Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:148
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
27
28 #: account.c:176
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
32
33 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
34 #: recvattach.c:54
35 msgid "Exit"
36 msgstr "Ix"
37
38 # ivb (2001/12/08)
39 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
40 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
41 msgid "Del"
42 msgstr "Esbrr"
43
44 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
45 msgid "Undel"
46 msgstr "Recupera"
47
48 #: addrbook.c:40
49 msgid "Select"
50 msgstr "Selecciona"
51
52 #. __STRCAT_CHECKED__
53 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
54 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
55 #: smime.c:436
56 msgid "Help"
57 msgstr "Ajuda"
58
59 #: addrbook.c:145
60 msgid "You have no aliases!"
61 msgstr "No teniu cap àlies!"
62
63 #: addrbook.c:156
64 msgid "Aliases"
65 msgstr "Àlies"
66
67 #. add a new alias
68 #: alias.c:246
69 msgid "Alias as: "
70 msgstr "Nou àlies: "
71
72 #: alias.c:252
73 msgid "You already have an alias defined with that name!"
74 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
75
76 #: alias.c:258
77 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
78 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
79
80 #: alias.c:283
81 msgid "Address: "
82 msgstr "Adreça: "
83
84 #: alias.c:293 send.c:206
85 #, c-format
86 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
87 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
88
89 #: alias.c:305
90 msgid "Personal name: "
91 msgstr "Nom personal: "
92
93 #: alias.c:314
94 #, c-format
95 msgid "[%s = %s] Accept?"
96 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
97
98 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
99 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
100 msgid "Save to file: "
101 msgstr "Guarda en el fitxer: "
102
103 #: alias.c:346
104 msgid "Alias added."
105 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
106
107 # ivb (2001/12/08)
108 # ivb  ABREUJAT!
109 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
110 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
111 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
112 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
113
114 #. For now, editing requires a file, no piping
115 #: attach.c:125
116 #, c-format
117 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
118 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
119
120 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
121 #: curs_lib.c:428
122 #, c-format
123 msgid "Error running \"%s\"!"
124 msgstr "Error en executar «%s»!"
125
126 #: attach.c:143
127 msgid "Failure to open file to parse headers."
128 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
129
130 #: attach.c:174
131 msgid "Failure to open file to strip headers."
132 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
133
134 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
135 #: attach.c:183
136 msgid "Failure to rename file."
137 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
138
139 # ivb (2001/12/08)
140 # ivb  ABREUJAT!
141 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
142 #: attach.c:196
143 #, c-format
144 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
145 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
146
147 #. For now, editing requires a file, no piping
148 #: attach.c:257
149 #, c-format
150 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
151 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
152
153 #: attach.c:275
154 #, c-format
155 msgid "No mailcap edit entry for %s"
156 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
157
158 #: attach.c:438
159 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
160 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
161
162 #: attach.c:451
163 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
164 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
165
166 #: attach.c:541
167 msgid "Cannot create filter"
168 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
169
170 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
171 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
172 msgid "Can't create filter"
173 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
174
175 #: attach.c:835
176 msgid "Write fault!"
177 msgstr "Error d'escriptura!"
178
179 #: attach.c:1077
180 msgid "I don't know how to print that!"
181 msgstr "No sé com imprimir això!"
182
183 #: browser.c:45
184 msgid "Chdir"
185 msgstr "Canvia directori"
186
187 #: browser.c:46
188 msgid "Mask"
189 msgstr "Màscara"
190
191 #: browser.c:381 browser.c:989
192 #, c-format
193 msgid "%s is not a directory."
194 msgstr "«%s» no és un directori."
195
196 # ivb (2001/12/07)
197 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
198 #: browser.c:501
199 #, c-format
200 msgid "Mailboxes [%d]"
201 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
202
203 #: browser.c:508
204 #, c-format
205 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
206 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
207
208 #: browser.c:512
209 #, c-format
210 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
211 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
212
213 #: browser.c:524
214 msgid "Can't attach a directory!"
215 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
216
217 #: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
218 msgid "No files match the file mask"
219 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
220
221 #: browser.c:860
222 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
223 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
224
225 #: browser.c:880
226 #, fuzzy
227 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
228 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
229
230 #: browser.c:901
231 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
232 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
233
234 #: browser.c:909
235 #, c-format
236 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
237 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
238
239 #: browser.c:923
240 msgid "Mailbox deleted."
241 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
242
243 #: browser.c:929
244 msgid "Mailbox not deleted."
245 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
246
247 #: browser.c:948
248 msgid "Chdir to: "
249 msgstr "Canvia al directori: "
250
251 #: browser.c:977 browser.c:1049
252 msgid "Error scanning directory."
253 msgstr "Error en llegir el directori."
254
255 #: browser.c:1000
256 msgid "File Mask: "
257 msgstr "Màscara de fitxers: "
258
259 #: browser.c:1072
260 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
261 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
262
263 #: browser.c:1073
264 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
265 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
266
267 # ivb (2004/03/20)
268 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
269 #: browser.c:1074
270 msgid "dazn"
271 msgstr "damn"
272
273 #: browser.c:1140
274 msgid "New file name: "
275 msgstr "Nom del nou fitxer: "
276
277 #: browser.c:1171
278 msgid "Can't view a directory"
279 msgstr "No es pot veure un directori."
280
281 #: browser.c:1188
282 msgid "Error trying to view file"
283 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
284
285 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
286 #: buffy.c:446
287 msgid "New mail in "
288 msgstr "Hi ha correu nou en "
289
290 #: color.c:326
291 #, c-format
292 msgid "%s: color not supported by term"
293 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
294
295 #: color.c:332
296 #, c-format
297 msgid "%s: no such color"
298 msgstr "%s: El color no existeix."
299
300 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
301 #, c-format
302 msgid "%s: no such object"
303 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
304
305 # ivb (2001/11/18)
306 # ivb  «index» és una paraula clau.
307 #: color.c:385
308 #, c-format
309 msgid "%s: command valid only for index object"
310 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
311
312 #: color.c:393
313 #, c-format
314 msgid "%s: too few arguments"
315 msgstr "%s: Manquen arguments."
316
317 #: color.c:567
318 msgid "Missing arguments."
319 msgstr "Manquen arguments."
320
321 #: color.c:606 color.c:617
322 msgid "color: too few arguments"
323 msgstr "color: Manquen arguments."
324
325 #: color.c:640
326 msgid "mono: too few arguments"
327 msgstr "mono: Manquen arguments."
328
329 #: color.c:660
330 #, c-format
331 msgid "%s: no such attribute"
332 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
333
334 # ivb (2001/12/08)
335 # ivb  També apareix com a error aïllat.
336 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
337 msgid "too few arguments"
338 msgstr "Manquen arguments."
339
340 # ivb (2001/12/08)
341 # ivb  També apareix com a error aïllat.
342 #: color.c:709 hook.c:83
343 msgid "too many arguments"
344 msgstr "Sobren arguments."
345
346 # ivb (2001/12/08)
347 # ivb  També apareix com a error aïllat.
348 #: color.c:725
349 msgid "default colors not supported"
350 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
351
352 #. find out whether or not the verify signature
353 #: commands.c:92
354 msgid "Verify PGP signature?"
355 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
356
357 #: commands.c:117 mbox.c:737
358 msgid "Could not create temporary file!"
359 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
360
361 #: commands.c:130
362 msgid "Cannot create display filter"
363 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
364
365 #: commands.c:150
366 msgid "Could not copy message"
367 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
368
369 #: commands.c:186
370 msgid "S/MIME signature successfully verified."
371 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
372
373 #: commands.c:188
374 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
375 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
376
377 #: commands.c:191 commands.c:202
378 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
379 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
380
381 #: commands.c:193
382 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
383 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
384
385 #: commands.c:200
386 msgid "PGP signature successfully verified."
387 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
388
389 #: commands.c:204
390 msgid "PGP signature could NOT be verified."
391 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
392
393 #: commands.c:227
394 msgid "Command: "
395 msgstr "Ordre: "
396
397 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
398 msgid "Bounce message to: "
399 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
400
401 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
402 msgid "Bounce tagged messages to: "
403 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
404
405 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
406 msgid "Error parsing address!"
407 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
408
409 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
410 #, c-format
411 msgid "Bad IDN: '%s'"
412 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
413
414 # ivb (2001/12/02)
415 # ivb  El programa posa l'interrogant.
416 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
417 #, c-format
418 msgid "Bounce message to %s"
419 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
420
421 # ivb (2001/12/02)
422 # ivb  El programa posa l'interrogant.
423 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
424 #, c-format
425 msgid "Bounce messages to %s"
426 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
427
428 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
429 msgid "Message not bounced."
430 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
431
432 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
433 msgid "Messages not bounced."
434 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
435
436 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
437 msgid "Message bounced."
438 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
439
440 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
441 msgid "Messages bounced."
442 msgstr "S'han redirigit els missatges."
443
444 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
445 msgid "Can't create filter process"
446 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
447
448 #: commands.c:465
449 msgid "Pipe to command: "
450 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
451
452 #: commands.c:482
453 msgid "No printing command has been defined."
454 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
455
456 #: commands.c:487
457 msgid "Print message?"
458 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
459
460 #: commands.c:487
461 msgid "Print tagged messages?"
462 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
463
464 #: commands.c:496
465 msgid "Message printed"
466 msgstr "S'ha imprés el missatge."
467
468 #: commands.c:496
469 msgid "Messages printed"
470 msgstr "S'han imprés els missatges."
471
472 #: commands.c:498
473 msgid "Message could not be printed"
474 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
475
476 #: commands.c:499
477 msgid "Messages could not be printed"
478 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
479
480 #: commands.c:508
481 msgid ""
482 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
483 "(p)am?: "
484 msgstr ""
485 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
486 "m?: "
487
488 #: commands.c:509
489 msgid ""
490 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
491 "am?: "
492 msgstr ""
493 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
494 "m?: "
495
496 # ivb (2004/08/16)
497 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
498 #: commands.c:510
499 msgid "dfrsotuzcp"
500 msgstr "dortsfcmpa"
501
502 #: commands.c:567
503 msgid "Shell command: "
504 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
505
506 #: commands.c:709
507 #, c-format
508 msgid "Decode-save%s to mailbox"
509 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
510
511 #: commands.c:710
512 #, c-format
513 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
514 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
515
516 #: commands.c:711
517 #, c-format
518 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
519 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
520
521 #: commands.c:712
522 #, c-format
523 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
524 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
525
526 #: commands.c:713
527 #, c-format
528 msgid "Save%s to mailbox"
529 msgstr "Desa%s en la bústia"
530
531 #: commands.c:713
532 #, c-format
533 msgid "Copy%s to mailbox"
534 msgstr "Còpia%s en la bústia"
535
536 #: commands.c:714
537 msgid " tagged"
538 msgstr " els marcats"
539
540 #: commands.c:787
541 #, c-format
542 msgid "Copying to %s..."
543 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
544
545 #: commands.c:909
546 #, c-format
547 msgid "Convert to %s upon sending?"
548 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
549
550 #: commands.c:919
551 #, c-format
552 msgid "Content-Type changed to %s."
553 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
554
555 #: commands.c:924
556 #, c-format
557 msgid "Character set changed to %s; %s."
558 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
559
560 #: commands.c:926
561 msgid "not converting"
562 msgstr "es farà conversió"
563
564 #: commands.c:926
565 msgid "converting"
566 msgstr "no es farà conversió"
567
568 #: compose.c:47
569 msgid "There are no attachments."
570 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
571
572 #: compose.c:89
573 msgid "Send"
574 msgstr "Envia"
575
576 #: compose.c:90 remailer.c:487
577 msgid "Abort"
578 msgstr "Avorta"
579
580 #: compose.c:94 compose.c:668
581 msgid "Attach file"
582 msgstr "Ajunta fitxer"
583
584 #: compose.c:95
585 msgid "Descrip"
586 msgstr "Descriu"
587
588 #: compose.c:132
589 msgid "Sign, Encrypt"
590 msgstr "Signa i xifra"
591
592 #: compose.c:134
593 msgid "Encrypt"
594 msgstr "Xifra"
595
596 #: compose.c:136
597 msgid "Sign"
598 msgstr "Signa"
599
600 #: compose.c:138
601 msgid "Clear"
602 msgstr "En clar"
603
604 #: compose.c:145
605 msgid " (inline)"
606 msgstr " (en línia)"
607
608 #: compose.c:147
609 msgid " (PGP/MIME)"
610 msgstr " (PGP/MIME)"
611
612 # ivb (2001/11/19)
613 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
614 #: compose.c:155 compose.c:159
615 msgid " sign as: "
616 msgstr "  signa com a: "
617
618 #: compose.c:155 compose.c:159
619 msgid "<default>"
620 msgstr "<per defecte>"
621
622 #: compose.c:167
623 msgid "Encrypt with: "
624 msgstr "Xifra amb: "
625
626 #: compose.c:221
627 #, c-format
628 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
629 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
630
631 # ivb (2001/11/19)
632 # ivb  ABREUJAR!
633 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
634 #: compose.c:229
635 #, c-format
636 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
637 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
638
639 #: compose.c:272
640 msgid "-- Attachments"
641 msgstr "-- Fitxers adjunts"
642
643 #: compose.c:302
644 #, c-format
645 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
646 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
647
648 #: compose.c:325
649 msgid "You may not delete the only attachment."
650 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
651
652 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
653 #: compose.c:601 send.c:1486
654 #, c-format
655 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
656 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
657
658 #: compose.c:684
659 msgid "Attaching selected files..."
660 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
661
662 #: compose.c:695
663 #, c-format
664 msgid "Unable to attach %s!"
665 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
666
667 #: compose.c:714
668 msgid "Open mailbox to attach message from"
669 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
670
671 #: compose.c:752
672 msgid "No messages in that folder."
673 msgstr "La carpeta no conté missatges."
674
675 #: compose.c:761
676 msgid "Tag the messages you want to attach!"
677 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
678
679 #: compose.c:793
680 msgid "Unable to attach!"
681 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
682
683 #: compose.c:842
684 msgid "Recoding only affects text attachments."
685 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
686
687 #: compose.c:847
688 msgid "The current attachment won't be converted."
689 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
690
691 #: compose.c:849
692 msgid "The current attachment will be converted."
693 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
694
695 #: compose.c:924
696 msgid "Invalid encoding."
697 msgstr "La codificació no és vàlida."
698
699 #: compose.c:950
700 msgid "Save a copy of this message?"
701 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
702
703 #: compose.c:1006
704 msgid "Rename to: "
705 msgstr "Reanomena a: "
706
707 # ivb (2001/11/19)
708 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
709 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
710 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
711 #, c-format
712 msgid "Can't stat %s: %s"
713 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
714
715 #: compose.c:1038
716 msgid "New file: "
717 msgstr "Nou fitxer: "
718
719 #: compose.c:1051
720 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
721 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
722
723 #: compose.c:1057
724 #, c-format
725 msgid "Unknown Content-Type %s"
726 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
727
728 #: compose.c:1070
729 #, c-format
730 msgid "Can't create file %s"
731 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
732
733 # ivb (2001/11/20)
734 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
735 #: compose.c:1078
736 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
737 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
738
739 #: compose.c:1139
740 msgid "Postpone this message?"
741 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
742
743 #: compose.c:1196
744 msgid "Write message to mailbox"
745 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
746
747 #: compose.c:1199
748 #, c-format
749 msgid "Writing message to %s ..."
750 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
751
752 #: compose.c:1208
753 msgid "Message written."
754 msgstr "S'ha escrit el missatge."
755
756 #: compose.c:1220
757 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
758 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
759
760 #: compose.c:1246
761 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
762 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
763
764 #: crypt.c:69
765 #, c-format
766 msgid " (current time: %c)"
767 msgstr " (data actual: %c)"
768
769 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
770 #: crypt.c:75
771 #, c-format
772 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
773 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
774
775 #: crypt.c:90
776 msgid "Passphrase(s) forgotten."
777 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
778
779 #. they really want to send it inline... go for it
780 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
781 msgid "Invoking PGP..."
782 msgstr "S'està invocant PGP..."
783
784 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
785 # ABREUJAT!  ivb
786 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
787 #. otherwise inline won't work...ask for revert
788 #: crypt.c:157
789 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
790 msgstr ""
791 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
792
793 #. abort
794 #: crypt.c:159 send.c:1438
795 msgid "Mail not sent."
796 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
797
798 #: crypt.c:398
799 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
800 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
801
802 #: crypt.c:617 crypt.c:661
803 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
804 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
805
806 #: crypt.c:641 crypt.c:681
807 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
808 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
809
810 #: crypt.c:802
811 msgid ""
812 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
813 "\n"
814 msgstr ""
815 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
816 "\n"
817
818 #: crypt.c:824
819 #, c-format
820 msgid ""
821 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
822 "\n"
823 msgstr ""
824 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
825 "[-- no és conegut! --]\n"
826 "\n"
827
828 #: crypt.c:864
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
832 "\n"
833 msgstr ""
834 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
835 "\n"
836
837 #. Now display the signed body
838 #: crypt.c:876
839 msgid ""
840 "[-- The following data is signed --]\n"
841 "\n"
842 msgstr ""
843 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
844 "\n"
845
846 #: crypt.c:882
847 msgid ""
848 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
849 "\n"
850 msgstr ""
851 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
852 "\n"
853
854 #: crypt.c:888
855 msgid ""
856 "\n"
857 "[-- End of signed data --]\n"
858 msgstr ""
859 "\n"
860 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
861
862 #: curs_lib.c:190
863 msgid "yes"
864 msgstr "sí"
865
866 #: curs_lib.c:191
867 msgid "no"
868 msgstr "no"
869
870 #. restore blocking operation
871 #: curs_lib.c:287
872 msgid "Exit Mutt?"
873 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
874
875 # ivb (2001/12/08)
876 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
877 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
878 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
879 msgid "unknown error"
880 msgstr "Error desconegut"
881
882 #: curs_lib.c:400
883 msgid "Press any key to continue..."
884 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
885
886 #: curs_lib.c:444
887 msgid " ('?' for list): "
888 msgstr " («?» llista): "
889
890 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
891 msgid "No mailbox is open."
892 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
893
894 #: curs_main.c:52
895 msgid "There are no messages."
896 msgstr "No hi ha cap missatge."
897
898 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
899 msgid "Mailbox is read-only."
900 msgstr "La bústia és de només lectura."
901
902 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
903 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
904 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
905
906 #: curs_main.c:55
907 msgid "No visible messages."
908 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
909
910 #: curs_main.c:248
911 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
912 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
913
914 #: curs_main.c:255
915 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
916 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
917
918 #: curs_main.c:260
919 msgid "Changes to folder will not be written."
920 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
921
922 #: curs_main.c:401
923 msgid "Quit"
924 msgstr "Ix"
925
926 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
927 msgid "Save"
928 msgstr "Desa"
929
930 #: curs_main.c:405 query.c:49
931 msgid "Mail"
932 msgstr "Nou correu"
933
934 # ivb (2001/12/08)
935 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
936 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
937 msgid "Reply"
938 msgstr "Respon"
939
940 #: curs_main.c:407
941 msgid "Group"
942 msgstr "Grup"
943
944 #: curs_main.c:496
945 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
946 msgstr ""
947 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
948
949 #: curs_main.c:499
950 msgid "New mail in this mailbox."
951 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
952
953 #: curs_main.c:503
954 msgid "Mailbox was externally modified."
955 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
956
957 #: curs_main.c:621
958 msgid "No tagged messages."
959 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
960
961 #: curs_main.c:657 menu.c:906
962 msgid "Nothing to do."
963 msgstr "No hi ha res a fer."
964
965 #: curs_main.c:743
966 msgid "Jump to message: "
967 msgstr "Salta al missatge: "
968
969 #: curs_main.c:749
970 msgid "Argument must be a message number."
971 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
972
973 #: curs_main.c:782
974 msgid "That message is not visible."
975 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
976
977 #: curs_main.c:785
978 msgid "Invalid message number."
979 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
980
981 #: curs_main.c:804
982 msgid "Delete messages matching: "
983 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
984
985 #: curs_main.c:826
986 msgid "No limit pattern is in effect."
987 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
988
989 # ivb (2001/12/08)
990 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
991 #. i18n: ask for a limit to apply
992 #: curs_main.c:831
993 #, c-format
994 msgid "Limit: %s"
995 msgstr "Límit: %s"
996
997 #: curs_main.c:841
998 msgid "Limit to messages matching: "
999 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1000
1001 #: curs_main.c:873
1002 msgid "Quit Mutt?"
1003 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1004
1005 #: curs_main.c:952
1006 msgid "Tag messages matching: "
1007 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
1008
1009 #: curs_main.c:966
1010 msgid "Undelete messages matching: "
1011 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
1012
1013 #: curs_main.c:974
1014 msgid "Untag messages matching: "
1015 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
1016
1017 #: curs_main.c:1053
1018 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1019 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1020
1021 #: curs_main.c:1055
1022 msgid "Open mailbox"
1023 msgstr "Obri la bústia"
1024
1025 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
1026 #, c-format
1027 msgid "%s is not a mailbox."
1028 msgstr "«%s» no és una bústia."
1029
1030 #: curs_main.c:1165
1031 msgid "Exit Mutt without saving?"
1032 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1033
1034 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
1035 msgid "You are on the last message."
1036 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
1037
1038 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
1039 msgid "No undeleted messages."
1040 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1041
1042 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
1043 msgid "You are on the first message."
1044 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
1045
1046 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
1047 msgid "Search wrapped to top."
1048 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
1049
1050 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
1051 msgid "Search wrapped to bottom."
1052 msgstr "La recerca ha tornat al final."
1053
1054 # ivb (2001/12/08)
1055 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1056 #: curs_main.c:1392
1057 msgid "No new messages"
1058 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1059
1060 # ivb (2001/12/08)
1061 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1062 #: curs_main.c:1392
1063 msgid "No unread messages"
1064 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1065
1066 #: curs_main.c:1393
1067 msgid " in this limited view"
1068 msgstr " en aquesta vista limitada."
1069
1070 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1071 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1072 msgstr "No es pot canviar el senyalador «important» en un servidor POP."
1073
1074 #: curs_main.c:1538
1075 msgid "No more threads."
1076 msgstr "No hi ha més fils."
1077
1078 #: curs_main.c:1540
1079 msgid "You are on the first thread."
1080 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
1081
1082 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1083 #: thread.c:1132
1084 msgid "Threading is not enabled."
1085 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
1086
1087 #: curs_main.c:1624
1088 msgid "Thread contains unread messages."
1089 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
1090
1091 #: curs_main.c:1811
1092 msgid "Can't edit message on POP server."
1093 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
1094
1095 #.
1096 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1097 #. * declared "static" (sigh)
1098 #.
1099 #: edit.c:41
1100 msgid ""
1101 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1102 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1103 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1104 "~f messages\tinclude messages\n"
1105 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1106 "~h\t\tedit the message header\n"
1107 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1108 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1109 "~p\t\tprint the message\n"
1110 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1111 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1112 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1113 "~u\t\trecall the previous line\n"
1114 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1115 "~w file\t\twrite message to file\n"
1116 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1117 "~?\t\tthis message\n"
1118 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1119 msgstr ""
1120 "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
1121 "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
1122 "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
1123 "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
1124 "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
1125 "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
1126 "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
1127 "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
1128 "~p\t\timprimeix el missatge\n"
1129 "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
1130 "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
1131 "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
1132 "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
1133 "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
1134 "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
1135 "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
1136 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
1137 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
1138
1139 #: edit.c:186
1140 #, c-format
1141 msgid "%d: invalid message number.\n"
1142 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
1143
1144 #: edit.c:328
1145 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1146 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
1147
1148 #: edit.c:386
1149 msgid "No mailbox.\n"
1150 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
1151
1152 #: edit.c:390
1153 msgid "Message contains:\n"
1154 msgstr "Contingut del missatge:\n"
1155
1156 #: edit.c:394 edit.c:451
1157 msgid "(continue)\n"
1158 msgstr "(continuar)\n"
1159
1160 #: edit.c:407
1161 msgid "missing filename.\n"
1162 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
1163
1164 #: edit.c:427
1165 msgid "No lines in message.\n"
1166 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
1167
1168 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
1169 #: edit.c:444
1170 #, c-format
1171 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1172 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
1173
1174 #: edit.c:462
1175 #, c-format
1176 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1177 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
1178
1179 #: editmsg.c:78
1180 #, c-format
1181 msgid "could not create temporary folder: %s"
1182 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
1183
1184 #: editmsg.c:90
1185 #, c-format
1186 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1187 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
1188
1189 #: editmsg.c:107
1190 #, c-format
1191 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1192 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
1193
1194 #: editmsg.c:122
1195 msgid "Message file is empty!"
1196 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1197
1198 #: editmsg.c:129
1199 msgid "Message not modified!"
1200 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1201
1202 #: editmsg.c:137
1203 #, c-format
1204 msgid "Can't open message file: %s"
1205 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
1206
1207 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1208 #, c-format
1209 msgid "Can't append to folder: %s"
1210 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
1211
1212 #: editmsg.c:203
1213 #, c-format
1214 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1215 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1216
1217 # ivb (2001/12/08)
1218 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1219 #: flags.c:336
1220 msgid "Set flag"
1221 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
1222
1223 # ivb (2001/12/08)
1224 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1225 #: flags.c:336
1226 msgid "Clear flag"
1227 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
1228
1229 #: handler.c:1349
1230 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1231 msgstr ""
1232 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
1233
1234 #: handler.c:1459
1235 #, c-format
1236 msgid "[-- Attachment #%d"
1237 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
1238
1239 #: handler.c:1471
1240 #, c-format
1241 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1242 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
1243
1244 #: handler.c:1534
1245 #, c-format
1246 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1247 msgstr ""
1248 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1249 "[-- «%s» --]\n"
1250
1251 # ivb (2001/12/08)
1252 # ivb  ABREUJAT!
1253 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
1254 #: handler.c:1535
1255 #, c-format
1256 msgid "Invoking autoview command: %s"
1257 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
1258
1259 #: handler.c:1567
1260 #, c-format
1261 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1262 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
1263
1264 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1265 #, c-format
1266 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1267 msgstr ""
1268 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1269 "[-- «%s» --]\n"
1270
1271 #: handler.c:1643
1272 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1273 msgstr ""
1274 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
1275 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
1276
1277 #: handler.c:1662
1278 #, c-format
1279 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1280 msgstr ""
1281 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
1282 "[-- "
1283
1284 #: handler.c:1669
1285 #, c-format
1286 msgid "(size %s bytes) "
1287 msgstr "(amb mida %s octets) "
1288
1289 #: handler.c:1671
1290 msgid "has been deleted --]\n"
1291 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
1292
1293 #: handler.c:1676
1294 #, c-format
1295 msgid "[-- on %s --]\n"
1296 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
1297
1298 #: handler.c:1681
1299 #, c-format
1300 msgid "[-- name: %s --]\n"
1301 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
1302
1303 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1304 #, c-format
1305 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1306 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
1307
1308 #: handler.c:1696
1309 msgid ""
1310 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1311 "[-- expired. --]\n"
1312 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
1313
1314 #: handler.c:1714
1315 #, c-format
1316 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1317 msgstr ""
1318 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
1319 "[-- no es suporta. --]\n"
1320
1321 #: handler.c:1822
1322 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1323 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
1324
1325 #: handler.c:1832
1326 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1327 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
1328
1329 #: handler.c:1872
1330 msgid "Unable to open temporary file!"
1331 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
1332
1333 #: handler.c:1933
1334 #, c-format
1335 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1336 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
1337
1338 #: handler.c:1938
1339 #, c-format
1340 msgid "(use '%s' to view this part)"
1341 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
1342
1343 #: handler.c:1940
1344 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1345 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
1346
1347 #: headers.c:177
1348 #, c-format
1349 msgid "%s: unable to attach file"
1350 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
1351
1352 #: help.c:282
1353 msgid "ERROR: please report this bug"
1354 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
1355
1356 # ivb (2001/12/07)
1357 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
1358 #: help.c:324
1359 msgid "<UNKNOWN>"
1360 msgstr "<DESCONEGUT>"
1361
1362 #: help.c:336
1363 msgid ""
1364 "\n"
1365 "Generic bindings:\n"
1366 "\n"
1367 msgstr ""
1368 "\n"
1369 "Vincles genèrics:\n"
1370 "\n"
1371
1372 #: help.c:340
1373 msgid ""
1374 "\n"
1375 "Unbound functions:\n"
1376 "\n"
1377 msgstr ""
1378 "\n"
1379 "Funcions no vinculades:\n"
1380 "\n"
1381
1382 # ivb (2001/12/08)
1383 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
1384 #: help.c:348
1385 #, c-format
1386 msgid "Help for %s"
1387 msgstr "Ajuda de «%s»"
1388
1389 #: hook.c:246
1390 #, c-format
1391 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1392 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
1393
1394 #: hook.c:258
1395 #, c-format
1396 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1397 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
1398
1399 #: hook.c:264
1400 #, c-format
1401 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1402 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
1403
1404 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1405 msgid "No authenticators available"
1406 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
1407
1408 #: imap/auth_anon.c:43
1409 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1410 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
1411
1412 #: imap/auth_anon.c:73
1413 msgid "Anonymous authentication failed."
1414 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
1415
1416 #: imap/auth_cram.c:48
1417 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1418 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
1419
1420 #: imap/auth_cram.c:128
1421 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1422 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
1423
1424 #. now begin login
1425 #: imap/auth_gss.c:105
1426 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1427 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
1428
1429 #: imap/auth_gss.c:268
1430 msgid "GSSAPI authentication failed."
1431 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
1432
1433 #: imap/auth_login.c:38
1434 msgid "LOGIN disabled on this server."
1435 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
1436
1437 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1438 msgid "Logging in..."
1439 msgstr "S'està entrant..."
1440
1441 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1442 msgid "Login failed."
1443 msgstr "L'entrada ha fallat."
1444
1445 #: imap/auth_sasl.c:116
1446 #, c-format
1447 msgid "Authenticating (%s)..."
1448 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
1449
1450 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1451 msgid "SASL authentication failed."
1452 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
1453
1454 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
1455 #, c-format
1456 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1457 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
1458
1459 #: imap/browse.c:85
1460 msgid "Getting namespaces..."
1461 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
1462
1463 #: imap/browse.c:94
1464 msgid "Getting folder list..."
1465 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
1466
1467 #: imap/browse.c:223
1468 msgid "No such folder"
1469 msgstr "La carpeta no existeix."
1470
1471 #: imap/browse.c:281
1472 msgid "Create mailbox: "
1473 msgstr "Crea la bústia: "
1474
1475 #: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
1476 msgid "Mailbox must have a name."
1477 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
1478
1479 #: imap/browse.c:294
1480 msgid "Mailbox created."
1481 msgstr "S'ha creat la bústia."
1482
1483 #: imap/browse.c:325
1484 #, fuzzy, c-format
1485 msgid "Rename mailbox %s to: "
1486 msgstr "Crea la bústia: "
1487
1488 #: imap/browse.c:338
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "Rename failed: %s"
1491 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
1492
1493 #: imap/browse.c:343
1494 #, fuzzy
1495 msgid "Mailbox renamed."
1496 msgstr "S'ha creat la bústia."
1497
1498 #: imap/command.c:294
1499 msgid "Mailbox closed"
1500 msgstr "S'ha tancat la bústia."
1501
1502 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1503 #. * than we previously saw
1504 #.
1505 #: imap/command.c:336
1506 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1507 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
1508
1509 #: imap/imap.c:168
1510 #, c-format
1511 msgid "Closing connection to %s..."
1512 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
1513
1514 #: imap/imap.c:328
1515 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1516 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
1517
1518 #: imap/imap.c:419
1519 #, c-format
1520 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1521 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor: %s"
1522
1523 #: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
1524 msgid "Secure connection with TLS?"
1525 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
1526
1527 #: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
1528 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1529 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
1530
1531 #: imap/imap.c:590
1532 #, c-format
1533 msgid "Selecting %s..."
1534 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
1535
1536 #: imap/imap.c:726
1537 msgid "Error opening mailbox"
1538 msgstr "Error en obrir la bústia."
1539
1540 #. STATUS not supported
1541 #: imap/imap.c:780
1542 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1543 msgstr "Aquest servidor no permet afegir a les bústies IMAP."
1544
1545 #. command failed cause folder doesn't exist
1546 #: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
1547 #, c-format
1548 msgid "Create %s?"
1549 msgstr "Voleu crear «%s»?"
1550
1551 #: imap/imap.c:975 pop.c:465
1552 #, c-format
1553 msgid "Marking %d messages deleted..."
1554 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
1555
1556 #: imap/imap.c:984
1557 msgid "Expunge failed"
1558 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
1559
1560 #: imap/imap.c:999
1561 #, c-format
1562 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1563 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
1564
1565 #: imap/imap.c:1083
1566 msgid "Expunging messages from server..."
1567 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1568
1569 #: imap/imap.c:1088
1570 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1571 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
1572
1573 #: imap/imap.c:1122
1574 msgid "CLOSE failed"
1575 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
1576
1577 #: imap/imap.c:1365
1578 msgid "Bad mailbox name"
1579 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
1580
1581 #: imap/imap.c:1377
1582 #, c-format
1583 msgid "Subscribing to %s..."
1584 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
1585
1586 #: imap/imap.c:1379
1587 #, c-format
1588 msgid "Unsubscribing to %s..."
1589 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
1590
1591 #. Unable to fetch headers for lower versions
1592 #: imap/message.c:94
1593 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1594 msgstr ""
1595 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
1596
1597 #: imap/message.c:107
1598 #, c-format
1599 msgid "Could not create temporary file %s"
1600 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
1601
1602 #: imap/message.c:134
1603 #, c-format
1604 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1605 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
1606
1607 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1608 #, c-format
1609 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1610 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1611
1612 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1613 msgid "Fetching message..."
1614 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1615
1616 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1617 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1618 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
1619
1620 #: imap/message.c:589
1621 msgid "Uploading message ..."
1622 msgstr "S'està penjant el missatge..."
1623
1624 #: imap/message.c:699
1625 #, c-format
1626 msgid "Copying %d messages to %s..."
1627 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
1628
1629 #: imap/message.c:703
1630 #, c-format
1631 msgid "Copying message %d to %s..."
1632 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
1633
1634 #: imap/util.c:241
1635 msgid "Continue?"
1636 msgstr "Voleu continuar?"
1637
1638 #: init.c:385
1639 #, c-format
1640 msgid "Bad regexp: %s"
1641 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
1642
1643 #: init.c:678
1644 msgid "spam: no matching pattern"
1645 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
1646
1647 #: init.c:680
1648 msgid "nospam: no matching pattern"
1649 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
1650
1651 #: init.c:883
1652 msgid "alias: no address"
1653 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
1654
1655 #: init.c:928
1656 #, c-format
1657 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1658 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
1659
1660 #: init.c:1006
1661 msgid "invalid header field"
1662 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
1663
1664 #: init.c:1059
1665 #, c-format
1666 msgid "%s: unknown sorting method"
1667 msgstr "%s: El mètode d'ordenació no és conegut."
1668
1669 #: init.c:1169
1670 #, c-format
1671 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1672 msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressió regular: %s\n"
1673
1674 #: init.c:1234
1675 #, c-format
1676 msgid "%s: unknown variable"
1677 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
1678
1679 #: init.c:1243
1680 #, c-format
1681 msgid "prefix is illegal with reset"
1682 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
1683
1684 #: init.c:1249
1685 #, c-format
1686 msgid "value is illegal with reset"
1687 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
1688
1689 # ivb (2001/11/24)
1690 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
1691 #: init.c:1288
1692 #, c-format
1693 msgid "%s is set"
1694 msgstr "«%s» està activada."
1695
1696 # ivb (2001/11/24)
1697 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
1698 #: init.c:1288
1699 #, c-format
1700 msgid "%s is unset"
1701 msgstr "«%s» no està activada."
1702
1703 #: init.c:1478
1704 #, c-format
1705 msgid "%s: invalid mailbox type"
1706 msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
1707
1708 #: init.c:1503 init.c:1548
1709 #, c-format
1710 msgid "%s: invalid value"
1711 msgstr "%s: El valor no és vàlid."
1712
1713 #: init.c:1589
1714 #, c-format
1715 msgid "%s: Unknown type."
1716 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
1717
1718 #: init.c:1615
1719 #, c-format
1720 msgid "%s: unknown type"
1721 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
1722
1723 #: init.c:1674
1724 #, c-format
1725 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1726 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
1727
1728 #. the muttrc source keyword
1729 #: init.c:1697
1730 #, c-format
1731 msgid "source: errors in %s"
1732 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
1733
1734 # ivb (2001/12/08)
1735 # ivb  ABREUJAT!
1736 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
1737 #: init.c:1698
1738 #, c-format
1739 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1740 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
1741
1742 #: init.c:1712
1743 #, c-format
1744 msgid "source: error at %s"
1745 msgstr "source: Error en «%s»."
1746
1747 #: init.c:1717
1748 msgid "source: too many arguments"
1749 msgstr "source: Sobren arguments."
1750
1751 #: init.c:1768
1752 #, c-format
1753 msgid "%s: unknown command"
1754 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
1755
1756 #: init.c:2157
1757 #, c-format
1758 msgid "Error in command line: %s\n"
1759 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1760
1761 #: init.c:2206
1762 msgid "unable to determine home directory"
1763 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
1764
1765 #: init.c:2214
1766 msgid "unable to determine username"
1767 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
1768
1769 #: keymap.c:463
1770 msgid "Macro loop detected."
1771 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
1772
1773 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1774 msgid "Key is not bound."
1775 msgstr "La tecla no està vinculada."
1776
1777 #: keymap.c:685
1778 #, c-format
1779 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1780 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
1781
1782 #: keymap.c:696
1783 msgid "push: too many arguments"
1784 msgstr "push: Sobren arguments."
1785
1786 #: keymap.c:726
1787 #, c-format
1788 msgid "%s: no such menu"
1789 msgstr "%s: El menú no existeix."
1790
1791 #: keymap.c:741
1792 msgid "null key sequence"
1793 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
1794
1795 #: keymap.c:828
1796 msgid "bind: too many arguments"
1797 msgstr "bind: Sobren arguments."
1798
1799 #: keymap.c:851
1800 #, c-format
1801 msgid "%s: no such function in map"
1802 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
1803
1804 #: keymap.c:875
1805 msgid "macro: empty key sequence"
1806 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
1807
1808 #: keymap.c:886
1809 msgid "macro: too many arguments"
1810 msgstr "macro: Sobren arguments."
1811
1812 #: keymap.c:922
1813 msgid "exec: no arguments"
1814 msgstr "exec: Manquen arguments."
1815
1816 #: keymap.c:942
1817 #, c-format
1818 msgid "%s: no such function"
1819 msgstr "%s: La funció no existeix."
1820
1821 #: keymap.c:963
1822 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1823 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
1824
1825 #: keymap.c:968
1826 #, c-format
1827 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1828 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1829
1830 # ivb (2001/11/24)
1831 # ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
1832 # ivb  restriccions de longitud.
1833 #: keymap_alldefs.h:5
1834 msgid "null operation"
1835 msgstr "l'operació nuŀla"
1836
1837 #: keymap_alldefs.h:6
1838 msgid "end of conditional execution (noop)"
1839 msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
1840
1841 #: keymap_alldefs.h:7
1842 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1843 msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
1844
1845 #: keymap_alldefs.h:8
1846 msgid "view attachment as text"
1847 msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
1848
1849 #: keymap_alldefs.h:9
1850 msgid "Toggle display of subparts"
1851 msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
1852
1853 #: keymap_alldefs.h:10
1854 msgid "move to the bottom of the page"
1855 msgstr "va al final de la pàgina"
1856
1857 #: keymap_alldefs.h:11
1858 msgid "remail a message to another user"
1859 msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
1860
1861 #: keymap_alldefs.h:12
1862 msgid "select a new file in this directory"
1863 msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
1864
1865 #: keymap_alldefs.h:13
1866 msgid "view file"
1867 msgstr "mostra un fitxer"
1868
1869 #: keymap_alldefs.h:14
1870 msgid "display the currently selected file's name"
1871 msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
1872
1873 #: keymap_alldefs.h:15
1874 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1875 msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
1876
1877 #: keymap_alldefs.h:16
1878 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1879 msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
1880
1881 #: keymap_alldefs.h:17
1882 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1883 msgstr ""
1884 "canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
1885 "IMAP)"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:18
1888 msgid "list mailboxes with new mail"
1889 msgstr "llista les bústies amb correu nou"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:19
1892 msgid "change directories"
1893 msgstr "canvia de directori"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:20
1896 msgid "check mailboxes for new mail"
1897 msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:21
1900 msgid "attach a file(s) to this message"
1901 msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:22
1904 msgid "attach message(s) to this message"
1905 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:23
1908 msgid "edit the BCC list"
1909 msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
1910
1911 #: keymap_alldefs.h:24
1912 msgid "edit the CC list"
1913 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
1914
1915 #: keymap_alldefs.h:25
1916 msgid "edit attachment description"
1917 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
1918
1919 #: keymap_alldefs.h:26
1920 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1921 msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
1922
1923 #: keymap_alldefs.h:27
1924 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1925 msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
1926
1927 #: keymap_alldefs.h:28
1928 msgid "edit the file to be attached"
1929 msgstr "edita un fitxer adjunt"
1930
1931 #: keymap_alldefs.h:29
1932 msgid "edit the from field"
1933 msgstr "edita el camp de remitent (From)"
1934
1935 #: keymap_alldefs.h:30
1936 msgid "edit the message with headers"
1937 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
1938
1939 #: keymap_alldefs.h:31
1940 msgid "edit the message"
1941 msgstr "edita el missatge"
1942
1943 #: keymap_alldefs.h:32
1944 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1945 msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
1946
1947 #: keymap_alldefs.h:33
1948 msgid "edit the Reply-To field"
1949 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
1950
1951 #: keymap_alldefs.h:34
1952 msgid "edit the subject of this message"
1953 msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
1954
1955 #: keymap_alldefs.h:35
1956 msgid "edit the TO list"
1957 msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
1958
1959 #: keymap_alldefs.h:36
1960 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1961 msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
1962
1963 #: keymap_alldefs.h:37
1964 msgid "edit attachment content type"
1965 msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
1966
1967 #: keymap_alldefs.h:38
1968 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1969 msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
1970
1971 #: keymap_alldefs.h:39
1972 msgid "run ispell on the message"
1973 msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
1974
1975 #: keymap_alldefs.h:40
1976 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1977 msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
1978
1979 #: keymap_alldefs.h:41
1980 msgid "toggle recoding of this attachment"
1981 msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
1982
1983 #: keymap_alldefs.h:42
1984 msgid "save this message to send later"
1985 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1986
1987 #: keymap_alldefs.h:43
1988 msgid "rename/move an attached file"
1989 msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
1990
1991 #: keymap_alldefs.h:44
1992 msgid "send the message"
1993 msgstr "envia el missatge"
1994
1995 #: keymap_alldefs.h:45
1996 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1997 msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
1998
1999 #: keymap_alldefs.h:46
2000 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2001 msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
2002
2003 #: keymap_alldefs.h:47
2004 msgid "update an attachment's encoding info"
2005 msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
2006
2007 #: keymap_alldefs.h:48
2008 msgid "write the message to a folder"
2009 msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
2010
2011 #: keymap_alldefs.h:49
2012 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2013 msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
2014
2015 #: keymap_alldefs.h:50
2016 msgid "create an alias from a message sender"
2017 msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
2018
2019 #: keymap_alldefs.h:51
2020 msgid "move entry to bottom of screen"
2021 msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
2022
2023 #: keymap_alldefs.h:52
2024 msgid "move entry to middle of screen"
2025 msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
2026
2027 #: keymap_alldefs.h:53
2028 msgid "move entry to top of screen"
2029 msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
2030
2031 #: keymap_alldefs.h:54
2032 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2033 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
2034
2035 #: keymap_alldefs.h:55
2036 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2037 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
2038
2039 #: keymap_alldefs.h:56
2040 msgid "delete the current entry"
2041 msgstr "esborra l'entrada actual"
2042
2043 #: keymap_alldefs.h:57
2044 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2045 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
2046
2047 #: keymap_alldefs.h:58
2048 msgid "delete all messages in subthread"
2049 msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
2050
2051 #: keymap_alldefs.h:59
2052 msgid "delete all messages in thread"
2053 msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
2054
2055 #: keymap_alldefs.h:60
2056 msgid "display full address of sender"
2057 msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
2058
2059 #: keymap_alldefs.h:61
2060 msgid "display message and toggle header weeding"
2061 msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
2062
2063 #: keymap_alldefs.h:62
2064 msgid "display a message"
2065 msgstr "mostra un missatge"
2066
2067 #: keymap_alldefs.h:63
2068 msgid "edit the raw message"
2069 msgstr "edita un missatge en brut"
2070
2071 #: keymap_alldefs.h:64
2072 msgid "delete the char in front of the cursor"
2073 msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
2074
2075 #: keymap_alldefs.h:65
2076 msgid "move the cursor one character to the left"
2077 msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
2078
2079 #: keymap_alldefs.h:66
2080 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2081 msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
2082
2083 #: keymap_alldefs.h:67
2084 msgid "jump to the beginning of the line"
2085 msgstr "salta al començament de la línia"
2086
2087 # ivb (2001/12/07)
2088 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2089 #: keymap_alldefs.h:68
2090 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2091 msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
2092
2093 #: keymap_alldefs.h:69
2094 msgid "complete filename or alias"
2095 msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
2096
2097 #: keymap_alldefs.h:70
2098 msgid "complete address with query"
2099 msgstr "completa una adreça fent una consulta"
2100
2101 #: keymap_alldefs.h:71
2102 msgid "delete the char under the cursor"
2103 msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
2104
2105 #: keymap_alldefs.h:72
2106 msgid "jump to the end of the line"
2107 msgstr "salta al final de la línia"
2108
2109 #: keymap_alldefs.h:73
2110 msgid "move the cursor one character to the right"
2111 msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
2112
2113 #: keymap_alldefs.h:74
2114 msgid "move the cursor to the end of the word"
2115 msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
2116
2117 #: keymap_alldefs.h:75
2118 msgid "scroll down through the history list"
2119 msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
2120
2121 #: keymap_alldefs.h:76
2122 msgid "scroll up through the history list"
2123 msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
2124
2125 #: keymap_alldefs.h:77
2126 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2127 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
2128
2129 #: keymap_alldefs.h:78
2130 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2131 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
2132
2133 #: keymap_alldefs.h:79
2134 msgid "delete all chars on the line"
2135 msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
2136
2137 #: keymap_alldefs.h:80
2138 msgid "delete the word in front of the cursor"
2139 msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
2140
2141 #: keymap_alldefs.h:81
2142 msgid "quote the next typed key"
2143 msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
2144
2145 #: keymap_alldefs.h:82
2146 msgid "transpose character under cursor with previous"
2147 msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
2148
2149 #: keymap_alldefs.h:83
2150 msgid "capitalize the word"
2151 msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
2152
2153 #: keymap_alldefs.h:84
2154 msgid "convert the word to lower case"
2155 msgstr "converteix la paraula a minúscules"
2156
2157 #: keymap_alldefs.h:85
2158 msgid "convert the word to upper case"
2159 msgstr "converteix la paraula a majúscules"
2160
2161 #: keymap_alldefs.h:86
2162 msgid "enter a muttrc command"
2163 msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
2164
2165 #: keymap_alldefs.h:87
2166 msgid "enter a file mask"
2167 msgstr "estableix una màscara de fitxers"
2168
2169 #: keymap_alldefs.h:88
2170 msgid "exit this menu"
2171 msgstr "abandona aquest menú"
2172
2173 #: keymap_alldefs.h:89
2174 msgid "filter attachment through a shell command"
2175 msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
2176
2177 #: keymap_alldefs.h:90
2178 msgid "move to the first entry"
2179 msgstr "va a la primera entrada"
2180
2181 #: keymap_alldefs.h:91
2182 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2183 msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
2184
2185 #: keymap_alldefs.h:92
2186 msgid "forward a message with comments"
2187 msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
2188
2189 #: keymap_alldefs.h:93
2190 msgid "select the current entry"
2191 msgstr "selecciona l'entrada actual"
2192
2193 #: keymap_alldefs.h:94
2194 msgid "reply to all recipients"
2195 msgstr "respon a tots els destinataris"
2196
2197 #: keymap_alldefs.h:95
2198 msgid "scroll down 1/2 page"
2199 msgstr "avança mitja pàgina"
2200
2201 #: keymap_alldefs.h:96
2202 msgid "scroll up 1/2 page"
2203 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
2204
2205 #: keymap_alldefs.h:97
2206 msgid "this screen"
2207 msgstr "mostra aquesta pantalla"
2208
2209 #: keymap_alldefs.h:98
2210 msgid "jump to an index number"
2211 msgstr "salta a un número d'índex"
2212
2213 #: keymap_alldefs.h:99
2214 msgid "move to the last entry"
2215 msgstr "va a l'última entrada"
2216
2217 #: keymap_alldefs.h:100
2218 msgid "reply to specified mailing list"
2219 msgstr "respon a la llista de correu indicada"
2220
2221 #: keymap_alldefs.h:101
2222 msgid "execute a macro"
2223 msgstr "executa una macro"
2224
2225 #: keymap_alldefs.h:102
2226 msgid "compose a new mail message"
2227 msgstr "redacta un nou missatge de correu"
2228
2229 #: keymap_alldefs.h:103
2230 msgid "open a different folder"
2231 msgstr "obri una carpeta diferent"
2232
2233 #: keymap_alldefs.h:104
2234 msgid "open a different folder in read only mode"
2235 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
2236
2237 #: keymap_alldefs.h:105
2238 msgid "clear a status flag from a message"
2239 msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
2240
2241 #: keymap_alldefs.h:106
2242 msgid "delete messages matching a pattern"
2243 msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
2244
2245 #: keymap_alldefs.h:107
2246 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2247 msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
2248
2249 #: keymap_alldefs.h:108
2250 msgid "retrieve mail from POP server"
2251 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
2252
2253 #: keymap_alldefs.h:109
2254 msgid "move to the first message"
2255 msgstr "va al primer missatge"
2256
2257 #: keymap_alldefs.h:110
2258 msgid "move to the last message"
2259 msgstr "va a l'últim missatge"
2260
2261 #: keymap_alldefs.h:111
2262 msgid "show only messages matching a pattern"
2263 msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
2264
2265 #: keymap_alldefs.h:112
2266 msgid "jump to the next new message"
2267 msgstr "salta al següent missatge nou"
2268
2269 #: keymap_alldefs.h:113
2270 msgid "jump to the next new or unread message"
2271 msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
2272
2273 #: keymap_alldefs.h:114
2274 msgid "jump to the next subthread"
2275 msgstr "salta al subfil següent"
2276
2277 #: keymap_alldefs.h:115
2278 msgid "jump to the next thread"
2279 msgstr "salta al fil següent"
2280
2281 #: keymap_alldefs.h:116
2282 msgid "move to the next undeleted message"
2283 msgstr "va al següent missatge no esborrat"
2284
2285 #: keymap_alldefs.h:117
2286 msgid "jump to the next unread message"
2287 msgstr "salta al següent missatge no llegit"
2288
2289 #: keymap_alldefs.h:118
2290 msgid "jump to parent message in thread"
2291 msgstr "salta al missatge pare del fil"
2292
2293 #: keymap_alldefs.h:119
2294 msgid "jump to previous thread"
2295 msgstr "salta al fil anterior"
2296
2297 #: keymap_alldefs.h:120
2298 msgid "jump to previous subthread"
2299 msgstr "salta al subfil anterior"
2300
2301 #: keymap_alldefs.h:121
2302 msgid "move to the previous undeleted message"
2303 msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
2304
2305 #: keymap_alldefs.h:122
2306 msgid "jump to the previous new message"
2307 msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
2308
2309 #: keymap_alldefs.h:123
2310 msgid "jump to the previous new or unread message"
2311 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
2312
2313 #: keymap_alldefs.h:124
2314 msgid "jump to the previous unread message"
2315 msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
2316
2317 #: keymap_alldefs.h:125
2318 msgid "mark the current thread as read"
2319 msgstr "marca el fil actual com a llegit"
2320
2321 #: keymap_alldefs.h:126
2322 msgid "mark the current subthread as read"
2323 msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
2324
2325 #: keymap_alldefs.h:127
2326 msgid "set a status flag on a message"
2327 msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
2328
2329 #: keymap_alldefs.h:128
2330 msgid "save changes to mailbox"
2331 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
2332
2333 #: keymap_alldefs.h:129
2334 msgid "tag messages matching a pattern"
2335 msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
2336
2337 #: keymap_alldefs.h:130
2338 msgid "undelete messages matching a pattern"
2339 msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
2340
2341 #: keymap_alldefs.h:131
2342 msgid "untag messages matching a pattern"
2343 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
2344
2345 #: keymap_alldefs.h:132
2346 msgid "move to the middle of the page"
2347 msgstr "va al centre de la pàgina"
2348
2349 #: keymap_alldefs.h:133
2350 msgid "move to the next entry"
2351 msgstr "va a l'entrada següent"
2352
2353 #: keymap_alldefs.h:134
2354 msgid "scroll down one line"
2355 msgstr "avança una línia"
2356
2357 #: keymap_alldefs.h:135
2358 msgid "move to the next page"
2359 msgstr "va a la pàgina següent"
2360
2361 #: keymap_alldefs.h:136
2362 msgid "jump to the bottom of the message"
2363 msgstr "salta al final del missatge"
2364
2365 #: keymap_alldefs.h:137
2366 msgid "toggle display of quoted text"
2367 msgstr "oculta o mostra el text citat"
2368
2369 #: keymap_alldefs.h:138
2370 msgid "skip beyond quoted text"
2371 msgstr "avança fins al final del text citat"
2372
2373 #: keymap_alldefs.h:139
2374 msgid "jump to the top of the message"
2375 msgstr "salta a l'inici del missatge"
2376
2377 #: keymap_alldefs.h:140
2378 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2379 msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
2380
2381 #: keymap_alldefs.h:141
2382 msgid "move to the previous entry"
2383 msgstr "va a l'entrada anterior"
2384
2385 #: keymap_alldefs.h:142
2386 msgid "scroll up one line"
2387 msgstr "endarrereix una línia"
2388
2389 #: keymap_alldefs.h:143
2390 msgid "move to the previous page"
2391 msgstr "va a la pàgina anterior"
2392
2393 #: keymap_alldefs.h:144
2394 msgid "print the current entry"
2395 msgstr "imprimeix l'entrada actual"
2396
2397 #: keymap_alldefs.h:145
2398 msgid "query external program for addresses"
2399 msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
2400
2401 #: keymap_alldefs.h:146
2402 msgid "append new query results to current results"
2403 msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
2404
2405 #: keymap_alldefs.h:147
2406 msgid "save changes to mailbox and quit"
2407 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
2408
2409 #: keymap_alldefs.h:148
2410 msgid "recall a postponed message"
2411 msgstr "recupera un missatge posposat"
2412
2413 #: keymap_alldefs.h:149
2414 msgid "clear and redraw the screen"
2415 msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
2416
2417 # ivb (2001/11/26)
2418 # ivb  Es refereix a una funció -> femení.
2419 #: keymap_alldefs.h:150
2420 msgid "{internal}"
2421 msgstr "{interna}"
2422
2423 #: keymap_alldefs.h:151
2424 #, fuzzy
2425 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
2426 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
2427
2428 #: keymap_alldefs.h:152
2429 msgid "reply to a message"
2430 msgstr "respon a un missatge"
2431
2432 #: keymap_alldefs.h:153
2433 msgid "use the current message as a template for a new one"
2434 msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
2435
2436 #: keymap_alldefs.h:154
2437 msgid "save message/attachment to a file"
2438 msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
2439
2440 #: keymap_alldefs.h:155
2441 msgid "search for a regular expression"
2442 msgstr "cerca una expressió regular"
2443
2444 #: keymap_alldefs.h:156
2445 msgid "search backwards for a regular expression"
2446 msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
2447
2448 #: keymap_alldefs.h:157
2449 msgid "search for next match"
2450 msgstr "cerca la concordança següent"
2451
2452 #: keymap_alldefs.h:158
2453 msgid "search for next match in opposite direction"
2454 msgstr "cerca la concordança anterior"
2455
2456 #: keymap_alldefs.h:159
2457 msgid "toggle search pattern coloring"
2458 msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
2459
2460 #: keymap_alldefs.h:160
2461 msgid "invoke a command in a subshell"
2462 msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
2463
2464 #: keymap_alldefs.h:161
2465 msgid "sort messages"
2466 msgstr "ordena els missatges"
2467
2468 #: keymap_alldefs.h:162
2469 msgid "sort messages in reverse order"
2470 msgstr "ordena inversament els missatges"
2471
2472 #: keymap_alldefs.h:163
2473 msgid "tag the current entry"
2474 msgstr "marca l'entrada actual"
2475
2476 #: keymap_alldefs.h:164
2477 msgid "apply next function to tagged messages"
2478 msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
2479
2480 #: keymap_alldefs.h:165
2481 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2482 msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
2483
2484 #: keymap_alldefs.h:166
2485 msgid "tag the current subthread"
2486 msgstr "marca el subfil actual"
2487
2488 #: keymap_alldefs.h:167
2489 msgid "tag the current thread"
2490 msgstr "marca el fil actual"
2491
2492 #: keymap_alldefs.h:168
2493 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2494 msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
2495
2496 #: keymap_alldefs.h:169
2497 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2498 msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
2499
2500 # ivb (2001/12/07)
2501 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2502 #: keymap_alldefs.h:170
2503 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2504 msgstr ""
2505 "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
2506 "fitxers"
2507
2508 #: keymap_alldefs.h:171
2509 msgid "move to the top of the page"
2510 msgstr "va a l'inici de la pàgina"
2511
2512 #: keymap_alldefs.h:172
2513 msgid "undelete the current entry"
2514 msgstr "restaura l'entrada actual"
2515
2516 #: keymap_alldefs.h:173
2517 msgid "undelete all messages in thread"
2518 msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
2519
2520 #: keymap_alldefs.h:174
2521 msgid "undelete all messages in subthread"
2522 msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
2523
2524 #: keymap_alldefs.h:175
2525 msgid "show the Mutt version number and date"
2526 msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
2527
2528 #: keymap_alldefs.h:176
2529 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2530 msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
2531
2532 #: keymap_alldefs.h:177
2533 msgid "show MIME attachments"
2534 msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
2535
2536 #: keymap_alldefs.h:178
2537 msgid "display the keycode for a key press"
2538 msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
2539
2540 #: keymap_alldefs.h:179
2541 msgid "show currently active limit pattern"
2542 msgstr "mostra el patró limitant actiu"
2543
2544 #: keymap_alldefs.h:180
2545 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2546 msgstr "plega o desplega el fil actual"
2547
2548 #: keymap_alldefs.h:181
2549 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2550 msgstr "plega o desplega tots els fils"
2551
2552 #: keymap_alldefs.h:182
2553 msgid "attach a PGP public key"
2554 msgstr "adjunta una clau pública PGP"
2555
2556 #: keymap_alldefs.h:183
2557 msgid "show PGP options"
2558 msgstr "mostra les opcions de PGP"
2559
2560 #: keymap_alldefs.h:184
2561 msgid "mail a PGP public key"
2562 msgstr "envia una clau pública PGP"
2563
2564 #: keymap_alldefs.h:185
2565 msgid "verify a PGP public key"
2566 msgstr "verifica una clau pública PGP"
2567
2568 #: keymap_alldefs.h:186
2569 msgid "view the key's user id"
2570 msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
2571
2572 # ivb (2001/12/02)
2573 # ivb  Es refereix al format del missatge.
2574 #: keymap_alldefs.h:187
2575 msgid "check for classic pgp"
2576 msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
2577
2578 #: keymap_alldefs.h:188
2579 msgid "Accept the chain constructed"
2580 msgstr "accepta la cadena construïda"
2581
2582 #: keymap_alldefs.h:189
2583 msgid "Append a remailer to the chain"
2584 msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
2585
2586 #: keymap_alldefs.h:190
2587 msgid "Insert a remailer into the chain"
2588 msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
2589
2590 #: keymap_alldefs.h:191
2591 msgid "Delete a remailer from the chain"
2592 msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
2593
2594 #: keymap_alldefs.h:192
2595 msgid "Select the previous element of the chain"
2596 msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
2597
2598 #: keymap_alldefs.h:193
2599 msgid "Select the next element of the chain"
2600 msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
2601
2602 #: keymap_alldefs.h:194
2603 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2604 msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
2605
2606 #: keymap_alldefs.h:195
2607 msgid "make decrypted copy and delete"
2608 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
2609
2610 #: keymap_alldefs.h:196
2611 msgid "make decrypted copy"
2612 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
2613
2614 #: keymap_alldefs.h:197
2615 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2616 msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
2617
2618 #: keymap_alldefs.h:198
2619 msgid "extract supported public keys"
2620 msgstr "extreu les claus públiques suportades"
2621
2622 #: keymap_alldefs.h:199
2623 msgid "show S/MIME options"
2624 msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
2625
2626 #: lib.c:64
2627 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2628 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
2629
2630 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2631 msgid "Out of memory!"
2632 msgstr "No resta memòria!"
2633
2634 #: main.c:51
2635 msgid ""
2636 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2637 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2638 msgstr ""
2639 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
2640 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
2641 "flea(1).\n"
2642
2643 #: main.c:55
2644 msgid ""
2645 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2646 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2647 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2648 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2649 msgstr ""
2650 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
2651 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
2652 "detalls.\n"
2653 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
2654 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
2655
2656 #: main.c:61
2657 msgid ""
2658 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2659 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2660 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2661 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2662 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2663 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2664 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2665 "\n"
2666 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2667 "fixes, and suggestions.\n"
2668 "\n"
2669 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2670 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2671 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2672 "    (at your option) any later version.\n"
2673 "\n"
2674 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2675 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2676 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2677 "    GNU General Public License for more details.\n"
2678 "\n"
2679 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2680 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2681 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2682 msgstr ""
2683 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2684 "Copyright © 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2685 "Copyright © 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2686 "Copyright © 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2687 "Copyright © 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2688 "Copyright © 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2689 "Copyright © 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2690 "\n"
2691 "Moltes altres persones que no s'hi mencionen han contribuït amb gran "
2692 "quantitat\n"
2693 "de codi, solucions i suggeriments.\n"
2694 "\n"
2695 "    Aquest és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
2696 "sota\n"
2697 "    els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
2698 "    publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
2699 "    Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
2700 "\n"
2701 "    Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil, però\n"
2702 "    SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de "
2703 "COMERCIABILITAT\n"
2704 "    o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública\n"
2705 "    General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
2706 "\n"
2707 "    Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
2708 "    juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
2709 "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
2710 "    MA  02111, USA.\n"
2711
2712 #: main.c:99
2713 msgid ""
2714 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2715 "<file> ]\n"
2716 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2717 "[...]\n"
2718 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2719 "[...]\n"
2720 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2721 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2722 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2723 "       mutt -v[v]\n"
2724 "\n"
2725 "options:\n"
2726 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2727 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2728 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2729 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2730 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2731 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2732 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2733 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2734 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2735 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2736 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2737 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2738 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2739 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2740 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2741 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2742 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2743 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2744 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2745 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2746 "  -h\t\tthis help message"
2747 msgstr ""
2748 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
2749 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
2750 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
2751 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
2752 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
2753 "ADREÇA...\n"
2754 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
2755 "            mutt -v[v]\n"
2756 "\n"
2757 "Opcions:\n"
2758 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
2759 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
2760 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
2761 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
2762 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
2763 "inicialització.\n"
2764 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
2765 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
2766 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
2767 "el\n"
2768 "                       cos.\n"
2769 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
2770 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
2771 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
2772 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
2773 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
2774 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
2775 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
2776 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
2777 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
2778 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
2779 "«mailboxes».\n"
2780 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
2781 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
2782 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
2783 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
2784
2785 #: main.c:167
2786 msgid ""
2787 "\n"
2788 "Compile options:"
2789 msgstr ""
2790 "\n"
2791 "Opcions de compiŀlació:"
2792
2793 #: main.c:478
2794 msgid "Error initializing terminal."
2795 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
2796
2797 #: main.c:583
2798 #, c-format
2799 msgid "Debugging at level %d.\n"
2800 msgstr "S'activa la depuració a nivell %d.\n"
2801
2802 #: main.c:585
2803 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2804 msgstr "No es va definir «DEBUG» en la compiŀlació. Es descarta l'opció.\n"
2805
2806 # ivb (2001/11/27)
2807 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
2808 #: main.c:733
2809 #, c-format
2810 msgid "%s does not exist. Create it?"
2811 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
2812
2813 #: main.c:737
2814 #, c-format
2815 msgid "Can't create %s: %s."
2816 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
2817
2818 #: main.c:782
2819 msgid "No recipients specified.\n"
2820 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
2821
2822 #: main.c:868
2823 #, c-format
2824 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2825 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
2826
2827 #: main.c:888
2828 msgid "No mailbox with new mail."
2829 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2830
2831 #: main.c:897
2832 msgid "No incoming mailboxes defined."
2833 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
2834
2835 #: main.c:924
2836 msgid "Mailbox is empty."
2837 msgstr "La bústia és buida."
2838
2839 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2840 #, c-format
2841 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2842 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2843
2844 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2845 msgid "Mailbox is corrupt!"
2846 msgstr "La bústia és corrupta!"
2847
2848 #: mbox.c:662
2849 msgid "Mailbox was corrupted!"
2850 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
2851
2852 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2853 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2854 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2855
2856 #: mbox.c:708
2857 msgid "Unable to lock mailbox!"
2858 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
2859
2860 # ivb (2001/11/27)
2861 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
2862 # ivb  ABREUJAT!
2863 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2864 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2865 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2866 #.
2867 #: mbox.c:754
2868 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2869 msgstr ""
2870 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
2871
2872 #: mbox.c:793
2873 #, c-format
2874 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2875 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
2876
2877 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2878 #. * change/deleted message
2879 #.
2880 #: mbox.c:906
2881 msgid "Committing changes..."
2882 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
2883
2884 # ivb (2001/12/08)
2885 # ivb  ABREUJAT!
2886 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
2887 #: mbox.c:937
2888 #, c-format
2889 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2890 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
2891
2892 #: mbox.c:1003
2893 msgid "Could not reopen mailbox!"
2894 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2895
2896 #: mbox.c:1041
2897 msgid "Reopening mailbox..."
2898 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2899
2900 #: menu.c:416
2901 msgid "Jump to: "
2902 msgstr "Salta a: "
2903
2904 #: menu.c:425
2905 msgid "Invalid index number."
2906 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
2907
2908 #: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
2909 #: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
2910 msgid "No entries."
2911 msgstr "No hi ha cap entrada."
2912
2913 #: menu.c:447
2914 msgid "You cannot scroll down farther."
2915 msgstr "No podeu baixar més."
2916
2917 #: menu.c:465
2918 msgid "You cannot scroll up farther."
2919 msgstr "No podeu pujar més."
2920
2921 #: menu.c:485
2922 msgid "You are on the last page."
2923 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
2924
2925 #: menu.c:509
2926 msgid "You are on the first page."
2927 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
2928
2929 #: menu.c:588
2930 msgid "First entry is shown."
2931 msgstr "La primera entrada ja és visible."
2932
2933 #: menu.c:608
2934 msgid "Last entry is shown."
2935 msgstr "L'última entrada ja és visible."
2936
2937 #: menu.c:659
2938 msgid "You are on the last entry."
2939 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
2940
2941 #: menu.c:670
2942 msgid "You are on the first entry."
2943 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
2944
2945 #: menu.c:730 pattern.c:1242
2946 msgid "Search for: "
2947 msgstr "Cerca: "
2948
2949 #: menu.c:731 pattern.c:1243
2950 msgid "Reverse search for: "
2951 msgstr "Cerca cap enrere: "
2952
2953 #: menu.c:741 pattern.c:1275
2954 msgid "No search pattern."
2955 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
2956
2957 #: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2958 msgid "Not found."
2959 msgstr "No s'ha trobat."
2960
2961 #: menu.c:895
2962 msgid "No tagged entries."
2963 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
2964
2965 #: menu.c:1000
2966 msgid "Search is not implemented for this menu."
2967 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2968
2969 #: menu.c:1005
2970 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2971 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
2972
2973 #: menu.c:1046
2974 msgid "Tagging is not supported."
2975 msgstr "No es pot marcar."
2976
2977 #: mh.c:663 mh.c:900
2978 #, c-format
2979 msgid "Reading %s... %d"
2980 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2981
2982 #: mh.c:1151
2983 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2984 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
2985
2986 #: muttlib.c:846
2987 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2988 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
2989
2990 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
2991 #: muttlib.c:846
2992 msgid "yna"
2993 msgstr "snt"
2994
2995 #: muttlib.c:862
2996 msgid "File is a directory, save under it?"
2997 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
2998
2999 #: muttlib.c:868
3000 msgid "File under directory: "
3001 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
3002
3003 #: muttlib.c:880
3004 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3005 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
3006
3007 # ivb (2001/11/27)
3008 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
3009 #: muttlib.c:880
3010 msgid "oac"
3011 msgstr "sac"
3012
3013 #: muttlib.c:1199
3014 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3015 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
3016
3017 #: muttlib.c:1208
3018 #, c-format
3019 msgid "%s is not a mailbox!"
3020 msgstr "«%s» no és una bústia!"
3021
3022 #: muttlib.c:1214
3023 #, c-format
3024 msgid "Append messages to %s?"
3025 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
3026
3027 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
3028 #, c-format
3029 msgid "Connection to %s closed"
3030 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3031
3032 #: mutt_socket.c:271
3033 msgid "SSL is unavailable."
3034 msgstr "SSL no es troba disponible."
3035
3036 #: mutt_socket.c:302
3037 msgid "Preconnect command failed."
3038 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
3039
3040 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
3041 #, c-format
3042 msgid "Error talking to %s (%s)"
3043 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3044
3045 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
3046 #, c-format
3047 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3048 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
3049
3050 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
3051 #, c-format
3052 msgid "Looking up %s..."
3053 msgstr "S'està cercant «%s»..."
3054
3055 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
3056 #, c-format
3057 msgid "Could not find the host \"%s\""
3058 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
3059
3060 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
3061 #, c-format
3062 msgid "Connecting to %s..."
3063 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3064
3065 #: mutt_socket.c:529
3066 #, c-format
3067 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3068 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
3069
3070 #: mutt_ssl.c:175
3071 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3072 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
3073
3074 #: mutt_ssl.c:199
3075 #, c-format
3076 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3077 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
3078
3079 #: mutt_ssl.c:207
3080 #, c-format
3081 msgid "%s has insecure permissions!"
3082 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
3083
3084 #: mutt_ssl.c:226
3085 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3086 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
3087
3088 #: mutt_ssl.c:322
3089 msgid "I/O error"
3090 msgstr "Error d'E/S"
3091
3092 #: mutt_ssl.c:331
3093 #, c-format
3094 msgid "SSL failed: %s"
3095 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
3096
3097 #: mutt_ssl.c:340
3098 msgid "Unable to get certificate from peer"
3099 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
3100
3101 #: mutt_ssl.c:348
3102 #, c-format
3103 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3104 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
3105
3106 # ivb (2001/12/02)
3107 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
3108 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
3109 #: mutt_ssl.c:388
3110 msgid "Unknown"
3111 msgstr "Desconegut/da"
3112
3113 #: mutt_ssl.c:413
3114 #, c-format
3115 msgid "[unable to calculate]"
3116 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3117
3118 #: mutt_ssl.c:431
3119 msgid "[invalid date]"
3120 msgstr "[la data no és vàlida]"
3121
3122 #: mutt_ssl.c:506
3123 msgid "Server certificate is not yet valid"
3124 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3125
3126 #: mutt_ssl.c:513
3127 msgid "Server certificate has expired"
3128 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3129
3130 #: mutt_ssl.c:586
3131 msgid "This certificate belongs to:"
3132 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
3133
3134 #: mutt_ssl.c:597
3135 msgid "This certificate was issued by:"
3136 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
3137
3138 # ivb (2001/12/08)
3139 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
3140 #: mutt_ssl.c:608
3141 #, c-format
3142 msgid "This certificate is valid"
3143 msgstr "Aquest certificat té validesa"
3144
3145 #: mutt_ssl.c:609
3146 #, c-format
3147 msgid "   from %s"
3148 msgstr "   des de %s"
3149
3150 #: mutt_ssl.c:611
3151 #, c-format
3152 msgid "     to %s"
3153 msgstr "     fins a %s"
3154
3155 #: mutt_ssl.c:617
3156 #, c-format
3157 msgid "Fingerprint: %s"
3158 msgstr "Empremta digital: %s"
3159
3160 #: mutt_ssl.c:619
3161 msgid "SSL Certificate check"
3162 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
3163
3164 #: mutt_ssl.c:622
3165 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3166 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
3167
3168 # ivb (2001/11/27)
3169 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
3170 #: mutt_ssl.c:623
3171 msgid "roa"
3172 msgstr "rus"
3173
3174 #: mutt_ssl.c:627
3175 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3176 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
3177
3178 # ivb (2001/11/27)
3179 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
3180 #: mutt_ssl.c:628
3181 msgid "ro"
3182 msgstr "ru"
3183
3184 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3185 msgid "Exit  "
3186 msgstr "Ix  "
3187
3188 #: mutt_ssl.c:659
3189 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3190 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
3191
3192 #: mutt_ssl.c:664
3193 msgid "Certificate saved"
3194 msgstr "S'ha desat el certificat."
3195
3196 # ivb (2001/12/08)
3197 # ivb  ABREUJAT!
3198 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
3199 #: mx.c:120
3200 #, c-format
3201 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3202 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
3203
3204 # ivb (2001/11/27)
3205 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
3206 #: mx.c:132
3207 #, c-format
3208 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3209 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
3210
3211 #: mx.c:190
3212 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3213 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
3214
3215 #: mx.c:196
3216 #, c-format
3217 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3218 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
3219
3220 #: mx.c:224
3221 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3222 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
3223
3224 #: mx.c:231
3225 #, c-format
3226 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3227 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
3228
3229 #: mx.c:595
3230 #, c-format
3231 msgid "Couldn't lock %s\n"
3232 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
3233
3234 #: mx.c:679
3235 #, c-format
3236 msgid "Reading %s..."
3237 msgstr "S'està llegint «%s»..."
3238
3239 #: mx.c:779
3240 #, c-format
3241 msgid "Writing %s..."
3242 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
3243
3244 #: mx.c:812
3245 #, c-format
3246 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3247 msgstr "No s'ha pogut sincronitzar la bústia «%s»!"
3248
3249 #: mx.c:878
3250 #, c-format
3251 msgid "Move read messages to %s?"
3252 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
3253
3254 # ivb (2001/12/08)
3255 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
3256 #: mx.c:894 mx.c:1150
3257 #, c-format
3258 msgid "Purge %d deleted message?"
3259 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
3260
3261 #: mx.c:894 mx.c:1150
3262 #, c-format
3263 msgid "Purge %d deleted messages?"
3264 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
3265
3266 #: mx.c:918
3267 #, c-format
3268 msgid "Moving read messages to %s..."
3269 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
3270
3271 #: mx.c:977 mx.c:1141
3272 msgid "Mailbox is unchanged."
3273 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
3274
3275 #: mx.c:1013
3276 #, c-format
3277 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3278 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
3279
3280 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3281 #, c-format
3282 msgid "%d kept, %d deleted."
3283 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
3284
3285 # ivb (2001/12/08)
3286 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
3287 #: mx.c:1126
3288 #, c-format
3289 msgid " Press '%s' to toggle write"
3290 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
3291
3292 # ivb (2001/12/08)
3293 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
3294 #: mx.c:1128
3295 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3296 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
3297
3298 # ivb (2001/12/08)
3299 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
3300 #: mx.c:1130
3301 #, c-format
3302 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3303 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
3304
3305 #: mx.c:1185
3306 msgid "Mailbox checkpointed."
3307 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
3308
3309 #: mx.c:1494
3310 msgid "Can't write message"
3311 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
3312
3313 #: mx.c:1539
3314 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3315 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
3316
3317 #: pager.c:57
3318 msgid "Not available in this menu."
3319 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
3320
3321 # ivb (2001/12/08)
3322 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3323 #: pager.c:1450
3324 msgid "PrevPg"
3325 msgstr "RePàg"
3326
3327 # ivb (2001/12/08)
3328 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3329 #: pager.c:1451
3330 msgid "NextPg"
3331 msgstr "AvPàg"
3332
3333 # ivb (2001/12/08)
3334 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3335 #: pager.c:1455
3336 msgid "View Attachm."
3337 msgstr "VeuAdjnt"
3338
3339 # ivb (2001/12/08)
3340 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3341 #: pager.c:1458
3342 msgid "Next"
3343 msgstr "Segnt"
3344
3345 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3346 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3347 msgid "Bottom of message is shown."
3348 msgstr "El final del missatge ja és visible."
3349
3350 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3351 msgid "Top of message is shown."
3352 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
3353
3354 #: pager.c:1960
3355 msgid "Reverse search: "
3356 msgstr "Cerca cap enrere: "
3357
3358 #: pager.c:1961
3359 msgid "Search: "
3360 msgstr "Cerca: "
3361
3362 #: pager.c:2081
3363 msgid "Help is currently being shown."
3364 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
3365
3366 #: pager.c:2110
3367 msgid "No more quoted text."
3368 msgstr "No hi ha més text citat."
3369
3370 #: pager.c:2123
3371 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3372 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
3373
3374 #: parse.c:602
3375 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3376 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
3377
3378 #: pattern.c:244
3379 #, c-format
3380 msgid "Error in expression: %s"
3381 msgstr "Error en l'expressió: %s"
3382
3383 #: pattern.c:354
3384 #, c-format
3385 msgid "Invalid day of month: %s"
3386 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
3387
3388 #: pattern.c:368
3389 #, c-format
3390 msgid "Invalid month: %s"
3391 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
3392
3393 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3394 #: pattern.c:520
3395 #, c-format
3396 msgid "Invalid relative date: %s"
3397 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
3398
3399 #: pattern.c:534
3400 msgid "error in expression"
3401 msgstr "Error en l'expressió."
3402
3403 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3404 #, c-format
3405 msgid "error in pattern at: %s"
3406 msgstr "Error en el patró en: %s"
3407
3408 #: pattern.c:788
3409 #, c-format
3410 msgid "%c: invalid command"
3411 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
3412
3413 #: pattern.c:794
3414 #, c-format
3415 msgid "%c: not supported in this mode"
3416 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
3417
3418 #: pattern.c:807
3419 #, c-format
3420 msgid "missing parameter"
3421 msgstr "Manca un paràmetre."
3422
3423 #: pattern.c:823
3424 #, c-format
3425 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3426 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
3427
3428 #: pattern.c:855
3429 msgid "empty pattern"
3430 msgstr "El patró és buit."
3431
3432 #: pattern.c:1061
3433 #, c-format
3434 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3435 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3436
3437 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3438 msgid "Compiling search pattern..."
3439 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
3440
3441 #: pattern.c:1144
3442 msgid "Executing command on matching messages..."
3443 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
3444
3445 #: pattern.c:1206
3446 msgid "No messages matched criteria."
3447 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
3448
3449 #: pattern.c:1299
3450 msgid "Search hit bottom without finding match"
3451 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
3452
3453 #: pattern.c:1310
3454 msgid "Search hit top without finding match"
3455 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
3456
3457 #: pattern.c:1332
3458 msgid "Search interrupted."
3459 msgstr "S'ha interromput la recerca."
3460
3461 #: pgp.c:90
3462 msgid "Enter PGP passphrase:"
3463 msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
3464
3465 #: pgp.c:104
3466 msgid "PGP passphrase forgotten."
3467 msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
3468
3469 #: pgp.c:344
3470 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3471 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3472
3473 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3474 msgid ""
3475 "[-- End of PGP output --]\n"
3476 "\n"
3477 msgstr ""
3478 "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
3479 "\n"
3480
3481 #: pgp.c:394
3482 msgid ""
3483 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3484 "\n"
3485 msgstr ""
3486 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
3487 "\n"
3488
3489 #: pgp.c:396
3490 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3491 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3492
3493 #: pgp.c:398
3494 msgid ""
3495 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3496 "\n"
3497 msgstr ""
3498 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3499 "\n"
3500
3501 #: pgp.c:423
3502 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3503 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
3504
3505 #: pgp.c:425
3506 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3507 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3508
3509 #: pgp.c:427
3510 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3511 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3512
3513 #: pgp.c:454
3514 msgid ""
3515 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3516 "\n"
3517 msgstr ""
3518 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
3519 "\n"
3520
3521 #: pgp.c:704
3522 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3523 msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
3524
3525 #: pgp.c:764
3526 msgid ""
3527 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3528 "\n"
3529 msgstr ""
3530 "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3531 "\n"
3532
3533 #: pgp.c:873
3534 msgid ""
3535 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3536 "\n"
3537 msgstr ""
3538 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
3539 "\n"
3540
3541 #: pgp.c:886
3542 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3543 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3544
3545 #: pgp.c:895
3546 msgid ""
3547 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3548 "\n"
3549 msgstr ""
3550 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3551 "\n"
3552
3553 #: pgp.c:915
3554 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3555 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3556
3557 #: pgp.c:965
3558 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3559 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
3560
3561 #: pgp.c:1109
3562 #, c-format
3563 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3564 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
3565
3566 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3567 #, c-format
3568 msgid "Enter keyID for %s: "
3569 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
3570
3571 #: pgp.c:1397
3572 msgid "Can't invoke PGP"
3573 msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
3574
3575 #: pgp.c:1496
3576 #, c-format
3577 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3578 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
3579
3580 # Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
3581 #: pgp.c:1497
3582 msgid "PGP/M(i)ME"
3583 msgstr "PGP/M(i)ME"
3584
3585 # Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
3586 #: pgp.c:1497
3587 msgid "(i)nline"
3588 msgstr "en lín(i)a"
3589
3590 # ivb (2004/08/16)
3591 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3592 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3593 #: pgp.c:1499
3594 msgid "esabifc"
3595 msgstr "xsgaic"
3596
3597 #. sign (a)s
3598 #: pgp.c:1514 smime.c:1981
3599 msgid "Sign as: "
3600 msgstr "Signa com a: "
3601
3602 #: pgpinvoke.c:307
3603 msgid "Fetching PGP key..."
3604 msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
3605
3606 #: pgpkey.c:490
3607 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3608 msgstr ""
3609 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
3610
3611 #. __STRCAT_CHECKED__
3612 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3613 msgid "Select  "
3614 msgstr "Selecciona  "
3615
3616 #. __STRCAT_CHECKED__
3617 #: pgpkey.c:519
3618 msgid "Check key  "
3619 msgstr "Comprova clau  "
3620
3621 #: pgpkey.c:532
3622 #, c-format
3623 msgid "PGP keys matching <%s>."
3624 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
3625
3626 #: pgpkey.c:534
3627 #, c-format
3628 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3629 msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
3630
3631 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3632 msgid "Can't open /dev/null"
3633 msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
3634
3635 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3636 msgid "Can't create temporary file"
3637 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
3638
3639 #: pgpkey.c:580
3640 #, c-format
3641 msgid "Key ID: 0x%s"
3642 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
3643
3644 #: pgpkey.c:600
3645 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3646 msgstr ""
3647 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
3648
3649 # ivb (2001/12/08)
3650 # ivb  ABREUJAT!
3651 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
3652 #: pgpkey.c:612
3653 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3654 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
3655
3656 # ivb (2002/02/02)
3657 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
3658 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
3659 #: pgpkey.c:616
3660 msgid "ID has undefined validity."
3661 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
3662
3663 # ivb (2001/12/08)
3664 # ivb  ABREUJAT!
3665 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
3666 #: pgpkey.c:619
3667 msgid "ID is not valid."
3668 msgstr "L'ID no és vàlid."
3669
3670 # ivb (2001/12/08)
3671 # ivb  ABREUJAT!
3672 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
3673 #: pgpkey.c:622
3674 msgid "ID is only marginally valid."
3675 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
3676
3677 # ivb (2001/12/08)
3678 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
3679 #: pgpkey.c:626
3680 #, c-format
3681 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3682 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
3683
3684 #: pgpkey.c:724
3685 msgid "Please enter the key ID: "
3686 msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
3687
3688 #: pgpkey.c:752
3689 msgid "Invoking pgp..."
3690 msgstr "S'està invocant «pgp»..."
3691
3692 #: pgpkey.c:777
3693 #, c-format
3694 msgid "PGP Key %s."
3695 msgstr "Clau PGP %s."
3696
3697 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3698 #, c-format
3699 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3700 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
3701
3702 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3703 #, c-format
3704 msgid "Command TOP is not supported by server."
3705 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
3706
3707 #: pop.c:117
3708 msgid "Can't write header to temporary file!"
3709 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
3710
3711 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3712 #, c-format
3713 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3714 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
3715
3716 #: pop.c:247 pop.c:562
3717 #, c-format
3718 msgid "%s is an invalid POP path"
3719 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3720
3721 #: pop.c:278
3722 msgid "Fetching list of messages..."
3723 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
3724
3725 #: pop.c:415
3726 msgid "Can't write message to temporary file!"
3727 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
3728
3729 #: pop.c:517 pop.c:582
3730 msgid "Checking for new messages..."
3731 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
3732
3733 #: pop.c:546
3734 msgid "POP host is not defined."
3735 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
3736
3737 #: pop.c:610
3738 msgid "No new mail in POP mailbox."
3739 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
3740
3741 # ivb (2001/11/30)
3742 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
3743 # ivb  del servidor POP.
3744 #: pop.c:617
3745 msgid "Delete messages from server?"
3746 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
3747
3748 #: pop.c:619
3749 #, c-format
3750 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3751 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
3752
3753 #: pop.c:661
3754 msgid "Error while writing mailbox!"
3755 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
3756
3757 #: pop.c:665
3758 #, c-format
3759 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3760 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
3761
3762 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3763 msgid "Server closed connection!"
3764 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
3765
3766 #: pop_auth.c:93
3767 msgid "Authenticating (SASL)..."
3768 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
3769
3770 #: pop_auth.c:209
3771 msgid "Authenticating (APOP)..."
3772 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
3773
3774 #: pop_auth.c:233
3775 msgid "APOP authentication failed."
3776 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
3777
3778 #: pop_auth.c:268
3779 #, c-format
3780 msgid "Command USER is not supported by server."
3781 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
3782
3783 #: pop_lib.c:199
3784 msgid "Unable to leave messages on server."
3785 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
3786
3787 #: pop_lib.c:229
3788 #, c-format
3789 msgid "Error connecting to server: %s"
3790 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
3791
3792 #: pop_lib.c:378
3793 msgid "Closing connection to POP server..."
3794 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
3795
3796 #: pop_lib.c:544
3797 msgid "Verifying message indexes..."
3798 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
3799
3800 # ivb (2001/12/08)
3801 # ivb  ABREUJAT!
3802 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
3803 #: pop_lib.c:568
3804 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3805 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
3806
3807 #: postpone.c:167
3808 msgid "Postponed Messages"
3809 msgstr "Missatges posposats"
3810
3811 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3812 msgid "No postponed messages."
3813 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
3814
3815 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3816 msgid "Illegal PGP header"
3817 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
3818
3819 #: postpone.c:483
3820 msgid "Illegal S/MIME header"
3821 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
3822
3823 #: postpone.c:556
3824 msgid "Decrypting message..."
3825 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
3826
3827 #: postpone.c:565
3828 msgid "Decryption failed."
3829 msgstr "El desxifratge ha fallat."
3830
3831 #: query.c:50
3832 msgid "New Query"
3833 msgstr "Nova consulta"
3834
3835 #: query.c:51
3836 msgid "Make Alias"
3837 msgstr "Crea àlies"
3838
3839 #: query.c:52
3840 msgid "Search"
3841 msgstr "Cerca"
3842
3843 #: query.c:99
3844 msgid "Waiting for response..."
3845 msgstr "S'està esperant una resposta..."
3846
3847 #: query.c:235 query.c:263
3848 msgid "Query command not defined."
3849 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
3850
3851 #: query.c:290
3852 #, c-format
3853 msgid "Query"
3854 msgstr "Consulta"
3855
3856 #. Prompt for Query
3857 #: query.c:303 query.c:328
3858 msgid "Query: "
3859 msgstr "Consulta: "
3860
3861 #: query.c:311 query.c:337
3862 #, c-format
3863 msgid "Query '%s'"
3864 msgstr "Consulta de «%s»"
3865
3866 #: recvattach.c:56
3867 msgid "Pipe"
3868 msgstr "Redirigeix"
3869
3870 #: recvattach.c:57
3871 msgid "Print"
3872 msgstr "Imprimeix"
3873
3874 #: recvattach.c:435
3875 msgid "Saving..."
3876 msgstr "S'està desant..."
3877
3878 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3879 msgid "Attachment saved."
3880 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
3881
3882 # ivb (2001/12/08)
3883 # ivb  ABREUJAT!
3884 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
3885 #: recvattach.c:539
3886 #, c-format
3887 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3888 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
3889
3890 #: recvattach.c:557
3891 msgid "Attachment filtered."
3892 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
3893
3894 #: recvattach.c:624
3895 msgid "Filter through: "
3896 msgstr "Filtra amb: "
3897
3898 #: recvattach.c:624
3899 msgid "Pipe to: "
3900 msgstr "Redirigeix a: "
3901
3902 #: recvattach.c:659
3903 #, c-format
3904 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3905 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
3906
3907 #: recvattach.c:724
3908 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3909 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
3910
3911 #: recvattach.c:724
3912 msgid "Print attachment?"
3913 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
3914
3915 #: recvattach.c:957
3916 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3917 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
3918
3919 #: recvattach.c:970
3920 msgid "Attachments"
3921 msgstr "Fitxers adjunts"
3922
3923 #: recvattach.c:1006
3924 msgid "There are no subparts to show!"
3925 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
3926
3927 #: recvattach.c:1067
3928 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3929 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
3930
3931 #: recvattach.c:1075
3932 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3933 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
3934
3935 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3936 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3937 msgstr ""
3938 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
3939
3940 #: recvcmd.c:47
3941 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3942 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
3943
3944 #: recvcmd.c:217
3945 msgid "Error bouncing message!"
3946 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
3947
3948 #: recvcmd.c:217
3949 msgid "Error bouncing messages!"
3950 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
3951
3952 #: recvcmd.c:417
3953 #, c-format
3954 msgid "Can't open temporary file %s."
3955 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal «%s»."
3956
3957 #: recvcmd.c:448
3958 msgid "Forward as attachments?"
3959 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
3960
3961 # ivb (2001/12/08)
3962 # ivb  ABREUJAT!
3963 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
3964 #: recvcmd.c:462
3965 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3966 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
3967
3968 #: recvcmd.c:587
3969 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3970 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
3971
3972 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3973 #, c-format
3974 msgid "Can't create %s."
3975 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
3976
3977 #: recvcmd.c:728
3978 msgid "Can't find any tagged messages."
3979 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
3980
3981 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3982 msgid "No mailing lists found!"
3983 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
3984
3985 # ivb (2001/12/08)
3986 # ivb  ABREUJAT!
3987 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
3988 #: recvcmd.c:824
3989 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3990 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
3991
3992 #: remailer.c:484
3993 msgid "Append"
3994 msgstr "Afig"
3995
3996 #: remailer.c:485
3997 msgid "Insert"
3998 msgstr "Insereix"
3999
4000 #: remailer.c:486
4001 msgid "Delete"
4002 msgstr "Esborra"
4003
4004 #: remailer.c:488
4005 msgid "OK"
4006 msgstr "Accepta"
4007
4008 # ivb (2001/12/07)
4009 # ivb  En aquest cas «mixmaster» és un programa.
4010 #: remailer.c:516
4011 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
4012 msgstr "No s'ha pogut obtenir «type2.list» de «mixmaster»!"
4013
4014 #: remailer.c:542
4015 msgid "Select a remailer chain."
4016 msgstr "Seleccioneu una cadena de redistribuïdors."
4017
4018 #: remailer.c:602
4019 #, c-format
4020 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
4021 msgstr "Error: No es pot usar «%s» com a redistribuïdor final d'una cadena."
4022
4023 #: remailer.c:632
4024 #, c-format
4025 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
4026 msgstr "Les cadenes de Mixmaster estan limitades a %d elements."
4027
4028 #: remailer.c:655
4029 msgid "The remailer chain is already empty."
4030 msgstr "La cadena de redistribuïdors ja és buida."
4031
4032 #: remailer.c:665
4033 msgid "You already have the first chain element selected."
4034 msgstr "Vos trobeu en el primer element de la cadena."
4035
4036 #: remailer.c:675
4037 msgid "You already have the last chain element selected."
4038 msgstr "Vos trobeu en l'últim element de la cadena."
4039
4040 #: remailer.c:714
4041 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
4042 msgstr "No es poden usar les capçaleres «Cc» i «Bcc» amb Mixmaster."
4043
4044 #: remailer.c:738
4045 msgid ""
4046 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
4047 msgstr ""
4048 "Per favor, establiu un valor adequat per «hostname» quan useu Mixmaster!"
4049
4050 #: remailer.c:772
4051 #, c-format
4052 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
4053 msgstr "Error en enviar el missatge, el procés fill ha eixit amb codi %d.\n"
4054
4055 #: remailer.c:776
4056 msgid "Error sending message."
4057 msgstr "Error en enviar el missatge."
4058
4059 # ivb (2001/12/08)
4060 # ivb  ABREUJAT!
4061 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
4062 #: rfc1524.c:163
4063 #, c-format
4064 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
4065 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
4066
4067 #: rfc1524.c:395
4068 msgid "No mailcap path specified"
4069 msgstr "No s'ha indicat cap camí a «mailcap»."
4070
4071 #: rfc1524.c:423
4072 #, c-format
4073 msgid "mailcap entry for type %s not found"
4074 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
4075
4076 #: score.c:75
4077 msgid "score: too few arguments"
4078 msgstr "score: Manquen arguments."
4079
4080 #: score.c:84
4081 msgid "score: too many arguments"
4082 msgstr "score: Sobren arguments."
4083
4084 #: send.c:252
4085 msgid "No subject, abort?"
4086 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
4087
4088 #: send.c:254
4089 msgid "No subject, aborting."
4090 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
4091
4092 # ivb (2001/12/07)
4093 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
4094 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
4095 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
4096 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
4097 #. * provides a way to do that.
4098 #.
4099 #: send.c:488
4100 #, c-format
4101 msgid "Reply to %s%s?"
4102 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
4103
4104 # ivb (2001/12/07)
4105 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
4106 #: send.c:522
4107 #, c-format
4108 msgid "Follow-up to %s%s?"
4109 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
4110
4111 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
4112 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
4113 #.
4114 #: send.c:690
4115 msgid "No tagged messages are visible!"
4116 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
4117
4118 #: send.c:741
4119 msgid "Include message in reply?"
4120 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
4121
4122 #: send.c:746
4123 msgid "Including quoted message..."
4124 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
4125
4126 #: send.c:756
4127 msgid "Could not include all requested messages!"
4128 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
4129
4130 #: send.c:770
4131 msgid "Forward as attachment?"
4132 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
4133
4134 #: send.c:774
4135 msgid "Preparing forwarded message..."
4136 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
4137
4138 #. If the user is composing a new message, check to see if there
4139 #. * are any postponed messages first.
4140 #.
4141 #: send.c:1070
4142 msgid "Recall postponed message?"
4143 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
4144
4145 #: send.c:1369
4146 msgid "Edit forwarded message?"
4147 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
4148
4149 #: send.c:1394
4150 msgid "Abort unmodified message?"
4151 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
4152
4153 #: send.c:1396
4154 msgid "Aborted unmodified message."
4155 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
4156
4157 #: send.c:1465
4158 msgid "Message postponed."
4159 msgstr "S'ha posposat el missatge."
4160
4161 #: send.c:1474
4162 msgid "No recipients are specified!"
4163 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
4164
4165 #: send.c:1479
4166 msgid "No recipients were specified."
4167 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
4168
4169 #: send.c:1495
4170 msgid "No subject, abort sending?"
4171 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
4172
4173 #: send.c:1499
4174 msgid "No subject specified."
4175 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
4176
4177 #: send.c:1561
4178 msgid "Sending message..."
4179 msgstr "S'està enviant el missatge..."
4180
4181 #: send.c:1702
4182 msgid "Could not send the message."
4183 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
4184
4185 #: send.c:1707
4186 msgid "Mail sent."
4187 msgstr "S'ha enviat el missatge."
4188
4189 #: send.c:1707
4190 msgid "Sending in background."
4191 msgstr "S'està enviant en segon pla."
4192
4193 #: sendlib.c:468
4194 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4195 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
4196
4197 #: sendlib.c:498
4198 #, c-format
4199 msgid "%s no longer exists!"
4200 msgstr "«%s» ja no existeix!"
4201
4202 #: sendlib.c:920
4203 #, c-format
4204 msgid "%s isn't a regular file."
4205 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
4206
4207 #: sendlib.c:1089
4208 #, c-format
4209 msgid "Could not open %s"
4210 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
4211
4212 # ivb (2001/12/08)
4213 # ivb  ABREUJAT!
4214 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
4215 #: sendlib.c:2060
4216 #, c-format
4217 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4218 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
4219
4220 #: sendlib.c:2066
4221 msgid "Output of the delivery process"
4222 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
4223
4224 #: sendlib.c:2272
4225 #, c-format
4226 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4227 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
4228