Andreas Krennmair:
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.6\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 21:58+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2004-08-16 21:29+0200\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:148
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
27
28 #: account.c:176
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
32
33 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
34 #: recvattach.c:54
35 msgid "Exit"
36 msgstr "Ix"
37
38 # ivb (2001/12/08)
39 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
40 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
41 msgid "Del"
42 msgstr "Esbrr"
43
44 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
45 msgid "Undel"
46 msgstr "Recupera"
47
48 #: addrbook.c:40
49 msgid "Select"
50 msgstr "Selecciona"
51
52 #. __STRCAT_CHECKED__
53 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
54 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
55 #: smime.c:436
56 msgid "Help"
57 msgstr "Ajuda"
58
59 #: addrbook.c:145
60 msgid "You have no aliases!"
61 msgstr "No teniu cap àlies!"
62
63 #: addrbook.c:156
64 msgid "Aliases"
65 msgstr "Àlies"
66
67 #. add a new alias
68 #: alias.c:246
69 msgid "Alias as: "
70 msgstr "Nou àlies: "
71
72 #: alias.c:252
73 msgid "You already have an alias defined with that name!"
74 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
75
76 #: alias.c:258
77 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
78 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
79
80 #: alias.c:283
81 msgid "Address: "
82 msgstr "Adreça: "
83
84 #: alias.c:293 send.c:206
85 #, c-format
86 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
87 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
88
89 #: alias.c:305
90 msgid "Personal name: "
91 msgstr "Nom personal: "
92
93 #: alias.c:314
94 #, c-format
95 msgid "[%s = %s] Accept?"
96 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
97
98 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
99 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
100 msgid "Save to file: "
101 msgstr "Guarda en el fitxer: "
102
103 #: alias.c:346
104 msgid "Alias added."
105 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
106
107 # ivb (2001/12/08)
108 # ivb  ABREUJAT!
109 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
110 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
111 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
112 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
113
114 #. For now, editing requires a file, no piping
115 #: attach.c:125
116 #, c-format
117 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
118 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
119
120 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
121 #: curs_lib.c:428
122 #, c-format
123 msgid "Error running \"%s\"!"
124 msgstr "Error en executar «%s»!"
125
126 #: attach.c:143
127 msgid "Failure to open file to parse headers."
128 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
129
130 #: attach.c:174
131 msgid "Failure to open file to strip headers."
132 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
133
134 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
135 #: attach.c:183
136 msgid "Failure to rename file."
137 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
138
139 # ivb (2001/12/08)
140 # ivb  ABREUJAT!
141 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
142 #: attach.c:196
143 #, c-format
144 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
145 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
146
147 #. For now, editing requires a file, no piping
148 #: attach.c:257
149 #, c-format
150 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
151 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
152
153 #: attach.c:275
154 #, c-format
155 msgid "No mailcap edit entry for %s"
156 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
157
158 #: attach.c:438
159 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
160 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
161
162 #: attach.c:451
163 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
164 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
165
166 #: attach.c:541
167 msgid "Cannot create filter"
168 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
169
170 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
171 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
172 msgid "Can't create filter"
173 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
174
175 #: attach.c:835
176 msgid "Write fault!"
177 msgstr "Error d'escriptura!"
178
179 #: attach.c:1077
180 msgid "I don't know how to print that!"
181 msgstr "No sé com imprimir això!"
182
183 #: browser.c:45
184 msgid "Chdir"
185 msgstr "Canvia directori"
186
187 #: browser.c:46
188 msgid "Mask"
189 msgstr "Màscara"
190
191 #: browser.c:381 browser.c:968
192 #, c-format
193 msgid "%s is not a directory."
194 msgstr "«%s» no és un directori."
195
196 # ivb (2001/12/07)
197 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
198 #: browser.c:501
199 #, c-format
200 msgid "Mailboxes [%d]"
201 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
202
203 #: browser.c:508
204 #, c-format
205 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
206 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
207
208 #: browser.c:512
209 #, c-format
210 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
211 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
212
213 #: browser.c:524
214 msgid "Can't attach a directory!"
215 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
216
217 #: browser.c:655 browser.c:1035 browser.c:1132
218 msgid "No files match the file mask"
219 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
220
221 #: browser.c:860
222 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
223 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
224
225 #: browser.c:880
226 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
227 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
228
229 #: browser.c:888
230 #, c-format
231 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
232 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
233
234 #: browser.c:902
235 msgid "Mailbox deleted."
236 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
237
238 #: browser.c:908
239 msgid "Mailbox not deleted."
240 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
241
242 #: browser.c:927
243 msgid "Chdir to: "
244 msgstr "Canvia al directori: "
245
246 #: browser.c:956 browser.c:1028
247 msgid "Error scanning directory."
248 msgstr "Error en llegir el directori."
249
250 #: browser.c:979
251 msgid "File Mask: "
252 msgstr "Màscara de fitxers: "
253
254 #: browser.c:1051
255 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
256 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
257
258 #: browser.c:1052
259 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
260 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
261
262 # ivb (2004/03/20)
263 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
264 #: browser.c:1053
265 msgid "dazn"
266 msgstr "damn"
267
268 #: browser.c:1119
269 msgid "New file name: "
270 msgstr "Nom del nou fitxer: "
271
272 #: browser.c:1150
273 msgid "Can't view a directory"
274 msgstr "No es pot veure un directori."
275
276 #: browser.c:1167
277 msgid "Error trying to view file"
278 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
279
280 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
281 #: buffy.c:446
282 msgid "New mail in "
283 msgstr "Hi ha correu nou en "
284
285 #: color.c:326
286 #, c-format
287 msgid "%s: color not supported by term"
288 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
289
290 #: color.c:332
291 #, c-format
292 msgid "%s: no such color"
293 msgstr "%s: El color no existeix."
294
295 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
296 #, c-format
297 msgid "%s: no such object"
298 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
299
300 # ivb (2001/11/18)
301 # ivb  «index» és una paraula clau.
302 #: color.c:385
303 #, c-format
304 msgid "%s: command valid only for index object"
305 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
306
307 #: color.c:393
308 #, c-format
309 msgid "%s: too few arguments"
310 msgstr "%s: Manquen arguments."
311
312 #: color.c:567
313 msgid "Missing arguments."
314 msgstr "Manquen arguments."
315
316 #: color.c:606 color.c:617
317 msgid "color: too few arguments"
318 msgstr "color: Manquen arguments."
319
320 #: color.c:640
321 msgid "mono: too few arguments"
322 msgstr "mono: Manquen arguments."
323
324 #: color.c:660
325 #, c-format
326 msgid "%s: no such attribute"
327 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
328
329 # ivb (2001/12/08)
330 # ivb  També apareix com a error aïllat.
331 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
332 msgid "too few arguments"
333 msgstr "Manquen arguments."
334
335 # ivb (2001/12/08)
336 # ivb  També apareix com a error aïllat.
337 #: color.c:709 hook.c:83
338 msgid "too many arguments"
339 msgstr "Sobren arguments."
340
341 # ivb (2001/12/08)
342 # ivb  També apareix com a error aïllat.
343 #: color.c:725
344 msgid "default colors not supported"
345 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
346
347 #. find out whether or not the verify signature
348 #: commands.c:92
349 msgid "Verify PGP signature?"
350 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
351
352 #: commands.c:117 mbox.c:737
353 msgid "Could not create temporary file!"
354 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
355
356 #: commands.c:130
357 msgid "Cannot create display filter"
358 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
359
360 #: commands.c:150
361 msgid "Could not copy message"
362 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
363
364 #: commands.c:186
365 msgid "S/MIME signature successfully verified."
366 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
367
368 #: commands.c:188
369 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
370 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
371
372 #: commands.c:191 commands.c:202
373 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
374 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
375
376 #: commands.c:193
377 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
378 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
379
380 #: commands.c:200
381 msgid "PGP signature successfully verified."
382 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
383
384 #: commands.c:204
385 msgid "PGP signature could NOT be verified."
386 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
387
388 #: commands.c:227
389 msgid "Command: "
390 msgstr "Ordre: "
391
392 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
393 msgid "Bounce message to: "
394 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
395
396 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
397 msgid "Bounce tagged messages to: "
398 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
399
400 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
401 msgid "Error parsing address!"
402 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
403
404 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
405 #, c-format
406 msgid "Bad IDN: '%s'"
407 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
408
409 # ivb (2001/12/02)
410 # ivb  El programa posa l'interrogant.
411 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
412 #, c-format
413 msgid "Bounce message to %s"
414 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
415
416 # ivb (2001/12/02)
417 # ivb  El programa posa l'interrogant.
418 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
419 #, c-format
420 msgid "Bounce messages to %s"
421 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
422
423 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
424 msgid "Message not bounced."
425 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
426
427 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
428 msgid "Messages not bounced."
429 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
430
431 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
432 msgid "Message bounced."
433 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
434
435 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
436 msgid "Messages bounced."
437 msgstr "S'han redirigit els missatges."
438
439 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
440 msgid "Can't create filter process"
441 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
442
443 #: commands.c:465
444 msgid "Pipe to command: "
445 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
446
447 #: commands.c:482
448 msgid "No printing command has been defined."
449 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
450
451 #: commands.c:487
452 msgid "Print message?"
453 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
454
455 #: commands.c:487
456 msgid "Print tagged messages?"
457 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
458
459 #: commands.c:496
460 msgid "Message printed"
461 msgstr "S'ha imprés el missatge."
462
463 #: commands.c:496
464 msgid "Messages printed"
465 msgstr "S'han imprés els missatges."
466
467 #: commands.c:498
468 msgid "Message could not be printed"
469 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
470
471 #: commands.c:499
472 msgid "Messages could not be printed"
473 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
474
475 #: commands.c:508
476 msgid ""
477 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
478 "(p)am?: "
479 msgstr ""
480 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
481 "m?: "
482
483 #: commands.c:509
484 msgid ""
485 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
486 "am?: "
487 msgstr ""
488 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
489 "m?: "
490
491 # ivb (2004/08/16)
492 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
493 #: commands.c:510
494 msgid "dfrsotuzcp"
495 msgstr "dortsfcmpa"
496
497 #: commands.c:567
498 msgid "Shell command: "
499 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
500
501 #: commands.c:709
502 #, c-format
503 msgid "Decode-save%s to mailbox"
504 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
505
506 #: commands.c:710
507 #, c-format
508 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
509 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
510
511 #: commands.c:711
512 #, c-format
513 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
514 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
515
516 #: commands.c:712
517 #, c-format
518 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
519 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
520
521 #: commands.c:713
522 #, c-format
523 msgid "Save%s to mailbox"
524 msgstr "Desa%s en la bústia"
525
526 #: commands.c:713
527 #, c-format
528 msgid "Copy%s to mailbox"
529 msgstr "Còpia%s en la bústia"
530
531 #: commands.c:714
532 msgid " tagged"
533 msgstr " els marcats"
534
535 #: commands.c:787
536 #, c-format
537 msgid "Copying to %s..."
538 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
539
540 #: commands.c:909
541 #, c-format
542 msgid "Convert to %s upon sending?"
543 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
544
545 #: commands.c:919
546 #, c-format
547 msgid "Content-Type changed to %s."
548 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
549
550 #: commands.c:924
551 #, c-format
552 msgid "Character set changed to %s; %s."
553 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
554
555 #: commands.c:926
556 msgid "not converting"
557 msgstr "es farà conversió"
558
559 #: commands.c:926
560 msgid "converting"
561 msgstr "no es farà conversió"
562
563 #: compose.c:47
564 msgid "There are no attachments."
565 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
566
567 #: compose.c:89
568 msgid "Send"
569 msgstr "Envia"
570
571 #: compose.c:90 remailer.c:487
572 msgid "Abort"
573 msgstr "Avorta"
574
575 #: compose.c:94 compose.c:668
576 msgid "Attach file"
577 msgstr "Ajunta fitxer"
578
579 #: compose.c:95
580 msgid "Descrip"
581 msgstr "Descriu"
582
583 #: compose.c:132
584 msgid "Sign, Encrypt"
585 msgstr "Signa i xifra"
586
587 #: compose.c:134
588 msgid "Encrypt"
589 msgstr "Xifra"
590
591 #: compose.c:136
592 msgid "Sign"
593 msgstr "Signa"
594
595 #: compose.c:138
596 msgid "Clear"
597 msgstr "En clar"
598
599 #: compose.c:145
600 msgid " (inline)"
601 msgstr " (en línia)"
602
603 #: compose.c:147
604 msgid " (PGP/MIME)"
605 msgstr " (PGP/MIME)"
606
607 # ivb (2001/11/19)
608 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
609 #: compose.c:155 compose.c:159
610 msgid " sign as: "
611 msgstr "  signa com a: "
612
613 #: compose.c:155 compose.c:159
614 msgid "<default>"
615 msgstr "<per defecte>"
616
617 #: compose.c:167
618 msgid "Encrypt with: "
619 msgstr "Xifra amb: "
620
621 #: compose.c:221
622 #, c-format
623 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
624 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
625
626 # ivb (2001/11/19)
627 # ivb  ABREUJAR!
628 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
629 #: compose.c:229
630 #, c-format
631 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
632 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
633
634 #: compose.c:272
635 msgid "-- Attachments"
636 msgstr "-- Fitxers adjunts"
637
638 #: compose.c:302
639 #, c-format
640 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
641 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
642
643 #: compose.c:325
644 msgid "You may not delete the only attachment."
645 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
646
647 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
648 #: compose.c:601 send.c:1486
649 #, c-format
650 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
651 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
652
653 #: compose.c:684
654 msgid "Attaching selected files..."
655 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
656
657 #: compose.c:695
658 #, c-format
659 msgid "Unable to attach %s!"
660 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
661
662 #: compose.c:714
663 msgid "Open mailbox to attach message from"
664 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
665
666 #: compose.c:752
667 msgid "No messages in that folder."
668 msgstr "La carpeta no conté missatges."
669
670 #: compose.c:761
671 msgid "Tag the messages you want to attach!"
672 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
673
674 #: compose.c:793
675 msgid "Unable to attach!"
676 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
677
678 #: compose.c:842
679 msgid "Recoding only affects text attachments."
680 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
681
682 #: compose.c:847
683 msgid "The current attachment won't be converted."
684 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
685
686 #: compose.c:849
687 msgid "The current attachment will be converted."
688 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
689
690 #: compose.c:924
691 msgid "Invalid encoding."
692 msgstr "La codificació no és vàlida."
693
694 #: compose.c:950
695 msgid "Save a copy of this message?"
696 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
697
698 #: compose.c:1006
699 msgid "Rename to: "
700 msgstr "Reanomena a: "
701
702 # ivb (2001/11/19)
703 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
704 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
705 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
706 #, c-format
707 msgid "Can't stat %s: %s"
708 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
709
710 #: compose.c:1038
711 msgid "New file: "
712 msgstr "Nou fitxer: "
713
714 #: compose.c:1051
715 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
716 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
717
718 #: compose.c:1057
719 #, c-format
720 msgid "Unknown Content-Type %s"
721 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
722
723 #: compose.c:1070
724 #, c-format
725 msgid "Can't create file %s"
726 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
727
728 # ivb (2001/11/20)
729 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
730 #: compose.c:1078
731 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
732 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
733
734 #: compose.c:1139
735 msgid "Postpone this message?"
736 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
737
738 #: compose.c:1196
739 msgid "Write message to mailbox"
740 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
741
742 #: compose.c:1199
743 #, c-format
744 msgid "Writing message to %s ..."
745 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
746
747 #: compose.c:1208
748 msgid "Message written."
749 msgstr "S'ha escrit el missatge."
750
751 #: compose.c:1220
752 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
753 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
754
755 #: compose.c:1246
756 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
757 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
758
759 #: crypt.c:69
760 #, c-format
761 msgid " (current time: %c)"
762 msgstr " (data actual: %c)"
763
764 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
765 #: crypt.c:75
766 #, c-format
767 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
768 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
769
770 #: crypt.c:90
771 msgid "Passphrase(s) forgotten."
772 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
773
774 #. they really want to send it inline... go for it
775 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
776 msgid "Invoking PGP..."
777 msgstr "S'està invocant PGP..."
778
779 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
780 # ABREUJAT!  ivb
781 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
782 #. otherwise inline won't work...ask for revert
783 #: crypt.c:157
784 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
785 msgstr ""
786 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
787
788 #. abort
789 #: crypt.c:159 send.c:1438
790 msgid "Mail not sent."
791 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
792
793 #: crypt.c:395
794 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
795 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
796
797 #: crypt.c:614 crypt.c:658
798 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
799 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
800
801 #: crypt.c:638 crypt.c:678
802 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
803 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
804
805 #: crypt.c:799
806 msgid ""
807 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
808 "\n"
809 msgstr ""
810 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
811 "\n"
812
813 #: crypt.c:821
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
817 "\n"
818 msgstr ""
819 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
820 "[-- no és conegut! --]\n"
821 "\n"
822
823 #: crypt.c:861
824 #, c-format
825 msgid ""
826 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
827 "\n"
828 msgstr ""
829 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
830 "\n"
831
832 #. Now display the signed body
833 #: crypt.c:873
834 msgid ""
835 "[-- The following data is signed --]\n"
836 "\n"
837 msgstr ""
838 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
839 "\n"
840
841 #: crypt.c:879
842 msgid ""
843 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
844 "\n"
845 msgstr ""
846 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
847 "\n"
848
849 #: crypt.c:885
850 msgid ""
851 "\n"
852 "[-- End of signed data --]\n"
853 msgstr ""
854 "\n"
855 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
856
857 #: curs_lib.c:190
858 msgid "yes"
859 msgstr "sí"
860
861 #: curs_lib.c:191
862 msgid "no"
863 msgstr "no"
864
865 #. restore blocking operation
866 #: curs_lib.c:287
867 msgid "Exit Mutt?"
868 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
869
870 # ivb (2001/12/08)
871 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
872 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
873 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
874 msgid "unknown error"
875 msgstr "Error desconegut"
876
877 #: curs_lib.c:400
878 msgid "Press any key to continue..."
879 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
880
881 #: curs_lib.c:444
882 msgid " ('?' for list): "
883 msgstr " («?» llista): "
884
885 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
886 msgid "No mailbox is open."
887 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
888
889 #: curs_main.c:52
890 msgid "There are no messages."
891 msgstr "No hi ha cap missatge."
892
893 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
894 msgid "Mailbox is read-only."
895 msgstr "La bústia és de només lectura."
896
897 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
898 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
899 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
900
901 #: curs_main.c:55
902 msgid "No visible messages."
903 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
904
905 #: curs_main.c:248
906 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
907 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
908
909 #: curs_main.c:255
910 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
911 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
912
913 #: curs_main.c:260
914 msgid "Changes to folder will not be written."
915 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
916
917 #: curs_main.c:401
918 msgid "Quit"
919 msgstr "Ix"
920
921 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
922 msgid "Save"
923 msgstr "Desa"
924
925 #: curs_main.c:405 query.c:49
926 msgid "Mail"
927 msgstr "Nou correu"
928
929 # ivb (2001/12/08)
930 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
931 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
932 msgid "Reply"
933 msgstr "Respon"
934
935 #: curs_main.c:407
936 msgid "Group"
937 msgstr "Grup"
938
939 #: curs_main.c:496
940 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
941 msgstr ""
942 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
943
944 #: curs_main.c:499
945 msgid "New mail in this mailbox."
946 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
947
948 #: curs_main.c:503
949 msgid "Mailbox was externally modified."
950 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
951
952 #: curs_main.c:621
953 msgid "No tagged messages."
954 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
955
956 #: curs_main.c:657 menu.c:901
957 msgid "Nothing to do."
958 msgstr "No hi ha res a fer."
959
960 #: curs_main.c:743
961 msgid "Jump to message: "
962 msgstr "Salta al missatge: "
963
964 #: curs_main.c:749
965 msgid "Argument must be a message number."
966 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
967
968 #: curs_main.c:782
969 msgid "That message is not visible."
970 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
971
972 #: curs_main.c:785
973 msgid "Invalid message number."
974 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
975
976 #: curs_main.c:804
977 msgid "Delete messages matching: "
978 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
979
980 #: curs_main.c:826
981 msgid "No limit pattern is in effect."
982 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
983
984 # ivb (2001/12/08)
985 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
986 #. i18n: ask for a limit to apply
987 #: curs_main.c:831
988 #, c-format
989 msgid "Limit: %s"
990 msgstr "Límit: %s"
991
992 #: curs_main.c:841
993 msgid "Limit to messages matching: "
994 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
995
996 #: curs_main.c:873
997 msgid "Quit Mutt?"
998 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
999
1000 #: curs_main.c:952
1001 msgid "Tag messages matching: "
1002 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
1003
1004 #: curs_main.c:966
1005 msgid "Undelete messages matching: "
1006 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
1007
1008 #: curs_main.c:974
1009 msgid "Untag messages matching: "
1010 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
1011
1012 #: curs_main.c:1053
1013 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1014 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1015
1016 #: curs_main.c:1055
1017 msgid "Open mailbox"
1018 msgstr "Obri la bústia"
1019
1020 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
1021 #, c-format
1022 msgid "%s is not a mailbox."
1023 msgstr "«%s» no és una bústia."
1024
1025 #: curs_main.c:1165
1026 msgid "Exit Mutt without saving?"
1027 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1028
1029 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
1030 msgid "You are on the last message."
1031 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
1032
1033 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
1034 msgid "No undeleted messages."
1035 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1036
1037 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
1038 msgid "You are on the first message."
1039 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
1040
1041 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
1042 msgid "Search wrapped to top."
1043 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
1044
1045 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
1046 msgid "Search wrapped to bottom."
1047 msgstr "La recerca ha tornat al final."
1048
1049 # ivb (2001/12/08)
1050 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1051 #: curs_main.c:1392
1052 msgid "No new messages"
1053 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1054
1055 # ivb (2001/12/08)
1056 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1057 #: curs_main.c:1392
1058 msgid "No unread messages"
1059 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1060
1061 #: curs_main.c:1393
1062 msgid " in this limited view"
1063 msgstr " en aquesta vista limitada."
1064
1065 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1066 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1067 msgstr "No es pot canviar el senyalador «important» en un servidor POP."
1068
1069 #: curs_main.c:1538
1070 msgid "No more threads."
1071 msgstr "No hi ha més fils."
1072
1073 #: curs_main.c:1540
1074 msgid "You are on the first thread."
1075 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
1076
1077 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1078 #: thread.c:1132
1079 msgid "Threading is not enabled."
1080 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
1081
1082 #: curs_main.c:1624
1083 msgid "Thread contains unread messages."
1084 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
1085
1086 #: curs_main.c:1811
1087 msgid "Can't edit message on POP server."
1088 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
1089
1090 #.
1091 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1092 #. * declared "static" (sigh)
1093 #.
1094 #: edit.c:41
1095 msgid ""
1096 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1097 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1098 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1099 "~f messages\tinclude messages\n"
1100 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1101 "~h\t\tedit the message header\n"
1102 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1103 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1104 "~p\t\tprint the message\n"
1105 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1106 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1107 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1108 "~u\t\trecall the previous line\n"
1109 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1110 "~w file\t\twrite message to file\n"
1111 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1112 "~?\t\tthis message\n"
1113 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1114 msgstr ""
1115 "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
1116 "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
1117 "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
1118 "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
1119 "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
1120 "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
1121 "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
1122 "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
1123 "~p\t\timprimeix el missatge\n"
1124 "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
1125 "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
1126 "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
1127 "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
1128 "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
1129 "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
1130 "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
1131 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
1132 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
1133
1134 #: edit.c:186
1135 #, c-format
1136 msgid "%d: invalid message number.\n"
1137 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
1138
1139 #: edit.c:328
1140 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1141 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
1142
1143 #: edit.c:386
1144 msgid "No mailbox.\n"
1145 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
1146
1147 #: edit.c:390
1148 msgid "Message contains:\n"
1149 msgstr "Contingut del missatge:\n"
1150
1151 #: edit.c:394 edit.c:451
1152 msgid "(continue)\n"
1153 msgstr "(continuar)\n"
1154
1155 #: edit.c:407
1156 msgid "missing filename.\n"
1157 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
1158
1159 #: edit.c:427
1160 msgid "No lines in message.\n"
1161 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
1162
1163 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
1164 #: edit.c:444
1165 #, c-format
1166 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1167 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
1168
1169 #: edit.c:462
1170 #, c-format
1171 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1172 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
1173
1174 #: editmsg.c:78
1175 #, c-format
1176 msgid "could not create temporary folder: %s"
1177 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
1178
1179 #: editmsg.c:90
1180 #, c-format
1181 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1182 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
1183
1184 #: editmsg.c:107
1185 #, c-format
1186 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1187 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
1188
1189 #: editmsg.c:122
1190 msgid "Message file is empty!"
1191 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1192
1193 #: editmsg.c:129
1194 msgid "Message not modified!"
1195 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1196
1197 #: editmsg.c:137
1198 #, c-format
1199 msgid "Can't open message file: %s"
1200 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
1201
1202 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1203 #, c-format
1204 msgid "Can't append to folder: %s"
1205 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
1206
1207 #: editmsg.c:203
1208 #, c-format
1209 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1210 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1211
1212 # ivb (2001/12/08)
1213 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1214 #: flags.c:336
1215 msgid "Set flag"
1216 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
1217
1218 # ivb (2001/12/08)
1219 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1220 #: flags.c:336
1221 msgid "Clear flag"
1222 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
1223
1224 #: handler.c:1349
1225 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1226 msgstr ""
1227 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
1228
1229 #: handler.c:1459
1230 #, c-format
1231 msgid "[-- Attachment #%d"
1232 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
1233
1234 #: handler.c:1471
1235 #, c-format
1236 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1237 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
1238
1239 #: handler.c:1534
1240 #, c-format
1241 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1242 msgstr ""
1243 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1244 "[-- «%s» --]\n"
1245
1246 # ivb (2001/12/08)
1247 # ivb  ABREUJAT!
1248 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
1249 #: handler.c:1535
1250 #, c-format
1251 msgid "Invoking autoview command: %s"
1252 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
1253
1254 #: handler.c:1567
1255 #, c-format
1256 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1257 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
1258
1259 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1260 #, c-format
1261 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1262 msgstr ""
1263 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1264 "[-- «%s» --]\n"
1265
1266 #: handler.c:1643
1267 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1268 msgstr ""
1269 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
1270 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
1271
1272 #: handler.c:1662
1273 #, c-format
1274 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1275 msgstr ""
1276 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
1277 "[-- "
1278
1279 #: handler.c:1669
1280 #, c-format
1281 msgid "(size %s bytes) "
1282 msgstr "(amb mida %s octets) "
1283
1284 #: handler.c:1671
1285 msgid "has been deleted --]\n"
1286 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
1287
1288 #: handler.c:1676
1289 #, c-format
1290 msgid "[-- on %s --]\n"
1291 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
1292
1293 #: handler.c:1681
1294 #, c-format
1295 msgid "[-- name: %s --]\n"
1296 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
1297
1298 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1299 #, c-format
1300 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1301 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
1302
1303 #: handler.c:1696
1304 msgid ""
1305 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1306 "[-- expired. --]\n"
1307 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
1308
1309 #: handler.c:1714
1310 #, c-format
1311 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1312 msgstr ""
1313 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
1314 "[-- no es suporta. --]\n"
1315
1316 #: handler.c:1822
1317 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1318 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
1319
1320 #: handler.c:1832
1321 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1322 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
1323
1324 #: handler.c:1872
1325 msgid "Unable to open temporary file!"
1326 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
1327
1328 #: handler.c:1933
1329 #, c-format
1330 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1331 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
1332
1333 #: handler.c:1938
1334 #, c-format
1335 msgid "(use '%s' to view this part)"
1336 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
1337
1338 #: handler.c:1940
1339 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1340 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
1341
1342 #: headers.c:177
1343 #, c-format
1344 msgid "%s: unable to attach file"
1345 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
1346
1347 #: help.c:282
1348 msgid "ERROR: please report this bug"
1349 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
1350
1351 # ivb (2001/12/07)
1352 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
1353 #: help.c:324
1354 msgid "<UNKNOWN>"
1355 msgstr "<DESCONEGUT>"
1356
1357 #: help.c:336
1358 msgid ""
1359 "\n"
1360 "Generic bindings:\n"
1361 "\n"
1362 msgstr ""
1363 "\n"
1364 "Vincles genèrics:\n"
1365 "\n"
1366
1367 #: help.c:340
1368 msgid ""
1369 "\n"
1370 "Unbound functions:\n"
1371 "\n"
1372 msgstr ""
1373 "\n"
1374 "Funcions no vinculades:\n"
1375 "\n"
1376
1377 # ivb (2001/12/08)
1378 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
1379 #: help.c:348
1380 #, c-format
1381 msgid "Help for %s"
1382 msgstr "Ajuda de «%s»"
1383
1384 #: hook.c:246
1385 #, c-format
1386 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1387 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
1388
1389 #: hook.c:258
1390 #, c-format
1391 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1392 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
1393
1394 #: hook.c:264
1395 #, c-format
1396 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1397 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
1398
1399 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1400 msgid "No authenticators available"
1401 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
1402
1403 #: imap/auth_anon.c:43
1404 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1405 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
1406
1407 #: imap/auth_anon.c:73
1408 msgid "Anonymous authentication failed."
1409 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
1410
1411 #: imap/auth_cram.c:48
1412 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1413 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
1414
1415 #: imap/auth_cram.c:128
1416 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1417 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
1418
1419 #. now begin login
1420 #: imap/auth_gss.c:105
1421 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1422 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
1423
1424 #: imap/auth_gss.c:268
1425 msgid "GSSAPI authentication failed."
1426 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
1427
1428 #: imap/auth_login.c:38
1429 msgid "LOGIN disabled on this server."
1430 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
1431
1432 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1433 msgid "Logging in..."
1434 msgstr "S'està entrant..."
1435
1436 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1437 msgid "Login failed."
1438 msgstr "L'entrada ha fallat."
1439
1440 #: imap/auth_sasl.c:116
1441 #, c-format
1442 msgid "Authenticating (%s)..."
1443 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
1444
1445 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1446 msgid "SASL authentication failed."
1447 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
1448
1449 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:542
1450 #, c-format
1451 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1452 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
1453
1454 #: imap/browse.c:85
1455 msgid "Getting namespaces..."
1456 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
1457
1458 #: imap/browse.c:94
1459 msgid "Getting folder list..."
1460 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
1461
1462 #: imap/browse.c:223
1463 msgid "No such folder"
1464 msgstr "La carpeta no existeix."
1465
1466 #: imap/browse.c:281
1467 msgid "Create mailbox: "
1468 msgstr "Crea la bústia: "
1469
1470 #: imap/browse.c:286
1471 msgid "Mailbox must have a name."
1472 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
1473
1474 #: imap/browse.c:294
1475 msgid "Mailbox created."
1476 msgstr "S'ha creat la bústia."
1477
1478 #: imap/command.c:294
1479 msgid "Mailbox closed"
1480 msgstr "S'ha tancat la bústia."
1481
1482 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1483 #. * than we previously saw
1484 #.
1485 #: imap/command.c:336
1486 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1487 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
1488
1489 #: imap/imap.c:151
1490 #, c-format
1491 msgid "Closing connection to %s..."
1492 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
1493
1494 #: imap/imap.c:311
1495 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1496 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
1497
1498 #: imap/imap.c:402
1499 #, c-format
1500 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1501 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor: %s"
1502
1503 #: imap/imap.c:422 pop_lib.c:284
1504 msgid "Secure connection with TLS?"
1505 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
1506
1507 #: imap/imap.c:435 pop_lib.c:308
1508 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1509 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
1510
1511 #: imap/imap.c:573
1512 #, c-format
1513 msgid "Selecting %s..."
1514 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
1515
1516 #: imap/imap.c:709
1517 msgid "Error opening mailbox"
1518 msgstr "Error en obrir la bústia."
1519
1520 #. STATUS not supported
1521 #: imap/imap.c:763
1522 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1523 msgstr "Aquest servidor no permet afegir a les bústies IMAP."
1524
1525 #. command failed cause folder doesn't exist
1526 #: imap/imap.c:772 imap/message.c:720 muttlib.c:1234
1527 #, c-format
1528 msgid "Create %s?"
1529 msgstr "Voleu crear «%s»?"
1530
1531 #: imap/imap.c:958 pop.c:465
1532 #, c-format
1533 msgid "Marking %d messages deleted..."
1534 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
1535
1536 #: imap/imap.c:967
1537 msgid "Expunge failed"
1538 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
1539
1540 #: imap/imap.c:982
1541 #, c-format
1542 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1543 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
1544
1545 #: imap/imap.c:1066
1546 msgid "Expunging messages from server..."
1547 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1548
1549 #: imap/imap.c:1071
1550 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1551 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
1552
1553 #: imap/imap.c:1105
1554 msgid "CLOSE failed"
1555 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
1556
1557 #: imap/imap.c:1348
1558 msgid "Bad mailbox name"
1559 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
1560
1561 #: imap/imap.c:1360
1562 #, c-format
1563 msgid "Subscribing to %s..."
1564 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
1565
1566 #: imap/imap.c:1362
1567 #, c-format
1568 msgid "Unsubscribing to %s..."
1569 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
1570
1571 #. Unable to fetch headers for lower versions
1572 #: imap/message.c:94
1573 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1574 msgstr ""
1575 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
1576
1577 #: imap/message.c:107
1578 #, c-format
1579 msgid "Could not create temporary file %s"
1580 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
1581
1582 #: imap/message.c:134
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1585 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1586
1587 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1588 #, c-format
1589 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1590 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1591
1592 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1593 msgid "Fetching message..."
1594 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1595
1596 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1597 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1598 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
1599
1600 #: imap/message.c:586
1601 msgid "Uploading message ..."
1602 msgstr "S'està penjant el missatge..."
1603
1604 #: imap/message.c:696
1605 #, c-format
1606 msgid "Copying %d messages to %s..."
1607 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
1608
1609 #: imap/message.c:700
1610 #, c-format
1611 msgid "Copying message %d to %s..."
1612 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
1613
1614 #: imap/util.c:241
1615 msgid "Continue?"
1616 msgstr "Voleu continuar?"
1617
1618 #: init.c:385
1619 #, c-format
1620 msgid "Bad regexp: %s"
1621 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
1622
1623 #: init.c:678
1624 msgid "spam: no matching pattern"
1625 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
1626
1627 #: init.c:680
1628 msgid "nospam: no matching pattern"
1629 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
1630
1631 #: init.c:883
1632 msgid "alias: no address"
1633 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
1634
1635 #: init.c:928
1636 #, c-format
1637 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1638 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
1639
1640 #: init.c:1006
1641 msgid "invalid header field"
1642 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
1643
1644 #: init.c:1059
1645 #, c-format
1646 msgid "%s: unknown sorting method"
1647 msgstr "%s: El mètode d'ordenació no és conegut."
1648
1649 #: init.c:1169
1650 #, c-format
1651 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1652 msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressió regular: %s\n"
1653
1654 #: init.c:1234
1655 #, c-format
1656 msgid "%s: unknown variable"
1657 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
1658
1659 #: init.c:1243
1660 #, c-format
1661 msgid "prefix is illegal with reset"
1662 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
1663
1664 #: init.c:1249
1665 #, c-format
1666 msgid "value is illegal with reset"
1667 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
1668
1669 # ivb (2001/11/24)
1670 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
1671 #: init.c:1288
1672 #, c-format
1673 msgid "%s is set"
1674 msgstr "«%s» està activada."
1675
1676 # ivb (2001/11/24)
1677 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
1678 #: init.c:1288
1679 #, c-format
1680 msgid "%s is unset"
1681 msgstr "«%s» no està activada."
1682
1683 #: init.c:1478
1684 #, c-format
1685 msgid "%s: invalid mailbox type"
1686 msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
1687
1688 #: init.c:1503 init.c:1548
1689 #, c-format
1690 msgid "%s: invalid value"
1691 msgstr "%s: El valor no és vàlid."
1692
1693 #: init.c:1589
1694 #, c-format
1695 msgid "%s: Unknown type."
1696 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
1697
1698 #: init.c:1615
1699 #, c-format
1700 msgid "%s: unknown type"
1701 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
1702
1703 #: init.c:1674
1704 #, c-format
1705 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1706 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
1707
1708 #. the muttrc source keyword
1709 #: init.c:1697
1710 #, c-format
1711 msgid "source: errors in %s"
1712 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
1713
1714 # ivb (2001/12/08)
1715 # ivb  ABREUJAT!
1716 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
1717 #: init.c:1698
1718 #, c-format
1719 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1720 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
1721
1722 #: init.c:1712
1723 #, c-format
1724 msgid "source: error at %s"
1725 msgstr "source: Error en «%s»."
1726
1727 #: init.c:1717
1728 msgid "source: too many arguments"
1729 msgstr "source: Sobren arguments."
1730
1731 #: init.c:1768
1732 #, c-format
1733 msgid "%s: unknown command"
1734 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
1735
1736 #: init.c:2157
1737 #, c-format
1738 msgid "Error in command line: %s\n"
1739 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1740
1741 #: init.c:2206
1742 msgid "unable to determine home directory"
1743 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
1744
1745 #: init.c:2214
1746 msgid "unable to determine username"
1747 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
1748
1749 #: keymap.c:463
1750 msgid "Macro loop detected."
1751 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
1752
1753 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1754 msgid "Key is not bound."
1755 msgstr "La tecla no està vinculada."
1756
1757 #: keymap.c:685
1758 #, c-format
1759 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1760 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
1761
1762 #: keymap.c:696
1763 msgid "push: too many arguments"
1764 msgstr "push: Sobren arguments."
1765
1766 #: keymap.c:726
1767 #, c-format
1768 msgid "%s: no such menu"
1769 msgstr "%s: El menú no existeix."
1770
1771 #: keymap.c:741
1772 msgid "null key sequence"
1773 msgstr "La seqüència de tecles és nul·la."
1774
1775 #: keymap.c:828
1776 msgid "bind: too many arguments"
1777 msgstr "bind: Sobren arguments."
1778
1779 #: keymap.c:851
1780 #, c-format
1781 msgid "%s: no such function in map"
1782 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
1783
1784 #: keymap.c:875
1785 msgid "macro: empty key sequence"
1786 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
1787
1788 #: keymap.c:886
1789 msgid "macro: too many arguments"
1790 msgstr "macro: Sobren arguments."
1791
1792 #: keymap.c:922
1793 msgid "exec: no arguments"
1794 msgstr "exec: Manquen arguments."
1795
1796 #: keymap.c:942
1797 #, c-format
1798 msgid "%s: no such function"
1799 msgstr "%s: La funció no existeix."
1800
1801 #: keymap.c:963
1802 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1803 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
1804
1805 #: keymap.c:968
1806 #, c-format
1807 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1808 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1809
1810 # ivb (2001/11/24)
1811 # ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
1812 # ivb  restriccions de longitud.
1813 #: keymap_alldefs.h:5
1814 msgid "null operation"
1815 msgstr "l'operació nul·la"
1816
1817 #: keymap_alldefs.h:6
1818 msgid "end of conditional execution (noop)"
1819 msgstr "termina l'execució condicional (operació nul·la)"
1820
1821 #: keymap_alldefs.h:7
1822 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1823 msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
1824
1825 #: keymap_alldefs.h:8
1826 msgid "view attachment as text"
1827 msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
1828
1829 #: keymap_alldefs.h:9
1830 msgid "Toggle display of subparts"
1831 msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
1832
1833 #: keymap_alldefs.h:10
1834 msgid "move to the bottom of the page"
1835 msgstr "va al final de la pàgina"
1836
1837 #: keymap_alldefs.h:11
1838 msgid "remail a message to another user"
1839 msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
1840
1841 #: keymap_alldefs.h:12
1842 msgid "select a new file in this directory"
1843 msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
1844
1845 #: keymap_alldefs.h:13
1846 msgid "view file"
1847 msgstr "mostra un fitxer"
1848
1849 #: keymap_alldefs.h:14
1850 msgid "display the currently selected file's name"
1851 msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
1852
1853 #: keymap_alldefs.h:15
1854 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1855 msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
1856
1857 #: keymap_alldefs.h:16
1858 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1859 msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
1860
1861 #: keymap_alldefs.h:17
1862 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1863 msgstr ""
1864 "canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
1865 "IMAP)"
1866
1867 #: keymap_alldefs.h:18
1868 msgid "list mailboxes with new mail"
1869 msgstr "llista les bústies amb correu nou"
1870
1871 #: keymap_alldefs.h:19
1872 msgid "change directories"
1873 msgstr "canvia de directori"
1874
1875 #: keymap_alldefs.h:20
1876 msgid "check mailboxes for new mail"
1877 msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
1878
1879 #: keymap_alldefs.h:21
1880 msgid "attach a file(s) to this message"
1881 msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
1882
1883 #: keymap_alldefs.h:22
1884 msgid "attach message(s) to this message"
1885 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:23
1888 msgid "edit the BCC list"
1889 msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:24
1892 msgid "edit the CC list"
1893 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:25
1896 msgid "edit attachment description"
1897 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:26
1900 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1901 msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:27
1904 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1905 msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:28
1908 msgid "edit the file to be attached"
1909 msgstr "edita un fitxer adjunt"
1910
1911 #: keymap_alldefs.h:29
1912 msgid "edit the from field"
1913 msgstr "edita el camp de remitent (From)"
1914
1915 #: keymap_alldefs.h:30
1916 msgid "edit the message with headers"
1917 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
1918
1919 #: keymap_alldefs.h:31
1920 msgid "edit the message"
1921 msgstr "edita el missatge"
1922
1923 #: keymap_alldefs.h:32
1924 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1925 msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
1926
1927 #: keymap_alldefs.h:33
1928 msgid "edit the Reply-To field"
1929 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
1930
1931 #: keymap_alldefs.h:34
1932 msgid "edit the subject of this message"
1933 msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
1934
1935 #: keymap_alldefs.h:35
1936 msgid "edit the TO list"
1937 msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
1938
1939 #: keymap_alldefs.h:36
1940 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1941 msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
1942
1943 #: keymap_alldefs.h:37
1944 msgid "edit attachment content type"
1945 msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
1946
1947 #: keymap_alldefs.h:38
1948 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1949 msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
1950
1951 #: keymap_alldefs.h:39
1952 msgid "run ispell on the message"
1953 msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
1954
1955 #: keymap_alldefs.h:40
1956 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1957 msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
1958
1959 #: keymap_alldefs.h:41
1960 msgid "toggle recoding of this attachment"
1961 msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
1962
1963 #: keymap_alldefs.h:42
1964 msgid "save this message to send later"
1965 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1966
1967 #: keymap_alldefs.h:43
1968 msgid "rename/move an attached file"
1969 msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
1970
1971 #: keymap_alldefs.h:44
1972 msgid "send the message"
1973 msgstr "envia el missatge"
1974
1975 #: keymap_alldefs.h:45
1976 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1977 msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
1978
1979 #: keymap_alldefs.h:46
1980 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1981 msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
1982
1983 #: keymap_alldefs.h:47
1984 msgid "update an attachment's encoding info"
1985 msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
1986
1987 #: keymap_alldefs.h:48
1988 msgid "write the message to a folder"
1989 msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
1990
1991 #: keymap_alldefs.h:49
1992 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1993 msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
1994
1995 #: keymap_alldefs.h:50
1996 msgid "create an alias from a message sender"
1997 msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
1998
1999 #: keymap_alldefs.h:51
2000 msgid "move entry to bottom of screen"
2001 msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
2002
2003 #: keymap_alldefs.h:52
2004 msgid "move entry to middle of screen"
2005 msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
2006
2007 #: keymap_alldefs.h:53
2008 msgid "move entry to top of screen"
2009 msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
2010
2011 #: keymap_alldefs.h:54
2012 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2013 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
2014
2015 #: keymap_alldefs.h:55
2016 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2017 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
2018
2019 #: keymap_alldefs.h:56
2020 msgid "delete the current entry"
2021 msgstr "esborra l'entrada actual"
2022
2023 #: keymap_alldefs.h:57
2024 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2025 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
2026
2027 #: keymap_alldefs.h:58
2028 msgid "delete all messages in subthread"
2029 msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
2030
2031 #: keymap_alldefs.h:59
2032 msgid "delete all messages in thread"
2033 msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
2034
2035 #: keymap_alldefs.h:60
2036 msgid "display full address of sender"
2037 msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
2038
2039 #: keymap_alldefs.h:61
2040 msgid "display message and toggle header weeding"
2041 msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
2042
2043 #: keymap_alldefs.h:62
2044 msgid "display a message"
2045 msgstr "mostra un missatge"
2046
2047 #: keymap_alldefs.h:63
2048 msgid "edit the raw message"
2049 msgstr "edita un missatge en brut"
2050
2051 #: keymap_alldefs.h:64
2052 msgid "delete the char in front of the cursor"
2053 msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
2054
2055 #: keymap_alldefs.h:65
2056 msgid "move the cursor one character to the left"
2057 msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
2058
2059 #: keymap_alldefs.h:66
2060 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2061 msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
2062
2063 #: keymap_alldefs.h:67
2064 msgid "jump to the beginning of the line"
2065 msgstr "salta al començament de la línia"
2066
2067 # ivb (2001/12/07)
2068 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2069 #: keymap_alldefs.h:68
2070 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2071 msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
2072
2073 #: keymap_alldefs.h:69
2074 msgid "complete filename or alias"
2075 msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
2076
2077 #: keymap_alldefs.h:70
2078 msgid "complete address with query"
2079 msgstr "completa una adreça fent una consulta"
2080
2081 #: keymap_alldefs.h:71
2082 msgid "delete the char under the cursor"
2083 msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
2084
2085 #: keymap_alldefs.h:72
2086 msgid "jump to the end of the line"
2087 msgstr "salta al final de la línia"
2088
2089 #: keymap_alldefs.h:73
2090 msgid "move the cursor one character to the right"
2091 msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
2092
2093 #: keymap_alldefs.h:74
2094 msgid "move the cursor to the end of the word"
2095 msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
2096
2097 #: keymap_alldefs.h:75
2098 msgid "scroll down through the history list"
2099 msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
2100
2101 #: keymap_alldefs.h:76
2102 msgid "scroll up through the history list"
2103 msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
2104
2105 #: keymap_alldefs.h:77
2106 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2107 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
2108
2109 #: keymap_alldefs.h:78
2110 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2111 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
2112
2113 #: keymap_alldefs.h:79
2114 msgid "delete all chars on the line"
2115 msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
2116
2117 #: keymap_alldefs.h:80
2118 msgid "delete the word in front of the cursor"
2119 msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
2120
2121 #: keymap_alldefs.h:81
2122 msgid "quote the next typed key"
2123 msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
2124
2125 #: keymap_alldefs.h:82
2126 msgid "transpose character under cursor with previous"
2127 msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
2128
2129 #: keymap_alldefs.h:83
2130 msgid "capitalize the word"
2131 msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
2132
2133 #: keymap_alldefs.h:84
2134 msgid "convert the word to lower case"
2135 msgstr "converteix la paraula a minúscules"
2136
2137 #: keymap_alldefs.h:85
2138 msgid "convert the word to upper case"
2139 msgstr "converteix la paraula a majúscules"
2140
2141 #: keymap_alldefs.h:86
2142 msgid "enter a muttrc command"
2143 msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
2144
2145 #: keymap_alldefs.h:87
2146 msgid "enter a file mask"
2147 msgstr "estableix una màscara de fitxers"
2148
2149 #: keymap_alldefs.h:88
2150 msgid "exit this menu"
2151 msgstr "abandona aquest menú"
2152
2153 #: keymap_alldefs.h:89
2154 msgid "filter attachment through a shell command"
2155 msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
2156
2157 #: keymap_alldefs.h:90
2158 msgid "move to the first entry"
2159 msgstr "va a la primera entrada"
2160
2161 #: keymap_alldefs.h:91
2162 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2163 msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
2164
2165 #: keymap_alldefs.h:92
2166 msgid "forward a message with comments"
2167 msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
2168
2169 #: keymap_alldefs.h:93
2170 msgid "select the current entry"
2171 msgstr "selecciona l'entrada actual"
2172
2173 #: keymap_alldefs.h:94
2174 msgid "reply to all recipients"
2175 msgstr "respon a tots els destinataris"
2176
2177 #: keymap_alldefs.h:95
2178 msgid "scroll down 1/2 page"
2179 msgstr "avança mitja pàgina"
2180
2181 #: keymap_alldefs.h:96
2182 msgid "scroll up 1/2 page"
2183 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
2184
2185 #: keymap_alldefs.h:97
2186 msgid "this screen"
2187 msgstr "mostra aquesta pantalla"
2188
2189 #: keymap_alldefs.h:98
2190 msgid "jump to an index number"
2191 msgstr "salta a un número d'índex"
2192
2193 #: keymap_alldefs.h:99
2194 msgid "move to the last entry"
2195 msgstr "va a l'última entrada"
2196
2197 #: keymap_alldefs.h:100
2198 msgid "reply to specified mailing list"
2199 msgstr "respon a la llista de correu indicada"
2200
2201 #: keymap_alldefs.h:101
2202 msgid "execute a macro"
2203 msgstr "executa una macro"
2204
2205 #: keymap_alldefs.h:102
2206 msgid "compose a new mail message"
2207 msgstr "redacta un nou missatge de correu"
2208
2209 #: keymap_alldefs.h:103
2210 msgid "open a different folder"
2211 msgstr "obri una carpeta diferent"
2212
2213 #: keymap_alldefs.h:104
2214 msgid "open a different folder in read only mode"
2215 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
2216
2217 #: keymap_alldefs.h:105
2218 msgid "clear a status flag from a message"
2219 msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
2220
2221 #: keymap_alldefs.h:106
2222 msgid "delete messages matching a pattern"
2223 msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
2224
2225 #: keymap_alldefs.h:107
2226 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2227 msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
2228
2229 #: keymap_alldefs.h:108
2230 msgid "retrieve mail from POP server"
2231 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
2232
2233 #: keymap_alldefs.h:109
2234 msgid "move to the first message"
2235 msgstr "va al primer missatge"
2236
2237 #: keymap_alldefs.h:110
2238 msgid "move to the last message"
2239 msgstr "va a l'últim missatge"
2240
2241 #: keymap_alldefs.h:111
2242 msgid "show only messages matching a pattern"
2243 msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
2244
2245 #: keymap_alldefs.h:112
2246 msgid "jump to the next new message"
2247 msgstr "salta al següent missatge nou"
2248
2249 #: keymap_alldefs.h:113
2250 msgid "jump to the next new or unread message"
2251 msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
2252
2253 #: keymap_alldefs.h:114
2254 msgid "jump to the next subthread"
2255 msgstr "salta al subfil següent"
2256
2257 #: keymap_alldefs.h:115
2258 msgid "jump to the next thread"
2259 msgstr "salta al fil següent"
2260
2261 #: keymap_alldefs.h:116
2262 msgid "move to the next undeleted message"
2263 msgstr "va al següent missatge no esborrat"
2264
2265 #: keymap_alldefs.h:117
2266 msgid "jump to the next unread message"
2267 msgstr "salta al següent missatge no llegit"
2268
2269 #: keymap_alldefs.h:118
2270 msgid "jump to parent message in thread"
2271 msgstr "salta al missatge pare del fil"
2272
2273 #: keymap_alldefs.h:119
2274 msgid "jump to previous thread"
2275 msgstr "salta al fil anterior"
2276
2277 #: keymap_alldefs.h:120
2278 msgid "jump to previous subthread"
2279 msgstr "salta al subfil anterior"
2280
2281 #: keymap_alldefs.h:121
2282 msgid "move to the previous undeleted message"
2283 msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
2284
2285 #: keymap_alldefs.h:122
2286 msgid "jump to the previous new message"
2287 msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
2288
2289 #: keymap_alldefs.h:123
2290 msgid "jump to the previous new or unread message"
2291 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
2292
2293 #: keymap_alldefs.h:124
2294 msgid "jump to the previous unread message"
2295 msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
2296
2297 #: keymap_alldefs.h:125
2298 msgid "mark the current thread as read"
2299 msgstr "marca el fil actual com a llegit"
2300
2301 #: keymap_alldefs.h:126
2302 msgid "mark the current subthread as read"
2303 msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
2304
2305 #: keymap_alldefs.h:127
2306 msgid "set a status flag on a message"
2307 msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
2308
2309 #: keymap_alldefs.h:128
2310 msgid "save changes to mailbox"
2311 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
2312
2313 #: keymap_alldefs.h:129
2314 msgid "tag messages matching a pattern"
2315 msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
2316
2317 #: keymap_alldefs.h:130
2318 msgid "undelete messages matching a pattern"
2319 msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
2320
2321 #: keymap_alldefs.h:131
2322 msgid "untag messages matching a pattern"
2323 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
2324
2325 #: keymap_alldefs.h:132
2326 msgid "move to the middle of the page"
2327 msgstr "va al centre de la pàgina"
2328
2329 #: keymap_alldefs.h:133
2330 msgid "move to the next entry"
2331 msgstr "va a l'entrada següent"
2332
2333 #: keymap_alldefs.h:134
2334 msgid "scroll down one line"
2335 msgstr "avança una línia"
2336
2337 #: keymap_alldefs.h:135
2338 msgid "move to the next page"
2339 msgstr "va a la pàgina següent"
2340
2341 #: keymap_alldefs.h:136
2342 msgid "jump to the bottom of the message"
2343 msgstr "salta al final del missatge"
2344
2345 #: keymap_alldefs.h:137
2346 msgid "toggle display of quoted text"
2347 msgstr "oculta o mostra el text citat"
2348
2349 #: keymap_alldefs.h:138
2350 msgid "skip beyond quoted text"
2351 msgstr "avança fins al final del text citat"
2352
2353 #: keymap_alldefs.h:139
2354 msgid "jump to the top of the message"
2355 msgstr "salta a l'inici del missatge"
2356
2357 #: keymap_alldefs.h:140
2358 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2359 msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
2360
2361 #: keymap_alldefs.h:141
2362 msgid "move to the previous entry"
2363 msgstr "va a l'entrada anterior"
2364
2365 #: keymap_alldefs.h:142
2366 msgid "scroll up one line"
2367 msgstr "endarrereix una línia"
2368
2369 #: keymap_alldefs.h:143
2370 msgid "move to the previous page"
2371 msgstr "va a la pàgina anterior"
2372
2373 #: keymap_alldefs.h:144
2374 msgid "print the current entry"
2375 msgstr "imprimeix l'entrada actual"
2376
2377 #: keymap_alldefs.h:145
2378 msgid "query external program for addresses"
2379 msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
2380
2381 #: keymap_alldefs.h:146
2382 msgid "append new query results to current results"
2383 msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
2384
2385 #: keymap_alldefs.h:147
2386 msgid "save changes to mailbox and quit"
2387 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
2388
2389 #: keymap_alldefs.h:148
2390 msgid "recall a postponed message"
2391 msgstr "recupera un missatge posposat"
2392
2393 #: keymap_alldefs.h:149
2394 msgid "clear and redraw the screen"
2395 msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
2396
2397 # ivb (2001/11/26)
2398 # ivb  Es refereix a una funció -> femení.
2399 #: keymap_alldefs.h:150
2400 msgid "{internal}"
2401 msgstr "{interna}"
2402
2403 #: keymap_alldefs.h:151
2404 msgid "reply to a message"
2405 msgstr "respon a un missatge"
2406
2407 #: keymap_alldefs.h:152
2408 msgid "use the current message as a template for a new one"
2409 msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
2410
2411 #: keymap_alldefs.h:153
2412 msgid "save message/attachment to a file"
2413 msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
2414
2415 #: keymap_alldefs.h:154
2416 msgid "search for a regular expression"
2417 msgstr "cerca una expressió regular"
2418
2419 #: keymap_alldefs.h:155
2420 msgid "search backwards for a regular expression"
2421 msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
2422
2423 #: keymap_alldefs.h:156
2424 msgid "search for next match"
2425 msgstr "cerca la concordança següent"
2426
2427 #: keymap_alldefs.h:157
2428 msgid "search for next match in opposite direction"
2429 msgstr "cerca la concordança anterior"
2430
2431 #: keymap_alldefs.h:158
2432 msgid "toggle search pattern coloring"
2433 msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
2434
2435 #: keymap_alldefs.h:159
2436 msgid "invoke a command in a subshell"
2437 msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
2438
2439 #: keymap_alldefs.h:160
2440 msgid "sort messages"
2441 msgstr "ordena els missatges"
2442
2443 #: keymap_alldefs.h:161
2444 msgid "sort messages in reverse order"
2445 msgstr "ordena inversament els missatges"
2446
2447 #: keymap_alldefs.h:162
2448 msgid "tag the current entry"
2449 msgstr "marca l'entrada actual"
2450
2451 #: keymap_alldefs.h:163
2452 msgid "apply next function to tagged messages"
2453 msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
2454
2455 #: keymap_alldefs.h:164
2456 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2457 msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
2458
2459 #: keymap_alldefs.h:165
2460 msgid "tag the current subthread"
2461 msgstr "marca el subfil actual"
2462
2463 #: keymap_alldefs.h:166
2464 msgid "tag the current thread"
2465 msgstr "marca el fil actual"
2466
2467 #: keymap_alldefs.h:167
2468 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2469 msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
2470
2471 #: keymap_alldefs.h:168
2472 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2473 msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
2474
2475 # ivb (2001/12/07)
2476 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2477 #: keymap_alldefs.h:169
2478 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2479 msgstr ""
2480 "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
2481 "fitxers"
2482
2483 #: keymap_alldefs.h:170
2484 msgid "move to the top of the page"
2485 msgstr "va a l'inici de la pàgina"
2486
2487 #: keymap_alldefs.h:171
2488 msgid "undelete the current entry"
2489 msgstr "restaura l'entrada actual"
2490
2491 #: keymap_alldefs.h:172
2492 msgid "undelete all messages in thread"
2493 msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
2494
2495 #: keymap_alldefs.h:173
2496 msgid "undelete all messages in subthread"
2497 msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
2498
2499 #: keymap_alldefs.h:174
2500 msgid "show the Mutt version number and date"
2501 msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
2502
2503 #: keymap_alldefs.h:175
2504 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2505 msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
2506
2507 #: keymap_alldefs.h:176
2508 msgid "show MIME attachments"
2509 msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
2510
2511 #: keymap_alldefs.h:177
2512 msgid "display the keycode for a key press"
2513 msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
2514
2515 #: keymap_alldefs.h:178
2516 msgid "show currently active limit pattern"
2517 msgstr "mostra el patró limitant actiu"
2518
2519 #: keymap_alldefs.h:179
2520 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2521 msgstr "plega o desplega el fil actual"
2522
2523 #: keymap_alldefs.h:180
2524 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2525 msgstr "plega o desplega tots els fils"
2526
2527 #: keymap_alldefs.h:181
2528 msgid "attach a PGP public key"
2529 msgstr "adjunta una clau pública PGP"
2530
2531 #: keymap_alldefs.h:182
2532 msgid "show PGP options"
2533 msgstr "mostra les opcions de PGP"
2534
2535 #: keymap_alldefs.h:183
2536 msgid "mail a PGP public key"
2537 msgstr "envia una clau pública PGP"
2538
2539 #: keymap_alldefs.h:184
2540 msgid "verify a PGP public key"
2541 msgstr "verifica una clau pública PGP"
2542
2543 #: keymap_alldefs.h:185
2544 msgid "view the key's user id"
2545 msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
2546
2547 # ivb (2001/12/02)
2548 # ivb  Es refereix al format del missatge.
2549 #: keymap_alldefs.h:186
2550 msgid "check for classic pgp"
2551 msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
2552
2553 #: keymap_alldefs.h:187
2554 msgid "Accept the chain constructed"
2555 msgstr "accepta la cadena construïda"
2556
2557 #: keymap_alldefs.h:188
2558 msgid "Append a remailer to the chain"
2559 msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
2560
2561 #: keymap_alldefs.h:189
2562 msgid "Insert a remailer into the chain"
2563 msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
2564
2565 #: keymap_alldefs.h:190
2566 msgid "Delete a remailer from the chain"
2567 msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
2568
2569 #: keymap_alldefs.h:191
2570 msgid "Select the previous element of the chain"
2571 msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
2572
2573 #: keymap_alldefs.h:192
2574 msgid "Select the next element of the chain"
2575 msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
2576
2577 #: keymap_alldefs.h:193
2578 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2579 msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
2580
2581 #: keymap_alldefs.h:194
2582 msgid "make decrypted copy and delete"
2583 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
2584
2585 #: keymap_alldefs.h:195
2586 msgid "make decrypted copy"
2587 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
2588
2589 #: keymap_alldefs.h:196
2590 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2591 msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
2592
2593 #: keymap_alldefs.h:197
2594 msgid "extract supported public keys"
2595 msgstr "extreu les claus públiques suportades"
2596
2597 #: keymap_alldefs.h:198
2598 msgid "show S/MIME options"
2599 msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
2600
2601 #: lib.c:64
2602 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2603 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
2604
2605 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2606 msgid "Out of memory!"
2607 msgstr "No resta memòria!"
2608
2609 #: main.c:51
2610 msgid ""
2611 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2612 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2613 msgstr ""
2614 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
2615 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
2616 "flea(1).\n"
2617
2618 #: main.c:55
2619 msgid ""
2620 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2621 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2622 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2623 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2624 msgstr ""
2625 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
2626 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
2627 "detalls.\n"
2628 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
2629 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
2630
2631 #: main.c:61
2632 msgid ""
2633 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2634 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2635 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2636 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2637 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2638 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2639 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2640 "\n"
2641 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2642 "fixes, and suggestions.\n"
2643 "\n"
2644 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2645 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2646 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2647 "    (at your option) any later version.\n"
2648 "\n"
2649 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2650 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2651 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2652 "    GNU General Public License for more details.\n"
2653 "\n"
2654 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2655 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2656 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2657 msgstr ""
2658 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2659 "Copyright © 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2660 "Copyright © 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2661 "Copyright © 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2662 "Copyright © 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2663 "Copyright © 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2664 "Copyright © 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2665 "\n"
2666 "Moltes altres persones que no s'hi mencionen han contribuït amb gran "
2667 "quantitat\n"
2668 "de codi, solucions i suggeriments.\n"
2669 "\n"
2670 "    Aquest és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
2671 "sota\n"
2672 "    els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
2673 "    publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
2674 "    Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
2675 "\n"
2676 "    Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil, però\n"
2677 "    SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de "
2678 "COMERCIABILITAT\n"
2679 "    o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública\n"
2680 "    General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
2681 "\n"
2682 "    Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
2683 "    juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
2684 "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
2685 "    MA  02111, USA.\n"
2686
2687 #: main.c:99
2688 #, fuzzy
2689 msgid ""
2690 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2691 "<file> ]\n"
2692 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2693 "[...]\n"
2694 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2695 "[...]\n"
2696 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2697 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2698 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2699 "       mutt -v[v]\n"
2700 "\n"
2701 "options:\n"
2702 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2703 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2704 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2705 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2706 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2707 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2708 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2709 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2710 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2711 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2712 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2713 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2714 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2715 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2716 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2717 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2718 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2719 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2720 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2721 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2722 "  -h\t\tthis help message"
2723 msgstr ""
2724 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
2725 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
2726 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
2727 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
2728 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
2729 "ADREÇA...\n"
2730 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
2731 "            mutt -v[v]\n"
2732 "\n"
2733 "Opcions:\n"
2734 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
2735 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
2736 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
2737 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
2738 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
2739 "inicialització.\n"
2740 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
2741 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
2742 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera.\n"
2743 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en la resposta.\n"
2744 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
2745 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
2746 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
2747 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
2748 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
2749 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
2750 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compil·lació.\n"
2751 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
2752 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
2753 "«mailboxes».\n"
2754 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
2755 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
2756 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
2757 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
2758
2759 #: main.c:167
2760 msgid ""
2761 "\n"
2762 "Compile options:"
2763 msgstr ""
2764 "\n"
2765 "Opcions de compil·lació:"
2766
2767 #: main.c:478
2768 msgid "Error initializing terminal."
2769 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
2770
2771 #: main.c:583
2772 #, c-format
2773 msgid "Debugging at level %d.\n"
2774 msgstr "S'activa la depuració a nivell %d.\n"
2775
2776 #: main.c:585
2777 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2778 msgstr "No es va definir «DEBUG» en la compil·lació. Es descarta l'opció.\n"
2779
2780 # ivb (2001/11/27)
2781 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
2782 #: main.c:733
2783 #, c-format
2784 msgid "%s does not exist. Create it?"
2785 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
2786
2787 #: main.c:737
2788 #, c-format
2789 msgid "Can't create %s: %s."
2790 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
2791
2792 #: main.c:782
2793 msgid "No recipients specified.\n"
2794 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
2795
2796 #: main.c:868
2797 #, c-format
2798 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2799 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
2800
2801 #: main.c:888
2802 msgid "No mailbox with new mail."
2803 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2804
2805 #: main.c:897
2806 msgid "No incoming mailboxes defined."
2807 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
2808
2809 #: main.c:924
2810 msgid "Mailbox is empty."
2811 msgstr "La bústia és buida."
2812
2813 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2814 #, c-format
2815 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2816 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2817
2818 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2819 msgid "Mailbox is corrupt!"
2820 msgstr "La bústia és corrupta!"
2821
2822 #: mbox.c:662
2823 msgid "Mailbox was corrupted!"
2824 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
2825
2826 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2827 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2828 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2829
2830 #: mbox.c:708
2831 msgid "Unable to lock mailbox!"
2832 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
2833
2834 # ivb (2001/11/27)
2835 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
2836 # ivb  ABREUJAT!
2837 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2838 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2839 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2840 #.
2841 #: mbox.c:754
2842 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2843 msgstr ""
2844 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
2845
2846 #: mbox.c:793
2847 #, c-format
2848 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2849 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
2850
2851 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2852 #. * change/deleted message
2853 #.
2854 #: mbox.c:906
2855 msgid "Committing changes..."
2856 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
2857
2858 # ivb (2001/12/08)
2859 # ivb  ABREUJAT!
2860 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
2861 #: mbox.c:937
2862 #, c-format
2863 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2864 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
2865
2866 #: mbox.c:1003
2867 msgid "Could not reopen mailbox!"
2868 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
2869
2870 #: mbox.c:1041
2871 msgid "Reopening mailbox..."
2872 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2873
2874 #: menu.c:416
2875 msgid "Jump to: "
2876 msgstr "Salta a: "
2877
2878 #: menu.c:425
2879 msgid "Invalid index number."
2880 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
2881
2882 #: menu.c:429 menu.c:447 menu.c:483 menu.c:526 menu.c:542 menu.c:553
2883 #: menu.c:564 menu.c:606 menu.c:617 menu.c:630 menu.c:643 menu.c:1038
2884 msgid "No entries."
2885 msgstr "No hi ha cap entrada."
2886
2887 #: menu.c:444
2888 msgid "You cannot scroll down farther."
2889 msgstr "No podeu baixar més."
2890
2891 #: menu.c:460
2892 msgid "You cannot scroll up farther."
2893 msgstr "No podeu pujar més."
2894
2895 #: menu.c:480
2896 msgid "You are on the last page."
2897 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
2898
2899 #: menu.c:504
2900 msgid "You are on the first page."
2901 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
2902
2903 #: menu.c:583
2904 msgid "First entry is shown."
2905 msgstr "La primera entrada ja és visible."
2906
2907 #: menu.c:603
2908 msgid "Last entry is shown."
2909 msgstr "L'última entrada ja és visible."
2910
2911 #: menu.c:654
2912 msgid "You are on the last entry."
2913 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
2914
2915 #: menu.c:665
2916 msgid "You are on the first entry."
2917 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
2918
2919 #: menu.c:725 pattern.c:1242
2920 msgid "Search for: "
2921 msgstr "Cerca: "
2922
2923 #: menu.c:726 pattern.c:1243
2924 msgid "Reverse search for: "
2925 msgstr "Cerca cap enrere: "
2926
2927 #: menu.c:736 pattern.c:1275
2928 msgid "No search pattern."
2929 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
2930
2931 #: menu.c:766 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2932 msgid "Not found."
2933 msgstr "No s'ha trobat."
2934
2935 #: menu.c:890
2936 msgid "No tagged entries."
2937 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
2938
2939 #: menu.c:995
2940 msgid "Search is not implemented for this menu."
2941 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2942
2943 #: menu.c:1000
2944 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2945 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
2946
2947 #: menu.c:1041
2948 msgid "Tagging is not supported."
2949 msgstr "No es pot marcar."
2950
2951 #: mh.c:663 mh.c:900
2952 #, c-format
2953 msgid "Reading %s... %d"
2954 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2955
2956 #: mh.c:1151
2957 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2958 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
2959
2960 #: muttlib.c:846
2961 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2962 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
2963
2964 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
2965 #: muttlib.c:846
2966 msgid "yna"
2967 msgstr "snt"
2968
2969 #: muttlib.c:862
2970 msgid "File is a directory, save under it?"
2971 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
2972
2973 #: muttlib.c:868
2974 msgid "File under directory: "
2975 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
2976
2977 #: muttlib.c:880
2978 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2979 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)ancel·la?"
2980
2981 # ivb (2001/11/27)
2982 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)ancel·la
2983 #: muttlib.c:880
2984 msgid "oac"
2985 msgstr "sac"
2986
2987 #: muttlib.c:1199
2988 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2989 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
2990
2991 #: muttlib.c:1208
2992 #, c-format
2993 msgid "%s is not a mailbox!"
2994 msgstr "«%s» no és una bústia!"
2995
2996 #: muttlib.c:1214
2997 #, c-format
2998 msgid "Append messages to %s?"
2999 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
3000
3001 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
3002 #, c-format
3003 msgid "Connection to %s closed"
3004 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3005
3006 #: mutt_socket.c:271
3007 msgid "SSL is unavailable."
3008 msgstr "SSL no es troba disponible."
3009
3010 #: mutt_socket.c:302
3011 msgid "Preconnect command failed."
3012 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
3013
3014 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
3015 #, c-format
3016 msgid "Error talking to %s (%s)"
3017 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3018
3019 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
3020 #, c-format
3021 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3022 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
3023
3024 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
3025 #, c-format
3026 msgid "Looking up %s..."
3027 msgstr "S'està cercant «%s»..."
3028
3029 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
3030 #, c-format
3031 msgid "Could not find the host \"%s\""
3032 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
3033
3034 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
3035 #, c-format
3036 msgid "Connecting to %s..."
3037 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
3038
3039 #: mutt_socket.c:529
3040 #, c-format
3041 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3042 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
3043
3044 #: mutt_ssl.c:175
3045 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3046 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
3047
3048 #: mutt_ssl.c:199
3049 #, c-format
3050 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3051 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
3052
3053 #: mutt_ssl.c:207
3054 #, c-format
3055 msgid "%s has insecure permissions!"
3056 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
3057
3058 #: mutt_ssl.c:226
3059 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3060 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
3061
3062 #: mutt_ssl.c:322
3063 msgid "I/O error"
3064 msgstr "Error d'E/S"
3065
3066 #: mutt_ssl.c:331
3067 #, c-format
3068 msgid "SSL failed: %s"
3069 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
3070
3071 #: mutt_ssl.c:340
3072 msgid "Unable to get certificate from peer"
3073 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
3074
3075 #: mutt_ssl.c:348
3076 #, c-format
3077 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3078 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
3079
3080 # ivb (2001/12/02)
3081 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
3082 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
3083 #: mutt_ssl.c:388
3084 msgid "Unknown"
3085 msgstr "Desconegut/da"
3086
3087 #: mutt_ssl.c:413
3088 #, c-format
3089 msgid "[unable to calculate]"
3090 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3091
3092 #: mutt_ssl.c:431
3093 msgid "[invalid date]"
3094 msgstr "[la data no és vàlida]"
3095
3096 #: mutt_ssl.c:506
3097 msgid "Server certificate is not yet valid"
3098 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3099
3100 #: mutt_ssl.c:513
3101 msgid "Server certificate has expired"
3102 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3103
3104 #: mutt_ssl.c:586
3105 msgid "This certificate belongs to:"
3106 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
3107
3108 #: mutt_ssl.c:597
3109 msgid "This certificate was issued by:"
3110 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
3111
3112 # ivb (2001/12/08)
3113 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
3114 #: mutt_ssl.c:608
3115 #, c-format
3116 msgid "This certificate is valid"
3117 msgstr "Aquest certificat té validesa"
3118
3119 #: mutt_ssl.c:609
3120 #, c-format
3121 msgid "   from %s"
3122 msgstr "   des de %s"
3123
3124 #: mutt_ssl.c:611
3125 #, c-format
3126 msgid "     to %s"
3127 msgstr "     fins a %s"
3128
3129 #: mutt_ssl.c:617
3130 #, c-format
3131 msgid "Fingerprint: %s"
3132 msgstr "Empremta digital: %s"
3133
3134 #: mutt_ssl.c:619
3135 msgid "SSL Certificate check"
3136 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
3137
3138 #: mutt_ssl.c:622
3139 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3140 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
3141
3142 # ivb (2001/11/27)
3143 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
3144 #: mutt_ssl.c:623
3145 msgid "roa"
3146 msgstr "rus"
3147
3148 #: mutt_ssl.c:627
3149 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3150 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
3151
3152 # ivb (2001/11/27)
3153 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
3154 #: mutt_ssl.c:628
3155 msgid "ro"
3156 msgstr "ru"
3157
3158 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3159 msgid "Exit  "
3160 msgstr "Ix  "
3161
3162 #: mutt_ssl.c:659
3163 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3164 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
3165
3166 #: mutt_ssl.c:664
3167 msgid "Certificate saved"
3168 msgstr "S'ha desat el certificat."
3169
3170 # ivb (2001/12/08)
3171 # ivb  ABREUJAT!
3172 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
3173 #: mx.c:120
3174 #, c-format
3175 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3176 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
3177
3178 # ivb (2001/11/27)
3179 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
3180 #: mx.c:132
3181 #, c-format
3182 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3183 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
3184
3185 #: mx.c:190
3186 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3187 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
3188
3189 #: mx.c:196
3190 #, c-format
3191 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3192 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
3193
3194 #: mx.c:224
3195 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3196 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
3197
3198 #: mx.c:231
3199 #, c-format
3200 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3201 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
3202
3203 #: mx.c:595
3204 #, c-format
3205 msgid "Couldn't lock %s\n"
3206 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
3207
3208 #: mx.c:679
3209 #, c-format
3210 msgid "Reading %s..."
3211 msgstr "S'està llegint «%s»..."
3212
3213 #: mx.c:779
3214 #, c-format
3215 msgid "Writing %s..."
3216 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
3217
3218 #: mx.c:812
3219 #, c-format
3220 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3221 msgstr "No s'ha pogut sincronitzar la bústia «%s»!"
3222
3223 #: mx.c:878
3224 #, c-format
3225 msgid "Move read messages to %s?"
3226 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
3227
3228 # ivb (2001/12/08)
3229 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
3230 #: mx.c:894 mx.c:1150
3231 #, c-format
3232 msgid "Purge %d deleted message?"
3233 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
3234
3235 #: mx.c:894 mx.c:1150
3236 #, c-format
3237 msgid "Purge %d deleted messages?"
3238 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
3239
3240 #: mx.c:918
3241 #, c-format
3242 msgid "Moving read messages to %s..."
3243 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
3244
3245 #: mx.c:977 mx.c:1141
3246 msgid "Mailbox is unchanged."
3247 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
3248
3249 #: mx.c:1013
3250 #, c-format
3251 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3252 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
3253
3254 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3255 #, c-format
3256 msgid "%d kept, %d deleted."
3257 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
3258
3259 # ivb (2001/12/08)
3260 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
3261 #: mx.c:1126
3262 #, c-format
3263 msgid " Press '%s' to toggle write"
3264 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
3265
3266 # ivb (2001/12/08)
3267 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
3268 #: mx.c:1128
3269 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3270 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
3271
3272 # ivb (2001/12/08)
3273 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
3274 #: mx.c:1130
3275 #, c-format
3276 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3277 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
3278
3279 #: mx.c:1185
3280 msgid "Mailbox checkpointed."
3281 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
3282
3283 #: mx.c:1494
3284 msgid "Can't write message"
3285 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
3286
3287 #: mx.c:1539
3288 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3289 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
3290
3291 #: pager.c:57
3292 msgid "Not available in this menu."
3293 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
3294
3295 # ivb (2001/12/08)
3296 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3297 #: pager.c:1450
3298 msgid "PrevPg"
3299 msgstr "RePàg"
3300
3301 # ivb (2001/12/08)
3302 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3303 #: pager.c:1451
3304 msgid "NextPg"
3305 msgstr "AvPàg"
3306
3307 # ivb (2001/12/08)
3308 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3309 #: pager.c:1455
3310 msgid "View Attachm."
3311 msgstr "VeuAdjnt"
3312
3313 # ivb (2001/12/08)
3314 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3315 #: pager.c:1458
3316 msgid "Next"
3317 msgstr "Segnt"
3318
3319 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3320 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3321 msgid "Bottom of message is shown."
3322 msgstr "El final del missatge ja és visible."
3323
3324 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3325 msgid "Top of message is shown."
3326 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
3327
3328 #: pager.c:1960
3329 msgid "Reverse search: "
3330 msgstr "Cerca cap enrere: "
3331
3332 #: pager.c:1961
3333 msgid "Search: "
3334 msgstr "Cerca: "
3335
3336 #: pager.c:2081
3337 msgid "Help is currently being shown."
3338 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
3339
3340 #: pager.c:2110
3341 msgid "No more quoted text."
3342 msgstr "No hi ha més text citat."
3343
3344 #: pager.c:2123
3345 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3346 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
3347
3348 #: parse.c:602
3349 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3350 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
3351
3352 #: pattern.c:244
3353 #, c-format
3354 msgid "Error in expression: %s"
3355 msgstr "Error en l'expressió: %s"
3356
3357 #: pattern.c:354
3358 #, c-format
3359 msgid "Invalid day of month: %s"
3360 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
3361
3362 #: pattern.c:368
3363 #, c-format
3364 msgid "Invalid month: %s"
3365 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
3366
3367 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3368 #: pattern.c:520
3369 #, c-format
3370 msgid "Invalid relative date: %s"
3371 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
3372
3373 #: pattern.c:534
3374 msgid "error in expression"
3375 msgstr "Error en l'expressió."
3376
3377 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3378 #, c-format
3379 msgid "error in pattern at: %s"
3380 msgstr "Error en el patró en: %s"
3381
3382 #: pattern.c:788
3383 #, c-format
3384 msgid "%c: invalid command"
3385 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
3386
3387 #: pattern.c:794
3388 #, c-format
3389 msgid "%c: not supported in this mode"
3390 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
3391
3392 #: pattern.c:807
3393 #, c-format
3394 msgid "missing parameter"
3395 msgstr "Manca un paràmetre."
3396
3397 #: pattern.c:823
3398 #, c-format
3399 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3400 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
3401
3402 #: pattern.c:855
3403 msgid "empty pattern"
3404 msgstr "El patró és buit."
3405
3406 #: pattern.c:1061
3407 #, c-format
3408 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3409 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3410
3411 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3412 msgid "Compiling search pattern..."
3413 msgstr "S'està compil·lant el patró de recerca..."
3414
3415 #: pattern.c:1144
3416 msgid "Executing command on matching messages..."
3417 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
3418
3419 #: pattern.c:1206
3420 msgid "No messages matched criteria."
3421 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
3422
3423 #: pattern.c:1299
3424 msgid "Search hit bottom without finding match"
3425 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
3426
3427 #: pattern.c:1310
3428 msgid "Search hit top without finding match"
3429 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
3430
3431 #: pattern.c:1332
3432 msgid "Search interrupted."
3433 msgstr "S'ha interromput la recerca."
3434
3435 #: pgp.c:90
3436 msgid "Enter PGP passphrase:"
3437 msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
3438
3439 #: pgp.c:104
3440 msgid "PGP passphrase forgotten."
3441 msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
3442
3443 #: pgp.c:344
3444 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3445 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3446
3447 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3448 msgid ""
3449 "[-- End of PGP output --]\n"
3450 "\n"
3451 msgstr ""
3452 "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
3453 "\n"
3454
3455 #: pgp.c:394
3456 msgid ""
3457 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3458 "\n"
3459 msgstr ""
3460 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
3461 "\n"
3462
3463 #: pgp.c:396
3464 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3465 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3466
3467 #: pgp.c:398
3468 msgid ""
3469 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3470 "\n"
3471 msgstr ""
3472 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3473 "\n"
3474
3475 #: pgp.c:423
3476 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3477 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
3478
3479 #: pgp.c:425
3480 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3481 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3482
3483 #: pgp.c:427
3484 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3485 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3486
3487 #: pgp.c:454
3488 msgid ""
3489 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3490 "\n"
3491 msgstr ""
3492 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
3493 "\n"
3494
3495 #: pgp.c:704
3496 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3497 msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
3498
3499 #: pgp.c:764
3500 msgid ""
3501 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3502 "\n"
3503 msgstr ""
3504 "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
3505 "\n"
3506
3507 #: pgp.c:873
3508 msgid ""
3509 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3510 "\n"
3511 msgstr ""
3512 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
3513 "\n"
3514
3515 #: pgp.c:886
3516 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3517 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3518
3519 #: pgp.c:895
3520 msgid ""
3521 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3522 "\n"
3523 msgstr ""
3524 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3525 "\n"
3526
3527 #: pgp.c:915
3528 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3529 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3530
3531 #: pgp.c:965
3532 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3533 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
3534
3535 #: pgp.c:1109
3536 #, c-format
3537 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3538 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
3539
3540 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3541 #, c-format
3542 msgid "Enter keyID for %s: "
3543 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
3544
3545 #: pgp.c:1397
3546 msgid "Can't invoke PGP"
3547 msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
3548
3549 #: pgp.c:1491
3550 #, c-format
3551 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3552 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
3553
3554 # Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
3555 #: pgp.c:1492
3556 msgid "PGP/M(i)ME"
3557 msgstr "PGP/M(i)ME"
3558
3559 # Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
3560 #: pgp.c:1492
3561 msgid "(i)nline"
3562 msgstr "en lín(i)a"
3563
3564 # ivb (2004/08/16)
3565 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3566 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3567 #: pgp.c:1494
3568 msgid "esabifc"
3569 msgstr "xsgaic"
3570
3571 #. sign (a)s
3572 #: pgp.c:1509 smime.c:1981
3573 msgid "Sign as: "
3574 msgstr "Signa com a: "
3575
3576 #: pgpinvoke.c:307
3577 msgid "Fetching PGP key..."
3578 msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
3579
3580 #: pgpkey.c:490
3581 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3582 msgstr ""
3583 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
3584
3585 #. __STRCAT_CHECKED__
3586 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3587 msgid "Select  "
3588 msgstr "Selecciona  "
3589
3590 #. __STRCAT_CHECKED__
3591 #: pgpkey.c:519
3592 msgid "Check key  "
3593 msgstr "Comprova clau  "
3594
3595 #: pgpkey.c:532
3596 #, c-format
3597 msgid "PGP keys matching <%s>."
3598 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
3599
3600 #: pgpkey.c:534
3601 #, c-format
3602 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3603 msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
3604
3605 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3606 msgid "Can't open /dev/null"
3607 msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
3608
3609 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3610 msgid "Can't create temporary file"
3611 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
3612
3613 #: pgpkey.c:580
3614 #, c-format
3615 msgid "Key ID: 0x%s"
3616 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
3617
3618 #: pgpkey.c:600
3619 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3620 msgstr ""
3621 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
3622
3623 # ivb (2001/12/08)
3624 # ivb  ABREUJAT!
3625 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
3626 #: pgpkey.c:612
3627 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3628 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
3629
3630 # ivb (2002/02/02)
3631 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
3632 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
3633 #: pgpkey.c:616
3634 msgid "ID has undefined validity."
3635 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
3636
3637 # ivb (2001/12/08)
3638 # ivb  ABREUJAT!
3639 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
3640 #: pgpkey.c:619
3641 msgid "ID is not valid."
3642 msgstr "L'ID no és vàlid."
3643
3644 # ivb (2001/12/08)
3645 # ivb  ABREUJAT!
3646 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
3647 #: pgpkey.c:622
3648 msgid "ID is only marginally valid."
3649 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
3650
3651 # ivb (2001/12/08)
3652 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
3653 #: pgpkey.c:626
3654 #, c-format
3655 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3656 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
3657
3658 #: pgpkey.c:724
3659 msgid "Please enter the key ID: "
3660 msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
3661
3662 #: pgpkey.c:752
3663 msgid "Invoking pgp..."
3664 msgstr "S'està invocant «pgp»..."
3665
3666 #: pgpkey.c:777
3667 #, c-format
3668 msgid "PGP Key %s."
3669 msgstr "Clau PGP %s."
3670
3671 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3672 #, c-format
3673 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3674 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
3675
3676 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3677 #, c-format
3678 msgid "Command TOP is not supported by server."
3679 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
3680
3681 #: pop.c:117
3682 msgid "Can't write header to temporary file!"
3683 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
3684
3685 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3686 #, c-format
3687 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3688 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
3689
3690 #: pop.c:247 pop.c:562
3691 #, c-format
3692 msgid "%s is an invalid POP path"
3693 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
3694
3695 #: pop.c:278
3696 msgid "Fetching list of messages..."
3697 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
3698
3699 #: pop.c:415
3700 msgid "Can't write message to temporary file!"
3701 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
3702
3703 #: pop.c:517 pop.c:582
3704 msgid "Checking for new messages..."
3705 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
3706
3707 #: pop.c:546
3708 msgid "POP host is not defined."
3709 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
3710
3711 #: pop.c:610
3712 msgid "No new mail in POP mailbox."
3713 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
3714
3715 # ivb (2001/11/30)
3716 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
3717 # ivb  del servidor POP.
3718 #: pop.c:617
3719 msgid "Delete messages from server?"
3720 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
3721
3722 #: pop.c:619
3723 #, c-format
3724 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3725 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
3726
3727 #: pop.c:661
3728 msgid "Error while writing mailbox!"
3729 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
3730
3731 #: pop.c:665
3732 #, c-format
3733 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3734 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
3735
3736 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3737 msgid "Server closed connection!"
3738 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
3739
3740 #: pop_auth.c:93
3741 msgid "Authenticating (SASL)..."
3742 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
3743
3744 #: pop_auth.c:209
3745 msgid "Authenticating (APOP)..."
3746 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
3747
3748 #: pop_auth.c:233
3749 msgid "APOP authentication failed."
3750 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
3751
3752 #: pop_auth.c:268
3753 #, c-format
3754 msgid "Command USER is not supported by server."
3755 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
3756
3757 #: pop_lib.c:199
3758 msgid "Unable to leave messages on server."
3759 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
3760
3761 #: pop_lib.c:229
3762 #, c-format
3763 msgid "Error connecting to server: %s"
3764 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
3765
3766 #: pop_lib.c:378
3767 msgid "Closing connection to POP server..."
3768 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
3769
3770 #: pop_lib.c:544
3771 msgid "Verifying message indexes..."
3772 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
3773
3774 # ivb (2001/12/08)
3775 # ivb  ABREUJAT!
3776 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
3777 #: pop_lib.c:568
3778 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3779 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
3780
3781 #: postpone.c:167
3782 msgid "Postponed Messages"
3783 msgstr "Missatges posposats"
3784
3785 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3786 msgid "No postponed messages."
3787 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
3788
3789 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3790 msgid "Illegal PGP header"
3791 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
3792
3793 #: postpone.c:483
3794 msgid "Illegal S/MIME header"
3795 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
3796
3797 #: postpone.c:556
3798 msgid "Decrypting message..."
3799 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
3800
3801 #: postpone.c:565
3802 msgid "Decryption failed."
3803 msgstr "El desxifratge ha fallat."
3804
3805 #: query.c:50
3806 msgid "New Query"
3807 msgstr "Nova consulta"
3808
3809 #: query.c:51
3810 msgid "Make Alias"
3811 msgstr "Crea àlies"
3812
3813 #: query.c:52
3814 msgid "Search"
3815 msgstr "Cerca"
3816
3817 #: query.c:99
3818 msgid "Waiting for response..."
3819 msgstr "S'està esperant una resposta..."
3820
3821 #: query.c:235 query.c:263
3822 msgid "Query command not defined."
3823 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
3824
3825 #: query.c:290
3826 #, c-format
3827 msgid "Query"
3828 msgstr "Consulta"
3829
3830 #. Prompt for Query
3831 #: query.c:303 query.c:328
3832 msgid "Query: "
3833 msgstr "Consulta: "
3834
3835 #: query.c:311 query.c:337
3836 #, c-format
3837 msgid "Query '%s'"
3838 msgstr "Consulta de «%s»"
3839
3840 #: recvattach.c:56
3841 msgid "Pipe"
3842 msgstr "Redirigeix"
3843
3844 #: recvattach.c:57
3845 msgid "Print"
3846 msgstr "Imprimeix"
3847
3848 #: recvattach.c:435
3849 msgid "Saving..."
3850 msgstr "S'està desant..."
3851
3852 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3853 msgid "Attachment saved."
3854 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
3855
3856 # ivb (2001/12/08)
3857 # ivb  ABREUJAT!
3858 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
3859 #: recvattach.c:539
3860 #, c-format
3861 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3862 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
3863
3864 #: recvattach.c:557
3865 msgid "Attachment filtered."
3866 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
3867
3868 #: recvattach.c:624
3869 msgid "Filter through: "
3870 msgstr "Filtra amb: "
3871
3872 #: recvattach.c:624
3873 msgid "Pipe to: "
3874 msgstr "Redirigeix a: "
3875
3876 #: recvattach.c:659
3877 #, c-format
3878 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3879 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
3880
3881 #: recvattach.c:724
3882 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3883 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
3884
3885 #: recvattach.c:724
3886 msgid "Print attachment?"
3887 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
3888
3889 #: recvattach.c:957
3890 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3891 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
3892
3893 #: recvattach.c:970
3894 msgid "Attachments"
3895 msgstr "Fitxers adjunts"
3896
3897 #: recvattach.c:1006
3898 msgid "There are no subparts to show!"
3899 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
3900
3901 #: recvattach.c:1067
3902 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3903 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
3904
3905 #: recvattach.c:1075
3906 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3907 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
3908
3909 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3910 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3911 msgstr ""
3912 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
3913
3914 #: recvcmd.c:47
3915 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3916 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
3917
3918 #: recvcmd.c:217
3919 msgid "Error bouncing message!"
3920 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
3921
3922 #: recvcmd.c:217
3923 msgid "Error bouncing messages!"
3924 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
3925
3926 #: recvcmd.c:417
3927 #, c-format
3928 msgid "Can't open temporary file %s."
3929 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal «%s»."
3930
3931 #: recvcmd.c:448
3932 msgid "Forward as attachments?"
3933 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
3934
3935 # ivb (2001/12/08)
3936 # ivb  ABREUJAT!
3937 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
3938 #: recvcmd.c:462
3939 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3940 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
3941
3942 #: recvcmd.c:587
3943 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3944 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
3945
3946 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3947 #, c-format
3948 msgid "Can't create %s."
3949 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
3950
3951 #: recvcmd.c:728
3952 msgid "Can't find any tagged messages."
3953 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
3954
3955 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3956 msgid "No mailing lists found!"
3957 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
3958
3959 # ivb (2001/12/08)
3960 # ivb  ABREUJAT!
3961 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
3962 #: recvcmd.c:824
3963 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3964 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
3965
3966 #: remailer.c:484
3967 msgid "Append"
3968 msgstr "Afig"
3969
3970 #: remailer.c:485
3971 msgid "Insert"
3972 msgstr "Insereix"
3973
3974 #: remailer.c:486
3975 msgid "Delete"
3976 msgstr "Esborra"
3977
3978 #: remailer.c:488
3979 msgid "OK"
3980 msgstr "Accepta"
3981
3982 # ivb (2001/12/07)
3983 # ivb  En aquest cas «mixmaster» és un programa.
3984 #: remailer.c:516
3985 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3986 msgstr "No s'ha pogut obtenir «type2.list» de «mixmaster»!"
3987
3988 #: remailer.c:542
3989 msgid "Select a remailer chain."
3990 msgstr "Seleccioneu una cadena de redistribuïdors."
3991
3992 #: remailer.c:602
3993 #, c-format
3994 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3995 msgstr "Error: No es pot usar «%s» com a redistribuïdor final d'una cadena."
3996
3997 #: remailer.c:632
3998 #, c-format
3999 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
4000 msgstr "Les cadenes de Mixmaster estan limitades a %d elements."
4001
4002 #: remailer.c:655
4003 msgid "The remailer chain is already empty."
4004 msgstr "La cadena de redistribuïdors ja és buida."
4005
4006 #: remailer.c:665
4007 msgid "You already have the first chain element selected."
4008 msgstr "Vos trobeu en el primer element de la cadena."
4009
4010 #: remailer.c:675
4011 msgid "You already have the last chain element selected."
4012 msgstr "Vos trobeu en l'últim element de la cadena."
4013
4014 #: remailer.c:714
4015 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
4016 msgstr "No es poden usar les capçaleres «Cc» i «Bcc» amb Mixmaster."
4017
4018 #: remailer.c:738
4019 msgid ""
4020 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
4021 msgstr ""
4022 "Per favor, establiu un valor adequat per «hostname» quan useu Mixmaster!"
4023
4024 #: remailer.c:772
4025 #, c-format
4026 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
4027 msgstr "Error en enviar el missatge, el procés fill ha eixit amb codi %d.\n"
4028
4029 #: remailer.c:776
4030 msgid "Error sending message."
4031 msgstr "Error en enviar el missatge."
4032
4033 # ivb (2001/12/08)
4034 # ivb  ABREUJAT!
4035 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
4036 #: rfc1524.c:163
4037 #, c-format
4038 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
4039 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
4040
4041 #: rfc1524.c:395
4042 msgid "No mailcap path specified"
4043 msgstr "No s'ha indicat cap camí a «mailcap»."
4044
4045 #: rfc1524.c:423
4046 #, c-format
4047 msgid "mailcap entry for type %s not found"
4048 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
4049
4050 #: score.c:75
4051 msgid "score: too few arguments"
4052 msgstr "score: Manquen arguments."
4053
4054 #: score.c:84
4055 msgid "score: too many arguments"
4056 msgstr "score: Sobren arguments."
4057
4058 #: send.c:252
4059 msgid "No subject, abort?"
4060 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
4061
4062 #: send.c:254
4063 msgid "No subject, aborting."
4064 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
4065
4066 # ivb (2001/12/07)
4067 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
4068 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
4069 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
4070 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
4071 #. * provides a way to do that.
4072 #.
4073 #: send.c:488
4074 #, c-format
4075 msgid "Reply to %s%s?"
4076 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
4077
4078 # ivb (2001/12/07)
4079 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
4080 #: send.c:522
4081 #, c-format
4082 msgid "Follow-up to %s%s?"
4083 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
4084
4085 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
4086 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
4087 #.
4088 #: send.c:690
4089 msgid "No tagged messages are visible!"
4090 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
4091
4092 #: send.c:741
4093 msgid "Include message in reply?"
4094 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
4095
4096 #: send.c:746
4097 msgid "Including quoted message..."
4098 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
4099
4100 #: send.c:756
4101 msgid "Could not include all requested messages!"
4102 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges sol·licitats!"
4103
4104 #: send.c:770
4105 msgid "Forward as attachment?"
4106 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
4107
4108 #: send.c:774
4109 msgid "Preparing forwarded message..."
4110 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
4111
4112 #. If the user is composing a new message, check to see if there
4113 #. * are any postponed messages first.
4114 #.
4115 #: send.c:1070
4116 msgid "Recall postponed message?"
4117 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
4118
4119 #: send.c:1369
4120 msgid "Edit forwarded message?"
4121 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
4122
4123 #: send.c:1394
4124 msgid "Abort unmodified message?"
4125 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
4126
4127 #: send.c:1396
4128 msgid "Aborted unmodified message."
4129 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
4130
4131 #: send.c:1465
4132 msgid "Message postponed."
4133 msgstr "S'ha posposat el missatge."
4134
4135 #: send.c:1474
4136 msgid "No recipients are specified!"
4137 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
4138
4139 #: send.c:1479
4140 msgid "No recipients were specified."
4141 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
4142
4143 #: send.c:1495
4144 msgid "No subject, abort sending?"
4145 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
4146
4147 #: send.c:1499
4148 msgid "No subject specified."
4149 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
4150
4151 #: send.c:1561
4152 msgid "Sending message..."
4153 msgstr "S'està enviant el missatge..."
4154
4155 #: send.c:1702
4156 msgid "Could not send the message."
4157 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
4158
4159 #: send.c:1707
4160 msgid "Mail sent."
4161 msgstr "S'ha enviat el missatge."
4162
4163 #: send.c:1707
4164 msgid "Sending in background."
4165 msgstr "S'està enviant en segon pla."
4166
4167 #: sendlib.c:468
4168 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4169 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
4170
4171 #: sendlib.c:498
4172 #, c-format
4173 msgid "%s no longer exists!"
4174 msgstr "«%s» ja no existeix!"
4175
4176 #: sendlib.c:920
4177 #, c-format
4178 msgid "%s isn't a regular file."
4179 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
4180
4181 #: sendlib.c:1089
4182 #, c-format
4183 msgid "Could not open %s"
4184 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
4185
4186 # ivb (2001/12/08)
4187 # ivb  ABREUJAT!
4188 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
4189 #: sendlib.c:2057
4190 #, c-format
4191 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4192 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
4193
4194 #: sendlib.c:2063
4195 msgid "Output of the delivery process"
4196 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
4197
4198 #: sendlib.c:2267
4199 #, c-format
4200 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4201 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
4202
4203 #: signal.c:43
4204 #, c-format
4205 msgid "%s...  Exiting.\n"
4206 msgstr "%s... Eixint.\n"
4207
4208 #: signal.c:46 signal.c:49
4209 #, c-format
4210 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4211 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
4212
4213 #: signal.c:51
4214 #, c-format
4215 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4216 msgstr "S'ha rebut el senyal %d... Eixint.\n"
4217
4218 #: smime.c:111
4219 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4220 msgstr "Entreu la frase clau d'S/MIME:"
4221
4222 # Es refereixen a un certificat -> masculí, singular.  ivb
4223 # La longitud crec que no és fonamental, si totes són iguals.  ivb
4224 #: smime.c:321
4225 msgid "Trusted   "
4226 msgstr "Confiat     "
4227
4228 #: smime.c:324
4229 msgid "Verified  "
4230 msgstr "Verficat    "
4231
4232 #: smime.c:327
4233 msgid "Unverified"
4234 msgstr "No verificat"
4235
4236 #: smime.c:330
4237 msgid "Expired   "
4238 msgstr "Expirat     "
4239
4240 #: smime.c:333
4241 msgid "Revoked   "
4242 msgstr "Revocat     "
4243
4244 #: smime.c:336
4245 msgid "Invalid   "
4246 msgstr "No vàlid    "
4247
4248 #: smime.c:339
4249 msgid "Unknown   "
4250 msgstr "Desconegut  "
4251
4252 #: smime.c:368
4253 msgid "Enter keyID: "
4254 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
4255
4256 #: smime.c:391
4257 #, c-format
4258 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4259 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
4260
4261 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4262 #, c-format
4263 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4264 msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
4265
4266 #: smime.c:545 smime.c:615
4267 #, c-format
4268 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4269 msgstr "Voleu usar l'ID (no verificat!) «%s» per %s?"
4270
4271 #: smime.c:548 smime.c:618
4272 #, c-format
4273 msgid "Use ID %s for %s ?"
4274 msgstr "Voleu usar l'ID «%s» per %s?"
4275
4276 #: smime.c:637
4277 #, c-format
4278 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4279 msgstr "Avís: Encara no heu decidit confiar en l'ID «%s». (Premeu una tecla.)"
4280
4281 #: smime.c:796
4282 #, c-format
4283 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4284 msgstr "No s'ha trobat cap certificat (vàlid) per %s."
4285
4286 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4287 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4288 msgstr "Error: No s'ha pogut crear el subprocés OpenSSL!"
4289
4290 # Hau!  ivb
4291 #: smime.c:1206
4292 msgid "no certfile"
4293 msgstr "No hi ha fitxer de certificat."
4294
4295 # Hau!  ivb
4296 #: smime.c:1209
4297 msgid "no mbox"
4298 msgstr "No hi ha bústia."
4299
4300 #. fatal error while trying to encrypt message
4301 #: smime.c:1352
4302 msgid "No output from OpenSSL.."
4303 msgstr "OpenSSL no ha produit cap eixida..."
4304
4305 #: smime.c:1390
4306 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4307 msgstr "Avís: No s'ha trobat el certificat intermig."
4308
4309 #: smime.c:1433
4310 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4311 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés OpenSSL!"
4312
4313 #: smime.c:1471
4314 msgid "No output from OpenSSL..."
4315 msgstr "OpenSSL no ha produit cap eixida..."
4316
4317 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4318 msgid ""
4319 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4320 "\n"
4321 msgstr ""
4322 "[-- Final de l'eixida d'OpenSSL. --]\n"
4323 "\n"
4324
4325 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4326 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4327 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés OpenSSL! --]\n"
4328
4329 #: smime.c:1762
4330 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4331 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
4332
4333 #: smime.c:1765
4334 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4335 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
4336
4337 #: smime.c:1829
4338 msgid ""
4339 "\n"
4340 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4341 msgstr ""
4342 "\n"
4343 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
4344
4345 #: smime.c:1831
4346 msgid ""
4347 "\n"
4348 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4349 msgstr ""
4350 "\n"
4351 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
4352
4353 #: smime.c:1935
4354 msgid ""
4355 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4356 msgstr ""
4357 "S/MIME: (x)ifra, (s)igna, xi(f)ra amb, si(g)na com a, (a)mbdós, o en (c)lar? "
4358
4359 # ivb (2003/03/26)
4360 # ivb  (x)ifra, (s)igna, xi(f)ra amb, si(g)na com a, (a)mbdós, o en (c)lar
4361 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
4362 #: smime.c:1936
4363 msgid "eswabfc"
4364 msgstr "xsfgac"
4365
4366 #: smime.c:1945
4367 msgid ""
4368 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4369 msgstr ""
4370 "1: DES, 2: DES triple, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, o per (d)efecte? "
4371
4372 # 1: DES, 2: DES triple, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, o per (d)efecte  ivb
4373 #: smime.c:1947
4374 msgid "12345f"
4375 msgstr "12345d"
4376
4377 # Encara no s'ha signat.  ivb
4378 #: smime.c:1971
4379 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4380 msgstr "No es pot signar: no s'ha indicat cap clau.  Useu «signa com a»."
4381
4382 #: sort.c:259
4383 msgid "Sorting mailbox..."
4384 msgstr "S'està ordenant la bústia."
4385
4386 #: sort.c:296
4387 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
4388 msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
4389
4390 #: status.c:106
4391 msgid "(no mailbox)"
4392 msgstr "(cap bústia)"
4393
4394 #: thread.c:1089
4395 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
4396 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
4397
4398 #: thread.c:1095
4399 msgid "Parent message is not available."
4400 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
4401
4402 #~ msgid "unspecified protocol error"
4403 #~ msgstr "Error no especificat del protocol."