More unused
[apps/madmutt.git] / po / sk.po
1 # MUTT
2 # Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav Vasko <vasko@ies.sk>, 1998.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: 0.95.6i\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-11-07 22:55+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-07-29 00:00+0100\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Vasko <vasko@ies.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: help.c:254
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Generic bindings:\n"
21 "\n"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Všeobecné väzby:\n"
25 "\n"
26
27 #: help.c:258
28 msgid ""
29 "\n"
30 "Unbound functions:\n"
31 "\n"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Neviazané funkcie:\n"
35 "\n"
36
37 #: crypt.cpkg:4026
38 #, fuzzy
39 msgid ""
40 "\n"
41 "[-- End of signed data --]\n"
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
45
46 #: crypt.cpkg:1141
47 msgid "                aka: "
48 msgstr ""
49
50 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
51 msgid "            created: "
52 msgstr ""
53
54 #: compose.c:106 compose.c:110
55 #, fuzzy
56 msgid "     sign as: "
57 msgstr " podpíš ako: "
58
59 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
60 #, c-format
61 msgid "     to %s"
62 msgstr ""
63
64 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
65 #, c-format
66 msgid "   from %s"
67 msgstr ""
68
69 #: main.c:81
70 msgid "  -F <file>     specify an alternate Madmuttrc file"
71 msgstr ""
72
73 #: main.c:82
74 msgid "  -H <file>     specify a draft file to read header and body from"
75 msgstr ""
76
77 #: main.c:86
78 #, fuzzy
79 msgid "  -R            open mailbox in read-only mode"
80 msgstr "Otvor schránku iba na čítanie"
81
82 #: main.c:91
83 msgid ""
84 "  -Z            open the first folder with new message, exit immediately if "
85 "none"
86 msgstr ""
87
88 #: main.c:76
89 #, fuzzy
90 msgid "  -a <file>     attach a file to the message"
91 msgstr "Uložiť kópiu tejto správy?"
92
93 #: main.c:77
94 msgid "  -b <address>  specify a blind carbon-copy (BCC) address"
95 msgstr ""
96
97 #: main.c:78
98 msgid "  -c <address>  specify a carbon-copy (CC) address"
99 msgstr ""
100
101 #: main.c:79
102 msgid "  -e <command>  specify a command to be executed after initialization"
103 msgstr ""
104
105 #: main.c:80
106 msgid "  -f <file>     specify which mailbox to read"
107 msgstr ""
108
109 #: main.c:92
110 msgid "  -h            this help message"
111 msgstr ""
112
113 #: main.c:83
114 msgid "  -i <file>     specify a file which Madmutt should include in the body"
115 msgstr ""
116
117 #: main.c:84
118 msgid "  -n            causes Madmutt not to read the system Madmuttrc"
119 msgstr ""
120
121 #: main.c:85
122 #, fuzzy
123 msgid "  -p            recall a postponed message"
124 msgstr "Vyvolať odloženú správu?"
125
126 #: main.c:87
127 msgid "  -s <subj>     specify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
128 msgstr ""
129
130 #: main.c:88
131 msgid "  -v            show version and compile-time definitions"
132 msgstr ""
133
134 #: main.c:89
135 msgid "  -y            select a mailbox specified in your `mailboxes' list"
136 msgstr ""
137
138 #: main.c:90
139 msgid ""
140 "  -z            exit immediately if there are no messages in the mailbox"
141 msgstr ""
142
143 #: main.c:103
144 msgid "  Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others."
145 msgstr ""
146
147 #: main.c:104
148 msgid "  Copyright (C) 2005      The Mutt-ng Team"
149 msgstr ""
150
151 #: main.c:105
152 msgid "  Copyright (C) 2006-2007 Pierre Habouzit"
153 msgstr ""
154
155 #: main.c:106
156 msgid "  MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before"
157 msgstr ""
158
159 #: lib-mx/compress.c:428
160 #, c-format
161 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
162 msgstr ""
163
164 #: lib-ui/curs_lib.c:379
165 msgid " ('?' for list): "
166 msgstr " ('?' pre zoznam): "
167
168 #: compose.c:99
169 msgid " (PGP/MIME)"
170 msgstr ""
171
172 #: compose.c:97
173 #, fuzzy
174 msgid " (inline)"
175 msgstr "(pokračovať)\n"
176
177 #: lib-mx/mx.c:854
178 #, c-format
179 msgid " Press '%s' to toggle write"
180 msgstr " Stlačte '%s' na prepnutie zápisu"
181
182 #: crypt.cpkg:2665
183 msgid " aka ......: "
184 msgstr ""
185
186 #: lib-ui/curs_main.c:1359
187 msgid " in this limited view"
188 msgstr " v tomto obmedzenom zobrazení"
189
190 #: commands.c:591
191 msgid " tagged"
192 msgstr " označené"
193
194 #: pattern.c:713
195 #, c-format
196 msgid "%c: invalid command"
197 msgstr "%c: neplatný príkaz"
198
199 #: pattern.c:718
200 #, c-format
201 msgid "%c: not supported in this mode"
202 msgstr "%c: nepodporovaný v tomto móde"
203
204 #: lib-mx/mx.c:737 lib-mx/mx.c:914
205 #, c-format
206 msgid "%d kept, %d deleted."
207 msgstr "%d ostalo, %d vymazaných."
208
209 #: lib-mx/mx.c:734
210 #, c-format
211 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
212 msgstr "%d ostalo, %d presunutých, %d vymazaných."
213
214 #: crypt.cpkg:3113
215 #, c-format
216 msgid "%s \"%s\"."
217 msgstr ""
218
219 #: crypt.cpkg:3111
220 #, c-format
221 msgid "%s <%s>."
222 msgstr ""
223
224 #: crypt.cpkg:3180
225 #, fuzzy, c-format
226 msgid "%s Do you really want to use the key?"
227 msgstr "%s Chcete to naozaj použiť?"
228
229 #: compose.c:139
230 #, c-format
231 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
232 msgstr "%s [#%d] bolo zmenené. Aktualizovať kódovanie?"
233
234 #: compose.c:133
235 #, c-format
236 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
237 msgstr "%s [#%d] už neexistuje!"
238
239 #: pop.c:1323
240 #, fuzzy, c-format
241 msgid "%s [%d of %d messages read]"
242 msgstr "%s [prečítaných správ: %d]"
243
244 #: main.c:339
245 #, c-format
246 msgid "%s does not exist. Create it?"
247 msgstr ""
248
249 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
250 #, c-format
251 msgid "%s is an invalid IMAP path"
252 msgstr ""
253
254 #: pop.c:1034 pop.c:1231
255 #, c-format
256 msgid "%s is an invalid POP path"
257 msgstr ""
258
259 #: browser.c:340 browser.c:870
260 #, c-format
261 msgid "%s is not a directory."
262 msgstr "%s nie je adresár."
263
264 #: muttlib.c:329
265 #, c-format
266 msgid "%s is not a mailbox!"
267 msgstr "%s nie je schránka!"
268
269 #: lib-mx/mx.c:288 lib-mx/mx.c:425 lib-ui/curs_main.c:988
270 #, c-format
271 msgid "%s is not a mailbox."
272 msgstr "%s nie je schránka"
273
274 #: sendlib.c:744
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "%s isn't a regular file."
277 msgstr "%s nie je schránka"
278
279 #: sendlib.c:368
280 #, c-format
281 msgid "%s no longer exists!"
282 msgstr "%s už viac neexistuje!"
283
284 #: lib-mx/mx.h:52
285 #, c-format
286 msgid "%s not permitted by ACL."
287 msgstr ""
288
289 #: lib-mx/compress.c:357
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
293 "kept!\n"
294 msgstr ""
295
296 #: init.c:247
297 #, fuzzy, c-format
298 msgid "%s: Unknown type."
299 msgstr "%s: neznáma hodnota"
300
301 #: lib-ui/color.c:227
302 #, c-format
303 msgid "%s: color not supported by term"
304 msgstr "%s: terminál túto farbu nepodporuje"
305
306 #: lib-ui/color.c:276
307 #, c-format
308 msgid "%s: command valid only for index object"
309 msgstr "%s: príkaz je platný iba pre indexovaný objekt"
310
311 #: lib-ui/color.c:508
312 #, c-format
313 msgid "%s: no such attribute"
314 msgstr "%s: vlastnosť nenájdená"
315
316 #: lib-ui/color.c:233
317 #, c-format
318 msgid "%s: no such color"
319 msgstr "%s: nenájdená farba"
320
321 #: keymap.c:835
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "%s: no such function"
324 msgstr "%s: v tabuľke neexistuje taká funkcia"
325
326 #: keymap.c:749
327 #, c-format
328 msgid "%s: no such function in map"
329 msgstr "%s: v tabuľke neexistuje taká funkcia"
330
331 #: keymap.c:644
332 #, c-format
333 msgid "%s: no such menu"
334 msgstr "%s: také menu neexistuje"
335
336 #: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
337 #, c-format
338 msgid "%s: no such object"
339 msgstr "%s: nenájdený objekt"
340
341 #: lib-ui/color.c:283
342 #, c-format
343 msgid "%s: too few arguments"
344 msgstr "%s: príliš málo parametrov"
345
346 #: headers.c:145
347 #, c-format
348 msgid "%s: unable to attach file"
349 msgstr "%s: súbor nemožno pripojiť"
350
351 #: main.c:458
352 #, c-format
353 msgid "%s: unable to attach file.\n"
354 msgstr "%s: neschopný pripojiť súbor.\n"
355
356 #: init.c:1312
357 #, c-format
358 msgid "%s: unknown command"
359 msgstr "%s: neznámy príkaz"
360
361 #: init.c:1168
362 #, c-format
363 msgid "%s: unknown type"
364 msgstr "%s: neznáma hodnota"
365
366 #: init.c:1040
367 #, c-format
368 msgid "%s: unknown variable"
369 msgstr "%s: neznáma premenná"
370
371 #: init.c:956
372 #, c-format
373 msgid "'%d' is invalid for $%s"
374 msgstr ""
375
376 #: init.c:138 init.c:867
377 #, c-format
378 msgid "'%s' is invalid for $%s"
379 msgstr ""
380
381 #: init.c:1152
382 #, c-format
383 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
384 msgstr ""
385
386 #: handler.c:1449
387 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
388 msgstr "(potrebujem 'view-attachments' priradené na klávesu!)"
389
390 #: lib-ui/status.c:111
391 msgid "(no mailbox)"
392 msgstr "(žiadna schránka)"
393
394 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
395 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
396 msgstr ""
397
398 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
399 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
400 msgstr ""
401
402 #: handler.c:1111
403 #, c-format
404 msgid "(size %s bytes) "
405 msgstr "(veľkosť %s bytov) "
406
407 #: handler.c:1447
408 #, c-format
409 msgid "(use '%s' to view this part)"
410 msgstr "(použite '%s' na prezeranie tejto časti)"
411
412 #: crypt.cpkg:1153
413 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
414 msgstr ""
415
416 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
417 #: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
418 msgid ", "
419 msgstr ""
420
421 #: compose.c:177
422 #, fuzzy
423 msgid "-- Attachments"
424 msgstr "Prílohy"
425
426 #: help.c:243
427 msgid "<UNKNOWN>"
428 msgstr "<NEZNÁMY>"
429
430 #: compose.c:107 compose.c:111
431 msgid "<default>"
432 msgstr "<štd>"
433
434 #: crypt.cpkg:950
435 msgid "A policy requirement was not met\n"
436 msgstr ""
437
438 #: crypt.cpkg:958
439 msgid "A system error occurred"
440 msgstr ""
441
442 #: pop.c:325
443 msgid "APOP authentication failed."
444 msgstr ""
445
446 #: send.c:1322
447 msgid "Abort unmodified message?"
448 msgstr "Zrušiť nezmenenú správu?"
449
450 #: send.c:1323
451 msgid "Aborted unmodified message."
452 msgstr "Nezmenená správa bola zrušená."
453
454 #: alias.cpkg:337
455 msgid "Address: "
456 msgstr "Adresa: "
457
458 #: alias.cpkg:396
459 msgid "Alias added."
460 msgstr "Pridal som zástupcu."
461
462 #: alias.cpkg:312
463 msgid "Alias as: "
464 msgstr "Zástupca ako: "
465
466 #: alias.cpkg:682
467 msgid "Aliases"
468 msgstr "Zástupci"
469
470 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
471 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
472 msgstr ""
473
474 #: crypt.cpkg:3064
475 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
476 msgstr ""
477
478 #: muttlib.c:319
479 #, c-format
480 msgid "Append messages to %s?"
481 msgstr "Pridať správy do %s?"
482
483 #: lib-ui/curs_main.c:668
484 msgid "Argument must be a message number."
485 msgstr "Parameter musí byť číslo správy."
486
487 #: compose.c:510
488 msgid "Attach file"
489 msgstr "Pripoj súbor"
490
491 #: compose.c:526
492 msgid "Attaching selected files..."
493 msgstr ""
494
495 #: recvattach.c:498
496 msgid "Attachment filtered."
497 msgstr "Príloha bola prefiltrovaná."
498
499 #: recvattach.c:395 recvattach.c:472
500 msgid "Attachment saved."
501 msgstr "Pripojené dáta boli uložené."
502
503 #: recvattach.c:856
504 msgid "Attachments"
505 msgstr "Prílohy"
506
507 #: imap/auth.c:83
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "Authenticating (%s)..."
510 msgstr "Vyberám %s..."
511
512 #: pop.c:304
513 msgid "Authenticating (APOP)..."
514 msgstr ""
515
516 #: pop.c:221
517 msgid "Authenticating (SASL)..."
518 msgstr ""
519
520 #: pop.c:339
521 #, fuzzy
522 msgid "Authenticating (USER)..."
523 msgstr "Vyberám %s..."
524
525 #: crypt.cpkg:945
526 msgid "Available CRL is too old\n"
527 msgstr ""
528
529 #: lib-sys/mutt_socket.c:330
530 #, c-format
531 msgid "Bad IDN \"%s\"."
532 msgstr ""
533
534 #: sendlib.c:1977
535 #, c-format
536 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
537 msgstr ""
538
539 #: compose.c:481 send.c:1412
540 #, c-format
541 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
542 msgstr ""
543
544 #: commands.c:197 recvcmd.c:135
545 #, c-format
546 msgid "Bad IDN: '%s'"
547 msgstr ""
548
549 #: imap/imap.c:1342
550 #, fuzzy
551 msgid "Bad mailbox name"
552 msgstr "Otvor schránku"
553
554 #: pager.c:1532 pager.c:1559 pager.c:1589 pager.c:1820
555 msgid "Bottom of message is shown."
556 msgstr "Spodok správy je zobrazený."
557
558 #: commands.c:207 recvcmd.c:148
559 #, c-format
560 msgid "Bounce message to %s"
561 msgstr "Presmerovať správu do %s"
562
563 #: commands.c:174 recvcmd.c:117
564 msgid "Bounce message to: "
565 msgstr "Presmerovať správu do: "
566
567 #: commands.c:207 recvcmd.c:148
568 #, c-format
569 msgid "Bounce messages to %s"
570 msgstr "Presmerovať správy do %s"
571
572 #: commands.c:176 recvcmd.c:119
573 msgid "Bounce tagged messages to: "
574 msgstr "Presmerovať označené správy do: "
575
576 #: main.c:155
577 msgid "Built-In Defaults:"
578 msgstr ""
579
580 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
581 #, fuzzy
582 msgid "CLOSE failed"
583 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
584
585 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
586 msgid "Cache directory not created!"
587 msgstr ""
588
589 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "Can't append to folder: %s"
592 msgstr "Nemožno vytvoriť súbor %s"
593
594 #: browser.c:475
595 #, fuzzy
596 msgid "Can't attach a directory!"
597 msgstr "Nemožno prezerať adresár"
598
599 #: main.c:343
600 #, fuzzy, c-format
601 msgid "Can't create %s: %s."
602 msgstr "Nemožno vytvoriť súbor %s"
603
604 #: compose.c:880
605 #, c-format
606 msgid "Can't create file %s"
607 msgstr "Nemožno vytvoriť súbor %s"
608
609 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1018
610 msgid "Can't create filter"
611 msgstr "Nemožno vytvoriť filter"
612
613 #: commands.c:283 commands.c:308 commands.c:324
614 #, fuzzy
615 msgid "Can't create filter process"
616 msgstr "Nemožno vytvoriť filter"
617
618 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
619 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
620 #: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:486 lib-mx/mbox.c:503
621 #: lib-mx/mbox.c:513 lib-mx/mbox.c:529 send.c:941
622 msgid "Can't create temporary file"
623 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor"
624
625 #: recvcmd.c:797
626 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
627 msgstr ""
628
629 #: recvcmd.c:473
630 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
631 msgstr ""
632
633 #: recvattach.c:844
634 #, fuzzy
635 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
636 msgstr "použiť ďaľšiu funkciu na označené správy"
637
638 #: recvattach.c:963
639 #, fuzzy
640 msgid "Can't delete attachment from POP server."
641 msgstr "vybrať poštu z POP serveru"
642
643 #: lib-mx/mx.c:55
644 #, c-format
645 msgid "Can't dotlock %s.\n"
646 msgstr "Nemožno zistiť stav: %s.\n"
647
648 #: pop.c:894
649 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
650 msgstr ""
651
652 #: recvcmd.c:707
653 #, fuzzy
654 msgid "Can't find any tagged messages."
655 msgstr "použiť ďaľšiu funkciu na označené správy"
656
657 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
658 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
659 msgstr "Nenašiel som šablónu názvu, pokračovať?"
660
661 #: editmsg.c:115
662 #, fuzzy, c-format
663 msgid "Can't open message file: %s"
664 msgstr "Nemožno vytvoriť súbor %s"
665
666 #: lib-mx/mx.c:556
667 #, fuzzy
668 msgid "Can't open trash folder"
669 msgstr "Nemožno vytvoriť súbor %s"
670
671 #: muttlib.c:310
672 #, fuzzy
673 msgid "Can't save message to POP mailbox."
674 msgstr "Zapísať správu do schránky"
675
676 #: compose.c:824 editmsg.c:97 sendlib.c:739
677 #, fuzzy, c-format
678 msgid "Can't stat %s: %s"
679 msgstr "Nemožno zistiť stav: %s"
680
681 #: crypt.cpkg:936
682 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
683 msgstr ""
684
685 #: browser.c:1041
686 msgid "Can't view a directory"
687 msgstr "Nemožno prezerať adresár"
688
689 #: pop.c:888
690 #, fuzzy
691 msgid "Can't write header to temporary file!"
692 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor"
693
694 #: lib-mx/mbox.c:865
695 #, fuzzy
696 msgid "Can't write message"
697 msgstr "upraviť správu"
698
699 #: pop.c:1420
700 #, fuzzy
701 msgid "Can't write message to temporary file!"
702 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor"
703
704 #: commands.c:70
705 #, fuzzy
706 msgid "Cannot create display filter"
707 msgstr "Nemožno vytvoriť filter."
708
709 #: attach.c:473
710 msgid "Cannot create filter"
711 msgstr "Nemožno vytvoriť filter."
712
713 #: lib-ui/curs_main.c:216
714 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
715 msgstr "Nemožno prepnúť zápis na schránke určenej iba na čítanie!"
716
717 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
718 #, c-format
719 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
720 msgstr "Zachytené %s... Končím.\n"
721
722 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
723 msgid "Certificate is not X.509"
724 msgstr ""
725
726 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:826
727 msgid "Certificate saved"
728 msgstr ""
729
730 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
731 #, c-format
732 msgid "Certificate verification error (%s)"
733 msgstr ""
734
735 #: lib-ui/curs_main.c:223
736 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
737 msgstr "Zmeny v zložke budú zapísané, keď ho opustíte."
738
739 #: lib-ui/curs_main.c:227
740 msgid "Changes to folder will not be written."
741 msgstr "Zmeny v zložke nebudú zapísané."
742
743 #: lib-ui/curs_lib.c:335
744 #, c-format
745 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
746 msgstr ""
747
748 #: commands.c:776
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "Character set changed to %s; %s."
751 msgstr "Spájam sa s %s..."
752
753 #: browser.c:835
754 msgid "Chdir to: "
755 msgstr "Zmeň adresár na: "
756
757 #: pop.c:1104 pop.c:1250
758 #, fuzzy
759 msgid "Checking for new messages..."
760 msgstr "Odsúvam správu ..."
761
762 #: imap/imap.c:352
763 msgid "Checking mailbox subscriptions"
764 msgstr ""
765
766 #: compose.c:92
767 msgid "Clear"
768 msgstr "Vyčistiť"
769
770 #: flags.c:335
771 msgid "Clear flag"
772 msgstr "Vymazať príznak"
773
774 #: imap/imap.c:151
775 #, fuzzy, c-format
776 msgid "Closing connection to %s..."
777 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
778
779 #: pop.c:170
780 #, fuzzy
781 msgid "Closing connection to POP server..."
782 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
783
784 #: crypt.cpkg:2877
785 #, fuzzy
786 msgid "Collecting data..."
787 msgstr "Spájam sa s %s..."
788
789 #: pop.c:600 pop.c:863
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "Command TOP is not supported by server."
792 msgstr "Označovanie nie je podporované."
793
794 #: pop.c:602 pop.c:966
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "Command UIDL is not supported by server."
797 msgstr "Označovanie nie je podporované."
798
799 #: lib-mx/mbox.c:548
800 #, fuzzy
801 msgid "Committing changes..."
802 msgstr "Kompilujem vyhľadávací vzor..."
803
804 #: main.c:130
805 #, fuzzy
806 msgid "Compile Options:"
807 msgstr ""
808 "\n"
809 "Nastavenia kompilácie:"
810
811 #: pattern.c:1120 pattern.c:1240
812 msgid "Compiling search pattern..."
813 msgstr "Kompilujem vyhľadávací vzor..."
814
815 #: lib-mx/compress.c:394
816 #, fuzzy, c-format
817 msgid "Compressed-appending to %s..."
818 msgstr "Kopírujem do %s..."
819
820 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
821 #, fuzzy, c-format
822 msgid "Compressing %s..."
823 msgstr "Kopírujem do %s..."
824
825 #: lib-sys/mutt_socket.c:351
826 #, c-format
827 msgid "Connecting to %s..."
828 msgstr "Spájam sa s %s..."
829
830 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
831 #, fuzzy, c-format
832 msgid "Connecting with \"%s\"..."
833 msgstr "Spájam sa s %s..."
834
835 #: imap/imap.c:1539
836 #, fuzzy
837 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
838 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
839
840 #: pop.c:808
841 #, fuzzy
842 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
843 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
844
845 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
846 #, fuzzy, c-format
847 msgid "Connection to %s closed"
848 msgstr "Spájam sa s %s..."
849
850 #: commands.c:772
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid "Content-Type changed to %s."
853 msgstr "Spájam sa s %s..."
854
855 #: compose.c:863
856 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
857 msgstr "Content-Type je formy základ/pod"
858
859 #: imap/util.c:135
860 #, fuzzy
861 msgid "Continue?"
862 msgstr "(pokračovať)\n"
863
864 #: commands.c:762
865 #, c-format
866 msgid "Convert to %s upon sending?"
867 msgstr ""
868
869 #: commands.c:590
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid "Copy%s to mailbox"
872 msgstr "%s%s do schránky"
873
874 #: imap/message.c:681
875 #, fuzzy, c-format
876 msgid "Copying %d messages to %s..."
877 msgstr "Presúvam prečítané správy do %s..."
878
879 #: imap/message.c:684
880 #, fuzzy, c-format
881 msgid "Copying message %d to %s..."
882 msgstr "Zapisujem správu do %s ..."
883
884 #: commands.c:648
885 #, c-format
886 msgid "Copying to %s..."
887 msgstr "Kopírujem do %s..."
888
889 #: lib-sys/mutt_socket.c:370
890 #, fuzzy, c-format
891 msgid "Could not connect to %s (%s)."
892 msgstr "Nemožno otvoriť %s"
893
894 #: commands.c:110
895 #, fuzzy
896 msgid "Could not copy message"
897 msgstr "Nemožno poslať správu."
898
899 #: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:143 pop.c:844
900 #: pop.c:1400 recvcmd.c:430 recvcmd.c:592 recvcmd.c:819 sendlib.c:918
901 #: sendlib.c:983 sendlib.c:2019
902 #, fuzzy
903 msgid "Could not create temporary file"
904 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor!"
905
906 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:428
907 msgid "Could not create temporary file!"
908 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor!"
909
910 #: sort.c:291
911 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
912 msgstr "Nemožno nájsť triediacu funkciu! [oznámte túto chybu]"
913
914 #: lib-sys/mutt_socket.c:346
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "Could not find the host \"%s\""
917 msgstr "Nemožno nájsť adresu pre hostiteľa %s."
918
919 #: send.c:754
920 msgid "Could not include all requested messages!"
921 msgstr "Nemožno pripojiť všetky požadované správy!"
922
923 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
924 msgid "Could not negotiate TLS connection"
925 msgstr ""
926
927 #: sendlib.c:904
928 #, c-format
929 msgid "Could not open %s"
930 msgstr "Nemožno otvoriť %s"
931
932 #: lib-mx/mbox.c:635
933 msgid "Could not reopen mailbox!"
934 msgstr "Nemožno znovu otvoriť schránku!"
935
936 #: send.c:1619
937 msgid "Could not send the message."
938 msgstr "Nemožno poslať správu."
939
940 #: lib-mx/mx.c:358
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "Couldn't lock %s\n"
943 msgstr "Nemožno zistiť stav: %s.\n"
944
945 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:340
946 #, c-format
947 msgid "Create %s?"
948 msgstr "Vytvoriť %s?"
949
950 #: browser.c:751
951 #, fuzzy
952 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
953 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
954
955 #: imap/browse.c:249
956 #, fuzzy
957 msgid "Create mailbox: "
958 msgstr "Otvor schránku"
959
960 #: commands.c:587
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
963 msgstr "%s%s do schránky"
964
965 #: commands.c:586
966 #, fuzzy, c-format
967 msgid "Decode-save%s to mailbox"
968 msgstr "%s%s do schránky"
969
970 #: lib-mx/compress.c:212
971 #, fuzzy, c-format
972 msgid "Decompressing %s..."
973 msgstr "Vyberám %s..."
974
975 #: commands.c:589
976 #, fuzzy, c-format
977 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
978 msgstr "%s%s do schránky"
979
980 #: commands.c:588
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
983 msgstr "%s%s do schránky"
984
985 #: postpone.c:460
986 #, fuzzy
987 msgid "Decrypting message..."
988 msgstr "Vyvolávam správu..."
989
990 #: postpone.c:471
991 #, fuzzy
992 msgid "Decryption failed."
993 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
994
995 #: browser.c:792
996 #, fuzzy
997 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
998 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
999
1000 #: pop.c:1282
1001 #, fuzzy
1002 msgid "Delete messages from server?"
1003 msgstr "Vymazávam správy zo serveru..."
1004
1005 #: lib-ui/curs_main.c:715
1006 msgid "Delete messages matching: "
1007 msgstr "Zmazať správy zodpovedajúce: "
1008
1009 #: lib-ui/curs_main.c:712 lib-ui/curs_main.c:1638 lib-ui/curs_main.c:1677
1010 #: pager.c:1880 pager.c:1899
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Deletion"
1013 msgstr "Označiť"
1014
1015 #: recvattach.c:970
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1018 msgstr "Mazanie príloh z PGP správ nie je podporované."
1019
1020 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1021 #, c-format
1022 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1026 #, c-format
1027 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: browser.c:462
1031 #, c-format
1032 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1033 msgstr "Adresár [%s], maska súboru: %s"
1034
1035 #: help.c:205
1036 msgid "ERROR: please report this bug"
1037 msgstr "CHYBA: prosím oznámte túto chybu"
1038
1039 #: send.c:1290
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Edit forwarded message?"
1042 msgstr "Odsúvam správu ..."
1043
1044 #: lib-ui/curs_main.c:1715
1045 msgid "Editing"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: pattern.c:219
1049 #, fuzzy, c-format
1050 msgid "Empty expression"
1051 msgstr "chyba vo výraze"
1052
1053 #: compose.c:88
1054 msgid "Encrypt"
1055 msgstr "Zašifruj"
1056
1057 #: compose.c:117
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Encrypt with: "
1060 msgstr "Zašifruj"
1061
1062 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1063 #, fuzzy
1064 msgid "Encrypted connection unavailable"
1065 msgstr "Zakódovaný kľúč sedenia"
1066
1067 #: crypt.cpkg:3461
1068 #, c-format
1069 msgid "Enter keyID for %s: "
1070 msgstr "Zadajte ID kľúča pre %s: "
1071
1072 #: lib-ui/curs_lib.c:331
1073 #, fuzzy
1074 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1075 msgstr "Zadajte ID kľúča pre %s: "
1076
1077 #: recvcmd.c:184
1078 #, fuzzy
1079 msgid "Error bouncing message!"
1080 msgstr "Chyba pri posielaní správy."
1081
1082 #: recvcmd.c:185
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Error bouncing messages!"
1085 msgstr "Chyba pri posielaní správy."
1086
1087 #: crypt.cpkg:1175
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Error checking signature"
1090 msgstr "Chyba pri posielaní správy."
1091
1092 #: pop.c:142
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid "Error connecting to server: %s"
1095 msgstr "Pripájam sa na %s"
1096
1097 #: lib-mx/compress.c:246
1098 #, c-format
1099 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: crypt.cpkg:2900
1103 #, fuzzy, c-format
1104 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1105 msgstr "Pripájam sa na %s"
1106
1107 #: crypt.cpkg:1126
1108 msgid "Error getting key information: "
1109 msgstr ""
1110
1111 #: init.c:1219
1112 #, c-format
1113 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1114 msgstr "Chyba v %s, riadok %d: %s"
1115
1116 #: init.c:1617
1117 #, c-format
1118 msgid "Error in command line: %s\n"
1119 msgstr "Chyba v príkazovom riadku: %s\n"
1120
1121 #: pattern.c:214
1122 #, c-format
1123 msgid "Error in expression: %s"
1124 msgstr "Chyba vo výraze: %s"
1125
1126 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1129 msgstr "Chyba pri inicializácii terminálu."
1130
1131 #: lib-ui/curs_lib.c:312
1132 msgid "Error initializing terminal."
1133 msgstr "Chyba pri inicializácii terminálu."
1134
1135 #: imap/imap.c:620
1136 #, fuzzy
1137 msgid "Error opening mailbox"
1138 msgstr "Chyba pri zapisovaní do schránky!"
1139
1140 #: commands.c:189 recvcmd.c:127
1141 msgid "Error parsing address!"
1142 msgstr "Chyba pri analýze adresy!"
1143
1144 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
1145 msgid "Error processing certificate data"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:126
1149 #, fuzzy, c-format
1150 msgid "Error running \"%s\"!"
1151 msgstr "Chyba pri analýze adresy!"
1152
1153 #: browser.c:858 browser.c:922
1154 msgid "Error scanning directory."
1155 msgstr "Chyba pri čítaní adresára."
1156
1157 #: sendlib.c:1831
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1160 msgstr "Chyba pri posielaní správy, dcérsky proces vrátil %d (%s).\n"
1161
1162 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1163 #, fuzzy, c-format
1164 msgid "Error talking to %s (%s)"
1165 msgstr "Pripájam sa na %s"
1166
1167 #: browser.c:1058
1168 msgid "Error trying to view file"
1169 msgstr "Chyba pri prezeraní súboru"
1170
1171 #: pop.c:1318
1172 msgid "Error while writing mailbox!"
1173 msgstr "Chyba pri zapisovaní do schránky!"
1174
1175 #: editmsg.c:180
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1178 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor"
1179
1180 #: alias.cpkg:347 send.c:226
1181 #, c-format
1182 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1183 msgstr ""
1184
1185 #: crypt.cpkg:2908
1186 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: crypt.cpkg:1843
1190 msgid "Error: copy data failed\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: crypt.cpkg:1800
1194 #, c-format
1195 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: handler.c:1355
1199 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1200 msgstr "Chyba: multipart/encrypted nemá vyplnený parameter protokolu!"
1201
1202 #: handler.c:1346
1203 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1204 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
1205
1206 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1207 msgid "Error: no TLS socket open"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: crypt.cpkg:1224
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1213 msgstr "Chyba v príkazovom riadku: %s\n"
1214
1215 #: imap/message.c:109
1216 #, fuzzy, c-format
1217 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1218 msgstr "Vyvolávam hlavičky správ... [%d/%d]"
1219
1220 #: pattern.c:1136
1221 msgid "Executing command on matching messages..."
1222 msgstr "Vykonávam príkaz na nájdených správach..."
1223
1224 #: lib-ui/curs_main.c:1079
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1227 msgstr "Ukončiť Mutt bey uloženia?"
1228
1229 #: lib-ui/curs_lib.c:212
1230 #, fuzzy
1231 msgid "Exit Madmutt?"
1232 msgstr "Opustiť Mutt?"
1233
1234 #: imap/imap.c:898
1235 #, fuzzy
1236 msgid "Expunge failed"
1237 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
1238
1239 #: imap/imap.c:936
1240 msgid "Expunging messages from server..."
1241 msgstr "Vymazávam správy zo serveru..."
1242
1243 #: attach.c:113
1244 msgid "Failure to open file to parse headers."
1245 msgstr "Nemožno otvoriť súbor na analýzu hlavičiek."
1246
1247 #: attach.c:143
1248 msgid "Failure to open file to strip headers."
1249 msgstr "Nemožno otvoriť súbor na odstránenie hlavičiek."
1250
1251 #: attach.c:151
1252 #, fuzzy
1253 msgid "Failure to rename file."
1254 msgstr "Nemožno otvoriť súbor na analýzu hlavičiek."
1255
1256 #: lib-mx/mbox.c:399 lib-mx/mbox.c:592
1257 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1258 msgstr "Fatálna chyba! Nemožno znovu otvoriť schránku!"
1259
1260 #: imap/command.c:274
1261 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1262 msgstr "Fatálna chyba. Počet správ nie je zosynchronizovaný!"
1263
1264 #: pop.c:1062
1265 #, fuzzy
1266 msgid "Fetching list of messages..."
1267 msgstr "Vyvolávam správu..."
1268
1269 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1270 #, c-format
1271 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1272 msgstr "Vyvolávam hlavičky správ... [%d/%d]"
1273
1274 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 pop.c:1395
1275 msgid "Fetching message..."
1276 msgstr "Vyvolávam správu..."
1277
1278 #: browser.c:881
1279 msgid "File Mask: "
1280 msgstr "Maska súborov: "
1281
1282 #: muttlib.c:260
1283 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1284 msgstr "Súbor existuje, (o)-prepísať, prid(a)ť alebo (c)-zrušiť?"
1285
1286 #: muttlib.c:243
1287 msgid "File is a directory, save under it?"
1288 msgstr "Súbor je adresár, uložiť v ňom?"
1289
1290 #: muttlib.c:226
1291 #, fuzzy
1292 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1293 msgstr "Súbor je adresár, uložiť v ňom?"
1294
1295 #: muttlib.c:249
1296 msgid "File under directory: "
1297 msgstr "Súbor v adresári: "
1298
1299 #: recvattach.c:557
1300 msgid "Filter through: "
1301 msgstr "Filtrovať cez: "
1302
1303 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
1304 msgid "Fingerprint: "
1305 msgstr ""
1306
1307 #: lib-ui/curs_main.c:1144
1308 #, fuzzy
1309 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1310 msgstr "uložiť túto správu a poslať neskôr"
1311
1312 #: lib-ui/curs_main.c:1374 pager.c:2011
1313 msgid "Flagging"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: send.c:523
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "Follow-up to %s%s?"
1319 msgstr "Odpovedať na adresu %s%s?"
1320
1321 #: recvcmd.c:586
1322 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1323 msgstr "Posunúť vo formáte MIME encapsulated?"
1324
1325 #: send.c:770
1326 #, fuzzy
1327 msgid "Forward as attachment?"
1328 msgstr "Vytlačiť prílohu?"
1329
1330 #: recvcmd.c:459
1331 #, fuzzy
1332 msgid "Forward as attachments?"
1333 msgstr "zobraziť prílohy MIME"
1334
1335 #: lib-ui/curs_main.c:37 pager.c:64 recvattach.c:874
1336 #, fuzzy
1337 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1338 msgstr "%c: nepodporovaný v tomto móde"
1339
1340 #: imap/browse.c:85
1341 msgid "Getting folder list..."
1342 msgstr ""
1343
1344 #: imap/browse.c:75
1345 #, fuzzy
1346 msgid "Getting namespaces..."
1347 msgstr "Vyvolávam správu..."
1348
1349 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1350 msgid "Good signature from: "
1351 msgstr ""
1352
1353 #: imap/imap.c:1201
1354 #, c-format
1355 msgid "Header search without header name: %s"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: help.c:267
1359 #, c-format
1360 msgid "Help for %s"
1361 msgstr "Pomoc pre %s"
1362
1363 #: pager.c:1751
1364 msgid "Help is currently being shown."
1365 msgstr "Pomoc sa akurát zobrazuje."
1366
1367 #: attach.c:944
1368 msgid "I don't know how to print that!"
1369 msgstr "Neviem, ako vytlačiť dáta!"
1370
1371 #: recvattach.c:589
1372 #, c-format
1373 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1374 msgstr "Neviem ako tlačiť prílohy %s!"
1375
1376 #: crypt.cpkg:3166
1377 msgid "ID has undefined validity."
1378 msgstr ""
1379
1380 #: crypt.cpkg:3149
1381 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1382 msgstr ""
1383
1384 #: crypt.cpkg:3169
1385 #, fuzzy
1386 msgid "ID is not valid."
1387 msgstr "Toto ID nie je dôveryhodné."
1388
1389 #: crypt.cpkg:3172
1390 #, fuzzy
1391 msgid "ID is only marginally valid."
1392 msgstr "Toto ID je dôveryhodné iba nepatrne."
1393
1394 #: send.c:277
1395 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1396 msgstr ""
1397
1398 #: postpone.c:349 postpone.c:368 postpone.c:403
1399 msgid "Illegal PGP header"
1400 msgstr "Neplatná hlavička PGP"
1401
1402 #: postpone.c:388
1403 #, fuzzy
1404 msgid "Illegal S/MIME header"
1405 msgstr "Neplatná hlavička PGP"
1406
1407 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1408 #, c-format
1409 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1410 msgstr "Nesprávne formátovaná položka pre typ %s v \"%s\", riadok %d"
1411
1412 #: send.c:743
1413 msgid "Include message in reply?"
1414 msgstr "Priložiť správu do odpovede?"
1415
1416 #: send.c:747
1417 #, fuzzy
1418 msgid "Including quoted message..."
1419 msgstr "Posielam správu..."
1420
1421 #: pattern.c:328
1422 #, c-format
1423 msgid "Invalid day of month: %s"
1424 msgstr "Neplatný deň v mesiaci: %s"
1425
1426 #: init.c:936
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1430 "Please report this error: \"%s\"\n"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: compose.c:755
1434 msgid "Invalid encoding."
1435 msgstr "Neplatné kódovanie."
1436
1437 #: lib-ui/menu.c:287
1438 msgid "Invalid index number."
1439 msgstr "Neplatné číslo indexu."
1440
1441 #: lib-ui/curs_main.c:699
1442 msgid "Invalid message number."
1443 msgstr "Neplatné číslo správy."
1444
1445 #: pattern.c:340
1446 #, c-format
1447 msgid "Invalid month: %s"
1448 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
1449
1450 #: pattern.c:483
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "Invalid relative date: %s"
1453 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
1454
1455 #: crypt.cpkg:3690
1456 msgid "Invoking PGP..."
1457 msgstr "Spúšťam PGP..."
1458
1459 #: crypt.cpkg:3693
1460 #, fuzzy
1461 msgid "Invoking S/MIME..."
1462 msgstr "Spúšťam PGP..."
1463
1464 #: handler.c:995
1465 #, c-format
1466 msgid "Invoking autoview command: %s"
1467 msgstr "Vyvolávam príkaz na automatické prezeranie: %s"
1468
1469 #: crypt.cpkg:2766
1470 #, c-format
1471 msgid "Issued By .: "
1472 msgstr ""
1473
1474 #: lib-ui/curs_main.c:663
1475 msgid "Jump to message: "
1476 msgstr "Skočiť na správu: "
1477
1478 #: lib-ui/menu.c:280
1479 msgid "Jump to: "
1480 msgstr "Skoč do: "
1481
1482 #: lib-ui/menu.c:799
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1485 msgstr "Hľadanie nie je implementované pre toto menu."
1486
1487 #: crypt.cpkg:2918
1488 #, c-format
1489 msgid "Key ID: 0x%s"
1490 msgstr "ID kľúča: 0x%s"
1491
1492 #: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
1493 #, c-format
1494 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
1498 #, c-format
1499 msgid "Key Usage .: "
1500 msgstr ""
1501
1502 #: keymap.c:592 keymap.c:600
1503 msgid "Key is not bound."
1504 msgstr "Klávesa nie je viazaná."
1505
1506 #: keymap.c:605
1507 #, c-format
1508 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1509 msgstr "Klávesa nie je viazaná. Stlačte '%s' pre nápovedu."
1510
1511 #: lib-ui/curs_main.c:768
1512 msgid "Limit to messages matching: "
1513 msgstr "Limituj správy zodpovedajúce: "
1514
1515 #: lib-ui/curs_main.c:739
1516 #, c-format
1517 msgid "Limit: %s"
1518 msgstr "Limit: %s"
1519
1520 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
1521 #, c-format
1522 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1523 msgstr ""
1524
1525 #: lib-sys/mutt_socket.c:337
1526 #, fuzzy, c-format
1527 msgid "Looking up %s..."
1528 msgstr "Kopírujem do %s..."
1529
1530 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
1531 #, c-format
1532 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: attach.c:395
1536 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1537 msgstr "MIME typ nie je definovaný. Nemožno zobraziť pripojené dáta."
1538
1539 #: keymap.c:402
1540 msgid "Macro loop detected."
1541 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1542
1543 #: send.c:1362 send.c:1444
1544 msgid "Mail not sent."
1545 msgstr "Pošta nebola odoslaná."
1546
1547 #: send.c:1625
1548 msgid "Mail sent."
1549 msgstr "Správa bola odoslaná."
1550
1551 #: lib-mx/mx.c:912
1552 #, fuzzy
1553 msgid "Mailbox checkpointed."
1554 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1555
1556 #: imap/command.c:235
1557 #, fuzzy
1558 msgid "Mailbox closed"
1559 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1560
1561 #: imap/browse.c:261
1562 #, fuzzy
1563 msgid "Mailbox created."
1564 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1565
1566 #: browser.c:812
1567 #, fuzzy
1568 msgid "Mailbox deleted."
1569 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1570
1571 #: main.c:511
1572 msgid "Mailbox is empty."
1573 msgstr "Schránka je prázdna."
1574
1575 #: lib-mx/mx.c:858
1576 #, c-format
1577 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1578 msgstr "Schránka je označená len na čítanie. %s"
1579
1580 #: lib-mx/mx.c:862 lib-ui/curs_main.c:35 pager.c:57 recvattach.c:867
1581 msgid "Mailbox is read-only."
1582 msgstr "Schránka je iba na čítanie."
1583
1584 #: lib-mx/mx.c:697 lib-mx/mx.c:868
1585 msgid "Mailbox is unchanged."
1586 msgstr "Schránka nie je zmenená."
1587
1588 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1589 #, fuzzy
1590 msgid "Mailbox must have a name."
1591 msgstr "Schránka nie je zmenená."
1592
1593 #: browser.c:819
1594 #, fuzzy
1595 msgid "Mailbox not deleted."
1596 msgstr "Pošta nebola odoslaná."
1597
1598 #: imap/browse.c:306
1599 #, fuzzy
1600 msgid "Mailbox renamed."
1601 msgstr "Bola zistená slučka v makre."
1602
1603 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:340
1604 msgid "Mailbox was corrupted!"
1605 msgstr "Schránka bola porušená!"
1606
1607 #: lib-ui/curs_main.c:440
1608 #, fuzzy
1609 msgid "Mailbox was externally modified."
1610 msgstr "Schránka bola zmenená zvonku. Príznaky môžu byť nesprávne."
1611
1612 #: lib-ui/curs_main.c:430
1613 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1614 msgstr "Schránka bola zmenená zvonku. Príznaky môžu byť nesprávne."
1615
1616 #: browser.c:454
1617 #, c-format
1618 msgid "Mailboxes [%d]"
1619 msgstr "Schránky [%d]"
1620
1621 #: attach.c:218
1622 #, c-format
1623 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
1624 msgstr "Vstupná položka mailcap-u vyžaduje %%s"
1625
1626 #: attach.c:100
1627 #, c-format
1628 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
1629 msgstr "Zostavovacia položka mailcap-u vyžaduje %%s"
1630
1631 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid "Marking %d messages deleted..."
1634 msgstr "Čítam %d nových správ (%d bytov)..."
1635
1636 #: lib-ui/curs_main.c:1806
1637 msgid "Marking as read"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: commands.c:234 recvcmd.c:182
1641 msgid "Message bounced."
1642 msgstr "Správa bola presmerovaná."
1643
1644 #: send.c:456
1645 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: commands.c:382
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Message could not be printed"
1651 msgstr "Správa bola vytlačené"
1652
1653 #: editmsg.c:102
1654 #, fuzzy
1655 msgid "Message file is empty!"
1656 msgstr "Schránka je prázdna."
1657
1658 #: commands.c:224 recvcmd.c:165
1659 #, fuzzy
1660 msgid "Message not bounced."
1661 msgstr "Správa bola presmerovaná."
1662
1663 #: editmsg.c:108
1664 #, fuzzy
1665 msgid "Message not modified!"
1666 msgstr "Správa bola vytlačené"
1667
1668 #: send.c:1392
1669 msgid "Message postponed."
1670 msgstr "Správa bola odložená."
1671
1672 #: commands.c:380
1673 msgid "Message printed"
1674 msgstr "Správa bola vytlačené"
1675
1676 #: compose.c:1013
1677 msgid "Message written."
1678 msgstr "Správa bola zapísaná."
1679
1680 #: commands.c:234 recvcmd.c:182
1681 msgid "Messages bounced."
1682 msgstr "Správy boli presmerované."
1683
1684 #: commands.c:383
1685 #, fuzzy
1686 msgid "Messages could not be printed"
1687 msgstr "Správy boli vytlačené"
1688
1689 #: commands.c:224 recvcmd.c:165
1690 #, fuzzy
1691 msgid "Messages not bounced."
1692 msgstr "Správy boli presmerované."
1693
1694 #: commands.c:380
1695 msgid "Messages printed"
1696 msgstr "Správy boli vytlačené"
1697
1698 #: lib-ui/color.c:422
1699 msgid "Missing arguments."
1700 msgstr "Chýbajúce parametre."
1701
1702 #: lib-mx/mx.c:614
1703 #, c-format
1704 msgid "Move read messages to %s?"
1705 msgstr "Presunúť prečítané správy do %s?"
1706
1707 #: lib-mx/mx.c:646
1708 #, c-format
1709 msgid "Moving read messages to %s..."
1710 msgstr "Presúvam prečítané správy do %s..."
1711
1712 #: crypt.cpkg:2665
1713 msgid "Name ......: "
1714 msgstr ""
1715
1716 #: browser.c:1014
1717 msgid "New file name: "
1718 msgstr "Nové meno súboru: "
1719
1720 #: compose.c:851
1721 msgid "New file: "
1722 msgstr "Nový súbor: "
1723
1724 #: buffy.cpkg:328
1725 #, fuzzy
1726 msgid "New mail in "
1727 msgstr "Nová pošta v %s."
1728
1729 #: lib-ui/curs_main.c:434
1730 msgid "New mail in this mailbox."
1731 msgstr "V tejto schránke je nová pošta."
1732
1733 #: lib-ui/curs_main.c:1141
1734 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: send.c:1440
1738 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
1739 msgstr ""
1740
1741 #: send.c:1437
1742 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
1746 msgid "No authenticators available"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: sendlib.c:343
1750 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
1751 msgstr "Nenájdený parameter ohraničenia (boundary)! [ohláste túto chybu]"
1752
1753 #: lib-ui/menu.c:291 lib-ui/menu.c:308 lib-ui/menu.c:367 lib-ui/menu.c:402
1754 #: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:425 lib-ui/menu.c:434 lib-ui/menu.c:444
1755 #: lib-ui/menu.c:456 lib-ui/menu.c:468 lib-ui/menu.c:834
1756 msgid "No entries."
1757 msgstr "Žiadne položky."
1758
1759 #: browser.c:582 browser.c:929 browser.c:1026
1760 msgid "No files match the file mask"
1761 msgstr "Maske nevyhovujú žiadne súbory"
1762
1763 #: main.c:484
1764 #, fuzzy
1765 msgid "No incoming mailboxes defined."
1766 msgstr "cykluj medzi schránkami s príchodzími správami"
1767
1768 #: lib-ui/curs_main.c:733
1769 msgid "No limit pattern is in effect."
1770 msgstr "Žiadny limitovací vzor nie je aktívny."
1771
1772 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:33 lib-ui/curs_main.c:539
1773 #: lib-ui/curs_main.c:567
1774 msgid "No mailbox is open."
1775 msgstr "Nie je otvorená žiadna schránka."
1776
1777 #: main.c:475
1778 msgid "No mailbox with new mail."
1779 msgstr "Žiadna schránka s novými správami."
1780
1781 #: attach.c:163
1782 #, c-format
1783 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
1784 msgstr "Žiadna zostavovacia položka mailcap-u pre %s, vytváram prázdny súbor."
1785
1786 #: attach.c:234
1787 #, c-format
1788 msgid "No mailcap edit entry for %s"
1789 msgstr "Žiadna vstupná položka mailcap-u pre %s"
1790
1791 #: recvcmd.c:725 send.c:716
1792 msgid "No mailing lists found!"
1793 msgstr "Nenájdené žiadne poštové zoznamy!"
1794
1795 #: attach.c:383
1796 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
1797 msgstr "Žiadna položka mailcap-u nebola nájdená. Prezerám ako text."
1798
1799 #: compose.c:591
1800 msgid "No messages in that folder."
1801 msgstr "V tejto zložke nie sú správy."
1802
1803 #: pattern.c:1195
1804 msgid "No messages matched criteria."
1805 msgstr "Žiadne správy nesplnili kritérium."
1806
1807 #: pager.c:1781
1808 msgid "No more quoted text."
1809 msgstr "Nie je ďaľší citovaný text."
1810
1811 #: lib-ui/curs_main.c:1475
1812 msgid "No more threads."
1813 msgstr "Žiadne ďaľšie vlákna."
1814
1815 #: pager.c:1798
1816 msgid "No more unquoted text after quoted text."
1817 msgstr "Žiadny ďaľší necitovaný text za citátom."
1818
1819 #: pop.c:1273
1820 msgid "No new mail in POP mailbox."
1821 msgstr "Žiadna nová pošta v schránke POP."
1822
1823 #: lib-ui/curs_main.c:1357
1824 msgid "No new messages"
1825 msgstr "Žiadne nové správy"
1826
1827 #: postpone.c:204 postpone.c:213
1828 msgid "No postponed messages."
1829 msgstr "Žiadne odložené správy."
1830
1831 #: commands.c:368
1832 #, fuzzy
1833 msgid "No printing command has been defined."
1834 msgstr "cykluj medzi schránkami s príchodzími správami"
1835
1836 #: send.c:1400
1837 msgid "No recipients are specified!"
1838 msgstr "Nie sú uvedení žiadni príjemcovia!"
1839
1840 #: main.c:384
1841 msgid "No recipients specified.\n"
1842 msgstr "Neboli uvedení žiadni príjemcovia.\n"
1843
1844 #: send.c:1405
1845 msgid "No recipients were specified."
1846 msgstr "Neboli uvedení žiadni príjemcovia!"
1847
1848 #: lib-ui/menu.c:555 pattern.c:1254
1849 msgid "No search pattern."
1850 msgstr "Žiadny vzor pre hľadanie."
1851
1852 #: send.c:1426
1853 msgid "No subject specified."
1854 msgstr "Nebol uvedený predmet."
1855
1856 #: send.c:1423
1857 msgid "No subject, abort sending?"
1858 msgstr "Žiadny predmet, zrušiť posielanie?"
1859
1860 #: send.c:286
1861 msgid "No subject, abort?"
1862 msgstr "Žiadny predmet, ukončiť?"
1863
1864 #: send.c:288
1865 msgid "No subject, aborting."
1866 msgstr "Žiadny predmet, ukončujem."
1867
1868 #: imap/browse.c:193
1869 #, fuzzy
1870 msgid "No such folder"
1871 msgstr "%s: nenájdená farba"
1872
1873 #: lib-ui/menu.c:693
1874 msgid "No tagged entries."
1875 msgstr "Žiadne označené položky."
1876
1877 #: send.c:694
1878 msgid "No tagged messages are visible!"
1879 msgstr "Žiadna z označených správ nie je viditeľná!"
1880
1881 #: lib-ui/curs_main.c:545
1882 msgid "No tagged messages."
1883 msgstr "Žiadne označené správy."
1884
1885 #: lib-ui/curs_main.c:1158
1886 msgid "No thread linked"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: lib-ui/curs_main.c:1181 lib-ui/curs_main.c:1220
1890 msgid "No undeleted messages."
1891 msgstr "Žiadne odmazané správy."
1892
1893 #: lib-ui/curs_main.c:1358
1894 msgid "No unread messages"
1895 msgstr "Žiadne nečítané správy"
1896
1897 #: lib-ui/curs_main.c:38
1898 #, fuzzy
1899 msgid "No visible messages."
1900 msgstr "Žiadne nové správy"
1901
1902 #: init.c:1058 pager.c:50
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "Not available in this menu."
1905 msgstr "V tejto schránke je nová pošta."
1906
1907 #: lib-ui/menu.c:585 pager.c:1613 pager.c:1627 pager.c:1727 pattern.c:1320
1908 msgid "Not found."
1909 msgstr "Nenájdené."
1910
1911 #: lib-ui/curs_main.c:580 lib-ui/menu.c:706
1912 #, fuzzy
1913 msgid "Nothing to do."
1914 msgstr "Spájam sa s %s..."
1915
1916 #: recvattach.c:985 recvattach.c:998
1917 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
1918 msgstr "je podporované iba mazanie viaczložkových príloh."
1919
1920 #: lib-ui/curs_main.c:963
1921 msgid "Open mailbox"
1922 msgstr "Otvor schránku"
1923
1924 #: lib-ui/curs_main.c:961
1925 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1926 msgstr "Otvor schránku iba na čítanie"
1927
1928 #: compose.c:558
1929 msgid "Open mailbox to attach message from"
1930 msgstr "Otvor schránku, z ktorej sa bude pridávať správa"
1931
1932 #: main.c:75
1933 #, fuzzy
1934 msgid "Options:"
1935 msgstr ""
1936 "\n"
1937 "Nastavenia kompilácie:"
1938
1939 #: sendlib.c:1837
1940 msgid "Output of the delivery process"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: crypt.cpkg:3529
1944 #, fuzzy
1945 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1946 msgstr ""
1947 "(e)-šifr, (s)-podp, podp (a)ko, o(b)e, (i)nline, alebo (f)-zabudnúť na to? "
1948
1949 #: compose.c:1033
1950 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
1951 msgstr ""
1952
1953 #: crypt.cpkg:3102
1954 #, fuzzy
1955 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1956 msgstr "Kľúče PGP zhodujúce sa "
1957
1958 #: crypt.cpkg:3104
1959 #, fuzzy
1960 msgid "PGP keys matching"
1961 msgstr "Kľúče PGP zhodujúce sa "
1962
1963 #: commands.c:152
1964 msgid "PGP signature could NOT be verified."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: commands.c:147
1968 msgid "PGP signature successfully verified."
1969 msgstr ""
1970
1971 #: pop.c:1216
1972 msgid "POP host is not defined."
1973 msgstr "Hostiteľ POP nie je definovaný."
1974
1975 #: thread.c:983
1976 #, fuzzy
1977 msgid "Parent message is not available."
1978 msgstr "Táto správa nie je viditeľná."
1979
1980 #: thread.c:976
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
1983 msgstr "Táto správa nie je viditeľná."
1984
1985 #: account.c:156
1986 #, c-format
1987 msgid "Password for %s@%s: "
1988 msgstr "Heslo pre %s@%s: "
1989
1990 #: alias.cpkg:360
1991 msgid "Personal name: "
1992 msgstr "Vlastné meno: "
1993
1994 #: commands.c:354
1995 msgid "Pipe to command: "
1996 msgstr "Pošli do rúry príkazu: "
1997
1998 #: recvattach.c:557
1999 msgid "Pipe to: "
2000 msgstr "Presmerovať do: "
2001
2002 #: compose.c:959
2003 msgid "Postpone this message?"
2004 msgstr "Odložiť túto správu?"
2005
2006 #: postpone.c:128
2007 msgid "Postponed Messages"
2008 msgstr "Odložené správy"
2009
2010 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2011 msgid "Preconnect command failed."
2012 msgstr ""
2013
2014 #: send.c:773
2015 #, fuzzy
2016 msgid "Preparing forwarded message..."
2017 msgstr "Odsúvam správu ..."
2018
2019 #: lib-ui/curs_lib.c:361
2020 msgid "Press any key to continue..."
2021 msgstr "Stlačte kláves pre pokračovanie..."
2022
2023 #: recvattach.c:653
2024 msgid "Print attachment?"
2025 msgstr "Vytlačiť prílohu?"
2026
2027 #: commands.c:373
2028 msgid "Print message?"
2029 msgstr "Vytlačiť správu?"
2030
2031 #: recvattach.c:653
2032 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2033 msgstr "Vytlačiť označené prílohy?"
2034
2035 #: commands.c:373
2036 msgid "Print tagged messages?"
2037 msgstr "Vytlačiť označené správy?"
2038
2039 #: lib-mx/mx.c:628 lib-mx/mx.c:877
2040 #, c-format
2041 msgid "Purge %d deleted message?"
2042 msgstr "Odstrániť %d zmazané správy?"
2043
2044 #: lib-mx/mx.c:629 lib-mx/mx.c:878
2045 #, c-format
2046 msgid "Purge %d deleted messages?"
2047 msgstr "Odstrániť %d zmazaných správ?"
2048
2049 #: lib-ui/query.c:244
2050 #, c-format
2051 msgid "Query"
2052 msgstr "Otázka"
2053
2054 #: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
2055 #, c-format
2056 msgid "Query '%s'"
2057 msgstr "Otázka '%s'"
2058
2059 #: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
2060 msgid "Query command not defined."
2061 msgstr "Príkaz otázky nie je definovaný."
2062
2063 #: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
2064 msgid "Query: "
2065 msgstr "Otázka: "
2066
2067 #: lib-ui/curs_main.c:799
2068 #, fuzzy
2069 msgid "Quit Madmutt?"
2070 msgstr "Ukončiť Mutt?"
2071
2072 #: lib-mx/mx.c:445
2073 #, c-format
2074 msgid "Reading %s..."
2075 msgstr "Čítam %s..."
2076
2077 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2078 #, c-format
2079 msgid "Reading %s... %d"
2080 msgstr "Čítam %s... %d"
2081
2082 #: lib-mx/mbox.c:124
2083 #, c-format
2084 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2085 msgstr "Čítam %s... %d (%d%%)"
2086
2087 #: pop.c:1284
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2090 msgstr "Čítam %d nových správ (%d bytov)..."
2091
2092 #: browser.c:799
2093 #, c-format
2094 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: send.c:1033
2098 msgid "Recall postponed message?"
2099 msgstr "Vyvolať odloženú správu?"
2100
2101 #: compose.c:678
2102 msgid "Recoding only affects text attachments."
2103 msgstr ""
2104
2105 #: imap/browse.c:300
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "Rename failed: %s"
2108 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2109
2110 #: browser.c:771
2111 #, fuzzy
2112 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2113 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
2114
2115 #: imap/browse.c:288
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "Rename mailbox %s to: "
2118 msgstr "Otvor schránku"
2119
2120 #: compose.c:821
2121 msgid "Rename to: "
2122 msgstr "Premenovať na: "
2123
2124 #: lib-mx/mbox.c:675
2125 msgid "Reopening mailbox..."
2126 msgstr "Znovuotváram schránku..."
2127
2128 #: send.c:493
2129 #, c-format
2130 msgid "Reply to %s%s?"
2131 msgstr "Odpovedať na adresu %s%s?"
2132
2133 #: commands.c:393
2134 #, fuzzy
2135 msgid ""
2136 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2137 "(p)am?: "
2138 msgstr ""
2139 "Spät.tried.(d)át/(f)-od/p(r)í/(s)-pred/k(o)mu/(t)-reť/(u)-ne/(z)-veľ/(c)-"
2140 "skóre: "
2141
2142 #: lib-ui/menu.c:547 pattern.c:1223
2143 msgid "Reverse search for: "
2144 msgstr "Hľadať spätne: "
2145
2146 #: pager.c:1640
2147 msgid "Reverse search: "
2148 msgstr "Spätné hľadanie: "
2149
2150 #: browser.c:947
2151 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2152 msgstr "Spätné triedenie podľa (d)átumu, zn(a)kov, (z)-veľkosti, (n)etriediť? "
2153
2154 #: crypt.cpkg:3527
2155 #, fuzzy
2156 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2157 msgstr ""
2158 "(e)-šifr, (s)-podp, podp (a)ko, o(b)e, (i)nline, alebo (f)-zabudnúť na to? "
2159
2160 #: compose.c:1019
2161 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2162 msgstr ""
2163
2164 #: commands.c:136
2165 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2166 msgstr ""
2167
2168 #: crypt.cpkg:3106
2169 #, fuzzy
2170 msgid "S/MIME keys matching"
2171 msgstr "Kľúče PGP zhodujúce sa "
2172
2173 #: lib-mime/crypt.c:180
2174 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2175 msgstr ""
2176
2177 #: commands.c:142
2178 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2179 msgstr ""
2180
2181 #: commands.c:134
2182 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2183 msgstr ""
2184
2185 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2186 msgid "SASL authentication failed."
2187 msgstr ""
2188
2189 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
2190 #, c-format
2191 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2197 msgstr "Pripájam sa na %s"
2198
2199 #: compose.c:773
2200 msgid "Save a copy of this message?"
2201 msgstr "Uložiť kópiu tejto správy?"
2202
2203 #: recvattach.c:345
2204 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2205 msgstr ""
2206
2207 #: alias.cpkg:377 recvattach.c:359 recvattach.c:386 recvattach.c:398
2208 #: recvattach.c:423
2209 msgid "Save to file: "
2210 msgstr "Uložiť do súboru: "
2211
2212 #: commands.c:590
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "Save%s to mailbox"
2215 msgstr "%s%s do schránky"
2216
2217 #: imap/imap.c:910
2218 #, c-format
2219 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2220 msgstr "Ukladám stavové príznaky správy... [%d/%d]"
2221
2222 #: recvattach.c:390
2223 msgid "Saving..."
2224 msgstr "Ukladám..."
2225
2226 #: lib-ui/menu.c:546 pattern.c:1222
2227 msgid "Search for: "
2228 msgstr "Hľadať: "
2229
2230 #: pattern.c:1278
2231 msgid "Search hit bottom without finding match"
2232 msgstr "Hľadanie narazilo na spodok bez nájdenia zhody"
2233
2234 #: pattern.c:1289
2235 msgid "Search hit top without finding match"
2236 msgstr "Hľadanie narazilo na vrchol bez nájdenia zhody"
2237
2238 #: pattern.c:1311
2239 msgid "Search interrupted."
2240 msgstr "Hľadanie bolo prerušené."
2241
2242 #: lib-ui/menu.c:794
2243 msgid "Search is not implemented for this menu."
2244 msgstr "Hľadanie nie je implementované pre toto menu."
2245
2246 #: lib-ui/curs_main.c:1312 pattern.c:1286
2247 msgid "Search wrapped to bottom."
2248 msgstr "Vyhľadávanie pokračuje zo spodu."
2249
2250 #: lib-ui/curs_main.c:1304 pattern.c:1275
2251 msgid "Search wrapped to top."
2252 msgstr "Vyhľadávanie pokračuje z vrchu."
2253
2254 #: pager.c:1641
2255 msgid "Search: "
2256 msgstr "Hľadať: "
2257
2258 #: imap/imap.c:520
2259 #, c-format
2260 msgid "Selecting %s..."
2261 msgstr "Vyberám %s..."
2262
2263 #: send.c:1625
2264 msgid "Sending in background."
2265 msgstr ""
2266
2267 #: send.c:1498
2268 msgid "Sending message..."
2269 msgstr "Posielam správu..."
2270
2271 #: crypt.cpkg:2760
2272 #, c-format
2273 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: pop.c:744 pop.c:1344
2277 msgid "Server closed connection!"
2278 msgstr "Server uzavrel spojenie!"
2279
2280 #: flags.c:335
2281 msgid "Set flag"
2282 msgstr "Nastaviť príznak"
2283
2284 #: commands.c:453
2285 msgid "Shell command: "
2286 msgstr "Príkaz shell-u: "
2287
2288 #: compose.c:90
2289 msgid "Sign"
2290 msgstr "Podpísať"
2291
2292 #: crypt.cpkg:3544
2293 msgid "Sign as: "
2294 msgstr "Podpíš ako: "
2295
2296 #: compose.c:86
2297 msgid "Sign, Encrypt"
2298 msgstr "Podpíš, zašifruj"
2299
2300 #: commands.c:396
2301 #, fuzzy
2302 msgid ""
2303 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2304 "am?: "
2305 msgstr ""
2306 "Tried. (d)át/(f)-od/p(r)í/(s)-pred/k(o)mu/(t)-reť/(u)-ne/(z)-veľ/(c)-skó:"
2307
2308 #: browser.c:950
2309 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2310 msgstr "Triedenie podľa (d)átumu, zn(a)kov, (z)-veľkosti, alebo (n)etriediť? "
2311
2312 #: sort.c:259
2313 msgid "Sorting mailbox..."
2314 msgstr "Triedim schránku..."
2315
2316 #: crypt.cpkg:2782
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2319 msgstr "ID kľúča: 0x%s"
2320
2321 #: browser.c:459
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2324 msgstr "Adresár [%s], maska súboru: %s"
2325
2326 #: imap/imap.c:1358
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "Subscribing to %s..."
2329 msgstr "Kopírujem do %s..."
2330
2331 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
2332 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: lib-ui/curs_main.c:870
2336 msgid "Tag messages matching: "
2337 msgstr "Označ správy zodpovedajúce: "
2338
2339 #: compose.c:601
2340 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2341 msgstr "Označte správy, ktoré chcete pridať!"
2342
2343 #: lib-ui/menu.c:837
2344 msgid "Tagging is not supported."
2345 msgstr "Označovanie nie je podporované."
2346
2347 #: lib-ui/curs_main.c:696
2348 msgid "That message is not visible."
2349 msgstr "Táto správa nie je viditeľná."
2350
2351 #: crypt.cpkg:940
2352 #, fuzzy
2353 msgid "The CRL is not available\n"
2354 msgstr "Táto správa nie je viditeľná."
2355
2356 #: compose.c:685
2357 msgid "The current attachment will be converted."
2358 msgstr ""
2359
2360 #: compose.c:683
2361 msgid "The current attachment won't be converted."
2362 msgstr ""
2363
2364 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2365 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2366 msgstr ""
2367
2368 #: compose.c:36
2369 #, fuzzy
2370 msgid "There are no attachments."
2371 msgstr "Vlákno obsahuje nečítané správy."
2372
2373 #: lib-ui/curs_main.c:34
2374 #, fuzzy
2375 msgid "There are no messages."
2376 msgstr "Vlákno obsahuje nečítané správy."
2377
2378 #: recvattach.c:904
2379 #, fuzzy
2380 msgid "There are no subparts to show!"
2381 msgstr "Vlákno obsahuje nečítané správy."
2382
2383 #: main.c:165
2384 msgid "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
2385 msgstr ""
2386
2387 #: imap/imap.c:285
2388 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2389 msgstr "Tento IMAP server je starý. Mutt s ním nevie pracovať."
2390
2391 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
2392 msgid "This certificate belongs to:"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
2396 #, c-format
2397 msgid "This certificate is valid"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
2401 msgid "This certificate was issued by:"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: main.c:163
2405 msgid ""
2406 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms of"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: crypt.cpkg:3136
2410 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2411 msgstr ""
2412
2413 #: lib-ui/curs_main.c:1121
2414 msgid "Thread broken"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: lib-ui/curs_main.c:1547
2418 msgid "Thread contains unread messages."
2419 msgstr "Vlákno obsahuje nečítané správy."
2420
2421 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1109 lib-ui/curs_main.c:1138
2422 #: lib-ui/curs_main.c:1531 lib-ui/curs_main.c:1561 thread.c:919 thread.c:966
2423 #: thread.c:1021
2424 msgid "Threading is not enabled."
2425 msgstr "Vláknenie nie je povolené."
2426
2427 #: lib-ui/curs_main.c:1155
2428 msgid "Threads linked"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: lib-mx/mx.c:134
2432 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
2433 msgstr "Vypršal čas na uzamknutie pomocou fcntl!"
2434
2435 #: lib-mx/mx.c:168
2436 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
2437 msgstr "Vypršal čas na uzamknutie celého súboru!"
2438
2439 #: lib-ui/curs_main.c:789
2440 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
2441 msgstr ""
2442
2443 #: lib-ui/curs_main.c:1406 pager.c:2155
2444 msgid "Toggling"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: pager.c:1546 pager.c:1566 pager.c:1573 pager.c:1580
2448 msgid "Top of message is shown."
2449 msgstr "Vrch správy je zobrazený."
2450
2451 #: crypt.cpkg:3872
2452 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: crypt.cpkg:3883
2456 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
2462 msgstr "Pripájam sa na %s"
2463
2464 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
2465 #, c-format
2466 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: pop.c:361
2470 #, fuzzy
2471 msgid "USER authentication failed."
2472 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2473
2474 #: compose.c:538
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "Unable to attach %s!"
2477 msgstr "Nemožno pripojiť!"
2478
2479 #: compose.c:629
2480 msgid "Unable to attach!"
2481 msgstr "Nemožno pripojiť!"
2482
2483 #: imap/message.c:74
2484 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2485 msgstr "Nemožno získať hlavičky z tejto verzie IMAP serveru."
2486
2487 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
2488 #, fuzzy
2489 msgid "Unable to get certificate from peer"
2490 msgstr "nemožno určiť domáci adresár"
2491
2492 #: pop.c:598
2493 #, fuzzy
2494 msgid "Unable to leave messages on server."
2495 msgstr "Vymazávam správy zo serveru..."
2496
2497 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
2498 #: lib-mx/mbox.c:408
2499 msgid "Unable to lock mailbox!"
2500 msgstr "Nemožno uzamknúť schránku!"
2501
2502 #: handler.c:1386
2503 msgid "Unable to open temporary file!"
2504 msgstr "Nemožno otvoriť dočasný súbor!"
2505
2506 #: lib-ui/curs_main.c:881
2507 msgid "Undelete messages matching: "
2508 msgstr "Odmaž správy zodpovedajúce: "
2509
2510 #: lib-ui/curs_main.c:879 lib-ui/curs_main.c:1886 lib-ui/curs_main.c:1912
2511 #: pager.c:2174 pager.c:2190
2512 #, fuzzy
2513 msgid "Undeletion"
2514 msgstr "Odmaž"
2515
2516 #: compose.c:869
2517 #, c-format
2518 msgid "Unknown Content-Type %s"
2519 msgstr "Neznáme Content-Type %s"
2520
2521 #: imap/imap.c:1360
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "Unsubscribing to %s..."
2524 msgstr "Spájam sa s %s..."
2525
2526 #: lib-ui/curs_main.c:889
2527 msgid "Untag messages matching: "
2528 msgstr "Odznač správy zodpovedajúce: "
2529
2530 #: imap/message.c:546
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Uploading message..."
2533 msgstr "Odsúvam správu ..."
2534
2535 #: lib-mx/mx.c:856
2536 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
2537 msgstr "Použite 'prepnúť-zápis' na povolenie zápisu!"
2538
2539 #: crypt.cpkg:3432
2540 #, c-format
2541 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
2542 msgstr "Použiť ID kľúča = \"%s\" pre %s?"
2543
2544 #: account.c:113
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "Username at %s: "
2547 msgstr "Premenovať na: "
2548
2549 #: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "Valid From : %s\n"
2552 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
2553
2554 #: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "Valid To ..: %s\n"
2557 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
2558
2559 #: commands.c:88
2560 msgid "Verify PGP signature?"
2561 msgstr "Overiť PGP podpis?"
2562
2563 #: pop.c:786
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Verifying message indexes..."
2566 msgstr "Zapisujem správu do %s ..."
2567
2568 #: recvattach.c:484
2569 #, c-format
2570 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
2571 msgstr "VAROVANIE! Môžete prepísať %s, pokračovať?"
2572
2573 #: crypt.cpkg:1058
2574 msgid ""
2575 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
2576 "above\n"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
2580 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
2584 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
2588 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
2592 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
2596 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: crypt.cpkg:1054
2600 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: crypt.cpkg:1048
2604 msgid ""
2605 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
2606 "as shown above\n"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: lib-mx/mx.c:141
2610 #, c-format
2611 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
2612 msgstr "Čakám na zámok od fcntl... %d"
2613
2614 #: lib-mx/mx.c:176
2615 #, c-format
2616 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
2617 msgstr "Čakám na uzamknutie súboru... %d"
2618
2619 #: lib-ui/query.c:74
2620 msgid "Waiting for response..."
2621 msgstr "Čakám na odpoveď..."
2622
2623 #: compose.c:204
2624 #, c-format
2625 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
2626 msgstr ""
2627
2628 #: crypt.cpkg:916
2629 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: init.c:770
2633 #, c-format
2634 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:822
2638 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: crypt.cpkg:902
2642 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: commands.c:140 commands.c:150
2646 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
2647 msgstr ""
2648
2649 #: crypt.cpkg:910
2650 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
2651 msgstr ""
2652
2653 #: crypt.cpkg:930
2654 msgid "Warning: The signature expired at: "
2655 msgstr ""
2656
2657 #: init.c:1764
2658 #, c-format
2659 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: init.c:1756
2663 #, c-format
2664 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: compose.c:888
2668 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
2669 msgstr "Nemožno vytvoriť pripojené dáta"
2670
2671 #: lib-mx/mbox.c:577
2672 #, c-format
2673 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2674 msgstr "Zápis zlyhal! Schránka bola čiastočne uložená do %s"
2675
2676 #: attach.c:731
2677 msgid "Write fault!"
2678 msgstr "Chyba zápisu!"
2679
2680 #: compose.c:1002
2681 msgid "Write message to mailbox"
2682 msgstr "Zapísať správu do schránky"
2683
2684 #: lib-mx/mx.c:506
2685 #, c-format
2686 msgid "Writing %s..."
2687 msgstr "Zapisujem %s..."
2688
2689 #: compose.c:1004
2690 #, c-format
2691 msgid "Writing message to %s ..."
2692 msgstr "Zapisujem správu do %s ..."
2693
2694 #: lib-mx/mbox.c:474
2695 #, c-format
2696 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2697 msgstr "Zapisujem správy... %d (%d%%)"
2698
2699 #: alias.cpkg:317
2700 msgid "You already have an alias defined with that name!"
2701 msgstr "Zástupcu s týmto menom už máte definovaného!"
2702
2703 #: lib-ui/menu.c:488
2704 msgid "You are on the first entry."
2705 msgstr "Ste na prvej položke."
2706
2707 #: lib-ui/curs_main.c:1213 lib-ui/curs_main.c:1235
2708 msgid "You are on the first message."
2709 msgstr "Ste na prvej správe."
2710
2711 #: lib-ui/menu.c:360
2712 msgid "You are on the first page."
2713 msgstr "Ste na prvej stránke."
2714
2715 #: lib-ui/curs_main.c:1478
2716 msgid "You are on the first thread."
2717 msgstr "Ste na prvom vlákne."
2718
2719 #: lib-ui/menu.c:478
2720 msgid "You are on the last entry."
2721 msgstr "Ste na poslednej položke."
2722
2723 #: lib-ui/curs_main.c:1174 lib-ui/curs_main.c:1196
2724 msgid "You are on the last message."
2725 msgstr "Ste na poslednej správe."
2726
2727 #: lib-ui/menu.c:361
2728 msgid "You are on the last page."
2729 msgstr "Ste na poslednej stránke."
2730
2731 #: lib-ui/menu.c:305
2732 msgid "You cannot scroll down farther."
2733 msgstr "Nemôžte rolovať ďalej dolu."
2734
2735 #: lib-ui/menu.c:323
2736 msgid "You cannot scroll up farther."
2737 msgstr "Nemôžte rolovať ďalej hore."
2738
2739 #: alias.cpkg:670
2740 msgid "You have no aliases!"
2741 msgstr "Nemáte žiadnych zástupcov!"
2742
2743 #: compose.c:226
2744 msgid "You may not delete the only attachment."
2745 msgstr "Nemôžete zmazať jediné pridané dáta."
2746
2747 #: recvcmd.c:48
2748 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
2749 msgstr "Presmerovať môžete iba časti message/rfc822."
2750
2751 #: alias.cpkg:368
2752 #, c-format
2753 msgid "[%s = %s] Accept?"
2754 msgstr "[%s = %s] Akceptovať?"
2755
2756 #: handler.c:1442
2757 #, c-format
2758 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2759 msgstr "[-- %s/%s nie je podporovaný "
2760
2761 #: handler.c:920
2762 #, c-format
2763 msgid "[-- Attachment #%d"
2764 msgstr "[-- Príloha #%d"
2765
2766 #: handler.c:1037 handler.c:1053
2767 #, c-format
2768 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
2769 msgstr "[-- Chyba pri automatickom prezeraní (stderr) %s --]\n"
2770
2771 #: handler.c:994
2772 #, c-format
2773 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
2774 msgstr "[-- Autoprezeranie použitím %s --]\n"
2775
2776 #: crypt.cpkg:1861
2777 msgid ""
2778 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
2779 "\n"
2780 msgstr ""
2781 "[-- ZAČIATOK SPRÁVY PGP --]\n"
2782 "\n"
2783
2784 #: crypt.cpkg:1863
2785 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
2786 msgstr "[-- ZAČIATOK BLOKU VEREJNÉHO KĽÚČA PGP --]\n"
2787
2788 #: crypt.cpkg:1865
2789 msgid ""
2790 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
2791 "\n"
2792 msgstr ""
2793 "[-- ZAČIATOK SPRÁVY PODPÍSANEJ S PGP --]\n"
2794 "\n"
2795
2796 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
2797 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: handler.c:1022
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
2803 msgstr "[-- na %s --]\n"
2804
2805 #: crypt.cpkg:1888
2806 #, fuzzy
2807 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
2808 msgstr ""
2809 "\n"
2810 "[-- KONIEC SPRÁVY PGP --]\n"
2811
2812 #: crypt.cpkg:1890
2813 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
2814 msgstr "[-- KONIEC BLOKU VEREJNÉHO KĽÚČA PGP --]\n"
2815
2816 #: crypt.cpkg:1892
2817 #, fuzzy
2818 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
2819 msgstr ""
2820 "\n"
2821 "[-- KONIEC SPRÁVY PODPÍSANEJ S PGP --]\n"
2822
2823 #: crypt.cpkg:1980
2824 #, fuzzy
2825 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
2826 msgstr ""
2827 "\n"
2828 "[-- Koniec dát šifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
2829
2830 #: crypt.cpkg:1979
2831 #, fuzzy
2832 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
2833 msgstr ""
2834 "\n"
2835 "[-- Koniec dát šifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
2836
2837 #: crypt.cpkg:2044
2838 #, fuzzy
2839 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
2840 msgstr ""
2841 "\n"
2842 "[-- Koniec dát šifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
2843
2844 #: crypt.cpkg:2043
2845 #, fuzzy
2846 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
2847 msgstr ""
2848 "\n"
2849 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
2850
2851 #: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
2852 #, fuzzy
2853 msgid ""
2854 "[-- End signature information --]\n"
2855 "\n"
2856 msgstr ""
2857 "\n"
2858 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
2859
2860 #: handler.c:811
2861 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
2862 msgstr "[-- Chyba: Nemožno zobraziť žiadnu časť z Multipart/Alternative! --]\n"
2863
2864 #: crypt.cpkg:3967
2865 #, fuzzy
2866 msgid ""
2867 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
2868 "\n"
2869 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
2870
2871 #: crypt.cpkg:3957
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid ""
2874 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
2875 "\n"
2876 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
2877
2878 #: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
2879 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
2880 msgstr "[-- Chyba: nemožno vytvoriť dočasný súbor! --]\n"
2881
2882 #: crypt.cpkg:1910
2883 msgid ""
2884 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
2885 "\n"
2886 msgstr ""
2887 "[-- Chyba: nemožno nájsť začiatok správy PGP! --]\n"
2888 "\n"
2889
2890 #: crypt.cpkg:1354
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid ""
2893 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
2894 "\n"
2895 msgstr "[-- Chyba: neočakávaný koniec súboru! --]\n"
2896
2897 #: crypt.cpkg:1933
2898 msgid ""
2899 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
2900 "\n"
2901 msgstr ""
2902 "[-- Chyba: porušení správa PGP/MIME! --]\n"
2903 "\n"
2904
2905 #: handler.c:1088
2906 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
2907 msgstr ""
2908 "[-- Chyba: message/external-body nemá vyplnený parameter access-type --]\n"
2909
2910 #: crypt.cpkg:1957
2911 msgid ""
2912 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
2913 "\n"
2914 msgstr ""
2915 "[-- Nasledujúce dáta sú šifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
2916 "\n"
2917
2918 #: crypt.cpkg:1956
2919 #, fuzzy
2920 msgid ""
2921 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
2922 "\n"
2923 msgstr ""
2924 "[-- Nasledujúce dáta sú šifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
2925 "\n"
2926
2927 #: crypt.cpkg:2016
2928 #, fuzzy
2929 msgid ""
2930 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
2931 "\n"
2932 msgstr ""
2933 "[-- Nasledujúce dáta sú šifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
2934 "\n"
2935
2936 #: crypt.cpkg:2015
2937 #, fuzzy
2938 msgid ""
2939 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
2940 "\n"
2941 msgstr ""
2942 "[-- Nasledujúce dáta sú podpísané s PGP/MIME --]\n"
2943 "\n"
2944
2945 #: crypt.cpkg:4014
2946 #, fuzzy
2947 msgid ""
2948 "[-- The following data is signed --]\n"
2949 "\n"
2950 msgstr ""
2951 "[-- Nasledujúce dáta sú podpísané s PGP/MIME --]\n"
2952 "\n"
2953
2954 #: handler.c:1105
2955 #, c-format
2956 msgid "[-- This %s/%s attachment "
2957 msgstr "[-- Príloha %s/%s "
2958
2959 #: handler.c:1132 handler.c:1145
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2962 msgstr "[-- Príloha %s/%s "
2963
2964 #: handler.c:931
2965 #, c-format
2966 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
2967 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kódovanie: %s, Veľkosť: %s --]\n"
2968
2969 #: crypt.cpkg:4018
2970 msgid ""
2971 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
2972 "\n"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: crypt.cpkg:4004
2976 #, c-format
2977 msgid ""
2978 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
2979 "\n"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: handler.c:1150
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2985 msgstr ""
2986 "[-- Príloha %s/%s nie je vložená v správe, --]\n"
2987 "[-- a označený typ prístupu %s nie je podporovaný --]\n"
2988
2989 #: handler.c:1134
2990 #, fuzzy
2991 msgid ""
2992 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2993 "[-- expired. --]\n"
2994 msgstr ""
2995 "[-- Príloha %s/%s nie je vložená v správe, --]\n"
2996 "[-- a označenému externému zdroju --]\n"
2997 "[-- vypršala platnosť. --]\n"
2998
2999 #: handler.c:1121
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "[-- name: %s --]\n"
3002 msgstr "[-- na %s --]\n"
3003
3004 #: handler.c:1117
3005 #, c-format
3006 msgid "[-- on %s --]\n"
3007 msgstr "[-- na %s --]\n"
3008
3009 #: crypt.cpkg:2593
3010 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: crypt.cpkg:2588
3014 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: crypt.cpkg:2586
3018 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: crypt.cpkg:2797
3022 msgid "[Disabled]"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: crypt.cpkg:2793
3026 #, fuzzy
3027 msgid "[Expired]"
3028 msgstr "Koniec  "
3029
3030 #: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
3031 #, fuzzy
3032 msgid "[Invalid]"
3033 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
3034
3035 #: crypt.cpkg:2785
3036 msgid "[Revoked]"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:440
3040 #, fuzzy
3041 msgid "[invalid date]"
3042 msgstr "%s: neplatná hodnota"
3043
3044 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "[unable to calculate]"
3047 msgstr "%s: súbor nemožno pripojiť"
3048
3049 #: init.c:740
3050 msgid "alias: no address"
3051 msgstr "zástupca: žiadna adresa"
3052
3053 #: init.c:651
3054 #, fuzzy
3055 msgid "attachments: invalid disposition"
3056 msgstr "upraviť popis prílohy"
3057
3058 #: init.c:614
3059 #, fuzzy
3060 msgid "attachments: no disposition"
3061 msgstr "upraviť popis prílohy"
3062
3063 #: hook.c:87
3064 msgid "bad formatted command string"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: keymap.c:732
3068 msgid "bind: too many arguments"
3069 msgstr "bind: príliš veľa parametrov"
3070
3071 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
3072 msgid "certification"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
3076 msgid "color: too few arguments"
3077 msgstr "farba: príliš málo parametrov"
3078
3079 #: commands.c:778
3080 msgid "converting"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: editmsg.c:59
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "could not create temporary folder: %s"
3086 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor!"
3087
3088 #: editmsg.c:89
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3091 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor!"
3092
3093 #: editmsg.c:70
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3096 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor!"
3097
3098 #: browser.c:951
3099 msgid "dazn"
3100 msgstr "dazn"
3101
3102 #: lib-ui/color.c:567
3103 msgid "default colors not supported"
3104 msgstr "štandardné farby nepodporované"
3105
3106 #: commands.c:397
3107 #, fuzzy
3108 msgid "dfrsotuzcp"
3109 msgstr "dfrsotuzc"
3110
3111 #: lib-mx/compress.c:422
3112 #, c-format
3113 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
3114 msgstr ""
3115
3116 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "echo Compressing %s..."
3119 msgstr "Kopírujem do %s..."
3120
3121 #: lib-mx/compress.c:235
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "echo Decompressing %s..."
3124 msgstr "Vyberám %s..."
3125
3126 #: pattern.c:774
3127 msgid "empty pattern"
3128 msgstr "prázdny vzor"
3129
3130 #: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
3131 #, fuzzy
3132 msgid "encryption"
3133 msgstr "Zašifruj"
3134
3135 #: crypt.cpkg:570
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
3138 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3139
3140 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "error allocating data object: %s\n"
3143 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3144
3145 #: crypt.cpkg:328
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
3148 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3149
3150 #: crypt.cpkg:354
3151 #, c-format
3152 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: crypt.cpkg:338
3156 #, c-format
3157 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: crypt.cpkg:655
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "error encrypting data: %s\n"
3163 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3164
3165 #: crypt.cpkg:604
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
3168 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3169
3170 #: crypt.cpkg:3643
3171 #, fuzzy, c-format
3172 msgid "error importing gpg data: %s\n"
3173 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3174
3175 #: pattern.c:496
3176 msgid "error in expression"
3177 msgstr "chyba vo výraze"
3178
3179 #: pattern.c:664 pattern.c:768
3180 #, c-format
3181 msgid "error in pattern at: %s"
3182 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3183
3184 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "error reading data object: %s\n"
3187 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3188
3189 #: crypt.cpkg:443
3190 #, fuzzy, c-format
3191 msgid "error rewinding data object: %s\n"
3192 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3193
3194 #: crypt.cpkg:613
3195 #, c-format
3196 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: crypt.cpkg:739
3200 #, fuzzy, c-format
3201 msgid "error signing data: %s\n"
3202 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
3203
3204 #: pattern.c:1054
3205 #, c-format
3206 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3207 msgstr "chyba: neznámy operand %d (oznámte túto chybu)."
3208
3209 #: crypt.cpkg:3530
3210 #, fuzzy
3211 msgid "esabmc"
3212 msgstr "esabif"
3213
3214 #: crypt.cpkg:3528
3215 #, fuzzy
3216 msgid "esabpc"
3217 msgstr "esabif"
3218
3219 #: keymap.c:817
3220 #, fuzzy
3221 msgid "exec: no arguments"
3222 msgstr "exec: príliš málo parametrov"
3223
3224 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
3225 #, c-format
3226 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
3230 #, c-format
3231 msgid "gnutls_global_init: %s"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
3235 #, c-format
3236 msgid "gnutls_handshake: %s"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
3240 #, c-format
3241 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
3245 #, c-format
3246 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
3250 #, c-format
3251 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: handler.c:1113
3255 msgid "has been deleted --]\n"
3256 msgstr "bola zmazaná --]\n"
3257
3258 #: imap/imap.c:941
3259 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: init.c:820
3263 msgid "invalid header field"
3264 msgstr "neplatná položka hlavičky"
3265
3266 #: crypt.cpkg:3108
3267 #, fuzzy
3268 msgid "keys matching"
3269 msgstr "Kľúče PGP zhodujúce sa "
3270
3271 #: keymap.c:777
3272 msgid "macro: empty key sequence"
3273 msgstr "macro: prázdna postupnosť kláves"
3274
3275 #: keymap.c:785
3276 msgid "macro: too many arguments"
3277 msgstr "makro: príliš veľa parametrov"
3278
3279 #: lib-mime/rfc1524.c:382
3280 #, c-format
3281 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3282 msgstr "položka mailcap-u pre typ %s nenájdená"
3283
3284 #: lib-mx/mh.c:995
3285 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: lib-mx/mx.c:535
3289 #, fuzzy
3290 msgid "message(s) not deleted"
3291 msgstr "Správy boli presmerované."
3292
3293 #: pattern.c:743
3294 #, c-format
3295 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3296 msgstr "nespárované zátvorky: %s"
3297
3298 #: pattern.c:729
3299 #, c-format
3300 msgid "missing parameter"
3301 msgstr "chýbajúci parameter"
3302
3303 #: lib-ui/color.c:489
3304 msgid "mono: too few arguments"
3305 msgstr "mono: príliš málo parametrov"
3306
3307 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
3308 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3309 msgstr "viaczložková správa nemá parameter ohraničenia (boundary)!"
3310
3311 #: lib-ui/curs_lib.c:135
3312 msgid "no"
3313 msgstr "nie"
3314
3315 #: lib-ui/status.c:83
3316 #, fuzzy
3317 msgid "no mailbox"
3318 msgstr "(žiadna schránka)"
3319
3320 #: commands.c:778
3321 msgid "not converting"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: keymap.c:658
3325 msgid "null key sequence"
3326 msgstr "prázdna postupnosť kláves"
3327
3328 #: muttlib.c:260
3329 msgid "oac"
3330 msgstr "oac"
3331
3332 #: init.c:1047
3333 #, c-format
3334 msgid "prefix is illegal with reset"
3335 msgstr "prefix je neplatný s vynulovaním"
3336
3337 #: keymap.c:616
3338 msgid "push: too many arguments"
3339 msgstr "push: príliš veľa parametrov"
3340
3341 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
3342 msgid "ro"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
3346 #, fuzzy
3347 msgid "roa"
3348 msgstr "oac"
3349
3350 #: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
3351 msgid "signing"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: init.c:1260
3355 #, c-format
3356 msgid "source: error at %s"
3357 msgstr "zdroj: chyba na %s"
3358
3359 #: init.c:1241
3360 #, c-format
3361 msgid "source: errors in %s"
3362 msgstr "zdroj: chyby v %s"
3363
3364 #: init.c:1242
3365 #, c-format
3366 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: lib-mx/mbox.c:444
3370 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3371 msgstr ""
3372 "sync: schránka zmenená, ale žiadne zmenené správy! (oznámte túto chybu)"
3373
3374 #: main.c:164
3375 msgid "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>."
3376 msgstr ""
3377
3378 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
3379 #, c-format
3380 msgid "tls_socket_read (%s)"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:171
3384 #, c-format
3385 msgid "tls_socket_write (%s)"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:664 lib-ui/color.c:545
3389 msgid "too few arguments"
3390 msgstr "príliš málo argumentov"
3391
3392 #: hook.c:75 lib-ui/color.c:553
3393 msgid "too many arguments"
3394 msgstr "príliš veľa argumentov"
3395
3396 #: init.c:687
3397 msgid "unattachments: invalid disposition"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: init.c:664
3401 #, fuzzy
3402 msgid "unattachments: no disposition"
3403 msgstr "upraviť popis prílohy"
3404
3405 #: hook.c:218
3406 #, c-format
3407 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
3408 msgstr ""
3409
3410 #: hook.c:204
3411 #, c-format
3412 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
3413 msgstr ""
3414
3415 #: hook.c:213
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
3418 msgstr "%s: neznáma hodnota"
3419
3420 #: lib-sys/mutt_socket.c:371
3421 msgid "unknown error"
3422 msgstr "neznáma chyba"
3423
3424 #: main.c:69
3425 #, fuzzy
3426 msgid ""
3427 "usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -f <file> ]\n"
3428 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3429 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3430 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3431 "       madmutt -v\n"
3432 msgstr ""
3433 "použitie: mutt [ -nRzZ ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] [ -m <typ> ] [ -f "
3434 "<súb> ]\n"
3435 "       mutt [ -nx ] [ -e <prík> ] [ -a <súb> ] [ -F <súb> ] [ -H <súb> ] [ -"
3436 "i <súb> ] [ -s <predm> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ] <adr> [ ... ]\n"
3437 "       mutt [ -n ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] -p\n"
3438 "       mutt -v[v]\n"
3439 "\n"
3440 "prepínače:\n"
3441 "  -a <súbor>\tpripojiť súbor do správy\n"
3442 "  -b <adresa>\tuviesť adresy pre slepé kópie (BCC)\n"
3443 "  -c <adresa>\tuviesť adresy pre kópie (CC)\n"
3444 "  -e <príkaz>\tuviesť príkaz, ktorý sa vykoná po inicializácii\n"
3445 "  -f <súbor>\tuviesť, ktorá schránka sa bude čítať\n"
3446 "  -F <súbor>\tuviesť alternatívny súbor muttrc\n"
3447 "  -H <súbor>\tuviesť súbor s návrhom, z ktorého sa prečíta hlavička\n"
3448 "  -i <súbor>\tuviesť súbor, ktorý má Mutt vložiť do odpovede\n"
3449 "  -m <typ>\tuviesť štandardný typ schránky\n"
3450 "  -n\t\tspôsobuje, že Mutt nečíta systémový súbor Muttrc\n"
3451 "  -p\t\tvyvolať a odloženú správu\n"
3452 "  -R\t\totvoriť schránku len na čítanie\n"
3453 "  -s <predm>\tuviesť predmet (musí byť v úvodzovkách, ak obsahuje medzery)\n"
3454 "  -v\t\tzobraziť verziu a definície z času kompilácie\n"
3455 "  -x\t\tsimulovať mód posielania typický pre mailx\n"
3456 "  -y\t\tvybrať schránku uvedenú vo Vašom zozname 'mailbox'\n"
3457 "  -z\t\tukončiť okamžite, ak v schránke nie sú žiadne správy\n"
3458 "  -Z\t\totvoriť prvú zložku s novými správami, okamžite skončiť, ak žiadne "
3459 "nie sú\n"
3460 "  -h\t\ttáto pomoc"
3461
3462 #: init.c:1052
3463 #, c-format
3464 msgid "value is illegal with reset"
3465 msgstr "hodnota je neplatná s vynulovaním"
3466
3467 #: lib-ui/curs_lib.c:134
3468 msgid "yes"
3469 msgstr "y-áno"
3470
3471 #: muttlib.c:227
3472 msgid "yna"
3473 msgstr ""