4be096e7675652eeed05d38f0896f3b7c9b65096
[apps/madmutt.git] / po / cs.po
1 # translation of cs.po to Czech
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>, 2004.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: cs\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2004-08-21 20:20+0200\n"
11 "Last-Translator: Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
17
18 #
19 #: help.c:254
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Generic bindings:\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Obecně platné:\n"
27 "\n"
28
29 #
30 #: help.c:258
31 msgid ""
32 "\n"
33 "Unbound functions:\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Nesvázané funkce:\n"
38 "\n"
39
40 #
41 #: crypt.cpkg:4026
42 msgid ""
43 "\n"
44 "[-- End of signed data --]\n"
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "[-- Konec podepsaných dat --]\n"
48
49 #: crypt.cpkg:1141
50 msgid "                aka: "
51 msgstr ""
52
53 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
54 msgid "            created: "
55 msgstr ""
56
57 #
58 #: main.c:87
59 #, fuzzy
60 msgid ""
61 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
62 "       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
63 "<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
64 "[ ... ]\n"
65 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
66 "       madmutt -v\n"
67 "\n"
68 "options:\n"
69 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
70 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
71 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
72 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
73 msgstr ""
74 "Použití: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] [ -m <typ> ] [ -f "
75 "<soubor> ]\n"
76 "       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -Q <dotaz> [ -Q "
77 "<dotaz> ] [...]\n"
78 "       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -A <alias> [ -A "
79 "<alias> ] [...]\n"
80 "       mutt [ -nx ] [ -e <příkaz> ] [ -a <soubor> ] [ -F <soubor> ] [ -H "
81 "<soubor> ][ -i <soubor> ] [ -s <věc> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ]  <adr>  \n"
82 "[ ... ]\n"
83 "       mutt [ -n ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -p\n"
84 "       mutt -v[v]\n"
85 "\n"
86 "přepínače:\n"
87 "  -A <alias>\texpanduje zadaný alias\n"
88 "  -a <soubor>\tpřipojí soubor ke zprávě\n"
89 "  -b <adresa>\tspecifikuje adresu pro utajenou kopii (BCC)\n"
90 "  -c <adresa>\tspecifikuje adresu pro kopii (CC)\n"
91 "  -e <příkaz>\tpříkaz bude vykonán po inicializaci\n"
92 "  -f <soubor>\tčte z této schránky\n"
93 "  -F <soubor>\talternativní soubor muttrc\n"
94 "  -H <soubor>\tz tohoto souboru budou načteny vzory hlaviček\n"
95 "  -i <soubor>\ttento soubor Mutt vloží do odpovědi\n"
96 "  -m <typ>\timplicitní typ schránky\n"
97 "  -n\t\tMutt nebude číst systémový soubor Muttrc\n"
98 "  -p\t\tvrátí se k odložené zprávě\n"
99 "  -Q <proměná>\tdotáže se na konfigurační proměnnou\n"
100 "  -R\t\totevře schránku pouze pro čtení\n"
101 "  -s <věc>\tspecifikuje věc (pokud obsahuje mezery,\n"
102 "              \ttak musí být v uvozovkách)\n"
103 "  -v\t\tzobrazí označení verze a parametry zadané při překladu\n"
104 "  -x\t\tnapodobí odesílací režim programu mailx\n"
105 "  -y\t\tzvolí schránku uvedenou v seznamu `mailboxes'\n"
106 "  -z\t\tpokud ve schránce není pošta, pak okamžitě skončí\n"
107 "  -Z\t\totevře první složku s novou poštou; pokud není žádná nová pošta,\n"
108 "    \t\ttak okamžitě skončí\n"
109 "  -h\t\tvypíše tuto nápovědu"
110
111 #
112 #: compose.c:124 compose.c:128
113 #, fuzzy
114 msgid "     sign as: "
115 msgstr " podepsat jako: "
116
117 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
118 #, c-format
119 msgid "     to %s"
120 msgstr "     pro %s"
121
122 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
123 #, c-format
124 msgid "   from %s"
125 msgstr "   od %s"
126
127 #: main.c:106
128 msgid ""
129 "  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
130 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
131 "  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
132 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
133 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
134 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
135 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
136 msgstr ""
137
138 #: main.c:98
139 msgid ""
140 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
141 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
142 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
143 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
144 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
145 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
146 "  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
147 msgstr ""
148
149 #: main.c:114
150 msgid ""
151 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
152 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
153 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
154 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
155 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
156 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
157 "  -h\t\tthis help message"
158 msgstr ""
159
160 #: lib-mx/compress.c:428
161 #, c-format
162 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
163 msgstr ""
164
165 #
166 #: lib-ui/curs_lib.c:365
167 msgid " ('?' for list): "
168 msgstr " ('?' pro seznam): "
169
170 #: compose.c:117
171 msgid " (PGP/MIME)"
172 msgstr " (PGP/MIME)"
173
174 #
175 #: compose.c:115
176 msgid " (inline)"
177 msgstr " (inline)"
178
179 #
180 #: lib-mx/mx.c:912
181 #, c-format
182 msgid " Press '%s' to toggle write"
183 msgstr " Stiskněte `%s' pro zapnutí zápisu"
184
185 #: crypt.cpkg:2665
186 msgid " aka ......: "
187 msgstr ""
188
189 #
190 #: lib-ui/curs_main.c:1532
191 msgid " in this limited view"
192 msgstr " v tomto omezeném zobrazení"
193
194 #
195 #: commands.c:601
196 msgid " tagged"
197 msgstr " označené"
198
199 #
200 #: pattern.c:716
201 #, c-format
202 msgid "%c: invalid command"
203 msgstr "příkaz %c je nesprávný"
204
205 #
206 #: pattern.c:721
207 #, c-format
208 msgid "%c: not supported in this mode"
209 msgstr "V tomto režimu není %c podporováno."
210
211 #
212 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
213 #, c-format
214 msgid "%d kept, %d deleted."
215 msgstr "ponecháno: %d, smazáno: %d"
216
217 #
218 #: lib-mx/mx.c:792
219 #, c-format
220 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
221 msgstr "ponecháno: %d, přesunuto: %d, smazáno: %d"
222
223 #: crypt.cpkg:3113
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "%s \"%s\"."
226 msgstr "%s [%s]\n"
227
228 #: nntp.c:1336
229 #, c-format
230 msgid "%s (tagged: %d) %d"
231 msgstr ""
232
233 #: crypt.cpkg:3111
234 #, fuzzy, c-format
235 msgid "%s <%s>."
236 msgstr "%s [%s]\n"
237
238 #
239 #: crypt.cpkg:3180
240 #, c-format
241 msgid "%s Do you really want to use the key?"
242 msgstr "%s Opravdu chcete tento klíč použít?"
243
244 #
245 #: compose.c:157
246 #, c-format
247 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
248 msgstr "Změna v %s [#%d]. Změnit kódování?"
249
250 #
251 #: compose.c:151
252 #, c-format
253 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
254 msgstr "%s [#%d] již neexistuje!"
255
256 #
257 #: pop.c:1323
258 #, c-format
259 msgid "%s [%d of %d messages read]"
260 msgstr "%s [počet přečtených zpráv: %d/%d]"
261
262 #: main.c:470
263 #, c-format
264 msgid "%s does not exist. Create it?"
265 msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvořit?"
266
267 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
268 #, c-format
269 msgid "%s is an invalid IMAP path"
270 msgstr "%s není platná IMAP cesta"
271
272 #: pop.c:1034 pop.c:1231
273 #, c-format
274 msgid "%s is an invalid POP path"
275 msgstr "%s není platná POP cesta"
276
277 #: nntp.c:1779
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
280 msgstr "%s není platná POP cesta"
281
282 #: nntp.c:373
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
285 msgstr "%s není platná POP cesta"
286
287 #
288 #: browser.c:471 browser.c:1096
289 #, c-format
290 msgid "%s is not a directory."
291 msgstr "%s není adresářem."
292
293 #
294 #: muttlib.c:337
295 #, c-format
296 msgid "%s is not a mailbox!"
297 msgstr "%s není schránkou!"
298
299 #
300 #: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
301 #, c-format
302 msgid "%s is not a mailbox."
303 msgstr "%s není schránkou."
304
305 #
306 #: sendlib.c:748
307 #, c-format
308 msgid "%s isn't a regular file."
309 msgstr "%s není řádným souborem."
310
311 #
312 #: sendlib.c:372
313 #, c-format
314 msgid "%s no longer exists!"
315 msgstr "%s již neexistuje!"
316
317 #: lib-mx/mx.h:55
318 #, c-format
319 msgid "%s not permitted by ACL."
320 msgstr ""
321
322 #: lib-mx/compress.c:357
323 #, c-format
324 msgid ""
325 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
326 "kept!\n"
327 msgstr ""
328
329 #
330 #: init.c:247
331 #, c-format
332 msgid "%s: Unknown type."
333 msgstr "neznámý typ %s"
334
335 #
336 #: lib-ui/color.c:227
337 #, c-format
338 msgid "%s: color not supported by term"
339 msgstr "Barvu %s terminál nepodporuje."
340
341 #
342 #: lib-ui/color.c:276
343 #, c-format
344 msgid "%s: command valid only for index object"
345 msgstr "Příkaz %s je definován pouze pro objekt typu index."
346
347 #
348 #: lib-ui/color.c:508
349 #, c-format
350 msgid "%s: no such attribute"
351 msgstr "Atribut %s není definován."
352
353 #
354 #: lib-ui/color.c:233
355 #, c-format
356 msgid "%s: no such color"
357 msgstr "Barva %s není definována."
358
359 #
360 #: keymap.c:839
361 #, c-format
362 msgid "%s: no such function"
363 msgstr "funkce %s není známa"
364
365 #
366 #: keymap.c:753
367 #, c-format
368 msgid "%s: no such function in map"
369 msgstr "funkce %s není v mapě"
370
371 #
372 #: keymap.c:648
373 #, c-format
374 msgid "%s: no such menu"
375 msgstr "menu %s neexistuje"
376
377 #
378 #: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
379 #, c-format
380 msgid "%s: no such object"
381 msgstr "Objekt %s není definován"
382
383 #
384 #: lib-ui/color.c:283
385 #, c-format
386 msgid "%s: too few arguments"
387 msgstr "příliš málo argumentů pro %s"
388
389 #
390 #: headers.c:148
391 #, c-format
392 msgid "%s: unable to attach file"
393 msgstr "soubor %s nelze připojit"
394
395 #
396 #: main.c:589
397 #, c-format
398 msgid "%s: unable to attach file.\n"
399 msgstr "Soubor %s nelze připojit.\n"
400
401 #
402 #: init.c:1338
403 #, c-format
404 msgid "%s: unknown command"
405 msgstr "Příkaz %s není znám."
406
407 #
408 #: init.c:1188
409 #, c-format
410 msgid "%s: unknown type"
411 msgstr "neznámý typ %s"
412
413 #
414 #: init.c:1055
415 #, c-format
416 msgid "%s: unknown variable"
417 msgstr "Proměnná %s není známa."
418
419 #: init.c:962
420 #, c-format
421 msgid "'%d' is invalid for $%s"
422 msgstr ""
423
424 #: init.c:138 init.c:867
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "'%s' is invalid for $%s"
427 msgstr "%s není platná POP cesta"
428
429 #: init.c:1172
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
432 msgstr "%s není platná POP cesta"
433
434 #
435 #: handler.c:1450
436 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
437 msgstr "(je třeba svázat funkci 'view-attachments' s nějakou klávesou!)"
438
439 #
440 #: lib-ui/status.c:113
441 msgid "(no mailbox)"
442 msgstr "(žádná schránka)"
443
444 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
445 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
446 msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eď "
447
448 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
449 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
450 msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eď, akceptovat (v)ždy "
451
452 #
453 #: handler.c:1191
454 #, c-format
455 msgid "(size %s bytes) "
456 msgstr "(o velikosti v bajtech: %s) "
457
458 #
459 #: handler.c:1448
460 #, c-format
461 msgid "(use '%s' to view this part)"
462 msgstr "(pro zobrazení této části použijte '%s')"
463
464 #: crypt.cpkg:1153
465 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
466 msgstr ""
467
468 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
469 #: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
470 msgid ", "
471 msgstr ""
472
473 #
474 #: compose.c:206
475 msgid "-- Attachments"
476 msgstr "-- Přílohy"
477
478 #
479 #: help.c:243
480 msgid "<UNKNOWN>"
481 msgstr "<NEZNÁMÝ>"
482
483 #
484 #: compose.c:125 compose.c:129
485 msgid "<default>"
486 msgstr "<implicitní>"
487
488 #: crypt.cpkg:950
489 msgid "A policy requirement was not met\n"
490 msgstr ""
491
492 #: crypt.cpkg:958
493 msgid "A system error occurred"
494 msgstr ""
495
496 #: pop.c:325
497 msgid "APOP authentication failed."
498 msgstr "APOP ověření se nezdařilo."
499
500 #
501 #: send.c:1413
502 msgid "Abort unmodified message?"
503 msgstr "Zahodit nezměněnou zprávu?"
504
505 #
506 #: send.c:1414
507 msgid "Aborted unmodified message."
508 msgstr "Nezměněná zpráva byla zahozena."
509
510 #: nntp.c:2192
511 msgid "Adding new newsgroups..."
512 msgstr ""
513
514 #
515 #: alias.cpkg:337
516 msgid "Address: "
517 msgstr "Adresa: "
518
519 #
520 #: alias.cpkg:396
521 msgid "Alias added."
522 msgstr "Přezdívka zavedena."
523
524 #
525 #: alias.cpkg:312
526 msgid "Alias as: "
527 msgstr "Přezdívat jako: "
528
529 #
530 #: alias.cpkg:682
531 msgid "Aliases"
532 msgstr "Přezdívky"
533
534 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
535 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
536 msgstr ""
537
538 #: crypt.cpkg:3064
539 #, fuzzy
540 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
541 msgstr ""
542 "Všem vyhovujícím klíčům vypršela platnost, byly zneplatněny nebo zakázány."
543
544 #
545 #: muttlib.c:327
546 #, c-format
547 msgid "Append messages to %s?"
548 msgstr "Připojit zprávy do %s?"
549
550 #
551 #: lib-ui/curs_main.c:788
552 msgid "Argument must be a message number."
553 msgstr "Argumentem musí být číslo zprávy."
554
555 #: nntp.c:1903
556 #, c-format
557 msgid "Article %d not found on server"
558 msgstr ""
559
560 #: lib-ui/curs_main.c:719
561 #, c-format
562 msgid "Article %s not found on server"
563 msgstr ""
564
565 #: lib-ui/curs_main.c:689
566 msgid "Article has no parent reference!"
567 msgstr ""
568
569 #
570 #: send.c:1455
571 #, fuzzy
572 msgid "Article not posted."
573 msgstr "Příloha uložena."
574
575 #: send.c:1740
576 msgid "Article posted."
577 msgstr ""
578
579 #
580 #: compose.c:608
581 msgid "Attach file"
582 msgstr "Přiložit soubor"
583
584 #: compose.c:624
585 msgid "Attaching selected files..."
586 msgstr "Připojuji zvolené soubory..."
587
588 #
589 #: recvattach.c:500
590 msgid "Attachment filtered."
591 msgstr "Příloha byla filtrována."
592
593 #
594 #: recvattach.c:397 recvattach.c:474
595 msgid "Attachment saved."
596 msgstr "Příloha uložena."
597
598 #
599 #: recvattach.c:858
600 msgid "Attachments"
601 msgstr "Přílohy"
602
603 #: imap/auth.c:83
604 #, c-format
605 msgid "Authenticating (%s)..."
606 msgstr "Přihlašuji (%s)..."
607
608 #: pop.c:304
609 msgid "Authenticating (APOP)..."
610 msgstr "Ověřuji (APOP)..."
611
612 #: pop.c:221
613 msgid "Authenticating (SASL)..."
614 msgstr "Ověřuji (SASL)..."
615
616 #: pop.c:339
617 #, fuzzy
618 msgid "Authenticating (USER)..."
619 msgstr "Ověřuji (SASL)..."
620
621 #: crypt.cpkg:945
622 msgid "Available CRL is too old\n"
623 msgstr ""
624
625 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
626 #, c-format
627 msgid "Bad IDN \"%s\"."
628 msgstr "Chybné IDN \"%s\"."
629
630 #: sendlib.c:2028
631 #, c-format
632 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
633 msgstr "Chybné IDN %s při generování resent-from."
634
635 #: compose.c:579 send.c:1512
636 #, c-format
637 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
638 msgstr "Neplatné IDN v \"%s\": '%s'"
639
640 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
641 #, c-format
642 msgid "Bad IDN: '%s'"
643 msgstr "Chybné IDN: '%s'"
644
645 #
646 #: imap/imap.c:1342
647 msgid "Bad mailbox name"
648 msgstr "Chybný název schránky"
649
650 #
651 #: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
652 msgid "Bottom of message is shown."
653 msgstr "Konec zprávy je zobrazen."
654
655 #
656 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
657 #, c-format
658 msgid "Bounce message to %s"
659 msgstr "Zaslat kopii zprávy na %s"
660
661 #
662 #: commands.c:175 recvcmd.c:131
663 msgid "Bounce message to: "
664 msgstr "Zaslat kopii zprávy na: "
665
666 #
667 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
668 #, c-format
669 msgid "Bounce messages to %s"
670 msgstr "Zaslat kopii zpráv na %s"
671
672 #
673 #: commands.c:177 recvcmd.c:133
674 msgid "Bounce tagged messages to: "
675 msgstr "Zaslat kopii označených zpráv na: "
676
677 #: main.c:206
678 msgid "Built-In Defaults:"
679 msgstr ""
680
681 #
682 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
683 msgid "CLOSE failed"
684 msgstr "Příkaz CLOSE se nezdařil."
685
686 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
687 msgid "Cache directory not created!"
688 msgstr ""
689
690 #
691 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
692 #, c-format
693 msgid "Can't append to folder: %s"
694 msgstr "Ke složce nelze připojit: %s"
695
696 #
697 #: browser.c:671
698 msgid "Can't attach a directory!"
699 msgstr "Adresář nelze připojit!"
700
701 #
702 #: main.c:474
703 #, c-format
704 msgid "Can't create %s: %s."
705 msgstr "%s nelze vytvořit: %s"
706
707 #
708 #: compose.c:1005
709 #, c-format
710 msgid "Can't create file %s"
711 msgstr "Soubor %s nelze vytvořit."
712
713 #
714 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
715 msgid "Can't create filter"
716 msgstr "Filtr nelze vytvořit"
717
718 #
719 #: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
720 msgid "Can't create filter process"
721 msgstr "Filtrovací proces nelze vytvořit"
722
723 #
724 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
725 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
726 #: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
727 #: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
728 msgid "Can't create temporary file"
729 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit."
730
731 #: recvcmd.c:833
732 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
733 msgstr ""
734 "Všechny označené přílohy nelze dekódovat. Zapouzdřit je do MIME formátu?"
735
736 #: recvcmd.c:489
737 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
738 msgstr "Všechny označené přílohy nelze dekódovat. Přeposlat je v MIME formátu?"
739
740 #
741 #: recvattach.c:846
742 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
743 msgstr "Nemohu dešifrovat zašifrovanou zprávu!"
744
745 #
746 #: recvattach.c:965
747 msgid "Can't delete attachment from POP server."
748 msgstr "Z POP serveru nelze mazat přílohy."
749
750 #
751 #: recvattach.c:973
752 #, fuzzy
753 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
754 msgstr "Z POP serveru nelze mazat přílohy."
755
756 #
757 #: lib-mx/mx.c:103
758 #, c-format
759 msgid "Can't dotlock %s.\n"
760 msgstr "%s nelze zamknout.\n"
761
762 #: pop.c:894
763 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
764 msgstr ""
765
766 #
767 #: recvcmd.c:724
768 msgid "Can't find any tagged messages."
769 msgstr "Žádná zpráva není označena."
770
771 #
772 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
773 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
774 msgstr "Shodu pro jmenný vzor nelze nalézt, pokračovat?"
775
776 #
777 #: editmsg.c:115
778 #, c-format
779 msgid "Can't open message file: %s"
780 msgstr "Soubor se zprávou nelze otevřít: %s"
781
782 #
783 #: lib-mx/mx.c:605
784 #, fuzzy
785 msgid "Can't open trash folder"
786 msgstr "Ke složce nelze připojit: %s"
787
788 #
789 #: nntp.c:1967 nntp.c:1997
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
792 msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
793
794 #
795 #: nntp.c:1954
796 #, fuzzy
797 msgid "Can't post article. No connection to news server."
798 msgstr "Končím spojení s POP serverem..."
799
800 #: nntp.c:1961
801 #, c-format
802 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
803 msgstr ""
804
805 #
806 #: nntp.c:1972 nntp.c:2002
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "Can't post article: %s"
809 msgstr "Chyba při volání funkce stat pro %s"
810
811 #
812 #: nntp.c:642
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "Can't rename %s to %s"
815 msgstr "%s nelze vytvořit: %s"
816
817 #
818 #: muttlib.c:310
819 msgid "Can't save message to POP mailbox."
820 msgstr "Do POP schránek nelze ukládat zprávy."
821
822 #
823 #: muttlib.c:317
824 #, fuzzy
825 msgid "Can't save message to newsserver."
826 msgstr "Na POP serveru nelze zprávy editovat."
827
828 #
829 #: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
830 #, c-format
831 msgid "Can't stat %s: %s"
832 msgstr "Chyba při volání funkce stat pro %s: %s"
833
834 #: crypt.cpkg:936
835 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
836 msgstr ""
837
838 #
839 #: browser.c:1267
840 msgid "Can't view a directory"
841 msgstr "Adresář nelze zobrazit"
842
843 #
844 #: nntp.c:634
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid "Can't write %s"
847 msgstr "Soubor %s nelze vytvořit."
848
849 #
850 #: pop.c:888
851 msgid "Can't write header to temporary file!"
852 msgstr "Nelze zapsat hlavičku do dočasného souboru!"
853
854 #
855 #: lib-mx/mbox.c:864
856 msgid "Can't write message"
857 msgstr "Zprávu nelze uložit"
858
859 #
860 #: pop.c:1420
861 msgid "Can't write message to temporary file!"
862 msgstr "Nelze zapsat zprávu do dočasného souboru!"
863
864 #
865 #: commands.c:71
866 msgid "Cannot create display filter"
867 msgstr "Nelze vytvořit zobrazovací filtr"
868
869 #
870 #: attach.c:473
871 msgid "Cannot create filter"
872 msgstr "Nelze vytvořit filtr"
873
874 #
875 #: lib-ui/curs_main.c:221
876 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
877 msgstr "Schránka je určena pouze pro čtení, zápis nelze zapnout!"
878
879 #
880 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
881 #, c-format
882 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
883 msgstr "Zachycen %s... Končím.\n"
884
885 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
886 #, fuzzy
887 msgid "Certificate is not X.509"
888 msgstr "Certifikát serveru není zatím platný."
889
890 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
891 msgid "Certificate saved"
892 msgstr "Certifikát uložen"
893
894 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
895 #, c-format
896 msgid "Certificate verification error (%s)"
897 msgstr ""
898
899 #
900 #: lib-ui/curs_main.c:228
901 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
902 msgstr "Změny obsahu složky budou uloženy po jejím uzavření."
903
904 #
905 #: lib-ui/curs_main.c:232
906 msgid "Changes to folder will not be written."
907 msgstr "Změny obsahu složky nebudou uloženy."
908
909 #: lib-ui/curs_lib.c:321
910 #, c-format
911 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
912 msgstr "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
913
914 #: commands.c:786
915 #, c-format
916 msgid "Character set changed to %s; %s."
917 msgstr "Znaková sada změněna na %s; %s."
918
919 #
920 #: browser.c:1061
921 msgid "Chdir to: "
922 msgstr "Nastavit pracovní adresář na: "
923
924 #
925 #: lib-ui/curs_main.c:752
926 #, fuzzy
927 msgid "Check for children of message..."
928 msgstr "Hledám nové zprávy..."
929
930 #
931 #: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
932 msgid "Checking for new messages..."
933 msgstr "Hledám nové zprávy..."
934
935 #
936 #: nntp.c:2177
937 #, fuzzy
938 msgid "Checking for new newsgroups..."
939 msgstr "Hledám nové zprávy..."
940
941 #: imap/imap.c:352
942 msgid "Checking mailbox subscriptions"
943 msgstr ""
944
945 #
946 #: compose.c:110
947 msgid "Clear"
948 msgstr "Nepodepsat/nešifrovat"
949
950 #
951 #: flags.c:335
952 msgid "Clear flag"
953 msgstr "Vypnout příznak"
954
955 #
956 #: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
957 #, c-format
958 msgid "Closing connection to %s..."
959 msgstr "Končím spojení s %s..."
960
961 #
962 #: pop.c:170
963 msgid "Closing connection to POP server..."
964 msgstr "Končím spojení s POP serverem..."
965
966 #
967 #: crypt.cpkg:2877
968 #, fuzzy
969 msgid "Collecting data..."
970 msgstr "Připojuji se k %s..."
971
972 #
973 #: pop.c:600 pop.c:863
974 #, c-format
975 msgid "Command TOP is not supported by server."
976 msgstr "Server nepodporuje příkaz TOP."
977
978 #
979 #: pop.c:602 pop.c:966
980 #, c-format
981 msgid "Command UIDL is not supported by server."
982 msgstr "Server nepodporuje příkaz UIDL."
983
984 #
985 #: lib-mx/mbox.c:547
986 msgid "Committing changes..."
987 msgstr "Provádím změny..."
988
989 #
990 #: main.c:169
991 #, fuzzy
992 msgid "Compile Options:"
993 msgstr ""
994 "\n"
995 "Přeloženo s volbami:"
996
997 #
998 #: pattern.c:1129 pattern.c:1249
999 msgid "Compiling search pattern..."
1000 msgstr "Překládám vzor k vyhledání..."
1001
1002 #
1003 #: lib-mx/compress.c:394
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "Compressed-appending to %s..."
1006 msgstr "Kopíruji do %s..."
1007
1008 #
1009 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
1010 #, fuzzy, c-format
1011 msgid "Compressing %s..."
1012 msgstr "Kopíruji do %s..."
1013
1014 #: nntp.c:1114
1015 #, c-format
1016 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
1017 msgstr ""
1018
1019 #
1020 #: nntp.c:1112
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "Connected to %s. Posting ok."
1023 msgstr "Připojuji se k %s..."
1024
1025 #
1026 #: lib-sys/mutt_socket.c:355
1027 #, c-format
1028 msgid "Connecting to %s..."
1029 msgstr "Připojuji se k %s..."
1030
1031 #
1032 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
1033 #, fuzzy, c-format
1034 msgid "Connecting with \"%s\"..."
1035 msgstr "Připojuji se k %s..."
1036
1037 #
1038 #: imap/imap.c:1539
1039 #, fuzzy
1040 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
1041 msgstr "Spojení ztraceno. Navázat znovu spojení s POP serverem."
1042
1043 #
1044 #: pop.c:808
1045 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
1046 msgstr "Spojení ztraceno. Navázat znovu spojení s POP serverem."
1047
1048 #
1049 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
1050 #, c-format
1051 msgid "Connection to %s closed"
1052 msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
1053
1054 #
1055 #: nntp.c:1223
1056 #, fuzzy, c-format
1057 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
1058 msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
1059
1060 #
1061 #: commands.c:782
1062 #, c-format
1063 msgid "Content-Type changed to %s."
1064 msgstr "Položka Content-Type změněna na %s."
1065
1066 #
1067 #: compose.c:988
1068 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
1069 msgstr "Položka 'Content-Type' je tvaru třída/podtřída"
1070
1071 #
1072 #: imap/util.c:135
1073 msgid "Continue?"
1074 msgstr "Pokračovat?"
1075
1076 #: commands.c:772
1077 #, c-format
1078 msgid "Convert to %s upon sending?"
1079 msgstr "Převést při odesílání na %s?"
1080
1081 #
1082 #: commands.c:600
1083 #, c-format
1084 msgid "Copy%s to mailbox"
1085 msgstr "Zkopírovat %s do schránky"
1086
1087 #
1088 #: imap/message.c:681
1089 #, c-format
1090 msgid "Copying %d messages to %s..."
1091 msgstr "Kopíruji zprávy (%d) do %s..."
1092
1093 #
1094 #: imap/message.c:684
1095 #, c-format
1096 msgid "Copying message %d to %s..."
1097 msgstr "Kopíruji zprávu %d do %s..."
1098
1099 #
1100 #: commands.c:658
1101 #, c-format
1102 msgid "Copying to %s..."
1103 msgstr "Kopíruji do %s..."
1104
1105 #: main.c:63
1106 msgid ""
1107 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
1108 "Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
1109 "Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
1110 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
1111 "of\n"
1112 "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
1113 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
1114 msgstr ""
1115
1116 #
1117 #: lib-sys/mutt_socket.c:374
1118 #, c-format
1119 msgid "Could not connect to %s (%s)."
1120 msgstr "Spojení s %s nelze navázat (%s)."
1121
1122 #
1123 #: commands.c:111
1124 msgid "Could not copy message"
1125 msgstr "Nelze kopírovat zprávu."
1126
1127 #
1128 #: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
1129 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
1130 #: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
1131 #, fuzzy
1132 msgid "Could not create temporary file"
1133 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit!"
1134
1135 #
1136 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
1137 msgid "Could not create temporary file!"
1138 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit!"
1139
1140 #
1141 #: sort.c:301
1142 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
1143 msgstr "Řadící funkci nelze nalézt! [ohlaste tuto chybu]"
1144
1145 #
1146 #: lib-sys/mutt_socket.c:350
1147 #, c-format
1148 msgid "Could not find the host \"%s\""
1149 msgstr "Počítač \"%s\" nelze nalézt."
1150
1151 #
1152 #: send.c:810
1153 msgid "Could not include all requested messages!"
1154 msgstr "Všechny požadované zprávy nelze vložit!"
1155
1156 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
1157 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1158 msgstr "Nelze navázat TLS spojení"
1159
1160 #
1161 #: sendlib.c:908
1162 #, c-format
1163 msgid "Could not open %s"
1164 msgstr "%s nelze otevřít"
1165
1166 #
1167 #: lib-mx/mbox.c:634
1168 msgid "Could not reopen mailbox!"
1169 msgstr "Schránku nelze znovu otevřít!"
1170
1171 #
1172 #: send.c:1732
1173 msgid "Could not send the message."
1174 msgstr "Zprávu nelze odeslat."
1175
1176 #
1177 #: lib-mx/mx.c:407
1178 #, c-format
1179 msgid "Couldn't lock %s\n"
1180 msgstr "%s nelze zamknout.\n"
1181
1182 #
1183 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
1184 #, c-format
1185 msgid "Create %s?"
1186 msgstr "Vytvořit %s?"
1187
1188 #
1189 #: browser.c:971
1190 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
1191 msgstr "Vytváření funguje pouze u IMAP schránek."
1192
1193 #
1194 #: imap/browse.c:249
1195 msgid "Create mailbox: "
1196 msgstr "Vytvořit schránku: "
1197
1198 #
1199 #: commands.c:597
1200 #, c-format
1201 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
1202 msgstr "Dekódovat - zkopírovat %s do schránky"
1203
1204 #
1205 #: commands.c:596
1206 #, c-format
1207 msgid "Decode-save%s to mailbox"
1208 msgstr "Dekódovat - uložit %s do schránky"
1209
1210 #
1211 #: lib-mx/compress.c:212
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "Decompressing %s..."
1214 msgstr "Volím %s..."
1215
1216 #
1217 #: commands.c:599
1218 #, c-format
1219 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
1220 msgstr "Dešifrovat - zkopírovat %s do schránky"
1221
1222 #
1223 #: commands.c:598
1224 #, c-format
1225 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
1226 msgstr "Dešifrovat - uložit %s do schránky"
1227
1228 #
1229 #: postpone.c:471
1230 msgid "Decrypting message..."
1231 msgstr "Dešifruji zprávu..."
1232
1233 #
1234 #: postpone.c:482
1235 msgid "Decryption failed."
1236 msgstr "Dešifrování se nezdařilo."
1237
1238 #
1239 #: browser.c:1012
1240 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
1241 msgstr "Mazání funguje pouze u IMAP schránek."
1242
1243 #
1244 #: pop.c:1282
1245 msgid "Delete messages from server?"
1246 msgstr "Odstranit zprávy ze serveru..."
1247
1248 #
1249 #: lib-ui/curs_main.c:836
1250 msgid "Delete messages matching: "
1251 msgstr "Smazat zprávy shodující se s: "
1252
1253 #
1254 #: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
1255 #: pager.c:1979 pager.c:1998
1256 #, fuzzy
1257 msgid "Deletion"
1258 msgstr "Smazat"
1259
1260 #
1261 #: recvattach.c:981
1262 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1263 msgstr "Mazání příloh ze zašifrovaných zpráv není podporováno."
1264
1265 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1268 msgstr "ID %s není verifikováno, chcete jej použít pro %s?"
1269
1270 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1273 msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvořit?"
1274
1275 #
1276 #: browser.c:658
1277 #, c-format
1278 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1279 msgstr "Adresář [%s], Souborová maska: %s"
1280
1281 #
1282 #: help.c:205
1283 msgid "ERROR: please report this bug"
1284 msgstr "CHYBA: ohlaste, prosím, tuto chybu"
1285
1286 #
1287 #: send.c:1381
1288 msgid "Edit forwarded message?"
1289 msgstr "Upravit přeposílanou zprávu?"
1290
1291 #: lib-ui/curs_main.c:1911
1292 msgid "Editing"
1293 msgstr ""
1294
1295 #
1296 #: pattern.c:222
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "Empty expression"
1299 msgstr "chyba ve výrazu"
1300
1301 #
1302 #: compose.c:106
1303 msgid "Encrypt"
1304 msgstr "Zašifrovat"
1305
1306 #
1307 #: compose.c:135
1308 msgid "Encrypt with: "
1309 msgstr "Zašifrovat pomocí: "
1310
1311 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1312 msgid "Encrypted connection unavailable"
1313 msgstr ""
1314
1315 #
1316 #: lib-ui/curs_main.c:681
1317 #, fuzzy
1318 msgid "Enter Message-ID: "
1319 msgstr "Zadejte ID klíče: "
1320
1321 #
1322 #: crypt.cpkg:3461
1323 #, c-format
1324 msgid "Enter keyID for %s: "
1325 msgstr "Zadejte ID klíče pro %s: "
1326
1327 #
1328 #: lib-ui/curs_lib.c:317
1329 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1330 msgstr "Vyberte klíč (nebo stiskněte ^G pro zrušení): "
1331
1332 #
1333 #: recvcmd.c:198
1334 msgid "Error bouncing message!"
1335 msgstr "Chyba při přeposílání zprávy."
1336
1337 #
1338 #: recvcmd.c:199
1339 msgid "Error bouncing messages!"
1340 msgstr "Chyba při přeposílání zpráv."
1341
1342 #
1343 #: crypt.cpkg:1175
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Error checking signature"
1346 msgstr "Chyba při zasílání zprávy."
1347
1348 #
1349 #: pop.c:142
1350 #, c-format
1351 msgid "Error connecting to server: %s"
1352 msgstr "Chyba při připojováno k serveru: %s"
1353
1354 #: lib-mx/compress.c:246
1355 #, c-format
1356 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1357 msgstr ""
1358
1359 #
1360 #: crypt.cpkg:2900
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1363 msgstr "Chyba při připojováno k serveru: %s"
1364
1365 #: crypt.cpkg:1126
1366 msgid "Error getting key information: "
1367 msgstr ""
1368
1369 #
1370 #: init.c:1245
1371 #, c-format
1372 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1373 msgstr "Chyba v %s na řádku %d: %s"
1374
1375 #
1376 #: init.c:1673
1377 #, c-format
1378 msgid "Error in command line: %s\n"
1379 msgstr "Chyba %s na příkazovém řádku\n"
1380
1381 #
1382 #: pattern.c:217
1383 #, c-format
1384 msgid "Error in expression: %s"
1385 msgstr "Výraz %s je chybný."
1386
1387 #
1388 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1391 msgstr "Chyba při inicializaci terminálu."
1392
1393 #
1394 #: main.c:223
1395 msgid "Error initializing terminal."
1396 msgstr "Chyba při inicializaci terminálu."
1397
1398 #
1399 #: imap/imap.c:620
1400 msgid "Error opening mailbox"
1401 msgstr "Chyba při otevírání schránky"
1402
1403 #
1404 #: commands.c:190 recvcmd.c:141
1405 msgid "Error parsing address!"
1406 msgstr "Chyba při zpracování adresy!"
1407
1408 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
1409 msgid "Error processing certificate data"
1410 msgstr ""
1411
1412 #
1413 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
1414 #, c-format
1415 msgid "Error running \"%s\"!"
1416 msgstr "Chyba při běhu programu \"%s\"!"
1417
1418 #
1419 #: browser.c:1084 browser.c:1148
1420 msgid "Error scanning directory."
1421 msgstr "Chyba při načítání adresáře."
1422
1423 #
1424 #: sendlib.c:1882
1425 #, c-format
1426 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1427 msgstr "Chyba při zasílání zprávy, potomek ukončen %d (%s)."
1428
1429 #
1430 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1431 #, c-format
1432 msgid "Error talking to %s (%s)"
1433 msgstr "Chyba při komunikaci s %s (%s)"
1434
1435 #
1436 #: browser.c:1284
1437 msgid "Error trying to view file"
1438 msgstr "Chyba při zobrazování souboru"
1439
1440 #
1441 #: pop.c:1318
1442 msgid "Error while writing mailbox!"
1443 msgstr "Chyba při zápisu do schránky!"
1444
1445 #
1446 #: editmsg.c:180
1447 #, c-format
1448 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1449 msgstr "Chyba. Zachovávám dočasný soubor %s."
1450
1451 #: alias.cpkg:347 send.c:230
1452 #, c-format
1453 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1454 msgstr "Chyba: '%s' není platné IDN."
1455
1456 #: crypt.cpkg:2908
1457 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: crypt.cpkg:1843
1461 msgid "Error: copy data failed\n"
1462 msgstr ""
1463
1464 #: crypt.cpkg:1800
1465 #, c-format
1466 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #
1470 #: handler.c:1356
1471 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1472 msgstr "Chyba: typ 'multipart/encrypted' bez informace o protokolu"
1473
1474 #
1475 #: handler.c:1347
1476 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1477 msgstr "Chyba: typ 'multipart/signed' bez informace o protokolu"
1478
1479 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1480 msgid "Error: no TLS socket open"
1481 msgstr ""
1482
1483 #
1484 #: crypt.cpkg:1224
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1487 msgstr "Chyba %s na příkazovém řádku\n"
1488
1489 #
1490 #: imap/message.c:109
1491 #, fuzzy, c-format
1492 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1493 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
1494
1495 #
1496 #: pattern.c:1145
1497 msgid "Executing command on matching messages..."
1498 msgstr "Spouštím příkaz pro shodující se zprávy... "
1499
1500 #
1501 #: lib-ui/curs_main.c:1244
1502 #, fuzzy
1503 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1504 msgstr "Ukončit Mutt bez uložení změn?"
1505
1506 #
1507 #: lib-ui/curs_lib.c:196
1508 #, fuzzy
1509 msgid "Exit Madmutt?"
1510 msgstr "Ukončit Mutt?"
1511
1512 #
1513 #: imap/imap.c:898
1514 msgid "Expunge failed"
1515 msgstr "Příkaz EXPUNGE se nezdařil."
1516
1517 #
1518 #: imap/imap.c:936
1519 msgid "Expunging messages from server..."
1520 msgstr "Odstraňuji zprávy ze serveru..."
1521
1522 #
1523 #: attach.c:113
1524 msgid "Failure to open file to parse headers."
1525 msgstr "Soubor nutný pro zpracování hlaviček se nepodařilo otevřít."
1526
1527 #
1528 #: attach.c:143
1529 msgid "Failure to open file to strip headers."
1530 msgstr "Soubor nutný pro odstranění hlaviček se nepodařilo otevřít."
1531
1532 #
1533 #: attach.c:151
1534 msgid "Failure to rename file."
1535 msgstr "Soubor se nepodařilo přejmenovat."
1536
1537 #
1538 #: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
1539 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1540 msgstr "Kritická chyba! Schránku nelze znovu otevřít!"
1541
1542 #: imap/command.c:274
1543 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1544 msgstr "Osudová chyba. Aktuální počet zpráv nesouhlasí s předchozím údajem!"
1545
1546 #
1547 #: nntp.c:2267
1548 #, fuzzy, c-format
1549 msgid "Fetching %s from server..."
1550 msgstr "Odstraňuji zprávy ze serveru..."
1551
1552 #
1553 #: nntp.c:1635
1554 #, fuzzy
1555 msgid "Fetching headers from cache..."
1556 msgstr "Stahuji zprávu..."
1557
1558 #
1559 #: nntp.c:1646
1560 #, fuzzy
1561 msgid "Fetching list of articles..."
1562 msgstr "Stahuji zprávu seznam zpráv..."
1563
1564 #
1565 #: pop.c:1062
1566 msgid "Fetching list of messages..."
1567 msgstr "Stahuji zprávu seznam zpráv..."
1568
1569 #
1570 #: nntp.c:1634
1571 #, fuzzy
1572 msgid "Fetching message headers..."
1573 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
1574
1575 #
1576 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1577 #, c-format
1578 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1579 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
1580
1581 #
1582 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
1583 msgid "Fetching message..."
1584 msgstr "Stahuji zprávu..."
1585
1586 #
1587 #: browser.c:1107
1588 msgid "File Mask: "
1589 msgstr "Souborová maska: "
1590
1591 #: muttlib.c:260
1592 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1593 msgstr "Soubor již existuje: (p)řepsat, př(i)pojit či (z)rušit?"
1594
1595 #: muttlib.c:243
1596 msgid "File is a directory, save under it?"
1597 msgstr "Soubor je adresářem. Uložit do něj?"
1598
1599 #: muttlib.c:226
1600 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1601 msgstr "Soubor je adresářem. Uložit do něj? [(a)no, (n)e, (v)šechny]"
1602
1603 #: muttlib.c:249
1604 msgid "File under directory: "
1605 msgstr "Zadejte jméno souboru: "
1606
1607 #
1608 #: recvattach.c:559
1609 msgid "Filter through: "
1610 msgstr "Filtrovat přes: "
1611
1612 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
1613 #, fuzzy
1614 msgid "Fingerprint: "
1615 msgstr "Otisk klíče: %s"
1616
1617 #
1618 #: lib-ui/curs_main.c:1312
1619 #, fuzzy
1620 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1621 msgstr "odložit zprávu pro pozdější použití"
1622
1623 #: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
1624 msgid "Flagging"
1625 msgstr ""
1626
1627 #
1628 #: send.c:570
1629 #, c-format
1630 msgid "Follow-up to %s%s?"
1631 msgstr "Odepsat %s%s?"
1632
1633 #
1634 #: recvcmd.c:602
1635 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1636 msgstr "Přeposlat zprávu zapouzdřenou do MIME formátu?"
1637
1638 #
1639 #: send.c:826
1640 msgid "Forward as attachment?"
1641 msgstr "Přeposlat jako přílohu?"
1642
1643 #
1644 #: recvcmd.c:475
1645 msgid "Forward as attachments?"
1646 msgstr "Přeposlat jako přílohy?"
1647
1648 #
1649 #: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
1650 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1651 msgstr "V režimu přikládání zpráv není tato funkce povolena."
1652
1653 #: imap/browse.c:85
1654 msgid "Getting folder list..."
1655 msgstr "Stahuji seznam schránek..."
1656
1657 #
1658 #: imap/browse.c:75
1659 msgid "Getting namespaces..."
1660 msgstr "Stahuji jmenný prostor..."
1661
1662 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1663 msgid "Good signature from: "
1664 msgstr ""
1665
1666 #: imap/imap.c:1201
1667 #, c-format
1668 msgid "Header search without header name: %s"
1669 msgstr ""
1670
1671 #
1672 #: help.c:267
1673 #, c-format
1674 msgid "Help for %s"
1675 msgstr "Nápověda pro %s"
1676
1677 #
1678 #: pager.c:1850
1679 msgid "Help is currently being shown."
1680 msgstr "Nápověda je právě zobrazena."
1681
1682 #
1683 #: attach.c:944
1684 msgid "I don't know how to print that!"
1685 msgstr "Nevím, jak mám toto vytisknout!"
1686
1687 #
1688 #: recvattach.c:591
1689 #, c-format
1690 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1691 msgstr "Nevím, jak vytisknout přílohy typu %s!."
1692
1693 #: crypt.cpkg:3166
1694 msgid "ID has undefined validity."
1695 msgstr "ID nemá definovanou důvěryhodnost"
1696
1697 #: crypt.cpkg:3149
1698 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1699 msgstr "Tomuto ID vypršela platnost, nebo bylo zakázáno či staženo."
1700
1701 #
1702 #: crypt.cpkg:3169
1703 msgid "ID is not valid."
1704 msgstr "Toto ID není důvěryhodné."
1705
1706 #
1707 #: crypt.cpkg:3172
1708 msgid "ID is only marginally valid."
1709 msgstr "Důvěryhodnost tohoto ID je pouze částečná."
1710
1711 #: send.c:305
1712 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1713 msgstr ""
1714
1715 #
1716 #: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
1717 msgid "Illegal PGP header"
1718 msgstr "Nekorektní PGP hlavička"
1719
1720 #
1721 #: postpone.c:399
1722 msgid "Illegal S/MIME header"
1723 msgstr "Nekorektní S/MIME hlavička"
1724
1725 #
1726 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1727 #, c-format
1728 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1729 msgstr "Nesprávný formát položky pro typ %s v \"%s\" na řádku %d"
1730
1731 #
1732 #: send.c:799
1733 msgid "Include message in reply?"
1734 msgstr "Vložit zprávu do odpovědi?"
1735
1736 #
1737 #: send.c:803
1738 msgid "Including quoted message..."
1739 msgstr "Vkládám zakomentovanou zprávu..."
1740
1741 #
1742 #: pattern.c:331
1743 #, c-format
1744 msgid "Invalid day of month: %s"
1745 msgstr "Nesprávné datum dne (%s)."
1746
1747 #: init.c:936
1748 #, c-format
1749 msgid ""
1750 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1751 "Please report this error: \"%s\"\n"
1752 msgstr ""
1753
1754 #
1755 #: compose.c:880
1756 msgid "Invalid encoding."
1757 msgstr "Nesprávné kódování."
1758
1759 #
1760 #: lib-ui/menu.c:298
1761 msgid "Invalid index number."
1762 msgstr "Nesprávné indexové číslo."
1763
1764 #
1765 #: lib-ui/curs_main.c:819
1766 msgid "Invalid message number."
1767 msgstr "Číslo zprávy není správné."
1768
1769 #
1770 #: pattern.c:343
1771 #, c-format
1772 msgid "Invalid month: %s"
1773 msgstr "Měsíc %s není správný."
1774
1775 #
1776 #: pattern.c:486
1777 #, c-format
1778 msgid "Invalid relative date: %s"
1779 msgstr "Chybné relativní datum: %s"
1780
1781 #
1782 #: crypt.cpkg:3690
1783 msgid "Invoking PGP..."
1784 msgstr "Spouštím PGP..."
1785
1786 #
1787 #: crypt.cpkg:3693
1788 #, fuzzy
1789 msgid "Invoking S/MIME..."
1790 msgstr "Spouštím PGP..."
1791
1792 #
1793 #: handler.c:1075
1794 #, c-format
1795 msgid "Invoking autoview command: %s"
1796 msgstr "Vyvolávám příkaz %s pro automatické zobrazování"
1797
1798 #: crypt.cpkg:2766
1799 #, c-format
1800 msgid "Issued By .: "
1801 msgstr ""
1802
1803 #
1804 #: lib-ui/curs_main.c:783
1805 msgid "Jump to message: "
1806 msgstr "Přejít na zprávu: "
1807
1808 #
1809 #: lib-ui/menu.c:291
1810 msgid "Jump to: "
1811 msgstr "Přeskočit na: "
1812
1813 #
1814 #: lib-ui/menu.c:820
1815 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1816 msgstr "V dialozích není přeskakování implementováno."
1817
1818 #
1819 #: crypt.cpkg:2918
1820 #, c-format
1821 msgid "Key ID: 0x%s"
1822 msgstr "ID klíče: 0x%s"
1823
1824 #: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
1825 #, c-format
1826 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
1830 #, c-format
1831 msgid "Key Usage .: "
1832 msgstr ""
1833
1834 #
1835 #: keymap.c:596 keymap.c:604
1836 msgid "Key is not bound."
1837 msgstr "Klávesa není svázána s žádnou funkcí."
1838
1839 #
1840 #: keymap.c:609
1841 #, c-format
1842 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1843 msgstr "Klávesa není svázána. Stiskněte '%s' pro nápovědu."
1844
1845 #: nntp.c:1716
1846 #, c-format
1847 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
1848 msgstr ""
1849
1850 #
1851 #: lib-ui/curs_main.c:892
1852 msgid "Limit to messages matching: "
1853 msgstr "Omezit na zprávy shodující se s: "
1854
1855 #
1856 #: lib-ui/curs_main.c:862
1857 #, c-format
1858 msgid "Limit: %s"
1859 msgstr "Omezení: %s"
1860
1861 #
1862 #: nntp.c:2197 nntp.c:2230
1863 #, fuzzy
1864 msgid "Loading descriptions..."
1865 msgstr "Probíhá přihlašování..."
1866
1867 #: nntp.c:324
1868 #, c-format
1869 msgid "Loading list from cache... %d"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: nntp.c:2219
1873 #, c-format
1874 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
1875 msgstr ""
1876
1877 #
1878 #: lib-mx/mx.c:94
1879 #, c-format
1880 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
1881 msgstr "Zámek stále existuje, odemknout %s?"
1882
1883 #
1884 #: nntp.c:1060
1885 msgid "Logging in..."
1886 msgstr "Probíhá přihlašování..."
1887
1888 #
1889 #: nntp.c:1078 nntp.c:1148
1890 msgid "Login failed."
1891 msgstr "Přihlášení se nezdařilo."
1892
1893 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
1894 #, c-format
1895 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1896 msgstr "Hledám klíče vyhovující \"%s\"..."
1897
1898 #
1899 #: lib-sys/mutt_socket.c:341
1900 #, c-format
1901 msgid "Looking up %s..."
1902 msgstr "Vyhledávám %s..."
1903
1904 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1907 msgstr "Otisk klíče: %s"
1908
1909 #
1910 #: attach.c:395
1911 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1912 msgstr "MIME typ není definován, nelze zobrazit přílohu."
1913
1914 #
1915 #: keymap.c:406
1916 msgid "Macro loop detected."
1917 msgstr "Detekována smyčka v makru."
1918
1919 #: main.c:213
1920 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
1921 msgstr ""
1922
1923 #
1924 #: send.c:1459 send.c:1557
1925 msgid "Mail not sent."
1926 msgstr "Zpráva nebyla odeslána."
1927
1928 #
1929 #: send.c:1741 send.c:1743
1930 msgid "Mail sent."
1931 msgstr "Zpráva odeslána."
1932
1933 #
1934 #: lib-mx/mx.c:970
1935 msgid "Mailbox checkpointed."
1936 msgstr "Do schránky byla vložena kontrolní značka."
1937
1938 #
1939 #: imap/command.c:235
1940 msgid "Mailbox closed"
1941 msgstr "Schránka uzavřena."
1942
1943 #
1944 #: imap/browse.c:261
1945 msgid "Mailbox created."
1946 msgstr "Schránka vytvořena."
1947
1948 #
1949 #: browser.c:1032
1950 msgid "Mailbox deleted."
1951 msgstr "Schránka byla smazána."
1952
1953 #
1954 #: main.c:659
1955 msgid "Mailbox is empty."
1956 msgstr "Schránka je prázdná."
1957
1958 #
1959 #: lib-mx/mx.c:916
1960 #, c-format
1961 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1962 msgstr "Schránka má vypnut zápis. %s"
1963
1964 #
1965 #: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
1966 msgid "Mailbox is read-only."
1967 msgstr "Ze schránky je možné pouze číst."
1968
1969 #
1970 #: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
1971 msgid "Mailbox is unchanged."
1972 msgstr "Obsah schránky nebyl změněn."
1973
1974 #
1975 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1976 msgid "Mailbox must have a name."
1977 msgstr "Schránka musí mít jméno."
1978
1979 #
1980 #: browser.c:1039
1981 msgid "Mailbox not deleted."
1982 msgstr "Schránka nebyla smazána."
1983
1984 #
1985 #: imap/browse.c:306
1986 #, fuzzy
1987 msgid "Mailbox renamed."
1988 msgstr "Schránka vytvořena."
1989
1990 #
1991 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
1992 msgid "Mailbox was corrupted!"
1993 msgstr "Schránka byla poškozena!"
1994
1995 #
1996 #: lib-ui/curs_main.c:445
1997 msgid "Mailbox was externally modified."
1998 msgstr "Obsah schránky byl změněn zvenčí."
1999
2000 #
2001 #: lib-ui/curs_main.c:435
2002 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
2003 msgstr "Obsah schránky byl změněn zvenčí. Atributy mohou být nesprávné."
2004
2005 #
2006 #: browser.c:650
2007 #, c-format
2008 msgid "Mailboxes [%d]"
2009 msgstr "Schránky [%d]"
2010
2011 #
2012 #: attach.c:218
2013 #, c-format
2014 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
2015 msgstr "Položka mailcapu 'edit' vyžaduje %%s."
2016
2017 #
2018 #: attach.c:100
2019 #, c-format
2020 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
2021 msgstr "Položka mailcapu 'compose' vyžaduje %%s."
2022
2023 #: nntp.c:2071
2024 msgid "Mark all articles read?"
2025 msgstr ""
2026
2027 #
2028 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
2029 #, c-format
2030 msgid "Marking %d messages deleted..."
2031 msgstr "Mažu zprávy (počet: %d)..."
2032
2033 #: lib-ui/curs_main.c:2006
2034 msgid "Marking as read"
2035 msgstr ""
2036
2037 #
2038 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
2039 msgid "Message bounced."
2040 msgstr "Kopie zprávy byla odeslána."
2041
2042 #: send.c:503
2043 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
2044 msgstr ""
2045
2046 #
2047 #: commands.c:392
2048 msgid "Message could not be printed"
2049 msgstr "Zprávu nelze vytisknout"
2050
2051 #
2052 #: editmsg.c:102
2053 msgid "Message file is empty!"
2054 msgstr "Soubor se zprávou je prázdný!"
2055
2056 #
2057 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
2058 msgid "Message not bounced."
2059 msgstr "Kopie zprávy nebyla odeslána."
2060
2061 #
2062 #: editmsg.c:108
2063 msgid "Message not modified!"
2064 msgstr "Zpráva nebyla změněna!"
2065
2066 #
2067 #: lib-ui/curs_main.c:709
2068 #, fuzzy
2069 msgid "Message not visible in limited view."
2070 msgstr "Rodičovská zpráva není v omezeném zobrazení viditelná.."
2071
2072 #
2073 #: send.c:1489
2074 msgid "Message postponed."
2075 msgstr "Zpráva byla odložena."
2076
2077 #
2078 #: commands.c:390
2079 msgid "Message printed"
2080 msgstr "Zpráva byla vytisknuta"
2081
2082 #
2083 #: compose.c:1138
2084 msgid "Message written."
2085 msgstr "Zpráva uložena."
2086
2087 #
2088 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
2089 msgid "Messages bounced."
2090 msgstr "Kopie zpráv byly odeslány."
2091
2092 #
2093 #: commands.c:393
2094 msgid "Messages could not be printed"
2095 msgstr "Zprávy nelze vytisknout"
2096
2097 #
2098 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
2099 msgid "Messages not bounced."
2100 msgstr "Kopie zpráv nebyly odeslány."
2101
2102 #
2103 #: commands.c:390
2104 msgid "Messages printed"
2105 msgstr "Zprávy byly vytisknuty"
2106
2107 #
2108 #: lib-ui/color.c:422
2109 msgid "Missing arguments."
2110 msgstr "Chybí argumenty."
2111
2112 #
2113 #: lib-mx/mx.c:672
2114 #, c-format
2115 msgid "Move read messages to %s?"
2116 msgstr "Přesunout přečtené zprávy do %s?"
2117
2118 #
2119 #: lib-mx/mx.c:704
2120 #, c-format
2121 msgid "Moving read messages to %s..."
2122 msgstr "Přesunuji přečtené zprávy do %s..."
2123
2124 #: crypt.cpkg:2665
2125 msgid "Name ......: "
2126 msgstr ""
2127
2128 #
2129 #: browser.c:1240
2130 msgid "New file name: "
2131 msgstr "Nové jméno souboru: "
2132
2133 #
2134 #: compose.c:976
2135 msgid "New file: "
2136 msgstr "Nový soubor: "
2137
2138 #
2139 #: buffy.cpkg:330
2140 msgid "New mail in "
2141 msgstr "Nová pošta.ve složce "
2142
2143 #
2144 #: lib-ui/curs_main.c:439
2145 msgid "New mail in this mailbox."
2146 msgstr "V této schránce je nová pošta."
2147
2148 #: nntp.c:1819
2149 #, c-format
2150 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: browser.c:644
2154 #, c-format
2155 msgid "Newsgroups on server [%s]"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: lib-ui/curs_main.c:732
2159 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: lib-ui/curs_main.c:1309
2163 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: send.c:1553
2167 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
2168 msgstr ""
2169
2170 #: send.c:1550
2171 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
2175 msgid "No authenticators available"
2176 msgstr "Nejsou k dispozici žádné autentikační metody"
2177
2178 #
2179 #: sendlib.c:347
2180 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
2181 msgstr "Nebyl nalezen 'boundary' parametr! [ohlaste tuto chybu]"
2182
2183 #
2184 #: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
2185 #: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
2186 #: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
2187 msgid "No entries."
2188 msgstr "Žádné položky."
2189
2190 #
2191 #: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
2192 msgid "No files match the file mask"
2193 msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
2194
2195 #
2196 #: main.c:624
2197 msgid "No incoming mailboxes defined."
2198 msgstr "Není definována žádná schránka přijímající novou poštu."
2199
2200 #
2201 #: lib-ui/curs_main.c:856
2202 msgid "No limit pattern is in effect."
2203 msgstr "Žádné omezení není zavedeno."
2204
2205 #
2206 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
2207 #: lib-ui/curs_main.c:577
2208 msgid "No mailbox is open."
2209 msgstr "Žádná schránka není otevřena."
2210
2211 #
2212 #: main.c:606
2213 msgid "No mailbox with new mail."
2214 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
2215
2216 #
2217 #: attach.c:163
2218 #, c-format
2219 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
2220 msgstr "Pro %s neexistuje položka mailcapu 'compose', vytvářím prázdný soubor."
2221
2222 #
2223 #: attach.c:234
2224 #, c-format
2225 msgid "No mailcap edit entry for %s"
2226 msgstr "Pro %s neexistuje položka mailcapu 'edit'."
2227
2228 #
2229 #: recvcmd.c:753 send.c:772
2230 msgid "No mailing lists found!"
2231 msgstr "Žádné poštovní konference nebyly nalezeny!"
2232
2233 #
2234 #: attach.c:383
2235 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
2236 msgstr "Odpovídající položka v mailcapu nebyla nalezena. Zobrazuji jako text."
2237
2238 #
2239 #: compose.c:714
2240 msgid "No messages in that folder."
2241 msgstr "V této složce nejsou žádné zprávy."
2242
2243 #
2244 #: pattern.c:1204
2245 msgid "No messages matched criteria."
2246 msgstr "Žádná ze zpráv nesplňuje daná kritéria."
2247
2248 #
2249 #: pager.c:1880
2250 msgid "No more quoted text."
2251 msgstr "Žádný další citovaný text."
2252
2253 #
2254 #: lib-ui/curs_main.c:1652
2255 msgid "No more threads."
2256 msgstr "Nejsou další vlákna."
2257
2258 #
2259 #: pager.c:1897
2260 msgid "No more unquoted text after quoted text."
2261 msgstr "Za citovaným textem již nenásleduje žádný běžný text."
2262
2263 #
2264 #: pop.c:1273
2265 msgid "No new mail in POP mailbox."
2266 msgstr "Ve schránce na POP serveru nejsou nové zprávy."
2267
2268 #
2269 #: lib-ui/curs_main.c:1530
2270 msgid "No new messages"
2271 msgstr "Nejsou žádné nové zprávy"
2272
2273 #
2274 #: send.c:1538
2275 #, fuzzy
2276 msgid "No newsgroup specified."
2277 msgstr "Věc nebyla zadána."
2278
2279 #
2280 #: browser.c:1367
2281 #, fuzzy
2282 msgid "No newsgroups match the mask"
2283 msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
2284
2285 #: nntp.c:360
2286 msgid "No newsserver defined!"
2287 msgstr ""
2288
2289 #
2290 #: postpone.c:215 postpone.c:224
2291 msgid "No postponed messages."
2292 msgstr "Žádné zprávy nejsou odloženy."
2293
2294 #
2295 #: commands.c:378
2296 msgid "No printing command has been defined."
2297 msgstr "Není definován žádný příkaz pro tisk."
2298
2299 #
2300 #: send.c:1500
2301 msgid "No recipients are specified!"
2302 msgstr "Nejsou zadáni příjemci!"
2303
2304 #
2305 #: main.c:515
2306 msgid "No recipients specified.\n"
2307 msgstr "Nejsou specifikováni žádní příjemci.\n"
2308
2309 #
2310 #: send.c:1505
2311 msgid "No recipients were specified."
2312 msgstr "Nebyli zadání příjemci."
2313
2314 #
2315 #: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
2316 msgid "No search pattern."
2317 msgstr "Není žádný vzor k vyhledání."
2318
2319 #
2320 #: send.c:1526 send.c:1532
2321 msgid "No subject specified."
2322 msgstr "Věc nebyla zadána."
2323
2324 #
2325 #: send.c:1523
2326 msgid "No subject, abort sending?"
2327 msgstr "Žádná věc, zrušit odeslání?"
2328
2329 #
2330 #: send.c:314
2331 msgid "No subject, abort?"
2332 msgstr "Věc není specifikována, zrušit?"
2333
2334 #
2335 #: send.c:316
2336 msgid "No subject, aborting."
2337 msgstr "Věc není specifikována, zrušeno."
2338
2339 #
2340 #: imap/browse.c:193
2341 msgid "No such folder"
2342 msgstr "Složka nenalezena"
2343
2344 #
2345 #: lib-ui/menu.c:714
2346 msgid "No tagged entries."
2347 msgstr "Žádné položky nejsou označeny."
2348
2349 #
2350 #: send.c:741
2351 msgid "No tagged messages are visible!"
2352 msgstr "Žádná označená zpráva není viditelná!"
2353
2354 #
2355 #: lib-ui/curs_main.c:555
2356 msgid "No tagged messages."
2357 msgstr "Žádné zprávy nejsou označeny."
2358
2359 #: lib-ui/curs_main.c:1326
2360 msgid "No thread linked"
2361 msgstr ""
2362
2363 #
2364 #: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
2365 msgid "No undeleted messages."
2366 msgstr "Nejsou žádné obnovené zprávy."
2367
2368 #
2369 #: lib-ui/curs_main.c:1531
2370 msgid "No unread messages"
2371 msgstr "Nejsou žádné nepřečtené zprávy"
2372
2373 #
2374 #: lib-ui/curs_main.c:42
2375 msgid "No visible messages."
2376 msgstr "Žádné viditelné zprávy"
2377
2378 #
2379 #: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
2380 #, c-format
2381 msgid "Not available in this menu."
2382 msgstr "V tomto menu není tato funkce dostupná."
2383
2384 #
2385 #: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
2386 msgid "Not found."
2387 msgstr "Nenalezeno."
2388
2389 #
2390 #: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
2391 msgid "Nothing to do."
2392 msgstr "Není co dělat"
2393
2394 #
2395 #: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
2396 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
2397 msgstr "Podporováno je pouze mazání příloh o více částech."
2398
2399 #
2400 #: lib-ui/curs_main.c:1104
2401 msgid "Open mailbox"
2402 msgstr "Otevřít schránku"
2403
2404 #
2405 #: lib-ui/curs_main.c:1102
2406 msgid "Open mailbox in read-only mode"
2407 msgstr "Otevřít schránku pouze pro čtení"
2408
2409 #
2410 #: compose.c:659
2411 msgid "Open mailbox to attach message from"
2412 msgstr "Otevřít schránku, z níž se připojí zpráva"
2413
2414 #: lib-ui/curs_main.c:1116
2415 msgid "Open newsgroup"
2416 msgstr ""
2417
2418 #
2419 #: lib-ui/curs_main.c:1114
2420 #, fuzzy
2421 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
2422 msgstr "Otevřít schránku pouze pro čtení"
2423
2424 #
2425 #: compose.c:667
2426 #, fuzzy
2427 msgid "Open newsgroup to attach message from"
2428 msgstr "Otevřít schránku, z níž se připojí zpráva"
2429
2430 #: sendlib.c:1888
2431 msgid "Output of the delivery process"
2432 msgstr "Výstup doručovacího programu"
2433
2434 #
2435 #: crypt.cpkg:3529
2436 #, fuzzy
2437 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
2438 msgstr "PGP - ši(f)rovat, (p)odepsat, podepsat (j)ako, (o)bojí, %s, či (n)ic?"
2439
2440 #: compose.c:1158
2441 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
2442 msgstr "Je aktivní PGP, zrušit jej a pokračovat?"
2443
2444 #
2445 #: crypt.cpkg:3102
2446 #, fuzzy
2447 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
2448 msgstr "klíče PGP vyhovující <%s>."
2449
2450 #
2451 #: crypt.cpkg:3104
2452 #, fuzzy
2453 msgid "PGP keys matching"
2454 msgstr "klíče PGP vyhovující <%s>."
2455
2456 #: commands.c:153
2457 msgid "PGP signature could NOT be verified."
2458 msgstr "PGP podpis NELZE ověřit."
2459
2460 #: commands.c:148
2461 msgid "PGP signature successfully verified."
2462 msgstr "PGP podpis byl úspěšně ověřen."
2463
2464 #
2465 #: pop.c:1216
2466 msgid "POP host is not defined."
2467 msgstr "POP server není definován."
2468
2469 #
2470 #: thread.c:983
2471 msgid "Parent message is not available."
2472 msgstr "Rodičovská zpráva není dostupná."
2473
2474 #
2475 #: thread.c:976
2476 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
2477 msgstr "Rodičovská zpráva není v omezeném zobrazení viditelná.."
2478
2479 #
2480 #: account.c:184
2481 #, c-format
2482 msgid "Password for %s@%s: "
2483 msgstr "Heslo pro %s@%s: "
2484
2485 #
2486 #: alias.cpkg:360
2487 msgid "Personal name: "
2488 msgstr "Vlastní jméno: "
2489
2490 #
2491 #: commands.c:364
2492 msgid "Pipe to command: "
2493 msgstr "Poslat rourou do příkazu: "
2494
2495 #
2496 #: recvattach.c:559
2497 msgid "Pipe to: "
2498 msgstr "Poslat rourou do: "
2499
2500 #: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
2501 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
2502 msgstr ""
2503
2504 #
2505 #: compose.c:1084
2506 msgid "Postpone this message?"
2507 msgstr "Odložit tuto zprávu?"
2508
2509 #
2510 #: postpone.c:139
2511 msgid "Postponed Messages"
2512 msgstr "žádné odložené zprávy"
2513
2514 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2515 msgid "Preconnect command failed."
2516 msgstr "příkaz před spojením selhal"
2517
2518 #
2519 #: send.c:829
2520 msgid "Preparing forwarded message..."
2521 msgstr "Připravuji přeposílanou zprávu..."
2522
2523 #
2524 #: lib-ui/curs_lib.c:347
2525 msgid "Press any key to continue..."
2526 msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu..."
2527
2528 #
2529 #: recvattach.c:655
2530 msgid "Print attachment?"
2531 msgstr "Vytisknout přílohu?"
2532
2533 #
2534 #: commands.c:383
2535 msgid "Print message?"
2536 msgstr "Vytisknout zprávu?"
2537
2538 #
2539 #: recvattach.c:655
2540 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2541 msgstr "Vytisknout označené přílohy?"
2542
2543 #
2544 #: commands.c:383
2545 msgid "Print tagged messages?"
2546 msgstr "Vytisknout označené zprávy?"
2547
2548 #
2549 #: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
2550 #, c-format
2551 msgid "Purge %d deleted message?"
2552 msgstr "Zahodit smazané zprávy (%d)?"
2553
2554 #
2555 #: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
2556 #, c-format
2557 msgid "Purge %d deleted messages?"
2558 msgstr "Zahodit smazané zprávy (%d)?"
2559
2560 #
2561 #: lib-ui/query.c:244
2562 #, c-format
2563 msgid "Query"
2564 msgstr "Dotaz"
2565
2566 #
2567 #: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
2568 #, c-format
2569 msgid "Query '%s'"
2570 msgstr "Dotaz na `%s'"
2571
2572 #
2573 #: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
2574 msgid "Query command not defined."
2575 msgstr "Příkaz pro dotazy není definován."
2576
2577 #
2578 #: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
2579 msgid "Query: "
2580 msgstr "Dotázat se na: "
2581
2582 #
2583 #: lib-ui/curs_main.c:924
2584 #, fuzzy
2585 msgid "Quit Madmutt?"
2586 msgstr "Ukončit Mutt?"
2587
2588 #
2589 #: nntp.c:2064
2590 #, fuzzy
2591 msgid "Quitting newsgroup..."
2592 msgstr "Stahuji jmenný prostor..."
2593
2594 #
2595 #: lib-mx/mx.c:494
2596 #, c-format
2597 msgid "Reading %s..."
2598 msgstr "Čtu %s..."
2599
2600 #
2601 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2602 #, c-format
2603 msgid "Reading %s... %d"
2604 msgstr "Čtu %s... %d"
2605
2606 #
2607 #: lib-mx/mbox.c:123
2608 #, c-format
2609 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2610 msgstr "Čtu %s... %d (%d%%)"
2611
2612 #
2613 #: pop.c:1284
2614 #, c-format
2615 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2616 msgstr "Načítám nové zprávy (počet bajtů: %d)..."
2617
2618 #: browser.c:1019
2619 #, c-format
2620 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2621 msgstr "Skutečně chcete smazat schránku \"%s\"?"
2622
2623 #
2624 #: send.c:1104
2625 msgid "Recall postponed message?"
2626 msgstr "Vrátit se k odloženým zprávám?"
2627
2628 #: compose.c:803
2629 msgid "Recoding only affects text attachments."
2630 msgstr "Překódování se týká pouze textových příloh."
2631
2632 #
2633 #: imap/browse.c:300
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "Rename failed: %s"
2636 msgstr "Chyba SSL: %s"
2637
2638 #
2639 #: browser.c:991
2640 #, fuzzy
2641 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2642 msgstr "Vytváření funguje pouze u IMAP schránek."
2643
2644 #
2645 #: imap/browse.c:288
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "Rename mailbox %s to: "
2648 msgstr "Vytvořit schránku: "
2649
2650 #
2651 #: compose.c:946
2652 msgid "Rename to: "
2653 msgstr "Přejmenovat na: "
2654
2655 #
2656 #: lib-mx/mbox.c:674
2657 msgid "Reopening mailbox..."
2658 msgstr "Otevírám schránku znovu..."
2659
2660 #: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
2661 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
2662 msgstr ""
2663
2664 #
2665 #: send.c:540
2666 #, c-format
2667 msgid "Reply to %s%s?"
2668 msgstr "Odepsat %s%s?"
2669
2670 #
2671 #: commands.c:403
2672 msgid ""
2673 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2674 "(p)am?: "
2675 msgstr ""
2676 "Řadit opačně (d)at/(o)d/pří(j)/(v)ěc/(p)ro/v(l)ákno/(n)eseř/veli(k)/(s)kóre/"
2677 "sp(a)m?: "
2678
2679 #
2680 #: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
2681 msgid "Reverse search for: "
2682 msgstr "Vyhledat obráceným směrem: "
2683
2684 #
2685 #: pager.c:1739
2686 msgid "Reverse search: "
2687 msgstr "Hledat opačným směrem: "
2688
2689 #
2690 #: browser.c:1173
2691 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2692 msgstr "Obrácené řazení dle (d)ata, (p)ísmena, (v)elikosti či (n)eřadit?"
2693
2694 #
2695 #: crypt.cpkg:3527
2696 #, fuzzy
2697 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2698 msgstr "PGP - ši(f)rovat, (p)odepsat, podepsat (j)ako, (o)bojí, %s, či (n)ic?"
2699
2700 #: compose.c:1144
2701 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2702 msgstr "Je aktivní S/MIME, zrušit jej a pokračovat?"
2703
2704 #: commands.c:137
2705 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2706 msgstr "Vlastník S/MIME certifikátu není totožný s odesílatelem zprávy."
2707
2708 #
2709 #: crypt.cpkg:3106
2710 #, fuzzy
2711 msgid "S/MIME keys matching"
2712 msgstr "S/MIME klíče vyhovující \"%s\"."
2713
2714 #: lib-mime/crypt.c:180
2715 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2716 msgstr "S/MIME zprávy, které neobsahují hints on content nejsou podporovány."
2717
2718 #: commands.c:143
2719 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2720 msgstr "S/MIME podpis NELZE ověřit."
2721
2722 #: commands.c:135
2723 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2724 msgstr "S/MIME podpis byl úspěšně ověřen."
2725
2726 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2727 msgid "SASL authentication failed."
2728 msgstr "SASL ověření se nezdařilo."
2729
2730 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2733 msgstr "Otisk klíče: %s"
2734
2735 #
2736 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2739 msgstr "SSL spojení pomocí %s (%s)"
2740
2741 #
2742 #: compose.c:898
2743 msgid "Save a copy of this message?"
2744 msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
2745
2746 #: recvattach.c:347
2747 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2748 msgstr ""
2749
2750 #
2751 #: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
2752 #: recvattach.c:425
2753 msgid "Save to file: "
2754 msgstr "Uložit jako: "
2755
2756 #
2757 #: commands.c:600
2758 #, c-format
2759 msgid "Save%s to mailbox"
2760 msgstr "Uložit %s do schránky"
2761
2762 #
2763 #: imap/imap.c:910
2764 #, c-format
2765 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2766 msgstr "Ukládám příznaky stavu zprávy... [%d/%d]"
2767
2768 #
2769 #: recvattach.c:392
2770 msgid "Saving..."
2771 msgstr "Ukládám..."
2772
2773 #
2774 #: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
2775 msgid "Search for: "
2776 msgstr "Vyhledat: "
2777
2778 #
2779 #: pattern.c:1287
2780 msgid "Search hit bottom without finding match"
2781 msgstr "Při vyhledávání bylo dosaženo konce bez nalezení shody."
2782
2783 #
2784 #: pattern.c:1298
2785 msgid "Search hit top without finding match"
2786 msgstr "Při vyhledávání bylo dosaženo začátku bez nalezení shody."
2787
2788 #
2789 #: pattern.c:1320
2790 msgid "Search interrupted."
2791 msgstr "Hledání bylo přerušeno."
2792
2793 #
2794 #: lib-ui/menu.c:815
2795 msgid "Search is not implemented for this menu."
2796 msgstr "V tomto menu není hledání přístupné."
2797
2798 #
2799 #: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
2800 msgid "Search wrapped to bottom."
2801 msgstr "Hledání pokračuje od konce."
2802
2803 #
2804 #: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
2805 msgid "Search wrapped to top."
2806 msgstr "Hledání pokračuje od začátku."
2807
2808 #
2809 #: pager.c:1740
2810 msgid "Search: "
2811 msgstr "Hledat: "
2812
2813 #
2814 #: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
2815 #, c-format
2816 msgid "Selecting %s..."
2817 msgstr "Volím %s..."
2818
2819 #: send.c:1738
2820 msgid "Sending in background."
2821 msgstr "Zasílám na pozadí."
2822
2823 #
2824 #: send.c:1611
2825 msgid "Sending message..."
2826 msgstr "Posílám zprávu..."
2827
2828 #: crypt.cpkg:2760
2829 #, c-format
2830 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: nntp.c:2318
2834 #, c-format
2835 msgid "Server %s does not support this operation!"
2836 msgstr ""
2837
2838 #
2839 #: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
2840 msgid "Server closed connection!"
2841 msgstr "Server uzavřel spojení!"
2842
2843 #
2844 #: flags.c:335
2845 msgid "Set flag"
2846 msgstr "Nastavit příznak"
2847
2848 #
2849 #: commands.c:463
2850 msgid "Shell command: "
2851 msgstr "Příkaz pro shell: "
2852
2853 #
2854 #: compose.c:108
2855 msgid "Sign"
2856 msgstr "Podepsat"
2857
2858 #
2859 #: crypt.cpkg:3544
2860 msgid "Sign as: "
2861 msgstr "Podepsat jako: "
2862
2863 #
2864 #: compose.c:104
2865 msgid "Sign, Encrypt"
2866 msgstr "Podepsat, zašifrovat"
2867
2868 #
2869 #: commands.c:406
2870 msgid ""
2871 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2872 "am?: "
2873 msgstr ""
2874 "Řadit (d)at/(o)d/pří(j)/(v)ěc/(p)ro/v(l)ákno/(n)eseř/veli(k)/(s)kóre/sp(a)"
2875 "m?: "
2876
2877 #
2878 #: browser.c:1176
2879 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2880 msgstr "Řadit dle (d)ata, (p)ísmena, (v)elikosti či (n)eřadit?"
2881
2882 #
2883 #: sort.c:269
2884 msgid "Sorting mailbox..."
2885 msgstr "Řadím schránku..."
2886
2887 #
2888 #: crypt.cpkg:2782
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2891 msgstr "ID klíče: 0x%s"
2892
2893 #: browser.c:1348
2894 #, c-format
2895 msgid "Subscribe pattern: "
2896 msgstr ""
2897
2898 #
2899 #: browser.c:655
2900 #, c-format
2901 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2902 msgstr "Přihlášená schránka [%s], Souborová maska: %s"
2903
2904 #: browser.c:642
2905 msgid "Subscribed newsgroups"
2906 msgstr ""
2907
2908 #
2909 #: imap/imap.c:1358
2910 #, c-format
2911 msgid "Subscribing to %s..."
2912 msgstr "Přihlašuji %s..."
2913
2914 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
2915 #, fuzzy
2916 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2917 msgstr "Kontrola SSL certifikátu"
2918
2919 #
2920 #: lib-ui/curs_main.c:1000
2921 msgid "Tag messages matching: "
2922 msgstr "Označit zprávy shodující se s: "
2923
2924 #
2925 #: compose.c:725
2926 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2927 msgstr "Označte zprávy, které chcete připojit!"
2928
2929 #
2930 #: lib-ui/menu.c:858
2931 msgid "Tagging is not supported."
2932 msgstr "Označování není podporováno."
2933
2934 #
2935 #: lib-ui/curs_main.c:816
2936 msgid "That message is not visible."
2937 msgstr "Tato zpráva není viditelná."
2938
2939 #: crypt.cpkg:940
2940 #, fuzzy
2941 msgid "The CRL is not available\n"
2942 msgstr "SSL není dostupné"
2943
2944 #: compose.c:810
2945 msgid "The current attachment will be converted."
2946 msgstr "Aktuální příloha bude převedena."
2947
2948 #: compose.c:808
2949 msgid "The current attachment won't be converted."
2950 msgstr "Aktuální příloha nebude převedena."
2951
2952 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2953 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2954 msgstr "Index zpráv je chybný. Zkuste schránku znovu otevřít."
2955
2956 #
2957 #: compose.c:40
2958 msgid "There are no attachments."
2959 msgstr "Nejsou žádné přílohy."
2960
2961 #
2962 #: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
2963 msgid "There are no messages."
2964 msgstr "Nejsou žádné zprávy."
2965
2966 #
2967 #: recvattach.c:906
2968 msgid "There are no subparts to show!"
2969 msgstr "Nejsou žádné podčásti pro zobrazení!"
2970
2971 #
2972 #: imap/imap.c:285
2973 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2974 msgstr "Tento IMAP server je zastaralý. Mutt s ním nebude fungovat."
2975
2976 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
2977 msgid "This certificate belongs to:"
2978 msgstr "Tento certifikát patří:"
2979
2980 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
2981 #, c-format
2982 msgid "This certificate is valid"
2983 msgstr "Tento certifikát je platný."
2984
2985 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
2986 msgid "This certificate was issued by:"
2987 msgstr "Tento certifikát vydal:"
2988
2989 #: crypt.cpkg:3136
2990 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2991 msgstr "Klíč nelze použít: vypršela jeho platnost, nebo byl zakázán či stažen."
2992
2993 #: lib-ui/curs_main.c:1288
2994 msgid "Thread broken"
2995 msgstr ""
2996
2997 #
2998 #: lib-ui/curs_main.c:1726
2999 msgid "Thread contains unread messages."
3000 msgstr "Vlákno obsahuje nepřečtené zprávy."
3001
3002 #
3003 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
3004 #: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
3005 #: thread.c:1021
3006 msgid "Threading is not enabled."
3007 msgstr "Vlákna nejsou podporována."
3008
3009 #: lib-ui/curs_main.c:1323
3010 msgid "Threads linked"
3011 msgstr ""
3012
3013 #
3014 #: lib-mx/mx.c:183
3015 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3016 msgstr "Vypršel čas pro pokus o zamknutí pomocí funkce fcntl!"
3017
3018 #
3019 #: lib-mx/mx.c:217
3020 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3021 msgstr "Čas pro zamknutí pomocí funkce flock vypršel!"
3022
3023 #: lib-ui/curs_main.c:913
3024 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
3025 msgstr ""
3026
3027 #: keymap_defs.h:11
3028 msgid "Toggle display of subparts"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
3032 msgid "Toggling"
3033 msgstr ""
3034
3035 #
3036 #: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
3037 msgid "Top of message is shown."
3038 msgstr "Začátek zprávy je zobrazen."
3039
3040 #: crypt.cpkg:3872
3041 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
3042 msgstr "Zkouším extrahovat PGP klíče...\n"
3043
3044 #: crypt.cpkg:3883
3045 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
3046 msgstr "Zkouším extrahovat S/MIME certifikáty...\n"
3047
3048 #
3049 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
3052 msgstr "Chyba při komunikaci s %s (%s)"
3053
3054 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
3055 #, c-format
3056 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: pop.c:361
3060 #, fuzzy
3061 msgid "USER authentication failed."
3062 msgstr "SASL ověření se nezdařilo."
3063
3064 #
3065 #: compose.c:636
3066 #, c-format
3067 msgid "Unable to attach %s!"
3068 msgstr "%s nelze připojit!"
3069
3070 #
3071 #: compose.c:753
3072 msgid "Unable to attach!"
3073 msgstr "Nelze připojit!"
3074
3075 #: imap/message.c:74
3076 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
3077 msgstr "Z IMAP serveru této verze hlavičky nelze stahovat."
3078
3079 #
3080 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
3081 msgid "Unable to get certificate from peer"
3082 msgstr "Certifikát od serveru nelze získat"
3083
3084 #
3085 #: pop.c:598
3086 msgid "Unable to leave messages on server."
3087 msgstr "Nelze ponechat zprávy na serveru."
3088
3089 #
3090 #: nntp.c:556
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "Unable to lock %s"
3093 msgstr "%s nelze připojit!"
3094
3095 #
3096 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
3097 #: lib-mx/mbox.c:407
3098 msgid "Unable to lock mailbox!"
3099 msgstr "Schránku nelze zamknout!"
3100
3101 #
3102 #: nntp.c:551
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "Unable to open %s for reading"
3105 msgstr "Dočasný soubor nelze otevřít!"
3106
3107 #
3108 #: nntp.c:569
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "Unable to open %s for writing"
3111 msgstr "Dočasný soubor nelze otevřít!"
3112
3113 #
3114 #: handler.c:1387
3115 msgid "Unable to open temporary file!"
3116 msgstr "Dočasný soubor nelze otevřít!"
3117
3118 #
3119 #: lib-ui/curs_main.c:1012
3120 msgid "Undelete messages matching: "
3121 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
3122
3123 #
3124 #: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
3125 #: pager.c:2337 pager.c:2353
3126 #, fuzzy
3127 msgid "Undeletion"
3128 msgstr "Obnovit"
3129
3130 #
3131 #: compose.c:994
3132 #, c-format
3133 msgid "Unknown Content-Type %s"
3134 msgstr "Hodnota %s položky 'Content-Type' je neznámá."
3135
3136 #
3137 #: browser.c:1350
3138 #, fuzzy, c-format
3139 msgid "Unsubscribe pattern: "
3140 msgstr "Odhlašuji %s..."
3141
3142 #
3143 #: imap/imap.c:1360
3144 #, c-format
3145 msgid "Unsubscribing to %s..."
3146 msgstr "Odhlašuji %s..."
3147
3148 #
3149 #: lib-ui/curs_main.c:1021
3150 msgid "Untag messages matching: "
3151 msgstr "Odznačit zprávy shodující se s: "
3152
3153 #
3154 #: imap/message.c:546
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Uploading message..."
3157 msgstr "Posílám zprávu..."
3158
3159 #
3160 #: lib-mx/mx.c:914
3161 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3162 msgstr "Použijte 'toggle-write' pro zapnutí zápisu!"
3163
3164 #
3165 #: crypt.cpkg:3432
3166 #, c-format
3167 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3168 msgstr "Použít ID klíče = \"%s\" pro %s?"
3169
3170 #
3171 #: account.c:133
3172 #, c-format
3173 msgid "Username at %s: "
3174 msgstr "Uživatelské jméno na %s: "
3175
3176 #
3177 #: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "Valid From : %s\n"
3180 msgstr "Měsíc %s není správný."
3181
3182 #
3183 #: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
3184 #, fuzzy, c-format
3185 msgid "Valid To ..: %s\n"
3186 msgstr "Měsíc %s není správný."
3187
3188 #
3189 #: commands.c:89
3190 msgid "Verify PGP signature?"
3191 msgstr "Ověřit PGP podpis?"
3192
3193 #
3194 #: pop.c:786
3195 msgid "Verifying message indexes..."
3196 msgstr "Ukládám indexy zpráv..."
3197
3198 #
3199 #: recvattach.c:486
3200 #, c-format
3201 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3202 msgstr "VAROVÁNÍ! Takto přepíšete %s. Pokračovat?"
3203
3204 #: crypt.cpkg:1058
3205 msgid ""
3206 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
3207 "above\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
3211 #, fuzzy
3212 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
3213 msgstr "Platnost certifikátu serveru vypršela."
3214
3215 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
3216 #, fuzzy
3217 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
3218 msgstr "Platnost certifikátu serveru vypršela."
3219
3220 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
3221 #, fuzzy
3222 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
3223 msgstr "Certifikát serveru není zatím platný."
3224
3225 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
3226 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
3230 #, fuzzy
3231 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
3232 msgstr "Certifikát serveru není zatím platný."
3233
3234 #: crypt.cpkg:1054
3235 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: crypt.cpkg:1048
3239 msgid ""
3240 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
3241 "as shown above\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #
3245 #: lib-mx/mx.c:190
3246 #, c-format
3247 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3248 msgstr "Čekám na zamknutí pomocí funkce fcntl... %d"
3249
3250 #
3251 #: lib-mx/mx.c:225
3252 #, c-format
3253 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3254 msgstr "Čekám na pokus o zamknutí pomocí funkce flock... %d"
3255
3256 #
3257 #: lib-ui/query.c:74
3258 msgid "Waiting for response..."
3259 msgstr "Čekám na odpověď..."
3260
3261 #: compose.c:233
3262 #, c-format
3263 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
3264 msgstr "Pozor: '%s' není platné IDN."
3265
3266 #: crypt.cpkg:916
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
3269 msgstr "Platnost certifikátu serveru vypršela."
3270
3271 #: init.c:770
3272 #, c-format
3273 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
3274 msgstr "Pozor: Neplatné IDN '%s' v přezdívce '%s'.\n"
3275
3276 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
3277 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3278 msgstr "Varování: Certifikát nelze uložit"
3279
3280 #: crypt.cpkg:902
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
3283 msgstr "Pozor: Část této zprávy nebyla podepsána."
3284
3285 #: commands.c:141 commands.c:151
3286 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
3287 msgstr "Pozor: Část této zprávy nebyla podepsána."
3288
3289 #: crypt.cpkg:910
3290 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
3291 msgstr ""
3292
3293 #: crypt.cpkg:930
3294 msgid "Warning: The signature expired at: "
3295 msgstr ""
3296
3297 #: init.c:1848
3298 #, c-format
3299 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: init.c:1840
3303 #, c-format
3304 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
3305 msgstr ""
3306
3307 #
3308 #: compose.c:1013
3309 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
3310 msgstr "Vytvoření přílohy se nezdařilo."
3311
3312 #
3313 #: lib-mx/mbox.c:576
3314 #, c-format
3315 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3316 msgstr "Uložení se nezdařilo! Část schránky byla uložena do %s"
3317
3318 #
3319 #: attach.c:731
3320 msgid "Write fault!"
3321 msgstr "Chyba při zápisu!"
3322
3323 #
3324 #: compose.c:1127
3325 msgid "Write message to mailbox"
3326 msgstr "Uložit zprávu do schránky"
3327
3328 #
3329 #: lib-mx/mx.c:555
3330 #, c-format
3331 msgid "Writing %s..."
3332 msgstr "Ukládám %s..."
3333
3334 #
3335 #: compose.c:1129
3336 #, c-format
3337 msgid "Writing message to %s ..."
3338 msgstr "Ukládám zprávu do %s ..."
3339
3340 #
3341 #: lib-mx/mbox.c:473
3342 #, c-format
3343 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3344 msgstr "Zapisuji zprávy... %d (%d%%)"
3345
3346 #
3347 #: nntp.c:1705
3348 #, fuzzy, c-format
3349 msgid "XOVER command failed: %s"
3350 msgstr "Chyba %s na příkazovém řádku\n"
3351
3352 #
3353 #: alias.cpkg:317
3354 msgid "You already have an alias defined with that name!"
3355 msgstr "Pro toto jméno je již přezdívka definována!"
3356
3357 #
3358 #: lib-ui/menu.c:502
3359 msgid "You are on the first entry."
3360 msgstr "Jste na první položce."
3361
3362 #
3363 #: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
3364 msgid "You are on the first message."
3365 msgstr "Jste na první zprávě."
3366
3367 #
3368 #: lib-ui/menu.c:374
3369 msgid "You are on the first page."
3370 msgstr "Jste na první stránce."
3371
3372 #
3373 #: lib-ui/curs_main.c:1655
3374 msgid "You are on the first thread."
3375 msgstr "Jste na prvním vláknu."
3376
3377 #
3378 #: lib-ui/menu.c:492
3379 msgid "You are on the last entry."
3380 msgstr "Jste na poslední položce."
3381
3382 #
3383 #: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
3384 msgid "You are on the last message."
3385 msgstr "Jste na poslední zprávě."
3386
3387 #
3388 #: lib-ui/menu.c:375
3389 msgid "You are on the last page."
3390 msgstr "Jste na poslední stránce."
3391
3392 #
3393 #: lib-ui/menu.c:320
3394 msgid "You cannot scroll down farther."
3395 msgstr "Dolů již rolovat nemůžete."
3396
3397 #
3398 #: lib-ui/menu.c:337
3399 msgid "You cannot scroll up farther."
3400 msgstr "Nahoru již rolovat nemůžete."
3401
3402 #
3403 #: alias.cpkg:670
3404 msgid "You have no aliases!"
3405 msgstr "Nejsou definovány žádné přezdívky!"
3406
3407 #
3408 #: compose.c:255
3409 msgid "You may not delete the only attachment."
3410 msgstr "Nemůžete smazat jedinou přílohu."
3411
3412 #: recvcmd.c:37
3413 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3414 msgstr "Lze posílat pouze kopie částí typu 'message/rfc822'."
3415
3416 #
3417 #: alias.cpkg:368
3418 #, c-format
3419 msgid "[%s = %s] Accept?"
3420 msgstr "[%s = %s] Přijmout?"
3421
3422 #
3423 #: handler.c:1443
3424 #, c-format
3425 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
3426 msgstr "[-- typ '%s/%s' není podporován "
3427
3428 #
3429 #: handler.c:1000
3430 #, c-format
3431 msgid "[-- Attachment #%d"
3432 msgstr "[-- Příloha #%d"
3433
3434 #
3435 #: handler.c:1117 handler.c:1133
3436 #, c-format
3437 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
3438 msgstr "[-- Automaticky zobrazuji standardní chybový výstup %s --]\n"
3439
3440 #
3441 #: handler.c:1074
3442 #, c-format
3443 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
3444 msgstr "[-- Zobrazuji automaticky pomocí %s --]\n"
3445
3446 #
3447 #: crypt.cpkg:1861
3448 msgid ""
3449 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3450 "\n"
3451 msgstr ""
3452 "[-- ZAČÁTEK PGP ZPRÁVY --]\n"
3453 "\n"
3454
3455 #
3456 #: crypt.cpkg:1863
3457 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3458 msgstr "[--ZAČÁTEK VEŘEJNÉHO KLÍČE PGP --]\n"
3459
3460 #
3461 #: crypt.cpkg:1865
3462 msgid ""
3463 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3464 "\n"
3465 msgstr ""
3466 "[-- ZAČÁTEK PODEPSANÉ PGP ZPRÁVY --]\n"
3467 "\n"
3468
3469 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
3470 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
3471 msgstr ""
3472
3473 #
3474 #: handler.c:1102
3475 #, c-format
3476 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
3477 msgstr "[-- %s nelze spustit --]\n"
3478
3479 #
3480 #: crypt.cpkg:1888
3481 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3482 msgstr "[-- KONEC PGP ZPRÁVY --]\n"
3483
3484 #
3485 #: crypt.cpkg:1890
3486 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3487 msgstr "[-- KONEC VEŘEJNÉHO KLÍČE PGP --]\n"
3488
3489 #
3490 #: crypt.cpkg:1892
3491 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3492 msgstr "[-- KONEC PODEPSANÉ PGP ZPRÁVY --]\n"
3493
3494 #
3495 #: crypt.cpkg:1980
3496 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3497 msgstr "[-- Konec dat zašifrovaných ve formátu PGP/MIME --]\n"
3498
3499 #
3500 #: crypt.cpkg:1979
3501 #, fuzzy
3502 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
3503 msgstr "[-- Konec dat zašifrovaných ve formátu PGP/MIME --]\n"
3504
3505 #
3506 #: crypt.cpkg:2044
3507 #, fuzzy
3508 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
3509 msgstr ""
3510 "\n"
3511 "[-- Konec dat zašifrovaných ve formátu S/MIME --]\n"
3512
3513 #
3514 #: crypt.cpkg:2043
3515 #, fuzzy
3516 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
3517 msgstr ""
3518 "\n"
3519 "[-- Konec dat podepsaných pomocí S/MIME --]\n"
3520
3521 #
3522 #: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
3523 #, fuzzy
3524 msgid ""
3525 "[-- End signature information --]\n"
3526 "\n"
3527 msgstr ""
3528 "\n"
3529 "[-- Konec podepsaných dat --]\n"
3530
3531 #
3532 #: handler.c:891
3533 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
3534 msgstr ""
3535 "[-- Chyba: Žádnou z částí 'Multipart/Alternative' nelze zobrazit! --]\n"
3536
3537 #: crypt.cpkg:3967
3538 msgid ""
3539 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
3540 "\n"
3541 msgstr ""
3542 "[-- Chyba: Chybná struktura zprávy typu multipart/signed! --]\n"
3543 "\n"
3544
3545 #: crypt.cpkg:3957
3546 #, c-format
3547 msgid ""
3548 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
3549 "\n"
3550 msgstr ""
3551 "[-- Chyba: 'multipart/signed' protokol %s není znám! --]\n"
3552 "\n"
3553
3554 #
3555 #: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
3556 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3557 msgstr "[-- Chyba: dočasný soubor nelze vytvořit! --]\n"
3558
3559 #
3560 #: crypt.cpkg:1910
3561 msgid ""
3562 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3563 "\n"
3564 msgstr ""
3565 "[-- Chyba: nelze najít začátek PGP zprávy! --]\n"
3566 "\n"
3567
3568 #
3569 #: crypt.cpkg:1354
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid ""
3572 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
3573 "\n"
3574 msgstr "[-- Chyba: dočasný soubor nelze vytvořit! --]\n"
3575
3576 #
3577 #: crypt.cpkg:1933
3578 msgid ""
3579 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3580 "\n"
3581 msgstr ""
3582 "[-- Chyba: zpráva ve formátu PGP/MIME je porušena! --]\n"
3583 "\n"
3584
3585 #
3586 #: handler.c:1168
3587 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
3588 msgstr ""
3589 "[-- Chyba: typ 'message/external-body' nemá parametr 'access-type' --]\n"
3590
3591 #
3592 #: crypt.cpkg:1957
3593 msgid ""
3594 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3595 "\n"
3596 msgstr ""
3597 "[-- Následující data jsou zašifrována ve formátu PGP/MIME --]\n"
3598 "\n"
3599
3600 #
3601 #: crypt.cpkg:1956
3602 #, fuzzy
3603 msgid ""
3604 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
3605 "\n"
3606 msgstr ""
3607 "[-- Následující data jsou zašifrována ve formátu PGP/MIME --]\n"
3608 "\n"
3609
3610 #
3611 #: crypt.cpkg:2016
3612 #, fuzzy
3613 msgid ""
3614 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
3615 "\n"
3616 msgstr "[-- Následující data jsou zašifrována pomocí S/MIME --]\n"
3617
3618 #
3619 #: crypt.cpkg:2015
3620 #, fuzzy
3621 msgid ""
3622 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
3623 "\n"
3624 msgstr "[-- Následují data podepsaná pomocí S/MIME --]\n"
3625
3626 #
3627 #: crypt.cpkg:4014
3628 msgid ""
3629 "[-- The following data is signed --]\n"
3630 "\n"
3631 msgstr ""
3632 "[-- Následují podepsaná data --]\n"
3633 "\n"
3634
3635 #
3636 #: handler.c:1185
3637 #, c-format
3638 msgid "[-- This %s/%s attachment "
3639 msgstr "[-- Tato příloha typu '%s/%s' "
3640
3641 #
3642 #: handler.c:1212 handler.c:1225
3643 #, c-format
3644 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
3645 msgstr "[-- Tato příloha typu '%s/%s' není přítomna, --]\n"
3646
3647 #
3648 #: handler.c:1011
3649 #, c-format
3650 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
3651 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kódování: %s, Velikost: %s --]\n"
3652
3653 #: crypt.cpkg:4018
3654 msgid ""
3655 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
3656 "\n"
3657 msgstr ""
3658 "[-- Varování: Nemohu nalézt žádný podpis. --]\n"
3659 "\n"
3660
3661 #: crypt.cpkg:4004
3662 #, c-format
3663 msgid ""
3664 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
3665 "\n"
3666 msgstr ""
3667 "[-- Varování: Podpisy typu %s/%s nelze ověřit. --]\n"
3668 "\n"
3669
3670 #
3671 #: handler.c:1230
3672 #, c-format
3673 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
3674 msgstr ""
3675 "[-- a udaná hodnota parametru 'access-type %s' --]\n"
3676 "[-- není podporována --]\n"
3677
3678 #
3679 #: handler.c:1214
3680 msgid ""
3681 "[-- and the indicated external source has --]\n"
3682 "[-- expired. --]\n"
3683 msgstr "[-- a udaný externí zdroj již není platný --]\n"
3684
3685 #
3686 #: handler.c:1201
3687 #, c-format
3688 msgid "[-- name: %s --]\n"
3689 msgstr "[-- jméno: %s --]\n"
3690
3691 #
3692 #: handler.c:1197
3693 #, c-format
3694 msgid "[-- on %s --]\n"
3695 msgstr "[-- %s --]\n"
3696
3697 #: crypt.cpkg:2593
3698 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: crypt.cpkg:2588
3702 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: crypt.cpkg:2586
3706 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: crypt.cpkg:2797
3710 msgid "[Disabled]"
3711 msgstr ""
3712
3713 #
3714 #: crypt.cpkg:2793
3715 #, fuzzy
3716 msgid "[Expired]"
3717 msgstr "Platnost vypršela   "
3718
3719 #
3720 #: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
3721 #, fuzzy
3722 msgid "[Invalid]"
3723 msgstr "Není platný   "
3724
3725 #: crypt.cpkg:2785
3726 #, fuzzy
3727 msgid "[Revoked]"
3728 msgstr "Odvolaný   "
3729
3730 #
3731 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
3732 msgid "[invalid date]"
3733 msgstr "[chybné datum]"
3734
3735 #
3736 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3737 #, c-format
3738 msgid "[unable to calculate]"
3739 msgstr "[nelze spočítat]"
3740
3741 #
3742 #: init.c:740
3743 msgid "alias: no address"
3744 msgstr "přezdívka: žádná adresa"
3745
3746 #: keymap_defs.h:164
3747 msgid "append new query results to current results"
3748 msgstr ""
3749
3750 #
3751 #: keymap_defs.h:184
3752 #, fuzzy
3753 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3754 msgstr "Žádná zpráva není označena."
3755
3756 #
3757 #: keymap_defs.h:183
3758 #, fuzzy
3759 msgid "apply next function to tagged messages"
3760 msgstr "Žádná zpráva není označena."
3761
3762 #
3763 #: keymap_defs.h:24
3764 #, fuzzy
3765 msgid "attach a file(s) to this message"
3766 msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
3767
3768 #: keymap_defs.h:25
3769 msgid "attach message(s) to this message"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: keymap_defs.h:26
3773 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
3774 msgstr ""
3775
3776 #
3777 #: init.c:651
3778 #, fuzzy
3779 msgid "attachments: invalid disposition"
3780 msgstr "editovat popis přílohy"
3781
3782 #
3783 #: init.c:614
3784 #, fuzzy
3785 msgid "attachments: no disposition"
3786 msgstr "editovat popis přílohy"
3787
3788 #: hook.c:87
3789 msgid "bad formatted command string"
3790 msgstr ""
3791
3792 #
3793 #: keymap.c:736
3794 msgid "bind: too many arguments"
3795 msgstr "bind: příliš mnoho argumentů"
3796
3797 #: keymap_defs.h:114
3798 msgid "break the thread in two"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: keymap_defs.h:88
3802 msgid "capitalize the word"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
3806 msgid "certification"
3807 msgstr ""
3808
3809 #
3810 #: keymap_defs.h:22
3811 #, fuzzy
3812 msgid "change directories"
3813 msgstr "Chyba při načítání adresáře."
3814
3815 #: keymap_defs.h:215
3816 msgid "check for classic pgp"
3817 msgstr ""
3818
3819 #
3820 #: keymap_defs.h:23
3821 #, fuzzy
3822 msgid "check mailboxes for new mail"
3823 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
3824
3825 #: keymap_defs.h:119
3826 msgid "clear a status flag from a message"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: keymap_defs.h:167
3830 msgid "clear and redraw the screen"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: keymap_defs.h:203
3834 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: keymap_defs.h:202
3838 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3839 msgstr ""
3840
3841 #
3842 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
3843 msgid "color: too few arguments"
3844 msgstr "color: příliš málo argumentů"
3845
3846 #: keymap_defs.h:75
3847 msgid "complete address with query"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: keymap_defs.h:74
3851 msgid "complete filename or alias"
3852 msgstr ""
3853
3854 #
3855 #: keymap_defs.h:113
3856 #, fuzzy
3857 msgid "compose a new mail message"
3858 msgstr "Nejsou žádné nové zprávy"
3859
3860 #: keymap_defs.h:45
3861 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: keymap_defs.h:89
3865 msgid "convert the word to lower case"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: keymap_defs.h:90
3869 msgid "convert the word to upper case"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: commands.c:788
3873 msgid "converting"
3874 msgstr "převádím"
3875
3876 #
3877 #: keymap_defs.h:54
3878 #, fuzzy
3879 msgid "copy a message to a file/mailbox"
3880 msgstr "Uložit zprávu do schránky"
3881
3882 #
3883 #: editmsg.c:59
3884 #, c-format
3885 msgid "could not create temporary folder: %s"
3886 msgstr "Dočasnou složku nelze vytvořit: %s"
3887
3888 #
3889 #: editmsg.c:89
3890 #, c-format
3891 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3892 msgstr "nemohu zkrátit dočasnou poštovní složku: %s"
3893
3894 #
3895 #: editmsg.c:70
3896 #, c-format
3897 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3898 msgstr "Dočasnou poštovní složku nelze vytvořit: %s"
3899
3900 #: keymap_defs.h:42
3901 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: keymap_defs.h:55
3905 msgid "create an alias from a message sender"
3906 msgstr ""
3907
3908 #
3909 #: keymap_defs.h:73
3910 #, fuzzy
3911 msgid "cycle among incoming mailboxes"
3912 msgstr "Není definována žádná schránka přijímající novou poštu."
3913
3914 #
3915 #: browser.c:1177
3916 msgid "dazn"
3917 msgstr "dpvn"
3918
3919 #
3920 #: lib-ui/color.c:567
3921 msgid "default colors not supported"
3922 msgstr "implicitní barvy nejsou podporovány"
3923
3924 #: keymap_defs.h:84
3925 msgid "delete all chars on the line"
3926 msgstr ""
3927
3928 #
3929 #: keymap_defs.h:63
3930 #, fuzzy
3931 msgid "delete all messages in subthread"
3932 msgstr "Odstranit zprávy ze serveru..."
3933
3934 #
3935 #: keymap_defs.h:64
3936 #, fuzzy
3937 msgid "delete all messages in thread"
3938 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
3939
3940 #: keymap_defs.h:82
3941 msgid "delete chars from cursor to end of line"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: keymap_defs.h:83
3945 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
3946 msgstr ""
3947
3948 #
3949 #: keymap_defs.h:120
3950 #, fuzzy
3951 msgid "delete messages matching a pattern"
3952 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
3953
3954 #: keymap_defs.h:69
3955 msgid "delete the char in front of the cursor"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: keymap_defs.h:76
3959 msgid "delete the char under the cursor"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: keymap_defs.h:61
3963 msgid "delete the current entry"
3964 msgstr ""
3965
3966 #: keymap_defs.h:62
3967 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: keymap_defs.h:85
3971 msgid "delete the word in front of the cursor"
3972 msgstr ""
3973
3974 #
3975 #: commands.c:407
3976 msgid "dfrsotuzcp"
3977 msgstr "dojvplnksa"
3978
3979 #
3980 #: keymap_defs.h:67
3981 #, fuzzy
3982 msgid "display a message"
3983 msgstr "Upravit přeposílanou zprávu?"
3984
3985 #: keymap_defs.h:65
3986 msgid "display full address of sender"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: keymap_defs.h:66
3990 msgid "display message and toggle header weeding"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: keymap_defs.h:16
3994 msgid "display the currently selected file's name"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: keymap_defs.h:200
3998 msgid "display the keycode for a key press"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: lib-mx/compress.c:422
4002 #, c-format
4003 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
4004 msgstr ""
4005
4006 #
4007 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "echo Compressing %s..."
4010 msgstr "Kopíruji do %s..."
4011
4012 #
4013 #: lib-mx/compress.c:235
4014 #, fuzzy, c-format
4015 msgid "echo Decompressing %s..."
4016 msgstr "Volím %s..."
4017
4018 #: keymap_defs.h:43
4019 #, fuzzy
4020 msgid "edit attachment content type"
4021 msgstr "Aktuální příloha nebude převedena."
4022
4023 #
4024 #: keymap_defs.h:29
4025 #, fuzzy
4026 msgid "edit attachment description"
4027 msgstr "editovat popis přílohy"
4028
4029 #: keymap_defs.h:30
4030 msgid "edit attachment transfer-encoding"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: keymap_defs.h:36
4034 msgid "edit attachment using mailcap entry"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: keymap_defs.h:27
4038 msgid "edit the BCC list"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: keymap_defs.h:28
4042 msgid "edit the CC list"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: keymap_defs.h:39
4046 msgid "edit the Followup-To field"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: keymap_defs.h:38
4050 msgid "edit the Reply-To field"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: keymap_defs.h:41
4054 msgid "edit the TO list"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: keymap_defs.h:32
4058 msgid "edit the file to be attached"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: keymap_defs.h:33
4062 msgid "edit the from field"
4063 msgstr ""
4064
4065 #
4066 #: keymap_defs.h:35
4067 #, fuzzy
4068 msgid "edit the message"
4069 msgstr "Zprávu nelze uložit"
4070
4071 #
4072 #: keymap_defs.h:34
4073 #, fuzzy
4074 msgid "edit the message with headers"
4075 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
4076
4077 #: keymap_defs.h:37
4078 msgid "edit the newsgroups list"
4079 msgstr ""
4080
4081 #
4082 #: keymap_defs.h:68
4083 #, fuzzy
4084 msgid "edit the raw message"
4085 msgstr "Upravit přeposílanou zprávu?"
4086
4087 #
4088 #: keymap_defs.h:40
4089 #, fuzzy
4090 msgid "edit the subject of this message"
4091 msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
4092
4093 #
4094 #: pattern.c:777
4095 msgid "empty pattern"
4096 msgstr "prázdný vzor"
4097
4098 #
4099 #: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
4100 #, fuzzy
4101 msgid "encryption"
4102 msgstr "Zašifrovat"
4103
4104 #: keymap_defs.h:8
4105 msgid "end of conditional execution (noop)"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: keymap_defs.h:92
4109 msgid "enter a file mask"
4110 msgstr ""
4111
4112 #
4113 #: keymap_defs.h:31
4114 #, fuzzy
4115 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
4116 msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
4117
4118 #: keymap_defs.h:91
4119 msgid "enter a muttrc command"
4120 msgstr ""
4121
4122 #
4123 #: crypt.cpkg:570
4124 #, fuzzy, c-format
4125 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
4126 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4127
4128 #
4129 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
4130 #, fuzzy, c-format
4131 msgid "error allocating data object: %s\n"
4132 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4133
4134 #
4135 #: crypt.cpkg:328
4136 #, fuzzy, c-format
4137 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
4138 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4139
4140 #: crypt.cpkg:354
4141 #, c-format
4142 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: crypt.cpkg:338
4146 #, c-format
4147 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
4148 msgstr ""
4149
4150 #
4151 #: crypt.cpkg:655
4152 #, fuzzy, c-format
4153 msgid "error encrypting data: %s\n"
4154 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4155
4156 #
4157 #: crypt.cpkg:604
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
4160 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4161
4162 #
4163 #: crypt.cpkg:3643
4164 #, fuzzy, c-format
4165 msgid "error importing gpg data: %s\n"
4166 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4167
4168 #
4169 #: pattern.c:499
4170 msgid "error in expression"
4171 msgstr "chyba ve výrazu"
4172
4173 #
4174 #: pattern.c:667 pattern.c:771
4175 #, c-format
4176 msgid "error in pattern at: %s"
4177 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4178
4179 #
4180 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "error reading data object: %s\n"
4183 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4184
4185 #
4186 #: crypt.cpkg:443
4187 #, fuzzy, c-format
4188 msgid "error rewinding data object: %s\n"
4189 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4190
4191 #: crypt.cpkg:613
4192 #, c-format
4193 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
4194 msgstr ""
4195
4196 #
4197 #: crypt.cpkg:739
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "error signing data: %s\n"
4200 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
4201
4202 #
4203 #: pattern.c:1063
4204 #, c-format
4205 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
4206 msgstr "chyba: neznámý operand %d (ohlaste tuto chybu)."
4207
4208 #
4209 #: crypt.cpkg:3530
4210 #, fuzzy
4211 msgid "esabmc"
4212 msgstr "fpjoin"
4213
4214 #
4215 #: crypt.cpkg:3528
4216 #, fuzzy
4217 msgid "esabpc"
4218 msgstr "fpjoin"
4219
4220 #
4221 #: keymap.c:821
4222 msgid "exec: no arguments"
4223 msgstr "exec: žádné argumenty"
4224
4225 #: keymap_defs.h:112
4226 msgid "execute a macro"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: keymap_defs.h:93
4230 msgid "exit this menu"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: keymap_defs.h:219
4234 msgid "extract supported public keys"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: keymap_defs.h:94
4238 msgid "filter attachment through a shell command"
4239 msgstr ""
4240
4241 #
4242 #: keymap_defs.h:97
4243 #, fuzzy
4244 msgid "followup to newsgroup"
4245 msgstr "Odepsat %s%s?"
4246
4247 #: keymap_defs.h:122
4248 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: keymap_defs.h:9
4252 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
4253 msgstr ""
4254
4255 #
4256 #: keymap_defs.h:99
4257 #, fuzzy
4258 msgid "forward a message with comments"
4259 msgstr "Přeposlat jako přílohy?"
4260
4261 #: keymap_defs.h:98
4262 msgid "forward to newsgroup"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: keymap_defs.h:44
4266 msgid "get a temporary copy of an attachment"
4267 msgstr ""
4268
4269 #
4270 #: keymap_defs.h:101
4271 #, fuzzy
4272 msgid "get all children of the current message"
4273 msgstr "Hledám nové zprávy..."
4274
4275 #: keymap_defs.h:102
4276 msgid "get message with Message-Id"
4277 msgstr ""
4278
4279 #
4280 #: keymap_defs.h:103
4281 #, fuzzy
4282 msgid "get parent of the current message"
4283 msgstr "Jste na první zprávě."
4284
4285 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
4286 #, c-format
4287 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4288 msgstr ""
4289
4290 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
4291 #, c-format
4292 msgid "gnutls_global_init: %s"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
4296 #, c-format
4297 msgid "gnutls_handshake: %s"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
4301 #, c-format
4302 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4303 msgstr ""
4304
4305 #
4306 #: keymap_defs.h:206
4307 #, fuzzy
4308 msgid "go down to next mailbox"
4309 msgstr "Jste na poslední stránce."
4310
4311 #
4312 #: keymap_defs.h:207
4313 #, fuzzy
4314 msgid "go down to next mailbox with new mail"
4315 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
4316
4317 #
4318 #: keymap_defs.h:208
4319 #, fuzzy
4320 msgid "go to previous mailbox"
4321 msgstr "Chyba při otevírání schránky"
4322
4323 #
4324 #: keymap_defs.h:209
4325 #, fuzzy
4326 msgid "go to previous mailbox with new mail"
4327 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
4328
4329 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
4330 #, c-format
4331 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
4335 #, c-format
4336 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
4337 msgstr ""
4338
4339 #
4340 #: handler.c:1193
4341 msgid "has been deleted --]\n"
4342 msgstr "byla smazána --]\n"
4343
4344 #: imap/imap.c:941
4345 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
4346 msgstr "při volání imap_sync_mailbox: EXPUNGE selhalo"
4347
4348 #
4349 #: init.c:820
4350 msgid "invalid header field"
4351 msgstr "neplatná hlavička"
4352
4353 #: keymap_defs.h:178
4354 msgid "invoke a command in a subshell"
4355 msgstr ""
4356
4357 #
4358 #: keymap_defs.h:108
4359 #, fuzzy
4360 msgid "jump to an index number"
4361 msgstr "Nesprávné indexové číslo."
4362
4363 #
4364 #: keymap_defs.h:134
4365 #, fuzzy
4366 msgid "jump to parent message in thread"
4367 msgstr "Přejít na zprávu: "
4368
4369 #: keymap_defs.h:136
4370 msgid "jump to previous subthread"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: keymap_defs.h:135
4374 msgid "jump to previous thread"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: keymap_defs.h:72
4378 msgid "jump to the beginning of the line"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: keymap_defs.h:152
4382 msgid "jump to the bottom of the message"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: keymap_defs.h:77
4386 msgid "jump to the end of the line"
4387 msgstr ""
4388
4389 #
4390 #: keymap_defs.h:128
4391 #, fuzzy
4392 msgid "jump to the next new message"
4393 msgstr "Přejít na zprávu: "
4394
4395 #
4396 #: keymap_defs.h:129
4397 #, fuzzy
4398 msgid "jump to the next new or unread message"
4399 msgstr "Vlákno obsahuje nepřečtené zprávy."
4400
4401 #: keymap_defs.h:130
4402 msgid "jump to the next subthread"
4403 msgstr ""
4404
4405 #
4406 #: keymap_defs.h:131
4407 #, fuzzy
4408 msgid "jump to the next thread"
4409 msgstr "Jste na prvním vláknu."
4410
4411 #
4412 #: keymap_defs.h:133
4413 #, fuzzy
4414 msgid "jump to the next unread message"
4415 msgstr "Nejsou žádné nepřečtené zprávy"
4416
4417 #: keymap_defs.h:138
4418 msgid "jump to the previous new message"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: keymap_defs.h:139
4422 msgid "jump to the previous new or unread message"
4423 msgstr ""
4424
4425 #
4426 #: keymap_defs.h:140
4427 #, fuzzy
4428 msgid "jump to the previous unread message"
4429 msgstr "Nejsou žádné nepřečtené zprávy"
4430
4431 #
4432 #: keymap_defs.h:155
4433 #, fuzzy
4434 msgid "jump to the top of the message"
4435 msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
4436
4437 #
4438 #: crypt.cpkg:3108
4439 #, fuzzy
4440 msgid "keys matching"
4441 msgstr "klíče PGP vyhovující <%s>."
4442
4443 #
4444 #: keymap_defs.h:127
4445 #, fuzzy
4446 msgid "link tagged message to the current one"
4447 msgstr "Zaslat kopii označených zpráv na: "
4448
4449 #
4450 #: keymap_defs.h:20
4451 #, fuzzy
4452 msgid "list mailboxes with new mail"
4453 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
4454
4455 #: keymap_defs.h:111
4456 msgid "load active file from NNTP server"
4457 msgstr ""
4458
4459 #
4460 #: keymap.c:781
4461 msgid "macro: empty key sequence"
4462 msgstr "macro: sled kláves je prázdný"
4463
4464 #
4465 #: keymap.c:789
4466 msgid "macro: too many arguments"
4467 msgstr "macro: příliš mnoho argumentů"
4468
4469 #: keymap_defs.h:212
4470 msgid "mail a PGP public key"
4471 msgstr ""
4472
4473 #
4474 #: lib-mime/rfc1524.c:382
4475 #, c-format
4476 msgid "mailcap entry for type %s not found"
4477 msgstr "pro typ %s nebyla nalezena položka v mailcapu"
4478
4479 #: lib-mx/mh.c:995
4480 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
4481 msgstr ""
4482 "při volání maildir_commit_message(): nemohu nastavit datum a čas u souboru"
4483
4484 #: keymap_defs.h:59
4485 msgid "make decoded (text/plain) copy"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: keymap_defs.h:60
4489 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
4490 msgstr ""
4491
4492 #: keymap_defs.h:218
4493 msgid "make decrypted copy"
4494 msgstr ""
4495
4496 #: keymap_defs.h:217
4497 msgid "make decrypted copy and delete"
4498 msgstr ""
4499
4500 #: keymap_defs.h:21
4501 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
4502 msgstr ""
4503
4504 #: keymap_defs.h:192
4505 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: keymap_defs.h:142
4509 msgid "mark the current subthread as read"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: keymap_defs.h:141
4513 msgid "mark the current thread as read"
4514 msgstr ""
4515
4516 #
4517 #: lib-mx/mx.c:584
4518 #, fuzzy
4519 msgid "message(s) not deleted"
4520 msgstr "Kopie zpráv nebyly odeslány."
4521
4522 #
4523 #: pattern.c:746
4524 #, c-format
4525 msgid "mismatched parenthesis: %s"
4526 msgstr "neshodují se závorky: %s"
4527
4528 #
4529 #: pattern.c:732
4530 #, c-format
4531 msgid "missing parameter"
4532 msgstr "chybí parametr"
4533
4534 #
4535 #: lib-ui/color.c:489
4536 msgid "mono: too few arguments"
4537 msgstr "mono: příliš málo argumentů"
4538
4539 #: keymap_defs.h:56
4540 msgid "move entry to bottom of screen"
4541 msgstr ""
4542
4543 #: keymap_defs.h:57
4544 msgid "move entry to middle of screen"
4545 msgstr ""
4546
4547 #: keymap_defs.h:58
4548 msgid "move entry to top of screen"
4549 msgstr ""
4550
4551 #: keymap_defs.h:70
4552 msgid "move the cursor one character to the left"
4553 msgstr ""
4554
4555 #: keymap_defs.h:78
4556 msgid "move the cursor one character to the right"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: keymap_defs.h:71
4560 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: keymap_defs.h:79
4564 msgid "move the cursor to the end of the word"
4565 msgstr ""
4566
4567 #: keymap_defs.h:12
4568 msgid "move to the bottom of the page"
4569 msgstr ""
4570
4571 #
4572 #: keymap_defs.h:95
4573 #, fuzzy
4574 msgid "move to the first entry"
4575 msgstr "Jste na první položce."
4576
4577 #
4578 #: keymap_defs.h:124
4579 #, fuzzy
4580 msgid "move to the first message"
4581 msgstr "Jste na první zprávě."
4582
4583 #
4584 #: keymap_defs.h:109
4585 #, fuzzy
4586 msgid "move to the last entry"
4587 msgstr "Jste na poslední položce."
4588
4589 #
4590 #: keymap_defs.h:125
4591 #, fuzzy
4592 msgid "move to the last message"
4593 msgstr "Jste na poslední zprávě."
4594
4595 #: keymap_defs.h:148
4596 msgid "move to the middle of the page"
4597 msgstr ""
4598
4599 #
4600 #: keymap_defs.h:149
4601 #, fuzzy
4602 msgid "move to the next entry"
4603 msgstr "Jste na poslední položce."
4604
4605 #
4606 #: keymap_defs.h:151
4607 #, fuzzy
4608 msgid "move to the next page"
4609 msgstr "Jste na poslední stránce."
4610
4611 #
4612 #: keymap_defs.h:132
4613 #, fuzzy
4614 msgid "move to the next undeleted message"
4615 msgstr "Nejsou žádné obnovené zprávy."
4616
4617 #
4618 #: keymap_defs.h:158
4619 #, fuzzy
4620 msgid "move to the previous entry"
4621 msgstr "Jste na první položce."
4622
4623 #
4624 #: keymap_defs.h:160
4625 #, fuzzy
4626 msgid "move to the previous page"
4627 msgstr "Jste na první stránce."
4628
4629 #
4630 #: keymap_defs.h:137
4631 #, fuzzy
4632 msgid "move to the previous undeleted message"
4633 msgstr "Nejsou žádné obnovené zprávy."
4634
4635 #
4636 #: keymap_defs.h:191
4637 #, fuzzy
4638 msgid "move to the top of the page"
4639 msgstr "Jste na první stránce."
4640
4641 #
4642 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
4643 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
4644 msgstr "Zpráva o více částech nemá určeny hranice!"
4645
4646 #
4647 #: lib-ui/curs_lib.c:119
4648 msgid "no"
4649 msgstr "ne"
4650
4651 #
4652 #: lib-ui/status.c:85
4653 #, fuzzy
4654 msgid "no mailbox"
4655 msgstr "(žádná schránka)"
4656
4657 #: commands.c:788
4658 msgid "not converting"
4659 msgstr "nepřevádím"
4660
4661 #
4662 #: keymap.c:662
4663 msgid "null key sequence"
4664 msgstr "prázdný sled kláves"
4665
4666 #: keymap_defs.h:7
4667 msgid "null operation"
4668 msgstr ""
4669
4670 #: muttlib.c:260
4671 msgid "oac"
4672 msgstr "piz"
4673
4674 #: keymap_defs.h:115
4675 msgid "open a different folder"
4676 msgstr ""
4677
4678 #
4679 #: keymap_defs.h:116
4680 #, fuzzy
4681 msgid "open a different folder in read only mode"
4682 msgstr "Otevřít schránku pouze pro čtení"
4683
4684 #: keymap_defs.h:117
4685 msgid "open a different newsgroup"
4686 msgstr ""
4687
4688 #
4689 #: keymap_defs.h:118
4690 #, fuzzy
4691 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
4692 msgstr "Otevřít schránku pouze pro čtení"
4693
4694 #
4695 #: keymap_defs.h:210
4696 #, fuzzy
4697 msgid "open hilighted mailbox"
4698 msgstr "Otevírám schránku znovu..."
4699
4700 #: keymap_defs.h:156
4701 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
4702 msgstr ""
4703
4704 #
4705 #: keymap_defs.h:157
4706 #, fuzzy
4707 msgid "post message to newsgroup"
4708 msgstr "Zaslat kopii zprávy na %s"
4709
4710 #
4711 #: init.c:1062
4712 #, c-format
4713 msgid "prefix is illegal with reset"
4714 msgstr "Prefix není s 'reset' povolen."
4715
4716 #
4717 #: keymap_defs.h:161
4718 #, fuzzy
4719 msgid "print the current entry"
4720 msgstr "Jste na první položce."
4721
4722 #
4723 #: keymap.c:620
4724 msgid "push: too many arguments"
4725 msgstr "push: příliš mnoho argumentů"
4726
4727 #: keymap_defs.h:163
4728 msgid "query external program for addresses"
4729 msgstr ""
4730
4731 #: keymap_defs.h:86
4732 msgid "quote the next typed key"
4733 msgstr ""
4734
4735 #: keymap_defs.h:162
4736 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
4737 msgstr ""
4738
4739 #
4740 #: keymap_defs.h:166
4741 #, fuzzy
4742 msgid "recall a postponed message"
4743 msgstr "Vrátit se k odloženým zprávám?"
4744
4745 #
4746 #: keymap_defs.h:121
4747 #, fuzzy
4748 msgid "reconstruct thread containing current message"
4749 msgstr "Vlákno obsahuje nepřečtené zprávy."
4750
4751 #
4752 #: keymap_defs.h:13
4753 #, fuzzy
4754 msgid "remail a message to another user"
4755 msgstr "Na POP serveru nelze zprávy editovat."
4756
4757 #: keymap_defs.h:169
4758 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
4759 msgstr ""
4760
4761 #
4762 #: keymap_defs.h:48
4763 #, fuzzy
4764 msgid "rename/move an attached file"
4765 msgstr "soubor %s nelze připojit"
4766
4767 #
4768 #: keymap_defs.h:170
4769 #, fuzzy
4770 msgid "reply to a message"
4771 msgstr "Přejít na zprávu: "
4772
4773 #: keymap_defs.h:104
4774 msgid "reply to all recipients"
4775 msgstr ""
4776
4777 #: keymap_defs.h:110
4778 msgid "reply to specified mailing list"
4779 msgstr ""
4780
4781 #
4782 #: keymap_defs.h:123
4783 #, fuzzy
4784 msgid "retrieve mail from POP server"
4785 msgstr "Odstranit zprávy ze serveru..."
4786
4787 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
4788 msgid "ro"
4789 msgstr "ot"
4790
4791 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
4792 msgid "roa"
4793 msgstr "otv"
4794
4795 #
4796 #: keymap_defs.h:144
4797 #, fuzzy
4798 msgid "save changes to mailbox"
4799 msgstr "Uložit %s do schránky"
4800
4801 #
4802 #: keymap_defs.h:165
4803 #, fuzzy
4804 msgid "save changes to mailbox and quit"
4805 msgstr "Uložit %s do schránky"
4806
4807 #: keymap_defs.h:172
4808 msgid "save message/attachment to a file"
4809 msgstr ""
4810
4811 #
4812 #: keymap_defs.h:47
4813 #, fuzzy
4814 msgid "save this message to send later"
4815 msgstr "Na POP serveru nelze zprávy editovat."
4816
4817 #: keymap_defs.h:105
4818 msgid "scroll down 1/2 page"
4819 msgstr ""
4820
4821 #: keymap_defs.h:150
4822 msgid "scroll down one line"
4823 msgstr ""
4824
4825 #: keymap_defs.h:80
4826 msgid "scroll down through the history list"
4827 msgstr ""
4828
4829 #: keymap_defs.h:205
4830 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: keymap_defs.h:204
4834 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
4835 msgstr ""
4836
4837 #: keymap_defs.h:106
4838 msgid "scroll up 1/2 page"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: keymap_defs.h:159
4842 msgid "scroll up one line"
4843 msgstr ""
4844
4845 #: keymap_defs.h:81
4846 msgid "scroll up through the history list"
4847 msgstr ""
4848
4849 #: keymap_defs.h:174
4850 msgid "search backwards for a regular expression"
4851 msgstr ""
4852
4853 #
4854 #: keymap_defs.h:173
4855 #, fuzzy
4856 msgid "search for a regular expression"
4857 msgstr "chyba ve výrazu"
4858
4859 #
4860 #: keymap_defs.h:175
4861 #, fuzzy
4862 msgid "search for next match"
4863 msgstr "Vyhledat: "
4864
4865 #: keymap_defs.h:176
4866 msgid "search for next match in opposite direction"
4867 msgstr ""
4868
4869 #: keymap_defs.h:14
4870 msgid "select a new file in this directory"
4871 msgstr ""
4872
4873 #: keymap_defs.h:100
4874 msgid "select the current entry"
4875 msgstr ""
4876
4877 #
4878 #: keymap_defs.h:49
4879 #, fuzzy
4880 msgid "send the message"
4881 msgstr "Zprávu nelze odeslat."
4882
4883 #: keymap_defs.h:143
4884 msgid "set a status flag on a message"
4885 msgstr ""
4886
4887 #
4888 #: keymap_defs.h:199
4889 #, fuzzy
4890 msgid "show MIME attachments"
4891 msgstr "Přeposlat jako přílohy?"
4892
4893 #: keymap_defs.h:211
4894 msgid "show PGP options"
4895 msgstr ""
4896
4897 #: keymap_defs.h:216
4898 msgid "show S/MIME options"
4899 msgstr ""
4900
4901 #: keymap_defs.h:201
4902 msgid "show currently active limit pattern"
4903 msgstr ""
4904
4905 #
4906 #: keymap_defs.h:126
4907 #, fuzzy
4908 msgid "show only messages matching a pattern"
4909 msgstr "Omezit na zprávy shodující se s: "
4910
4911 #: keymap_defs.h:197
4912 msgid "show the Mutt version number and date"
4913 msgstr ""
4914
4915 #: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
4916 msgid "signing"
4917 msgstr ""
4918
4919 #
4920 #: keymap_defs.h:154
4921 #, fuzzy
4922 msgid "skip beyond quoted text"
4923 msgstr "Žádný další citovaný text."
4924
4925 #
4926 #: keymap_defs.h:179
4927 #, fuzzy
4928 msgid "sort messages"
4929 msgstr "Vytisknout zprávu?"
4930
4931 #
4932 #: keymap_defs.h:180
4933 #, fuzzy
4934 msgid "sort messages in reverse order"
4935 msgstr "V této složce nejsou žádné zprávy."
4936
4937 #
4938 #: init.c:1286
4939 #, c-format
4940 msgid "source: error at %s"
4941 msgstr "source: chyba na %s"
4942
4943 #
4944 #: init.c:1267
4945 #, c-format
4946 msgid "source: errors in %s"
4947 msgstr "source: chyby v %s"
4948
4949 #: init.c:1268
4950 #, c-format
4951 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
4952 msgstr "source: čtení přerušeno kvůli velikému množství chyb v %s"
4953
4954 #: keymap_defs.h:17
4955 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
4956 msgstr ""
4957
4958 #
4959 #: keymap_defs.h:181
4960 #, fuzzy
4961 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
4962 msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
4963
4964 #
4965 #: lib-mx/mbox.c:443
4966 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
4967 msgstr ""
4968 "sync: mbox byl změněn, ale nebyly změněny žádné zprávy! (ohlaste tuto chybu)"
4969
4970 #
4971 #: keymap_defs.h:145
4972 #, fuzzy
4973 msgid "tag messages matching a pattern"
4974 msgstr "Odznačit zprávy shodující se s: "
4975
4976 #: keymap_defs.h:182
4977 msgid "tag the current entry"
4978 msgstr ""
4979
4980 #: keymap_defs.h:185
4981 msgid "tag the current subthread"
4982 msgstr ""
4983
4984 #
4985 #: keymap_defs.h:186
4986 #, fuzzy
4987 msgid "tag the current thread"
4988 msgstr "Jste na prvním vláknu."
4989
4990 #: keymap_defs.h:107
4991 msgid "this screen"
4992 msgstr ""
4993
4994 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
4995 #, c-format
4996 msgid "tls_socket_read (%s)"
4997 msgstr ""
4998
4999 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:171
5000 #, c-format
5001 msgid "tls_socket_write (%s)"
5002 msgstr ""
5003
5004 #: keymap_defs.h:96
5005 msgid "toggle a message's 'important' flag"
5006 msgstr ""
5007
5008 #: keymap_defs.h:187
5009 msgid "toggle a message's 'new' flag"
5010 msgstr ""
5011
5012 #
5013 #: keymap_defs.h:153
5014 #, fuzzy
5015 msgid "toggle display of quoted text"
5016 msgstr "Žádný další citovaný text."
5017
5018 #: keymap_defs.h:50
5019 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
5020 msgstr ""
5021
5022 #: keymap_defs.h:46
5023 #, fuzzy
5024 msgid "toggle recoding of this attachment"
5025 msgstr "Překódování se týká pouze textových příloh."
5026
5027 #
5028 #: keymap_defs.h:177
5029 #, fuzzy
5030 msgid "toggle search pattern coloring"
5031 msgstr "Není žádný vzor k vyhledání."
5032
5033 #: keymap_defs.h:19
5034 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
5035 msgstr ""
5036
5037 #
5038 #: keymap_defs.h:188
5039 #, fuzzy
5040 msgid "toggle view of read messages"
5041 msgstr "Nejsou žádné nepřečtené zprávy"
5042
5043 #: keymap_defs.h:189
5044 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
5045 msgstr ""
5046
5047 #: keymap_defs.h:190
5048 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
5049 msgstr ""
5050
5051 #: keymap_defs.h:51
5052 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
5053 msgstr ""
5054
5055 #
5056 #: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:668 lib-ui/color.c:545
5057 msgid "too few arguments"
5058 msgstr "příliš málo argumentů"
5059
5060 #
5061 #: hook.c:75 lib-ui/color.c:553
5062 msgid "too many arguments"
5063 msgstr "příliš mnoho argumentů"
5064
5065 #: keymap_defs.h:87
5066 msgid "transpose character under cursor with previous"
5067 msgstr ""
5068
5069 #: init.c:687
5070 msgid "unattachments: invalid disposition"
5071 msgstr ""
5072
5073 #
5074 #: init.c:664
5075 #, fuzzy
5076 msgid "unattachments: no disposition"
5077 msgstr "editovat popis přílohy"
5078
5079 #
5080 #: keymap_defs.h:195
5081 #, fuzzy
5082 msgid "undelete all messages in subthread"
5083 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
5084
5085 #
5086 #: keymap_defs.h:194
5087 #, fuzzy
5088 msgid "undelete all messages in thread"
5089 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
5090
5091 #
5092 #: keymap_defs.h:146
5093 #, fuzzy
5094 msgid "undelete messages matching a pattern"
5095 msgstr "Obnovit zprávy shodující se s: "
5096
5097 #: keymap_defs.h:193
5098 msgid "undelete the current entry"
5099 msgstr ""
5100
5101 #: hook.c:218
5102 #, c-format
5103 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
5104 msgstr "unhook: %s nelze z %s smazat"
5105
5106 #: hook.c:204
5107 #, c-format
5108 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
5109 msgstr "unhook: unhook * nelze z jiného hooku provést"
5110
5111 #
5112 #: hook.c:213
5113 #, c-format
5114 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
5115 msgstr "unhook: hook %s není znám"
5116
5117 #
5118 #: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:306
5119 msgid "unknown error"
5120 msgstr "neznámá chyba"
5121
5122 #: keymap_defs.h:196
5123 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
5124 msgstr ""
5125
5126 #: keymap_defs.h:18
5127 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
5128 msgstr ""
5129
5130 #
5131 #: keymap_defs.h:147
5132 #, fuzzy
5133 msgid "untag messages matching a pattern"
5134 msgstr "Odznačit zprávy shodující se s: "
5135
5136 #
5137 #: keymap_defs.h:52
5138 #, fuzzy
5139 msgid "update an attachment's encoding info"
5140 msgstr "editovat popis přílohy"
5141
5142 #: main.c:82
5143 msgid ""
5144 "usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
5145 "<file> ]\n"
5146 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
5147 "[...]\n"
5148 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
5149 "[...]\n"
5150 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
5151 msgstr ""
5152
5153 #: keymap_defs.h:171
5154 msgid "use the current message as a template for a new one"
5155 msgstr ""
5156
5157 #
5158 #: init.c:1067
5159 #, c-format
5160 msgid "value is illegal with reset"
5161 msgstr "Hodnota není s 'reset' povolena."
5162
5163 #: keymap_defs.h:213
5164 msgid "verify a PGP public key"
5165 msgstr ""
5166
5167 #
5168 #: keymap_defs.h:10
5169 #, fuzzy
5170 msgid "view attachment as text"
5171 msgstr "Příloha uložena."
5172
5173 #: keymap_defs.h:198
5174 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
5175 msgstr ""
5176
5177 #
5178 #: keymap_defs.h:15
5179 #, fuzzy
5180 msgid "view file"
5181 msgstr "Nový soubor: "
5182
5183 #: keymap_defs.h:214
5184 msgid "view the key's user id"
5185 msgstr ""
5186
5187 #
5188 #: keymap_defs.h:53
5189 #, fuzzy
5190 msgid "write the message to a folder"
5191 msgstr "Uložit zprávu do schránky"
5192
5193 #
5194 #: lib-ui/curs_lib.c:118
5195 msgid "yes"
5196 msgstr "ano"
5197
5198 #: muttlib.c:227
5199 msgid "yna"
5200 msgstr "anv"
5201
5202 #: keymap_defs.h:168
5203 msgid "{internal}"
5204 msgstr ""