55
671 #, c-format
672 msgid "Can't dotlock %s.\n"
673 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
674
675 #: pop.c:894
676 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
677 msgstr ""
678
679 #: recvcmd.c:707
680 msgid "Can't find any tagged messages."
681 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
682
683 # ivb (2001/12/08)
684 # ivb  ABREUJAT!
685 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
686 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
687 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
688 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
689
690 #: editmsg.c:115
691 #, c-format
692 msgid "Can't open message file: %s"
693 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
694
695 #: lib-mx/mx.c:556
696 #, fuzzy
697 msgid "Can't open trash folder"
698 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
699
700 #: muttlib.c:310
701 msgid "Can't save message to POP mailbox."
702 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
703
704 # ivb (2001/11/19)
705 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
706 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
707 #: compose.c:824 editmsg.c:97 sendlib.c:739
708 #, c-format
709 msgid "Can't stat %s: %s"
710 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
711
712 #: crypt.cpkg:936
713 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
714 msgstr ""
715
716 #: browser.c:1041
717 msgid "Can't view a directory"
718 msgstr "No es pot veure un directori."
719
720 #: pop.c:888
721 msgid "Can't write header to temporary file!"
722 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
723
724 #: lib-mx/mbox.c:865
725 msgid "Can't write message"
726 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
727
728 #: pop.c:1420
729 msgid "Can't write message to temporary file!"
730 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
731
732 #: commands.c:70
733 msgid "Cannot create display filter"
734 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
735
736 #: attach.c:473
737 msgid "Cannot create filter"
738 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
739
740 #: lib-ui/curs_main.c:216
741 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
742 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
743
744 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
745 #, c-format
746 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
747 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
748
749 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
750 #, fuzzy
751 msgid "Certificate is not X.509"
752 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
753
754 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:826
755 msgid "Certificate saved"
756 msgstr "S'ha desat el certificat."
757
758 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
759 #, c-format
760 msgid "Certificate verification error (%s)"
761 msgstr ""
762
763 #: lib-ui/curs_main.c:223
764 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
765 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
766
767 #: lib-ui/curs_main.c:227
768 msgid "Changes to folder will not be written."
769 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
770
771 #: lib-ui/curs_lib.c:335
772 #, c-format
773 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
774 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
775
776 #: commands.c:776
777 #, c-format
778 msgid "Character set changed to %s; %s."
779 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
780
781 #: browser.c:835
782 msgid "Chdir to: "
783 msgstr "Canvia al directori: "
784
785 #: pop.c:1104 pop.c:1250
786 msgid "Checking for new messages..."
787 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
788
789 #: imap/imap.c:352
790 msgid "Checking mailbox subscriptions"
791 msgstr ""
792
793 #: compose.c:92
794 msgid "Clear"
795 msgstr "En clar"
796
797 # ivb (2001/12/08)
798 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
799 #: flags.c:335
800 msgid "Clear flag"
801 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
802
803 #: imap/imap.c:151
804 #, c-format
805 msgid "Closing connection to %s..."
806 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
807
808 #: pop.c:170
809 msgid "Closing connection to POP server..."
810 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
811
812 #: crypt.cpkg:2877
813 #, fuzzy
814 msgid "Collecting data..."
815 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
816
817 #: pop.c:600 pop.c:863
818 #, c-format
819 msgid "Command TOP is not supported by server."
820 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
821
822 #: pop.c:602 pop.c:966
823 #, c-format
824 msgid "Command UIDL is not supported by server."
825 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
826
827 #: lib-mx/mbox.c:548
828 msgid "Committing changes..."
829 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
830
831 #: main.c:130
832 #, fuzzy
833 msgid "Compile Options:"
834 msgstr ""
835 "\n"
836 "Opcions de compiŀlació:"
837
838 #: pattern.c:1120 pattern.c:1240
839 msgid "Compiling search pattern..."
840 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
841
842 #: lib-mx/compress.c:394
843 #, fuzzy, c-format
844 msgid "Compressed-appending to %s..."
845 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
846
847 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
848 #, fuzzy, c-format
849 msgid "Compressing %s..."
850 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
851
852 #: lib-sys/mutt_socket.c:351
853 #, c-format
854 msgid "Connecting to %s..."
855 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
856
857 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
858 #, fuzzy, c-format
859 msgid "Connecting with \"%s\"..."
860 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
861
862 # ivb (2001/12/08)
863 # ivb  ABREUJAT!
864 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
865 #: imap/imap.c:1539
866 #, fuzzy
867 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
868 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
869
870 # ivb (2001/12/08)
871 # ivb  ABREUJAT!
872 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
873 #: pop.c:808
874 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
875 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
876
877 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
878 #, c-format
879 msgid "Connection to %s closed"
880 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
881
882 #: commands.c:772
883 #, c-format
884 msgid "Content-Type changed to %s."
885 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
886
887 #: compose.c:863
888 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
889 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
890
891 #: imap/util.c:135
892 msgid "Continue?"
893 msgstr "Voleu continuar?"
894
895 #: commands.c:762
896 #, c-format
897 msgid "Convert to %s upon sending?"
898 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
899
900 #: commands.c:590
901 #, c-format
902 msgid "Copy%s to mailbox"
903 msgstr "Còpia%s en la bústia"
904
905 #: imap/message.c:681
906 #, c-format
907 msgid "Copying %d messages to %s..."
908 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
909
910 #: imap/message.c:684
911 #, c-format
912 msgid "Copying message %d to %s..."
913 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
914
915 #: commands.c:648
916 #, c-format
917 msgid "Copying to %s..."
918 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
919
920 #: lib-sys/mutt_socket.c:370
921 #, c-format
922 msgid "Could not connect to %s (%s)."
923 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
924
925 #: commands.c:110
926 msgid "Could not copy message"
927 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
928
929 #: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:143 pop.c:844
930 #: pop.c:1400 recvcmd.c:430 recvcmd.c:592 recvcmd.c:819 sendlib.c:918
931 #: sendlib.c:983 sendlib.c:2019
932 #, fuzzy
933 msgid "Could not create temporary file"
934 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
935
936 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:428
937 msgid "Could not create temporary file!"
938 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
939
940 #: sort.c:291
941 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
942 msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
943
944 #: lib-sys/mutt_socket.c:346
945 #, c-format
946 msgid "Could not find the host \"%s\""
947 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
948
949 #: send.c:754
950 msgid "Could not include all requested messages!"
951 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
952
953 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
954 msgid "Could not negotiate TLS connection"
955 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
956
957 #: sendlib.c:904
958 #, c-format
959 msgid "Could not open %s"
960 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
961
962 #: lib-mx/mbox.c:635
963 msgid "Could not reopen mailbox!"
964 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
965
966 #: send.c:1619
967 msgid "Could not send the message."
968 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
969
970 #: lib-mx/mx.c:358
971 #, c-format
972 msgid "Couldn't lock %s\n"
973 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
974
975 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:340
976 #, c-format
977 msgid "Create %s?"
978 msgstr "Voleu crear «%s»?"
979
980 #: browser.c:751
981 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
982 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
983
984 #: imap/browse.c:249
985 msgid "Create mailbox: "
986 msgstr "Crea la bústia: "
987
988 #: commands.c:587
989 #, c-format
990 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
991 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
992
993 #: commands.c:586
994 #, c-format
995 msgid "Decode-save%s to mailbox"
996 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
997
998 #: lib-mx/compress.c:212
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "Decompressing %s..."
1001 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
1002
1003 #: commands.c:589
1004 #, c-format
1005 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
1006 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
1007
1008 #: commands.c:588
1009 #, c-format
1010 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
1011 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
1012
1013 #: postpone.c:460
1014 msgid "Decrypting message..."
1015 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
1016
1017 #: postpone.c:471
1018 msgid "Decryption failed."
1019 msgstr "El desxifratge ha fallat."
1020
1021 #: browser.c:792
1022 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
1023 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
1024
1025 # ivb (2001/11/30)
1026 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
1027 # ivb  del servidor POP.
1028 #: pop.c:1282
1029 msgid "Delete messages from server?"
1030 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
1031
1032 #: lib-ui/curs_main.c:715
1033 msgid "Delete messages matching: "
1034 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1035
1036 #: lib-ui/curs_main.c:712 lib-ui/curs_main.c:1638 lib-ui/curs_main.c:1677
1037 #: pager.c:1880 pager.c:1899
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Deletion"
1040 msgstr "Esborra"
1041
1042 #: recvattach.c:970
1043 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1044 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
1045
1046 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1049 msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
1050
1051 # ivb (2001/11/27)
1052 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
1053 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1054 #, fuzzy, c-format
1055 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1056 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
1057
1058 #: browser.c:462
1059 #, c-format
1060 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1061 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
1062
1063 #: help.c:205
1064 msgid "ERROR: please report this bug"
1065 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
1066
1067 #: send.c:1290
1068 msgid "Edit forwarded message?"
1069 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
1070
1071 #: lib-ui/curs_main.c:1715
1072 msgid "Editing"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: pattern.c:219
1076 #, fuzzy, c-format
1077 msgid "Empty expression"
1078 msgstr "Error en l'expressió."
1079
1080 #: compose.c:88
1081 msgid "Encrypt"
1082 msgstr "Xifra"
1083
1084 #: compose.c:117
1085 msgid "Encrypt with: "
1086 msgstr "Xifra amb: "
1087
1088 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1089 msgid "Encrypted connection unavailable"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: crypt.cpkg:3461
1093 #, c-format
1094 msgid "Enter keyID for %s: "
1095 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1096
1097 #: lib-ui/curs_lib.c:331
1098 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1099 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
1100
1101 #: recvcmd.c:184
1102 msgid "Error bouncing message!"
1103 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
1104
1105 #: recvcmd.c:185
1106 msgid "Error bouncing messages!"
1107 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
1108
1109 #: crypt.cpkg:1175
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Error checking signature"
1112 msgstr "Error en enviar el missatge."
1113
1114 #: pop.c:142
1115 #, c-format
1116 msgid "Error connecting to server: %s"
1117 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1118
1119 #: lib-mx/compress.c:246
1120 #, c-format
1121 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: crypt.cpkg:2900
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1127 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1128
1129 #: crypt.cpkg:1126
1130 msgid "Error getting key information: "
1131 msgstr ""
1132
1133 #: init.c:1219
1134 #, c-format
1135 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1136 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
1137
1138 #: init.c:1617
1139 #, c-format
1140 msgid "Error in command line: %s\n"
1141 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1142
1143 #: pattern.c:214
1144 #, c-format
1145 msgid "Error in expression: %s"
1146 msgstr "Error en l'expressió: %s"
1147
1148 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1151 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1152
1153 #: lib-ui/curs_lib.c:312
1154 msgid "Error initializing terminal."
1155 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1156
1157 #: imap/imap.c:620
1158 msgid "Error opening mailbox"
1159 msgstr "Error en obrir la bústia."
1160
1161 #: commands.c:189 recvcmd.c:127
1162 msgid "Error parsing address!"
1163 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
1164
1165 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
1166 msgid "Error processing certificate data"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:126
1170 #, c-format
1171 msgid "Error running \"%s\"!"
1172 msgstr "Error en executar «%s»!"
1173
1174 #: browser.c:858 browser.c:922
1175 msgid "Error scanning directory."
1176 msgstr "Error en llegir el directori."
1177
1178 # ivb (2001/12/08)
1179 # ivb  ABREUJAT!
1180 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
1181 #: sendlib.c:1831
1182 #, c-format
1183 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1184 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
1185
1186 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1187 #, c-format
1188 msgid "Error talking to %s (%s)"
1189 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
1190
1191 #: browser.c:1058
1192 msgid "Error trying to view file"
1193 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
1194
1195 #: pop.c:1318
1196 msgid "Error while writing mailbox!"
1197 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
1198
1199 #: editmsg.c:180
1200 #, c-format
1201 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1202 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1203
1204 #: alias.cpkg:347 send.c:226
1205 #, c-format
1206 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1207 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
1208
1209 #: crypt.cpkg:2908
1210 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: crypt.cpkg:1843
1214 msgid "Error: copy data failed\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: crypt.cpkg:1800
1218 #, c-format
1219 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: handler.c:1355
1223 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1224 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
1225
1226 #: handler.c:1346
1227 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1228 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
1229
1230 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1231 msgid "Error: no TLS socket open"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: crypt.cpkg:1224
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1237 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1238
1239 #: imap/message.c:109
1240 #, c-format
1241 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1242 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
1243
1244 #: pattern.c:1136
1245 msgid "Executing command on matching messages..."
1246 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
1247
1248 #: lib-ui/curs_main.c:1079
1249 #, fuzzy
1250 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1251 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1252
1253 #: lib-ui/curs_lib.c:212
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Exit Madmutt?"
1256 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1257
1258 #: imap/imap.c:898
1259 msgid "Expunge failed"
1260 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
1261
1262 #: imap/imap.c:936
1263 msgid "Expunging messages from server..."
1264 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1265
1266 #: attach.c:113
1267 msgid "Failure to open file to parse headers."
1268 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
1269
1270 #: attach.c:143
1271 msgid "Failure to open file to strip headers."
1272 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
1273
1274 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
1275 #: attach.c:151
1276 msgid "Failure to rename file."
1277 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
1278
1279 #: lib-mx/mbox.c:399 lib-mx/mbox.c:592
1280 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1281 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
1282
1283 #: imap/command.c:274
1284 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1285 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
1286
1287 #: pop.c:1062
1288 msgid "Fetching list of messages..."
1289 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
1290
1291 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1292 #, c-format
1293 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1294 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1295
1296 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 pop.c:1395
1297 msgid "Fetching message..."
1298 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1299
1300 #: browser.c:881
1301 msgid "File Mask: "
1302 msgstr "Màscara de fitxers: "
1303
1304 #: muttlib.c:260
1305 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1306 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
1307
1308 #: muttlib.c:243
1309 msgid "File is a directory, save under it?"
1310 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
1311
1312 #: muttlib.c:226
1313 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1314 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
1315
1316 #: muttlib.c:249
1317 msgid "File under directory: "
1318 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
1319
1320 #: recvattach.c:557
1321 msgid "Filter through: "
1322 msgstr "Filtra amb: "
1323
1324 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Fingerprint: "
1327 msgstr "Empremta digital: %s"
1328
1329 #: lib-ui/curs_main.c:1144
1330 #, fuzzy
1331 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1332 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1333
1334 #: lib-ui/curs_main.c:1374 pager.c:2011
1335 msgid "Flagging"
1336 msgstr ""
1337
1338 # ivb (2001/12/07)
1339 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1340 #: send.c:523
1341 #, c-format
1342 msgid "Follow-up to %s%s?"
1343 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1344
1345 #: recvcmd.c:586
1346 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1347 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
1348
1349 #: send.c:770
1350 msgid "Forward as attachment?"
1351 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
1352
1353 #: recvcmd.c:459
1354 msgid "Forward as attachments?"
1355 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
1356
1357 #: lib-ui/curs_main.c:37 pager.c:64 recvattach.c:874
1358 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1359 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1360
1361 #: imap/browse.c:85
1362 msgid "Getting folder list..."
1363 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
1364
1365 #: imap/browse.c:75
1366 msgid "Getting namespaces..."
1367 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
1368
1369 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1370 msgid "Good signature from: "
1371 msgstr ""
1372
1373 #: imap/imap.c:1201
1374 #, c-format
1375 msgid "Header search without header name: %s"
1376 msgstr ""
1377
1378 # ivb (2001/12/08)
1379 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
1380 #: help.c:267
1381 #, c-format
1382 msgid "Help for %s"
1383 msgstr "Ajuda de «%s»"
1384
1385 #: pager.c:1751
1386 msgid "Help is currently being shown."
1387 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
1388
1389 #: attach.c:944
1390 msgid "I don't know how to print that!"
1391 msgstr "No sé com imprimir això!"
1392
1393 #: recvattach.c:589
1394 #, c-format
1395 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1396 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
1397
1398 # ivb (2002/02/02)
1399 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1400 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1401 #: crypt.cpkg:3166
1402 msgid "ID has undefined validity."
1403 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1404
1405 # ivb (2001/12/08)
1406 # ivb  ABREUJAT!
1407 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1408 #: crypt.cpkg:3149
1409 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1410 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1411
1412 # ivb (2001/12/08)
1413 # ivb  ABREUJAT!
1414 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1415 #: crypt.cpkg:3169
1416 msgid "ID is not valid."
1417 msgstr "L'ID no és vàlid."
1418
1419 # ivb (2001/12/08)
1420 # ivb  ABREUJAT!
1421 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1422 #: crypt.cpkg:3172
1423 msgid "ID is only marginally valid."
1424 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1425
1426 #: send.c:277
1427 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: postpone.c:349 postpone.c:368 postpone.c:403
1431 msgid "Illegal PGP header"
1432 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
1433
1434 #: postpone.c:388
1435 msgid "Illegal S/MIME header"
1436 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
1437
1438 # ivb (2001/12/08)
1439 # ivb  ABREUJAT!
1440 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
1441 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1442 #, c-format
1443 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1444 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
1445
1446 #: send.c:743
1447 msgid "Include message in reply?"
1448 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
1449
1450 #: send.c:747
1451 msgid "Including quoted message..."
1452 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
1453
1454 #: pattern.c:328
1455 #, c-format
1456 msgid "Invalid day of month: %s"
1457 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
1458
1459 #: init.c:936
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1463 "Please report this error: \"%s\"\n"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: compose.c:755
1467 msgid "Invalid encoding."
1468 msgstr "La codificació no és vàlida."
1469
1470 #: lib-ui/menu.c:287
1471 msgid "Invalid index number."
1472 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
1473
1474 #: lib-ui/curs_main.c:699
1475 msgid "Invalid message number."
1476 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1477
1478 #: pattern.c:340
1479 #, c-format
1480 msgid "Invalid month: %s"
1481 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1482
1483 #: pattern.c:483
1484 #, c-format
1485 msgid "Invalid relative date: %s"
1486 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
1487
1488 #: crypt.cpkg:3690
1489 msgid "Invoking PGP..."
1490 msgstr "S'està invocant PGP..."
1491
1492 #: crypt.cpkg:3693
1493 #, fuzzy
1494 msgid "Invoking S/MIME..."
1495 msgstr "S'està invocant PGP..."
1496
1497 # ivb (2001/12/08)
1498 # ivb  ABREUJAT!
1499 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
1500 #: handler.c:995
1501 #, c-format
1502 msgid "Invoking autoview command: %s"
1503 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
1504
1505 #: crypt.cpkg:2766
1506 #, c-format
1507 msgid "Issued By .: "
1508 msgstr ""
1509
1510 #: lib-ui/curs_main.c:663
1511 msgid "Jump to message: "
1512 msgstr "Salta al missatge: "
1513
1514 #: lib-ui/menu.c:280
1515 msgid "Jump to: "
1516 msgstr "Salta a: "
1517
1518 #: lib-ui/menu.c:799
1519 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1520 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
1521
1522 #: crypt.cpkg:2918
1523 #, c-format
1524 msgid "Key ID: 0x%s"
1525 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1526
1527 #: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
1528 #, c-format
1529 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
1533 #, c-format
1534 msgid "Key Usage .: "
1535 msgstr ""
1536
1537 #: keymap.c:592 keymap.c:600
1538 msgid "Key is not bound."
1539 msgstr "La tecla no està vinculada."
1540
1541 #: keymap.c:605
1542 #, c-format
1543 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1544 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
1545
1546 #: lib-ui/curs_main.c:768
1547 msgid "Limit to messages matching: "
1548 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1549
1550 # ivb (2001/12/08)
1551 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1552 #: lib-ui/curs_main.c:739
1553 #, c-format
1554 msgid "Limit: %s"
1555 msgstr "Límit: %s"
1556
1557 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
1558 #, c-format
1559 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1560 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1561
1562 #: lib-sys/mutt_socket.c:337
1563 #, c-format
1564 msgid "Looking up %s..."
1565 msgstr "S'està cercant «%s»..."
1566
1567 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1570 msgstr "Empremta digital: %s"
1571
1572 #: attach.c:395
1573 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1574 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
1575
1576 #: keymap.c:402
1577 msgid "Macro loop detected."
1578 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
1579
1580 #: send.c:1362 send.c:1444
1581 msgid "Mail not sent."
1582 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
1583
1584 #: send.c:1625
1585 msgid "Mail sent."
1586 msgstr "S'ha enviat el missatge."
1587
1588 #: lib-mx/mx.c:912
1589 msgid "Mailbox checkpointed."
1590 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
1591
1592 #: imap/command.c:235
1593 msgid "Mailbox closed"
1594 msgstr "S'ha tancat la bústia."
1595
1596 #: imap/browse.c:261
1597 msgid "Mailbox created."
1598 msgstr "S'ha creat la bústia."
1599
1600 #: browser.c:812
1601 msgid "Mailbox deleted."
1602 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
1603
1604 #: main.c:511
1605 msgid "Mailbox is empty."
1606 msgstr "La bústia és buida."
1607
1608 # ivb (2001/12/08)
1609 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
1610 #: lib-mx/mx.c:858
1611 #, c-format
1612 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1613 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
1614
1615 #: lib-mx/mx.c:862 lib-ui/curs_main.c:35 pager.c:57 recvattach.c:867
1616 msgid "Mailbox is read-only."
1617 msgstr "La bústia és de només lectura."
1618
1619 #: lib-mx/mx.c:697 lib-mx/mx.c:868
1620 msgid "Mailbox is unchanged."
1621 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
1622
1623 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1624 msgid "Mailbox must have a name."
1625 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
1626
1627 #: browser.c:819
1628 msgid "Mailbox not deleted."
1629 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
1630
1631 #: imap/browse.c:306
1632 #, fuzzy
1633 msgid "Mailbox renamed."
1634 msgstr "S'ha creat la bústia."
1635
1636 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:340
1637 msgid "Mailbox was corrupted!"
1638 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
1639
1640 #: lib-ui/curs_main.c:440
1641 msgid "Mailbox was externally modified."
1642 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1643
1644 #: lib-ui/curs_main.c:430
1645 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1646 msgstr ""
1647 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1648
1649 # ivb (2001/12/07)
1650 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
1651 #: browser.c:454
1652 #, c-format
1653 msgid "Mailboxes [%d]"
1654 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
1655
1656 #: attach.c:218
1657 #, c-format
1658 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
1659 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
1660
1661 #: attach.c:100
1662 #, c-format
1663 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
1664 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
1665
1666 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
1667 #, c-format
1668 msgid "Marking %d messages deleted..."
1669 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
1670
1671 #: lib-ui/curs_main.c:1806
1672 msgid "Marking as read"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: commands.c:234 recvcmd.c:182
1676 msgid "Message bounced."
1677 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
1678
1679 #: send.c:456
1680 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: commands.c:382
1684 msgid "Message could not be printed"
1685 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
1686
1687 #: editmsg.c:102
1688 msgid "Message file is empty!"
1689 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1690
1691 #: commands.c:224 recvcmd.c:165
1692 msgid "Message not bounced."
1693 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
1694
1695 #: editmsg.c:108
1696 msgid "Message not modified!"
1697 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1698
1699 #: send.c:1392
1700 msgid "Message postponed."
1701 msgstr "S'ha posposat el missatge."
1702
1703 #: commands.c:380
1704 msgid "Message printed"
1705 msgstr "S'ha imprés el missatge."
1706
1707 #: compose.c:1013
1708 msgid "Message written."
1709 msgstr "S'ha escrit el missatge."
1710
1711 #: commands.c:234 recvcmd.c:182
1712 msgid "Messages bounced."
1713 msgstr "S'han redirigit els missatges."
1714
1715 #: commands.c:383
1716 msgid "Messages could not be printed"
1717 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
1718
1719 #: commands.c:224 recvcmd.c:165
1720 msgid "Messages not bounced."
1721 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
1722
1723 #: commands.c:380
1724 msgid "Messages printed"
1725 msgstr "S'han imprés els missatges."
1726
1727 #: lib-ui/color.c:422
1728 msgid "Missing arguments."
1729 msgstr "Manquen arguments."
1730
1731 #: lib-mx/mx.c:614
1732 #, c-format
1733 msgid "Move read messages to %s?"
1734 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
1735
1736 #: lib-mx/mx.c:646
1737 #, c-format
1738 msgid "Moving read messages to %s..."
1739 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
1740
1741 #: crypt.cpkg:2665
1742 msgid "Name ......: "
1743 msgstr ""
1744
1745 #: browser.c:1014
1746 msgid "New file name: "
1747 msgstr "Nom del nou fitxer: "
1748
1749 #: compose.c:851
1750 msgid "New file: "
1751 msgstr "Nou fitxer: "
1752
1753 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
1754 #: buffy.cpkg:328
1755 msgid "New mail in "
1756 msgstr "Hi ha correu nou en "
1757
1758 #: lib-ui/curs_main.c:434
1759 msgid "New mail in this mailbox."
1760 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
1761
1762 #: lib-ui/curs_main.c:1141
1763 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: send.c:1440
1767 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
1768 msgstr ""
1769
1770 #: send.c:1437
1771 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
1775 msgid "No authenticators available"
1776 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
1777
1778 #: sendlib.c:343
1779 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
1780 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
1781
1782 #: lib-ui/menu.c:291 lib-ui/menu.c:308 lib-ui/menu.c:367 lib-ui/menu.c:402
1783 #: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:425 lib-ui/menu.c:434 lib-ui/menu.c:444
1784 #: lib-ui/menu.c:456 lib-ui/menu.c:468 lib-ui/menu.c:834
1785 msgid "No entries."
1786 msgstr "No hi ha cap entrada."
1787
1788 #: browser.c:582 browser.c:929 browser.c:1026
1789 msgid "No files match the file mask"
1790 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
1791
1792 #: main.c:484
1793 msgid "No incoming mailboxes defined."
1794 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
1795
1796 #: lib-ui/curs_main.c:733
1797 msgid "No limit pattern is in effect."
1798 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
1799
1800 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:33 lib-ui/curs_main.c:539
1801 #: lib-ui/curs_main.c:567
1802 msgid "No mailbox is open."
1803 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
1804
1805 #: main.c:475
1806 msgid "No mailbox with new mail."
1807 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
1808
1809 # ivb (2001/12/08)
1810 # ivb  ABREUJAT!
1811 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
1812 #: attach.c:163
1813 #, c-format
1814 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
1815 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
1816
1817 #: attach.c:234
1818 #, c-format
1819 msgid "No mailcap edit entry for %s"
1820 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
1821
1822 #: recvcmd.c:725 send.c:716
1823 msgid "No mailing lists found!"
1824 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
1825
1826 #: attach.c:383
1827 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
1828 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
1829
1830 #: compose.c:591
1831 msgid "No messages in that folder."
1832 msgstr "La carpeta no conté missatges."
1833
1834 #: pattern.c:1195
1835 msgid "No messages matched criteria."
1836 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
1837
1838 #: pager.c:1781
1839 msgid "No more quoted text."
1840 msgstr "No hi ha més text citat."
1841
1842 #: lib-ui/curs_main.c:1475
1843 msgid "No more threads."
1844 msgstr "No hi ha més fils."
1845
1846 #: pager.c:1798
1847 msgid "No more unquoted text after quoted text."
1848 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
1849
1850 #: pop.c:1273
1851 msgid "No new mail in POP mailbox."
1852 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
1853
1854 # ivb (2001/12/08)
1855 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1856 #: lib-ui/curs_main.c:1357
1857 msgid "No new messages"
1858 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1859
1860 #: postpone.c:204 postpone.c:213
1861 msgid "No postponed messages."
1862 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
1863
1864 #: commands.c:368
1865 msgid "No printing command has been defined."
1866 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
1867
1868 #: send.c:1400
1869 msgid "No recipients are specified!"
1870 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
1871
1872 #: main.c:384
1873 msgid "No recipients specified.\n"
1874 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
1875
1876 #: send.c:1405
1877 msgid "No recipients were specified."
1878 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
1879
1880 #: lib-ui/menu.c:555 pattern.c:1254
1881 msgid "No search pattern."
1882 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
1883
1884 #: send.c:1426
1885 msgid "No subject specified."
1886 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
1887
1888 #: send.c:1423
1889 msgid "No subject, abort sending?"
1890 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
1891
1892 #: send.c:286
1893 msgid "No subject, abort?"
1894 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
1895
1896 #: send.c:288
1897 msgid "No subject, aborting."
1898 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
1899
1900 #: imap/browse.c:193
1901 msgid "No such folder"
1902 msgstr "La carpeta no existeix."
1903
1904 #: lib-ui/menu.c:693
1905 msgid "No tagged entries."
1906 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
1907
1908 #: send.c:694
1909 msgid "No tagged messages are visible!"
1910 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
1911
1912 #: lib-ui/curs_main.c:545
1913 msgid "No tagged messages."
1914 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
1915
1916 #: lib-ui/curs_main.c:1158
1917 msgid "No thread linked"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: lib-ui/curs_main.c:1181 lib-ui/curs_main.c:1220
1921 msgid "No undeleted messages."
1922 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1923
1924 # ivb (2001/12/08)
1925 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1926 #: lib-ui/curs_main.c:1358
1927 msgid "No unread messages"
1928 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1929
1930 #: lib-ui/curs_main.c:38
1931 msgid "No visible messages."
1932 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
1933
1934 #: init.c:1058 pager.c:50
1935 #, c-format
1936 msgid "Not available in this menu."
1937 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
1938
1939 #: lib-ui/menu.c:585 pager.c:1613 pager.c:1627 pager.c:1727 pattern.c:1320
1940 msgid "Not found."
1941 msgstr "No s'ha trobat."
1942
1943 #: lib-ui/curs_main.c:580 lib-ui/menu.c:706
1944 msgid "Nothing to do."
1945 msgstr "No hi ha res a fer."
1946
1947 #: recvattach.c:985 recvattach.c:998
1948 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
1949 msgstr ""
1950 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
1951
1952 #: lib-ui/curs_main.c:963
1953 msgid "Open mailbox"
1954 msgstr "Obri la bústia"
1955
1956 #: lib-ui/curs_main.c:961
1957 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1958 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1959
1960 #: compose.c:558
1961 msgid "Open mailbox to attach message from"
1962 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
1963
1964 #: main.c:75
1965 #, fuzzy
1966 msgid "Options:"
1967 msgstr ""
1968 "\n"
1969 "Opcions de compiŀlació:"
1970
1971 #: sendlib.c:1837
1972 msgid "Output of the delivery process"
1973 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
1974
1975 #: crypt.cpkg:3529
1976 #, fuzzy
1977 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1978 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1979
1980 #: compose.c:1033
1981 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
1982 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
1983
1984 #: crypt.cpkg:3102
1985 #, fuzzy
1986 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1987 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1988
1989 #: crypt.cpkg:3104
1990 #, fuzzy
1991 msgid "PGP keys matching"
1992 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1993
1994 #: commands.c:152
1995 msgid "PGP signature could NOT be verified."
1996 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
1997
1998 #: commands.c:147
1999 msgid "PGP signature successfully verified."
2000 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
2001
2002 #: pop.c:1216
2003 msgid "POP host is not defined."
2004 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
2005
2006 #: thread.c:983
2007 msgid "Parent message is not available."
2008 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
2009
2010 #: thread.c:976
2011 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
2012 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
2013
2014 #: account.c:156
2015 #, c-format
2016 msgid "Password for %s@%s: "
2017 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
2018
2019 #: alias.cpkg:360
2020 msgid "Personal name: "
2021 msgstr "Nom personal: "
2022
2023 #: commands.c:354
2024 msgid "Pipe to command: "
2025 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
2026
2027 #: recvattach.c:557
2028 msgid "Pipe to: "
2029 msgstr "Redirigeix a: "
2030
2031 #: compose.c:959
2032 msgid "Postpone this message?"
2033 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
2034
2035 #: postpone.c:128
2036 msgid "Postponed Messages"
2037 msgstr "Missatges posposats"
2038
2039 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2040 msgid "Preconnect command failed."
2041 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
2042
2043 #: send.c:773
2044 msgid "Preparing forwarded message..."
2045 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
2046
2047 #: lib-ui/curs_lib.c:361
2048 msgid "Press any key to continue..."
2049 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
2050
2051 #: recvattach.c:653
2052 msgid "Print attachment?"
2053 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
2054
2055 #: commands.c:373
2056 msgid "Print message?"
2057 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
2058
2059 #: recvattach.c:653
2060 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2061 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
2062
2063 #: commands.c:373
2064 msgid "Print tagged messages?"
2065 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
2066
2067 # ivb (2001/12/08)
2068 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
2069 #: lib-mx/mx.c:628 lib-mx/mx.c:877
2070 #, c-format
2071 msgid "Purge %d deleted message?"
2072 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
2073
2074 #: lib-mx/mx.c:629 lib-mx/mx.c:878
2075 #, c-format
2076 msgid "Purge %d deleted messages?"
2077 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
2078
2079 #: lib-ui/query.c:244
2080 #, c-format
2081 msgid "Query"
2082 msgstr "Consulta"
2083
2084 #: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
2085 #, c-format
2086 msgid "Query '%s'"
2087 msgstr "Consulta de «%s»"
2088
2089 #: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
2090 msgid "Query command not defined."
2091 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
2092
2093 #: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
2094 msgid "Query: "
2095 msgstr "Consulta: "
2096
2097 #: lib-ui/curs_main.c:799
2098 #, fuzzy
2099 msgid "Quit Madmutt?"
2100 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
2101
2102 #: lib-mx/mx.c:445
2103 #, c-format
2104 msgid "Reading %s..."
2105 msgstr "S'està llegint «%s»..."
2106
2107 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2108 #, c-format
2109 msgid "Reading %s... %d"
2110 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2111
2112 #: lib-mx/mbox.c:124
2113 #, c-format
2114 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2115 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2116
2117 #: pop.c:1284
2118 #, c-format
2119 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2120 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
2121
2122 #: browser.c:799
2123 #, c-format
2124 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2125 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
2126
2127 #: send.c:1033
2128 msgid "Recall postponed message?"
2129 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
2130
2131 #: compose.c:678
2132 msgid "Recoding only affects text attachments."
2133 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
2134
2135 #: imap/browse.c:300
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "Rename failed: %s"
2138 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2139
2140 #: browser.c:771
2141 #, fuzzy
2142 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2143 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
2144
2145 #: imap/browse.c:288
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "Rename mailbox %s to: "
2148 msgstr "Crea la bústia: "
2149
2150 #: compose.c:821
2151 msgid "Rename to: "
2152 msgstr "Reanomena a: "
2153
2154 #: lib-mx/mbox.c:675
2155 msgid "Reopening mailbox..."
2156 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2157
2158 # ivb (2001/12/07)
2159 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
2160 #: send.c:493
2161 #, c-format
2162 msgid "Reply to %s%s?"
2163 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
2164
2165 #: commands.c:393
2166 msgid ""
2167 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2168 "(p)am?: "
2169 msgstr ""
2170 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2171 "m?: "
2172
2173 #: lib-ui/menu.c:547 pattern.c:1223
2174 msgid "Reverse search for: "
2175 msgstr "Cerca cap enrere: "
2176
2177 #: pager.c:1640
2178 msgid "Reverse search: "
2179 msgstr "Cerca cap enrere: "
2180
2181 #: browser.c:947
2182 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2183 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2184
2185 #: crypt.cpkg:3527
2186 #, fuzzy
2187 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2188 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
2189
2190 #: compose.c:1019
2191 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2192 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
2193
2194 #: commands.c:136
2195 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2196 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
2197
2198 #: crypt.cpkg:3106
2199 #, fuzzy
2200 msgid "S/MIME keys matching"
2201 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
2202
2203 #: lib-mime/crypt.c:180
2204 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2205 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
2206
2207 #: commands.c:142
2208 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2209 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
2210
2211 #: commands.c:134
2212 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2213 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
2214
2215 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2216 msgid "SASL authentication failed."
2217 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2218
2219 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2222 msgstr "Empremta digital: %s"
2223
2224 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2227 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
2228
2229 #: compose.c:773
2230 msgid "Save a copy of this message?"
2231 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
2232
2233 #: recvattach.c:345
2234 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2235 msgstr ""
2236
2237 #: alias.cpkg:377 recvattach.c:359 recvattach.c:386 recvattach.c:398
2238 #: recvattach.c:423
2239 msgid "Save to file: "
2240 msgstr "Guarda en el fitxer: "
2241
2242 #: commands.c:590
2243 #, c-format
2244 msgid "Save%s to mailbox"
2245 msgstr "Desa%s en la bústia"
2246
2247 #: imap/imap.c:910
2248 #, c-format
2249 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2250 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2251
2252 #: recvattach.c:390
2253 msgid "Saving..."
2254 msgstr "S'està desant..."
2255
2256 #: lib-ui/menu.c:546 pattern.c:1222
2257 msgid "Search for: "
2258 msgstr "Cerca: "
2259
2260 #: pattern.c:1278
2261 msgid "Search hit bottom without finding match"
2262 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
2263
2264 #: pattern.c:1289
2265 msgid "Search hit top without finding match"
2266 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
2267
2268 #: pattern.c:1311
2269 msgid "Search interrupted."
2270 msgstr "S'ha interromput la recerca."
2271
2272 #: lib-ui/menu.c:794
2273 msgid "Search is not implemented for this menu."
2274 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2275
2276 #: lib-ui/curs_main.c:1312 pattern.c:1286
2277 msgid "Search wrapped to bottom."
2278 msgstr "La recerca ha tornat al final."
2279
2280 #: lib-ui/curs_main.c:1304 pattern.c:1275
2281 msgid "Search wrapped to top."
2282 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
2283
2284 #: pager.c:1641
2285 msgid "Search: "
2286 msgstr "Cerca: "
2287
2288 #: imap/imap.c:520
2289 #, c-format
2290 msgid "Selecting %s..."
2291 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2292
2293 #: send.c:1625
2294 msgid "Sending in background."
2295 msgstr "S'està enviant en segon pla."
2296
2297 #: send.c:1498
2298 msgid "Sending message..."
2299 msgstr "S'està enviant el missatge..."
2300
2301 #: crypt.cpkg:2760
2302 #, c-format
2303 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: pop.c:744 pop.c:1344
2307 msgid "Server closed connection!"
2308 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
2309
2310 # ivb (2001/12/08)
2311 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
2312 #: flags.c:335
2313 msgid "Set flag"
2314 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
2315
2316 #: commands.c:453
2317 msgid "Shell command: "
2318 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
2319
2320 #: compose.c:90
2321 msgid "Sign"
2322 msgstr "Signa"
2323
2324 #: crypt.cpkg:3544
2325 msgid "Sign as: "
2326 msgstr "Signa com a: "
2327
2328 #: compose.c:86
2329 msgid "Sign, Encrypt"
2330 msgstr "Signa i xifra"
2331
2332 #: commands.c:396
2333 msgid ""
2334 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2335 "am?: "
2336 msgstr ""
2337 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2338 "m?: "
2339
2340 #: browser.c:950
2341 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2342 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2343
2344 #: sort.c:259
2345 msgid "Sorting mailbox..."
2346 msgstr "S'està ordenant la bústia."
2347
2348 #: crypt.cpkg:2782
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2351 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
2352
2353 #: browser.c:459
2354 #, c-format
2355 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2356 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
2357
2358 #: imap/imap.c:1358
2359 #, c-format
2360 msgid "Subscribing to %s..."
2361 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2362
2363 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
2364 #, fuzzy
2365 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2366 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
2367
2368 #: lib-ui/curs_main.c:870
2369 msgid "Tag messages matching: "
2370 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
2371
2372 #: compose.c:601
2373 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2374 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
2375
2376 #: lib-ui/menu.c:837
2377 msgid "Tagging is not supported."
2378 msgstr "No es pot marcar."
2379
2380 #: lib-ui/curs_main.c:696
2381 msgid "That message is not visible."
2382 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
2383
2384 #: crypt.cpkg:940
2385 #, fuzzy
2386 msgid "The CRL is not available\n"
2387 msgstr "SSL no es troba disponible."
2388
2389 #: compose.c:685
2390 msgid "The current attachment will be converted."
2391 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
2392
2393 #: compose.c:683
2394 msgid "The current attachment won't be converted."
2395 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
2396
2397 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2398 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2399 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2400
2401 #: compose.c:36
2402 msgid "There are no attachments."
2403 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
2404
2405 #: lib-ui/curs_main.c:34
2406 msgid "There are no messages."
2407 msgstr "No hi ha cap missatge."
2408
2409 #: recvattach.c:904
2410 msgid "There are no subparts to show!"
2411 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
2412
2413 #: main.c:165
2414 msgid "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
2415 msgstr ""
2416
2417 #: imap/imap.c:285
2418 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2419 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2420
2421 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
2422 msgid "This certificate belongs to:"
2423 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
2424
2425 # ivb (2001/12/08)
2426 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
2427 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
2428 #, c-format
2429 msgid "This certificate is valid"
2430 msgstr "Aquest certificat té validesa"
2431
2432 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
2433 msgid "This certificate was issued by:"
2434 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
2435
2436 #: main.c:163
2437 msgid ""
2438 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms of"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: crypt.cpkg:3136
2442 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2443 msgstr ""
2444 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
2445
2446 #: lib-ui/curs_main.c:1121
2447 msgid "Thread broken"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: lib-ui/curs_main.c:1547
2451 msgid "Thread contains unread messages."
2452 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
2453
2454 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1109 lib-ui/curs_main.c:1138
2455 #: lib-ui/curs_main.c:1531 lib-ui/curs_main.c:1561 thread.c:919 thread.c:966
2456 #: thread.c:1021
2457 msgid "Threading is not enabled."
2458 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
2459
2460 #: lib-ui/curs_main.c:1155
2461 msgid "Threads linked"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: lib-mx/mx.c:134
2465 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
2466 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
2467
2468 #: lib-mx/mx.c:168
2469 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
2470 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
2471
2472 #: lib-ui/curs_main.c:789
2473 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
2474 msgstr ""
2475
2476 #: lib-ui/curs_main.c:1406 pager.c:2155
2477 msgid "Toggling"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: pager.c:1546 pager.c:1566 pager.c:1573 pager.c:1580
2481 msgid "Top of message is shown."
2482 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
2483
2484 #: crypt.cpkg:3872
2485 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
2486 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
2487
2488 #: crypt.cpkg:3883
2489 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
2490 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
2491
2492 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
2495 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
2496
2497 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
2498 #, c-format
2499 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: pop.c:361
2503 #, fuzzy
2504 msgid "USER authentication failed."
2505 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2506
2507 #: compose.c:538
2508 #, c-format
2509 msgid "Unable to attach %s!"
2510 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
2511
2512 #: compose.c:629
2513 msgid "Unable to attach!"
2514 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
2515
2516 #: imap/message.c:74
2517 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2518 msgstr ""
2519 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2520
2521 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
2522 msgid "Unable to get certificate from peer"
2523 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
2524
2525 #: pop.c:598
2526 msgid "Unable to leave messages on server."
2527 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
2528
2529 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
2530 #: lib-mx/mbox.c:408
2531 msgid "Unable to lock mailbox!"
2532 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
2533
2534 #: handler.c:1386
2535 msgid "Unable to open temporary file!"
2536 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2537
2538 #: lib-ui/curs_main.c:881
2539 msgid "Undelete messages matching: "
2540 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
2541
2542 #: lib-ui/curs_main.c:879 lib-ui/curs_main.c:1886 lib-ui/curs_main.c:1912
2543 #: pager.c:2174 pager.c:2190
2544 #, fuzzy
2545 msgid "Undeletion"
2546 msgstr "Recupera"
2547
2548 #: compose.c:869
2549 #, c-format
2550 msgid "Unknown Content-Type %s"
2551 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
2552
2553 #: imap/imap.c:1360
2554 #, c-format
2555 msgid "Unsubscribing to %s..."
2556 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2557
2558 #: lib-ui/curs_main.c:889
2559 msgid "Untag messages matching: "
2560 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
2561
2562 #: imap/message.c:546
2563 #, fuzzy
2564 msgid "Uploading message..."
2565 msgstr "S'està penjant el missatge..."
2566
2567 # ivb (2001/12/08)
2568 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
2569 #: lib-mx/mx.c:856
2570 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
2571 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
2572
2573 #: crypt.cpkg:3432
2574 #, c-format
2575 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
2576 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
2577
2578 #: account.c:113
2579 #, c-format
2580 msgid "Username at %s: "
2581 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
2582
2583 #: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "Valid From : %s\n"
2586 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
2587
2588 #: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "Valid To ..: %s\n"
2591 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
2592
2593 #: commands.c:88
2594 msgid "Verify PGP signature?"
2595 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
2596
2597 #: pop.c:786
2598 msgid "Verifying message indexes..."
2599 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
2600
2601 # ivb (2001/12/08)
2602 # ivb  ABREUJAT!
2603 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
2604 #: recvattach.c:484
2605 #, c-format
2606 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
2607 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
2608
2609 #: crypt.cpkg:1058
2610 msgid ""
2611 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
2612 "above\n"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
2616 #, fuzzy
2617 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
2618 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2619
2620 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
2621 #, fuzzy
2622 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
2623 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2624
2625 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
2626 #, fuzzy
2627 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
2628 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
2629
2630 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
2631 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
2635 #, fuzzy
2636 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
2637 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
2638
2639 #: crypt.cpkg:1054
2640 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: crypt.cpkg:1048
2644 msgid ""
2645 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
2646 "as shown above\n"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: lib-mx/mx.c:141
2650 #, c-format
2651 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
2652 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
2653
2654 #: lib-mx/mx.c:176
2655 #, c-format
2656 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
2657 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
2658
2659 #: lib-ui/query.c:74
2660 msgid "Waiting for response..."
2661 msgstr "S'està esperant una resposta..."
2662
2663 #: compose.c:204
2664 #, c-format
2665 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
2666 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
2667
2668 #: crypt.cpkg:916
2669 #, fuzzy
2670 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
2671 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2672
2673 #: init.c:770
2674 #, c-format
2675 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2676 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
2677
2678 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:822
2679 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
2680 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
2681
2682 #: crypt.cpkg:902
2683 #, fuzzy
2684 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
2685 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
2686
2687 #: commands.c:140 commands.c:150
2688 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
2689 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
2690
2691 #: crypt.cpkg:910
2692 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
2693 msgstr ""
2694
2695 #: crypt.cpkg:930
2696 msgid "Warning: The signature expired at: "
2697 msgstr ""
2698
2699 #: init.c:1764
2700 #, c-format
2701 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: init.c:1756
2705 #, c-format
2706 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2707 msgstr ""
2708
2709 # ivb (2001/11/20)
2710 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
2711 #: compose.c:888
2712 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
2713 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
2714
2715 # ivb (2001/12/08)
2716 # ivb  ABREUJAT!
2717 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
2718 #: lib-mx/mbox.c:577
2719 #, c-format
2720 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2721 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
2722
2723 #: attach.c:731
2724 msgid "Write fault!"
2725 msgstr "Error d'escriptura!"
2726
2727 #: compose.c:1002
2728 msgid "Write message to mailbox"
2729 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
2730
2731 #: lib-mx/mx.c:506
2732 #, c-format
2733 msgid "Writing %s..."
2734 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
2735
2736 #: compose.c:1004
2737 #, c-format
2738 msgid "Writing message to %s ..."
2739 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
2740
2741 #: lib-mx/mbox.c:474
2742 #, c-format
2743 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2744 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
2745
2746 #: alias.cpkg:317
2747 msgid "You already have an alias defined with that name!"
2748 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
2749
2750 #: lib-ui/menu.c:488
2751 msgid "You are on the first entry."
2752 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
2753
2754 #: lib-ui/curs_main.c:1213 lib-ui/curs_main.c:1235
2755 msgid "You are on the first message."
2756 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
2757
2758 #: lib-ui/menu.c:360
2759 msgid "You are on the first page."
2760 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
2761
2762 #: lib-ui/curs_main.c:1478
2763 msgid "You are on the first thread."
2764 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
2765
2766 #: lib-ui/menu.c:478
2767 msgid "You are on the last entry."
2768 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
2769
2770 #: lib-ui/curs_main.c:1174 lib-ui/curs_main.c:1196
2771 msgid "You are on the last message."
2772 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
2773
2774 #: lib-ui/menu.c:361
2775 msgid "You are on the last page."
2776 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
2777
2778 #: lib-ui/menu.c:305
2779 msgid "You cannot scroll down farther."
2780 msgstr "No podeu baixar més."
2781
2782 #: lib-ui/menu.c:323
2783 msgid "You cannot scroll up farther."
2784 msgstr "No podeu pujar més."
2785
2786 #: alias.cpkg:670
2787 msgid "You have no aliases!"
2788 msgstr "No teniu cap àlies!"
2789
2790 #: compose.c:226
2791 msgid "You may not delete the only attachment."
2792 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
2793
2794 #: recvcmd.c:48
2795 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
2796 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
2797
2798 #: alias.cpkg:368
2799 #, c-format
2800 msgid "[%s = %s] Accept?"
2801 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
2802
2803 #: handler.c:1442
2804 #, c-format
2805 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2806 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
2807
2808 #: handler.c:920
2809 #, c-format
2810 msgid "[-- Attachment #%d"
2811 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
2812
2813 #: handler.c:1037 handler.c:1053
2814 #, c-format
2815 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
2816 msgstr ""
2817 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
2818 "[-- «%s» --]\n"
2819
2820 #: handler.c:994
2821 #, c-format
2822 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
2823 msgstr ""
2824 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
2825 "[-- «%s» --]\n"
2826
2827 #: crypt.cpkg:1861
2828 msgid ""
2829 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
2830 "\n"
2831 msgstr ""
2832 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
2833 "\n"
2834
2835 #: crypt.cpkg:1863
2836 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
2837 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
2838
2839 #: crypt.cpkg:1865
2840 msgid ""
2841 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
2842 "\n"
2843 msgstr ""
2844 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
2845 "\n"
2846
2847 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
2848 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: handler.c:1022
2852 #, c-format
2853 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
2854 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
2855
2856 #: crypt.cpkg:1888
2857 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
2858 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
2859
2860 #: crypt.cpkg:1890
2861 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
2862 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
2863
2864 #: crypt.cpkg:1892
2865 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
2866 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
2867
2868 #: crypt.cpkg:1980
2869 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
2870 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
2871
2872 #: crypt.cpkg:1979
2873 #, fuzzy
2874 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
2875 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
2876
2877 #: crypt.cpkg:2044
2878 #, fuzzy
2879 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
2880 msgstr ""
2881 "\n"
2882 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
2883
2884 #: crypt.cpkg:2043
2885 #, fuzzy
2886 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
2887 msgstr ""
2888 "\n"
2889 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
2890
2891 #: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
2892 #, fuzzy
2893 msgid ""
2894 "[-- End signature information --]\n"
2895 "\n"
2896 msgstr ""
2897 "\n"
2898 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
2899
2900 #: handler.c:811
2901 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
2902 msgstr ""
2903 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
2904
2905 #: crypt.cpkg:3967
2906 msgid ""
2907 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
2908 "\n"
2909 msgstr ""
2910 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
2911 "\n"
2912
2913 #: crypt.cpkg:3957
2914 #, c-format
2915 msgid ""
2916 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
2917 "\n"
2918 msgstr ""
2919 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
2920 "[-- no és conegut! --]\n"
2921 "\n"
2922
2923 #: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
2924 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
2925 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
2926
2927 #: crypt.cpkg:1910
2928 msgid ""
2929 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
2930 "\n"
2931 msgstr ""
2932 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
2933 "\n"
2934
2935 #: crypt.cpkg:1354
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid ""
2938 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
2939 "\n"
2940 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
2941
2942 #: crypt.cpkg:1933
2943 msgid ""
2944 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
2945 "\n"
2946 msgstr ""
2947 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
2948 "\n"
2949
2950 #: handler.c:1088
2951 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
2952 msgstr ""
2953 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
2954 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
2955
2956 #: crypt.cpkg:1957
2957 msgid ""
2958 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
2959 "\n"
2960 msgstr ""
2961 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
2962 "\n"
2963
2964 #: crypt.cpkg:1956
2965 #, fuzzy
2966 msgid ""
2967 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
2968 "\n"
2969 msgstr ""
2970 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
2971 "\n"
2972
2973 #: crypt.cpkg:2016
2974 #, fuzzy
2975 msgid ""
2976 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
2977 "\n"
2978 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
2979
2980 #: crypt.cpkg:2015
2981 #, fuzzy
2982 msgid ""
2983 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
2984 "\n"
2985 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
2986
2987 #: crypt.cpkg:4014
2988 msgid ""
2989 "[-- The following data is signed --]\n"
2990 "\n"
2991 msgstr ""
2992 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
2993 "\n"
2994
2995 #: handler.c:1105
2996 #, c-format
2997 msgid "[-- This %s/%s attachment "
2998 msgstr ""
2999 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
3000 "[-- "
3001
3002 #: handler.c:1132 handler.c:1145
3003 #, c-format
3004 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
3005 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
3006
3007 #: handler.c:931
3008 #, c-format
3009 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
3010 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
3011
3012 #: crypt.cpkg:4018
3013 msgid ""
3014 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
3015 "\n"
3016 msgstr ""
3017 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
3018 "\n"
3019
3020 #: crypt.cpkg:4004
3021 #, c-format
3022 msgid ""
3023 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
3024 "\n"
3025 msgstr ""
3026 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
3027 "\n"
3028
3029 #: handler.c:1150
3030 #, c-format
3031 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
3032 msgstr ""
3033 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
3034 "[-- no es suporta. --]\n"
3035
3036 #: handler.c:1134
3037 msgid ""
3038 "[-- and the indicated external source has --]\n"
3039 "[-- expired. --]\n"
3040 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
3041
3042 #: handler.c:1121
3043 #, c-format
3044 msgid "[-- name: %s --]\n"
3045 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
3046
3047 #: handler.c:1117
3048 #, c-format
3049 msgid "[-- on %s --]\n"
3050 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
3051
3052 #: crypt.cpkg:2593
3053 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: crypt.cpkg:2588
3057 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: crypt.cpkg:2586
3061 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: crypt.cpkg:2797
3065 msgid "[Disabled]"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: crypt.cpkg:2793
3069 #, fuzzy
3070 msgid "[Expired]"
3071 msgstr "Expirat     "
3072
3073 #: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
3074 #, fuzzy
3075 msgid "[Invalid]"
3076 msgstr "No vàlid    "
3077
3078 #: crypt.cpkg:2785
3079 #, fuzzy
3080 msgid "[Revoked]"
3081 msgstr "Revocat     "
3082
3083 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:440
3084 msgid "[invalid date]"
3085 msgstr "[la data no és vàlida]"
3086
3087 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3088 #, c-format
3089 msgid "[unable to calculate]"
3090 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3091
3092 #: init.c:740
3093 msgid "alias: no address"
3094 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
3095
3096 #: init.c:651
3097 #, fuzzy
3098 msgid "attachments: invalid disposition"
3099 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3100
3101 #: init.c:614
3102 #, fuzzy
3103 msgid "attachments: no disposition"
3104 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3105
3106 #: hook.c:87
3107 msgid "bad formatted command string"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: keymap.c:732
3111 msgid "bind: too many arguments"
3112 msgstr "bind: Sobren arguments."
3113
3114 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
3115 msgid "certification"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
3119 msgid "color: too few arguments"
3120 msgstr "color: Manquen arguments."
3121
3122 #: commands.c:778
3123 msgid "converting"
3124 msgstr "no es farà conversió"
3125
3126 #: editmsg.c:59
3127 #, c-format
3128 msgid "could not create temporary folder: %s"
3129 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
3130
3131 #: editmsg.c:89
3132 #, c-format
3133 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3134 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
3135
3136 #: editmsg.c:70
3137 #, c-format
3138 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3139 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
3140
3141 # ivb (2004/03/20)
3142 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
3143 #: browser.c:951
3144 msgid "dazn"
3145 msgstr "damn"
3146
3147 # ivb (2001/12/08)
3148 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3149 #: lib-ui/color.c:567
3150 msgid "default colors not supported"
3151 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
3152
3153 # ivb (2004/08/16)
3154 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
3155 #: commands.c:397
3156 msgid "dfrsotuzcp"
3157 msgstr "dortsfcmpa"
3158
3159 #: lib-mx/compress.c:422
3160 #, c-format
3161 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
3162 msgstr ""
3163
3164 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "echo Compressing %s..."
3167 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
3168
3169 #: lib-mx/compress.c:235
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "echo Decompressing %s..."
3172 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
3173
3174 #: pattern.c:774
3175 msgid "empty pattern"
3176 msgstr "El patró és buit."
3177
3178 #: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
3179 #, fuzzy
3180 msgid "encryption"
3181 msgstr "Xifra"
3182
3183 #: crypt.cpkg:570
3184 #, fuzzy, c-format
3185 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
3186 msgstr "Error en el patró en: %s"
3187
3188 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
3189 #, fuzzy, c-format
3190 msgid "error allocating data object: %s\n"
3191 msgstr "Error en el patró en: %s"
3192
3193 #: crypt.cpkg:328
3194 #, fuzzy, c-format
3195 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
3196 msgstr "Error en el patró en: %s"
3197
3198 #: crypt.cpkg:354
3199 #, c-format
3200 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: crypt.cpkg:338
3204 #, c-format
3205 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: crypt.cpkg:655
3209 #, fuzzy, c-format
3210 msgid "error encrypting data: %s\n"
3211 msgstr "Error en el patró en: %s"
3212
3213 #: crypt.cpkg:604
3214 #, fuzzy, c-format
3215 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
3216 msgstr "Error en el patró en: %s"
3217
3218 #: crypt.cpkg:3643
3219 #, fuzzy, c-format
3220 msgid "error importing gpg data: %s\n"
3221 msgstr "Error en el patró en: %s"
3222
3223 #: pattern.c:496
3224 msgid "error in expression"
3225 msgstr "Error en l'expressió."
3226
3227 #: pattern.c:664 pattern.c:768
3228 #, c-format
3229 msgid "error in pattern at: %s"
3230 msgstr "Error en el patró en: %s"
3231
3232 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
3233 #, fuzzy, c-format
3234 msgid "error reading data object: %s\n"
3235 msgstr "Error en el patró en: %s"
3236
3237 #: crypt.cpkg:443
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "error rewinding data object: %s\n"
3240 msgstr "Error en el patró en: %s"
3241
3242 #: crypt.cpkg:613
3243 #, c-format
3244 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: crypt.cpkg:739
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "error signing data: %s\n"
3250 msgstr "Error en el patró en: %s"
3251
3252 #: pattern.c:1054
3253 #, c-format
3254 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3255 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3256
3257 # ivb (2004/08/16)
3258 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3259 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3260 #: crypt.cpkg:3530
3261 #, fuzzy
3262 msgid "esabmc"
3263 msgstr "xsgaic"
3264
3265 # ivb (2004/08/16)
3266 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3267 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3268 #: crypt.cpkg:3528
3269 #, fuzzy
3270 msgid "esabpc"
3271 msgstr "xsgaic"
3272
3273 #: keymap.c:817
3274 msgid "exec: no arguments"
3275 msgstr "exec: Manquen arguments."
3276
3277 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
3278 #, c-format
3279 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
3283 #, c-format
3284 msgid "gnutls_global_init: %s"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
3288 #, c-format
3289 msgid "gnutls_handshake: %s"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
3293 #, c-format
3294 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
3298 #, c-format
3299 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
3303 #, c-format
3304 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: handler.c:1113
3308 msgid "has been deleted --]\n"
3309 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
3310
3311 #: imap/imap.c:941
3312 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
3313 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
3314
3315 #: init.c:820
3316 msgid "invalid header field"
3317 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
3318
3319 #: crypt.cpkg:3108
3320 #, fuzzy
3321 msgid "keys matching"
3322 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
3323
3324 #: keymap.c:777
3325 msgid "macro: empty key sequence"
3326 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
3327
3328 #: keymap.c:785
3329 msgid "macro: too many arguments"
3330 msgstr "macro: Sobren arguments."
3331
3332 #: lib-mime/rfc1524.c:382
3333 #, c-format
3334 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3335 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
3336
3337 #: lib-mx/mh.c:995
3338 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3339 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
3340
3341 #: lib-mx/mx.c:535
3342 #, fuzzy
3343 msgid "message(s) not deleted"
3344 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
3345
3346 #: pattern.c:743
3347 #, c-format
3348 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3349 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
3350
3351 #: pattern.c:729
3352 #, c-format
3353 msgid "missing parameter"
3354 msgstr "Manca un paràmetre."
3355
3356 #: lib-ui/color.c:489
3357 msgid "mono: too few arguments"
3358 msgstr "mono: Manquen arguments."
3359
3360 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
3361 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3362 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
3363
3364 #: lib-ui/curs_lib.c:135
3365 msgid "no"
3366 msgstr "no"
3367
3368 #: lib-ui/status.c:83
3369 #, fuzzy
3370 msgid "no mailbox"
3371 msgstr "(cap bústia)"
3372
3373 #: commands.c:778
3374 msgid "not converting"
3375 msgstr "es farà conversió"
3376
3377 #: keymap.c:658
3378 msgid "null key sequence"
3379 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
3380
3381 # ivb (2001/11/27)
3382 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
3383 #: muttlib.c:260
3384 msgid "oac"
3385 msgstr "sac"
3386
3387 #: init.c:1047
3388 #, c-format
3389 msgid "prefix is illegal with reset"
3390 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
3391
3392 #: keymap.c:616
3393 msgid "push: too many arguments"
3394 msgstr "push: Sobren arguments."
3395
3396 # ivb (2001/11/27)
3397 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
3398 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
3399 msgid "ro"
3400 msgstr "ru"
3401
3402 # ivb (2001/11/27)
3403 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
3404 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
3405 msgid "roa"
3406 msgstr "rus"
3407
3408 #: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
3409 msgid "signing"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: init.c:1260
3413 #, c-format
3414 msgid "source: error at %s"
3415 msgstr "source: Error en «%s»."
3416
3417 #: init.c:1241
3418 #, c-format
3419 msgid "source: errors in %s"
3420 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
3421
3422 # ivb (2001/12/08)
3423 # ivb  ABREUJAT!
3424 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
3425 #: init.c:1242
3426 #, c-format
3427 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
3428 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
3429
3430 # ivb (2001/11/27)
3431 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
3432 # ivb  ABREUJAT!
3433 #: lib-mx/mbox.c:444
3434 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3435 msgstr ""
3436 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
3437
3438 #: main.c:164
3439 msgid "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>."
3440 msgstr ""
3441
3442 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
3443 #, c-format
3444 msgid "tls_socket_read (%s)"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:171
3448 #, c-format
3449 msgid "tls_socket_write (%s)"
3450 msgstr ""
3451
3452 # ivb (2001/12/08)
3453 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3454 #: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:664 lib-ui/color.c:545
3455 msgid "too few arguments"
3456 msgstr "Manquen arguments."
3457
3458 # ivb (2001/12/08)
3459 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3460 #: hook.c:75 lib-ui/color.c:553
3461 msgid "too many arguments"
3462 msgstr "Sobren arguments."
3463
3464 #: init.c:687
3465 msgid "unattachments: invalid disposition"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: init.c:664
3469 #, fuzzy
3470 msgid "unattachments: no disposition"
3471 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3472
3473 #: hook.c:218
3474 #, c-format
3475 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
3476 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
3477
3478 #: hook.c:204
3479 #, c-format
3480 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
3481 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
3482
3483 #: hook.c:213
3484 #, c-format
3485 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
3486 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
3487
3488 # ivb (2001/12/08)
3489 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
3490 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
3491 #: lib-sys/mutt_socket.c:371
3492 msgid "unknown error"
3493 msgstr "Error desconegut"
3494
3495 #: main.c:69
3496 #, fuzzy
3497 msgid ""
3498 "usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -f <file> ]\n"
3499 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3500 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3501 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3502 "       madmutt -v\n"
3503 msgstr ""
3504 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
3505 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
3506 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
3507 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
3508 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
3509 "ADREÇA...\n"
3510 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
3511 "            mutt -v[v]\n"
3512 "\n"
3513 "Opcions:\n"
3514 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
3515 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
3516 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
3517 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
3518 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
3519 "inicialització.\n"
3520 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
3521 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
3522 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
3523 "el\n"
3524 "                       cos.\n"
3525 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
3526 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
3527 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
3528 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
3529 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
3530 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
3531 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
3532 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
3533 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
3534 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
3535 "«mailboxes».\n"
3536 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
3537 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
3538 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
3539 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
3540
3541 #: init.c:1052
3542 #, c-format
3543 msgid "value is illegal with reset"
3544 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
3545
3546 #: lib-ui/curs_lib.c:134
3547 msgid "yes"
3548 msgstr "sí"
3549
3550 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
3551 #: muttlib.c:227
3552 msgid "yna"
3553 msgstr "snt"