Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation for Mutt.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Johan Svedberg <johan@svedberg.pp.se>, 2004.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.6\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 21:58+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-08-17 14:16%z\n"
10 "Last-Translator: Johan Svedberg <johan@svedberg.pp.se>\n"
11 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: account.c:148
17 #, c-format
18 msgid "Username at %s: "
19 msgstr "Användarnamn på %s: "
20
21 #: account.c:176
22 #, c-format
23 msgid "Password for %s@%s: "
24 msgstr "Lösenord för %s@%s: "
25
26 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
27 #: recvattach.c:54
28 msgid "Exit"
29 msgstr "Avsluta"
30
31 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
32 msgid "Del"
33 msgstr "Ta bort"
34
35 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
36 msgid "Undel"
37 msgstr "Återställ"
38
39 #: addrbook.c:40
40 msgid "Select"
41 msgstr "Välj"
42
43 #. __STRCAT_CHECKED__
44 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
45 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
46 #: smime.c:436
47 msgid "Help"
48 msgstr "Hjälp"
49
50 #: addrbook.c:145
51 msgid "You have no aliases!"
52 msgstr "Du saknar alias!"
53
54 #: addrbook.c:156
55 msgid "Aliases"
56 msgstr "Alias"
57
58 #. add a new alias
59 #: alias.c:246
60 msgid "Alias as: "
61 msgstr "Alias: "
62
63 #: alias.c:252
64 msgid "You already have an alias defined with that name!"
65 msgstr "Du har redan definierat ett alias med det namnet!"
66
67 #: alias.c:258
68 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
69 msgstr "Varning: Detta alias kommer kanske inte att fungera. Fixa det?"
70
71 #: alias.c:283
72 msgid "Address: "
73 msgstr "Adress: "
74
75 #: alias.c:293 send.c:206
76 #, c-format
77 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
78 msgstr "Fel: '%s' är ett dåligt IDN."
79
80 #: alias.c:305
81 msgid "Personal name: "
82 msgstr "Namn: "
83
84 #: alias.c:314
85 #, c-format
86 msgid "[%s = %s] Accept?"
87 msgstr "[%s = %s] Godkänn?"
88
89 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
90 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
91 msgid "Save to file: "
92 msgstr "Spara till fil: "
93
94 #: alias.c:346
95 msgid "Alias added."
96 msgstr "Lade till alias."
97
98 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
99 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
100 msgstr "Kan inte para ihop namnmall, fortsätt?"
101
102 #. For now, editing requires a file, no piping
103 #: attach.c:125
104 #, c-format
105 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
106 msgstr "\"compose\"-posten i mailcap kräver %%s"
107
108 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
109 #: curs_lib.c:428
110 #, c-format
111 msgid "Error running \"%s\"!"
112 msgstr "Fel uppstod vid körning av \"%s\"!"
113
114 #: attach.c:143
115 msgid "Failure to open file to parse headers."
116 msgstr "Misslyckades med att öpppna fil för att tolka huvuden."
117
118 #: attach.c:174
119 msgid "Failure to open file to strip headers."
120 msgstr "Misslyckades med att öppna fil för att ta bort huvuden."
121
122 #: attach.c:183
123 msgid "Failure to rename file."
124 msgstr "Misslyckades med att döpa om fil."
125
126 #: attach.c:196
127 #, c-format
128 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
129 msgstr "Ingen \"compose\"-post i mailcap för %s, skapar tom fil."
130
131 #. For now, editing requires a file, no piping
132 #: attach.c:257
133 #, c-format
134 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
135 msgstr "\"edit\"-posten i mailcap kräver %%s"
136
137 #: attach.c:275
138 #, c-format
139 msgid "No mailcap edit entry for %s"
140 msgstr "Ingen \"edit\"-post i mailcap för %s"
141
142 #: attach.c:438
143 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
144 msgstr "Ingen matchande mailcap-post hittades. Visar som text."
145
146 #: attach.c:451
147 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
148 msgstr "MIME-typ ej definierad. Kan inte visa bilaga."
149
150 #: attach.c:541
151 msgid "Cannot create filter"
152 msgstr "Kan inte skapa filter"
153
154 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
155 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
156 msgid "Can't create filter"
157 msgstr "Kan inte skapa filter"
158
159 #: attach.c:835
160 msgid "Write fault!"
161 msgstr "Fel vid skrivning!"
162
163 #: attach.c:1077
164 msgid "I don't know how to print that!"
165 msgstr "Jag vet inte hur det där ska skrivas ut!"
166
167 #: browser.c:45
168 msgid "Chdir"
169 msgstr "Ändra katalog"
170
171 #: browser.c:46
172 msgid "Mask"
173 msgstr "Mask"
174
175 #: browser.c:381 browser.c:968
176 #, c-format
177 msgid "%s is not a directory."
178 msgstr "%s är inte en katalog."
179
180 #: browser.c:501
181 #, c-format
182 msgid "Mailboxes [%d]"
183 msgstr "Brevlådor [%d]"
184
185 #: browser.c:508
186 #, c-format
187 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
188 msgstr "Prenumererar på [%s], filmask: %s"
189
190 #: browser.c:512
191 #, c-format
192 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
193 msgstr "Katalog [%s], filmask: %s"
194
195 #: browser.c:524
196 msgid "Can't attach a directory!"
197 msgstr "Kan inte bifoga en katalog!"
198
199 #: browser.c:655 browser.c:1035 browser.c:1132
200 msgid "No files match the file mask"
201 msgstr "Inga filer matchar filmasken"
202
203 #: browser.c:860
204 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
205 msgstr "Endast IMAP-brevlådor kan skapas"
206
207 #: browser.c:880
208 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
209 msgstr "Endast IMAP-brevlådor kan tas bort"
210
211 #: browser.c:888
212 #, c-format
213 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
214 msgstr "Ta bort brevlådan \"%s\"?"
215
216 #: browser.c:902
217 msgid "Mailbox deleted."
218 msgstr "Brevlådan har tagits bort."
219
220 #: browser.c:908
221 msgid "Mailbox not deleted."
222 msgstr "Brevlådan togs inte bort."
223
224 #: browser.c:927
225 msgid "Chdir to: "
226 msgstr "Ändra katalog till: "
227
228 #: browser.c:956 browser.c:1028
229 msgid "Error scanning directory."
230 msgstr "Fel vid läsning av katalog."
231
232 #: browser.c:979
233 msgid "File Mask: "
234 msgstr "Filmask: "
235
236 #: browser.c:1051
237 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
238 msgstr "Sortera omvänt efter (d)atum, (a)lpha, (s)torlek eller i(n)te alls? "
239
240 #: browser.c:1052
241 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
242 msgstr "Sortera efter (d)atum, (a)lpha, (s)torlek eller i(n)te alls? "
243
244 #: browser.c:1053
245 msgid "dazn"
246 msgstr "dasn"
247
248 #: browser.c:1119
249 msgid "New file name: "
250 msgstr "Nytt filnamn: "
251
252 #: browser.c:1150
253 msgid "Can't view a directory"
254 msgstr "Kan inte visa en katalog"
255
256 #: browser.c:1167
257 msgid "Error trying to view file"
258 msgstr "Fel vid försök att visa fil"
259
260 #: buffy.c:446
261 msgid "New mail in "
262 msgstr "Nytt brev i "
263
264 #: color.c:326
265 #, c-format
266 msgid "%s: color not supported by term"
267 msgstr "%s: färgen stöds inte av terminalen"
268
269 #: color.c:332
270 #, c-format
271 msgid "%s: no such color"
272 msgstr "%s: färgen saknas"
273
274 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
275 #, c-format
276 msgid "%s: no such object"
277 msgstr "%s: objektet finns inte"
278
279 #: color.c:385
280 #, c-format
281 msgid "%s: command valid only for index object"
282 msgstr "%s: kommandot är endast giltigt för index-objekt"
283
284 #: color.c:393
285 #, c-format
286 msgid "%s: too few arguments"
287 msgstr "%s: för få argument"
288
289 #: color.c:567
290 msgid "Missing arguments."
291 msgstr "Saknar argument."
292
293 #: color.c:606 color.c:617
294 msgid "color: too few arguments"
295 msgstr "color: för få argument"
296
297 #: color.c:640
298 msgid "mono: too few arguments"
299 msgstr "mono: för få argument"
300
301 #: color.c:660
302 #, c-format
303 msgid "%s: no such attribute"
304 msgstr "%s: attributet finns inte"
305
306 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
307 msgid "too few arguments"
308 msgstr "för få argument"
309
310 #: color.c:709 hook.c:83
311 msgid "too many arguments"
312 msgstr "för många argument"
313
314 #: color.c:725
315 msgid "default colors not supported"
316 msgstr "standardfärgerna stöds inte"
317
318 #. find out whether or not the verify signature
319 #: commands.c:92
320 msgid "Verify PGP signature?"
321 msgstr "Verifiera PGP-signatur?"
322
323 #: commands.c:117 mbox.c:737
324 msgid "Could not create temporary file!"
325 msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil!"
326
327 #: commands.c:130
328 msgid "Cannot create display filter"
329 msgstr "Kan inte skapa filter för visning"
330
331 #: commands.c:150
332 msgid "Could not copy message"
333 msgstr "Kunde inte kopiera meddelande"
334
335 #: commands.c:186
336 msgid "S/MIME signature successfully verified."
337 msgstr "S/MIME-signaturen verifierades framgångsrikt."
338
339 #: commands.c:188
340 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
341 msgstr "Ägarens S/MIME-certifikat matchar inte avsändarens."
342
343 #: commands.c:191 commands.c:202
344 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
345 msgstr "Varning: En del av detta meddelande har inte blivit signerat."
346
347 #: commands.c:193
348 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
349 msgstr "S/MIME-signaturen kunde INTE verifieras."
350
351 #: commands.c:200
352 msgid "PGP signature successfully verified."
353 msgstr "PGP-signaturen verifierades framgångsrikt."
354
355 #: commands.c:204
356 msgid "PGP signature could NOT be verified."
357 msgstr "PGP-signaturen kunde INTE verifieras."
358
359 #: commands.c:227
360 msgid "Command: "
361 msgstr "Kommando: "
362
363 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
364 msgid "Bounce message to: "
365 msgstr "Återsänd meddelandet till: "
366
367 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
368 msgid "Bounce tagged messages to: "
369 msgstr "Återsänd märkta meddelanden till: "
370
371 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
372 msgid "Error parsing address!"
373 msgstr "Fel vid tolkning av adress!"
374
375 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
376 #, c-format
377 msgid "Bad IDN: '%s'"
378 msgstr "Dåligt IDN: \"%s\""
379
380 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
381 #, c-format
382 msgid "Bounce message to %s"
383 msgstr "Återsänd meddelande till %s"
384
385 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
386 #, c-format
387 msgid "Bounce messages to %s"
388 msgstr "Återsänd meddelanden till %s"
389
390 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
391 msgid "Message not bounced."
392 msgstr "Meddelande återsändes inte."
393
394 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
395 msgid "Messages not bounced."
396 msgstr "Meddelanden återsändes inte."
397
398 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
399 msgid "Message bounced."
400 msgstr "Meddelande återsänt."
401
402 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
403 msgid "Messages bounced."
404 msgstr "Meddelanden återsända."
405
406 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
407 msgid "Can't create filter process"
408 msgstr "Kan inte skapa filterprocess"
409
410 #: commands.c:465
411 msgid "Pipe to command: "
412 msgstr "Öppna rör till kommando: "
413
414 #: commands.c:482
415 msgid "No printing command has been defined."
416 msgstr "Inget utskriftskommando har definierats."
417
418 #: commands.c:487
419 msgid "Print message?"
420 msgstr "Skriv ut meddelande?"
421
422 #: commands.c:487
423 msgid "Print tagged messages?"
424 msgstr "Skriv ut märkta meddelanden?"
425
426 #: commands.c:496
427 msgid "Message printed"
428 msgstr "Meddelande har skrivits ut"
429
430 #: commands.c:496
431 msgid "Messages printed"
432 msgstr "Meddelanden har skrivits ut"
433
434 #: commands.c:498
435 msgid "Message could not be printed"
436 msgstr "Meddelandet kunde inte skrivas ut"
437
438 #: commands.c:499
439 msgid "Messages could not be printed"
440 msgstr "Meddelanden kunde inte skrivas ut"
441
442 #: commands.c:508
443 msgid ""
444 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
445 "(p)am?: "
446 msgstr ""
447 "Omvänt (d)atum/(f)rån/(m)ot./(ä)re./(t)ill/t(r)åd/(o)sor./(s)tor./(p)oäng/sp"
448 "(a)m?: "
449
450 #: commands.c:509
451 msgid ""
452 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
453 "am?: "
454 msgstr ""
455 "Sortera (d)atum/(f)rån/(m)ot./(ä)re./(t)ill/t(r)åd/(o)sor./(s)tor./(p)oäng/sp"
456 "(a)m?: "
457
458 #: commands.c:510
459 msgid "dfrsotuzcp"
460 msgstr "dfmätrospa"
461
462 #: commands.c:567
463 msgid "Shell command: "
464 msgstr "Skalkommando: "
465
466 #: commands.c:709
467 #, c-format
468 msgid "Decode-save%s to mailbox"
469 msgstr "Avkoda-spara%s till brevlåda"
470
471 #: commands.c:710
472 #, c-format
473 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
474 msgstr "Avkoda-kopiera%s till brevlåda"
475
476 #: commands.c:711
477 #, c-format
478 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
479 msgstr "Dekryptera-spara%s till brevlåda"
480
481 #: commands.c:712
482 #, c-format
483 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
484 msgstr "Dekryptera-kopiera%s till brevlåda"
485
486 #: commands.c:713
487 #, c-format
488 msgid "Save%s to mailbox"
489 msgstr "Spara%s till brevlåda"
490
491 #: commands.c:713
492 #, c-format
493 msgid "Copy%s to mailbox"
494 msgstr "Kopiera%s till brevlåda"
495
496 #: commands.c:714
497 msgid " tagged"
498 msgstr " märkt"
499
500 #: commands.c:787
501 #, c-format
502 msgid "Copying to %s..."
503 msgstr "Kopierar till %s..."
504
505 #: commands.c:909
506 #, c-format
507 msgid "Convert to %s upon sending?"
508 msgstr "Konvertera till %s vid sändning?"
509
510 #: commands.c:919
511 #, c-format
512 msgid "Content-Type changed to %s."
513 msgstr "\"Content-Type\" ändrade till %s."
514
515 #: commands.c:924
516 #, c-format
517 msgid "Character set changed to %s; %s."
518 msgstr "Teckenuppsättning ändrad till %s; %s."
519
520 #: commands.c:926
521 msgid "not converting"
522 msgstr "konverterar inte"
523
524 #: commands.c:926
525 msgid "converting"
526 msgstr "konverterar"
527
528 #: compose.c:47
529 msgid "There are no attachments."
530 msgstr "Det finns inga bilagor."
531
532 #: compose.c:89
533 msgid "Send"
534 msgstr "Skicka"
535
536 #: compose.c:90 remailer.c:487
537 msgid "Abort"
538 msgstr "Avbryt"
539
540 #: compose.c:94 compose.c:668
541 msgid "Attach file"
542 msgstr "Bifoga fil"
543
544 #: compose.c:95
545 msgid "Descrip"
546 msgstr "Beskriv"
547
548 #: compose.c:132
549 msgid "Sign, Encrypt"
550 msgstr "Signera, Kryptera"
551
552 #: compose.c:134
553 msgid "Encrypt"
554 msgstr "Kryptera"
555
556 #: compose.c:136
557 msgid "Sign"
558 msgstr "Signera"
559
560 #: compose.c:138
561 msgid "Clear"
562 msgstr "Klartext"
563
564 #: compose.c:145
565 msgid " (inline)"
566 msgstr " (infogat)"
567
568 #: compose.c:147
569 msgid " (PGP/MIME)"
570 msgstr " (PGP/MIME)"
571
572 #: compose.c:155 compose.c:159
573 msgid " sign as: "
574 msgstr " signera som: "
575
576 #: compose.c:155 compose.c:159
577 msgid "<default>"
578 msgstr "<standard>"
579
580 #: compose.c:167
581 msgid "Encrypt with: "
582 msgstr "Kryptera med: "
583
584 #: compose.c:221
585 #, c-format
586 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
587 msgstr "%s [#%d] existerar inte längre!"
588
589 #: compose.c:229
590 #, c-format
591 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
592 msgstr "%s [#%d] modifierad. Uppdatera kodning?"
593
594 #: compose.c:272
595 msgid "-- Attachments"
596 msgstr "-- Bilagor"
597
598 #: compose.c:302
599 #, c-format
600 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
601 msgstr "Varning: \"%s\" är ett dåligt IDN."
602
603 #: compose.c:325
604 msgid "You may not delete the only attachment."
605 msgstr "Du får inte ta bort den enda bilagan."
606
607 #: compose.c:601 send.c:1486
608 #, c-format
609 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
610 msgstr "Dåligt IDN i \"%s\": \"%s\""
611
612 #: compose.c:684
613 msgid "Attaching selected files..."
614 msgstr "Bifogar valda filer..."
615
616 #: compose.c:695
617 #, c-format
618 msgid "Unable to attach %s!"
619 msgstr "Kunde inte bifoga %s!"
620
621 #: compose.c:714
622 msgid "Open mailbox to attach message from"
623 msgstr "Öppna brevlåda att bifoga meddelande från"
624
625 #: compose.c:752
626 msgid "No messages in that folder."
627 msgstr "Inga meddelanden i den foldern."
628
629 #: compose.c:761
630 msgid "Tag the messages you want to attach!"
631 msgstr "Märk de meddelanden du vill bifoga!"
632
633 #: compose.c:793
634 msgid "Unable to attach!"
635 msgstr "Kunde inte bifoga!"
636
637 #: compose.c:842
638 msgid "Recoding only affects text attachments."
639 msgstr "Omkodning påverkar bara textbilagor."
640
641 #: compose.c:847
642 msgid "The current attachment won't be converted."
643 msgstr "Den aktiva bilagan kommer inte att bli konverterad."
644
645 #: compose.c:849
646 msgid "The current attachment will be converted."
647 msgstr "Den aktiva bilagan kommer att bli konverterad."
648
649 #: compose.c:924
650 msgid "Invalid encoding."
651 msgstr "Ogiltig kodning."
652
653 #: compose.c:950
654 msgid "Save a copy of this message?"
655 msgstr "Spara en kopia detta meddelande?"
656
657 #: compose.c:1006
658 msgid "Rename to: "
659 msgstr "Byt namn till: "
660
661 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
662 #, c-format
663 msgid "Can't stat %s: %s"
664 msgstr "Kan inte ta status på %s: %s"
665
666 #: compose.c:1038
667 msgid "New file: "
668 msgstr "Ny fil: "
669
670 #: compose.c:1051
671 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
672 msgstr "\"Content-Type\" har formen bas/undertyp"
673
674 #: compose.c:1057
675 #, c-format
676 msgid "Unknown Content-Type %s"
677 msgstr "Okänd \"Content-Type\" %s"
678
679 #: compose.c:1070
680 #, c-format
681 msgid "Can't create file %s"
682 msgstr "Kan inte skapa fil %s"
683
684 #: compose.c:1078
685 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
686 msgstr "Vad vi har här är ett misslyckande att skapa en bilaga."
687
688 #: compose.c:1139
689 msgid "Postpone this message?"
690 msgstr "Skjut upp det här meddelandet?"
691
692 #: compose.c:1196
693 msgid "Write message to mailbox"
694 msgstr "Skriv meddelande till brevlåda"
695
696 #: compose.c:1199
697 #, c-format
698 msgid "Writing message to %s ..."
699 msgstr "Skriver meddelande till %s ..."
700
701 #: compose.c:1208
702 msgid "Message written."
703 msgstr "Meddelande skrivet."
704
705 #: compose.c:1220
706 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
707 msgstr "S/MIME redan valt. Rensa och fortsätt? "
708
709 #: compose.c:1246
710 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
711 msgstr "PGP redan valt. Rensa och fortsätt? "
712
713 #: crypt.c:69
714 #, c-format
715 msgid " (current time: %c)"
716 msgstr " (aktuell tid: %c)"
717
718 #: crypt.c:75
719 #, c-format
720 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
721 msgstr "[-- %s utdata följer%s --]\n"
722
723 #: crypt.c:90
724 msgid "Passphrase(s) forgotten."
725 msgstr "Lösenfrasen glömd."
726
727 #. they really want to send it inline... go for it
728 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
729 msgid "Invoking PGP..."
730 msgstr "Startar PGP..."
731
732 #. otherwise inline won't work...ask for revert
733 #: crypt.c:157
734 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
735 msgstr "Meddelande kan inte skickas infogat. Återgå till att använda PGP/MIME?"
736
737 #. abort
738 #: crypt.c:159 send.c:1438
739 msgid "Mail not sent."
740 msgstr "Brevet skickades inte."
741
742 #: crypt.c:395
743 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
744 msgstr "S/MIME-meddelanden utan ledtrådar på innehåll stöds inte."
745
746 #: crypt.c:614 crypt.c:658
747 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
748 msgstr "Försöker att extrahera PGP-nycklar...\n"
749
750 #: crypt.c:638 crypt.c:678
751 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
752 msgstr "Försöker att extrahera S/MIME-certifikat...\n"
753
754 #: crypt.c:799
755 msgid ""
756 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
757 "\n"
758 msgstr ""
759 "[-- Fel: Inkonsekvent \"multipart/signed\" struktur! --]\n"
760 "\n"
761
762 #: crypt.c:821
763 #, c-format
764 msgid ""
765 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
766 "\n"
767 msgstr ""
768 "[-- Fel: Okänt \"multipart/signed\" protokoll %s! --]\n"
769 "\n"
770
771 #: crypt.c:861
772 #, c-format
773 msgid ""
774 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
775 "\n"
776 msgstr ""
777 "[-- Varning: Vi kan inte verifiera %s/%s signaturer. --]\n"
778 "\n"
779
780 #. Now display the signed body
781 #: crypt.c:873
782 msgid ""
783 "[-- The following data is signed --]\n"
784 "\n"
785 msgstr ""
786 "[-- Följande data är signerat --]\n"
787 "\n"
788
789 #: crypt.c:879
790 msgid ""
791 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
792 "\n"
793 msgstr ""
794 "[-- Varning: Kan inte hitta några signaturer. --]\n"
795 "\n"
796
797 #: crypt.c:885
798 msgid ""
799 "\n"
800 "[-- End of signed data --]\n"
801 msgstr ""
802 "\n"
803 "[-- Slut på signerat data --]\n"
804
805 #: curs_lib.c:190
806 msgid "yes"
807 msgstr "ja"
808
809 #: curs_lib.c:191
810 msgid "no"
811 msgstr "nej"
812
813 #. restore blocking operation
814 #: curs_lib.c:287
815 msgid "Exit Mutt?"
816 msgstr "Avsluta Mutt?"
817
818 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
819 msgid "unknown error"
820 msgstr "okänt fel"
821
822 #: curs_lib.c:400
823 msgid "Press any key to continue..."
824 msgstr "Tryck på valfri tangent för att fortsätta..."
825
826 #: curs_lib.c:444
827 msgid " ('?' for list): "
828 msgstr " (\"?\" för lista): "
829
830 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
831 msgid "No mailbox is open."
832 msgstr "Ingen brevlåda är öppen."
833
834 #: curs_main.c:52
835 msgid "There are no messages."
836 msgstr "Inga meddelanden."
837
838 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
839 msgid "Mailbox is read-only."
840 msgstr "Brevlåda är skrivskyddad."
841
842 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
843 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
844 msgstr "Funktion inte tillåten i \"bifoga-meddelnande\"-läge."
845
846 #: curs_main.c:55
847 msgid "No visible messages."
848 msgstr "Inga synliga meddelanden."
849
850 #: curs_main.c:248
851 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
852 msgstr "Kan inte växla till skrivläge på en skrivskyddad brevlåda!"
853
854 #: curs_main.c:255
855 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
856 msgstr "Ändringar i foldern kommer att skrivas när foldern stängs."
857
858 #: curs_main.c:260
859 msgid "Changes to folder will not be written."
860 msgstr "Ändringar i foldern kommer inte att skrivas."
861
862 #: curs_main.c:401
863 msgid "Quit"
864 msgstr "Avsluta"
865
866 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
867 msgid "Save"
868 msgstr "Spara"
869
870 #: curs_main.c:405 query.c:49
871 msgid "Mail"
872 msgstr "Brev"
873
874 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
875 msgid "Reply"
876 msgstr "Svara"
877
878 #: curs_main.c:407
879 msgid "Group"
880 msgstr "Grupp"
881
882 #: curs_main.c:496
883 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
884 msgstr "Brevlådan blev externt modifierad. Flaggor kan vara felaktiga."
885
886 #: curs_main.c:499
887 msgid "New mail in this mailbox."
888 msgstr "Nya brev i den här brevlådan."
889
890 #: curs_main.c:503
891 msgid "Mailbox was externally modified."
892 msgstr "Brevlådan blev externt modifierad."
893
894 #: curs_main.c:621
895 msgid "No tagged messages."
896 msgstr "Inga märkta meddelanden."
897
898 #: curs_main.c:657 menu.c:901
899 msgid "Nothing to do."
900 msgstr "Ingenting att göra."
901
902 #: curs_main.c:743
903 msgid "Jump to message: "
904 msgstr "Hoppa till meddelande: "
905
906 #: curs_main.c:749
907 msgid "Argument must be a message number."
908 msgstr "Argumentet måste vara ett meddelandenummer."
909
910 #: curs_main.c:782
911 msgid "That message is not visible."
912 msgstr "Det meddelandet är inte synligt."
913
914 #: curs_main.c:785
915 msgid "Invalid message number."
916 msgstr "Ogiltigt meddelandenummer."
917
918 #: curs_main.c:804
919 msgid "Delete messages matching: "
920 msgstr "Radera meddelanden som matchar: "
921
922 #: curs_main.c:826
923 msgid "No limit pattern is in effect."
924 msgstr "Inget begränsande mönster är aktivt."
925
926 #. i18n: ask for a limit to apply
927 #: curs_main.c:831
928 #, c-format
929 msgid "Limit: %s"
930 msgstr "Gräns: %s"
931
932 #: curs_main.c:841
933 msgid "Limit to messages matching: "
934 msgstr "Begränsa till meddelanden som matchar: "
935
936 #: curs_main.c:873
937 msgid "Quit Mutt?"
938 msgstr "Avsluta Mutt?"
939
940 #: curs_main.c:952
941 msgid "Tag messages matching: "
942 msgstr "Märk meddelanden som matchar: "
943
944 #: curs_main.c:966
945 msgid "Undelete messages matching: "
946 msgstr "Återställ meddelanden som matchar: "
947
948 #: curs_main.c:974
949 msgid "Untag messages matching: "
950 msgstr "Avmarkera meddelanden som matchar: "
951
952 #: curs_main.c:1053
953 msgid "Open mailbox in read-only mode"
954 msgstr "Öppna brevlåda i skrivskyddat läge"
955
956 #: curs_main.c:1055
957 msgid "Open mailbox"
958 msgstr "Öppna brevlåda"
959
960 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
961 #, c-format
962 msgid "%s is not a mailbox."
963 msgstr "%s är inte en brevlåda."
964
965 #: curs_main.c:1165
966 msgid "Exit Mutt without saving?"
967 msgstr "Avsluta Mutt utan att spara?"
968
969 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
970 msgid "You are on the last message."
971 msgstr "Du är på det sista meddelandet."
972
973 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
974 msgid "No undeleted messages."
975 msgstr "Inga återställda meddelanden."
976
977 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
978 msgid "You are on the first message."
979 msgstr "Du är på det första meddelandet."
980
981 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
982 msgid "Search wrapped to top."
983 msgstr "Sökning fortsatte i början."
984
985 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
986 msgid "Search wrapped to bottom."
987 msgstr "Sökning fortsatte i slutet."
988
989 #: curs_main.c:1392
990 msgid "No new messages"
991 msgstr "Inga nya meddelanden"
992
993 #: curs_main.c:1392
994 msgid "No unread messages"
995 msgstr "Inga olästa meddelanden"
996
997 #: curs_main.c:1393
998 msgid " in this limited view"
999 msgstr " i den här begränsade vyn"
1000
1001 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1002 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1003 msgstr "Kan inte ändra \"viktigt\"-flaggan på POP-servern."
1004
1005 #: curs_main.c:1538
1006 msgid "No more threads."
1007 msgstr "Inga fler trådar."
1008
1009 #: curs_main.c:1540
1010 msgid "You are on the first thread."
1011 msgstr "Du är på den första tråden."
1012
1013 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1014 #: thread.c:1132
1015 msgid "Threading is not enabled."
1016 msgstr "Trådning är inte aktiverad."
1017
1018 #: curs_main.c:1624
1019 msgid "Thread contains unread messages."
1020 msgstr "Tråden innehåller olästa meddelanden."
1021
1022 #: curs_main.c:1811
1023 msgid "Can't edit message on POP server."
1024 msgstr "Kan inte redigera meddelande på POP-servern."
1025
1026 #.
1027 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1028 #. * declared "static" (sigh)
1029 #.
1030 #: edit.c:41
1031 msgid ""
1032 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1033 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1034 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1035 "~f messages\tinclude messages\n"
1036 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1037 "~h\t\tedit the message header\n"
1038 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1039 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1040 "~p\t\tprint the message\n"
1041 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1042 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1043 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1044 "~u\t\trecall the previous line\n"
1045 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1046 "~w file\t\twrite message to file\n"
1047 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1048 "~?\t\tthis message\n"
1049 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1050 msgstr ""
1051 "~~\t\tinfoga en rad som börjar med ett ~\n"
1052 "~b adresser\tlägg till adresser till Bcc:-fältet\n"
1053 "~c adresser\tlägg till adresser till Cc:-fältet\n"
1054 "~f meddelanden\tbifoga meddelanden\n"
1055 "~F meddelanden\tsamma som ~f, fast även inkludera huvuden\n"
1056 "~h\t\tredigera meddelandehuvudet\n"
1057 "~m meddelanden\tinkludera och citera meddelanden\n"
1058 "~M meddelanden\tsamma som ~m, fast inkludera huvuden\n"
1059 "~p\t\tskriv ut meddelandet\n"
1060 "~q\t\tskriv fil och avsluta redigerare\n"
1061 "~r fil\tläs in en fil till redigeraren\n"
1062 "~t adresser\tlägg till adresser till To:-fältet\n"
1063 "~u\t\thämta föregående rad\n"
1064 "~v\t\tredigera meddelande med $visual-redigeraren\n"
1065 "~w fil\tskriv meddelande till fil\n"
1066 "~x\t\tavbryt ändringar och avsluta redigerare\n"
1067 "~?\t\tdet här meddelandet\n"
1068 ".\t\tensam på en rad avslutar inmatning\n"
1069
1070 #: edit.c:186
1071 #, c-format
1072 msgid "%d: invalid message number.\n"
1073 msgstr "%d: ogiltigt meddelandenummer.\n"
1074
1075 #: edit.c:328
1076 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1077 msgstr "(Avsluta meddelande med en . på en egen rad)\n"
1078
1079 #: edit.c:386
1080 msgid "No mailbox.\n"
1081 msgstr "Ingen brevlåda.\n"
1082
1083 #: edit.c:390
1084 msgid "Message contains:\n"
1085 msgstr "Meddelande innehåller:\n"
1086
1087 #: edit.c:394 edit.c:451
1088 msgid "(continue)\n"
1089 msgstr "(fortsätt)\n"
1090
1091 #: edit.c:407
1092 msgid "missing filename.\n"
1093 msgstr "saknar filnamn.\n"
1094
1095 #: edit.c:427
1096 msgid "No lines in message.\n"
1097 msgstr "Inga rader i meddelande.\n"
1098
1099 #: edit.c:444
1100 #, c-format
1101 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1102 msgstr "Dåligt IDN i %s: \"%s\"\n"
1103
1104 #: edit.c:462
1105 #, c-format
1106 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1107 msgstr "%s: okänt redigerarkommando (~? för hjälp)\n"
1108
1109 #: editmsg.c:78
1110 #, c-format
1111 msgid "could not create temporary folder: %s"
1112 msgstr "kunde inte skapa tillfällig folder: %s"
1113
1114 #: editmsg.c:90
1115 #, c-format
1116 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1117 msgstr "kunde inte skriva tillfällig brevfolder: %s"
1118
1119 #: editmsg.c:107
1120 #, c-format
1121 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1122 msgstr "kunde inte stympa tillfällig brevfolder: %s"
1123
1124 #: editmsg.c:122
1125 msgid "Message file is empty!"
1126 msgstr "Meddelandefilen är tom!"
1127
1128 #: editmsg.c:129
1129 msgid "Message not modified!"
1130 msgstr "Meddelandet ej modifierat!"
1131
1132 #: editmsg.c:137
1133 #, c-format
1134 msgid "Can't open message file: %s"
1135 msgstr "Kan inte öppna meddelandefil: %s"
1136
1137 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1138 #, c-format
1139 msgid "Can't append to folder: %s"
1140 msgstr "Kan inte lägga till folder: %s"
1141
1142 #: editmsg.c:203
1143 #, c-format
1144 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1145 msgstr "Fel. Sparar tillfällig fil: %s"
1146
1147 #: flags.c:336
1148 msgid "Set flag"
1149 msgstr "Sätt flagga"
1150
1151 #: flags.c:336
1152 msgid "Clear flag"
1153 msgstr "Ta bort flagga"
1154
1155 #: handler.c:1349
1156 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1157 msgstr "[-- Fel : Kan inte visa någon del av \"Multipart/Alternative\"! --]\n"
1158
1159 #: handler.c:1459
1160 #, c-format
1161 msgid "[-- Attachment #%d"
1162 msgstr "[-- Bilaga #%d"
1163
1164 #: handler.c:1471
1165 #, c-format
1166 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1167 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kodning: %s, Storlek: %s --]\n"
1168
1169 #: handler.c:1534
1170 #, c-format
1171 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1172 msgstr "[-- Automatisk visning med %s --]\n"
1173
1174 #: handler.c:1535
1175 #, c-format
1176 msgid "Invoking autoview command: %s"
1177 msgstr "Kommando för automatisk visning: %s"
1178
1179 #: handler.c:1567
1180 #, c-format
1181 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1182 msgstr "[-- Kan inte köra %s. --]\n"
1183
1184 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1185 #, c-format
1186 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1187 msgstr "[-- Automatisk visning av standardfel gällande %s --]\n"
1188
1189 #: handler.c:1643
1190 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1191 msgstr ""
1192 "[-- Fel: \"message/external-body\" har ingen åtkomsttypsparameter --]\n"
1193
1194 #: handler.c:1662
1195 #, c-format
1196 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1197 msgstr "[-- Den här %s/%s bilagan "
1198
1199 #: handler.c:1669
1200 #, c-format
1201 msgid "(size %s bytes) "
1202 msgstr "(storlek %s byte)"
1203
1204 #: handler.c:1671
1205 msgid "has been deleted --]\n"
1206 msgstr "har raderats --]\n"
1207
1208 #: handler.c:1676
1209 #, c-format
1210 msgid "[-- on %s --]\n"
1211 msgstr "[-- på %s --]\n"
1212
1213 #: handler.c:1681
1214 #, c-format
1215 msgid "[-- name: %s --]\n"
1216 msgstr "[-- namn: %s --]\n"
1217
1218 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1219 #, c-format
1220 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1221 msgstr "[-- Den här %s/%s bilagan är inte inkluderad, --]\n"
1222
1223 #: handler.c:1696
1224 msgid ""
1225 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1226 "[-- expired. --]\n"
1227 msgstr ""
1228 "[-- och den indikerade externa källan har --]\n"
1229 "[-- utgått. --]\n"
1230
1231 #: handler.c:1714
1232 #, c-format
1233 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1234 msgstr "[-- och den indikerade åtkomsttypen %s stöds inte --]\n"
1235
1236 #: handler.c:1822
1237 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1238 msgstr "Fel: \"multipart/signed\" har inget protokoll."
1239
1240 #: handler.c:1832
1241 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1242 msgstr "Fel: \"multipart/encrypted\" har ingen protokollsparameter!"
1243
1244 #: handler.c:1872
1245 msgid "Unable to open temporary file!"
1246 msgstr "Kunde inte öppna tillfällig fil!"
1247
1248 #: handler.c:1933
1249 #, c-format
1250 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1251 msgstr "[-- %s/%s stöds inte "
1252
1253 #: handler.c:1938
1254 #, c-format
1255 msgid "(use '%s' to view this part)"
1256 msgstr "(använd \"%s\" för att visa den här delen)"
1257
1258 #: handler.c:1940
1259 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1260 msgstr "(\"view-attachments\" måste knytas till tangent!)"
1261
1262 #: headers.c:177
1263 #, c-format
1264 msgid "%s: unable to attach file"
1265 msgstr "%s: kunde inte bifoga fil"
1266
1267 #: help.c:282
1268 msgid "ERROR: please report this bug"
1269 msgstr "FEL: var vänlig rapportera den här buggen"
1270
1271 #: help.c:324
1272 msgid "<UNKNOWN>"
1273 msgstr "<OKÄND>"
1274
1275 #: help.c:336
1276 msgid ""
1277 "\n"
1278 "Generic bindings:\n"
1279 "\n"
1280 msgstr ""
1281 "\n"
1282 "Allmänna knytningar:\n"
1283 "\n"
1284
1285 #: help.c:340
1286 msgid ""
1287 "\n"
1288 "Unbound functions:\n"
1289 "\n"
1290 msgstr ""
1291 "\n"
1292 "Oknutna funktioner:\n"
1293 "\n"
1294
1295 #: help.c:348
1296 #, c-format
1297 msgid "Help for %s"
1298 msgstr "Hjälp för %s"
1299
1300 #: hook.c:246
1301 #, c-format
1302 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1303 msgstr "\"unhook\": Kan inte göra \"unhook *\" inifrån en \"hook\"."
1304
1305 #: hook.c:258
1306 #, c-format
1307 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1308 msgstr "\"unhook\": okänd \"hook\"-typ: %s"
1309
1310 #: hook.c:264
1311 #, c-format
1312 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1313 msgstr "\"unhook\": Kan inte ta bort en %s inifrån en %s."
1314
1315 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1316 msgid "No authenticators available"
1317 msgstr "Ingen verifieringsmetod tillgänglig"
1318
1319 #: imap/auth_anon.c:43
1320 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1321 msgstr "Verifierar (anonym)..."
1322
1323 #: imap/auth_anon.c:73
1324 msgid "Anonymous authentication failed."
1325 msgstr "Anonym verifiering misslyckades."
1326
1327 #: imap/auth_cram.c:48
1328 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1329 msgstr "Verifierar (CRAM-MD5)..."
1330
1331 #: imap/auth_cram.c:128
1332 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1333 msgstr "CRAM-MD5-verifiering misslyckades."
1334
1335 #. now begin login
1336 #: imap/auth_gss.c:105
1337 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1338 msgstr "Verifierar (GSSAPI)..."
1339
1340 #: imap/auth_gss.c:268
1341 msgid "GSSAPI authentication failed."
1342 msgstr "GSSAPI-verifiering misslyckades."
1343
1344 #: imap/auth_login.c:38
1345 msgid "LOGIN disabled on this server."
1346 msgstr "LOGIN inaktiverat på den här servern."
1347
1348 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1349 msgid "Logging in..."
1350 msgstr "Loggar in..."
1351
1352 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1353 msgid "Login failed."
1354 msgstr "Inloggning misslyckades."
1355
1356 #: imap/auth_sasl.c:116
1357 #, c-format
1358 msgid "Authenticating (%s)..."
1359 msgstr "Verifierar (%s)..."
1360
1361 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1362 msgid "SASL authentication failed."
1363 msgstr "SASL-verifiering misslyckades."
1364
1365 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:542
1366 #, c-format
1367 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1368 msgstr "%s är en ogiltig IMAP-sökväg"
1369
1370 #: imap/browse.c:85
1371 msgid "Getting namespaces..."
1372 msgstr "Hämtar namnrymder..."
1373
1374 #: imap/browse.c:94
1375 msgid "Getting folder list..."
1376 msgstr "Hämtar folderlista..."
1377
1378 #: imap/browse.c:223
1379 msgid "No such folder"
1380 msgstr "Ingen sådan folder"
1381
1382 #: imap/browse.c:281
1383 msgid "Create mailbox: "
1384 msgstr "Skapa brevlåda: "
1385
1386 #: imap/browse.c:286
1387 msgid "Mailbox must have a name."
1388 msgstr "Brevlådan måste ha ett namn."
1389
1390 #: imap/browse.c:294
1391 msgid "Mailbox created."
1392 msgstr "Brevlåda skapad."
1393
1394 #: imap/command.c:294
1395 msgid "Mailbox closed"
1396 msgstr "Brevlåda stängd."
1397
1398 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1399 #. * than we previously saw
1400 #.
1401 #: imap/command.c:336
1402 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1403 msgstr "Fatalt fel. Meddelandeantalet är ur synk!"
1404
1405 #: imap/imap.c:151
1406 #, c-format
1407 msgid "Closing connection to %s..."
1408 msgstr "Stänger anslutning till %s..."
1409
1410 #: imap/imap.c:311
1411 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1412 msgstr "Den här IMAP-servern är uråldrig. Mutt fungerar inte med den."
1413
1414 #: imap/imap.c:402
1415 #, c-format
1416 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1417 msgstr "Oväntat svar mottaget från server: %s"
1418
1419 #: imap/imap.c:422 pop_lib.c:284
1420 msgid "Secure connection with TLS?"
1421 msgstr "Säker anslutning med TLS?"
1422
1423 #: imap/imap.c:435 pop_lib.c:308
1424 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1425 msgstr "Kunde inte förhandla fram TLS-anslutning"
1426
1427 #: imap/imap.c:573
1428 #, c-format
1429 msgid "Selecting %s..."
1430 msgstr "Väljer %s..."
1431
1432 #: imap/imap.c:709
1433 msgid "Error opening mailbox"
1434 msgstr "Fel vid öppning av brevlåda"
1435
1436 #. STATUS not supported
1437 #: imap/imap.c:763
1438 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1439 msgstr "Kunde inte lägga till IMAP-brevlådor på den här servern."
1440
1441 #. command failed cause folder doesn't exist
1442 #: imap/imap.c:772 imap/message.c:720 muttlib.c:1234
1443 #, c-format
1444 msgid "Create %s?"
1445 msgstr "Skapa %s?"
1446
1447 #: imap/imap.c:958 pop.c:465
1448 #, c-format
1449 msgid "Marking %d messages deleted..."
1450 msgstr "Märker %d meddelanden som raderade..."
1451
1452 #: imap/imap.c:967
1453 msgid "Expunge failed"
1454 msgstr "Radering misslyckades"
1455
1456 #: imap/imap.c:982
1457 #, c-format
1458 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1459 msgstr "Sparar statusflaggor för meddelanden... [%d/%d]"
1460
1461 #: imap/imap.c:1066
1462 msgid "Expunging messages from server..."
1463 msgstr "Raderar meddelanden från server..."
1464
1465 #: imap/imap.c:1071
1466 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1467 msgstr "imap_sync_mailbox: EXPUNGE misslyckades"
1468
1469 #: imap/imap.c:1105
1470 msgid "CLOSE failed"
1471 msgstr "CLOSE misslyckades"
1472
1473 #: imap/imap.c:1348
1474 msgid "Bad mailbox name"
1475 msgstr "Dåligt namn på brevlåda"
1476
1477 #: imap/imap.c:1360
1478 #, c-format
1479 msgid "Subscribing to %s..."
1480 msgstr "Prenumererar på %s..."
1481
1482 #: imap/imap.c:1362
1483 #, c-format
1484 msgid "Unsubscribing to %s..."
1485 msgstr "Avslutar prenumeration på %s..."
1486
1487 #. Unable to fetch headers for lower versions
1488 #: imap/message.c:94
1489 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1490 msgstr "Kunde inte hämta huvuden från den versionen av IMAP-servern."
1491
1492 #: imap/message.c:107
1493 #, c-format
1494 msgid "Could not create temporary file %s"
1495 msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil %s"
1496
1497 #: imap/message.c:134
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1500 msgstr "Hämtar meddelandehuvuden... [%d/%d]"
1501
1502 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1503 #, c-format
1504 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1505 msgstr "Hämtar meddelandehuvuden... [%d/%d]"
1506
1507 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1508 msgid "Fetching message..."
1509 msgstr "Hämtar meddelande..."
1510
1511 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1512 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1513 msgstr "Brevindexet är fel. Försök att öppna brevlådan igen."
1514
1515 #: imap/message.c:586
1516 msgid "Uploading message ..."
1517 msgstr "Laddar upp meddelande ..."
1518
1519 #: imap/message.c:696
1520 #, c-format
1521 msgid "Copying %d messages to %s..."
1522 msgstr "Kopierar %d meddelanden till %s..."
1523
1524 #: imap/message.c:700
1525 #, c-format
1526 msgid "Copying message %d to %s..."
1527 msgstr "Kopierar meddelande %d till %s..."
1528
1529 #: imap/util.c:241
1530 msgid "Continue?"
1531 msgstr "Fortsätt?"
1532
1533 #: init.c:385
1534 #, c-format
1535 msgid "Bad regexp: %s"
1536 msgstr "Dåligt reguljärt uttryck: %s"
1537
1538 #: init.c:678
1539 msgid "spam: no matching pattern"
1540 msgstr "spam: inget matchande mönster"
1541
1542 #: init.c:680
1543 msgid "nospam: no matching pattern"
1544 msgstr "nospam: inget matchande mönster"
1545
1546 #: init.c:883
1547 msgid "alias: no address"
1548 msgstr "alias: ingen adress"
1549
1550 #: init.c:928
1551 #, c-format
1552 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1553 msgstr "Varning: Dåligt IDN \"%s\" i alias \"%s\".\n"
1554
1555 #: init.c:1006
1556 msgid "invalid header field"
1557 msgstr "ogiltigt huvudfält"
1558
1559 #: init.c:1059
1560 #, c-format
1561 msgid "%s: unknown sorting method"
1562 msgstr "%s: okänd sorteringsmetod"
1563
1564 #: init.c:1169
1565 #, c-format
1566 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1567 msgstr "mutt_restore_default(%s): fel i reguljärt uttryck: %s\n"
1568
1569 #: init.c:1234
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: unknown variable"
1572 msgstr "%s: okänd variabel"
1573
1574 #: init.c:1243
1575 #, c-format
1576 msgid "prefix is illegal with reset"
1577 msgstr "prefix är otillåtet med \"reset\""
1578
1579 #: init.c:1249
1580 #, c-format
1581 msgid "value is illegal with reset"
1582 msgstr "värde är otillåtet med \"reset\""
1583
1584 #: init.c:1288
1585 #, c-format
1586 msgid "%s is set"
1587 msgstr "%s är satt"
1588
1589 #: init.c:1288
1590 #, c-format
1591 msgid "%s is unset"
1592 msgstr "%s är inte satt"
1593
1594 #: init.c:1478
1595 #, c-format
1596 msgid "%s: invalid mailbox type"
1597 msgstr "%s: ogiltig typ av brevlåda"
1598
1599 #: init.c:1503 init.c:1548
1600 #, c-format
1601 msgid "%s: invalid value"
1602 msgstr "%s: ogiltigt värde"
1603
1604 #: init.c:1589
1605 #, c-format
1606 msgid "%s: Unknown type."
1607 msgstr "%s: Okänd typ."
1608
1609 #: init.c:1615
1610 #, c-format
1611 msgid "%s: unknown type"
1612 msgstr "%s: okänd typ"
1613
1614 #: init.c:1674
1615 #, c-format
1616 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1617 msgstr "Fel i %s, rad %d: %s"
1618
1619 #. the muttrc source keyword
1620 #: init.c:1697
1621 #, c-format
1622 msgid "source: errors in %s"
1623 msgstr "source: fel i %s"
1624
1625 #: init.c:1698
1626 #, c-format
1627 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1628 msgstr "source: läsningen avbruten pga för många fel i %s"
1629
1630 #: init.c:1712
1631 #, c-format
1632 msgid "source: error at %s"
1633 msgstr "source: fel vid %s"
1634
1635 #: init.c:1717
1636 msgid "source: too many arguments"
1637 msgstr "source: för många parametrar"
1638
1639 #: init.c:1768
1640 #, c-format
1641 msgid "%s: unknown command"
1642 msgstr "%s: okänt kommando"
1643
1644 #: init.c:2157
1645 #, c-format
1646 msgid "Error in command line: %s\n"
1647 msgstr "Fel i kommandorad: %s\n"
1648
1649 #: init.c:2206
1650 msgid "unable to determine home directory"
1651 msgstr "kunde inte avgöra hemkatalog"
1652
1653 #: init.c:2214
1654 msgid "unable to determine username"
1655 msgstr "kunde inte avgöra användarnamn"
1656
1657 #: keymap.c:463
1658 msgid "Macro loop detected."
1659 msgstr "Oändlig slinga i macro upptäckt."
1660
1661 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1662 msgid "Key is not bound."
1663 msgstr "Tangent är inte knuten."
1664
1665 #: keymap.c:685
1666 #, c-format
1667 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1668 msgstr "Tangent är inte knuten. Tryck \"%s\" för hjälp."
1669
1670 #: keymap.c:696
1671 msgid "push: too many arguments"
1672 msgstr "push: för många parametrar"
1673
1674 #: keymap.c:726
1675 #, c-format
1676 msgid "%s: no such menu"
1677 msgstr "%s: ingen sådan meny"
1678
1679 #: keymap.c:741
1680 msgid "null key sequence"
1681 msgstr "tom tangentsekvens"
1682
1683 #: keymap.c:828
1684 msgid "bind: too many arguments"
1685 msgstr "bind: för många parametrar"
1686
1687 #: keymap.c:851
1688 #, c-format
1689 msgid "%s: no such function in map"
1690 msgstr "%s: ingen sådan funktion i tabell"
1691
1692 #: keymap.c:875
1693 msgid "macro: empty key sequence"
1694 msgstr "macro: tom tangentsekvens"
1695
1696 #: keymap.c:886
1697 msgid "macro: too many arguments"
1698 msgstr "macro: för många parametrar"
1699
1700 #: keymap.c:922
1701 msgid "exec: no arguments"
1702 msgstr "exec: inga parametrar"
1703
1704 #: keymap.c:942
1705 #, c-format
1706 msgid "%s: no such function"
1707 msgstr "%s: ingen sådan funktion"
1708
1709 #: keymap.c:963
1710 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1711 msgstr "Ange nycklar (^G för att avbryta): "
1712
1713 #: keymap.c:968
1714 #, c-format
1715 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1716 msgstr "Tecken = %s, Oktal = %o, Decimal = %d"
1717
1718 #: keymap_alldefs.h:5
1719 msgid "null operation"
1720 msgstr "effektlös operation"
1721
1722 #: keymap_alldefs.h:6
1723 msgid "end of conditional execution (noop)"
1724 msgstr "slut på villkorlig exekvering (noop)"
1725
1726 #: keymap_alldefs.h:7
1727 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1728 msgstr "tvinga visning av bilagor med \"mailcap\""
1729
1730 #: keymap_alldefs.h:8
1731 msgid "view attachment as text"
1732 msgstr "visa bilaga som text"
1733
1734 #: keymap_alldefs.h:9
1735 msgid "Toggle display of subparts"
1736 msgstr "Växla visning av underdelar"
1737
1738 #: keymap_alldefs.h:10
1739 msgid "move to the bottom of the page"
1740 msgstr "flytta till slutet av sidan"
1741
1742 #: keymap_alldefs.h:11
1743 msgid "remail a message to another user"
1744 msgstr "återsänd ett meddelande till en annan användare"
1745
1746 #: keymap_alldefs.h:12
1747 msgid "select a new file in this directory"
1748 msgstr "välj en ny fil i den här katalogen"
1749
1750 #: keymap_alldefs.h:13
1751 msgid "view file"
1752 msgstr "visa fil"
1753
1754 #: keymap_alldefs.h:14
1755 msgid "display the currently selected file's name"
1756 msgstr "visa namnet på den valda filen"
1757
1758 #: keymap_alldefs.h:15
1759 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1760 msgstr "prenumerera på aktuell brevlåda (endast IMAP)"
1761
1762 #: keymap_alldefs.h:16
1763 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1764 msgstr "avsluta prenumereration på aktuell brevlåda (endast IMAP)"
1765
1766 #: keymap_alldefs.h:17
1767 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1768 msgstr "växla vy av alla/prenumererade brevlådor (endast IMAP)"
1769
1770 #: keymap_alldefs.h:18
1771 msgid "list mailboxes with new mail"
1772 msgstr "lista brevlådor med nya brev"
1773
1774 #: keymap_alldefs.h:19
1775 msgid "change directories"
1776 msgstr "byt kataloger"
1777
1778 #: keymap_alldefs.h:20
1779 msgid "check mailboxes for new mail"
1780 msgstr "kolla brevlådor efter nya brev"
1781
1782 #: keymap_alldefs.h:21
1783 msgid "attach a file(s) to this message"
1784 msgstr "bifoga fil(er) till det här meddelandet"
1785
1786 #: keymap_alldefs.h:22
1787 msgid "attach message(s) to this message"
1788 msgstr "bifoga meddelande(n) till det här meddelandet"
1789
1790 #: keymap_alldefs.h:23
1791 msgid "edit the BCC list"
1792 msgstr "redigera BCC-listan"
1793
1794 #: keymap_alldefs.h:24
1795 msgid "edit the CC list"
1796 msgstr "redigera CC-listan"
1797
1798 #: keymap_alldefs.h:25
1799 msgid "edit attachment description"
1800 msgstr "redigera bilagabeskrivning"
1801
1802 #: keymap_alldefs.h:26
1803 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1804 msgstr "redigera transportkodning för bilagan"
1805
1806 #: keymap_alldefs.h:27
1807 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1808 msgstr "ange en fil att spara en kopia av det här meddelandet till"
1809
1810 #: keymap_alldefs.h:28
1811 msgid "edit the file to be attached"
1812 msgstr "redigera filen som ska bifogas"
1813
1814 #: keymap_alldefs.h:29
1815 msgid "edit the from field"
1816 msgstr "redigera avsändarfältet"
1817
1818 #: keymap_alldefs.h:30
1819 msgid "edit the message with headers"
1820 msgstr "redigera meddelandet med huvuden"
1821
1822 #: keymap_alldefs.h:31
1823 msgid "edit the message"
1824 msgstr "redigera meddelandet"
1825
1826 #: keymap_alldefs.h:32
1827 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1828 msgstr "redigera bilaga med \"mailcap\"-posten"
1829
1830 #: keymap_alldefs.h:33
1831 msgid "edit the Reply-To field"
1832 msgstr "redigera Reply-To-fältet"
1833
1834 #: keymap_alldefs.h:34
1835 msgid "edit the subject of this message"
1836 msgstr "redigera ärendet på det här meddelandet"
1837
1838 #: keymap_alldefs.h:35
1839 msgid "edit the TO list"
1840 msgstr "redigera TO-listan"
1841
1842 #: keymap_alldefs.h:36
1843 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1844 msgstr "skapa en ny brevlåda (endast IMAP)"
1845
1846 #: keymap_alldefs.h:37
1847 msgid "edit attachment content type"
1848 msgstr "redigera \"content type\" för bilaga"
1849
1850 #: keymap_alldefs.h:38
1851 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1852 msgstr "hämta en tillfällig kopia av en bilaga"
1853
1854 #: keymap_alldefs.h:39
1855 msgid "run ispell on the message"
1856 msgstr "kör ispell på meddelandet"
1857
1858 #: keymap_alldefs.h:40
1859 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1860 msgstr "komponera ny bilaga med \"mailcap\"-post"
1861
1862 #: keymap_alldefs.h:41
1863 msgid "toggle recoding of this attachment"
1864 msgstr "växla omkodning av den här bilagan"
1865
1866 #: keymap_alldefs.h:42
1867 msgid "save this message to send later"
1868 msgstr "spara det här meddelandet för att skicka senare"
1869
1870 #: keymap_alldefs.h:43
1871 msgid "rename/move an attached file"
1872 msgstr "byt namn på/flytta en bifogad fil"
1873
1874 #: keymap_alldefs.h:44
1875 msgid "send the message"
1876 msgstr "skicka meddelandet"
1877
1878 #: keymap_alldefs.h:45
1879 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1880 msgstr "växla dispositionen mellan integrerat/bifogat"
1881
1882 #: keymap_alldefs.h:46
1883 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1884 msgstr "växla huruvida fil ska tas bort efter att den har sänts"
1885
1886 #: keymap_alldefs.h:47
1887 msgid "update an attachment's encoding info"
1888 msgstr "uppdatera en bilagas kodningsinformation"
1889
1890 #: keymap_alldefs.h:48
1891 msgid "write the message to a folder"
1892 msgstr "skriv meddelandet till en folder"
1893
1894 #: keymap_alldefs.h:49
1895 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1896 msgstr "kopiera ett meddelande till en fil/brevlåda"
1897
1898 #: keymap_alldefs.h:50
1899 msgid "create an alias from a message sender"
1900 msgstr "skapa ett alias från ett meddelandes avsändare"
1901
1902 #: keymap_alldefs.h:51
1903 msgid "move entry to bottom of screen"
1904 msgstr "flytta post till slutet av skärmen"
1905
1906 #: keymap_alldefs.h:52
1907 msgid "move entry to middle of screen"
1908 msgstr "flytta post till mitten av skärmen"
1909
1910 #: keymap_alldefs.h:53
1911 msgid "move entry to top of screen"
1912 msgstr "flytta post till början av skärmen"
1913
1914 #: keymap_alldefs.h:54
1915 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1916 msgstr "skapa avkodad (text/plain) kopia"
1917
1918 #: keymap_alldefs.h:55
1919 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1920 msgstr "skapa avkodad kopia (text/plain) och radera"
1921
1922 #: keymap_alldefs.h:56
1923 msgid "delete the current entry"
1924 msgstr "radera den aktuella posten"
1925
1926 #: keymap_alldefs.h:57
1927 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1928 msgstr "radera den aktuella brevlådan (endast för IMAP)"
1929
1930 #: keymap_alldefs.h:58
1931 msgid "delete all messages in subthread"
1932 msgstr "radera alla meddelanden i undertråd"
1933
1934 #: keymap_alldefs.h:59
1935 msgid "delete all messages in thread"
1936 msgstr "radera alla meddelanden i tråd"
1937
1938 #: keymap_alldefs.h:60
1939 msgid "display full address of sender"
1940 msgstr "visa hela avsändarens adress"
1941
1942 #: keymap_alldefs.h:61
1943 msgid "display message and toggle header weeding"
1944 msgstr "visa meddelande och växla rensning av huvud"
1945
1946 #: keymap_alldefs.h:62
1947 msgid "display a message"
1948 msgstr "visa ett meddelande"
1949
1950 #: keymap_alldefs.h:63
1951 msgid "edit the raw message"
1952 msgstr "ändra i meddelandet"
1953
1954 #: keymap_alldefs.h:64
1955 msgid "delete the char in front of the cursor"
1956 msgstr "radera tecknet före markören"
1957
1958 #: keymap_alldefs.h:65
1959 msgid "move the cursor one character to the left"
1960 msgstr "flytta markören ett tecken till vänster"
1961
1962 #: keymap_alldefs.h:66
1963 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
1964 msgstr "flytta markören till början av ordet"
1965
1966 #: keymap_alldefs.h:67
1967 msgid "jump to the beginning of the line"
1968 msgstr "hoppa till början av raden"
1969
1970 #: keymap_alldefs.h:68
1971 msgid "cycle among incoming mailboxes"
1972 msgstr "rotera bland inkomna brevlådor"
1973
1974 #: keymap_alldefs.h:69
1975 msgid "complete filename or alias"
1976 msgstr "komplettera filnamn eller alias"
1977
1978 #: keymap_alldefs.h:70
1979 msgid "complete address with query"
1980 msgstr "komplettera adress med fråga"
1981
1982 #: keymap_alldefs.h:71
1983 msgid "delete the char under the cursor"
1984 msgstr "radera tecknet under markören"
1985
1986 #: keymap_alldefs.h:72
1987 msgid "jump to the end of the line"
1988 msgstr "hoppa till slutet av raden"
1989
1990 #: keymap_alldefs.h:73
1991 msgid "move the cursor one character to the right"
1992 msgstr "flytta markören ett tecken till höger"
1993
1994 #: keymap_alldefs.h:74
1995 msgid "move the cursor to the end of the word"
1996 msgstr "flytta markören till slutet av ordet"
1997
1998 #: keymap_alldefs.h:75
1999 msgid "scroll down through the history list"
2000 msgstr "rulla ner genom historielistan"
2001
2002 #: keymap_alldefs.h:76
2003 msgid "scroll up through the history list"
2004 msgstr "rulla upp genom historielistan"
2005
2006 #: keymap_alldefs.h:77
2007 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2008 msgstr "radera tecknen från markören till slutet på raden"
2009
2010 #: keymap_alldefs.h:78
2011 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2012 msgstr "radera tecknen från markören till slutet på ordet"
2013
2014 #: keymap_alldefs.h:79
2015 msgid "delete all chars on the line"
2016 msgstr "radera alla tecken på raden"
2017
2018 #: keymap_alldefs.h:80
2019 msgid "delete the word in front of the cursor"
2020 msgstr "radera ordet framför markören"
2021
2022 #: keymap_alldefs.h:81
2023 msgid "quote the next typed key"
2024 msgstr "citera nästa tryckta tangent"
2025
2026 #: keymap_alldefs.h:82
2027 msgid "transpose character under cursor with previous"
2028 msgstr "byt tecknet under markören med föregående"
2029
2030 #: keymap_alldefs.h:83
2031 msgid "capitalize the word"
2032 msgstr "skriv ordet med versaler"
2033
2034 #: keymap_alldefs.h:84
2035 msgid "convert the word to lower case"
2036 msgstr "konvertera ordet till gemener"
2037
2038 #: keymap_alldefs.h:85
2039 msgid "convert the word to upper case"
2040 msgstr "konvertera ordet till versaler"
2041
2042 #: keymap_alldefs.h:86
2043 msgid "enter a muttrc command"
2044 msgstr "ange ett muttrc-kommando"
2045
2046 #: keymap_alldefs.h:87
2047 msgid "enter a file mask"
2048 msgstr "ange en filmask"
2049
2050 #: keymap_alldefs.h:88
2051 msgid "exit this menu"
2052 msgstr "avsluta den här menyn"
2053
2054 #: keymap_alldefs.h:89
2055 msgid "filter attachment through a shell command"
2056 msgstr "filtrera bilaga genom ett skalkommando"
2057
2058 #: keymap_alldefs.h:90
2059 msgid "move to the first entry"
2060 msgstr "flytta till den första posten"
2061
2062 #: keymap_alldefs.h:91
2063 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2064 msgstr "växla ett meddelandes \"important\"-flagga"
2065
2066 #: keymap_alldefs.h:92
2067 msgid "forward a message with comments"
2068 msgstr "vidarebefordra ett meddelande med kommentarer"
2069
2070 #: keymap_alldefs.h:93
2071 msgid "select the current entry"
2072 msgstr "välj den aktuella posten"
2073
2074 #: keymap_alldefs.h:94
2075 msgid "reply to all recipients"
2076 msgstr "svara till alla mottagare"
2077
2078 #: keymap_alldefs.h:95
2079 msgid "scroll down 1/2 page"
2080 msgstr "rulla ner en halv sida"
2081
2082 #: keymap_alldefs.h:96
2083 msgid "scroll up 1/2 page"
2084 msgstr "rulla upp en halv sida"
2085
2086 #: keymap_alldefs.h:97
2087 msgid "this screen"
2088 msgstr "den här skärmen"
2089
2090 #: keymap_alldefs.h:98
2091 msgid "jump to an index number"
2092 msgstr "hoppa till ett indexnummer"
2093
2094 #: keymap_alldefs.h:99
2095 msgid "move to the last entry"
2096 msgstr "flytta till den sista posten"
2097
2098 #: keymap_alldefs.h:100
2099 msgid "reply to specified mailing list"
2100 msgstr "svara till angiven sändlista"
2101
2102 #: keymap_alldefs.h:101
2103 msgid "execute a macro"
2104 msgstr "kör ett makro"
2105
2106 #: keymap_alldefs.h:102
2107 msgid "compose a new mail message"
2108 msgstr "komponera ett nytt brevmeddelande"
2109
2110 #: keymap_alldefs.h:103
2111 msgid "open a different folder"
2112 msgstr "öppna en annan folder"
2113
2114 #: keymap_alldefs.h:104
2115 msgid "open a different folder in read only mode"
2116 msgstr "öppna en annan folder i skrivskyddat läge"
2117
2118 #: keymap_alldefs.h:105
2119 msgid "clear a status flag from a message"
2120 msgstr "rensa en statusflagga från ett meddelande"
2121
2122 #: keymap_alldefs.h:106
2123 msgid "delete messages matching a pattern"
2124 msgstr "radera meddelanden som matchar ett mönster"
2125
2126 #: keymap_alldefs.h:107
2127 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2128 msgstr "tvinga hämtning av brev från IMAP-server"
2129
2130 #: keymap_alldefs.h:108
2131 msgid "retrieve mail from POP server"
2132 msgstr "hämta brev från POP-server"
2133
2134 #: keymap_alldefs.h:109
2135 msgid "move to the first message"
2136 msgstr "flytta till det första meddelandet"
2137
2138 #: keymap_alldefs.h:110
2139 msgid "move to the last message"
2140 msgstr "flytta till det sista meddelandet"
2141
2142 #: keymap_alldefs.h:111
2143 msgid "show only messages matching a pattern"
2144 msgstr "visa endast meddelanden som matchar ett mönster"
2145
2146 #: keymap_alldefs.h:112
2147 msgid "jump to the next new message"
2148 msgstr "hoppa till nästa nya meddelande"
2149
2150 #: keymap_alldefs.h:113
2151 msgid "jump to the next new or unread message"
2152 msgstr "hoppa till nästa nya eller olästa meddelande"
2153
2154 #: keymap_alldefs.h:114
2155 msgid "jump to the next subthread"
2156 msgstr "hoppa till nästa undertråd"
2157
2158 #: keymap_alldefs.h:115
2159 msgid "jump to the next thread"
2160 msgstr "hoppa till nästa tråd"
2161
2162 #: keymap_alldefs.h:116
2163 msgid "move to the next undeleted message"
2164 msgstr "flytta till nästa icke raderade meddelande"
2165
2166 #: keymap_alldefs.h:117
2167 msgid "jump to the next unread message"
2168 msgstr "hoppa till nästa olästa meddelande"
2169
2170 #: keymap_alldefs.h:118
2171 msgid "jump to parent message in thread"
2172 msgstr "hoppa till första meddelandet i tråden"
2173
2174 #: keymap_alldefs.h:119
2175 msgid "jump to previous thread"
2176 msgstr "hoppa till föregående tråd"
2177
2178 #: keymap_alldefs.h:120
2179 msgid "jump to previous subthread"
2180 msgstr "hoppa till föregående undertråd"
2181
2182 #: keymap_alldefs.h:121
2183 msgid "move to the previous undeleted message"
2184 msgstr "flytta till föregående icke raderade meddelande"
2185
2186 #: keymap_alldefs.h:122
2187 msgid "jump to the previous new message"
2188 msgstr "hoppa till föregående nya meddelande"
2189
2190 #: keymap_alldefs.h:123
2191 msgid "jump to the previous new or unread message"
2192 msgstr "hoppa till föregående nya eller olästa meddelande"
2193
2194 #: keymap_alldefs.h:124
2195 msgid "jump to the previous unread message"
2196 msgstr "hoppa till föregående olästa meddelande"
2197
2198 #: keymap_alldefs.h:125
2199 msgid "mark the current thread as read"
2200 msgstr "märk den aktuella tråden som läst"
2201
2202 #: keymap_alldefs.h:126
2203 msgid "mark the current subthread as read"
2204 msgstr "märk den aktuella undertråden som läst"
2205
2206 #: keymap_alldefs.h:127
2207 msgid "set a status flag on a message"
2208 msgstr "sätt en statusflagga på ett meddelande"
2209
2210 #: keymap_alldefs.h:128
2211 msgid "save changes to mailbox"
2212 msgstr "spara ändringar till brevlåda"
2213
2214 #: keymap_alldefs.h:129
2215 msgid "tag messages matching a pattern"
2216 msgstr "märk meddelanden som matchar ett mönster"
2217
2218 #: keymap_alldefs.h:130
2219 msgid "undelete messages matching a pattern"
2220 msgstr "återställ meddelanden som matchar ett mönster"
2221
2222 #: keymap_alldefs.h:131
2223 msgid "untag messages matching a pattern"
2224 msgstr "avmarkera meddelanden som matchar ett mönster"
2225
2226 #: keymap_alldefs.h:132
2227 msgid "move to the middle of the page"
2228 msgstr "flytta till mitten av sidan"
2229
2230 #: keymap_alldefs.h:133
2231 msgid "move to the next entry"
2232 msgstr "flytta till nästa post"
2233
2234 #: keymap_alldefs.h:134
2235 msgid "scroll down one line"
2236 msgstr "rulla ner en rad"
2237
2238 #: keymap_alldefs.h:135
2239 msgid "move to the next page"
2240 msgstr "flytta till nästa sida"
2241
2242 #: keymap_alldefs.h:136
2243 msgid "jump to the bottom of the message"
2244 msgstr "hoppa till slutet av meddelandet"
2245
2246 #: keymap_alldefs.h:137
2247 msgid "toggle display of quoted text"
2248 msgstr "växla visning av citerad text"
2249
2250 #: keymap_alldefs.h:138
2251 msgid "skip beyond quoted text"
2252 msgstr "hoppa över citerad text"
2253
2254 #: keymap_alldefs.h:139
2255 msgid "jump to the top of the message"
2256 msgstr "hoppa till början av meddelandet"
2257
2258 #: keymap_alldefs.h:140
2259 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2260 msgstr "skicka meddelandet/bilagan genom rör till ett skalkommando"
2261
2262 #: keymap_alldefs.h:141
2263 msgid "move to the previous entry"
2264 msgstr "flytta till föregående post"
2265
2266 #: keymap_alldefs.h:142
2267 msgid "scroll up one line"
2268 msgstr "rulla upp en rad"
2269
2270 #: keymap_alldefs.h:143
2271 msgid "move to the previous page"
2272 msgstr "flytta till föregående sida"
2273
2274 #: keymap_alldefs.h:144
2275 msgid "print the current entry"
2276 msgstr "skriv ut den aktuella posten"
2277
2278 #: keymap_alldefs.h:145
2279 msgid "query external program for addresses"
2280 msgstr "fråga ett externt program efter adresser"
2281
2282 #: keymap_alldefs.h:146
2283 msgid "append new query results to current results"
2284 msgstr "lägg till nya förfrågningsresultat till aktuellt resultat"
2285
2286 #: keymap_alldefs.h:147
2287 msgid "save changes to mailbox and quit"
2288 msgstr "spara ändringar till brevlåda och avsluta"
2289
2290 #: keymap_alldefs.h:148
2291 msgid "recall a postponed message"
2292 msgstr "återkalla ett uppskjutet meddelande"
2293
2294 #: keymap_alldefs.h:149
2295 msgid "clear and redraw the screen"
2296 msgstr "rensa och rita om skärmen"
2297
2298 #: keymap_alldefs.h:150
2299 msgid "{internal}"
2300 msgstr "{internt}"
2301
2302 #: keymap_alldefs.h:151
2303 msgid "reply to a message"
2304 msgstr "svara på ett meddelande"
2305
2306 #: keymap_alldefs.h:152
2307 msgid "use the current message as a template for a new one"
2308 msgstr "använd det aktuella meddelande som en mall för ett nytt"
2309
2310 #: keymap_alldefs.h:153
2311 msgid "save message/attachment to a file"
2312 msgstr "spara meddelande/bilaga till fil"
2313
2314 #: keymap_alldefs.h:154
2315 msgid "search for a regular expression"
2316 msgstr "sök efter ett reguljärt uttryck"
2317
2318 #: keymap_alldefs.h:155
2319 msgid "search backwards for a regular expression"
2320 msgstr "sök bakåt efter ett reguljärt uttryck"
2321
2322 #: keymap_alldefs.h:156
2323 msgid "search for next match"
2324 msgstr "sök efter nästa matchning"
2325
2326 #: keymap_alldefs.h:157
2327 msgid "search for next match in opposite direction"
2328 msgstr "sök efter nästa matchning i motsatt riktning"
2329
2330 #: keymap_alldefs.h:158
2331 msgid "toggle search pattern coloring"
2332 msgstr "växla färg på sökmönster"
2333
2334 #: keymap_alldefs.h:159
2335 msgid "invoke a command in a subshell"
2336 msgstr "starta ett kommando i ett underskal"
2337
2338 #: keymap_alldefs.h:160
2339 msgid "sort messages"
2340 msgstr "sortera meddelanden"
2341
2342 #: keymap_alldefs.h:161
2343 msgid "sort messages in reverse order"
2344 msgstr "sortera meddelanden i omvänd ordning"
2345
2346 #: keymap_alldefs.h:162
2347 msgid "tag the current entry"
2348 msgstr "märk den aktuella posten"
2349
2350 #: keymap_alldefs.h:163
2351 msgid "apply next function to tagged messages"
2352 msgstr "applicera nästa funktion på märkta meddelanden"
2353
2354 #: keymap_alldefs.h:164
2355 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2356 msgstr "applicera nästa funktion ENDAST på märkta meddelanden"
2357
2358 #: keymap_alldefs.h:165
2359 msgid "tag the current subthread"
2360 msgstr "märk den aktuella undertråden"
2361
2362 #: keymap_alldefs.h:166
2363 msgid "tag the current thread"
2364 msgstr "märk den aktuella tråden"
2365
2366 #: keymap_alldefs.h:167
2367 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2368 msgstr "växla ett meddelandes \"nytt\" flagga"
2369
2370 #: keymap_alldefs.h:168
2371 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2372 msgstr "växla huruvida brevlådan ska skrivas om"
2373
2374 #: keymap_alldefs.h:169
2375 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2376 msgstr "växla bläddring över brevlådor eller alla filer"
2377
2378 #: keymap_alldefs.h:170
2379 msgid "move to the top of the page"
2380 msgstr "flytta till början av sidan"
2381
2382 #: keymap_alldefs.h:171
2383 msgid "undelete the current entry"
2384 msgstr "återställ den aktuella posten"
2385
2386 #: keymap_alldefs.h:172
2387 msgid "undelete all messages in thread"
2388 msgstr "återställ all meddelanden i tråd"
2389
2390 #: keymap_alldefs.h:173
2391 msgid "undelete all messages in subthread"
2392 msgstr "återställ alla meddelanden i undertråd"
2393
2394 #: keymap_alldefs.h:174
2395 msgid "show the Mutt version number and date"
2396 msgstr "visa Mutts versionsnummer och datum"
2397
2398 #: keymap_alldefs.h:175
2399 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2400 msgstr "visa bilaga med \"mailcap\"-posten om nödvändigt"
2401
2402 #: keymap_alldefs.h:176
2403 msgid "show MIME attachments"
2404 msgstr "visa MIME-bilagor"
2405
2406 #: keymap_alldefs.h:177
2407 msgid "display the keycode for a key press"
2408 msgstr "visa tangentkoden för en tangenttryckning"
2409
2410 #: keymap_alldefs.h:178
2411 msgid "show currently active limit pattern"
2412 msgstr "visa aktivt begränsningsmönster"
2413
2414 #: keymap_alldefs.h:179
2415 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2416 msgstr "komprimera/expandera aktuell tråd"
2417
2418 #: keymap_alldefs.h:180
2419 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2420 msgstr "komprimera/expandera alla trådar"
2421
2422 #: keymap_alldefs.h:181
2423 msgid "attach a PGP public key"
2424 msgstr "bifoga en publik nyckel (PGP)"
2425
2426 #: keymap_alldefs.h:182
2427 msgid "show PGP options"
2428 msgstr "visa PGP-flaggor"
2429
2430 #: keymap_alldefs.h:183
2431 msgid "mail a PGP public key"
2432 msgstr "skicka en publik nyckel (PGP)"
2433
2434 #: keymap_alldefs.h:184
2435 msgid "verify a PGP public key"
2436 msgstr "verifiera en publik nyckel (PGP)"
2437
2438 #: keymap_alldefs.h:185
2439 msgid "view the key's user id"
2440 msgstr "visa nyckelns användaridentitet"
2441
2442 #: keymap_alldefs.h:186
2443 msgid "check for classic pgp"
2444 msgstr "kolla efter klassisk pgp"
2445
2446 #: keymap_alldefs.h:187
2447 msgid "Accept the chain constructed"
2448 msgstr "Godkänn den konstruerade kedjan"
2449
2450 #: keymap_alldefs.h:188
2451 msgid "Append a remailer to the chain"
2452 msgstr "Lägg till en \"remailer\" till kedjan"
2453
2454 #: keymap_alldefs.h:189
2455 msgid "Insert a remailer into the chain"
2456 msgstr "Infoga en \"remailer\" i kedjan"
2457
2458 #: keymap_alldefs.h:190
2459 msgid "Delete a remailer from the chain"
2460 msgstr "Radera en \"remailer\" från kedjan"
2461
2462 #: keymap_alldefs.h:191
2463 msgid "Select the previous element of the chain"
2464 msgstr "Välj föregående element i kedjan"
2465
2466 #: keymap_alldefs.h:192
2467 msgid "Select the next element of the chain"
2468 msgstr "Välj nästa element i kedjan"
2469
2470 #: keymap_alldefs.h:193
2471 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2472 msgstr "skicka meddelandet genom en \"mixmaster remailer\" kedja"
2473
2474 #: keymap_alldefs.h:194
2475 msgid "make decrypted copy and delete"
2476 msgstr "skapa avkrypterad kopia och radera"
2477
2478 #: keymap_alldefs.h:195
2479 msgid "make decrypted copy"
2480 msgstr "skapa avkrypterad kopia"
2481
2482 #: keymap_alldefs.h:196
2483 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2484 msgstr "rensa lösenfras(er) från minnet"
2485
2486 #: keymap_alldefs.h:197
2487 msgid "extract supported public keys"
2488 msgstr "extrahera stödda publika nycklar"
2489
2490 #: keymap_alldefs.h:198
2491 msgid "show S/MIME options"
2492 msgstr "visa S/MIME-flaggor"
2493
2494 #: lib.c:64
2495 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2496 msgstr "Heltalsöverflödning -- kan inte allokera minne!"
2497
2498 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2499 msgid "Out of memory!"
2500 msgstr "Slut på minne!"
2501
2502 #: main.c:51
2503 msgid ""
2504 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2505 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2506 msgstr ""
2507 "För att kontakta utvecklarna, var vänlig skicka brev till <mutt-dev@mutt."
2508 "org>.\n"
2509 "För att rapportera ett fel, var vänlig använd verktyget flea(1).\n"
2510
2511 #: main.c:55
2512 msgid ""
2513 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2514 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2515 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2516 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2517 msgstr ""
2518 "Upphovsrätt (C) 1996-2001 Michael R. Elkins med fler.\n"
2519 "Mutt levereras HELT UTAN GARANTI; för detaljer kör `mutt -vv'.\n"
2520 "Mutt är fri mjukvara, och du är välkommen att sprida det vidare\n"
2521 "under vissa villkor; kör `mutt -vv' för detaljer.\n"
2522
2523 #: main.c:61
2524 msgid ""
2525 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2526 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2527 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2528 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2529 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2530 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2531 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2532 "\n"
2533 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2534 "fixes, and suggestions.\n"
2535 "\n"
2536 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2537 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2538 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2539 "    (at your option) any later version.\n"
2540 "\n"
2541 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2542 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2543 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2544 "    GNU General Public License for more details.\n"
2545 "\n"
2546 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2547 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2548 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2549 msgstr ""
2550 "Upphovsrätt (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
2551 "Upphovsrätt (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2552 "Upphovsrätt (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@guug.de>\n"
2553 "Upphovsrätt (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2554 "Upphovsrätt (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2555 "Upphovsrätt (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2556 "Upphovsrätt (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2557 "\n"
2558 "Många ej nämnda personer har bidragit med kod, fixar och förslag.\n"
2559 "\n"
2560 "    Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
2561 "    informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
2562 "    originaltexten.\n"
2563 "\n"
2564 "    Detta program är fri mjukvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
2565 "    modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
2566 "    av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
2567 "    någon senare version.\n"
2568 "\n"
2569 "    Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
2570 "    UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
2571 "    SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
2572 "    General Public License för ytterligare information.\n"
2573 "    Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
2574 "    tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software \n"
2575 "    Foundation,Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, "
2576 "USA.\n"
2577
2578 #: main.c:99
2579 #, fuzzy
2580 msgid ""
2581 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2582 "<file> ]\n"
2583 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2584 "[...]\n"
2585 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2586 "[...]\n"
2587 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2588 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2589 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2590 "       mutt -v[v]\n"
2591 "\n"
2592 "options:\n"
2593 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2594 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2595 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2596 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2597 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2598 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2599 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2600 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2601 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2602 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2603 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2604 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2605 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2606 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2607 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2608 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2609 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2610 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2611 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2612 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2613 "  -h\t\tthis help message"
2614 msgstr ""
2615 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] [ -m <typ> ] [ -f "
2616 "<fil> ]\n"
2617 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -Q <variabel> [ -Q "
2618 "<variabel> ] [...]\n"
2619 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2620 "[...]\n"
2621 "       mutt [ -nx ] [ -e <kommando> ] [ -a <fil> ] [ -F <fil> ] [ -H <fil> ] "
2622 "[ -i <fil> ] [ -s <ämne> ] [ -b <adress> ] [ -c <adress> ] <adress> [ ... ]\n"
2623 "       mutt [ -n ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -p\n"
2624 "       mutt -v[v]\n"
2625 "\n"
2626 "options:\n"
2627 "  -A <alias>\texpandera den givna aliaset\n"
2628 "  -a <fil>\tbifoga en fil till meddelandet\n"
2629 "  -b <adress>\tange en \"blind carbon-copy\" (BCC) adress\n"
2630 "  -c <adress>\tange en \"carbon-copy\" (CC) adress\n"
2631 "  -e <kommando>\tange ett kommando som ska köras efter initiering\n"
2632 "  -f <fil>\tange vilken brevlåda som ska läsas\n"
2633 "  -F <fil>\tange en alternativ muttrc-fil\n"
2634 "  -H <fil>\tange en filmall att läsa huvud från\n"
2635 "  -i <fil>\tange en fil som Mutt ska inkludera i svaret\n"
2636 "  -m <typ>\tange standardtyp för brevlådan\n"
2637 "  -n\t\tgör så att Mutt inte läser systemets Muttrc\n"
2638 "  -p\t\tåterkalla ett uppskjutet meddelande\n"
2639 "  -Q <variabel>\tundersök värdet på en konfigurationsvariabel\n"
2640 "  -R\t\töppna brevlåda i skrivskyddat läge\n"
2641 "  -s <ämne>\tange ett ämne (måste vara inom citationstecken om det "
2642 "innehåller blanksteg)\n"
2643 "  -v\t\tvisa version och definitioner vid kompileringen\n"
2644 "  -x\t\tsimulera mailx's sändläge\n"
2645 "  -y\t\tvälj en brevlåda specifierad i din \"mailboxes\"-lista\n"
2646 "  -z\t\tavsluta omedelbart om det inte finns några meddelanden i brevlådan\n"
2647 "  -Z\t\töppna den första foldern med ett nytt meddelande, avsluta omedelbart "
2648 "om inget finns\n"
2649 "  -h\t\tden här hjälptexten"
2650
2651 #: main.c:167
2652 msgid ""
2653 "\n"
2654 "Compile options:"
2655 msgstr ""
2656 "\n"
2657 "Kompileringsval:"
2658
2659 #: main.c:478
2660 msgid "Error initializing terminal."
2661 msgstr "Fel vid initiering av terminalen."
2662
2663 #: main.c:583
2664 #, c-format
2665 msgid "Debugging at level %d.\n"
2666 msgstr "Avlusning på nivå %d.\n"
2667
2668 #: main.c:585
2669 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2670 msgstr "DEBUG var inte valt vid kompilering. Ignoreras.\n"
2671
2672 #: main.c:733
2673 #, c-format
2674 msgid "%s does not exist. Create it?"
2675 msgstr "%s finns inte. Skapa den?"
2676
2677 #: main.c:737
2678 #, c-format
2679 msgid "Can't create %s: %s."
2680 msgstr "Kan inte skapa %s: %s."
2681
2682 #: main.c:782
2683 msgid "No recipients specified.\n"
2684 msgstr "Inga mottagare angivna.\n"
2685
2686 #: main.c:868
2687 #, c-format
2688 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2689 msgstr "%s: kunde inte bifoga fil.\n"
2690
2691 #: main.c:888
2692 msgid "No mailbox with new mail."
2693 msgstr "Ingen brevlåda med nya brev."
2694
2695 #: main.c:897
2696 msgid "No incoming mailboxes defined."
2697 msgstr "Inga inkommande brevlådor definierade."
2698
2699 #: main.c:924
2700 msgid "Mailbox is empty."
2701 msgstr "Brevlådan är tom."
2702
2703 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2704 #, c-format
2705 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2706 msgstr "Läser %s... %d (%d%%)"
2707
2708 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2709 msgid "Mailbox is corrupt!"
2710 msgstr "Brevlådan är trasig!"
2711
2712 #: mbox.c:662
2713 msgid "Mailbox was corrupted!"
2714 msgstr "Brevlådan blev skadad!"
2715
2716 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2717 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2718 msgstr "Fatalt fel! Kunde inte återöppna brevlåda!"
2719
2720 #: mbox.c:708
2721 msgid "Unable to lock mailbox!"
2722 msgstr "Kunde inte låsa brevlåda!"
2723
2724 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2725 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2726 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2727 #.
2728 #: mbox.c:754
2729 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2730 msgstr ""
2731 "sync: mbox modifierad, men inga modifierade meddelanden! (rapportera det här "
2732 "felet)"
2733
2734 #: mbox.c:793
2735 #, c-format
2736 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2737 msgstr "Skriver meddelanden... %d (%d%%)"
2738
2739 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2740 #. * change/deleted message
2741 #.
2742 #: mbox.c:906
2743 msgid "Committing changes..."
2744 msgstr "Skriver ändringar..."
2745
2746 #: mbox.c:937
2747 #, c-format
2748 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2749 msgstr "Skrivning misslyckades! Sparade del av brevlåda i %s"
2750
2751 #: mbox.c:1003
2752 msgid "Could not reopen mailbox!"
2753 msgstr "Kunde inte återöppna brevlåda!"
2754
2755 #: mbox.c:1041
2756 msgid "Reopening mailbox..."
2757 msgstr "Återöppnar brevlåda..."
2758
2759 #: menu.c:416
2760 msgid "Jump to: "
2761 msgstr "Hoppa till: "
2762
2763 #: menu.c:425
2764 msgid "Invalid index number."
2765 msgstr "Ogiltigt indexnummer."
2766
2767 #: menu.c:429 menu.c:447 menu.c:483 menu.c:526 menu.c:542 menu.c:553
2768 #: menu.c:564 menu.c:606 menu.c:617 menu.c:630 menu.c:643 menu.c:1038
2769 msgid "No entries."
2770 msgstr "Inga poster."
2771
2772 #: menu.c:444
2773 msgid "You cannot scroll down farther."
2774 msgstr "Du kan inte rulla längre ner."
2775
2776 #: menu.c:460
2777 msgid "You cannot scroll up farther."
2778 msgstr "Du kan inte rulla längre upp."
2779
2780 #: menu.c:480
2781 msgid "You are on the last page."
2782 msgstr "Du är på den sista sidan."
2783
2784 #: menu.c:504
2785 msgid "You are on the first page."
2786 msgstr "Du är på den första sidan."
2787
2788 #: menu.c:583
2789 msgid "First entry is shown."
2790 msgstr "Första posten visas."
2791
2792 #: menu.c:603
2793 msgid "Last entry is shown."
2794 msgstr "Sista posten visas."
2795
2796 #: menu.c:654
2797 msgid "You are on the last entry."
2798 msgstr "Du är på den sista posten."
2799
2800 #: menu.c:665
2801 msgid "You are on the first entry."
2802 msgstr "Du är på den första posten."
2803
2804 #: menu.c:725 pattern.c:1242
2805 msgid "Search for: "
2806 msgstr "Sök efter: "
2807
2808 #: menu.c:726 pattern.c:1243
2809 msgid "Reverse search for: "
2810 msgstr "Sök i omvänd ordning efter: "
2811
2812 #: menu.c:736 pattern.c:1275
2813 msgid "No search pattern."
2814 msgstr "Inget sökmönster."
2815
2816 #: menu.c:766 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2817 msgid "Not found."
2818 msgstr "Hittades inte."
2819
2820 #: menu.c:890
2821 msgid "No tagged entries."
2822 msgstr "Inga märkta poster."
2823
2824 #: menu.c:995
2825 msgid "Search is not implemented for this menu."
2826 msgstr "Sökning är inte implementerad för den här menyn."
2827
2828 #: menu.c:1000
2829 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2830 msgstr "Hoppning är inte implementerad för dialoger."
2831
2832 #: menu.c:1041
2833 msgid "Tagging is not supported."
2834 msgstr "Märkning stöds inte."
2835
2836 #: mh.c:663 mh.c:900
2837 #, c-format
2838 msgid "Reading %s... %d"
2839 msgstr "Läser %s... %d"
2840
2841 #: mh.c:1151
2842 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2843 msgstr "maildir_commit_message(): kunde inte sätta tid på fil"
2844
2845 #: muttlib.c:846
2846 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2847 msgstr "Filen är en katalog, spar i den? [(j)a, n(ej), (a)lla]"
2848
2849 #: muttlib.c:846
2850 msgid "yna"
2851 msgstr "jna"
2852
2853 #: muttlib.c:862
2854 msgid "File is a directory, save under it?"
2855 msgstr "Filen är en katalog, spar i den?"
2856
2857 #: muttlib.c:868
2858 msgid "File under directory: "
2859 msgstr "Fil i katalog: "
2860
2861 #: muttlib.c:880
2862 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2863 msgstr "Filen finns, skriv (ö)ver, (l)ägg till, eller (a)vbryt?"
2864
2865 #: muttlib.c:880
2866 msgid "oac"
2867 msgstr "öla"
2868
2869 #: muttlib.c:1199
2870 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2871 msgstr "Kan inte spara meddelande till POP-brevlåda."
2872
2873 #: muttlib.c:1208
2874 #, c-format
2875 msgid "%s is not a mailbox!"
2876 msgstr "%s är inte en brevlåda!"
2877
2878 #: muttlib.c:1214
2879 #, c-format
2880 msgid "Append messages to %s?"
2881 msgstr "Lägg till meddelanden till %s?"
2882
2883 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2884 #, c-format
2885 msgid "Connection to %s closed"
2886 msgstr "Anslutning till %s stängd"
2887
2888 #: mutt_socket.c:271
2889 msgid "SSL is unavailable."
2890 msgstr "SSL är otillgängligt."
2891
2892 #: mutt_socket.c:302
2893 msgid "Preconnect command failed."
2894 msgstr "\"Preconnect\"-kommandot misslyckades."
2895
2896 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2897 #, c-format
2898 msgid "Error talking to %s (%s)"
2899 msgstr "Fel uppstod vid förbindelsen till %s (%s)"
2900
2901 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2902 #, c-format
2903 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2904 msgstr "Dåligt IDN \"%s\"."
2905
2906 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
2907 #, c-format
2908 msgid "Looking up %s..."
2909 msgstr "Slår upp %s..."
2910
2911 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
2912 #, c-format
2913 msgid "Could not find the host \"%s\""
2914 msgstr "Kunde inte hitta värden \"%s\""
2915
2916 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
2917 #, c-format
2918 msgid "Connecting to %s..."
2919 msgstr "Ansluter till %s..."
2920
2921 #: mutt_socket.c:529
2922 #, c-format
2923 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2924 msgstr "Kunde inte ansluta till %s (%s)."
2925
2926 #: mutt_ssl.c:175
2927 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2928 msgstr "Misslyckades med att hitta tillräckligt med slumptal på ditt system"
2929
2930 #: mutt_ssl.c:199
2931 #, c-format
2932 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
2933 msgstr "Fyller slumptalscentral: %s...\n"
2934
2935 #: mutt_ssl.c:207
2936 #, c-format
2937 msgid "%s has insecure permissions!"
2938 msgstr "%s har osäkra rättigheter!"
2939
2940 #: mutt_ssl.c:226
2941 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
2942 msgstr "SSL inaktiverat på grund av bristen på slumptal"
2943
2944 #: mutt_ssl.c:322
2945 msgid "I/O error"
2946 msgstr "I/O-fel"
2947
2948 #: mutt_ssl.c:331
2949 #, c-format
2950 msgid "SSL failed: %s"
2951 msgstr "SSL misslyckades: %s"
2952
2953 #: mutt_ssl.c:340
2954 msgid "Unable to get certificate from peer"
2955 msgstr "Kunde inte hämta certifikat från \"peer\""
2956
2957 #: mutt_ssl.c:348
2958 #, c-format
2959 msgid "SSL connection using %s (%s)"
2960 msgstr "SSL-anslutning använder %s (%s)"
2961
2962 #: mutt_ssl.c:388
2963 msgid "Unknown"
2964 msgstr "Okänd"
2965
2966 #: mutt_ssl.c:413
2967 #, c-format
2968 msgid "[unable to calculate]"
2969 msgstr "[kan inte beräkna]"
2970
2971 #: mutt_ssl.c:431
2972 msgid "[invalid date]"
2973 msgstr "[ogiltigt datum]"
2974
2975 #: mutt_ssl.c:506
2976 msgid "Server certificate is not yet valid"
2977 msgstr "Servercertifikat är inte giltigt än"
2978
2979 #: mutt_ssl.c:513
2980 msgid "Server certificate has expired"
2981 msgstr "Serverertifikat har utgått"
2982
2983 #: mutt_ssl.c:586
2984 msgid "This certificate belongs to:"
2985 msgstr "Det här certifikatet tillhör:"
2986
2987 #: mutt_ssl.c:597
2988 msgid "This certificate was issued by:"
2989 msgstr "Det här certifikatet utfärdades av:"
2990
2991 #: mutt_ssl.c:608
2992 #, c-format
2993 msgid "This certificate is valid"
2994 msgstr "Det här certifikatet är giltigt"
2995
2996 #: mutt_ssl.c:609
2997 #, c-format
2998 msgid "   from %s"
2999 msgstr "   från %s"
3000
3001 #: mutt_ssl.c:611
3002 #, c-format
3003 msgid "     to %s"
3004 msgstr "     till %s"
3005
3006 #: mutt_ssl.c:617
3007 #, c-format
3008 msgid "Fingerprint: %s"
3009 msgstr "Fingeravtryck: %s"
3010
3011 #: mutt_ssl.c:619
3012 msgid "SSL Certificate check"
3013 msgstr "Kontroll av SSL-certifikat"
3014
3015 #: mutt_ssl.c:622
3016 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3017 msgstr "(f)örkasta, (g)odkänn den här gången, godkänn (v)arje gång"
3018
3019 #: mutt_ssl.c:623
3020 msgid "roa"
3021 msgstr "fgv"
3022
3023 #: mutt_ssl.c:627
3024 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3025 msgstr "(f)örkasta, (g)odkänn den här gången"
3026
3027 #: mutt_ssl.c:628
3028 msgid "ro"
3029 msgstr "fg"
3030
3031 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3032 msgid "Exit  "
3033 msgstr "Avsluta "
3034
3035 #: mutt_ssl.c:659
3036 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3037 msgstr "Varning: kunde inte spara certifikat"
3038
3039 #: mutt_ssl.c:664
3040 msgid "Certificate saved"
3041 msgstr "Certifikat sparat"
3042
3043 #: mx.c:120
3044 #, c-format
3045 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3046 msgstr "Låsningsantal överskridet, ta bort låsning för %s?"
3047
3048 #: mx.c:132
3049 #, c-format
3050 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3051 msgstr "Kan inte \"dotlock\" %s.\n"
3052
3053 #: mx.c:190
3054 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3055 msgstr "Maxtiden överskreds när \"fcntl\"-låsning försöktes!"
3056
3057 #: mx.c:196
3058 #, c-format
3059 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3060 msgstr "Väntar på fcntl-låsning... %d"
3061
3062 #: mx.c:224
3063 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3064 msgstr "Maxtiden överskreds när \"flock\"-låsning försöktes!"
3065
3066 #: mx.c:231
3067 #, c-format
3068 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3069 msgstr "Väntar på \"flock\"-försök... %d"
3070
3071 #: mx.c:595
3072 #, c-format
3073 msgid "Couldn't lock %s\n"
3074 msgstr "Kunde inte låsa %s\n"
3075
3076 #: mx.c:679
3077 #, c-format
3078 msgid "Reading %s..."
3079 msgstr "Läser %s..."
3080
3081 #: mx.c:779
3082 #, c-format
3083 msgid "Writing %s..."
3084 msgstr "Skriver %s..."
3085
3086 #: mx.c:812
3087 #, c-format
3088 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3089 msgstr "Kunde inte synkronisera brevlåda %s!"
3090
3091 #: mx.c:878
3092 #, c-format
3093 msgid "Move read messages to %s?"
3094 msgstr "Flytta lästa meddelanden till %s?"
3095
3096 #: mx.c:894 mx.c:1150
3097 #, c-format
3098 msgid "Purge %d deleted message?"
3099 msgstr "Rensa %d raderat meddelande?"
3100
3101 #: mx.c:894 mx.c:1150
3102 #, c-format
3103 msgid "Purge %d deleted messages?"
3104 msgstr "Rensa %d raderade meddelanden?"
3105
3106 #: mx.c:918
3107 #, c-format
3108 msgid "Moving read messages to %s..."
3109 msgstr "Flyttar lästa meddelanden till %s..."
3110
3111 #: mx.c:977 mx.c:1141
3112 msgid "Mailbox is unchanged."
3113 msgstr "Brevlåda är oförändrad."
3114
3115 #: mx.c:1013
3116 #, c-format
3117 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3118 msgstr "%d behölls, %d flyttades, %d raderades."
3119
3120 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3121 #, c-format
3122 msgid "%d kept, %d deleted."
3123 msgstr "%d behölls, %d raderades."
3124
3125 #: mx.c:1126
3126 #, c-format
3127 msgid " Press '%s' to toggle write"
3128 msgstr " Tryck \"%s\" för att växla skrivning"
3129
3130 #: mx.c:1128
3131 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3132 msgstr "Använd \"toggle-write\" för att återaktivera skrivning!"
3133
3134 #: mx.c:1130
3135 #, c-format
3136 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3137 msgstr "Brevlåda är märkt som ej skrivbar. %s"
3138
3139 #: mx.c:1185
3140 msgid "Mailbox checkpointed."
3141 msgstr "Brevlåda är synkroniserad."
3142
3143 #: mx.c:1494
3144 msgid "Can't write message"
3145 msgstr "Kan inte skriva meddelande"
3146
3147 #: mx.c:1539
3148 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3149 msgstr "Heltalsöverflödning -- kan inte allokera minne."
3150
3151 #: pager.c:57
3152 msgid "Not available in this menu."
3153 msgstr "Inte tillgänglig i den här menyn."
3154
3155 #: pager.c:1450
3156 msgid "PrevPg"
3157 msgstr "Föreg. sida"
3158
3159 #: pager.c:1451
3160 msgid "NextPg"
3161 msgstr "Nästa sida"
3162
3163 #: pager.c:1455
3164 msgid "View Attachm."
3165 msgstr "Visa bilaga"
3166
3167 #: pager.c:1458
3168 msgid "Next"
3169 msgstr "Nästa"
3170
3171 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3172 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3173 msgid "Bottom of message is shown."
3174 msgstr "Slutet av meddelande visas."
3175
3176 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3177 msgid "Top of message is shown."
3178 msgstr "Början av meddelande visas."
3179
3180 #: pager.c:1960
3181 msgid "Reverse search: "
3182 msgstr "Sök i omvänd ordning: "
3183
3184 #: pager.c:1961
3185 msgid "Search: "
3186 msgstr "Sök: "
3187
3188 #: pager.c:2081
3189 msgid "Help is currently being shown."
3190 msgstr "Hjälp visas just nu."
3191
3192 #: pager.c:2110
3193 msgid "No more quoted text."
3194 msgstr "Ingen mer citerad text."
3195
3196 #: pager.c:2123
3197 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3198 msgstr "Ingen mer ociterad text efter citerad text."
3199
3200 #: parse.c:602
3201 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3202 msgstr "\"multipart\"-meddelande har ingen avgränsningsparameter!"
3203
3204 #: pattern.c:244
3205 #, c-format
3206 msgid "Error in expression: %s"
3207 msgstr "Fel i uttryck: %s"
3208
3209 #: pattern.c:354
3210 #, c-format
3211 msgid "Invalid day of month: %s"
3212 msgstr "Ogiltig dag i månaden: %s"
3213
3214 #: pattern.c:368
3215 #, c-format
3216 msgid "Invalid month: %s"
3217 msgstr "Ogiltig månad: %s"
3218
3219 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3220 #: pattern.c:520
3221 #, c-format
3222 msgid "Invalid relative date: %s"
3223 msgstr "Ogiltigt relativt datum: %s"
3224
3225 #: pattern.c:534
3226 msgid "error in expression"
3227 msgstr "fel i uttryck"
3228
3229 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3230 #, c-format
3231 msgid "error in pattern at: %s"
3232 msgstr "fel i mönster vid: %s"
3233
3234 #: pattern.c:788
3235 #, c-format
3236 msgid "%c: invalid command"
3237 msgstr "%c: ogiltigt kommando"
3238
3239 #: pattern.c:794
3240 #, c-format
3241 msgid "%c: not supported in this mode"
3242 msgstr "%c: stöds inte i det här läget"
3243
3244 #: pattern.c:807
3245 #, c-format
3246 msgid "missing parameter"
3247 msgstr "saknar parameter"
3248
3249 #: pattern.c:823
3250 #, c-format
3251 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3252 msgstr "missmatchande parentes: %s"
3253
3254 #: pattern.c:855
3255 msgid "empty pattern"
3256 msgstr "tomt mönster"
3257
3258 #: pattern.c:1061
3259 #, c-format
3260 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3261 msgstr "fel: okänd operation %d (rapportera det här felet)."
3262
3263 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3264 msgid "Compiling search pattern..."
3265 msgstr "Kompilerar sökmönster..."
3266
3267 #: pattern.c:1144
3268 msgid "Executing command on matching messages..."
3269 msgstr "Kör kommando på matchande meddelanden..."
3270
3271 #: pattern.c:1206
3272 msgid "No messages matched criteria."
3273 msgstr "Inga meddelanden matchade kriteriet."
3274
3275 #: pattern.c:1299
3276 msgid "Search hit bottom without finding match"
3277 msgstr "Sökning nådde slutet utan att hitta träff"
3278
3279 #: pattern.c:1310
3280 msgid "Search hit top without finding match"
3281 msgstr "Sökning nådde början utan att hitta träff"
3282
3283 #: pattern.c:1332
3284 msgid "Search interrupted."
3285 msgstr "Sökning avbruten."
3286
3287 #: pgp.c:90
3288 msgid "Enter PGP passphrase:"
3289 msgstr "Mata in PGP-lösenfras:"
3290
3291 #: pgp.c:104
3292 msgid "PGP passphrase forgotten."
3293 msgstr "PGP-lösenfras glömd."
3294
3295 #: pgp.c:344
3296 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3297 msgstr "[-- Fel: kunde inte skapa PGP-underprocess! --]\n"
3298
3299 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3300 msgid ""
3301 "[-- End of PGP output --]\n"
3302 "\n"
3303 msgstr ""
3304 "[-- Slut på PGP-utdata --]\n"
3305 "\n"
3306
3307 #: pgp.c:394
3308 msgid ""
3309 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3310 "\n"
3311 msgstr ""
3312 "[-- PGP-MEDDELANDE BÖRJAR --]\n"
3313 "\n"
3314
3315 #: pgp.c:396
3316 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3317 msgstr "[-- START PÅ BLOCK MED PUBLIK PGP-NYCKEL --]\n"
3318
3319 #: pgp.c:398
3320 msgid ""
3321 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3322 "\n"
3323 msgstr ""
3324 "[-- START PÅ PGP-SIGNERAT MEDDELANDE --]\n"
3325 "\n"
3326
3327 #: pgp.c:423
3328 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3329 msgstr "[-- PGP-MEDDELANDE SLUTAR --]\n"
3330
3331 #: pgp.c:425
3332 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3333 msgstr "[-- SLUT PÅ BLOCK MED PUBLIK PGP-NYCKEL --]\n"
3334
3335 #: pgp.c:427
3336 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3337 msgstr "[-- SLUT PÅ PGP-SIGNERAT MEDDELANDE --]\n"
3338
3339 #: pgp.c:454
3340 msgid ""
3341 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3342 "\n"
3343 msgstr ""
3344 "[-- Fel: kunde inte hitta början av PGP-meddelande! --]\n"
3345 "\n"
3346
3347 #: pgp.c:704
3348 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3349 msgstr "Internt fel. Informera <roessler@does-not-exist.org>."
3350
3351 #: pgp.c:764
3352 msgid ""
3353 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3354 "\n"
3355 msgstr ""
3356 "[-- Fel: kunde inte skapa en PGP-underprocess! --]\n"
3357 "\n"
3358
3359 #: pgp.c:873
3360 msgid ""
3361 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3362 "\n"
3363 msgstr ""
3364 "[-- Fel: missformat PGP/MIME-meddelande! --]\n"
3365 "\n"
3366
3367 #: pgp.c:886
3368 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3369 msgstr "[-- Fel: kunde inte skapa tillfällig fil! --]\n"
3370
3371 #: pgp.c:895
3372 msgid ""
3373 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3374 "\n"
3375 msgstr ""
3376 "[-- Följande data är PGP/MIME-krypterad --]\n"
3377 "\n"
3378
3379 #: pgp.c:915
3380 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3381 msgstr "[-- Slut på PGP/MIME-krypterad data --]\n"
3382
3383 #: pgp.c:965
3384 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3385 msgstr "Kan inte öppna PGP-underprocess!"
3386
3387 #: pgp.c:1109
3388 #, c-format
3389 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3390 msgstr "Använd nyckel-ID = \"%s\" för %s?"
3391
3392 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3393 #, c-format
3394 msgid "Enter keyID for %s: "
3395 msgstr "Ange nyckel-ID för %s: "
3396
3397 #: pgp.c:1397
3398 msgid "Can't invoke PGP"
3399 msgstr "Kan inte starta PGP"
3400
3401 #: pgp.c:1491
3402 #, c-format
3403 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3404 msgstr "PGP (k)ryptera, (s)ignera, signera s(o)m, (b)åda %s, eller (r)ensa? "
3405
3406 #: pgp.c:1492
3407 msgid "PGP/M(i)ME"
3408 msgstr "PGP/M(i)ME"
3409
3410 #: pgp.c:1492
3411 msgid "(i)nline"
3412 msgstr "(i)nfogat"
3413
3414 #: pgp.c:1494
3415 msgid "esabifc"
3416 msgstr "ksobir"
3417
3418 #. sign (a)s
3419 #: pgp.c:1509 smime.c:1981
3420 msgid "Sign as: "
3421 msgstr "Signera som: "
3422
3423 #: pgpinvoke.c:307
3424 msgid "Fetching PGP key..."
3425 msgstr "Hämtar PGP-nyckel..."
3426
3427 #: pgpkey.c:490
3428 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3429 msgstr "Alla matchande nycklar är utgångna, återkallade, eller inaktiverade."
3430
3431 #. __STRCAT_CHECKED__
3432 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3433 msgid "Select  "
3434 msgstr "Välj  "
3435
3436 #. __STRCAT_CHECKED__
3437 #: pgpkey.c:519
3438 msgid "Check key  "
3439 msgstr "Kontrollera nyckel "
3440
3441 #: pgpkey.c:532
3442 #, c-format
3443 msgid "PGP keys matching <%s>."
3444 msgstr "PGP-nycklar som matchar <%s>."
3445
3446 #: pgpkey.c:534
3447 #, c-format
3448 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3449 msgstr "PGP-nycklar som matchar \"%s\"."
3450
3451 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3452 msgid "Can't open /dev/null"
3453 msgstr "Kan inte öppna /dev/null"
3454
3455 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3456 msgid "Can't create temporary file"
3457 msgstr "Kan inte skapa tillfällig fil"
3458
3459 #: pgpkey.c:580
3460 #, c-format
3461 msgid "Key ID: 0x%s"
3462 msgstr "Nyckel-ID: 0x%s"
3463
3464 #: pgpkey.c:600
3465 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3466 msgstr "Den här nyckeln kan inte användas: utgången/inaktiverad/återkallad."
3467
3468 #: pgpkey.c:612
3469 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3470 msgstr "ID:t är utgånget/inaktiverat/återkallat."
3471
3472 #: pgpkey.c:616
3473 msgid "ID has undefined validity."
3474 msgstr "ID:t har odefinierad giltighet."
3475
3476 #: pgpkey.c:619
3477 msgid "ID is not valid."
3478 msgstr "ID:t är inte giltigt."
3479
3480 #: pgpkey.c:622
3481 msgid "ID is only marginally valid."
3482 msgstr "ID:t är endast marginellt giltigt."
3483
3484 #: pgpkey.c:626
3485 #, c-format
3486 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3487 msgstr "%s Vill du verkligen använda nyckeln?"
3488
3489 #: pgpkey.c:724
3490 msgid "Please enter the key ID: "
3491 msgstr "Var vänlig ange nyckel-ID: "
3492
3493 #: pgpkey.c:752
3494 msgid "Invoking pgp..."
3495 msgstr "Startar PGP..."
3496
3497 #: pgpkey.c:777
3498 #, c-format
3499 msgid "PGP Key %s."
3500 msgstr "PGP-nyckel %s."
3501
3502 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3503 #, c-format
3504 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3505 msgstr "Söker efter nycklar som matchar \"%s\"..."
3506
3507 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3508 #, c-format
3509 msgid "Command TOP is not supported by server."
3510 msgstr "Kommandot TOP stöds inte av servern."
3511
3512 #: pop.c:117
3513 msgid "Can't write header to temporary file!"
3514 msgstr "Kan inte skriva huvud till tillfällig fil!"
3515
3516 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3517 #, c-format
3518 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3519 msgstr "Kommandot UIDL stöds inte av servern."
3520
3521 #: pop.c:247 pop.c:562
3522 #, c-format
3523 msgid "%s is an invalid POP path"
3524 msgstr "%s är en ogilitig POP-sökväg"
3525
3526 #: pop.c:278
3527 msgid "Fetching list of messages..."
3528 msgstr "Hämtar lista över meddelanden..."
3529
3530 #: pop.c:415
3531 msgid "Can't write message to temporary file!"
3532 msgstr "Kan inte skriva meddelande till tillfällig fil!"
3533
3534 #: pop.c:517 pop.c:582
3535 msgid "Checking for new messages..."
3536 msgstr "Kollar efter nya meddelanden..."
3537
3538 #: pop.c:546
3539 msgid "POP host is not defined."
3540 msgstr "POP-värd är inte definierad."
3541
3542 #: pop.c:610
3543 msgid "No new mail in POP mailbox."
3544 msgstr "Inga nya brev i POP-brevlåda."
3545
3546 #: pop.c:617
3547 msgid "Delete messages from server?"
3548 msgstr "Radera meddelanden från server?"
3549
3550 #: pop.c:619
3551 #, c-format
3552 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3553 msgstr "Läser nya meddelanden (%d byte)..."
3554
3555 #: pop.c:661
3556 msgid "Error while writing mailbox!"
3557 msgstr "Fel vid skrivning av brevlåda!"
3558
3559 #: pop.c:665
3560 #, c-format
3561 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3562 msgstr "%s [%d av %d meddelanden lästa]"
3563
3564 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3565 msgid "Server closed connection!"
3566 msgstr "Servern stängde förbindelsen!"
3567
3568 #: pop_auth.c:93
3569 msgid "Authenticating (SASL)..."
3570 msgstr "Verifierar (SASL)..."
3571
3572 #: pop_auth.c:209
3573 msgid "Authenticating (APOP)..."
3574 msgstr "Verifierar (APOP)..."
3575
3576 #: pop_auth.c:233
3577 msgid "APOP authentication failed."
3578 msgstr "APOP-verifiering misslyckades."
3579
3580 #: pop_auth.c:268
3581 #, c-format
3582 msgid "Command USER is not supported by server."
3583 msgstr "Kommandot USER stöds inte av servern."
3584
3585 #: pop_lib.c:199
3586 msgid "Unable to leave messages on server."
3587 msgstr "Kunde inte lämna meddelanden på server."
3588
3589 #: pop_lib.c:229
3590 #, c-format
3591 msgid "Error connecting to server: %s"
3592 msgstr "Fel vid anslutning till server: %s"
3593
3594 #: pop_lib.c:378
3595 msgid "Closing connection to POP server..."
3596 msgstr "Stänger anslutning till POP-server..."
3597
3598 #: pop_lib.c:544
3599 msgid "Verifying message indexes..."
3600 msgstr "Verifierar meddelandeindex..."
3601
3602 #: pop_lib.c:568
3603 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3604 msgstr "Anslutning tappad. Återanslut till POP-server?"
3605
3606 #: postpone.c:167
3607 msgid "Postponed Messages"
3608 msgstr "Uppskjutna meddelanden"
3609
3610 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3611 msgid "No postponed messages."
3612 msgstr "Inga uppskjutna meddelanden."
3613
3614 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3615 msgid "Illegal PGP header"
3616 msgstr "Otillåtet PGP-huvud"
3617
3618 #: postpone.c:483
3619 msgid "Illegal S/MIME header"
3620 msgstr "Otillåtet S/MIME-huvud"
3621
3622 #: postpone.c:556
3623 msgid "Decrypting message..."
3624 msgstr "Dekrypterar meddelande..."
3625
3626 #: postpone.c:565
3627 msgid "Decryption failed."
3628 msgstr "Dekryptering misslyckades."
3629
3630 #: query.c:50
3631 msgid "New Query"
3632 msgstr "Ny sökning"
3633
3634 #: query.c:51
3635 msgid "Make Alias"
3636 msgstr "Skapa alias"
3637
3638 #: query.c:52
3639 msgid "Search"
3640 msgstr "Sök"
3641
3642 #: query.c:99
3643 msgid "Waiting for response..."
3644 msgstr "Väntar på svar..."
3645
3646 #: query.c:235 query.c:263
3647 msgid "Query command not defined."
3648 msgstr "Sökkommando ej definierat."
3649
3650 #: query.c:290
3651 #, c-format
3652 msgid "Query"
3653 msgstr "Sökning"
3654
3655 #. Prompt for Query
3656 #: query.c:303 query.c:328
3657 msgid "Query: "
3658 msgstr "Sökning: "
3659
3660 #: query.c:311 query.c:337
3661 #, c-format
3662 msgid "Query '%s'"
3663 msgstr "Sökning \"%s\""
3664
3665 #: recvattach.c:56
3666 msgid "Pipe"
3667 msgstr "Rör"
3668
3669 #: recvattach.c:57
3670 msgid "Print"
3671 msgstr "Skriv ut"
3672
3673 #: recvattach.c:435
3674 msgid "Saving..."
3675 msgstr "Sparar..."
3676
3677 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3678 msgid "Attachment saved."
3679 msgstr "Bilaga sparad."
3680
3681 #: recvattach.c:539
3682 #, c-format
3683 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3684 msgstr "VARNING! Du är på väg att skriva över %s, fortsätt?"
3685
3686 #: recvattach.c:557
3687 msgid "Attachment filtered."
3688 msgstr "Bilaga filtrerad."
3689
3690 #: recvattach.c:624
3691 msgid "Filter through: "
3692 msgstr "Filtrera genom: "
3693
3694 #: recvattach.c:624
3695 msgid "Pipe to: "
3696 msgstr "Skicka genom rör till: "
3697
3698 #: recvattach.c:659
3699 #, c-format
3700 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3701 msgstr "Jag vet inte hur %s bilagor ska skrivas ut!"
3702
3703 #: recvattach.c:724
3704 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3705 msgstr "Skriv ut märkta bilagor?"
3706
3707 #: recvattach.c:724
3708 msgid "Print attachment?"
3709 msgstr "Skriv ut bilaga?"
3710
3711 #: recvattach.c:957
3712 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3713 msgstr "Kan inte avkryptera krypterat meddelande!"
3714
3715 #: recvattach.c:970
3716 msgid "Attachments"
3717 msgstr "Bilagor"
3718
3719 #: recvattach.c:1006
3720 msgid "There are no subparts to show!"
3721 msgstr "Det finns inga underdelar att visa!"
3722
3723 #: recvattach.c:1067
3724 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3725 msgstr "Kan inte radera bilaga från POP-server."
3726
3727 #: recvattach.c:1075
3728 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3729 msgstr "Radering av bilagor från krypterade meddelanden saknar stöd."
3730
3731 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3732 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3733 msgstr "Endast radering av \"multipart\"-bilagor har stöd."
3734
3735 #: recvcmd.c:47
3736 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3737 msgstr "Du kan bara återsända \"message/rfc822\"-delar."
3738
3739 #: recvcmd.c:217
3740 msgid "Error bouncing message!"
3741 msgstr "Fel vid återsändning av meddelande!"
3742
3743 #: recvcmd.c:217
3744 msgid "Error bouncing messages!"
3745 msgstr "Fel vid återsändning av meddelanden!"
3746
3747 #: recvcmd.c:417
3748 #, c-format
3749 msgid "Can't open temporary file %s."
3750 msgstr "Kan inte öppna tillfällig fil %s."
3751
3752 #: recvcmd.c:448
3753 msgid "Forward as attachments?"
3754 msgstr "Vidarebefordra som bilagor?"
3755
3756 #: recvcmd.c:462
3757 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3758 msgstr "Kan inte avkoda alla märkta bilagor. MIME-vidarebefordra de övriga?"
3759
3760 #: recvcmd.c:587
3761 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3762 msgstr "Vidarebefordra MIME inkapslat?"
3763
3764 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3765 #, c-format
3766 msgid "Can't create %s."
3767 msgstr "Kan inte skapa %s."
3768
3769 #: recvcmd.c:728
3770 msgid "Can't find any tagged messages."
3771 msgstr "Kan inte hitta några märkta meddelanden."
3772
3773 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3774 msgid "No mailing lists found!"
3775 msgstr "Inga sändlistor hittades!"
3776
3777 #: recvcmd.c:824
3778 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3779 msgstr "Kan inte avkoda alla märkta bilagor. MIME-inkapsla de övriga?"
3780
3781 #: remailer.c:484
3782 msgid "Append"
3783 msgstr "Lägg till"
3784
3785 #: remailer.c:485
3786 msgid "Insert"
3787 msgstr "Infoga"
3788
3789 #: remailer.c:486
3790 msgid "Delete"
3791 msgstr "Radera"
3792
3793 #: remailer.c:488
3794 msgid "OK"
3795 msgstr "OK"
3796
3797 #: remailer.c:516
3798 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3799 msgstr "Kan inte hämta mixmasters type2.list!"
3800
3801 #: remailer.c:542
3802 msgid "Select a remailer chain."
3803 msgstr "Välj en återpostarkedja."
3804
3805 #: remailer.c:602
3806 #, c-format
3807 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3808 msgstr "Fel: %s kan inte användas som den sista återpostaren i en kedja."
3809
3810 #: remailer.c:632
3811 #, c-format
3812 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3813 msgstr "Mixmaster-kedjor är begränsade till %d element."
3814
3815 #: remailer.c:655
3816 msgid "The remailer chain is already empty."
3817 msgstr "Återpostarkedjan är redan tom."
3818
3819 #: remailer.c:665
3820 msgid "You already have the first chain element selected."
3821 msgstr "Du har redan valt det första kedjeelementet."
3822
3823 #: remailer.c:675
3824 msgid "You already have the last chain element selected."
3825 msgstr "Du har redan valt det sista kedjeelementet."
3826
3827 #: remailer.c:714
3828 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3829 msgstr "Mixmaster accepterar inte Cc eller Bcc-huvuden."
3830
3831 #: remailer.c:738
3832 msgid ""
3833 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3834 msgstr ""
3835 "Var vänlig och sätt \"hostname\"-variabeln till ett passande värde vid "
3836 "användande av mixmaster!"
3837
3838 #: remailer.c:772
3839 #, c-format
3840 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3841 msgstr "Fel vid sändning av meddelande, barn returnerade %d.\n"
3842
3843 #: remailer.c:776
3844 msgid "Error sending message."
3845 msgstr "Fel vid sändning av meddelande."
3846
3847 #: rfc1524.c:163
3848 #, c-format
3849 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3850 msgstr "Felaktigt formatterad post för typ %s i \"%s\", rad %d"
3851
3852 #: rfc1524.c:395
3853 msgid "No mailcap path specified"
3854 msgstr "Ingen \"mailcap\"-sökväg angiven"
3855
3856 #: rfc1524.c:423
3857 #, c-format
3858 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3859 msgstr "\"mailcap\"-post för typ %s hittades inte"
3860
3861 #: score.c:75
3862 msgid "score: too few arguments"
3863 msgstr "score: för få parametrar"
3864
3865 #: score.c:84
3866 msgid "score: too many arguments"
3867 msgstr "score: för många parametrar"
3868
3869 #: send.c:252
3870 msgid "No subject, abort?"
3871 msgstr "Inget ärende, avbryt?"
3872
3873 #: send.c:254
3874 msgid "No subject, aborting."
3875 msgstr "Inget ärende, avbryter."
3876
3877 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3878 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3879 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3880 #. * provides a way to do that.
3881 #.
3882 #: send.c:488
3883 #, c-format
3884 msgid "Reply to %s%s?"
3885 msgstr "Svara till %s%s?"
3886
3887 #: send.c:522
3888 #, c-format
3889 msgid "Follow-up to %s%s?"
3890 msgstr "Svara till %s%s?"
3891
3892 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
3893 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
3894 #.
3895 #: send.c:690
3896 msgid "No tagged messages are visible!"
3897 msgstr "Inga märkta meddelanden är synliga!"
3898
3899 #: send.c:741
3900 msgid "Include message in reply?"
3901 msgstr "Inkludera meddelande i svar?"
3902
3903 #: send.c:746
3904 msgid "Including quoted message..."
3905 msgstr "Inkluderar citerat meddelande..."
3906
3907 #: send.c:756
3908 msgid "Could not include all requested messages!"
3909 msgstr "Kunde inte inkludera alla begärda meddelanden!"
3910
3911 #: send.c:770
3912 msgid "Forward as attachment?"
3913 msgstr "Vidarebefordra som bilaga?"
3914
3915 #: send.c:774
3916 msgid "Preparing forwarded message..."
3917 msgstr "Förbereder vidarebefordrat meddelande..."
3918
3919 #. If the user is composing a new message, check to see if there
3920 #. * are any postponed messages first.
3921 #.
3922 #: send.c:1070
3923 msgid "Recall postponed message?"
3924 msgstr "Återkalla uppskjutet meddelande?"
3925
3926 #: send.c:1369
3927 msgid "Edit forwarded message?"
3928 msgstr "Redigera vidarebefordrat meddelande?"
3929
3930 #: send.c:1394
3931 msgid "Abort unmodified message?"
3932 msgstr "Meddelandet har inte ändrats. Avbryt?"
3933
3934 #: send.c:1396
3935 msgid "Aborted unmodified message."
3936 msgstr "Meddelandet har inte ändrats. Avbröt."
3937
3938 #: send.c:1465
3939 msgid "Message postponed."
3940 msgstr "Meddelande uppskjutet."
3941
3942 #: send.c:1474
3943 msgid "No recipients are specified!"
3944 msgstr "Inga mottagare är angivna!"
3945
3946 #: send.c:1479
3947 msgid "No recipients were specified."
3948 msgstr "Inga mottagare blev angivna."
3949
3950 #: send.c:1495
3951 msgid "No subject, abort sending?"
3952 msgstr "Inget ärende, avbryt sändning?"
3953
3954 #: send.c:1499
3955 msgid "No subject specified."
3956 msgstr "Inget ärende angivet."
3957
3958 #: send.c:1561
3959 msgid "Sending message..."
3960 msgstr "Skickar meddelande..."
3961
3962 #: send.c:1702
3963 msgid "Could not send the message."
3964 msgstr "Kunde inte skicka meddelandet."
3965
3966 #: send.c:1707
3967 msgid "Mail sent."
3968 msgstr "Brevet skickat."
3969
3970 #: send.c:1707
3971 msgid "Sending in background."
3972 msgstr "Skickar i bakgrunden."
3973
3974 #: sendlib.c:468
3975 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
3976 msgstr "Ingen begränsningsparameter hittad! [Rapportera det här felet]"
3977
3978 #: sendlib.c:498
3979 #, c-format
3980 msgid "%s no longer exists!"
3981 msgstr "%s existerar inte längre!"
3982
3983 #: sendlib.c:920
3984 #, c-format
3985 msgid "%s isn't a regular file."
3986 msgstr "%s är inte en normal fil."
3987
3988 #: sendlib.c:1089
3989 #, c-format
3990 msgid "Could not open %s"
3991 msgstr "Kunde inte öppna %s"
3992
3993 #: sendlib.c:2057
3994 #, c-format
3995 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
3996 msgstr "Fel vid sändning av meddelande, barn returnerade %d (%s)."
3997
3998 #: sendlib.c:2063
3999 msgid "Output of the delivery process"
4000 msgstr "Utdata från sändprocessen"
4001
4002 #: sendlib.c:2267
4003 #, c-format
4004 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4005 msgstr "Dåligt IDN %s vid förberedning av \"resent-from\"."
4006
4007 #: signal.c:43
4008 #, c-format
4009 msgid "%s...  Exiting.\n"
4010 msgstr "%s...  Avslutar.\n"
4011
4012 #: signal.c:46 signal.c:49
4013 #, c-format
4014 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4015 msgstr "Fångade %s...  Avslutar.\n"
4016
4017 #: signal.c:51
4018 #, c-format
4019 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4020 msgstr "Fångade signal %d...  Avslutar.\n"
4021
4022 #: smime.c:111
4023 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4024 msgstr "Mata in SMIME-lösenfras:"
4025
4026 #: smime.c:321
4027 msgid "Trusted   "
4028 msgstr "Betrodd   "
4029
4030 #: smime.c:324
4031 msgid "Verified  "
4032 msgstr "Verifierad   "
4033
4034 #: smime.c:327
4035 msgid "Unverified"
4036 msgstr "Overifierad"
4037
4038 #: smime.c:330
4039 msgid "Expired   "
4040 msgstr "Utgången   "
4041
4042 #: smime.c:333
4043 msgid "Revoked   "
4044 msgstr "Återkallad   "
4045
4046 #: smime.c:336
4047 msgid "Invalid   "
4048 msgstr "Ogiltig   "
4049
4050 #: smime.c:339
4051 msgid "Unknown   "
4052 msgstr "Okänd   "
4053
4054 #: smime.c:368
4055 msgid "Enter keyID: "
4056 msgstr "Ange nyckel-ID: "
4057
4058 #: smime.c:391
4059 #, c-format
4060 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4061 msgstr "S/MIME-certifikat som matchar \"%s\"."
4062
4063 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4064 #, c-format
4065 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4066 msgstr "ID:t %s är overifierad. Vill du använda det till %s?"
4067
4068 #: smime.c:545 smime.c:615
4069 #, c-format
4070 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4071 msgstr "Använd (obetrott!) ID %s till %s?"
4072
4073 #: smime.c:548 smime.c:618
4074 #, c-format
4075 msgid "Use ID %s for %s ?"
4076 msgstr "Använd ID %s till %s?"
4077
4078 #: smime.c:637
4079 #, c-format
4080 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4081 msgstr ""
4082 "Varning: Du har ännu inte valt att lita på ID %s. (valfri tangent för att "
4083 "fortsätta)"
4084
4085 #: smime.c:796
4086 #, c-format
4087 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4088 msgstr "Inga (giltiga) certifikat hittades för %s."
4089
4090 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4091 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4092 msgstr "Fel: kunde inte skapa S/MIME-underprocess!"
4093
4094 #: smime.c:1206
4095 msgid "no certfile"
4096 msgstr "ingen certifikatfil"
4097
4098 #: smime.c:1209
4099 msgid "no mbox"
4100 msgstr "ingen mbox"
4101
4102 #. fatal error while trying to encrypt message
4103 #: smime.c:1352
4104 msgid "No output from OpenSSL.."
4105 msgstr "Ingen utdata från OpenSSL..."
4106
4107 #: smime.c:1390
4108 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4109 msgstr "Varning: Temporärt certifikat hittas inte."
4110
4111 #: smime.c:1433
4112 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4113 msgstr "Kan inte öppna OpenSSL-underprocess!"
4114
4115 #: smime.c:1471
4116 msgid "No output from OpenSSL..."
4117 msgstr "Ingen utdata från OpenSSL..."
4118
4119 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4120 msgid ""
4121 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4122 "\n"
4123 msgstr ""
4124 "[-- Slut på utdata från OpenSSL --]\n"
4125 "\n"
4126
4127 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4128 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4129 msgstr "[-- Fel: kunde inte skapa OpenSSL-underprocess! --]\n"
4130
4131 #: smime.c:1762
4132 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4133 msgstr ""
4134 "[-- Följande data är S/MIME-krypterad --]\n"
4135 "\n"
4136
4137 #: smime.c:1765
4138 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4139 msgstr ""
4140 "[-- Följande data är S/MIME-signerad --]\n"
4141 "\n"
4142
4143 #: smime.c:1829
4144 msgid ""
4145 "\n"
4146 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4147 msgstr ""
4148 "\n"
4149 "[-- Slut på S/MIME-krypterad data. --]\n"
4150
4151 #: smime.c:1831
4152 msgid ""
4153 "\n"
4154 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4155 msgstr ""
4156 "\n"
4157 "[-- Slut på S/MIME-signerad data. --]\n"
4158
4159 #: smime.c:1935
4160 msgid ""
4161 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4162 msgstr ""
4163 "S/MIME (k)ryptera, (s)ignera, kryptera (m)ed, signera s(o)m, (b)åda, eller "
4164 "(r)ensa? "
4165
4166 #: smime.c:1936
4167 msgid "eswabfc"
4168 msgstr "ksmobr"
4169
4170 #: smime.c:1945
4171 msgid ""
4172 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4173 msgstr ""
4174 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128 eller (g)löm det? "
4175
4176 #: smime.c:1947
4177 msgid "12345f"
4178 msgstr "12345g"
4179
4180 #: smime.c:1971
4181 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4182 msgstr "Kan inte signera: Inget nyckel angiven. Använd signera som."
4183
4184 #: sort.c:259
4185 msgid "Sorting mailbox..."
4186 msgstr "Sorterar brevlåda..."
4187
4188 #: sort.c:296
4189 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
4190 msgstr "Kunde inte hitta sorteringsfunktion! [Rapportera det här felet]"
4191
4192 #: status.c:106
4193 msgid "(no mailbox)"
4194 msgstr "(ingen brevlåda)"
4195
4196 #: thread.c:1089
4197 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
4198 msgstr "Första meddelandet är inte synligt i den här begränsade vyn"
4199
4200 #: thread.c:1095
4201 msgid "Parent message is not available."
4202 msgstr "Första meddelandet är inte tillgängligt."
4203
4204 #~ msgid "unspecified protocol error"
4205 #~ msgstr "ospecificerat protokollfel"
4206
4207 #~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
4208 #~ msgstr "Stänger anslutning till IMAP-server..."