make update-po and fix uk.po
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:164
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
27
28 #: account.c:221
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
32
33 #: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
34 #: recvattach.c:58
35 msgid "Exit"
36 msgstr "Ix"
37
38 # ivb (2001/12/08)
39 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
40 #: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
41 #: postpone.c:47
42 msgid "Del"
43 msgstr "Esbrr"
44
45 #: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
46 msgid "Undel"
47 msgstr "Recupera"
48
49 #: alias.c:40
50 msgid "Select"
51 msgstr "Selecciona"
52
53 #: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
54 #: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
55 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
56 #: recvattach.c:62 smime.c:438
57 msgid "Help"
58 msgstr "Ajuda"
59
60 #: alias.c:238
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "Nou àlies: "
63
64 #: alias.c:243
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
67
68 #: alias.c:250
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
71
72 #: alias.c:273
73 msgid "Address: "
74 msgstr "Adreça: "
75
76 #: alias.c:281 send.c:198
77 #, c-format
78 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
79 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
80
81 #: alias.c:293
82 msgid "Personal name: "
83 msgstr "Nom personal: "
84
85 #: alias.c:301
86 #, c-format
87 msgid "[%s = %s] Accept?"
88 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
89
90 #: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
91 #: recvattach.c:491 recvattach.c:516
92 msgid "Save to file: "
93 msgstr "Guarda en el fitxer: "
94
95 #: alias.c:330
96 msgid "Alias added."
97 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
98
99 #: alias.c:646
100 msgid "You have no aliases!"
101 msgstr "No teniu cap àlies!"
102
103 #: alias.c:658
104 msgid "Aliases"
105 msgstr "Àlies"
106
107 # ivb (2001/12/08)
108 # ivb  ABREUJAT!
109 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
110 #: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
111 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
112 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
113
114 #: attach.c:122
115 #, c-format
116 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
117 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
118
119 #: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
120 #: curs_lib.c:432
121 #, c-format
122 msgid "Error running \"%s\"!"
123 msgstr "Error en executar «%s»!"
124
125 #: attach.c:137
126 msgid "Failure to open file to parse headers."
127 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
128
129 #: attach.c:165
130 msgid "Failure to open file to strip headers."
131 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
132
133 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
134 #: attach.c:174
135 msgid "Failure to rename file."
136 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
137
138 # ivb (2001/12/08)
139 # ivb  ABREUJAT!
140 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
141 #: attach.c:187
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
144 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
145
146 #: attach.c:243
147 #, c-format
148 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
149 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
150
151 #: attach.c:261
152 #, c-format
153 msgid "No mailcap edit entry for %s"
154 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
155
156 #: attach.c:415
157 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
158 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
159
160 #: attach.c:427
161 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
162 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
163
164 #: attach.c:511
165 msgid "Cannot create filter"
166 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
167
168 #: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
169 #: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
170 msgid "Can't create filter"
171 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
172
173 #: attach.c:790
174 msgid "Write fault!"
175 msgstr "Error d'escriptura!"
176
177 #: attach.c:1016
178 msgid "I don't know how to print that!"
179 msgstr "No sé com imprimir això!"
180
181 #: browser.c:51
182 msgid "Chdir"
183 msgstr "Canvia directori"
184
185 #: browser.c:52 browser.c:64
186 msgid "Mask"
187 msgstr "Màscara"
188
189 #: browser.c:60
190 msgid "List"
191 msgstr ""
192
193 #: browser.c:61
194 msgid "Subscribe"
195 msgstr ""
196
197 #: browser.c:62
198 #, fuzzy
199 msgid "Unsubscribe"
200 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
201
202 #: browser.c:63 curs_main.c:398
203 msgid "Catchup"
204 msgstr ""
205
206 #: browser.c:530 browser.c:1201
207 #, c-format
208 msgid "%s is not a directory."
209 msgstr "«%s» no és un directori."
210
211 #: browser.c:709
212 msgid "Subscribed newsgroups"
213 msgstr ""
214
215 #: browser.c:711
216 #, c-format
217 msgid "Newsgroups on server [%s]"
218 msgstr ""
219
220 # ivb (2001/12/07)
221 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
222 #: browser.c:717
223 #, c-format
224 msgid "Mailboxes [%d]"
225 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
226
227 #: browser.c:723
228 #, c-format
229 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
230 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
231
232 #: browser.c:727
233 #, c-format
234 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
235 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
236
237 #: browser.c:740
238 msgid "Can't attach a directory!"
239 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
240
241 #: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
242 msgid "No files match the file mask"
243 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
244
245 #: browser.c:1071
246 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
247 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
248
249 #: browser.c:1091
250 #, fuzzy
251 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
252 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
253
254 #: browser.c:1112
255 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
256 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
257
258 #: browser.c:1119
259 #, c-format
260 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
261 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
262
263 #: browser.c:1132
264 msgid "Mailbox deleted."
265 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
266
267 #: browser.c:1139
268 msgid "Mailbox not deleted."
269 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
270
271 #: browser.c:1164
272 msgid "Chdir to: "
273 msgstr "Canvia al directori: "
274
275 #: browser.c:1189 browser.c:1255
276 msgid "Error scanning directory."
277 msgstr "Error en llegir el directori."
278
279 #: browser.c:1212
280 msgid "File Mask: "
281 msgstr "Màscara de fitxers: "
282
283 #: browser.c:1280
284 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
285 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
286
287 #: browser.c:1283
288 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
289 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
290
291 # ivb (2004/03/20)
292 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
293 #: browser.c:1284
294 msgid "dazn"
295 msgstr "damn"
296
297 #: browser.c:1349
298 msgid "New file name: "
299 msgstr "Nom del nou fitxer: "
300
301 #: browser.c:1378
302 msgid "Can't view a directory"
303 msgstr "No es pot veure un directori."
304
305 #: browser.c:1395
306 msgid "Error trying to view file"
307 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
308
309 #: browser.c:1477
310 #, c-format
311 msgid "Subscribe pattern: "
312 msgstr ""
313
314 #: browser.c:1479
315 #, fuzzy, c-format
316 msgid "Unsubscribe pattern: "
317 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
318
319 #: browser.c:1496
320 #, fuzzy
321 msgid "No newsgroups match the mask"
322 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
323
324 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
325 #: buffy.c:514
326 msgid "New mail in "
327 msgstr "Hi ha correu nou en "
328
329 #: color.c:312
330 #, c-format
331 msgid "%s: color not supported by term"
332 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
333
334 #: color.c:318
335 #, c-format
336 msgid "%s: no such color"
337 msgstr "%s: El color no existeix."
338
339 #: color.c:363 color.c:544 color.c:554
340 #, c-format
341 msgid "%s: no such object"
342 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
343
344 # ivb (2001/11/18)
345 # ivb  «index» és una paraula clau.
346 #: color.c:369
347 #, c-format
348 msgid "%s: command valid only for index object"
349 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
350
351 #: color.c:376
352 #, c-format
353 msgid "%s: too few arguments"
354 msgstr "%s: Manquen arguments."
355
356 #: color.c:535
357 msgid "Missing arguments."
358 msgstr "Manquen arguments."
359
360 #: color.c:571 color.c:581
361 msgid "color: too few arguments"
362 msgstr "color: Manquen arguments."
363
364 #: color.c:606
365 msgid "mono: too few arguments"
366 msgstr "mono: Manquen arguments."
367
368 #: color.c:625
369 #, c-format
370 msgid "%s: no such attribute"
371 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
372
373 # ivb (2001/12/08)
374 # ivb  També apareix com a error aïllat.
375 #: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
376 msgid "too few arguments"
377 msgstr "Manquen arguments."
378
379 # ivb (2001/12/08)
380 # ivb  També apareix com a error aïllat.
381 #: color.c:672 hook.c:86
382 msgid "too many arguments"
383 msgstr "Sobren arguments."
384
385 # ivb (2001/12/08)
386 # ivb  També apareix com a error aïllat.
387 #: color.c:688
388 msgid "default colors not supported"
389 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
390
391 #: commands.c:79 mbox.c:613
392 msgid "Could not create temporary file!"
393 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
394
395 #: commands.c:91
396 msgid "Cannot create display filter"
397 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
398
399 #: commands.c:122
400 msgid "Verify PGP signature?"
401 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
402
403 #: commands.c:153
404 msgid "Could not copy message"
405 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
406
407 #: commands.c:193
408 msgid "S/MIME signature successfully verified."
409 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
410
411 #: commands.c:195
412 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
413 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
414
415 #: commands.c:199 commands.c:210
416 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
417 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
418
419 #: commands.c:201
420 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
421 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
422
423 #: commands.c:207
424 msgid "PGP signature successfully verified."
425 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
426
427 #: commands.c:212
428 msgid "PGP signature could NOT be verified."
429 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
430
431 #: commands.c:233
432 msgid "Command: "
433 msgstr "Ordre: "
434
435 #: commands.c:252 recvcmd.c:140
436 msgid "Bounce message to: "
437 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
438
439 #: commands.c:254 recvcmd.c:142
440 msgid "Bounce tagged messages to: "
441 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
442
443 #: commands.c:267 recvcmd.c:150
444 msgid "Error parsing address!"
445 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
446
447 #: commands.c:275 recvcmd.c:158
448 #, c-format
449 msgid "Bad IDN: '%s'"
450 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
451
452 # ivb (2001/12/02)
453 # ivb  El programa posa l'interrogant.
454 #: commands.c:286 recvcmd.c:172
455 #, c-format
456 msgid "Bounce message to %s"
457 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
458
459 # ivb (2001/12/02)
460 # ivb  El programa posa l'interrogant.
461 #: commands.c:286 recvcmd.c:172
462 #, c-format
463 msgid "Bounce messages to %s"
464 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
465
466 #: commands.c:300 recvcmd.c:187
467 msgid "Message not bounced."
468 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
469
470 #: commands.c:300 recvcmd.c:187
471 msgid "Messages not bounced."
472 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
473
474 #: commands.c:310 recvcmd.c:204
475 msgid "Message bounced."
476 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
477
478 #: commands.c:310 recvcmd.c:204
479 msgid "Messages bounced."
480 msgstr "S'han redirigit els missatges."
481
482 #: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
483 msgid "Can't create filter process"
484 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
485
486 #: commands.c:456
487 msgid "Pipe to command: "
488 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
489
490 #: commands.c:470
491 msgid "No printing command has been defined."
492 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
493
494 #: commands.c:475
495 msgid "Print message?"
496 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
497
498 #: commands.c:475
499 msgid "Print tagged messages?"
500 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
501
502 #: commands.c:482
503 msgid "Message printed"
504 msgstr "S'ha imprés el missatge."
505
506 #: commands.c:482
507 msgid "Messages printed"
508 msgstr "S'han imprés els missatges."
509
510 #: commands.c:484
511 msgid "Message could not be printed"
512 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
513
514 #: commands.c:485
515 msgid "Messages could not be printed"
516 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
517
518 #: commands.c:495
519 msgid ""
520 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
521 "(p)am?: "
522 msgstr ""
523 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
524 "m?: "
525
526 #: commands.c:498
527 msgid ""
528 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
529 "am?: "
530 msgstr ""
531 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
532 "m?: "
533
534 # ivb (2004/08/16)
535 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
536 #: commands.c:499
537 msgid "dfrsotuzcp"
538 msgstr "dortsfcmpa"
539
540 #: commands.c:555
541 msgid "Shell command: "
542 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
543
544 #: commands.c:696
545 #, c-format
546 msgid "Decode-save%s to mailbox"
547 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
548
549 #: commands.c:697
550 #, c-format
551 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
552 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
553
554 #: commands.c:698
555 #, c-format
556 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
557 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
558
559 #: commands.c:699
560 #, c-format
561 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
562 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
563
564 #: commands.c:700
565 #, c-format
566 msgid "Save%s to mailbox"
567 msgstr "Desa%s en la bústia"
568
569 #: commands.c:700
570 #, c-format
571 msgid "Copy%s to mailbox"
572 msgstr "Còpia%s en la bústia"
573
574 #: commands.c:701
575 msgid " tagged"
576 msgstr " els marcats"
577
578 #: commands.c:766
579 #, c-format
580 msgid "Copying to %s..."
581 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
582
583 #: commands.c:888
584 #, c-format
585 msgid "Convert to %s upon sending?"
586 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
587
588 #: commands.c:898
589 #, c-format
590 msgid "Content-Type changed to %s."
591 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
592
593 #: commands.c:902
594 #, c-format
595 msgid "Character set changed to %s; %s."
596 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
597
598 #: commands.c:904
599 msgid "not converting"
600 msgstr "es farà conversió"
601
602 #: commands.c:904
603 msgid "converting"
604 msgstr "no es farà conversió"
605
606 #: compose.c:56
607 msgid "There are no attachments."
608 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
609
610 #: compose.c:113 compose.c:126
611 msgid "Send"
612 msgstr "Envia"
613
614 #: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
615 msgid "Abort"
616 msgstr "Avorta"
617
618 #: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
619 msgid "Attach file"
620 msgstr "Ajunta fitxer"
621
622 #: compose.c:119 compose.c:131
623 msgid "Descrip"
624 msgstr "Descriu"
625
626 #: compose.c:167
627 msgid "Sign, Encrypt"
628 msgstr "Signa i xifra"
629
630 #: compose.c:169
631 msgid "Encrypt"
632 msgstr "Xifra"
633
634 #: compose.c:171
635 msgid "Sign"
636 msgstr "Signa"
637
638 #: compose.c:173
639 msgid "Clear"
640 msgstr "En clar"
641
642 #: compose.c:179
643 msgid " (inline)"
644 msgstr " (en línia)"
645
646 #: compose.c:181
647 msgid " (PGP/MIME)"
648 msgstr " (PGP/MIME)"
649
650 # ivb (2001/11/19)
651 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
652 #: compose.c:189 compose.c:194
653 #, fuzzy
654 msgid "     sign as: "
655 msgstr "  signa com a: "
656
657 #: compose.c:190 compose.c:195
658 msgid "<default>"
659 msgstr "<per defecte>"
660
661 #: compose.c:202
662 msgid "Encrypt with: "
663 msgstr "Xifra amb: "
664
665 #: compose.c:251
666 #, c-format
667 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
668 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
669
670 # ivb (2001/11/19)
671 # ivb  ABREUJAR!
672 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
673 #: compose.c:257
674 #, c-format
675 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
676 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
677
678 #: compose.c:316
679 msgid "-- Attachments"
680 msgstr "-- Fitxers adjunts"
681
682 #: compose.c:343
683 #, c-format
684 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
685 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
686
687 #: compose.c:365
688 msgid "You may not delete the only attachment."
689 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
690
691 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
692 #: compose.c:722 send.c:1570
693 #, c-format
694 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
695 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
696
697 #: compose.c:803
698 msgid "Attaching selected files..."
699 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
700
701 #: compose.c:815
702 #, c-format
703 msgid "Unable to attach %s!"
704 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
705
706 #: compose.c:838
707 msgid "Open mailbox to attach message from"
708 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
709
710 #: compose.c:846
711 #, fuzzy
712 msgid "Open newsgroup to attach message from"
713 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
714
715 #: compose.c:897
716 msgid "No messages in that folder."
717 msgstr "La carpeta no conté missatges."
718
719 #: compose.c:908
720 msgid "Tag the messages you want to attach!"
721 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
722
723 #: compose.c:936
724 msgid "Unable to attach!"
725 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
726
727 #: compose.c:986
728 msgid "Recoding only affects text attachments."
729 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
730
731 #: compose.c:991
732 msgid "The current attachment won't be converted."
733 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
734
735 #: compose.c:993
736 msgid "The current attachment will be converted."
737 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
738
739 #: compose.c:1063
740 msgid "Invalid encoding."
741 msgstr "La codificació no és vàlida."
742
743 #: compose.c:1087
744 msgid "Save a copy of this message?"
745 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
746
747 #: compose.c:1143
748 msgid "Rename to: "
749 msgstr "Reanomena a: "
750
751 # ivb (2001/11/19)
752 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
753 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
754 #: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
755 #, c-format
756 msgid "Can't stat %s: %s"
757 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
758
759 #: compose.c:1173
760 msgid "New file: "
761 msgstr "Nou fitxer: "
762
763 #: compose.c:1185
764 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
765 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
766
767 #: compose.c:1191
768 #, c-format
769 msgid "Unknown Content-Type %s"
770 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
771
772 #: compose.c:1202
773 #, c-format
774 msgid "Can't create file %s"
775 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
776
777 # ivb (2001/11/20)
778 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
779 #: compose.c:1210
780 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
781 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
782
783 #: compose.c:1281
784 msgid "Postpone this message?"
785 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
786
787 #: compose.c:1337
788 msgid "Write message to mailbox"
789 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
790
791 #: compose.c:1339
792 #, c-format
793 msgid "Writing message to %s ..."
794 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
795
796 #: compose.c:1348
797 msgid "Message written."
798 msgstr "S'ha escrit el missatge."
799
800 #: compose.c:1359
801 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
802 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
803
804 #: compose.c:1383
805 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
806 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
807
808 #: compress.c:203 mbox.c:521
809 msgid "Mailbox was corrupted!"
810 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
811
812 #: compress.c:230
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "Decompressing %s..."
815 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
816
817 #: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
818 msgid "Unable to lock mailbox!"
819 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
820
821 #: compress.c:254
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "echo Decompressing %s..."
824 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
825
826 #: compress.c:265
827 #, c-format
828 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
829 msgstr ""
830
831 #: compress.c:349 compress.c:421
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "Compressing %s..."
834 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
835
836 #: compress.c:376 compress.c:451
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "echo Compressing %s..."
839 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
840
841 #: compress.c:381
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
845 "kept!\n"
846 msgstr ""
847
848 #: compress.c:423
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid "Compressed-appending to %s..."
851 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
852
853 #: compress.c:453
854 #, c-format
855 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
856 msgstr ""
857
858 #: compress.c:460
859 #, c-format
860 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
861 msgstr ""
862
863 #: crypt.c:68
864 #, c-format
865 msgid " (current time: %c)"
866 msgstr " (data actual: %c)"
867
868 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
869 #: crypt.c:74
870 #, c-format
871 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
872 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
873
874 #: crypt.c:90
875 msgid "Passphrase(s) forgotten."
876 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
877
878 #: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
879 msgid "Invoking PGP..."
880 msgstr "S'està invocant PGP..."
881
882 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
883 # ABREUJAT!  ivb
884 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
885 #: crypt.c:159
886 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
887 msgstr ""
888 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
889
890 #: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
891 msgid "Mail not sent."
892 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
893
894 #: crypt.c:388
895 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
896 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
897
898 #: crypt.c:591 crypt.c:630
899 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
900 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
901
902 #: crypt.c:613 crypt.c:649
903 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
904 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
905
906 #: crypt.c:765
907 msgid ""
908 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
909 "\n"
910 msgstr ""
911 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
912 "\n"
913
914 #: crypt.c:782
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
918 "\n"
919 msgstr ""
920 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
921 "[-- no és conegut! --]\n"
922 "\n"
923
924 #: crypt.c:817
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
928 "\n"
929 msgstr ""
930 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
931 "\n"
932
933 #: crypt.c:829
934 msgid ""
935 "[-- The following data is signed --]\n"
936 "\n"
937 msgstr ""
938 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
939 "\n"
940
941 #: crypt.c:835
942 msgid ""
943 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
944 "\n"
945 msgstr ""
946 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
947 "\n"
948
949 #: crypt.c:842
950 msgid ""
951 "\n"
952 "[-- End of signed data --]\n"
953 msgstr ""
954 "\n"
955 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
956
957 #: cryptglue.c:82
958 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
959 msgstr ""
960
961 #: cryptglue.c:106
962 #, fuzzy
963 msgid "Invoking S/MIME..."
964 msgstr "S'està invocant PGP..."
965
966 #: crypt-gpgme.c:327
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
969 msgstr "Error en el patró en: %s"
970
971 #: crypt-gpgme.c:335
972 #, c-format
973 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
974 msgstr ""
975
976 #: crypt-gpgme.c:353
977 #, c-format
978 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
979 msgstr ""
980
981 #: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "error allocating data object: %s\n"
984 msgstr "Error en el patró en: %s"
985
986 #: crypt-gpgme.c:446
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "error rewinding data object: %s\n"
989 msgstr "Error en el patró en: %s"
990
991 #: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "error reading data object: %s\n"
994 msgstr "Error en el patró en: %s"
995
996 #: crypt-gpgme.c:562
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
999 msgstr "Error en el patró en: %s"
1000
1001 #: crypt-gpgme.c:599
1002 #, c-format
1003 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: crypt-gpgme.c:608
1007 #, c-format
1008 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:618
1012 #, c-format
1013 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:659
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "error encrypting data: %s\n"
1019 msgstr "Error en el patró en: %s"
1020
1021 #: crypt-gpgme.c:751
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "error signing data: %s\n"
1024 msgstr "Error en el patró en: %s"
1025
1026 #: crypt-gpgme.c:939
1027 #, fuzzy
1028 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
1029 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
1030
1031 #: crypt-gpgme.c:947
1032 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1033 msgstr ""
1034
1035 #: crypt-gpgme.c:953
1036 #, fuzzy
1037 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1038 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
1039
1040 #: crypt-gpgme.c:967
1041 msgid "Warning: The signature expired at: "
1042 msgstr ""
1043
1044 #: crypt-gpgme.c:973
1045 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: crypt-gpgme.c:977
1049 #, fuzzy
1050 msgid "The CRL is not available\n"
1051 msgstr "SSL no es troba disponible."
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:982
1054 msgid "Available CRL is too old\n"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: crypt-gpgme.c:987
1058 msgid "A policy requirement was not met\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:995
1062 msgid "A system error occurred"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
1066 #, fuzzy
1067 msgid "Fingerprint: "
1068 msgstr "Empremta digital: %s"
1069
1070 #: crypt-gpgme.c:1083
1071 msgid ""
1072 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1073 "as shown above\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: crypt-gpgme.c:1089
1077 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: crypt-gpgme.c:1093
1081 msgid ""
1082 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1083 "above\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: crypt-gpgme.c:1161
1087 msgid "Error getting key information: "
1088 msgstr ""
1089
1090 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1091 msgid "Good signature from: "
1092 msgstr ""
1093
1094 #: crypt-gpgme.c:1176
1095 msgid "                aka: "
1096 msgstr ""
1097
1098 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1099 msgid "            created: "
1100 msgstr ""
1101
1102 #: crypt-gpgme.c:1188
1103 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1104 msgstr ""
1105
1106 #: crypt-gpgme.c:1210
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Error checking signature"
1109 msgstr "Error en enviar el missatge."
1110
1111 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
1112 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: crypt-gpgme.c:1261
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1118 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1119
1120 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
1121 #, fuzzy
1122 msgid ""
1123 "[-- End signature information --]\n"
1124 "\n"
1125 msgstr ""
1126 "\n"
1127 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
1128
1129 #: crypt-gpgme.c:1407
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid ""
1132 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1133 "\n"
1134 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1135
1136 #: crypt-gpgme.c:1878
1137 #, c-format
1138 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: crypt-gpgme.c:1921
1142 msgid "Error: copy data failed\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
1146 msgid ""
1147 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1148 "\n"
1149 msgstr ""
1150 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
1151 "\n"
1152
1153 #: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
1154 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1155 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1156
1157 #: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
1158 msgid ""
1159 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1160 "\n"
1161 msgstr ""
1162 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1163 "\n"
1164
1165 #: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
1166 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1167 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
1170 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1171 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1172
1173 #: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
1174 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1175 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1176
1177 #: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
1178 msgid ""
1179 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1180 "\n"
1181 msgstr ""
1182 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
1183 "\n"
1184
1185 #: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
1186 msgid ""
1187 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1188 "\n"
1189 msgstr ""
1190 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
1191 "\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
1194 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1195 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1196
1197 #: crypt-gpgme.c:2040
1198 #, fuzzy
1199 msgid ""
1200 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1201 "\n"
1202 msgstr ""
1203 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1204 "\n"
1205
1206 #: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
1207 msgid ""
1208 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1209 "\n"
1210 msgstr ""
1211 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1212 "\n"
1213
1214 #: crypt-gpgme.c:2063
1215 #, fuzzy
1216 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1217 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1218
1219 #: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
1220 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1221 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1222
1223 #: crypt-gpgme.c:2102
1224 #, fuzzy
1225 msgid ""
1226 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1227 "\n"
1228 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2103
1231 #, fuzzy
1232 msgid ""
1233 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1234 "\n"
1235 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
1236
1237 #: crypt-gpgme.c:2130
1238 #, fuzzy
1239 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1240 msgstr ""
1241 "\n"
1242 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2131
1245 #, fuzzy
1246 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1247 msgstr ""
1248 "\n"
1249 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
1250
1251 #: crypt-gpgme.c:2678
1252 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: crypt-gpgme.c:2680
1256 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2685
1260 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: crypt-gpgme.c:2757
1264 msgid " aka ......: "
1265 msgstr ""
1266
1267 #: crypt-gpgme.c:2757
1268 msgid "Name ......: "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
1272 #, fuzzy
1273 msgid "[Invalid]"
1274 msgstr "No vàlid    "
1275
1276 #: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "Valid From : %s\n"
1279 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1280
1281 #: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "Valid To ..: %s\n"
1284 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1285
1286 #: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
1287 #, c-format
1288 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
1292 #, c-format
1293 msgid "Key Usage .: "
1294 msgstr ""
1295
1296 #: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
1297 #, fuzzy
1298 msgid "encryption"
1299 msgstr "Xifra"
1300
1301 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
1302 #: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
1303 msgid ", "
1304 msgstr ""
1305
1306 #: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
1307 msgid "signing"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
1311 msgid "certification"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: crypt-gpgme.c:2852
1315 #, c-format
1316 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: crypt-gpgme.c:2858
1320 #, c-format
1321 msgid "Issued By .: "
1322 msgstr ""
1323
1324 #: crypt-gpgme.c:2874
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1327 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1328
1329 #: crypt-gpgme.c:2877
1330 #, fuzzy
1331 msgid "[Revoked]"
1332 msgstr "Revocat     "
1333
1334 #: crypt-gpgme.c:2885
1335 #, fuzzy
1336 msgid "[Expired]"
1337 msgstr "Expirat     "
1338
1339 #: crypt-gpgme.c:2889
1340 msgid "[Disabled]"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
1344 msgid "Can't create temporary file"
1345 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
1346
1347 #: crypt-gpgme.c:2970
1348 #, fuzzy
1349 msgid "Collecting data..."
1350 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
1351
1352 #: crypt-gpgme.c:2993
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1355 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1356
1357 #: crypt-gpgme.c:3001
1358 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
1362 #, c-format
1363 msgid "Key ID: 0x%s"
1364 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1365
1366 #: crypt-gpgme.c:3087
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "gpgme_new failed: %s"
1369 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
1370
1371 #: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
1372 #, c-format
1373 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
1377 #, c-format
1378 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: crypt-gpgme.c:3269
1382 #, fuzzy
1383 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1384 msgstr ""
1385 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
1388 #: smime.c:433
1389 msgid "Exit  "
1390 msgstr "Ix  "
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
1393 msgid "Select  "
1394 msgstr "Selecciona  "
1395
1396 #: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
1397 msgid "Check key  "
1398 msgstr "Comprova clau  "
1399
1400 #: crypt-gpgme.c:3320
1401 #, fuzzy
1402 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1403 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1404
1405 #: crypt-gpgme.c:3322
1406 #, fuzzy
1407 msgid "PGP keys matching"
1408 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1409
1410 #: crypt-gpgme.c:3324
1411 #, fuzzy
1412 msgid "S/MIME keys matching"
1413 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
1414
1415 #: crypt-gpgme.c:3326
1416 #, fuzzy
1417 msgid "keys matching"
1418 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1419
1420 #: crypt-gpgme.c:3329
1421 #, c-format
1422 msgid "%s <%s>."
1423 msgstr ""
1424
1425 #: crypt-gpgme.c:3331
1426 #, c-format
1427 msgid "%s \"%s\"."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
1431 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1432 msgstr ""
1433 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
1434
1435 # ivb (2001/12/08)
1436 # ivb  ABREUJAT!
1437 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1438 #: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
1439 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1440 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1441
1442 # ivb (2002/02/02)
1443 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1444 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1445 #: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
1446 msgid "ID has undefined validity."
1447 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1448
1449 # ivb (2001/12/08)
1450 # ivb  ABREUJAT!
1451 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1452 #: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
1453 msgid "ID is not valid."
1454 msgstr "L'ID no és vàlid."
1455
1456 # ivb (2001/12/08)
1457 # ivb  ABREUJAT!
1458 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1459 #: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
1460 msgid "ID is only marginally valid."
1461 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1462
1463 # ivb (2001/12/08)
1464 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
1465 #: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
1466 #, c-format
1467 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1468 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
1469
1470 #: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
1471 #, c-format
1472 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1473 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1474
1475 #: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
1476 #, c-format
1477 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1478 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
1479
1480 #: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
1481 #, c-format
1482 msgid "Enter keyID for %s: "
1483 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1484
1485 #: crypt-gpgme.c:3832
1486 #, fuzzy
1487 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1488 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1489
1490 # ivb (2004/08/16)
1491 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
1492 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
1493 #: crypt-gpgme.c:3833
1494 #, fuzzy
1495 msgid "esabpfc"
1496 msgstr "xsgaic"
1497
1498 #: crypt-gpgme.c:3837
1499 #, fuzzy
1500 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1501 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1502
1503 # ivb (2004/08/16)
1504 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
1505 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
1506 #: crypt-gpgme.c:3838
1507 #, fuzzy
1508 msgid "esabmfc"
1509 msgstr "xsgaic"
1510
1511 #: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
1512 msgid "Sign as: "
1513 msgstr "Signa com a: "
1514
1515 #: curs_lib.c:177
1516 msgid "yes"
1517 msgstr "sí"
1518
1519 #: curs_lib.c:178
1520 msgid "no"
1521 msgstr "no"
1522
1523 #: curs_lib.c:267
1524 #, fuzzy
1525 msgid "Exit Mutt-ng?"
1526 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1527
1528 # ivb (2001/12/08)
1529 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
1530 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
1531 #: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
1532 msgid "unknown error"
1533 msgstr "Error desconegut"
1534
1535 #: curs_lib.c:408
1536 msgid "Press any key to continue..."
1537 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
1538
1539 #: curs_lib.c:450
1540 msgid " ('?' for list): "
1541 msgstr " («?» llista): "
1542
1543 #: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
1544 msgid "No mailbox is open."
1545 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
1546
1547 #: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
1548 msgid "There are no messages."
1549 msgstr "No hi ha cap missatge."
1550
1551 #: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
1552 msgid "Mailbox is read-only."
1553 msgstr "La bústia és de només lectura."
1554
1555 #: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
1556 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1557 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1558
1559 #: curs_main.c:67
1560 msgid "No visible messages."
1561 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
1562
1563 #: curs_main.c:247
1564 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1565 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
1566
1567 #: curs_main.c:254
1568 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1569 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
1570
1571 #: curs_main.c:258
1572 msgid "Changes to folder will not be written."
1573 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
1574
1575 #: curs_main.c:379 curs_main.c:392
1576 msgid "Quit"
1577 msgstr "Ix"
1578
1579 #: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
1580 msgid "Save"
1581 msgstr "Desa"
1582
1583 #: curs_main.c:383 query.c:45
1584 msgid "Mail"
1585 msgstr "Nou correu"
1586
1587 # ivb (2001/12/08)
1588 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
1589 #: curs_main.c:384 pager.c:1381
1590 msgid "Reply"
1591 msgstr "Respon"
1592
1593 #: curs_main.c:385
1594 msgid "Group"
1595 msgstr "Grup"
1596
1597 #: curs_main.c:396 pager.c:1388
1598 msgid "Post"
1599 msgstr ""
1600
1601 # ivb (2001/12/07)
1602 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1603 #: curs_main.c:397 pager.c:1389
1604 #, fuzzy
1605 msgid "Followup"
1606 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1607
1608 #: curs_main.c:496
1609 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1610 msgstr ""
1611 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1612
1613 #: curs_main.c:500
1614 msgid "New mail in this mailbox."
1615 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
1616
1617 #: curs_main.c:506
1618 msgid "Mailbox was externally modified."
1619 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1620
1621 #: curs_main.c:631
1622 msgid "No tagged messages."
1623 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
1624
1625 #: curs_main.c:666 menu.c:858
1626 msgid "Nothing to do."
1627 msgstr "No hi ha res a fer."
1628
1629 #: curs_main.c:757
1630 #, fuzzy
1631 msgid "Enter Message-ID: "
1632 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
1633
1634 #: curs_main.c:765
1635 msgid "Article has no parent reference!"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: curs_main.c:785
1639 #, fuzzy
1640 msgid "Message not visible in limited view."
1641 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
1642
1643 #: curs_main.c:795
1644 #, c-format
1645 msgid "Article %s not found on server"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: curs_main.c:808
1649 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: curs_main.c:828
1653 #, fuzzy
1654 msgid "Check for children of message..."
1655 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
1656
1657 #: curs_main.c:859
1658 msgid "Jump to message: "
1659 msgstr "Salta al missatge: "
1660
1661 #: curs_main.c:864
1662 msgid "Argument must be a message number."
1663 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
1664
1665 #: curs_main.c:892
1666 msgid "That message is not visible."
1667 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
1668
1669 #: curs_main.c:895
1670 msgid "Invalid message number."
1671 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1672
1673 #: curs_main.c:909 curs_main.c:1917 curs_main.c:1957 pager.c:2137 pager.c:2156
1674 #, fuzzy
1675 msgid "Deletion"
1676 msgstr "Esborra"
1677
1678 #: curs_main.c:912
1679 msgid "Delete messages matching: "
1680 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1681
1682 #: curs_main.c:934
1683 msgid "No limit pattern is in effect."
1684 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
1685
1686 # ivb (2001/12/08)
1687 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1688 #: curs_main.c:940
1689 #, c-format
1690 msgid "Limit: %s"
1691 msgstr "Límit: %s"
1692
1693 #: curs_main.c:971
1694 msgid "Limit to messages matching: "
1695 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1696
1697 #: curs_main.c:992
1698 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
1699 msgstr ""
1700
1701 #: curs_main.c:1003
1702 #, fuzzy
1703 msgid "Quit Mutt-ng?"
1704 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1705
1706 #: curs_main.c:1079
1707 msgid "Tag messages matching: "
1708 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
1709
1710 #: curs_main.c:1089 curs_main.c:2270 curs_main.c:2297 pager.c:2504
1711 #: pager.c:2520
1712 #, fuzzy
1713 msgid "Undeletion"
1714 msgstr "Recupera"
1715
1716 #: curs_main.c:1091
1717 msgid "Undelete messages matching: "
1718 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
1719
1720 #: curs_main.c:1100
1721 msgid "Untag messages matching: "
1722 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
1723
1724 #: curs_main.c:1183
1725 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1726 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1727
1728 #: curs_main.c:1185
1729 msgid "Open mailbox"
1730 msgstr "Obri la bústia"
1731
1732 #: curs_main.c:1195
1733 #, fuzzy
1734 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1735 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1736
1737 #: curs_main.c:1197
1738 msgid "Open newsgroup"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: curs_main.c:1233 mx.c:417 mx.c:557
1742 #, c-format
1743 msgid "%s is not a mailbox."
1744 msgstr "«%s» no és una bústia."
1745
1746 #: curs_main.c:1337
1747 #, fuzzy
1748 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1749 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1750
1751 #: curs_main.c:1369 curs_main.c:1399 curs_main.c:1807 curs_main.c:1837
1752 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
1753 msgid "Threading is not enabled."
1754 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
1755
1756 #: curs_main.c:1381
1757 msgid "Thread broken"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: curs_main.c:1402
1761 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: curs_main.c:1405
1765 #, fuzzy
1766 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1767 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1768
1769 #: curs_main.c:1416
1770 msgid "Threads linked"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: curs_main.c:1419
1774 msgid "No thread linked"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: curs_main.c:1436 curs_main.c:1459
1778 msgid "You are on the last message."
1779 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
1780
1781 #: curs_main.c:1443 curs_main.c:1484
1782 msgid "No undeleted messages."
1783 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1784
1785 #: curs_main.c:1477 curs_main.c:1500
1786 msgid "You are on the first message."
1787 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
1788
1789 #: curs_main.c:1573 pattern.c:1369
1790 msgid "Search wrapped to top."
1791 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
1792
1793 #: curs_main.c:1581 pattern.c:1380
1794 msgid "Search wrapped to bottom."
1795 msgstr "La recerca ha tornat al final."
1796
1797 # ivb (2001/12/08)
1798 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1799 #: curs_main.c:1626
1800 msgid "No new messages"
1801 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1802
1803 # ivb (2001/12/08)
1804 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1805 #: curs_main.c:1627
1806 msgid "No unread messages"
1807 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1808
1809 #: curs_main.c:1628
1810 msgid " in this limited view"
1811 msgstr " en aquesta vista limitada."
1812
1813 #: curs_main.c:1644 pager.c:2268
1814 msgid "Flagging"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: curs_main.c:1677 pager.c:2485
1818 msgid "Toggling"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: curs_main.c:1748
1822 msgid "No more threads."
1823 msgstr "No hi ha més fils."
1824
1825 #: curs_main.c:1751
1826 msgid "You are on the first thread."
1827 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
1828
1829 #: curs_main.c:1823
1830 msgid "Thread contains unread messages."
1831 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
1832
1833 #: curs_main.c:2008
1834 msgid "Editing"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: curs_main.c:2144
1838 msgid "Marking as read"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: curs_main.c:2200 pager.c:2347 recvattach.c:1207
1842 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: curs_main.c:2206 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
1846 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: edit.c:40
1850 msgid ""
1851 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1852 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1853 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1854 "~f messages\tinclude messages\n"
1855 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1856 "~h\t\tedit the message header\n"
1857 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1858 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1859 "~p\t\tprint the message\n"
1860 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1861 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1862 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1863 "~u\t\trecall the previous line\n"
1864 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1865 "~w file\t\twrite message to file\n"
1866 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1867 "~?\t\tthis message\n"
1868 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1869 msgstr ""
1870 "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
1871 "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
1872 "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
1873 "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
1874 "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
1875 "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
1876 "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
1877 "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
1878 "~p\t\timprimeix el missatge\n"
1879 "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
1880 "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
1881 "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
1882 "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
1883 "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
1884 "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
1885 "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
1886 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
1887 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
1888
1889 #: edit.c:179
1890 #, c-format
1891 msgid "%d: invalid message number.\n"
1892 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
1893
1894 #: edit.c:309
1895 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1896 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
1897
1898 #: edit.c:362
1899 msgid "No mailbox.\n"
1900 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
1901
1902 #: edit.c:366
1903 msgid "Message contains:\n"
1904 msgstr "Contingut del missatge:\n"
1905
1906 #: edit.c:370 edit.c:424
1907 msgid "(continue)\n"
1908 msgstr "(continuar)\n"
1909
1910 #: edit.c:382
1911 msgid "missing filename.\n"
1912 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
1913
1914 #: edit.c:401
1915 msgid "No lines in message.\n"
1916 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
1917
1918 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
1919 #: edit.c:417
1920 #, c-format
1921 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1922 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
1923
1924 #: edit.c:435
1925 #, c-format
1926 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1927 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
1928
1929 #: editmsg.c:70
1930 #, c-format
1931 msgid "could not create temporary folder: %s"
1932 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
1933
1934 #: editmsg.c:82
1935 #, c-format
1936 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1937 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
1938
1939 #: editmsg.c:101
1940 #, c-format
1941 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1942 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
1943
1944 #: editmsg.c:114
1945 msgid "Message file is empty!"
1946 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1947
1948 #: editmsg.c:120
1949 msgid "Message not modified!"
1950 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1951
1952 #: editmsg.c:127
1953 #, c-format
1954 msgid "Can't open message file: %s"
1955 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
1956
1957 #: editmsg.c:133 editmsg.c:161
1958 #, c-format
1959 msgid "Can't append to folder: %s"
1960 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
1961
1962 #: editmsg.c:193
1963 #, c-format
1964 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1965 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1966
1967 # ivb (2001/12/08)
1968 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1969 #: flags.c:336
1970 msgid "Set flag"
1971 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
1972
1973 # ivb (2001/12/08)
1974 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1975 #: flags.c:336
1976 msgid "Clear flag"
1977 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
1978
1979 #: handler.c:905
1980 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1981 msgstr ""
1982 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
1983
1984 #: handler.c:1019
1985 #, c-format
1986 msgid "[-- Attachment #%d"
1987 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
1988
1989 #: handler.c:1030
1990 #, c-format
1991 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1992 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
1993
1994 #: handler.c:1094
1995 #, c-format
1996 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1997 msgstr ""
1998 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1999 "[-- «%s» --]\n"
2000
2001 # ivb (2001/12/08)
2002 # ivb  ABREUJAT!
2003 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
2004 #: handler.c:1095
2005 #, c-format
2006 msgid "Invoking autoview command: %s"
2007 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
2008
2009 #: handler.c:1123
2010 #, c-format
2011 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
2012 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
2013
2014 #: handler.c:1138 handler.c:1155
2015 #, c-format
2016 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
2017 msgstr ""
2018 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
2019 "[-- «%s» --]\n"
2020
2021 #: handler.c:1190
2022 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
2023 msgstr ""
2024 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
2025 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
2026
2027 #: handler.c:1207
2028 #, c-format
2029 msgid "[-- This %s/%s attachment "
2030 msgstr ""
2031 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
2032 "[-- "
2033
2034 #: handler.c:1213
2035 #, c-format
2036 msgid "(size %s bytes) "
2037 msgstr "(amb mida %s octets) "
2038
2039 #: handler.c:1215
2040 msgid "has been deleted --]\n"
2041 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
2042
2043 #: handler.c:1219
2044 #, c-format
2045 msgid "[-- on %s --]\n"
2046 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
2047
2048 #: handler.c:1223
2049 #, c-format
2050 msgid "[-- name: %s --]\n"
2051 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
2052
2053 #: handler.c:1234 handler.c:1248
2054 #, c-format
2055 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2056 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
2057
2058 #: handler.c:1236
2059 msgid ""
2060 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2061 "[-- expired. --]\n"
2062 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
2063
2064 #: handler.c:1253
2065 #, c-format
2066 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2067 msgstr ""
2068 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
2069 "[-- no es suporta. --]\n"
2070
2071 #: handler.c:1375
2072 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2073 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
2074
2075 #: handler.c:1386
2076 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2077 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
2078
2079 #: handler.c:1420
2080 msgid "Unable to open temporary file!"
2081 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2082
2083 #: handler.c:1478
2084 #, c-format
2085 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2086 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
2087
2088 #: handler.c:1483
2089 #, c-format
2090 msgid "(use '%s' to view this part)"
2091 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
2092
2093 #: handler.c:1485
2094 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2095 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
2096
2097 #: headers.c:160
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: unable to attach file"
2100 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
2101
2102 #: help.c:255
2103 msgid "ERROR: please report this bug"
2104 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
2105
2106 # ivb (2001/12/07)
2107 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
2108 #: help.c:295
2109 msgid "<UNKNOWN>"
2110 msgstr "<DESCONEGUT>"
2111
2112 #: help.c:305
2113 msgid ""
2114 "\n"
2115 "Generic bindings:\n"
2116 "\n"
2117 msgstr ""
2118 "\n"
2119 "Vincles genèrics:\n"
2120 "\n"
2121
2122 #: help.c:309
2123 msgid ""
2124 "\n"
2125 "Unbound functions:\n"
2126 "\n"
2127 msgstr ""
2128 "\n"
2129 "Funcions no vinculades:\n"
2130 "\n"
2131
2132 # ivb (2001/12/08)
2133 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
2134 #: help.c:317
2135 #, c-format
2136 msgid "Help for %s"
2137 msgstr "Ajuda de «%s»"
2138
2139 #: hook.c:100
2140 msgid "bad formatted command string"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: hook.c:250
2144 #, c-format
2145 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2146 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
2147
2148 #: hook.c:260
2149 #, c-format
2150 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2151 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
2152
2153 #: hook.c:265
2154 #, c-format
2155 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2156 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
2157
2158 #: imap/auth_anon.c:37
2159 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2160 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
2161
2162 #: imap/auth_anon.c:65
2163 msgid "Anonymous authentication failed."
2164 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
2165
2166 #: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
2167 msgid "No authenticators available"
2168 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
2169
2170 #: imap/auth_cram.c:42
2171 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2172 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
2173
2174 #: imap/auth_cram.c:121
2175 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2176 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
2177
2178 #: imap/auth_gss.c:98
2179 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2180 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
2181
2182 #: imap/auth_gss.c:252
2183 msgid "GSSAPI authentication failed."
2184 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
2185
2186 #: imap/auth_login.c:31
2187 msgid "LOGIN disabled on this server."
2188 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
2189
2190 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:101 pop/pop_auth.c:228
2191 msgid "Logging in..."
2192 msgstr "S'està entrant..."
2193
2194 #: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:124 nntp/nntp.c:196 pop/pop_auth.c:270
2195 msgid "Login failed."
2196 msgstr "L'entrada ha fallat."
2197
2198 #: imap/auth_sasl.c:90
2199 #, c-format
2200 msgid "Authenticating (%s)..."
2201 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
2202
2203 #: imap/auth_sasl.c:170 pop/pop_auth.c:152
2204 msgid "SASL authentication failed."
2205 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2206
2207 #: imap/browse.c:70 imap/imap.c:542
2208 #, c-format
2209 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2210 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
2211
2212 #: imap/browse.c:87
2213 msgid "Getting namespaces..."
2214 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
2215
2216 #: imap/browse.c:97
2217 msgid "Getting folder list..."
2218 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
2219
2220 #: imap/browse.c:212
2221 msgid "No such folder"
2222 msgstr "La carpeta no existeix."
2223
2224 #: imap/browse.c:271
2225 msgid "Create mailbox: "
2226 msgstr "Crea la bústia: "
2227
2228 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2229 msgid "Mailbox must have a name."
2230 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
2231
2232 #: imap/browse.c:283
2233 msgid "Mailbox created."
2234 msgstr "S'ha creat la bústia."
2235
2236 #: imap/browse.c:312
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "Rename mailbox %s to: "
2239 msgstr "Crea la bústia: "
2240
2241 #: imap/browse.c:324
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "Rename failed: %s"
2244 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2245
2246 #: imap/browse.c:329
2247 #, fuzzy
2248 msgid "Mailbox renamed."
2249 msgstr "S'ha creat la bústia."
2250
2251 #: imap/command.c:289
2252 msgid "Mailbox closed"
2253 msgstr "S'ha tancat la bústia."
2254
2255 #: imap/command.c:330
2256 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2257 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
2258
2259 #: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1097
2260 #, c-format
2261 msgid "Closing connection to %s..."
2262 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
2263
2264 #: imap/imap.c:323
2265 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2266 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2267
2268 #: imap/imap.c:396
2269 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:268
2273 msgid "Secure connection with TLS?"
2274 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
2275
2276 #: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:288
2277 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2278 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
2279
2280 #: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:306
2281 msgid "Encrypted connection unavailable"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: imap/imap.c:573 nntp/nntp.c:878
2285 #, c-format
2286 msgid "Selecting %s..."
2287 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2288
2289 #: imap/imap.c:696
2290 msgid "Error opening mailbox"
2291 msgstr "Error en obrir la bústia."
2292
2293 #: imap/imap.c:745 imap/message.c:707 muttlib.c:1225
2294 #, c-format
2295 msgid "Create %s?"
2296 msgstr "Voleu crear «%s»?"
2297
2298 #: imap/imap.c:986 pop/pop.c:448
2299 #, c-format
2300 msgid "Marking %d messages deleted..."
2301 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
2302
2303 #: imap/imap.c:994
2304 msgid "Expunge failed"
2305 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
2306
2307 #: imap/imap.c:1006
2308 #, c-format
2309 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2310 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2311
2312 #: imap/imap.c:1035
2313 msgid "Expunging messages from server..."
2314 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
2315
2316 #: imap/imap.c:1040
2317 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2318 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
2319
2320 #: imap/imap.c:1048 imap/imap.c:1079
2321 msgid "CLOSE failed"
2322 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
2323
2324 #: imap/imap.c:1303
2325 #, c-format
2326 msgid "Header search without header name: %s"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: imap/imap.c:1446
2330 msgid "Bad mailbox name"
2331 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
2332
2333 #: imap/imap.c:1469
2334 #, c-format
2335 msgid "Subscribing to %s..."
2336 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2337
2338 #: imap/imap.c:1471
2339 #, c-format
2340 msgid "Unsubscribing to %s..."
2341 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2342
2343 # ivb (2001/12/08)
2344 # ivb  ABREUJAT!
2345 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
2346 #: imap/imap.c:1650
2347 #, fuzzy
2348 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2349 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
2350
2351 #: imap/message.c:97
2352 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2353 msgstr ""
2354 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2355
2356 #: imap/message.c:107
2357 #, c-format
2358 msgid "Could not create temporary file %s"
2359 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
2360
2361 #: imap/message.c:132
2362 #, c-format
2363 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2364 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
2365
2366 #: imap/message.c:199 pop/pop.c:204
2367 #, c-format
2368 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2369 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
2370
2371 #: imap/message.c:355 imap/message.c:403 nntp/nntp.c:973 pop/pop.c:371
2372 msgid "Fetching message..."
2373 msgstr "S'està recollint el missatge..."
2374
2375 #: imap/message.c:393 pop/pop.c:365
2376 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2377 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2378
2379 #: imap/message.c:531
2380 #, fuzzy
2381 msgid "Uploading message..."
2382 msgstr "S'està penjant el missatge..."
2383
2384 #: imap/message.c:675
2385 #, c-format
2386 msgid "Copying %d messages to %s..."
2387 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
2388
2389 #: imap/message.c:678
2390 #, c-format
2391 msgid "Copying message %d to %s..."
2392 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
2393
2394 #: imap/util.c:179
2395 msgid "Continue?"
2396 msgstr "Voleu continuar?"
2397
2398 #: init.c:229 init.c:1576 init.c:1714 init.c:1739
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2401 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
2402
2403 #: init.c:405
2404 #, c-format
2405 msgid "%s: Unknown type."
2406 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2407
2408 #: init.c:690
2409 #, c-format
2410 msgid "Bad regexp: %s"
2411 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
2412
2413 #: init.c:868
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "ifdef: too few arguments"
2416 msgstr "%s: Manquen arguments."
2417
2418 #: init.c:870
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "ifndef: too few arguments"
2421 msgstr "mono: Manquen arguments."
2422
2423 #: init.c:983
2424 msgid "spam: no matching pattern"
2425 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2426
2427 #: init.c:985
2428 msgid "nospam: no matching pattern"
2429 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2430
2431 #: init.c:1236
2432 #, fuzzy
2433 msgid "attachments: no disposition"
2434 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2435
2436 #: init.c:1273
2437 #, fuzzy
2438 msgid "attachments: invalid disposition"
2439 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2440
2441 #: init.c:1286
2442 #, fuzzy
2443 msgid "unattachments: no disposition"
2444 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2445
2446 #: init.c:1309
2447 msgid "unattachments: invalid disposition"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: init.c:1417
2451 msgid "alias: no address"
2452 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
2453
2454 #: init.c:1458
2455 #, c-format
2456 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2457 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
2458
2459 #: init.c:1529
2460 msgid "invalid header field"
2461 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
2462
2463 #: init.c:1685
2464 #, c-format
2465 msgid ""
2466 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2467 "Please report this error: \"%s\"\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: init.c:1752 init.c:1766
2471 #, c-format
2472 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: init.c:1821 init.c:1896 pager.c:65
2476 #, c-format
2477 msgid "Not available in this menu."
2478 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
2479
2480 #: init.c:1878
2481 #, c-format
2482 msgid "%s: unknown variable"
2483 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
2484
2485 #: init.c:1885
2486 #, c-format
2487 msgid "prefix is illegal with reset"
2488 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
2489
2490 #: init.c:1890
2491 #, c-format
2492 msgid "value is illegal with reset"
2493 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
2494
2495 #: init.c:1909 init.c:1970 init.c:1994
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "$%s is read-only"
2498 msgstr "La bústia és de només lectura."
2499
2500 #: init.c:2027
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2503 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
2504
2505 #: init.c:2043
2506 #, c-format
2507 msgid "%s: unknown type"
2508 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2509
2510 #: init.c:2102
2511 #, c-format
2512 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2513 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
2514
2515 #: init.c:2124
2516 #, c-format
2517 msgid "source: errors in %s"
2518 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
2519
2520 # ivb (2001/12/08)
2521 # ivb  ABREUJAT!
2522 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
2523 #: init.c:2125
2524 #, c-format
2525 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2526 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
2527
2528 #: init.c:2142
2529 #, c-format
2530 msgid "source: error at %s"
2531 msgstr "source: Error en «%s»."
2532
2533 #: init.c:2196
2534 #, c-format
2535 msgid "%s: unknown command"
2536 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
2537
2538 #: init.c:2541
2539 #, c-format
2540 msgid "Error in command line: %s\n"
2541 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
2542
2543 #: init.c:2601
2544 msgid "unable to determine home directory"
2545 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
2546
2547 #: init.c:2608
2548 msgid "unable to determine username"
2549 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
2550
2551 #: init.c:2826
2552 #, c-format
2553 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: init.c:2837
2557 #, c-format
2558 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: keymap.c:435
2562 msgid "Macro loop detected."
2563 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
2564
2565 #: keymap.c:641 keymap.c:649
2566 msgid "Key is not bound."
2567 msgstr "La tecla no està vinculada."
2568
2569 #: keymap.c:654
2570 #, c-format
2571 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2572 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
2573
2574 #: keymap.c:665
2575 msgid "push: too many arguments"
2576 msgstr "push: Sobren arguments."
2577
2578 #: keymap.c:693
2579 #, c-format
2580 msgid "%s: no such menu"
2581 msgstr "%s: El menú no existeix."
2582
2583 #: keymap.c:707
2584 msgid "null key sequence"
2585 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
2586
2587 #: keymap.c:792
2588 msgid "bind: too many arguments"
2589 msgstr "bind: Sobren arguments."
2590
2591 #: keymap.c:809
2592 #, c-format
2593 msgid "%s: no such function in map"
2594 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
2595
2596 #: keymap.c:837
2597 msgid "macro: empty key sequence"
2598 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
2599
2600 #: keymap.c:845
2601 msgid "macro: too many arguments"
2602 msgstr "macro: Sobren arguments."
2603
2604 #: keymap.c:877
2605 msgid "exec: no arguments"
2606 msgstr "exec: Manquen arguments."
2607
2608 #: keymap.c:895
2609 #, c-format
2610 msgid "%s: no such function"
2611 msgstr "%s: La funció no existeix."
2612
2613 #: keymap.c:916
2614 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2615 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
2616
2617 #: keymap.c:920
2618 #, c-format
2619 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2620 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2621
2622 #: main.c:89
2623 #, fuzzy
2624 msgid ""
2625 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
2626 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
2627 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
2628 msgstr ""
2629 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
2630 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
2631 "flea(1).\n"
2632
2633 #: main.c:94
2634 #, fuzzy
2635 msgid ""
2636 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2637 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
2638 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2639 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
2640 msgstr ""
2641 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
2642 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
2643 "detalls.\n"
2644 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
2645 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
2646
2647 #: main.c:100
2648 msgid ""
2649 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2650 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2651 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2652 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2653 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2654 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2655 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: main.c:109
2659 msgid ""
2660 "Copyright (C) 2005:\n"
2661 "  Parts were written/modified by:\n"
2662 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
2663 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
2664 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
2665 "\n"
2666 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2667 "fixes, and suggestions."
2668 msgstr ""
2669
2670 #: main.c:119
2671 msgid ""
2672 "\n"
2673 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2674 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2675 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2676 "    (at your option) any later version.\n"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: main.c:126
2680 msgid ""
2681 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2682 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2683 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2684 "    GNU General Public License for more details.\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: main.c:132
2688 msgid ""
2689 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2690 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2691 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
2692 "1301, USA.\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: main.c:149
2696 msgid ""
2697 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2698 "<file> ]\n"
2699 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2700 "[...]\n"
2701 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2702 "[...]\n"
2703 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: main.c:154
2707 #, fuzzy
2708 msgid ""
2709 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
2710 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2711 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2712 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2713 "       muttng -v[v]\n"
2714 "\n"
2715 "options:\n"
2716 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2717 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2718 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2719 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
2720 msgstr ""
2721 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
2722 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
2723 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
2724 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
2725 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
2726 "ADREÇA...\n"
2727 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
2728 "            mutt -v[v]\n"
2729 "\n"
2730 "Opcions:\n"
2731 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
2732 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
2733 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
2734 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
2735 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
2736 "inicialització.\n"
2737 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
2738 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
2739 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
2740 "el\n"
2741 "                       cos.\n"
2742 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
2743 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
2744 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
2745 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
2746 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
2747 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
2748 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
2749 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
2750 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
2751 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
2752 "«mailboxes».\n"
2753 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
2754 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
2755 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
2756 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
2757
2758 #: main.c:166
2759 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: main.c:168
2763 msgid ""
2764 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2765 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2766 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
2767 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
2768 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
2769 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2770 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: main.c:176
2774 msgid ""
2775 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
2776 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2777 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
2778 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2779 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2780 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2781 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: main.c:184
2785 msgid ""
2786 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
2787 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
2788 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2789 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2790 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2791 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2792 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2793 "  -h\t\tthis help message"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: main.c:263
2797 #, fuzzy
2798 msgid "Compile Options:"
2799 msgstr ""
2800 "\n"
2801 "Opcions de compiŀlació:"
2802
2803 #: main.c:490
2804 msgid "Built-In Defaults:"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: main.c:518
2808 msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: main.c:537
2812 msgid "Error initializing terminal."
2813 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
2814
2815 # ivb (2001/11/27)
2816 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
2817 #: main.c:830
2818 #, c-format
2819 msgid "%s does not exist. Create it?"
2820 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
2821
2822 #: main.c:834
2823 #, c-format
2824 msgid "Can't create %s: %s."
2825 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
2826
2827 #: main.c:874
2828 msgid "No recipients specified.\n"
2829 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
2830
2831 #: main.c:950
2832 #, c-format
2833 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2834 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
2835
2836 #: main.c:967
2837 msgid "No mailbox with new mail."
2838 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2839
2840 #: main.c:986
2841 msgid "No incoming mailboxes defined."
2842 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
2843
2844 #: main.c:1021
2845 msgid "Mailbox is empty."
2846 msgstr "La bústia és buida."
2847
2848 #: mbox.c:137 mbox.c:286
2849 #, c-format
2850 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2851 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2852
2853 #: mbox.c:158 mbox.c:212
2854 msgid "Mailbox is corrupt!"
2855 msgstr "La bústia és corrupta!"
2856
2857 #: mbox.c:579 mbox.c:816
2858 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2859 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2860
2861 # ivb (2001/11/27)
2862 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
2863 # ivb  ABREUJAT!
2864 #: mbox.c:630
2865 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2866 msgstr ""
2867 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
2868
2869 #: mbox.c:667
2870 #, c-format
2871 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2872 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
2873
2874 #: mbox.c:770
2875 msgid "Committing changes..."
2876 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
2877
2878 # ivb (2001/12/08)
2879 # ivb  ABREUJAT!
2880 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
2881 #: mbox.c:801
2882 #, c-format
2883 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2884 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
2885
2886 #: mbox.c:859
2887 msgid "Could not reopen mailbox!"
2888 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2889
2890 #: mbox.c:914
2891 msgid "Reopening mailbox..."
2892 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2893
2894 #: mbox.c:1128
2895 msgid "Can't write message"
2896 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
2897
2898 #: menu.c:417
2899 msgid "Jump to: "
2900 msgstr "Salta a: "
2901
2902 #: menu.c:424
2903 msgid "Invalid index number."
2904 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
2905
2906 #: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
2907 #: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
2908 msgid "No entries."
2909 msgstr "No hi ha cap entrada."
2910
2911 #: menu.c:446
2912 msgid "You cannot scroll down farther."
2913 msgstr "No podeu baixar més."
2914
2915 #: menu.c:463
2916 msgid "You cannot scroll up farther."
2917 msgstr "No podeu pujar més."
2918
2919 #: menu.c:500
2920 msgid "You are on the first page."
2921 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
2922
2923 #: menu.c:501
2924 msgid "You are on the last page."
2925 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
2926
2927 #: menu.c:618
2928 msgid "You are on the last entry."
2929 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
2930
2931 #: menu.c:628
2932 msgid "You are on the first entry."
2933 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
2934
2935 #: menu.c:686 pattern.c:1314
2936 msgid "Search for: "
2937 msgstr "Cerca: "
2938
2939 #: menu.c:687 pattern.c:1315
2940 msgid "Reverse search for: "
2941 msgstr "Cerca cap enrere: "
2942
2943 #: menu.c:695 pattern.c:1346
2944 msgid "No search pattern."
2945 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
2946
2947 #: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
2948 msgid "Not found."
2949 msgstr "No s'ha trobat."
2950
2951 #: menu.c:845
2952 msgid "No tagged entries."
2953 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
2954
2955 #: menu.c:950
2956 msgid "Search is not implemented for this menu."
2957 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2958
2959 #: menu.c:955
2960 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2961 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
2962
2963 #: menu.c:993
2964 msgid "Tagging is not supported."
2965 msgstr "No es pot marcar."
2966
2967 #: mh.c:639 mh.c:881
2968 #, c-format
2969 msgid "Reading %s... %d"
2970 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2971
2972 #: mh.c:1153
2973 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2974 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
2975
2976 #: muttlib.c:829
2977 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2978 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
2979
2980 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
2981 #: muttlib.c:830
2982 msgid "yna"
2983 msgstr "snt"
2984
2985 #: muttlib.c:847
2986 msgid "File is a directory, save under it?"
2987 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
2988
2989 #: muttlib.c:853
2990 msgid "File under directory: "
2991 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
2992
2993 #: muttlib.c:864
2994 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2995 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
2996
2997 # ivb (2001/11/27)
2998 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
2999 #: muttlib.c:864
3000 msgid "oac"
3001 msgstr "sac"
3002
3003 #: muttlib.c:1183
3004 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3005 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
3006
3007 #: muttlib.c:1191
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Can't save message to newsserver."
3010 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
3011
3012 #: muttlib.c:1201
3013 #, c-format
3014 msgid "Append messages to %s?"
3015 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
3016
3017 #: muttlib.c:1211
3018 #, c-format
3019 msgid "%s is not a mailbox!"
3020 msgstr "«%s» no és una bústia!"
3021
3022 #: mutt_libesmtp.c:57
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
3025 msgstr "No es pot marcar."
3026
3027 #: mutt_libesmtp.c:180
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "Error verifying certificate: %s"
3030 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
3031
3032 #: mutt_libesmtp.c:183
3033 #, c-format
3034 msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: mutt_libesmtp.c:205
3038 #, c-format
3039 msgid "SMTP_EV_WEAK_CIPHER, bits=%d - accepted."
3040 msgstr ""
3041
3042 #: mutt_libesmtp.c:210
3043 msgid "Using TLS"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: mutt_libesmtp.c:222
3047 msgid "SMTP_EV_NO_PEER_CERTIFICATE - accepted."
3048 msgstr ""
3049
3050 #: mutt_libesmtp.c:228
3051 msgid "SMTP_EV_WRONG_PEER_CERTIFICATE - accepted."
3052 msgstr ""
3053
3054 #: mutt_libesmtp.c:234
3055 msgid "SMTP_EV_NO_CLIENT_CERTIFICATE - accepted."
3056 msgstr ""
3057
3058 #: mutt_libesmtp.c:248
3059 #, c-format
3060 msgid "Got unhandled event ID = %d - ignored."
3061 msgstr ""
3062
3063 #: mutt_libesmtp.c:294
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "'%s' is invalid for %s"
3066 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3067
3068 #: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
3069 #, c-format
3070 msgid "Connection to %s closed"
3071 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3072
3073 #: mutt_socket.c:247
3074 msgid "SSL is unavailable."
3075 msgstr "SSL no es troba disponible."
3076
3077 #: mutt_socket.c:276
3078 msgid "Preconnect command failed."
3079 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
3080
3081 #: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
3082 #, c-format
3083 msgid "Error talking to %s (%s)"
3084 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3085
3086 #: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
3087 #, c-format
3088 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3089 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
3090
3091 #: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
3092 #, c-format
3093 msgid "Looking up %s..."
3094 msgstr "S'està cercant «%s»..."
3095
3096 #: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
3097 #, c-format
3098 msgid "Could not find the host \"%s\""
3099 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
3100
3101 #: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
3102 #, c-format
3103 msgid "Connecting to %s..."
3104 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3105
3106 #: mutt_socket.c:490
3107 #, c-format
3108 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3109 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
3110
3111 #: mutt_ssl.c:166
3112 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3113 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
3114
3115 #: mutt_ssl.c:191
3116 #, c-format
3117 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3118 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
3119
3120 #: mutt_ssl.c:197
3121 #, c-format
3122 msgid "%s has insecure permissions!"
3123 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
3124
3125 #: mutt_ssl.c:217
3126 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3127 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
3128
3129 #: mutt_ssl.c:308
3130 msgid "I/O error"
3131 msgstr "Error d'E/S"
3132
3133 #: mutt_ssl.c:317
3134 #, c-format
3135 msgid "SSL failed: %s"
3136 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
3137
3138 #: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:471 mutt_ssl_gnutls.c:479
3139 #: mutt_ssl_gnutls.c:505
3140 msgid "Unable to get certificate from peer"
3141 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
3142
3143 #: mutt_ssl.c:333
3144 #, c-format
3145 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3146 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
3147
3148 # ivb (2001/12/02)
3149 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
3150 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
3151 #: mutt_ssl.c:415
3152 msgid "Unknown"
3153 msgstr "Desconegut/da"
3154
3155 #: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:363
3156 #, c-format
3157 msgid "[unable to calculate]"
3158 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3159
3160 #: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:385
3161 msgid "[invalid date]"
3162 msgstr "[la data no és vàlida]"
3163
3164 #: mutt_ssl.c:526
3165 msgid "Server certificate is not yet valid"
3166 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3167
3168 #: mutt_ssl.c:532
3169 msgid "Server certificate has expired"
3170 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3171
3172 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:596
3173 msgid "This certificate belongs to:"
3174 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
3175
3176 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:641
3177 msgid "This certificate was issued by:"
3178 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
3179
3180 # ivb (2001/12/08)
3181 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
3182 #: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:686
3183 #, c-format
3184 msgid "This certificate is valid"
3185 msgstr "Aquest certificat té validesa"
3186
3187 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:689
3188 #, c-format
3189 msgid "   from %s"
3190 msgstr "   des de %s"
3191
3192 #: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:693
3193 #, c-format
3194 msgid "     to %s"
3195 msgstr "     fins a %s"
3196
3197 #: mutt_ssl.c:623
3198 #, c-format
3199 msgid "Fingerprint: %s"
3200 msgstr "Empremta digital: %s"
3201
3202 #: mutt_ssl.c:625
3203 msgid "SSL Certificate check"
3204 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
3205
3206 #: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:736
3207 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3208 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
3209
3210 # ivb (2001/11/27)
3211 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
3212 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:737
3213 msgid "roa"
3214 msgstr "rus"
3215
3216 #: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:740
3217 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3218 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
3219
3220 # ivb (2001/11/27)
3221 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
3222 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:741
3223 msgid "ro"
3224 msgstr "ru"
3225
3226 #: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:782
3227 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3228 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
3229
3230 #: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:786
3231 msgid "Certificate saved"
3232 msgstr "S'ha desat el certificat."
3233
3234 #: mutt_ssl_gnutls.c:63
3235 #, c-format
3236 msgid "gnutls_global_init: %s"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: mutt_ssl_gnutls.c:91 mutt_ssl_gnutls.c:111
3240 msgid "Error: no TLS socket open"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: mutt_ssl_gnutls.c:98
3244 #, c-format
3245 msgid "tls_socket_read (%s)"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: mutt_ssl_gnutls.c:118
3249 #, c-format
3250 msgid "tls_socket_write (%s)"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: mutt_ssl_gnutls.c:167
3254 #, c-format
3255 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: mutt_ssl_gnutls.c:194
3259 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: mutt_ssl_gnutls.c:232
3263 #, c-format
3264 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: mutt_ssl_gnutls.c:236
3268 #, c-format
3269 msgid "gnutls_handshake: %s"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: mutt_ssl_gnutls.c:250
3273 #, fuzzy, c-format
3274 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
3275 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
3276
3277 #: mutt_ssl_gnutls.c:484
3278 #, c-format
3279 msgid "Certificate verification error (%s)"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: mutt_ssl_gnutls.c:492
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Certificate is not X.509"
3285 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3286
3287 #: mutt_ssl_gnutls.c:498
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
3290 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
3291
3292 #: mutt_ssl_gnutls.c:512
3293 msgid "Error processing certificate data"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: mutt_ssl_gnutls.c:698
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
3299 msgstr "Empremta digital: %s"
3300
3301 #: mutt_ssl_gnutls.c:702
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
3304 msgstr "Empremta digital: %s"
3305
3306 #: mutt_ssl_gnutls.c:708
3307 #, fuzzy
3308 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
3309 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3310
3311 #: mutt_ssl_gnutls.c:713
3312 #, fuzzy
3313 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
3314 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3315
3316 #: mutt_ssl_gnutls.c:718
3317 #, fuzzy
3318 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
3319 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3320
3321 #: mutt_ssl_gnutls.c:723
3322 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: mutt_ssl_gnutls.c:728
3326 #, fuzzy
3327 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
3328 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3329
3330 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
3331 #, fuzzy
3332 msgid "TLS/SSL Certificate check"
3333 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
3334
3335 #: mutt_tunnel.c:66
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "Connecting with \"%s\"..."
3338 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3339
3340 #: mutt_tunnel.c:128
3341 #, c-format
3342 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
3348 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3349
3350 # ivb (2001/12/08)
3351 # ivb  ABREUJAT!
3352 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
3353 #: mx.c:132
3354 #, c-format
3355 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3356 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
3357
3358 # ivb (2001/11/27)
3359 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
3360 #: mx.c:141
3361 #, c-format
3362 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3363 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
3364
3365 #: mx.c:224
3366 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3367 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
3368
3369 #: mx.c:231
3370 #, c-format
3371 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3372 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
3373
3374 #: mx.c:258
3375 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3376 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
3377
3378 #: mx.c:266
3379 #, c-format
3380 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3381 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
3382
3383 #: mx.c:488
3384 #, c-format
3385 msgid "Couldn't lock %s\n"
3386 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
3387
3388 #: mx.c:577
3389 #, c-format
3390 msgid "Reading %s..."
3391 msgstr "S'està llegint «%s»..."
3392
3393 #: mx.c:639
3394 #, c-format
3395 msgid "Writing %s..."
3396 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
3397
3398 #: mx.c:670
3399 #, fuzzy
3400 msgid "message(s) not deleted"
3401 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
3402
3403 #: mx.c:691
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Can't open trash folder"
3406 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
3407
3408 #: mx.c:758
3409 #, c-format
3410 msgid "Move read messages to %s?"
3411 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
3412
3413 # ivb (2001/12/08)
3414 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
3415 #: mx.c:772 mx.c:1034
3416 #, c-format
3417 msgid "Purge %d deleted message?"
3418 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
3419
3420 #: mx.c:773 mx.c:1035
3421 #, c-format
3422 msgid "Purge %d deleted messages?"
3423 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
3424
3425 #: mx.c:792
3426 #, c-format
3427 msgid "Moving read messages to %s..."
3428 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
3429
3430 #: mx.c:845 mx.c:1025
3431 msgid "Mailbox is unchanged."
3432 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
3433
3434 #: mx.c:884
3435 #, c-format
3436 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3437 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
3438
3439 #: mx.c:887 mx.c:1078
3440 #, c-format
3441 msgid "%d kept, %d deleted."
3442 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
3443
3444 # ivb (2001/12/08)
3445 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
3446 #: mx.c:1011
3447 #, c-format
3448 msgid " Press '%s' to toggle write"
3449 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
3450
3451 # ivb (2001/12/08)
3452 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
3453 #: mx.c:1013
3454 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3455 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
3456
3457 # ivb (2001/12/08)
3458 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
3459 #: mx.c:1015
3460 #, c-format
3461 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3462 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
3463
3464 #: mx.c:1074
3465 msgid "Mailbox checkpointed."
3466 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
3467
3468 #: mx.c:1306
3469 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3470 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
3471
3472 #: mx.c:1452
3473 msgid "Support for header caching was not build in."
3474 msgstr ""
3475
3476 #: mx.c:1460
3477 #, fuzzy
3478 msgid "No mailboxes defined."
3479 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
3480
3481 #: mx.h:64
3482 #, c-format
3483 msgid "%s not permitted by ACL."
3484 msgstr ""
3485
3486 # ivb (2001/11/27)
3487 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
3488 #: nntp/newsrc.c:190
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
3491 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
3492
3493 #: nntp/newsrc.c:194
3494 msgid "Cache directory not created!"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: nntp/newsrc.c:342
3498 msgid "No newsserver defined!"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: nntp/newsrc.c:356
3502 #, fuzzy, c-format
3503 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
3504 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3505
3506 #: nntp/newsrc.c:645
3507 #, fuzzy, c-format
3508 msgid "Unable to open %s for reading"
3509 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
3510
3511 #: nntp/newsrc.c:650
3512 #, fuzzy, c-format
3513 msgid "Unable to lock %s"
3514 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
3515
3516 #: nntp/newsrc.c:664
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid "Unable to open %s for writing"
3519 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
3520
3521 #: nntp/newsrc.c:729
3522 #, fuzzy, c-format
3523 msgid "Can't write %s"
3524 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
3525
3526 #: nntp/newsrc.c:738
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "Can't rename %s to %s"
3529 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
3530
3531 #: nntp/nntp.c:137 pop/pop.c:658 pop/pop_lib.c:346
3532 msgid "Server closed connection!"
3533 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
3534
3535 #: nntp/nntp.c:158
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "Connected to %s. Posting ok."
3538 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3539
3540 #: nntp/nntp.c:160
3541 #, c-format
3542 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
3543 msgstr ""
3544
3545 #: nntp/nntp.c:269
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
3548 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3549
3550 #: nntp/nntp.c:382
3551 #, c-format
3552 msgid "%s (tagged: %d) %d"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: nntp/nntp.c:696
3556 #, fuzzy
3557 msgid "Fetching message headers..."
3558 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
3559
3560 #: nntp/nntp.c:697
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Fetching headers from cache..."
3563 msgstr "S'està recollint el missatge..."
3564
3565 #: nntp/nntp.c:711
3566 #, fuzzy
3567 msgid "Fetching list of articles..."
3568 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
3569
3570 #: nntp/nntp.c:722
3571 #, c-format
3572 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: nntp/nntp.c:793
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "XOVER command failed: %s"
3578 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
3579
3580 #: nntp/nntp.c:855
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
3583 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3584
3585 #: nntp/nntp.c:899
3586 #, c-format
3587 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: nntp/nntp.c:980
3591 #, c-format
3592 msgid "Article %d not found on server"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: nntp/nntp.c:1031
3596 #, fuzzy
3597 msgid "Can't post article. No connection to news server."
3598 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
3599
3600 #: nntp/nntp.c:1038
3601 #, c-format
3602 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: nntp/nntp.c:1044 nntp/nntp.c:1074
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
3608 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3609
3610 # ivb (2001/11/19)
3611 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
3612 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
3613 #: nntp/nntp.c:1049 nntp/nntp.c:1079
3614 #, fuzzy, c-format
3615 msgid "Can't post article: %s"
3616 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
3617
3618 #: nntp/nntp.c:1168
3619 #, fuzzy
3620 msgid "Quitting newsgroup..."
3621 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
3622
3623 #: nntp/nntp.c:1175
3624 msgid "Mark all articles read?"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: nntp/nntp.c:1329 pop/pop.c:495 pop/pop.c:558
3628 msgid "Checking for new messages..."
3629 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
3630
3631 #: nntp/nntp.c:1341
3632 #, fuzzy
3633 msgid "Checking for new newsgroups..."
3634 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
3635
3636 #: nntp/nntp.c:1355
3637 msgid "Adding new newsgroups..."
3638 msgstr ""
3639
3640 #: nntp/nntp.c:1363 nntp/nntp.c:1434
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Loading descriptions..."
3643 msgstr "S'està entrant..."
3644
3645 #: nntp/nntp.c:1394
3646 #, c-format
3647 msgid "Loading list from cache... %d"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: nntp/nntp.c:1420
3651 #, c-format
3652 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
3653 msgstr ""
3654
3655 #: nntp/nntp.c:1469
3656 #, fuzzy, c-format
3657 msgid "Fetching %s from server..."
3658 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
3659
3660 #: nntp/nntp.c:1521
3661 #, c-format
3662 msgid "Server %s does not support this operation!"
3663 msgstr ""
3664
3665 # ivb (2001/12/08)
3666 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3667 #: pager.c:1374
3668 msgid "PrevPg"
3669 msgstr "RePàg"
3670
3671 # ivb (2001/12/08)
3672 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3673 #: pager.c:1375
3674 msgid "NextPg"
3675 msgstr "AvPàg"
3676
3677 # ivb (2001/12/08)
3678 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3679 #: pager.c:1379
3680 msgid "View Attachm."
3681 msgstr "VeuAdjnt"
3682
3683 # ivb (2001/12/08)
3684 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3685 #: pager.c:1382 pager.c:1391
3686 msgid "Next"
3687 msgstr "Segnt"
3688
3689 #: pager.c:1783 pager.c:1811 pager.c:1841 pager.c:2075
3690 msgid "Bottom of message is shown."
3691 msgstr "El final del missatge ja és visible."
3692
3693 #: pager.c:1798 pager.c:1818 pager.c:1825 pager.c:1832
3694 msgid "Top of message is shown."
3695 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
3696
3697 #: pager.c:1893
3698 msgid "Reverse search: "
3699 msgstr "Cerca cap enrere: "
3700
3701 #: pager.c:1894
3702 msgid "Search: "
3703 msgstr "Cerca: "
3704
3705 #: pager.c:2006
3706 msgid "Help is currently being shown."
3707 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
3708
3709 #: pager.c:2036
3710 msgid "No more quoted text."
3711 msgstr "No hi ha més text citat."
3712
3713 #: pager.c:2053
3714 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3715 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
3716
3717 #: parse.c:580
3718 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3719 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
3720
3721 #: pattern.c:255
3722 #, c-format
3723 msgid "Error in expression: %s"
3724 msgstr "Error en l'expressió: %s"
3725
3726 #: pattern.c:260
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "Empty expression"
3729 msgstr "Error en l'expressió."
3730
3731 #: pattern.c:375
3732 #, c-format
3733 msgid "Invalid day of month: %s"
3734 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
3735
3736 #: pattern.c:387
3737 #, c-format
3738 msgid "Invalid month: %s"
3739 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
3740
3741 #: pattern.c:530
3742 #, c-format
3743 msgid "Invalid relative date: %s"
3744 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
3745
3746 #: pattern.c:543
3747 msgid "error in expression"
3748 msgstr "Error en l'expressió."
3749
3750 #: pattern.c:734 pattern.c:838
3751 #, c-format
3752 msgid "error in pattern at: %s"
3753 msgstr "Error en el patró en: %s"
3754
3755 #: pattern.c:783
3756 #, c-format
3757 msgid "%c: invalid command"
3758 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
3759
3760 #: pattern.c:788
3761 #, c-format
3762 msgid "%c: not supported in this mode"
3763 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
3764
3765 #: pattern.c:799
3766 #, c-format
3767 msgid "missing parameter"
3768 msgstr "Manca un paràmetre."
3769
3770 #: pattern.c:813
3771 #, c-format
3772 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3773 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
3774
3775 #: pattern.c:844
3776 msgid "empty pattern"
3777 msgstr "El patró és buit."
3778
3779 #: pattern.c:1144
3780 #, c-format
3781 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3782 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3783
3784 #: pattern.c:1210 pattern.c:1332
3785 msgid "Compiling search pattern..."
3786 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
3787
3788 #: pattern.c:1228
3789 msgid "Executing command on matching messages..."
3790 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
3791
3792 #: pattern.c:1287
3793 msgid "No messages matched criteria."
3794 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
3795
3796 #: pattern.c:1372
3797 msgid "Search hit bottom without finding match"
3798 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
3799
3800 #: pattern.c:1383
3801 msgid "Search hit top without finding match"
3802 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
3803
3804 #: pattern.c:1405
3805 msgid "Search interrupted."
3806 msgstr "S'ha interromput la recerca."
3807
3808 #: pgp.c:92
3809 msgid "Enter PGP passphrase:"
3810 msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
3811
3812 #: pgp.c:106
3813 msgid "PGP passphrase forgotten."
3814 msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
3815
3816 #: pgp.c:342
3817 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3818 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3819
3820 #: pgp.c:378 pgp.c:612 pgp.c:803
3821 msgid ""
3822 "[-- End of PGP output --]\n"
3823 "\n"
3824 msgstr ""
3825 "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
3826 "\n"
3827
3828 #: pgp.c:395 pgp.c:932
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Could not decrypt PGP message"
3831 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
3832
3833 #: pgp.c:439
3834 #, fuzzy
3835 msgid "Could not decrypt PGP message."
3836 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
3837
3838 #: pgp.c:441 pgp.c:930
3839 #, fuzzy
3840 msgid "PGP message successfully decrypted."
3841 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
3842
3843 #: pgp.c:710
3844 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3845 msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
3846
3847 #: pgp.c:769
3848 msgid ""
3849 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3850 "\n"
3851 msgstr ""
3852 "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3853 "\n"
3854
3855 #: pgp.c:811 postpone.c:555
3856 msgid "Decryption failed."
3857 msgstr "El desxifratge ha fallat."
3858
3859 #: pgp.c:980
3860 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3861 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
3862
3863 #: pgp.c:1402
3864 msgid "Can't invoke PGP"
3865 msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
3866
3867 #: pgp.c:1503
3868 #, c-format
3869 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3870 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
3871
3872 # Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
3873 #: pgp.c:1504
3874 msgid "PGP/M(i)ME"
3875 msgstr "PGP/M(i)ME"
3876
3877 # Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
3878 #: pgp.c:1504
3879 msgid "(i)nline"
3880 msgstr "en lín(i)a"
3881
3882 # ivb (2004/08/16)
3883 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3884 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3885 #: pgp.c:1506
3886 msgid "esabifc"
3887 msgstr "xsgaic"
3888
3889 #: pgpinvoke.c:301
3890 msgid "Fetching PGP key..."
3891 msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
3892
3893 #: pgpkey.c:467
3894 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3895 msgstr ""
3896 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
3897
3898 #: pgpkey.c:510
3899 #, c-format
3900 msgid "PGP keys matching <%s>."
3901 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
3902
3903 #: pgpkey.c:512
3904 #, c-format
3905 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3906 msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
3907
3908 #: pgpkey.c:528 pgpkey.c:719
3909 msgid "Can't open /dev/null"
3910 msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
3911
3912 #: pgpkey.c:699
3913 msgid "Please enter the key ID: "
3914 msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
3915
3916 #: pgpkey.c:727
3917 msgid "Invoking pgp..."
3918 msgstr "S'està invocant «pgp»..."
3919
3920 #: pgpkey.c:752
3921 #, c-format
3922 msgid "PGP Key %s."
3923 msgstr "Clau PGP %s."
3924
3925 #: pop/pop_auth.c:78
3926 msgid "Authenticating (SASL)..."
3927 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
3928
3929 #: pop/pop_auth.c:185
3930 msgid "Authenticating (APOP)..."
3931 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
3932
3933 #: pop/pop_auth.c:213
3934 msgid "APOP authentication failed."
3935 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
3936
3937 #: pop/pop_auth.c:245
3938 #, c-format
3939 msgid "Command USER is not supported by server."
3940 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
3941
3942 #: pop/pop.c:85 pop/pop_lib.c:189
3943 #, c-format
3944 msgid "Command TOP is not supported by server."
3945 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
3946
3947 #: pop/pop.c:110
3948 msgid "Can't write header to temporary file!"
3949 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
3950
3951 #: pop/pop.c:116
3952 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: pop/pop.c:194 pop/pop_lib.c:191
3956 #, c-format
3957 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3958 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
3959
3960 #: pop/pop.c:239 pop/pop.c:539
3961 #, c-format
3962 msgid "%s is an invalid POP path"
3963 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3964
3965 #: pop/pop.c:269
3966 msgid "Fetching list of messages..."
3967 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
3968
3969 #: pop/pop.c:398
3970 msgid "Can't write message to temporary file!"
3971 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
3972
3973 #: pop/pop.c:524
3974 msgid "POP host is not defined."
3975 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
3976
3977 #: pop/pop.c:583
3978 msgid "No new mail in POP mailbox."
3979 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
3980
3981 # ivb (2001/11/30)
3982 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
3983 # ivb  del servidor POP.
3984 #: pop/pop.c:592
3985 msgid "Delete messages from server?"
3986 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
3987
3988 #: pop/pop.c:594
3989 #, c-format
3990 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3991 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
3992
3993 #: pop/pop.c:630
3994 msgid "Error while writing mailbox!"
3995 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
3996
3997 #: pop/pop.c:635
3998 #, c-format
3999 msgid "%s [%d of %d messages read]"
4000 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
4001
4002 #: pop/pop_lib.c:187
4003 msgid "Unable to leave messages on server."
4004 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
4005
4006 #: pop/pop_lib.c:215
4007 #, c-format
4008 msgid "Error connecting to server: %s"
4009 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
4010
4011 #: pop/pop_lib.c:360
4012 msgid "Closing connection to POP server..."
4013 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
4014
4015 #: pop/pop_lib.c:520
4016 msgid "Verifying message indexes..."
4017 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
4018
4019 # ivb (2001/12/08)
4020 # ivb  ABREUJAT!
4021 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
4022 #: pop/pop_lib.c:542
4023 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
4024 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
4025
4026 #: postpone.c:172
4027 msgid "Postponed Messages"
4028 msgstr "Missatges posposats"
4029
4030 #: postpone.c:250 postpone.c:259
4031 msgid "No postponed messages."
4032 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
4033
4034 #: postpone.c:430 postpone.c:449 postpone.c:484
4035 msgid "Illegal PGP header"
4036 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
4037
4038 #: postpone.c:469
4039 msgid "Illegal S/MIME header"
4040 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
4041
4042 #: postpone.c:544
4043 msgid "Decrypting message..."
4044 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
4045
4046 #: query.c:46
4047 msgid "New Query"
4048 msgstr "Nova consulta"
4049
4050 #: query.c:47
4051 msgid "Make Alias"
4052 msgstr "Crea àlies"
4053
4054 #: query.c:48
4055 msgid "Search"
4056 msgstr "Cerca"
4057
4058 #: query.c:95
4059 msgid "Waiting for response..."
4060 msgstr "S'està esperant una resposta..."
4061
4062 #: query.c:215 query.c:241
4063 msgid "Query command not defined."
4064 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
4065
4066 #: query.c:267
4067 #, c-format
4068 msgid "Query"
4069 msgstr "Consulta"
4070
4071 #: query.c:280 query.c:301
4072 msgid "Query: "
4073 msgstr "Consulta: "
4074
4075 #: query.c:286 query.c:308
4076 #, c-format
4077 msgid "Query '%s'"
4078 msgstr "Consulta de «%s»"
4079
4080 #: recvattach.c:60
4081 msgid "Pipe"
4082 msgstr "Redirigeix"
4083
4084 #: recvattach.c:61
4085 msgid "Print"
4086 msgstr "Imprimeix"
4087
4088 #: recvattach.c:426
4089 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
4090 msgstr ""
4091
4092 #: recvattach.c:481
4093 msgid "Saving..."
4094 msgstr "S'està desant..."
4095
4096 #: recvattach.c:486 recvattach.c:566
4097 msgid "Attachment saved."
4098 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
4099
4100 # ivb (2001/12/08)
4101 # ivb  ABREUJAT!
4102 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
4103 #: recvattach.c:577
4104 #, c-format
4105 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
4106 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
4107
4108 #: recvattach.c:593
4109 msgid "Attachment filtered."
4110 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
4111
4112 #: recvattach.c:654
4113 msgid "Filter through: "
4114 msgstr "Filtra amb: "
4115
4116 #: recvattach.c:654
4117 msgid "Pipe to: "
4118 msgstr "Redirigeix a: "
4119
4120 #: recvattach.c:683
4121 #, c-format
4122 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
4123 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
4124
4125 #: recvattach.c:748
4126 msgid "Print tagged attachment(s)?"
4127 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
4128
4129 #: recvattach.c:748
4130 msgid "Print attachment?"
4131 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
4132
4133 #: recvattach.c:976
4134 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
4135 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
4136
4137 #: recvattach.c:989
4138 msgid "Attachments"
4139 msgstr "Fitxers adjunts"
4140
4141 #: recvattach.c:1025
4142 msgid "There are no subparts to show!"
4143 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
4144
4145 #: recvattach.c:1091
4146 msgid "Can't delete attachment from POP server."
4147 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
4148
4149 #: recvattach.c:1100
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
4152 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
4153
4154 #: recvattach.c:1109
4155 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
4156 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
4157
4158 #: recvattach.c:1124 recvattach.c:1137
4159 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
4160 msgstr ""
4161 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
4162
4163 #: recvcmd.c:44
4164 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
4165 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
4166
4167 #: recvcmd.c:206
4168 msgid "Error bouncing message!"
4169 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
4170
4171 #: recvcmd.c:207
4172 msgid "Error bouncing messages!"
4173 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
4174
4175 #: recvcmd.c:397
4176 #, c-format
4177 msgid "Can't open temporary file %s."
4178 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal «%s»."
4179
4180 #: recvcmd.c:426
4181 msgid "Forward as attachments?"
4182 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
4183
4184 # ivb (2001/12/08)
4185 # ivb  ABREUJAT!
4186 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
4187 #: recvcmd.c:440
4188 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
4189 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
4190
4191 #: recvcmd.c:559
4192 msgid "Forward MIME encapsulated?"
4193 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
4194
4195 #: recvcmd.c:565 recvcmd.c:816
4196 #, c-format
4197 msgid "Can't create %s."
4198 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
4199
4200 #: recvcmd.c:684
4201 msgid "Can't find any tagged messages."
4202 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
4203
4204 #: recvcmd.c:713 send.c:764
4205 msgid "No mailing lists found!"
4206 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
4207
4208 # ivb (2001/12/08)
4209 # ivb  ABREUJAT!
4210 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
4211 #: recvcmd.c:794
4212 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
4213 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
4214
4215 #: regex.c:1016
4216 msgid "Success"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: regex.c:1017
4220 msgid "No match"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: regex.c:1018
4224 #, fuzzy
4225 msgid "Invalid regular expression"
4226 msgstr "cerca una expressió regular"
4227
4228 #: regex.c:1019
4229 #, fuzzy
4230 msgid "Invalid collation character"
4231 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
4232
4233 #: regex.c:1020
4234 msgid "Invalid character class name"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: regex.c:1021
4238 msgid "Trailing backslash"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: regex.c:1022
4242 msgid "Invalid back reference"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: regex.c:1023
4246 msgid "Unmatched [ or [^"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: regex.c:1024
4250 msgid "Unmatched ( or \\("
4251 msgstr ""
4252
4253 #: regex.c:1025
4254 msgid "Unmatched \\{"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: regex.c:1026
4258 #, fuzzy
4259 msgid "Invalid content of \\{\\}"
4260 msgstr "No vàlid    "
4261
4262 #: regex.c:1027
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Invalid range end"
4265 msgstr "No vàlid    "
4266
4267 #: regex.c:1028
4268 msgid "Memory exhausted"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: regex.c:1029
4272 #, fuzzy
4273 msgid "Invalid preceding regular expression"
4274 msgstr "cerca una expressió regular"
4275
4276 #: regex.c:1030
4277 #, fuzzy
4278 msgid "Premature end of regular expression"
4279 msgstr "cerca una expressió regular"
4280
4281 #: regex.c:1031
4282 msgid "Regular expression too big"
4283 msgstr ""
4284