po update
authorPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Wed, 7 Nov 2007 21:58:20 +0000 (22:58 +0100)
committerPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Wed, 7 Nov 2007 21:58:20 +0000 (22:58 +0100)
Signed-off-by: Pierre Habouzit <madcoder@debian.org>
28 files changed:
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/madmutt.pot
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 7595e0b..0c13e49 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-07 22:55+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
@@ -53,104 +53,109 @@ msgstr ""
 msgid "            created: "
 msgstr ""
 
-#: main.c:87
-#, fuzzy
-msgid ""
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
-"       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
-"<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
-"[ ... ]\n"
-"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       madmutt -v\n"
-"\n"
-"options:\n"
-"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
-"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
-"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
-"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
-msgstr ""
-"Стартиране: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] [ -m <тип> ] [ -f "
-"<файл> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -Q <запитване> [ -Q "
-"<запитване> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -A <псевдоним> [ -A "
-"<псевдоним> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <команда> ] [ -a <файл> ] [ -F <файл> ] [ -H "
-"<файл> ] [ -i <файл> ] [ -s <тема> ] [ -b <адрес> ] [ -c <адрес> ] <адрес> "
-"[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
-"\n"
-"Параметри:\n"
-"  -A <псевдоним>\tразгръща указания псевдоним\n"
-"  -a <име на файл>\tприлага файл към писмото\n"
-"  -b <адрес>\tизпраща сляпо копие (BCC) към този адрес\n"
-"  -c <адрес>\tизпраща копие (CC) към този адрес\n"
-"  -e <команда>\tкоманда, която да бъде изпълнена след инициализация\n"
-"  -f <име на файл>\tпощенска кутия, която да бъде заредена\n"
-"  -F <име на файл>\tалтернативен muttrc файл\n"
-"  -H <име на файл>\tфайл със заглавна информация\n"
-"  -i <име на файл>\tфайл, който да бъде включен в отговора\n"
-"  -m <тип>\tтип на пощенската кутия по подразбиране\n"
-"  -n\t\tигнорира системния Muttrc\n"
-"  -p\t\tредактира чернова\n"
-"  -Q <variable>\tзапитване за конфигурационна променлива\n"
-"  -R\t\tотваря пощенската кутия само за четене\n"
-"  -s <тема>\tтема на писмото (трябва да е в кавички, ако съдържа интервали)\n"
-"  -v\t\tпоказва версията и дефинициите, използвани при компилация\n"
-"  -x\t\tсимулира mailx изпращане\n"
-"  -y\t\tизбор на файл от листа `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tнезабавен изход от програмата, ако в пощенската кутия няма писма\n"
-"  -Z\t\tотваряне на първата пощенска кутия с нови писма или незабавен изход "
-"от програмата ако няма такава\n"
-"  -h\t\tпоказва този текст"
-
-#: compose.c:124 compose.c:128
+#: compose.c:106 compose.c:110
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr " подпис като: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "    до %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   от %s"
 
-#: main.c:106
-msgid ""
-"  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
-"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
-"  -p\t\trecall a postponed message\n"
-"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+#: main.c:81
+msgid "  -F <file>     specify an alternate Madmuttrc file"
+msgstr ""
+
+#: main.c:82
+msgid "  -H <file>     specify a draft file to read header and body from"
 msgstr ""
 
-#: main.c:98
+#: main.c:86
+#, fuzzy
+msgid "  -R            open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
+
+#: main.c:91
 msgid ""
-"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
+"  -Z            open the first folder with new message, exit immediately if "
+"none"
+msgstr ""
+
+#: main.c:76
+#, fuzzy
+msgid "  -a <file>     attach a file to the message"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
+
+#: main.c:77
+msgid "  -b <address>  specify a blind carbon-copy (BCC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:78
+msgid "  -c <address>  specify a carbon-copy (CC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:79
+msgid "  -e <command>  specify a command to be executed after initialization"
+msgstr ""
+
+#: main.c:80
+msgid "  -f <file>     specify which mailbox to read"
+msgstr ""
+
+#: main.c:92
+msgid "  -h            this help message"
+msgstr ""
+
+#: main.c:83
+msgid "  -i <file>     specify a file which Madmutt should include in the body"
+msgstr ""
+
+#: main.c:84
+msgid "  -n            causes Madmutt not to read the system Madmuttrc"
+msgstr ""
+
+#: main.c:85
+#, fuzzy
+msgid "  -p            recall a postponed message"
+msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
+
+#: main.c:87
+msgid "  -s <subj>     specify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+msgstr ""
+
+#: main.c:88
+msgid "  -v            show version and compile-time definitions"
+msgstr ""
+
+#: main.c:89
+msgid "  -y            select a mailbox specified in your `mailboxes' list"
 msgstr ""
 
-#: main.c:114
+#: main.c:90
 msgid ""
-"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-"  -h\t\tthis help message"
+"  -z            exit immediately if there are no messages in the mailbox"
+msgstr ""
+
+#: main.c:103
+msgid "  Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others."
+msgstr ""
+
+#: main.c:104
+msgid "  Copyright (C) 2005      The Mutt-ng Team"
+msgstr ""
+
+#: main.c:105
+msgid "  Copyright (C) 2006-2007 Pierre Habouzit"
+msgstr ""
+
+#: main.c:106
+msgid "  MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before"
 msgstr ""
 
 #: lib-mx/compress.c:428
@@ -158,20 +163,20 @@ msgstr ""
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:365
+#: lib-ui/curs_lib.c:379
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " (използвайте'?' за избор от списък): "
 
-#: compose.c:117
+#: compose.c:99
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:115
+#: compose.c:97
 #, fuzzy
 msgid " (inline)"
 msgstr "(по-нататък)\n"
 
-#: lib-mx/mx.c:912
+#: lib-mx/mx.c:854
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr "Натиснете '%s' за включване/изключване на режима за запис"
@@ -180,30 +185,30 @@ msgstr "Натиснете '%s' за включване/изключване н
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1532
+#: lib-ui/curs_main.c:1359
 msgid " in this limited view"
 msgstr " в този ограничен изглед"
 
-#: commands.c:601
+#: commands.c:591
 msgid " tagged"
 msgstr " маркиран"
 
-#: pattern.c:716
+#: pattern.c:713
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: невалидна команда"
 
-#: pattern.c:721
+#: pattern.c:718
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: не се поддържа в този режим"
 
-#: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
+#: lib-mx/mx.c:737 lib-mx/mx.c:914
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
 msgstr "запазени: %d; изтрити: %d"
 
-#: lib-mx/mx.c:792
+#: lib-mx/mx.c:734
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "запазени: %d; преместени: %d; изтрити: %d"
@@ -213,11 +218,6 @@ msgstr "запазени: %d; преместени: %d; изтрити: %d"
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%s (tagged: %d) %d"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:3111
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
@@ -228,12 +228,12 @@ msgstr ""
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
 msgstr "%s Действително ли искате да използвате този ключ?"
 
-#: compose.c:157
+#: compose.c:139
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "%s [#%d] е променено. Желаете ли да опресните кодирането?"
 
-#: compose.c:151
+#: compose.c:133
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "%s [#%d] вече не съществува!"
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "%s [#%d] вече не съществува!"
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d от %d писма са прочетени]"
 
-#: main.c:470
+#: main.c:339
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
@@ -258,42 +258,32 @@ msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: nntp.c:1779
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
-msgstr "%s не е валидна POP пътека"
-
-#: nntp.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
-msgstr "%s не е валидна POP пътека"
-
-#: browser.c:471 browser.c:1096
+#: browser.c:340 browser.c:870
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s не е директория."
 
-#: muttlib.c:337
+#: muttlib.c:329
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
 msgstr "%s не е пощенска кутия!"
 
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
+#: lib-mx/mx.c:288 lib-mx/mx.c:425 lib-ui/curs_main.c:988
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "%s не е пощенска кутия."
 
-#: sendlib.c:748
+#: sendlib.c:744
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
 msgstr "%s не е обикновен файл."
 
-#: sendlib.c:372
+#: sendlib.c:368
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
 msgstr "%s вече не съществува!"
 
-#: lib-mx/mx.h:55
+#: lib-mx/mx.h:52
 #, c-format
 msgid "%s not permitted by ACL."
 msgstr ""
@@ -330,17 +320,17 @@ msgstr "%s: няма такъв атрибут"
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: няма такъв цвят"
 
-#: keymap.c:839
+#: keymap.c:835
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: няма такава функция"
 
-#: keymap.c:753
+#: keymap.c:749
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: непозната функция"
 
-#: keymap.c:648
+#: keymap.c:644
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s:  няма такова меню"
@@ -355,32 +345,32 @@ msgstr "%s: няма такъв обект"
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: недостатъчно аргументи"
 
-#: headers.c:148
+#: headers.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
 
-#: main.c:589
+#: main.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: грешка при прилагане на файла.\n"
 
-#: init.c:1338
+#: init.c:1312
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: непозната команда"
 
-#: init.c:1188
+#: init.c:1168
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: непознат тип"
 
-#: init.c:1055
+#: init.c:1040
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: непозната променлива"
 
-#: init.c:962
+#: init.c:956
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
@@ -390,33 +380,33 @@ msgstr ""
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: init.c:1172
+#: init.c:1152
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: handler.c:1450
+#: handler.c:1449
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "('view-attachments' няма клавишна комбинация!)"
 
-#: lib-ui/status.c:113
+#: lib-ui/status.c:111
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(няма пощенска кутия)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o), приемане винаги(a)"
 
-#: handler.c:1191
+#: handler.c:1111
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(размер %s байта) "
 
-#: handler.c:1448
+#: handler.c:1447
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr " (използвайте'%s' за да видите тази част)"
@@ -430,7 +420,7 @@ msgstr ""
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: compose.c:206
+#: compose.c:177
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Приложения"
 
@@ -438,7 +428,7 @@ msgstr "-- Приложения"
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<НЕИЗВЕСТНА>"
 
-#: compose.c:125 compose.c:129
+#: compose.c:107 compose.c:111
 msgid "<default>"
 msgstr "<по подразбиране>"
 
@@ -454,18 +444,14 @@ msgstr ""
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "Неуспешна APOP идентификация."
 
-#: send.c:1413
+#: send.c:1322
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете непромененото писмо?"
 
-#: send.c:1414
+#: send.c:1323
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Непромененото писмо е изтрито."
 
-#: nntp.c:2192
-msgid "Adding new newsgroups..."
-msgstr ""
-
 #: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
 msgstr "Адрес:"
@@ -491,55 +477,32 @@ msgstr ""
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr "Всички подходящи ключове са остарели, анулирани или деактивирани."
 
-#: muttlib.c:327
+#: muttlib.c:319
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Желаете ли да добавите писмата към %s?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:788
+#: lib-ui/curs_main.c:668
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Аргументът трябва да бъде номер на писмо."
 
-#: nntp.c:1903
-#, c-format
-msgid "Article %d not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:719
-#, c-format
-msgid "Article %s not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:689
-msgid "Article has no parent reference!"
-msgstr ""
-
-#: send.c:1455
-#, fuzzy
-msgid "Article not posted."
-msgstr "Приложението е записано на диска."
-
-#: send.c:1740
-msgid "Article posted."
-msgstr ""
-
-#: compose.c:608
+#: compose.c:510
 msgid "Attach file"
 msgstr "Прилагане на файл"
 
-#: compose.c:624
+#: compose.c:526
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Прилагане на избраните файлове..."
 
-#: recvattach.c:500
+#: recvattach.c:498
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "Приложението е филтрирано."
 
-#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
+#: recvattach.c:395 recvattach.c:472
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "Приложението е записано на диска."
 
-#: recvattach.c:858
+#: recvattach.c:856
 msgid "Attachments"
 msgstr "Приложения"
 
@@ -565,22 +528,22 @@ msgstr "Идентифициране (SASL)..."
 msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:334
+#: lib-sys/mutt_socket.c:330
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Лош IDN \"%s\"."
 
-#: sendlib.c:2028
+#: sendlib.c:1977
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "Лош IDN %s докато формата за повторно изпращане беше подготвяна."
 
-#: compose.c:579 send.c:1512
+#: compose.c:481 send.c:1412
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Лош IDN в \"%s\": '%s'"
 
-#: commands.c:198 recvcmd.c:149
+#: commands.c:197 recvcmd.c:135
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Лош IDN: '%s'"
@@ -589,29 +552,29 @@ msgstr "Лош IDN: '%s'"
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
 
-#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
+#: pager.c:1532 pager.c:1559 pager.c:1589 pager.c:1820
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "Това е краят на писмото."
 
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:175 recvcmd.c:131
+#: commands.c:174 recvcmd.c:117
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Препращане на писмото към: "
 
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:177 recvcmd.c:133
+#: commands.c:176 recvcmd.c:119
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
 
-#: main.c:206
+#: main.c:155
 msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
@@ -628,61 +591,56 @@ msgstr ""
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
 
-#: browser.c:671
+#: browser.c:475
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Не може да прилагате директория!"
 
-#: main.c:474
+#: main.c:343
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
 
-#: compose.c:1005
+#: compose.c:880
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Грешка при създаване на файла %s"
 
-#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
+#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1018
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
+#: commands.c:283 commands.c:308 commands.c:324
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
-#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
-#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
+#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:486 lib-mx/mbox.c:503
+#: lib-mx/mbox.c:513 lib-mx/mbox.c:529 send.c:941
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "Грешка при създаване на временен файл"
 
-#: recvcmd.c:833
+#: recvcmd.c:797
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr ""
 "Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
 "капсулирате с MIME останалите?"
 
-#: recvcmd.c:489
+#: recvcmd.c:473
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr ""
 "Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
 "препратите с MIME останалите?"
 
-#: recvattach.c:846
+#: recvattach.c:844
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "Грешка при дешифрирането на шифровано писмо!"
 
-#: recvattach.c:965
+#: recvattach.c:963
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
 
-#: recvattach.c:973
-#, fuzzy
-msgid "Can't delete attachment from newsserver."
-msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
-
-#: lib-mx/mx.c:103
+#: lib-mx/mx.c:55
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "Невъзможно dot-заключване за %s.\n"
@@ -691,7 +649,7 @@ msgstr "Невъзможно dot-заключване за %s.\n"
 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
 msgstr ""
 
-#: recvcmd.c:724
+#: recvcmd.c:707
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "Няма маркирани писма."
 
@@ -704,46 +662,16 @@ msgstr "Няма шаблон с това име. Желаете ли да пр
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "Грешка при отваряне на файла: %s"
 
-#: lib-mx/mx.c:605
+#: lib-mx/mx.c:556
 #, fuzzy
 msgid "Can't open trash folder"
 msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
 
-#: nntp.c:1967 nntp.c:1997
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
-msgstr "Връзката с %s е затворена"
-
-#: nntp.c:1954
-#, fuzzy
-msgid "Can't post article. No connection to news server."
-msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
-
-#: nntp.c:1961
-#, c-format
-msgid "Can't post article. Unable to open %s"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:1972 nntp.c:2002
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article: %s"
-msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
-
-#: nntp.c:642
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't rename %s to %s"
-msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
-
 #: muttlib.c:310
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "Запис на писмо на POP сървър не е възможно."
 
-#: muttlib.c:317
-#, fuzzy
-msgid "Can't save message to newsserver."
-msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
-
-#: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
+#: compose.c:824 editmsg.c:97 sendlib.c:739
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
@@ -752,20 +680,15 @@ msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1267
+#: browser.c:1041
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Директорията не може да бъде показана"
 
-#: nntp.c:634
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't write %s"
-msgstr "Грешка при създаване на %s."
-
 #: pop.c:888
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Грешка при запис на заглавната част на писмото във временен файл"
 
-#: lib-mx/mbox.c:864
+#: lib-mx/mbox.c:865
 msgid "Can't write message"
 msgstr "Невъзможен запис на писмо"
 
@@ -773,7 +696,7 @@ msgstr "Невъзможен запис на писмо"
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Грешка при запис на писмото във временен файл"
 
-#: commands.c:71
+#: commands.c:70
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
@@ -781,7 +704,7 @@ msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:221
+#: lib-ui/curs_main.c:216
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
 "Режимът на защитената от запис пощенска кутия не може да бъде променен!"
@@ -791,61 +714,51 @@ msgstr ""
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
 msgstr "Получен сигнал %s... Изход от програмата.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:826
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "Сертификатът е записан"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:228
+#: lib-ui/curs_main.c:223
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия ще бъдат записани при напускането й."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:232
+#: lib-ui/curs_main.c:227
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия няма да бъдат записани."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:321
+#: lib-ui/curs_lib.c:335
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Символ = %s, Осмично = %o, Десетично = %d"
 
-#: commands.c:786
+#: commands.c:776
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Кодовата таблица е променена на %s; %s."
 
-#: browser.c:1061
+#: browser.c:835
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Смяна на директорията: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:752
-#, fuzzy
-msgid "Check for children of message..."
-msgstr "Проверка за нови писма..."
-
-#: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
+#: pop.c:1104 pop.c:1250
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "Проверка за нови писма..."
 
-#: nntp.c:2177
-#, fuzzy
-msgid "Checking for new newsgroups..."
-msgstr "Проверка за нови писма..."
-
 #: imap/imap.c:352
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:110
+#: compose.c:92
 msgid "Clear"
 msgstr "Обикновен текст"
 
@@ -853,7 +766,7 @@ msgstr "Обикновен текст"
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Изтриване на маркировка"
 
-#: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
+#: imap/imap.c:151
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Затваряне на връзката към %s..."
@@ -877,18 +790,18 @@ msgstr "Сървърът не поддържа командата TOP."
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата UIDL."
 
-#: lib-mx/mbox.c:547
+#: lib-mx/mbox.c:548
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "Съхраняване на промените..."
 
-#: main.c:169
+#: main.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
 "\n"
 "Опции при компилация:"
 
-#: pattern.c:1129 pattern.c:1249
+#: pattern.c:1120 pattern.c:1240
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Компилиране на шаблона за търсене..."
 
@@ -902,17 +815,7 @@ msgstr "Създаване на копие в %s..."
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
-#: nntp.c:1114
-#, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:1112
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting ok."
-msgstr "Свързване с %s..."
-
-#: lib-sys/mutt_socket.c:355
+#: lib-sys/mutt_socket.c:351
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Свързване с %s..."
@@ -936,17 +839,12 @@ msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се вкл
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
-#: nntp.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
-msgstr "Връзката с %s е затворена"
-
-#: commands.c:782
+#: commands.c:772
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type е променен на %s."
 
-#: compose.c:988
+#: compose.c:863
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Полето Content-Type има формата базов-тип/подтип"
 
@@ -954,12 +852,12 @@ msgstr "Полето Content-Type има формата базов-тип/под
 msgid "Continue?"
 msgstr "Желаете ли да продължите?"
 
-#: commands.c:772
+#: commands.c:762
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Желаете ли да го конвертирате до %s при изпращане?"
 
-#: commands.c:600
+#: commands.c:590
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Копиране на%s в пощенска кутия"
@@ -974,54 +872,43 @@ msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
 
-#: commands.c:658
+#: commands.c:648
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
-#: main.c:63
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
-"Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
-"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
-"of\n"
-"the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
-"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-msgstr ""
-
-#: lib-sys/mutt_socket.c:374
+#: lib-sys/mutt_socket.c:370
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
 
-#: commands.c:111
+#: commands.c:110
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Писмото не може да бъде копирано."
 
-#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
-#: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
-#: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
+#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:143 pop.c:844
+#: pop.c:1400 recvcmd.c:430 recvcmd.c:592 recvcmd.c:819 sendlib.c:918
+#: sendlib.c:983 sendlib.c:2019
 #, fuzzy
 msgid "Could not create temporary file"
 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
 
-#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
+#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:428
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
 
-#: sort.c:301
+#: sort.c:291
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr ""
 "Не може да бъде намерена функция за подреждане! (Моля, съобщете за тази "
 "грешка)"
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:350
+#: lib-sys/mutt_socket.c:346
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Хостът \"%s\" не може да бъде намерен."
 
-#: send.c:810
+#: send.c:754
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "Не всички поискани писма могат да бъдат прикачени!"
 
@@ -1029,30 +916,30 @@ msgstr "Не всички поискани писма могат да бъдат
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
 
-#: sendlib.c:908
+#: sendlib.c:904
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Грешка при отваряне на %s"
 
-#: lib-mx/mbox.c:634
+#: lib-mx/mbox.c:635
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
 
-#: send.c:1732
+#: send.c:1619
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
 
-#: lib-mx/mx.c:407
+#: lib-mx/mx.c:358
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
 msgstr "Невъзможно заключване на %s\n"
 
-#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
+#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:340
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 
-#: browser.c:971
+#: browser.c:751
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
 
@@ -1060,12 +947,12 @@ msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат с
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: commands.c:597
+#: commands.c:587
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и копиране на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:596
+#: commands.c:586
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия"
@@ -1075,26 +962,26 @@ msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия
 msgid "Decompressing %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: commands.c:599
+#: commands.c:589
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:598
+#: commands.c:588
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: postpone.c:471
+#: postpone.c:460
 #, fuzzy
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: postpone.c:482
+#: postpone.c:471
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "Неуспешно разшифроване."
 
-#: browser.c:1012
+#: browser.c:792
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат изтривани"
 
@@ -1102,17 +989,17 @@ msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат и
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:836
+#: lib-ui/curs_main.c:715
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Изтриване на писма по шаблон: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
-#: pager.c:1979 pager.c:1998
+#: lib-ui/curs_main.c:712 lib-ui/curs_main.c:1638 lib-ui/curs_main.c:1677
+#: pager.c:1880 pager.c:1899
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Изтриване"
 
-#: recvattach.c:981
+#: recvattach.c:970
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "Изтриването на приложения от шифровани писма не се поддържа."
 
@@ -1126,7 +1013,7 @@ msgstr "Идентификаторът %s не е проверен. Желает
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
 msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
 
-#: browser.c:658
+#: browser.c:462
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Директория [%s], Файлова маска: %s"
@@ -1135,24 +1022,24 @@ msgstr "Директория [%s], Файлова маска: %s"
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ГРЕШКА: моля, съобщете ни за тази грешка"
 
-#: send.c:1381
+#: send.c:1290
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1911
+#: lib-ui/curs_main.c:1715
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
-#: pattern.c:222
+#: pattern.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Empty expression"
 msgstr "грешка в израза"
 
-#: compose.c:106
+#: compose.c:88
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Шифроване"
 
-#: compose.c:135
+#: compose.c:117
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Шифроване c: "
 
@@ -1160,25 +1047,20 @@ msgstr "Шифроване c: "
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:681
-#, fuzzy
-msgid "Enter Message-ID: "
-msgstr "Въведете ключов идентификатор: "
-
 #: crypt.cpkg:3461
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Въведете ключов идентификатор за %s: "
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:317
+#: lib-ui/curs_lib.c:331
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Въведете ключове (^G за прекъсване): "
 
-#: recvcmd.c:198
+#: recvcmd.c:184
 msgid "Error bouncing message!"
 msgstr "Грешка при препращане на писмото!"
 
-#: recvcmd.c:199
+#: recvcmd.c:185
 msgid "Error bouncing messages!"
 msgstr "Грешка при препращане на писмата!"
 
@@ -1206,27 +1088,27 @@ msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1245
+#: init.c:1219
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
 
-#: init.c:1673
+#: init.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
-#: pattern.c:217
+#: pattern.c:214
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Грешка в израза: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
 msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 
-#: main.c:223
+#: lib-ui/curs_lib.c:312
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 
@@ -1234,24 +1116,24 @@ msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
-#: commands.c:190 recvcmd.c:141
+#: commands.c:189 recvcmd.c:127
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Грешка при разчитане на адресът!"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
+#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:126
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\"!"
 
-#: browser.c:1084 browser.c:1148
+#: browser.c:858 browser.c:922
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Грешка при четене на директорията."
 
-#: sendlib.c:1882
+#: sendlib.c:1831
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Грешка %d (%s) при изпращане на писмото."
@@ -1261,7 +1143,7 @@ msgstr "Грешка %d (%s) при изпращане на писмото."
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
 
-#: browser.c:1284
+#: browser.c:1058
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Грешка при показването на файла"
 
@@ -1274,7 +1156,7 @@ msgstr "Грешка при записване на пощенската кут
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Грешка. Запазване на временния файл: %s"
 
-#: alias.cpkg:347 send.c:230
+#: alias.cpkg:347 send.c:226
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Грешка: '%s' е невалиден IDN."
@@ -1292,11 +1174,11 @@ msgstr ""
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1356
+#: handler.c:1355
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Грешка: multipart/encrypted без protocol параметър."
 
-#: handler.c:1347
+#: handler.c:1346
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Грешка: multipart/signed без protocol параметър."
 
@@ -1314,16 +1196,16 @@ msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: pattern.c:1145
+#: pattern.c:1136
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Изпълняване на команда върху писмата..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1244
+#: lib-ui/curs_main.c:1079
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt without saving?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете Mutt без да запишете промените?"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:196
+#: lib-ui/curs_lib.c:212
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
@@ -1349,7 +1231,7 @@ msgstr "Грешка при отваряне на файла за изтрива
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
 
-#: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
+#: lib-mx/mbox.c:399 lib-mx/mbox.c:592
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr ""
 "Непоправима грешка! Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
@@ -1358,40 +1240,20 @@ msgstr ""
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
 
-#: nntp.c:2267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Fetching %s from server..."
-msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
-
-#: nntp.c:1635
-#, fuzzy
-msgid "Fetching headers from cache..."
-msgstr "Изтегляне на писмо..."
-
-#: nntp.c:1646
-#, fuzzy
-msgid "Fetching list of articles..."
-msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
-
 #: pop.c:1062
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
 
-#: nntp.c:1634
-#, fuzzy
-msgid "Fetching message headers..."
-msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
-
 #: imap/message.c:173 pop.c:976
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
+#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 pop.c:1395
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: browser.c:1107
+#: browser.c:881
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Файлова маска: "
 
@@ -1413,7 +1275,7 @@ msgstr ""
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Файл в тази директория: "
 
-#: recvattach.c:559
+#: recvattach.c:557
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Филтриране през: "
 
@@ -1422,33 +1284,33 @@ msgstr "Филтриране през: "
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1312
+#: lib-ui/curs_main.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "записва писмото като чернова за по-късно изпращане"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
+#: lib-ui/curs_main.c:1374 pager.c:2011
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
-#: send.c:570
+#: send.c:523
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
 
-#: recvcmd.c:602
+#: recvcmd.c:586
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Желаете ли да капсулирате с MIME преди препращане?"
 
-#: send.c:826
+#: send.c:770
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Желаете ли да го препратите като приложение?"
 
-#: recvcmd.c:475
+#: recvcmd.c:459
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
+#: lib-ui/curs_main.c:37 pager.c:64 recvattach.c:874
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "Тази функция не може да се изпълни при прилагане на писма."
 
@@ -1474,7 +1336,7 @@ msgstr ""
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Помощ за %s"
 
-#: pager.c:1850
+#: pager.c:1751
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Помощта вече е показана."
 
@@ -1482,7 +1344,7 @@ msgstr "Помощта вече е показана."
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Невъзможно отпечатване!"
 
-#: recvattach.c:591
+#: recvattach.c:589
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване на %s приложения!"
@@ -1503,15 +1365,15 @@ msgstr "Този идентификатор не не е валиден."
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "Този идентификатор е с ограничена валидност."
 
-#: send.c:305
+#: send.c:277
 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
-#: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
+#: postpone.c:349 postpone.c:368 postpone.c:403
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "Невалидна PGP заглавна част"
 
-#: postpone.c:399
+#: postpone.c:388
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "Невалидна S/MIME заглавна част"
 
@@ -1520,15 +1382,15 @@ msgstr "Невалидна S/MIME заглавна част"
 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
 msgstr "Невалидно форматирано вписване за типа %s в \"%s\" на ред %d"
 
-#: send.c:799
+#: send.c:743
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Желаете ли да прикачите писмото към отговора?"
 
-#: send.c:803
+#: send.c:747
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "Прикачване на цитирано писмо..."
 
-#: pattern.c:331
+#: pattern.c:328
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "Невалиден ден от месеца: %s"
@@ -1540,24 +1402,24 @@ msgid ""
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:880
+#: compose.c:755
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Избрано е невалидно кодиране."
 
-#: lib-ui/menu.c:298
+#: lib-ui/menu.c:287
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "Невалиден номер на индекс."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:819
+#: lib-ui/curs_main.c:699
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Грешен номер на писмо."
 
-#: pattern.c:343
+#: pattern.c:340
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "Невалиден месец: %s"
 
-#: pattern.c:486
+#: pattern.c:483
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "Невалидна дата: %s"
@@ -1571,7 +1433,7 @@ msgstr "Стартиране на PGP..."
 msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "Стартиране на PGP..."
 
-#: handler.c:1075
+#: handler.c:995
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Автоматично показване посредством: %s"
@@ -1581,15 +1443,15 @@ msgstr "Автоматично показване посредством: %s"
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:783
+#: lib-ui/curs_main.c:663
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Скок към писмо номер: "
 
-#: lib-ui/menu.c:291
+#: lib-ui/menu.c:280
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Скок към: "
 
-#: lib-ui/menu.c:820
+#: lib-ui/menu.c:799
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "Скоковете не са имплементирани за диалози."
 
@@ -1608,70 +1470,35 @@ msgstr ""
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:596 keymap.c:604
+#: keymap.c:592 keymap.c:600
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация."
 
-#: keymap.c:609
+#: keymap.c:605
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация. Използвайте '%s' за помощ."
 
-#: nntp.c:1716
-#, c-format
-msgid "LISTGROUP command failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:892
+#: lib-ui/curs_main.c:768
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:862
+#: lib-ui/curs_main.c:739
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Ограничаване: %s"
 
-#: nntp.c:2197 nntp.c:2230
-#, fuzzy
-msgid "Loading descriptions..."
-msgstr "Включване..."
-
-#: nntp.c:324
-#, c-format
-msgid "Loading list from cache... %d"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:2219
-#, c-format
-msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
-msgstr ""
-
-#: lib-mx/mx.c:94
-#, c-format
-msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
-msgstr ""
-"Преминат е допустимият брой заключвания. Желаете ли да премахнете "
-"заключването за %s?"
-
-#: nntp.c:1060
-msgid "Logging in..."
-msgstr "Включване..."
-
-#: nntp.c:1078 nntp.c:1148
-msgid "Login failed."
-msgstr "Неуспешно включване."
-
 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:341
+#: lib-sys/mutt_socket.c:337
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Търсене на %s..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
@@ -1680,23 +1507,19 @@ msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "Недефиниран MIME тип. Приложението не може да бъде показано."
 
-#: keymap.c:406
+#: keymap.c:402
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "Открит е цикъл от макроси."
 
-#: main.c:213
-msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
-msgstr ""
-
-#: send.c:1459 send.c:1557
+#: send.c:1362 send.c:1444
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Писмото не е изпратено."
 
-#: send.c:1741 send.c:1743
+#: send.c:1625
 msgid "Mail sent."
 msgstr "Писмото е изпратенo."
 
-#: lib-mx/mx.c:970
+#: lib-mx/mx.c:912
 msgid "Mailbox checkpointed."
 msgstr "Пощенската кутия е отбелязана."
 
@@ -1708,24 +1531,24 @@ msgstr "Пощенската кутия е затворена."
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: browser.c:1032
+#: browser.c:812
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Пощенската кутия е изтрита."
 
-#: main.c:659
+#: main.c:511
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Пощенската кутия е празна."
 
-#: lib-mx/mx.c:916
+#: lib-mx/mx.c:858
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Пощенската кутия е само за четене. %s"
 
-#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
+#: lib-mx/mx.c:862 lib-ui/curs_main.c:35 pager.c:57 recvattach.c:867
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "Тази пощенска кутия е само за четене."
 
-#: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
+#: lib-mx/mx.c:697 lib-mx/mx.c:868
 msgid "Mailbox is unchanged."
 msgstr "Пощенската кутия е непроменена."
 
@@ -1733,7 +1556,7 @@ msgstr "Пощенската кутия е непроменена."
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Пощенската кутия трябва да има име."
 
-#: browser.c:1039
+#: browser.c:819
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
 
@@ -1742,21 +1565,21 @@ msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
+#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:340
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "Пощенската кутия е повредена!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:445
+#: lib-ui/curs_main.c:440
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "Пощенската кутия е променена от друга програма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:435
+#: lib-ui/curs_main.c:430
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "Пощенската кутия е променена от друга програма. Маркировките може да са "
 "остарели."
 
-#: browser.c:650
+#: browser.c:454
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Пощенски кутии [%d]"
@@ -1771,28 +1594,24 @@ msgstr "Записът \"edit\" в mailcap изисква %%s"
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: nntp.c:2071
-msgid "Mark all articles read?"
-msgstr ""
-
 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2006
+#: lib-ui/curs_main.c:1806
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Писмото е препратено."
 
-#: send.c:503
+#: send.c:456
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
-#: commands.c:392
+#: commands.c:382
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Писмото не е отпечатано"
 
@@ -1800,7 +1619,7 @@ msgstr "Писмото не е отпечатано"
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "Файлът с писмото е празен!"
 
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Писмото не е препратено."
 
@@ -1808,36 +1627,31 @@ msgstr "Писмото не е препратено."
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "Писмото е непроменено!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Message not visible in limited view."
-msgstr "Родителското писмо не е видимо в този ограничен изглед"
-
-#: send.c:1489
+#: send.c:1392
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Писмото е записано като чернова."
 
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Message printed"
 msgstr "Писмото е отпечатано"
 
-#: compose.c:1138
+#: compose.c:1013
 msgid "Message written."
 msgstr "Писмото е записано."
 
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Писмата са препратени."
 
-#: commands.c:393
+#: commands.c:383
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Писмата не са отпечатани"
 
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Писмата не са препратени."
 
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Писмата са отпечатани"
 
@@ -1845,12 +1659,12 @@ msgstr "Писмата са отпечатани"
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "Липсващи аргументи."
 
-#: lib-mx/mx.c:672
+#: lib-mx/mx.c:614
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
 msgstr "Желаете ли да преместите прочетените писма в %s?"
 
-#: lib-mx/mx.c:704
+#: lib-mx/mx.c:646
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "Преместване на прочетените писма в %s..."
@@ -1859,45 +1673,31 @@ msgstr "Преместване на прочетените писма в %s..."
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1240
+#: browser.c:1014
 msgid "New file name: "
 msgstr "Ново име за файла: "
 
-#: compose.c:976
+#: compose.c:851
 msgid "New file: "
 msgstr "Нов файл: "
 
-#: buffy.cpkg:330
+#: buffy.cpkg:328
 msgid "New mail in "
 msgstr "Нови писма в "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:439
+#: lib-ui/curs_main.c:434
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Нови писма в тази пощенска кутия."
 
-#: nntp.c:1819
-#, c-format
-msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
-msgstr ""
-
-#: browser.c:644
-#, c-format
-msgid "Newsgroups on server [%s]"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:732
-msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1309
+#: lib-ui/curs_main.c:1141
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1553
+#: send.c:1440
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1550
+#: send.c:1437
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
@@ -1905,34 +1705,34 @@ msgstr ""
 msgid "No authenticators available"
 msgstr "Няма налични идентификатори."
 
-#: sendlib.c:347
+#: sendlib.c:343
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "Не е намерен \"boundary\" параметър! [моля, съобщете за тази грешка]"
 
-#: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
-#: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
-#: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
+#: lib-ui/menu.c:291 lib-ui/menu.c:308 lib-ui/menu.c:367 lib-ui/menu.c:402
+#: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:425 lib-ui/menu.c:434 lib-ui/menu.c:444
+#: lib-ui/menu.c:456 lib-ui/menu.c:468 lib-ui/menu.c:834
 msgid "No entries."
 msgstr "Няма вписвания."
 
-#: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
+#: browser.c:582 browser.c:929 browser.c:1026
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
-#: main.c:624
+#: main.c:484
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:856
+#: lib-ui/curs_main.c:733
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "Няма активен ограничителен шаблон."
 
-#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
-#: lib-ui/curs_main.c:577
+#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:33 lib-ui/curs_main.c:539
+#: lib-ui/curs_main.c:567
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Няма отворена пощенска кутия."
 
-#: main.c:606
+#: main.c:475
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
 
@@ -1946,7 +1746,7 @@ msgstr "В mailcap липсва запис \"compose\" за %s. Създаван
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "В mailcap липсва запис \"edit\" за %s"
 
-#: recvcmd.c:753 send.c:772
+#: recvcmd.c:725 send.c:716
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "Няма mailing list-ове!"
 
@@ -1955,23 +1755,23 @@ msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr ""
 "Не е намерено подходящо mailcap вписване. Приложението е показано като текст."
 
-#: compose.c:714
+#: compose.c:591
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "В тази кутия няма писма."
 
-#: pattern.c:1204
+#: pattern.c:1195
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Няма писма, отговарящи на този критерий."
 
-#: pager.c:1880
+#: pager.c:1781
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "Няма повече цитиран текст."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1652
+#: lib-ui/curs_main.c:1475
 msgid "No more threads."
 msgstr "Няма повече нишки."
 
-#: pager.c:1897
+#: pager.c:1798
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "Няма повече нецитиран текст след цитирания."
 
@@ -1979,61 +1779,47 @@ msgstr "Няма повече нецитиран текст след цитир
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Няма нови писма в тази POP пощенска кутия."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1530
+#: lib-ui/curs_main.c:1357
 msgid "No new messages"
 msgstr "Няма нови писма."
 
-#: send.c:1538
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroup specified."
-msgstr "Липсва тема."
-
-#: browser.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroups match the mask"
-msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
-
-#: nntp.c:360
-msgid "No newsserver defined!"
-msgstr ""
-
-#: postpone.c:215 postpone.c:224
+#: postpone.c:204 postpone.c:213
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "Няма запазени чернови."
 
-#: commands.c:378
+#: commands.c:368
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване"
 
-#: send.c:1500
+#: send.c:1400
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Не са указани получатели!"
 
-#: main.c:515
+#: main.c:384
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Не са указани получатели.\n"
 
-#: send.c:1505
+#: send.c:1405
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Не са указани получатели."
 
-#: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
+#: lib-ui/menu.c:555 pattern.c:1254
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
 
-#: send.c:1526 send.c:1532
+#: send.c:1426
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Липсва тема."
 
-#: send.c:1523
+#: send.c:1423
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Липсва тема на писмото. Желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:314
+#: send.c:286
 msgid "No subject, abort?"
 msgstr "Писмото няма тема, желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:316
+#: send.c:288
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "Прекъсване поради липса на тема."
 
@@ -2041,78 +1827,71 @@ msgstr "Прекъсване поради липса на тема."
 msgid "No such folder"
 msgstr "Няма такава папка"
 
-#: lib-ui/menu.c:714
+#: lib-ui/menu.c:693
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "Няма маркирани записи."
 
-#: send.c:741
+#: send.c:694
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Никое от маркираните писма не е видимо!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:555
+#: lib-ui/curs_main.c:545
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Няма маркирани писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1326
+#: lib-ui/curs_main.c:1158
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
+#: lib-ui/curs_main.c:1181 lib-ui/curs_main.c:1220
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Няма възстановени писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1531
+#: lib-ui/curs_main.c:1358
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Няма непрочетени писма"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:42
+#: lib-ui/curs_main.c:38
 msgid "No visible messages."
 msgstr "Няма видими писма."
 
-#: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
+#: init.c:1058 pager.c:50
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "Функцията не е достъпна от това меню."
 
-#: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
+#: lib-ui/menu.c:585 pager.c:1613 pager.c:1627 pager.c:1727 pattern.c:1320
 msgid "Not found."
 msgstr "Няма резултати от търсенето."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
+#: lib-ui/curs_main.c:580 lib-ui/menu.c:706
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Няма какво да се прави."
 
-#: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
+#: recvattach.c:985 recvattach.c:998
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr "Поддържа се само изтриване на приложения от съставни писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1104
+#: lib-ui/curs_main.c:963
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Отваряне на пощенска кутия"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1102
+#: lib-ui/curs_main.c:961
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
 
-#: compose.c:659
+#: compose.c:558
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1116
-msgid "Open newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1114
+#: main.c:75
 #, fuzzy
-msgid "Open newsgroup in read-only mode"
-msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
-
-#: compose.c:667
-#, fuzzy
-msgid "Open newsgroup to attach message from"
-msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
+msgid "Options:"
+msgstr ""
+"\n"
+"Опции при компилация:"
 
-#: sendlib.c:1888
+#: sendlib.c:1837
 msgid "Output of the delivery process"
 msgstr "Изпращащ процес:"
 
@@ -2122,7 +1901,7 @@ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr ""
 "PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
 
-#: compose.c:1158
+#: compose.c:1033
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "PGP-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
@@ -2137,11 +1916,11 @@ msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
 msgid "PGP keys matching"
 msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
 
-#: commands.c:153
+#: commands.c:152
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:148
+#: commands.c:147
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
 
@@ -2157,7 +1936,7 @@ msgstr "Родителското писмо не е налично."
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "Родителското писмо не е видимо в този ограничен изглед"
 
-#: account.c:184
+#: account.c:156
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Парола за %s@%s: "
@@ -2166,23 +1945,19 @@ msgstr "Парола за %s@%s: "
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Име:"
 
-#: commands.c:364
+#: commands.c:354
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Изпращане към команда (pipe): "
 
-#: recvattach.c:559
+#: recvattach.c:557
 msgid "Pipe to: "
 msgstr "Предаване на (pipe): "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
-msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
-msgstr ""
-
-#: compose.c:1084
+#: compose.c:959
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Желаете ли да запишете черновата?"
 
-#: postpone.c:139
+#: postpone.c:128
 msgid "Postponed Messages"
 msgstr "Чернови"
 
@@ -2190,36 +1965,36 @@ msgstr "Чернови"
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "Грешка при изпълнение на командата \"preconnect\""
 
-#: send.c:829
+#: send.c:773
 msgid "Preparing forwarded message..."
 msgstr "Подготовка за препращане..."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:347
+#: lib-ui/curs_lib.c:361
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Натиснете някой клавиш..."
 
-#: recvattach.c:655
+#: recvattach.c:653
 msgid "Print attachment?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате приложението?"
 
-#: commands.c:383
+#: commands.c:373
 msgid "Print message?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
 
-#: recvattach.c:655
+#: recvattach.c:653
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните приложения?"
 
-#: commands.c:383
+#: commands.c:373
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните писма?"
 
-#: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
+#: lib-mx/mx.c:628 lib-mx/mx.c:877
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted message?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете %d-то отбелязано за изтриване писмо?"
 
-#: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
+#: lib-mx/mx.c:629 lib-mx/mx.c:878
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted messages?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете  %d отбелязани за изтриване писма?"
@@ -2242,17 +2017,12 @@ msgstr "Команда за запитване не е дефинирана."
 msgid "Query: "
 msgstr "Запитване: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:924
+#: lib-ui/curs_main.c:799
 #, fuzzy
 msgid "Quit Madmutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: nntp.c:2064
-#, fuzzy
-msgid "Quitting newsgroup..."
-msgstr "Запитване за namespaces..."
-
-#: lib-mx/mx.c:494
+#: lib-mx/mx.c:445
 #, c-format
 msgid "Reading %s..."
 msgstr "Зареждане на %s..."
@@ -2262,7 +2032,7 @@ msgstr "Зареждане на %s..."
 msgid "Reading %s... %d"
 msgstr "Зареждане на %s... %d"
 
-#: lib-mx/mbox.c:123
+#: lib-mx/mbox.c:124
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
 msgstr "Зареждане на %s... %d (%d%%)"
@@ -2272,16 +2042,16 @@ msgstr "Зареждане на %s... %d (%d%%)"
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "Зареждане на новите писма (%d байта)..."
 
-#: browser.c:1019
+#: browser.c:799
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Действително ли желаете да изтриете пощенската кутия \"%s\"?"
 
-#: send.c:1104
+#: send.c:1033
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
 
-#: compose.c:803
+#: compose.c:678
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
 
@@ -2290,7 +2060,7 @@ msgstr "Промяната на кодирането засяга само те
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Неуспешен SSL: %s"
 
-#: browser.c:991
+#: browser.c:771
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
@@ -2300,24 +2070,20 @@ msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат с
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: compose.c:946
+#: compose.c:821
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Преименуване в: "
 
-#: lib-mx/mbox.c:674
+#: lib-mx/mbox.c:675
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
-msgid "Reply by mail as poster prefers?"
-msgstr ""
-
-#: send.c:540
+#: send.c:493
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
 msgstr "Желаете ли да отговорите на %s%s?"
 
-#: commands.c:403
+#: commands.c:393
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
@@ -2326,15 +2092,15 @@ msgstr ""
 "Обратно подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема"
 "(s)/получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
+#: lib-ui/menu.c:547 pattern.c:1223
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: pager.c:1739
+#: pager.c:1640
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: browser.c:1173
+#: browser.c:947
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Обратно подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане"
@@ -2346,12 +2112,12 @@ msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr ""
 "PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
 
-#: compose.c:1144
+#: compose.c:1019
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "S/MIME-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
 
-#: commands.c:137
+#: commands.c:136
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Притежателят на S/MIME сертификата не съвпада с подателя на писмото."
 
@@ -2364,11 +2130,11 @@ msgstr "S/MIME сертификати, съвпадащи с \"%s\"."
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME писма без указание за съдържанието им не се поддържат."
 
-#: commands.c:143
+#: commands.c:142
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:135
+#: commands.c:134
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S/MIME-подписът е потвърден успешно."
 
@@ -2376,7 +2142,7 @@ msgstr "S/MIME-подписът е потвърден успешно."
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
 msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
@@ -2386,20 +2152,20 @@ msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
 msgstr "SSL връзка, използваща %s (%s)"
 
-#: compose.c:898
+#: compose.c:773
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
 
-#: recvattach.c:347
+#: recvattach.c:345
 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
-#: recvattach.c:425
+#: alias.cpkg:377 recvattach.c:359 recvattach.c:386 recvattach.c:398
+#: recvattach.c:423
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Запис във файл:"
 
-#: commands.c:600
+#: commands.c:590
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
@@ -2409,52 +2175,52 @@ msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
 
-#: recvattach.c:392
+#: recvattach.c:390
 msgid "Saving..."
 msgstr "Записване..."
 
-#: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
+#: lib-ui/menu.c:546 pattern.c:1222
 msgid "Search for: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: pattern.c:1287
+#: pattern.c:1278
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до края, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1298
+#: pattern.c:1289
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до началото, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1320
+#: pattern.c:1311
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Търсенето е прекъснато."
 
-#: lib-ui/menu.c:815
+#: lib-ui/menu.c:794
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "За това меню не е имплементирано търсене."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
+#: lib-ui/curs_main.c:1312 pattern.c:1286
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
+#: lib-ui/curs_main.c:1304 pattern.c:1275
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
 
-#: pager.c:1740
+#: pager.c:1641
 msgid "Search: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
+#: imap/imap.c:520
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: send.c:1738
+#: send.c:1625
 msgid "Sending in background."
 msgstr "Изпращане на заден фон."
 
-#: send.c:1611
+#: send.c:1498
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Изпращане на писмото..."
 
@@ -2463,12 +2229,7 @@ msgstr "Изпращане на писмото..."
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2318
-#, c-format
-msgid "Server %s does not support this operation!"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
+#: pop.c:744 pop.c:1344
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "Сървърът затвори връзката!"
 
@@ -2476,11 +2237,11 @@ msgstr "Сървърът затвори връзката!"
 msgid "Set flag"
 msgstr "Поставяне на маркировка"
 
-#: commands.c:463
+#: commands.c:453
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Шел команда: "
 
-#: compose.c:108
+#: compose.c:90
 msgid "Sign"
 msgstr "Подпис"
 
@@ -2488,11 +2249,11 @@ msgstr "Подпис"
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Подпис като: "
 
-#: compose.c:104
+#: compose.c:86
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Подпис, Шифроване"
 
-#: commands.c:406
+#: commands.c:396
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
@@ -2501,12 +2262,12 @@ msgstr ""
 "Подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема(s)/"
 "получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: browser.c:1176
+#: browser.c:950
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане(n)?"
 
-#: sort.c:269
+#: sort.c:259
 msgid "Sorting mailbox..."
 msgstr "Подреждане на пощенската кутия..."
 
@@ -2515,43 +2276,34 @@ msgstr "Подреждане на пощенската кутия..."
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
 msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
 
-#: browser.c:1348
-#, c-format
-msgid "Subscribe pattern: "
-msgstr ""
-
-#: browser.c:655
+#: browser.c:459
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Абониран [%s], Файлова маска: %s"
 
-#: browser.c:642
-msgid "Subscribed newsgroups"
-msgstr ""
-
 #: imap/imap.c:1358
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Абониране за %s..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
 #, fuzzy
 msgid "TLS/SSL Certificate check"
 msgstr "Проверка на SSL сертификат"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1000
+#: lib-ui/curs_main.c:870
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Маркиране на писмата, отговарящи на: "
 
-#: compose.c:725
+#: compose.c:601
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Маркирайте писмата, които искате да приложите!"
 
-#: lib-ui/menu.c:858
+#: lib-ui/menu.c:837
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "Маркирането не се поддържа."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:816
+#: lib-ui/curs_main.c:696
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Това писмо не е видимо."
 
@@ -2560,11 +2312,11 @@ msgstr "Това писмо не е видимо."
 msgid "The CRL is not available\n"
 msgstr "SSL не е на разположение."
 
-#: compose.c:810
+#: compose.c:685
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Това приложение ще бъде прекодирано."
 
-#: compose.c:808
+#: compose.c:683
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
 
@@ -2573,81 +2325,86 @@ msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
 
-#: compose.c:40
+#: compose.c:36
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "Няма приложения."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
+#: lib-ui/curs_main.c:34
 msgid "There are no messages."
 msgstr "Няма писма."
 
-#: recvattach.c:906
+#: recvattach.c:904
 #, fuzzy
 msgid "There are no subparts to show!"
 msgstr "Няма подчасти, които да бъдат показани!."
 
+#: main.c:165
+msgid "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
+msgstr ""
+
 #: imap/imap.c:285
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Този сертификат принадлежи на:"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Този сертификат е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Този сертификат е издаден от:"
 
+#: main.c:163
+msgid ""
+"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms of"
+msgstr ""
+
 #: crypt.cpkg:3136
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
 "Този ключ не може да бъде използван, защото е остарял, деактивиран или "
 "анулиран."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1288
+#: lib-ui/curs_main.c:1121
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1726
+#: lib-ui/curs_main.c:1547
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
 
-#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
-#: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
+#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1109 lib-ui/curs_main.c:1138
+#: lib-ui/curs_main.c:1531 lib-ui/curs_main.c:1561 thread.c:919 thread.c:966
 #: thread.c:1021
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Показването на нишки не е включено."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1323
+#: lib-ui/curs_main.c:1155
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-mx/mx.c:183
+#: lib-mx/mx.c:134
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
 msgstr "fcntl заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
 
-#: lib-mx/mx.c:217
+#: lib-mx/mx.c:168
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "flock заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:913
+#: lib-ui/curs_main.c:789
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:11
-msgid "Toggle display of subparts"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
+#: lib-ui/curs_main.c:1406 pager.c:2155
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
+#: pager.c:1546 pager.c:1566 pager.c:1573 pager.c:1580
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "Това е началото на писмото."
 
@@ -2674,12 +2431,12 @@ msgstr ""
 msgid "USER authentication failed."
 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: compose.c:636
+#: compose.c:538
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
 
-#: compose.c:753
+#: compose.c:629
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Прилагането е невъзможно!"
 
@@ -2688,7 +2445,7 @@ msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Грешка при получаване на заглавните части от тази версия на IMAP-сървъра."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "От сървъра не може да бъде получен сертификат"
 
@@ -2696,56 +2453,36 @@ msgstr "От сървъра не може да бъде получен серт
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "Оставянето на писмата на сървъра е невъзможно."
 
-#: nntp.c:556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to lock %s"
-msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
-
 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
-#: lib-mx/mbox.c:407
+#: lib-mx/mbox.c:408
 msgid "Unable to lock mailbox!"
 msgstr "Грешка при заключване на пощенската кутия!"
 
-#: nntp.c:551
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to open %s for reading"
-msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
-
-#: nntp.c:569
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to open %s for writing"
-msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
-
-#: handler.c:1387
+#: handler.c:1386
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1012
+#: lib-ui/curs_main.c:881
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
-#: pager.c:2337 pager.c:2353
+#: lib-ui/curs_main.c:879 lib-ui/curs_main.c:1886 lib-ui/curs_main.c:1912
+#: pager.c:2174 pager.c:2190
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
 msgstr "Възст."
 
-#: compose.c:994
+#: compose.c:869
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "Непознат Content-Type %s"
 
-#: browser.c:1350
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unsubscribe pattern: "
-msgstr "Отписване от %s..."
-
 #: imap/imap.c:1360
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Отписване от %s..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1021
+#: lib-ui/curs_main.c:889
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
 
@@ -2754,7 +2491,7 @@ msgstr "Премахване на маркировката от писмата,
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
 
-#: lib-mx/mx.c:914
+#: lib-mx/mx.c:856
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
 msgstr "Използвайте 'toggle-write' за реактивиране на режима за запис!"
 
@@ -2763,7 +2500,7 @@ msgstr "Използвайте 'toggle-write' за реактивиране на
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Желаете ли използвате ключовия идентификатор \"%s\" за %s?"
 
-#: account.c:133
+#: account.c:113
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Потребителско име на %s: "
@@ -2778,7 +2515,7 @@ msgstr "Невалиден месец: %s"
 msgid "Valid To ..: %s\n"
 msgstr "Невалиден месец: %s"
 
-#: commands.c:89
+#: commands.c:88
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Желаете ли да потвърдите истинността на PGP-подписа?"
 
@@ -2786,7 +2523,7 @@ msgstr "Желаете ли да потвърдите истинността н
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Потвърждаване индексите на писмата..."
 
-#: recvattach.c:486
+#: recvattach.c:484
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На път сте да презапишете %s, наистина ли?"
@@ -2797,26 +2534,26 @@ msgid ""
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
 msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
 msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
 msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
@@ -2831,12 +2568,12 @@ msgid ""
 "as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-mx/mx.c:190
+#: lib-mx/mx.c:141
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
 msgstr "Чакане за fcntl заключване... %d"
 
-#: lib-mx/mx.c:225
+#: lib-mx/mx.c:176
 #, c-format
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
 msgstr "Чакане за flock заключване... %d"
@@ -2845,7 +2582,7 @@ msgstr "Чакане за flock заключване... %d"
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "Чакане на отговор..."
 
-#: compose.c:233
+#: compose.c:204
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Предупреждение: '%s' е невалиден IDN."
@@ -2860,7 +2597,7 @@ msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:822
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Предупреждение: Сертификатът не може да бъде запазен"
 
@@ -2868,7 +2605,7 @@ msgstr "Предупреждение: Сертификатът не може д
 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
 msgstr ""
 
-#: commands.c:141 commands.c:151
+#: commands.c:140 commands.c:150
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr ""
 
@@ -2880,21 +2617,21 @@ msgstr ""
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1848
+#: init.c:1764
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1840
+#: init.c:1756
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:1013
+#: compose.c:888
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Грешка при създаване на приложението"
 
-#: lib-mx/mbox.c:576
+#: lib-mx/mbox.c:577
 #, c-format
 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
 msgstr "Грешка при запис! Пощенската кутия е записана частично в %s"
@@ -2903,67 +2640,62 @@ msgstr "Грешка при запис! Пощенската кутия е за
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Грешка при запис!"
 
-#: compose.c:1127
+#: compose.c:1002
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
 
-#: lib-mx/mx.c:555
+#: lib-mx/mx.c:506
 #, c-format
 msgid "Writing %s..."
 msgstr "Запис на %s..."
 
-#: compose.c:1129
+#: compose.c:1004
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "Записване на писмото в %s ..."
 
-#: lib-mx/mbox.c:473
+#: lib-mx/mbox.c:474
 #, c-format
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
 msgstr "Записване на писмата... %d (%d%%)"
 
-#: nntp.c:1705
-#, fuzzy, c-format
-msgid "XOVER command failed: %s"
-msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
-
 #: alias.cpkg:317
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Вече има запис за този псевдоним!"
 
-#: lib-ui/menu.c:502
+#: lib-ui/menu.c:488
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Това е първият запис."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
+#: lib-ui/curs_main.c:1213 lib-ui/curs_main.c:1235
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Това е първото писмо."
 
-#: lib-ui/menu.c:374
+#: lib-ui/menu.c:360
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Това е първата страница."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1655
+#: lib-ui/curs_main.c:1478
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Това е първата нишка."
 
-#: lib-ui/menu.c:492
+#: lib-ui/menu.c:478
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Това е последният запис."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
+#: lib-ui/curs_main.c:1174 lib-ui/curs_main.c:1196
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Това е последното писмо."
 
-#: lib-ui/menu.c:375
+#: lib-ui/menu.c:361
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Това е последната страница."
 
-#: lib-ui/menu.c:320
+#: lib-ui/menu.c:305
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "Не може да превъртате надолу повече."
 
-#: lib-ui/menu.c:337
+#: lib-ui/menu.c:323
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
 
@@ -2971,11 +2703,11 @@ msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "В адресната книга няма записи!"
 
-#: compose.c:255
+#: compose.c:226
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Не може да изтриете единствената част на писмото."
 
-#: recvcmd.c:37
+#: recvcmd.c:48
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
 msgstr "Може да изпращате отново само message/rfc822 части."
 
@@ -2984,22 +2716,22 @@ msgstr "Може да изпращате отново само message/rfc822 ч
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Запис?"
 
-#: handler.c:1443
+#: handler.c:1442
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s не се поддържа"
 
-#: handler.c:1000
+#: handler.c:920
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Приложение: #%d"
 
-#: handler.c:1117 handler.c:1133
+#: handler.c:1037 handler.c:1053
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Грешки от %s --]\n"
 
-#: handler.c:1074
+#: handler.c:994
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Автоматично показване посредством %s --]\n"
@@ -3028,7 +2760,7 @@ msgstr ""
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1102
+#: handler.c:1022
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- Грешка при стартиране на %s. --]\n"
@@ -3077,7 +2809,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Край на подписаните данни --]\n"
 
-#: handler.c:891
+#: handler.c:811
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Грешка: Невъзможно е показването на която и да е от алтернативните части "
@@ -3127,7 +2859,7 @@ msgstr ""
 "[-- Грешка: неправилно построено PGP/MIME съобщение! --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1168
+#: handler.c:1088
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Грешка: message/external-body няма параметри за метод на достъп --]\n"
@@ -3171,17 +2903,17 @@ msgstr ""
 "[-- Следните данни са подписани --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1185
+#: handler.c:1105
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Това %s/%s приложение "
 
-#: handler.c:1212 handler.c:1225
+#: handler.c:1132 handler.c:1145
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Това %s/%s приложение не е включено в писмото, --]\n"
 
-#: handler.c:1011
+#: handler.c:931
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Тип: %s/%s, Кодиране: %s, Размер: %s --]\n"
@@ -3203,23 +2935,23 @@ msgstr ""
 "[-- Предупреждение: %s/%s-подписи не могат да бъдат проверявани. --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1230
+#: handler.c:1150
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr "[-- а указаният метод на достъп %s не се подържа. --]\n"
 
-#: handler.c:1214
+#: handler.c:1134
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- а файлът, определен за прикачване вече не съществува. --]\n"
 
-#: handler.c:1201
+#: handler.c:1121
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- име: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1197
+#: handler.c:1117
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- на %s --]\n"
@@ -3255,7 +2987,7 @@ msgstr "Невалиден   "
 msgid "[Revoked]"
 msgstr "Анулиран   "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:440
 msgid "[invalid date]"
 msgstr "[невалидна дата]"
 
@@ -3268,33 +3000,6 @@ msgstr "[грешка при пресмятане]"
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: няма адрес"
 
-#: keymap_defs.h:164
-msgid "append new query results to current results"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:184
-#, fuzzy
-msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-msgstr "Няма маркирани писма."
-
-#: keymap_defs.h:183
-#, fuzzy
-msgid "apply next function to tagged messages"
-msgstr "Няма маркирани писма."
-
-#: keymap_defs.h:24
-#, fuzzy
-msgid "attach a file(s) to this message"
-msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
-
-#: keymap_defs.h:25
-msgid "attach message(s) to this message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:26
-msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-msgstr ""
-
 #: init.c:651
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
@@ -3309,90 +3014,22 @@ msgstr "променя описанието на приложението"
 msgid "bad formatted command string"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:736
+#: keymap.c:732
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: твърде много аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:114
-msgid "break the thread in two"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:88
-msgid "capitalize the word"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:22
-#, fuzzy
-msgid "change directories"
-msgstr "Грешка при четене на директорията."
-
-#: keymap_defs.h:215
-msgid "check for classic pgp"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:23
-#, fuzzy
-msgid "check mailboxes for new mail"
-msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
-
-#: keymap_defs.h:119
-msgid "clear a status flag from a message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:167
-msgid "clear and redraw the screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:203
-msgid "collapse/uncollapse all threads"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:202
-msgid "collapse/uncollapse current thread"
-msgstr ""
-
 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "color: недостатъчно аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:75
-msgid "complete address with query"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:74
-msgid "complete filename or alias"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:113
-#, fuzzy
-msgid "compose a new mail message"
-msgstr "Няма нови писма."
-
-#: keymap_defs.h:45
-msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:89
-msgid "convert the word to lower case"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:90
-msgid "convert the word to upper case"
-msgstr ""
-
-#: commands.c:788
+#: commands.c:778
 msgid "converting"
 msgstr "конвертирано"
 
-#: keymap_defs.h:54
-#, fuzzy
-msgid "copy a message to a file/mailbox"
-msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
-
 #: editmsg.c:59
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
@@ -3408,20 +3045,7 @@ msgstr "грешка при съкращаването на временната
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "грешка при запис във временната пощенска кутия: %s"
 
-#: keymap_defs.h:42
-msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:55
-msgid "create an alias from a message sender"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:73
-#, fuzzy
-msgid "cycle among incoming mailboxes"
-msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
-
-#: browser.c:1177
+#: browser.c:951
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
@@ -3429,79 +3053,11 @@ msgstr "dazn"
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "стандартните цветове не се поддържат"
 
-#: keymap_defs.h:84
-msgid "delete all chars on the line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:63
-#, fuzzy
-msgid "delete all messages in subthread"
-msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
-
-#: keymap_defs.h:64
-#, fuzzy
-msgid "delete all messages in thread"
-msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:82
-msgid "delete chars from cursor to end of line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:83
-msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:120
-#, fuzzy
-msgid "delete messages matching a pattern"
-msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:69
-msgid "delete the char in front of the cursor"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:76
-msgid "delete the char under the cursor"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:61
-msgid "delete the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:62
-msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:85
-msgid "delete the word in front of the cursor"
-msgstr ""
-
-#: commands.c:407
+#: commands.c:397
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: keymap_defs.h:67
-#, fuzzy
-msgid "display a message"
-msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
-
-#: keymap_defs.h:65
-msgid "display full address of sender"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:66
-msgid "display message and toggle header weeding"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:16
-msgid "display the currently selected file's name"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:200
-msgid "display the keycode for a key press"
-msgstr ""
-
 #: lib-mx/compress.c:422
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
@@ -3517,77 +3073,7 @@ msgstr "Създаване на копие в %s..."
 msgid "echo Decompressing %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: keymap_defs.h:43
-#, fuzzy
-msgid "edit attachment content type"
-msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
-
-#: keymap_defs.h:29
-#, fuzzy
-msgid "edit attachment description"
-msgstr "променя описанието на приложението"
-
-#: keymap_defs.h:30
-msgid "edit attachment transfer-encoding"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:36
-msgid "edit attachment using mailcap entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:27
-msgid "edit the BCC list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:28
-msgid "edit the CC list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:39
-msgid "edit the Followup-To field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:38
-msgid "edit the Reply-To field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:41
-msgid "edit the TO list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:32
-msgid "edit the file to be attached"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:33
-msgid "edit the from field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:35
-#, fuzzy
-msgid "edit the message"
-msgstr "Невъзможен запис на писмо"
-
-#: keymap_defs.h:34
-#, fuzzy
-msgid "edit the message with headers"
-msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
-
-#: keymap_defs.h:37
-msgid "edit the newsgroups list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:68
-#, fuzzy
-msgid "edit the raw message"
-msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
-
-#: keymap_defs.h:40
-#, fuzzy
-msgid "edit the subject of this message"
-msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
-
-#: pattern.c:777
+#: pattern.c:774
 msgid "empty pattern"
 msgstr "празен шаблон"
 
@@ -3596,23 +3082,6 @@ msgstr "празен шаблон"
 msgid "encryption"
 msgstr "Шифроване"
 
-#: keymap_defs.h:8
-msgid "end of conditional execution (noop)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:92
-msgid "enter a file mask"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:31
-#, fuzzy
-msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
-
-#: keymap_defs.h:91
-msgid "enter a muttrc command"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
@@ -3653,11 +3122,11 @@ msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 msgid "error importing gpg data: %s\n"
 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: pattern.c:499
+#: pattern.c:496
 msgid "error in expression"
 msgstr "грешка в израза"
 
-#: pattern.c:667 pattern.c:771
+#: pattern.c:664 pattern.c:768
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
@@ -3682,7 +3151,7 @@ msgstr ""
 msgid "error signing data: %s\n"
 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: pattern.c:1063
+#: pattern.c:1054
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "грешка: непознат оператор %d (моля, съобщете за тази грешка)."
@@ -3697,66 +3166,10 @@ msgstr "esabf"
 msgid "esabpc"
 msgstr "esabf"
 
-#: keymap.c:821
+#: keymap.c:817
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: липсват аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:112
-msgid "execute a macro"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:93
-msgid "exit this menu"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:219
-msgid "extract supported public keys"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:94
-msgid "filter attachment through a shell command"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:97
-#, fuzzy
-msgid "followup to newsgroup"
-msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
-
-#: keymap_defs.h:122
-msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:9
-msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:99
-#, fuzzy
-msgid "forward a message with comments"
-msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
-
-#: keymap_defs.h:98
-msgid "forward to newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:44
-msgid "get a temporary copy of an attachment"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:101
-#, fuzzy
-msgid "get all children of the current message"
-msgstr "Проверка за нови писма..."
-
-#: keymap_defs.h:102
-msgid "get message with Message-Id"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:103
-#, fuzzy
-msgid "get parent of the current message"
-msgstr "Това е първото писмо."
-
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
 #, c-format
 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
@@ -3777,26 +3190,6 @@ msgstr ""
 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:206
-#, fuzzy
-msgid "go down to next mailbox"
-msgstr "Това е последната страница."
-
-#: keymap_defs.h:207
-#, fuzzy
-msgid "go down to next mailbox with new mail"
-msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
-
-#: keymap_defs.h:208
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox"
-msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
-
-#: keymap_defs.h:209
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox with new mail"
-msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
-
 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
@@ -3807,7 +3200,7 @@ msgstr ""
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1193
+#: handler.c:1113
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "бе изтрито --]\n"
 
@@ -3819,113 +3212,19 @@ msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
 msgid "invalid header field"
 msgstr "невалидно заглавно поле"
 
-#: keymap_defs.h:178
-msgid "invoke a command in a subshell"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:108
-#, fuzzy
-msgid "jump to an index number"
-msgstr "Невалиден номер на индекс."
-
-#: keymap_defs.h:134
-#, fuzzy
-msgid "jump to parent message in thread"
-msgstr "Скок към писмо номер: "
-
-#: keymap_defs.h:136
-msgid "jump to previous subthread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:135
-msgid "jump to previous thread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:72
-msgid "jump to the beginning of the line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:152
-msgid "jump to the bottom of the message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:77
-msgid "jump to the end of the line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:128
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next new message"
-msgstr "Скок към писмо номер: "
-
-#: keymap_defs.h:129
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next new or unread message"
-msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
-
-#: keymap_defs.h:130
-msgid "jump to the next subthread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:131
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next thread"
-msgstr "Това е първата нишка."
-
-#: keymap_defs.h:133
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next unread message"
-msgstr "Няма непрочетени писма"
-
-#: keymap_defs.h:138
-msgid "jump to the previous new message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:139
-msgid "jump to the previous new or unread message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:140
-#, fuzzy
-msgid "jump to the previous unread message"
-msgstr "Няма непрочетени писма"
-
-#: keymap_defs.h:155
-#, fuzzy
-msgid "jump to the top of the message"
-msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
-
 #: crypt.cpkg:3108
 #, fuzzy
 msgid "keys matching"
 msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
 
-#: keymap_defs.h:127
-#, fuzzy
-msgid "link tagged message to the current one"
-msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
-
-#: keymap_defs.h:20
-#, fuzzy
-msgid "list mailboxes with new mail"
-msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
-
-#: keymap_defs.h:111
-msgid "load active file from NNTP server"
-msgstr ""
-
-#: keymap.c:781
+#: keymap.c:777
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: празна последователност от клавиши"
 
-#: keymap.c:789
+#: keymap.c:785
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: твърде много аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:212
-msgid "mail a PGP public key"
-msgstr ""
-
 #: lib-mime/rfc1524.c:382
 #, c-format
 msgid "mailcap entry for type %s not found"
@@ -3936,49 +3235,17 @@ msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr ""
 "maildir_commit_message(): грешка при поставянето на марка за време на файла"
 
-#: keymap_defs.h:59
-msgid "make decoded (text/plain) copy"
-msgstr ""
+#: lib-mx/mx.c:535
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "Писмата не са препратени."
 
-#: keymap_defs.h:60
-msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-msgstr ""
+#: pattern.c:743
+#, c-format
+msgid "mismatched parenthesis: %s"
+msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
 
-#: keymap_defs.h:218
-msgid "make decrypted copy"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:217
-msgid "make decrypted copy and delete"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:21
-msgid "mark all articles in newsgroup as read"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:192
-msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:142
-msgid "mark the current subthread as read"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:141
-msgid "mark the current thread as read"
-msgstr ""
-
-#: lib-mx/mx.c:584
-#, fuzzy
-msgid "message(s) not deleted"
-msgstr "Писмата не са препратени."
-
-#: pattern.c:746
-#, c-format
-msgid "mismatched parenthesis: %s"
-msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
-
-#: pattern.c:732
+#: pattern.c:729
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "липсва параметър"
@@ -3987,415 +3254,75 @@ msgstr "липсва параметър"
 msgid "mono: too few arguments"
 msgstr "mono: недостатъчно аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:56
-msgid "move entry to bottom of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:57
-msgid "move entry to middle of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:58
-msgid "move entry to top of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:70
-msgid "move the cursor one character to the left"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:78
-msgid "move the cursor one character to the right"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:71
-msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:79
-msgid "move the cursor to the end of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:12
-msgid "move to the bottom of the page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:95
-#, fuzzy
-msgid "move to the first entry"
-msgstr "Това е първият запис."
-
-#: keymap_defs.h:124
-#, fuzzy
-msgid "move to the first message"
-msgstr "Това е първото писмо."
-
-#: keymap_defs.h:109
-#, fuzzy
-msgid "move to the last entry"
-msgstr "Това е последният запис."
-
-#: keymap_defs.h:125
-#, fuzzy
-msgid "move to the last message"
-msgstr "Това е последното писмо."
-
-#: keymap_defs.h:148
-msgid "move to the middle of the page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:149
-#, fuzzy
-msgid "move to the next entry"
-msgstr "Това е последният запис."
-
-#: keymap_defs.h:151
-#, fuzzy
-msgid "move to the next page"
-msgstr "Това е последната страница."
-
-#: keymap_defs.h:132
-#, fuzzy
-msgid "move to the next undeleted message"
-msgstr "Няма възстановени писма."
-
-#: keymap_defs.h:158
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous entry"
-msgstr "Това е първият запис."
-
-#: keymap_defs.h:160
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous page"
-msgstr "Това е първата страница."
-
-#: keymap_defs.h:137
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous undeleted message"
-msgstr "Няма възстановени писма."
-
-#: keymap_defs.h:191
-#, fuzzy
-msgid "move to the top of the page"
-msgstr "Това е първата страница."
-
 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "съставното писмо няма \"boundary\" параметър!"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:119
+#: lib-ui/curs_lib.c:135
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: lib-ui/status.c:85
+#: lib-ui/status.c:83
 #, fuzzy
 msgid "no mailbox"
 msgstr "(няма пощенска кутия)"
 
-#: commands.c:788
+#: commands.c:778
 msgid "not converting"
 msgstr "не е конвертирано"
 
-#: keymap.c:662
+#: keymap.c:658
 msgid "null key sequence"
 msgstr "празна последователност от клавиши"
 
-#: keymap_defs.h:7
-msgid "null operation"
-msgstr ""
-
 #: muttlib.c:260
 msgid "oac"
 msgstr "oac"
 
-#: keymap_defs.h:115
-msgid "open a different folder"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:116
-#, fuzzy
-msgid "open a different folder in read only mode"
-msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
-
-#: keymap_defs.h:117
-msgid "open a different newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:118
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
-
-#: keymap_defs.h:210
-#, fuzzy
-msgid "open hilighted mailbox"
-msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
-
-#: keymap_defs.h:156
-msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:157
-#, fuzzy
-msgid "post message to newsgroup"
-msgstr "Препращане на писмото към %s"
-
-#: init.c:1062
+#: init.c:1047
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
 
-#: keymap_defs.h:161
-#, fuzzy
-msgid "print the current entry"
-msgstr "Това е първият запис."
-
-#: keymap.c:620
+#: keymap.c:616
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: твърде много аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:163
-msgid "query external program for addresses"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:86
-msgid "quote the next typed key"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:162
-msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:166
-#, fuzzy
-msgid "recall a postponed message"
-msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
-
-#: keymap_defs.h:121
-#, fuzzy
-msgid "reconstruct thread containing current message"
-msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
-
-#: keymap_defs.h:13
-#, fuzzy
-msgid "remail a message to another user"
-msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
-
-#: keymap_defs.h:169
-msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:48
-#, fuzzy
-msgid "rename/move an attached file"
-msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
-
-#: keymap_defs.h:170
-#, fuzzy
-msgid "reply to a message"
-msgstr "Скок към писмо номер: "
-
-#: keymap_defs.h:104
-msgid "reply to all recipients"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:110
-msgid "reply to specified mailing list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:123
-#, fuzzy
-msgid "retrieve mail from POP server"
-msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
-
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
 msgid "ro"
 msgstr "ro"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
 msgid "roa"
 msgstr "roa"
 
-#: keymap_defs.h:144
-#, fuzzy
-msgid "save changes to mailbox"
-msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
-
-#: keymap_defs.h:165
-#, fuzzy
-msgid "save changes to mailbox and quit"
-msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
-
-#: keymap_defs.h:172
-msgid "save message/attachment to a file"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:47
-#, fuzzy
-msgid "save this message to send later"
-msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
-
-#: keymap_defs.h:105
-msgid "scroll down 1/2 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:150
-msgid "scroll down one line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:80
-msgid "scroll down through the history list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:205
-msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:204
-msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:106
-msgid "scroll up 1/2 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:159
-msgid "scroll up one line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:81
-msgid "scroll up through the history list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:174
-msgid "search backwards for a regular expression"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:173
-#, fuzzy
-msgid "search for a regular expression"
-msgstr "грешка в израза"
-
-#: keymap_defs.h:175
-#, fuzzy
-msgid "search for next match"
-msgstr "Търсене: "
-
-#: keymap_defs.h:176
-msgid "search for next match in opposite direction"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:14
-msgid "select a new file in this directory"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:100
-msgid "select the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:49
-#, fuzzy
-msgid "send the message"
-msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
-
-#: keymap_defs.h:143
-msgid "set a status flag on a message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:199
-#, fuzzy
-msgid "show MIME attachments"
-msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
-
-#: keymap_defs.h:211
-msgid "show PGP options"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:216
-msgid "show S/MIME options"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:201
-msgid "show currently active limit pattern"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:126
-#, fuzzy
-msgid "show only messages matching a pattern"
-msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:197
-msgid "show the Mutt version number and date"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:154
-#, fuzzy
-msgid "skip beyond quoted text"
-msgstr "Няма повече цитиран текст."
-
-#: keymap_defs.h:179
-#, fuzzy
-msgid "sort messages"
-msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
-
-#: keymap_defs.h:180
-#, fuzzy
-msgid "sort messages in reverse order"
-msgstr "В тази кутия няма писма."
-
-#: init.c:1286
+#: init.c:1260
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: грешка при %s"
 
-#: init.c:1267
+#: init.c:1241
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: грешки в %s"
 
-#: init.c:1268
+#: init.c:1242
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: вмъкването е прекъснато поради твърде много грешки в %s"
 
-#: keymap_defs.h:17
-msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:181
-#, fuzzy
-msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
-
-#: lib-mx/mbox.c:443
+#: lib-mx/mbox.c:444
 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
 "sync: пощенската кутия е променена, но няма променени писма! (моля, съобщете "
 "за тази грешка)"
 
-#: keymap_defs.h:145
-#, fuzzy
-msgid "tag messages matching a pattern"
-msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:182
-msgid "tag the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:185
-msgid "tag the current subthread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:186
-#, fuzzy
-msgid "tag the current thread"
-msgstr "Това е първата нишка."
-
-#: keymap_defs.h:107
-msgid "this screen"
+#: main.c:164
+msgid "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>."
 msgstr ""
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
@@ -4408,55 +3335,7 @@ msgstr ""
 msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:96
-msgid "toggle a message's 'important' flag"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:187
-msgid "toggle a message's 'new' flag"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:153
-#, fuzzy
-msgid "toggle display of quoted text"
-msgstr "Няма повече цитиран текст."
-
-#: keymap_defs.h:50
-msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:46
-#, fuzzy
-msgid "toggle recoding of this attachment"
-msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
-
-#: keymap_defs.h:177
-#, fuzzy
-msgid "toggle search pattern coloring"
-msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
-
-#: keymap_defs.h:19
-msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:188
-#, fuzzy
-msgid "toggle view of read messages"
-msgstr "Няма непрочетени писма"
-
-#: keymap_defs.h:189
-msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:190
-msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:51
-msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-msgstr ""
-
-#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:668 lib-ui/color.c:545
+#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:664 lib-ui/color.c:545
 msgid "too few arguments"
 msgstr "недостатъчно аргументи"
 
@@ -4464,10 +3343,6 @@ msgstr "недостатъчно аргументи"
 msgid "too many arguments"
 msgstr "твърде много аргументи"
 
-#: keymap_defs.h:87
-msgid "transpose character under cursor with previous"
-msgstr ""
-
 #: init.c:687
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
@@ -4477,25 +3352,6 @@ msgstr ""
 msgid "unattachments: no disposition"
 msgstr "променя описанието на приложението"
 
-#: keymap_defs.h:195
-#, fuzzy
-msgid "undelete all messages in subthread"
-msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:194
-#, fuzzy
-msgid "undelete all messages in thread"
-msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:146
-#, fuzzy
-msgid "undelete messages matching a pattern"
-msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:193
-msgid "undelete the current entry"
-msgstr ""
-
 #: hook.c:218
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
@@ -4511,83 +3367,64 @@ msgstr "unhook: Не може да извършите unhook * от hook."
 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
 msgstr "unhook: непознат hook тип: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:306
+#: lib-sys/mutt_socket.c:371
 msgid "unknown error"
 msgstr "непозната грешка"
 
-#: keymap_defs.h:196
-msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:18
-msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:147
+#: main.c:69
 #, fuzzy
-msgid "untag messages matching a pattern"
-msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
-
-#: keymap_defs.h:52
-#, fuzzy
-msgid "update an attachment's encoding info"
-msgstr "променя описанието на приложението"
-
-#: main.c:82
 msgid ""
-"usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
-"<file> ]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
-"[...]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-"[...]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:171
-msgid "use the current message as a template for a new one"
+"usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -f <file> ]\n"
+"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
+"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       madmutt -v\n"
 msgstr ""
+"Стартиране: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] [ -m <тип> ] [ -f "
+"<файл> ]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -Q <запитване> [ -Q "
+"<запитване> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -A <псевдоним> [ -A "
+"<псевдоним> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nx ] [ -e <команда> ] [ -a <файл> ] [ -F <файл> ] [ -H "
+"<файл> ] [ -i <файл> ] [ -s <тема> ] [ -b <адрес> ] [ -c <адрес> ] <адрес> "
+"[ ... ]\n"
+"       mutt [ -n ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -p\n"
+"       mutt -v[v]\n"
+"\n"
+"Параметри:\n"
+"  -A <псевдоним>\tразгръща указания псевдоним\n"
+"  -a <име на файл>\tприлага файл към писмото\n"
+"  -b <адрес>\tизпраща сляпо копие (BCC) към този адрес\n"
+"  -c <адрес>\tизпраща копие (CC) към този адрес\n"
+"  -e <команда>\tкоманда, която да бъде изпълнена след инициализация\n"
+"  -f <име на файл>\tпощенска кутия, която да бъде заредена\n"
+"  -F <име на файл>\tалтернативен muttrc файл\n"
+"  -H <име на файл>\tфайл със заглавна информация\n"
+"  -i <име на файл>\tфайл, който да бъде включен в отговора\n"
+"  -m <тип>\tтип на пощенската кутия по подразбиране\n"
+"  -n\t\tигнорира системния Muttrc\n"
+"  -p\t\tредактира чернова\n"
+"  -Q <variable>\tзапитване за конфигурационна променлива\n"
+"  -R\t\tотваря пощенската кутия само за четене\n"
+"  -s <тема>\tтема на писмото (трябва да е в кавички, ако съдържа интервали)\n"
+"  -v\t\tпоказва версията и дефинициите, използвани при компилация\n"
+"  -x\t\tсимулира mailx изпращане\n"
+"  -y\t\tизбор на файл от листа `mailboxes'\n"
+"  -z\t\tнезабавен изход от програмата, ако в пощенската кутия няма писма\n"
+"  -Z\t\tотваряне на първата пощенска кутия с нови писма или незабавен изход "
+"от програмата ако няма такава\n"
+"  -h\t\tпоказва този текст"
 
-#: init.c:1067
+#: init.c:1052
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "тази стойност не е валидна с \"reset\""
 
-#: keymap_defs.h:213
-msgid "verify a PGP public key"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:10
-#, fuzzy
-msgid "view attachment as text"
-msgstr "Приложението е записано на диска."
-
-#: keymap_defs.h:198
-msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:15
-#, fuzzy
-msgid "view file"
-msgstr "Нов файл: "
-
-#: keymap_defs.h:214
-msgid "view the key's user id"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:53
-#, fuzzy
-msgid "write the message to a folder"
-msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
-
-#: lib-ui/curs_lib.c:118
+#: lib-ui/curs_lib.c:134
 msgid "yes"
 msgstr "yes"
 
 #: muttlib.c:227
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
-
-#: keymap_defs.h:168
-msgid "{internal}"
-msgstr ""
index 920bfe7..ceaf8e2 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-07 22:55+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -56,107 +56,111 @@ msgstr ""
 msgid "            created: "
 msgstr ""
 
-#: main.c:87
-#, fuzzy
-msgid ""
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
-"       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
-"<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
-"[ ... ]\n"
-"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       madmutt -v\n"
-"\n"
-"options:\n"
-"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
-"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
-"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
-"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
-msgstr ""
-"Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
-"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
-"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
-"            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
-"                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
-"ADREÇA...\n"
-"            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
-"            mutt -v[v]\n"
-"\n"
-"Opcions:\n"
-"  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
-"  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
-"  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
-"  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
-"  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
-"inicialització.\n"
-"  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
-"  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
-"  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
-"el\n"
-"                       cos.\n"
-"  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
-"  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
-"  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
-"  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
-"  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
-"  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
-"  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
-"  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
-"  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
-"  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
-"«mailboxes».\n"
-"  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
-"  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
-"                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
-"  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
-
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
-#: compose.c:124 compose.c:128
+#: compose.c:106 compose.c:110
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr "  signa com a: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "     fins a %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   des de %s"
 
-#: main.c:106
-msgid ""
-"  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
-"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
-"  -p\t\trecall a postponed message\n"
-"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+#: main.c:81
+msgid "  -F <file>     specify an alternate Madmuttrc file"
+msgstr ""
+
+#: main.c:82
+msgid "  -H <file>     specify a draft file to read header and body from"
 msgstr ""
 
-#: main.c:98
+#: main.c:86
+#, fuzzy
+msgid "  -R            open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+
+#: main.c:91
 msgid ""
-"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
+"  -Z            open the first folder with new message, exit immediately if "
+"none"
+msgstr ""
+
+#: main.c:76
+#, fuzzy
+msgid "  -a <file>     attach a file to the message"
+msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
+
+#: main.c:77
+msgid "  -b <address>  specify a blind carbon-copy (BCC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:78
+msgid "  -c <address>  specify a carbon-copy (CC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:79
+msgid "  -e <command>  specify a command to be executed after initialization"
+msgstr ""
+
+#: main.c:80
+msgid "  -f <file>     specify which mailbox to read"
+msgstr ""
+
+#: main.c:92
+msgid "  -h            this help message"
+msgstr ""
+
+#: main.c:83
+msgid "  -i <file>     specify a file which Madmutt should include in the body"
+msgstr ""
+
+#: main.c:84
+msgid "  -n            causes Madmutt not to read the system Madmuttrc"
+msgstr ""
+
+#: main.c:85
+#, fuzzy
+msgid "  -p            recall a postponed message"
+msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
+
+#: main.c:87
+msgid "  -s <subj>     specify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+msgstr ""
+
+#: main.c:88
+msgid "  -v            show version and compile-time definitions"
+msgstr ""
+
+#: main.c:89
+msgid "  -y            select a mailbox specified in your `mailboxes' list"
 msgstr ""
 
-#: main.c:114
+#: main.c:90
 msgid ""
-"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-"  -h\t\tthis help message"
+"  -z            exit immediately if there are no messages in the mailbox"
+msgstr ""
+
+#: main.c:103
+msgid "  Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others."
+msgstr ""
+
+#: main.c:104
+msgid "  Copyright (C) 2005      The Mutt-ng Team"
+msgstr ""
+
+#: main.c:105
+msgid "  Copyright (C) 2006-2007 Pierre Habouzit"
+msgstr ""
+
+#: main.c:106
+msgid "  MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before"
 msgstr ""
 
 #: lib-mx/compress.c:428
@@ -164,21 +168,21 @@ msgstr ""
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:365
+#: lib-ui/curs_lib.c:379
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " («?» llista): "
 
-#: compose.c:117
+#: compose.c:99
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
-#: compose.c:115
+#: compose.c:97
 msgid " (inline)"
 msgstr " (en línia)"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
-#: lib-mx/mx.c:912
+#: lib-mx/mx.c:854
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
@@ -187,30 +191,30 @@ msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1532
+#: lib-ui/curs_main.c:1359
 msgid " in this limited view"
 msgstr " en aquesta vista limitada."
 
-#: commands.c:601
+#: commands.c:591
 msgid " tagged"
 msgstr " els marcats"
 
-#: pattern.c:716
+#: pattern.c:713
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
 
-#: pattern.c:721
+#: pattern.c:718
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
 
-#: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
+#: lib-mx/mx.c:737 lib-mx/mx.c:914
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
 
-#: lib-mx/mx.c:792
+#: lib-mx/mx.c:734
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
@@ -220,11 +224,6 @@ msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%s (tagged: %d) %d"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:3111
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
@@ -240,12 +239,12 @@ msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  ABREUJAR!
 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
-#: compose.c:157
+#: compose.c:139
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
 
-#: compose.c:151
+#: compose.c:133
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
@@ -257,7 +256,7 @@ msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
-#: main.c:470
+#: main.c:339
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
@@ -272,42 +271,32 @@ msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: nntp.c:1779
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
-msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
-
-#: nntp.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
-msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
-
-#: browser.c:471 browser.c:1096
+#: browser.c:340 browser.c:870
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "«%s» no és un directori."
 
-#: muttlib.c:337
+#: muttlib.c:329
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
 msgstr "«%s» no és una bústia!"
 
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
+#: lib-mx/mx.c:288 lib-mx/mx.c:425 lib-ui/curs_main.c:988
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "«%s» no és una bústia."
 
-#: sendlib.c:748
+#: sendlib.c:744
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
 
-#: sendlib.c:372
+#: sendlib.c:368
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
 msgstr "«%s» ja no existeix!"
 
-#: lib-mx/mx.h:55
+#: lib-mx/mx.h:52
 #, c-format
 msgid "%s not permitted by ACL."
 msgstr ""
@@ -346,17 +335,17 @@ msgstr "%s: L'atribut no existeix."
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: El color no existeix."
 
-#: keymap.c:839
+#: keymap.c:835
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: La funció no existeix."
 
-#: keymap.c:753
+#: keymap.c:749
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
 
-#: keymap.c:648
+#: keymap.c:644
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s: El menú no existeix."
@@ -371,32 +360,32 @@ msgstr "%s: L'objecte no existeix."
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: Manquen arguments."
 
-#: headers.c:148
+#: headers.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
 
-#: main.c:589
+#: main.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
 
-#: init.c:1338
+#: init.c:1312
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
 
-#: init.c:1188
+#: init.c:1168
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:1055
+#: init.c:1040
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
 
-#: init.c:962
+#: init.c:956
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
@@ -406,33 +395,33 @@ msgstr ""
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: init.c:1172
+#: init.c:1152
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: handler.c:1450
+#: handler.c:1449
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
 
-#: lib-ui/status.c:113
+#: lib-ui/status.c:111
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(cap bústia)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
 
-#: handler.c:1191
+#: handler.c:1111
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(amb mida %s octets) "
 
-#: handler.c:1448
+#: handler.c:1447
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
@@ -446,7 +435,7 @@ msgstr ""
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: compose.c:206
+#: compose.c:177
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Fitxers adjunts"
 
@@ -456,7 +445,7 @@ msgstr "-- Fitxers adjunts"
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<DESCONEGUT>"
 
-#: compose.c:125 compose.c:129
+#: compose.c:107 compose.c:111
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
 
@@ -472,18 +461,14 @@ msgstr ""
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
 
-#: send.c:1413
+#: send.c:1322
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
 
-#: send.c:1414
+#: send.c:1323
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
 
-#: nntp.c:2192
-msgid "Adding new newsgroups..."
-msgstr ""
-
 #: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
 msgstr "Adreça: "
@@ -510,55 +495,32 @@ msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr ""
 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
 
-#: muttlib.c:327
+#: muttlib.c:319
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:788
+#: lib-ui/curs_main.c:668
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
 
-#: nntp.c:1903
-#, c-format
-msgid "Article %d not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:719
-#, c-format
-msgid "Article %s not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:689
-msgid "Article has no parent reference!"
-msgstr ""
-
-#: send.c:1455
-#, fuzzy
-msgid "Article not posted."
-msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
-
-#: send.c:1740
-msgid "Article posted."
-msgstr ""
-
-#: compose.c:608
+#: compose.c:510
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ajunta fitxer"
 
-#: compose.c:624
+#: compose.c:526
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
 
-#: recvattach.c:500
+#: recvattach.c:498
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
 
-#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
+#: recvattach.c:395 recvattach.c:472
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
 
-#: recvattach.c:858
+#: recvattach.c:856
 msgid "Attachments"
 msgstr "Fitxers adjunts"
 
@@ -584,23 +546,23 @@ msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
 msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:334
+#: lib-sys/mutt_socket.c:330
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
-#: sendlib.c:2028
+#: sendlib.c:1977
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: compose.c:579 send.c:1512
+#: compose.c:481 send.c:1412
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
 
-#: commands.c:198 recvcmd.c:149
+#: commands.c:197 recvcmd.c:135
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
@@ -609,33 +571,33 @@ msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
 
-#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
+#: pager.c:1532 pager.c:1559 pager.c:1589 pager.c:1820
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "El final del missatge ja és visible."
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
 
-#: commands.c:175 recvcmd.c:131
+#: commands.c:174 recvcmd.c:117
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 
-#: commands.c:177 recvcmd.c:133
+#: commands.c:176 recvcmd.c:119
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: main.c:206
+#: main.c:155
 msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
@@ -652,65 +614,60 @@ msgstr ""
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: browser.c:671
+#: browser.c:475
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: main.c:474
+#: main.c:343
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
 
-#: compose.c:1005
+#: compose.c:880
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
 
-#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
+#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1018
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
+#: commands.c:283 commands.c:308 commands.c:324
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
 
 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
-#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
-#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
+#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:486 lib-mx/mbox.c:503
+#: lib-mx/mbox.c:513 lib-mx/mbox.c:529 send.c:941
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
-#: recvcmd.c:833
+#: recvcmd.c:797
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
-#: recvcmd.c:489
+#: recvcmd.c:473
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
 
-#: recvattach.c:846
+#: recvattach.c:844
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
 
-#: recvattach.c:965
+#: recvattach.c:963
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
 
-#: recvattach.c:973
-#, fuzzy
-msgid "Can't delete attachment from newsserver."
-msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
-
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
-#: lib-mx/mx.c:103
+#: lib-mx/mx.c:55
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
@@ -719,7 +676,7 @@ msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
 msgstr ""
 
-#: recvcmd.c:724
+#: recvcmd.c:707
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
 
@@ -735,52 +692,19 @@ msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
 
-#: lib-mx/mx.c:605
+#: lib-mx/mx.c:556
 #, fuzzy
 msgid "Can't open trash folder"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: nntp.c:1967 nntp.c:1997
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
-msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
-
-#: nntp.c:1954
-#, fuzzy
-msgid "Can't post article. No connection to news server."
-msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
-
-#: nntp.c:1961
-#, c-format
-msgid "Can't post article. Unable to open %s"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/11/19)
-# ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
-# ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: nntp.c:1972 nntp.c:2002
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article: %s"
-msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
-
-#: nntp.c:642
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't rename %s to %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
-
 #: muttlib.c:310
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
 
-#: muttlib.c:317
-#, fuzzy
-msgid "Can't save message to newsserver."
-msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
-
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
+#: compose.c:824 editmsg.c:97 sendlib.c:739
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
@@ -789,20 +713,15 @@ msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1267
+#: browser.c:1041
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: nntp.c:634
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't write %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
-
 #: pop.c:888
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
 
-#: lib-mx/mbox.c:864
+#: lib-mx/mbox.c:865
 msgid "Can't write message"
 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
 
@@ -810,7 +729,7 @@ msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
 
-#: commands.c:71
+#: commands.c:70
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 
@@ -818,7 +737,7 @@ msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:221
+#: lib-ui/curs_main.c:216
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
 
@@ -827,61 +746,51 @@ msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:826
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "S'ha desat el certificat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:228
+#: lib-ui/curs_main.c:223
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:232
+#: lib-ui/curs_main.c:227
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:321
+#: lib-ui/curs_lib.c:335
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 
-#: commands.c:786
+#: commands.c:776
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
 
-#: browser.c:1061
+#: browser.c:835
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:752
-#, fuzzy
-msgid "Check for children of message..."
-msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
-
-#: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
+#: pop.c:1104 pop.c:1250
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-#: nntp.c:2177
-#, fuzzy
-msgid "Checking for new newsgroups..."
-msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
-
 #: imap/imap.c:352
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:110
+#: compose.c:92
 msgid "Clear"
 msgstr "En clar"
 
@@ -891,7 +800,7 @@ msgstr "En clar"
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
 
-#: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
+#: imap/imap.c:151
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
@@ -915,18 +824,18 @@ msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
 
-#: lib-mx/mbox.c:547
+#: lib-mx/mbox.c:548
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
 
-#: main.c:169
+#: main.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
 "\n"
 "Opcions de compiŀlació:"
 
-#: pattern.c:1129 pattern.c:1249
+#: pattern.c:1120 pattern.c:1240
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
 
@@ -940,17 +849,7 @@ msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: nntp.c:1114
-#, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:1112
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting ok."
-msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
-
-#: lib-sys/mutt_socket.c:355
+#: lib-sys/mutt_socket.c:351
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
@@ -980,17 +879,12 @@ msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: nntp.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
-msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
-
-#: commands.c:782
+#: commands.c:772
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: compose.c:988
+#: compose.c:863
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 
@@ -998,12 +892,12 @@ msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 msgid "Continue?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
-#: commands.c:772
+#: commands.c:762
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
 
-#: commands.c:600
+#: commands.c:590
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Còpia%s en la bústia"
@@ -1018,52 +912,41 @@ msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
 
-#: commands.c:658
+#: commands.c:648
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: main.c:63
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
-"Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
-"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
-"of\n"
-"the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
-"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-msgstr ""
-
-#: lib-sys/mutt_socket.c:374
+#: lib-sys/mutt_socket.c:370
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
 
-#: commands.c:111
+#: commands.c:110
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
 
-#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
-#: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
-#: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
+#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:143 pop.c:844
+#: pop.c:1400 recvcmd.c:430 recvcmd.c:592 recvcmd.c:819 sendlib.c:918
+#: sendlib.c:983 sendlib.c:2019
 #, fuzzy
 msgid "Could not create temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
 
-#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
+#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:428
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
 
-#: sort.c:301
+#: sort.c:291
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:350
+#: lib-sys/mutt_socket.c:346
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
 
-#: send.c:810
+#: send.c:754
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
 
@@ -1071,30 +954,30 @@ msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
 
-#: sendlib.c:908
+#: sendlib.c:904
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
 
-#: lib-mx/mbox.c:634
+#: lib-mx/mbox.c:635
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: send.c:1732
+#: send.c:1619
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
 
-#: lib-mx/mx.c:407
+#: lib-mx/mx.c:358
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
 
-#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
+#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:340
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear «%s»?"
 
-#: browser.c:971
+#: browser.c:751
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
@@ -1102,12 +985,12 @@ msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: commands.c:597
+#: commands.c:587
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:596
+#: commands.c:586
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
@@ -1117,25 +1000,25 @@ msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
 msgid "Decompressing %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: commands.c:599
+#: commands.c:589
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:598
+#: commands.c:588
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
 
-#: postpone.c:471
+#: postpone.c:460
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
 
-#: postpone.c:482
+#: postpone.c:471
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "El desxifratge ha fallat."
 
-#: browser.c:1012
+#: browser.c:792
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 
@@ -1146,17 +1029,17 @@ msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:836
+#: lib-ui/curs_main.c:715
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
-#: pager.c:1979 pager.c:1998
+#: lib-ui/curs_main.c:712 lib-ui/curs_main.c:1638 lib-ui/curs_main.c:1677
+#: pager.c:1880 pager.c:1899
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Esborra"
 
-#: recvattach.c:981
+#: recvattach.c:970
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
 
@@ -1172,7 +1055,7 @@ msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
 
-#: browser.c:658
+#: browser.c:462
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
@@ -1181,24 +1064,24 @@ msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
 
-#: send.c:1381
+#: send.c:1290
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1911
+#: lib-ui/curs_main.c:1715
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
-#: pattern.c:222
+#: pattern.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Empty expression"
 msgstr "Error en l'expressió."
 
-#: compose.c:106
+#: compose.c:88
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Xifra"
 
-#: compose.c:135
+#: compose.c:117
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Xifra amb: "
 
@@ -1206,25 +1089,20 @@ msgstr "Xifra amb: "
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:681
-#, fuzzy
-msgid "Enter Message-ID: "
-msgstr "Entreu l'ID de clau: "
-
 #: crypt.cpkg:3461
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:317
+#: lib-ui/curs_lib.c:331
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
 
-#: recvcmd.c:198
+#: recvcmd.c:184
 msgid "Error bouncing message!"
 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
 
-#: recvcmd.c:199
+#: recvcmd.c:185
 msgid "Error bouncing messages!"
 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
 
@@ -1252,27 +1130,27 @@ msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1245
+#: init.c:1219
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
 
-#: init.c:1673
+#: init.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: pattern.c:217
+#: pattern.c:214
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Error en l'expressió: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
-#: main.c:223
+#: lib-ui/curs_lib.c:312
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
@@ -1280,27 +1158,27 @@ msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Error en obrir la bústia."
 
-#: commands.c:190 recvcmd.c:141
+#: commands.c:189 recvcmd.c:127
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
+#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:126
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Error en executar «%s»!"
 
-#: browser.c:1084 browser.c:1148
+#: browser.c:858 browser.c:922
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
-#: sendlib.c:1882
+#: sendlib.c:1831
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
@@ -1310,7 +1188,7 @@ msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: browser.c:1284
+#: browser.c:1058
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
@@ -1323,7 +1201,7 @@ msgstr "Error en escriure en la bústia!"
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
 
-#: alias.cpkg:347 send.c:230
+#: alias.cpkg:347 send.c:226
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
@@ -1341,11 +1219,11 @@ msgstr ""
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1356
+#: handler.c:1355
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
 
-#: handler.c:1347
+#: handler.c:1346
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
 
@@ -1363,16 +1241,16 @@ msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
 
-#: pattern.c:1145
+#: pattern.c:1136
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1244
+#: lib-ui/curs_main.c:1079
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt without saving?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:196
+#: lib-ui/curs_lib.c:212
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
@@ -1398,7 +1276,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
 
-#: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
+#: lib-mx/mbox.c:399 lib-mx/mbox.c:592
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
@@ -1406,40 +1284,20 @@ msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
 
-#: nntp.c:2267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Fetching %s from server..."
-msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
-
-#: nntp.c:1635
-#, fuzzy
-msgid "Fetching headers from cache..."
-msgstr "S'està recollint el missatge..."
-
-#: nntp.c:1646
-#, fuzzy
-msgid "Fetching list of articles..."
-msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
-
 #: pop.c:1062
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
 
-#: nntp.c:1634
-#, fuzzy
-msgid "Fetching message headers..."
-msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
-
 #: imap/message.c:173 pop.c:976
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
+#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 pop.c:1395
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: browser.c:1107
+#: browser.c:881
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Màscara de fitxers: "
 
@@ -1459,7 +1317,7 @@ msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
 
-#: recvattach.c:559
+#: recvattach.c:557
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Filtra amb: "
 
@@ -1468,35 +1326,35 @@ msgstr "Filtra amb: "
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1312
+#: lib-ui/curs_main.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
+#: lib-ui/curs_main.c:1374 pager.c:2011
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: send.c:570
+#: send.c:523
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
 
-#: recvcmd.c:602
+#: recvcmd.c:586
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
 
-#: send.c:826
+#: send.c:770
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
 
-#: recvcmd.c:475
+#: recvcmd.c:459
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
+#: lib-ui/curs_main.c:37 pager.c:64 recvattach.c:874
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
 
@@ -1524,7 +1382,7 @@ msgstr ""
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ajuda de «%s»"
 
-#: pager.c:1850
+#: pager.c:1751
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
 
@@ -1532,7 +1390,7 @@ msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "No sé com imprimir això!"
 
-#: recvattach.c:591
+#: recvattach.c:589
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
@@ -1565,15 +1423,15 @@ msgstr "L'ID no és vàlid."
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
 
-#: send.c:305
+#: send.c:277
 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
-#: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
+#: postpone.c:349 postpone.c:368 postpone.c:403
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
 
-#: postpone.c:399
+#: postpone.c:388
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
 
@@ -1585,15 +1443,15 @@ msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
 
-#: send.c:799
+#: send.c:743
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
 
-#: send.c:803
+#: send.c:747
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
 
-#: pattern.c:331
+#: pattern.c:328
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
@@ -1605,24 +1463,24 @@ msgid ""
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:880
+#: compose.c:755
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "La codificació no és vàlida."
 
-#: lib-ui/menu.c:298
+#: lib-ui/menu.c:287
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:819
+#: lib-ui/curs_main.c:699
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
 
-#: pattern.c:343
+#: pattern.c:340
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: pattern.c:486
+#: pattern.c:483
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
@@ -1639,7 +1497,7 @@ msgstr "S'està invocant PGP..."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
-#: handler.c:1075
+#: handler.c:995
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
@@ -1649,15 +1507,15 @@ msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:783
+#: lib-ui/curs_main.c:663
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Salta al missatge: "
 
-#: lib-ui/menu.c:291
+#: lib-ui/menu.c:280
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Salta a: "
 
-#: lib-ui/menu.c:820
+#: lib-ui/menu.c:799
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
 
@@ -1676,73 +1534,37 @@ msgstr ""
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:596 keymap.c:604
+#: keymap.c:592 keymap.c:600
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "La tecla no està vinculada."
 
-#: keymap.c:609
+#: keymap.c:605
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
 
-#: nntp.c:1716
-#, c-format
-msgid "LISTGROUP command failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:892
+#: lib-ui/curs_main.c:768
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
-#: lib-ui/curs_main.c:862
+#: lib-ui/curs_main.c:739
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Límit: %s"
 
-#: nntp.c:2197 nntp.c:2230
-#, fuzzy
-msgid "Loading descriptions..."
-msgstr "S'està entrant..."
-
-#: nntp.c:324
-#, c-format
-msgid "Loading list from cache... %d"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:2219
-#, c-format
-msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
-#: lib-mx/mx.c:94
-#, c-format
-msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
-msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
-
-#: nntp.c:1060
-msgid "Logging in..."
-msgstr "S'està entrant..."
-
-#: nntp.c:1078 nntp.c:1148
-msgid "Login failed."
-msgstr "L'entrada ha fallat."
-
 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:341
+#: lib-sys/mutt_socket.c:337
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "S'està cercant «%s»..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
 msgstr "Empremta digital: %s"
@@ -1751,23 +1573,19 @@ msgstr "Empremta digital: %s"
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
 
-#: keymap.c:406
+#: keymap.c:402
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
 
-#: main.c:213
-msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
-msgstr ""
-
-#: send.c:1459 send.c:1557
+#: send.c:1362 send.c:1444
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
-#: send.c:1741 send.c:1743
+#: send.c:1625
 msgid "Mail sent."
 msgstr "S'ha enviat el missatge."
 
-#: lib-mx/mx.c:970
+#: lib-mx/mx.c:912
 msgid "Mailbox checkpointed."
 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
 
@@ -1779,26 +1597,26 @@ msgstr "S'ha tancat la bústia."
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: browser.c:1032
+#: browser.c:812
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
 
-#: main.c:659
+#: main.c:511
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "La bústia és buida."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
-#: lib-mx/mx.c:916
+#: lib-mx/mx.c:858
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
 
-#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
+#: lib-mx/mx.c:862 lib-ui/curs_main.c:35 pager.c:57 recvattach.c:867
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "La bústia és de només lectura."
 
-#: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
+#: lib-mx/mx.c:697 lib-mx/mx.c:868
 msgid "Mailbox is unchanged."
 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
 
@@ -1806,7 +1624,7 @@ msgstr "No s'ha modificat la bústia."
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
 
-#: browser.c:1039
+#: browser.c:819
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 
@@ -1815,22 +1633,22 @@ msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
+#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:340
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:445
+#: lib-ui/curs_main.c:440
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:435
+#: lib-ui/curs_main.c:430
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: browser.c:650
+#: browser.c:454
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
@@ -1845,28 +1663,24 @@ msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: nntp.c:2071
-msgid "Mark all articles read?"
-msgstr ""
-
 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2006
+#: lib-ui/curs_main.c:1806
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: send.c:503
+#: send.c:456
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
-#: commands.c:392
+#: commands.c:382
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 
@@ -1874,7 +1688,7 @@ msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
 
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 
@@ -1882,36 +1696,31 @@ msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Message not visible in limited view."
-msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
-
-#: send.c:1489
+#: send.c:1392
 msgid "Message postponed."
 msgstr "S'ha posposat el missatge."
 
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprés el missatge."
 
-#: compose.c:1138
+#: compose.c:1013
 msgid "Message written."
 msgstr "S'ha escrit el missatge."
 
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "S'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:393
+#: commands.c:383
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
 
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprés els missatges."
 
@@ -1919,12 +1728,12 @@ msgstr "S'han imprés els missatges."
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "Manquen arguments."
 
-#: lib-mx/mx.c:672
+#: lib-mx/mx.c:614
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
 
-#: lib-mx/mx.c:704
+#: lib-mx/mx.c:646
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
@@ -1933,46 +1742,32 @@ msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1240
+#: browser.c:1014
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: compose.c:976
+#: compose.c:851
 msgid "New file: "
 msgstr "Nou fitxer: "
 
 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
-#: buffy.cpkg:330
+#: buffy.cpkg:328
 msgid "New mail in "
 msgstr "Hi ha correu nou en "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:439
+#: lib-ui/curs_main.c:434
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
 
-#: nntp.c:1819
-#, c-format
-msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
-msgstr ""
-
-#: browser.c:644
-#, c-format
-msgid "Newsgroups on server [%s]"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:732
-msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1309
+#: lib-ui/curs_main.c:1141
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1553
+#: send.c:1440
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1550
+#: send.c:1437
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
@@ -1980,34 +1775,34 @@ msgstr ""
 msgid "No authenticators available"
 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
 
-#: sendlib.c:347
+#: sendlib.c:343
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
 
-#: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
-#: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
-#: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
+#: lib-ui/menu.c:291 lib-ui/menu.c:308 lib-ui/menu.c:367 lib-ui/menu.c:402
+#: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:425 lib-ui/menu.c:434 lib-ui/menu.c:444
+#: lib-ui/menu.c:456 lib-ui/menu.c:468 lib-ui/menu.c:834
 msgid "No entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada."
 
-#: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
+#: browser.c:582 browser.c:929 browser.c:1026
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: main.c:624
+#: main.c:484
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:856
+#: lib-ui/curs_main.c:733
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
 
-#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
-#: lib-ui/curs_main.c:577
+#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:33 lib-ui/curs_main.c:539
+#: lib-ui/curs_main.c:567
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
 
-#: main.c:606
+#: main.c:475
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
 
@@ -2024,7 +1819,7 @@ msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
 
-#: recvcmd.c:753 send.c:772
+#: recvcmd.c:725 send.c:716
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
 
@@ -2032,23 +1827,23 @@ msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
 
-#: compose.c:714
+#: compose.c:591
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "La carpeta no conté missatges."
 
-#: pattern.c:1204
+#: pattern.c:1195
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
 
-#: pager.c:1880
+#: pager.c:1781
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "No hi ha més text citat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1652
+#: lib-ui/curs_main.c:1475
 msgid "No more threads."
 msgstr "No hi ha més fils."
 
-#: pager.c:1897
+#: pager.c:1798
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
 
@@ -2058,61 +1853,47 @@ msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: lib-ui/curs_main.c:1530
+#: lib-ui/curs_main.c:1357
 msgid "No new messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
 
-#: send.c:1538
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroup specified."
-msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
-
-#: browser.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroups match the mask"
-msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
-
-#: nntp.c:360
-msgid "No newsserver defined!"
-msgstr ""
-
-#: postpone.c:215 postpone.c:224
+#: postpone.c:204 postpone.c:213
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
 
-#: commands.c:378
+#: commands.c:368
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
 
-#: send.c:1500
+#: send.c:1400
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
 
-#: main.c:515
+#: main.c:384
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
 
-#: send.c:1505
+#: send.c:1405
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
 
-#: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
+#: lib-ui/menu.c:555 pattern.c:1254
 msgid "No search pattern."
 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
 
-#: send.c:1526 send.c:1532
+#: send.c:1426
 msgid "No subject specified."
 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
 
-#: send.c:1523
+#: send.c:1423
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
 
-#: send.c:314
+#: send.c:286
 msgid "No subject, abort?"
 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
 
-#: send.c:316
+#: send.c:288
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
 
@@ -2120,81 +1901,74 @@ msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
 msgid "No such folder"
 msgstr "La carpeta no existeix."
 
-#: lib-ui/menu.c:714
+#: lib-ui/menu.c:693
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
 
-#: send.c:741
+#: send.c:694
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:555
+#: lib-ui/curs_main.c:545
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1326
+#: lib-ui/curs_main.c:1158
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
+#: lib-ui/curs_main.c:1181 lib-ui/curs_main.c:1220
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: lib-ui/curs_main.c:1531
+#: lib-ui/curs_main.c:1358
 msgid "No unread messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:42
+#: lib-ui/curs_main.c:38
 msgid "No visible messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
 
-#: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
+#: init.c:1058 pager.c:50
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
 
-#: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
+#: lib-ui/menu.c:585 pager.c:1613 pager.c:1627 pager.c:1727 pattern.c:1320
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
+#: lib-ui/curs_main.c:580 lib-ui/menu.c:706
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "No hi ha res a fer."
 
-#: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
+#: recvattach.c:985 recvattach.c:998
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr ""
 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1104
+#: lib-ui/curs_main.c:963
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Obri la bústia"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1102
+#: lib-ui/curs_main.c:961
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
 
-#: compose.c:659
+#: compose.c:558
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1116
-msgid "Open newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1114
+#: main.c:75
 #, fuzzy
-msgid "Open newsgroup in read-only mode"
-msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
-
-#: compose.c:667
-#, fuzzy
-msgid "Open newsgroup to attach message from"
-msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
+msgid "Options:"
+msgstr ""
+"\n"
+"Opcions de compiŀlació:"
 
-#: sendlib.c:1888
+#: sendlib.c:1837
 msgid "Output of the delivery process"
 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
 
@@ -2203,7 +1977,7 @@ msgstr "Eixida del procés de repartiment"
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 
-#: compose.c:1158
+#: compose.c:1033
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
@@ -2217,11 +1991,11 @@ msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 msgid "PGP keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: commands.c:153
+#: commands.c:152
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
 
-#: commands.c:148
+#: commands.c:147
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
 
@@ -2237,7 +2011,7 @@ msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
 
-#: account.c:184
+#: account.c:156
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
@@ -2246,23 +2020,19 @@ msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Nom personal: "
 
-#: commands.c:364
+#: commands.c:354
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: recvattach.c:559
+#: recvattach.c:557
 msgid "Pipe to: "
 msgstr "Redirigeix a: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
-msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
-msgstr ""
-
-#: compose.c:1084
+#: compose.c:959
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
 
-#: postpone.c:139
+#: postpone.c:128
 msgid "Postponed Messages"
 msgstr "Missatges posposats"
 
@@ -2270,38 +2040,38 @@ msgstr "Missatges posposats"
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
 
-#: send.c:829
+#: send.c:773
 msgid "Preparing forwarded message..."
 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:347
+#: lib-ui/curs_lib.c:361
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
 
-#: recvattach.c:655
+#: recvattach.c:653
 msgid "Print attachment?"
 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
 
-#: commands.c:383
+#: commands.c:373
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: recvattach.c:655
+#: recvattach.c:653
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
 
-#: commands.c:383
+#: commands.c:373
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
-#: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
+#: lib-mx/mx.c:628 lib-mx/mx.c:877
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted message?"
 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
 
-#: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
+#: lib-mx/mx.c:629 lib-mx/mx.c:878
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted messages?"
 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
@@ -2324,17 +2094,12 @@ msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
 msgid "Query: "
 msgstr "Consulta: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:924
+#: lib-ui/curs_main.c:799
 #, fuzzy
 msgid "Quit Madmutt?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
 
-#: nntp.c:2064
-#, fuzzy
-msgid "Quitting newsgroup..."
-msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
-
-#: lib-mx/mx.c:494
+#: lib-mx/mx.c:445
 #, c-format
 msgid "Reading %s..."
 msgstr "S'està llegint «%s»..."
@@ -2344,7 +2109,7 @@ msgstr "S'està llegint «%s»..."
 msgid "Reading %s... %d"
 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
 
-#: lib-mx/mbox.c:123
+#: lib-mx/mbox.c:124
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
@@ -2354,16 +2119,16 @@ msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
 
-#: browser.c:1019
+#: browser.c:799
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
 
-#: send.c:1104
+#: send.c:1033
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
 
-#: compose.c:803
+#: compose.c:678
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 
@@ -2372,7 +2137,7 @@ msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: browser.c:991
+#: browser.c:771
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
@@ -2382,26 +2147,22 @@ msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: compose.c:946
+#: compose.c:821
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Reanomena a: "
 
-#: lib-mx/mbox.c:674
+#: lib-mx/mbox.c:675
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
-msgid "Reply by mail as poster prefers?"
-msgstr ""
-
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: send.c:540
+#: send.c:493
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
 
-#: commands.c:403
+#: commands.c:393
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "(p)am?: "
@@ -2409,15 +2170,15 @@ msgstr ""
 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
+#: lib-ui/menu.c:547 pattern.c:1223
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: pager.c:1739
+#: pager.c:1640
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: browser.c:1173
+#: browser.c:947
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
@@ -2426,11 +2187,11 @@ msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 
-#: compose.c:1144
+#: compose.c:1019
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: commands.c:137
+#: commands.c:136
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
@@ -2443,11 +2204,11 @@ msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
 
-#: commands.c:143
+#: commands.c:142
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:135
+#: commands.c:134
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 
@@ -2455,7 +2216,7 @@ msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
 msgstr "Empremta digital: %s"
@@ -2465,20 +2226,20 @@ msgstr "Empremta digital: %s"
 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
 
-#: compose.c:898
+#: compose.c:773
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
 
-#: recvattach.c:347
+#: recvattach.c:345
 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
-#: recvattach.c:425
+#: alias.cpkg:377 recvattach.c:359 recvattach.c:386 recvattach.c:398
+#: recvattach.c:423
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Guarda en el fitxer: "
 
-#: commands.c:600
+#: commands.c:590
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Desa%s en la bústia"
@@ -2488,52 +2249,52 @@ msgstr "Desa%s en la bústia"
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: recvattach.c:392
+#: recvattach.c:390
 msgid "Saving..."
 msgstr "S'està desant..."
 
-#: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
+#: lib-ui/menu.c:546 pattern.c:1222
 msgid "Search for: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: pattern.c:1287
+#: pattern.c:1278
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1298
+#: pattern.c:1289
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1320
+#: pattern.c:1311
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "S'ha interromput la recerca."
 
-#: lib-ui/menu.c:815
+#: lib-ui/menu.c:794
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
+#: lib-ui/curs_main.c:1312 pattern.c:1286
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
+#: lib-ui/curs_main.c:1304 pattern.c:1275
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: pager.c:1740
+#: pager.c:1641
 msgid "Search: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
+#: imap/imap.c:520
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: send.c:1738
+#: send.c:1625
 msgid "Sending in background."
 msgstr "S'està enviant en segon pla."
 
-#: send.c:1611
+#: send.c:1498
 msgid "Sending message..."
 msgstr "S'està enviant el missatge..."
 
@@ -2542,12 +2303,7 @@ msgstr "S'està enviant el missatge..."
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2318
-#, c-format
-msgid "Server %s does not support this operation!"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
+#: pop.c:744 pop.c:1344
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
 
@@ -2557,11 +2313,11 @@ msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
 msgid "Set flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
 
-#: commands.c:463
+#: commands.c:453
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
 
-#: compose.c:108
+#: compose.c:90
 msgid "Sign"
 msgstr "Signa"
 
@@ -2569,11 +2325,11 @@ msgstr "Signa"
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Signa com a: "
 
-#: compose.c:104
+#: compose.c:86
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Signa i xifra"
 
-#: commands.c:406
+#: commands.c:396
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "am?: "
@@ -2581,11 +2337,11 @@ msgstr ""
 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: browser.c:1176
+#: browser.c:950
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: sort.c:269
+#: sort.c:259
 msgid "Sorting mailbox..."
 msgstr "S'està ordenant la bústia."
 
@@ -2594,43 +2350,34 @@ msgstr "S'està ordenant la bústia."
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
 
-#: browser.c:1348
-#, c-format
-msgid "Subscribe pattern: "
-msgstr ""
-
-#: browser.c:655
+#: browser.c:459
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:642
-msgid "Subscribed newsgroups"
-msgstr ""
-
 #: imap/imap.c:1358
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
 #, fuzzy
 msgid "TLS/SSL Certificate check"
 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1000
+#: lib-ui/curs_main.c:870
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
 
-#: compose.c:725
+#: compose.c:601
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
 
-#: lib-ui/menu.c:858
+#: lib-ui/menu.c:837
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "No es pot marcar."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:816
+#: lib-ui/curs_main.c:696
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
 
@@ -2639,11 +2386,11 @@ msgstr "Aqueix missatge no és visible."
 msgid "The CRL is not available\n"
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: compose.c:810
+#: compose.c:685
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:808
+#: compose.c:683
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
@@ -2651,81 +2398,86 @@ msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
 
-#: compose.c:40
+#: compose.c:36
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
+#: lib-ui/curs_main.c:34
 msgid "There are no messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge."
 
-#: recvattach.c:906
+#: recvattach.c:904
 msgid "There are no subparts to show!"
 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
 
+#: main.c:165
+msgid "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
+msgstr ""
+
 #: imap/imap.c:285
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Aquest certificat té validesa"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
 
+#: main.c:163
+msgid ""
+"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms of"
+msgstr ""
+
 #: crypt.cpkg:3136
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1288
+#: lib-ui/curs_main.c:1121
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1726
+#: lib-ui/curs_main.c:1547
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
 
-#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
-#: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
+#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1109 lib-ui/curs_main.c:1138
+#: lib-ui/curs_main.c:1531 lib-ui/curs_main.c:1561 thread.c:919 thread.c:966
 #: thread.c:1021
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1323
+#: lib-ui/curs_main.c:1155
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-mx/mx.c:183
+#: lib-mx/mx.c:134
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
 
-#: lib-mx/mx.c:217
+#: lib-mx/mx.c:168
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:913
+#: lib-ui/curs_main.c:789
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:11
-msgid "Toggle display of subparts"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
+#: lib-ui/curs_main.c:1406 pager.c:2155
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
+#: pager.c:1546 pager.c:1566 pager.c:1573 pager.c:1580
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
 
@@ -2752,12 +2504,12 @@ msgstr ""
 msgid "USER authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: compose.c:636
+#: compose.c:538
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: compose.c:753
+#: compose.c:629
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
 
@@ -2766,7 +2518,7 @@ msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 
@@ -2774,56 +2526,36 @@ msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
 
-#: nntp.c:556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to lock %s"
-msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
-
 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
-#: lib-mx/mbox.c:407
+#: lib-mx/mbox.c:408
 msgid "Unable to lock mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
 
-#: nntp.c:551
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to open %s for reading"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
-
-#: nntp.c:569
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to open %s for writing"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
-
-#: handler.c:1387
+#: handler.c:1386
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1012
+#: lib-ui/curs_main.c:881
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
-#: pager.c:2337 pager.c:2353
+#: lib-ui/curs_main.c:879 lib-ui/curs_main.c:1886 lib-ui/curs_main.c:1912
+#: pager.c:2174 pager.c:2190
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
 msgstr "Recupera"
 
-#: compose.c:994
+#: compose.c:869
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
 
-#: browser.c:1350
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unsubscribe pattern: "
-msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
-
 #: imap/imap.c:1360
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1021
+#: lib-ui/curs_main.c:889
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
 
@@ -2834,7 +2566,7 @@ msgstr "S'està penjant el missatge..."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
-#: lib-mx/mx.c:914
+#: lib-mx/mx.c:856
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
 
@@ -2843,7 +2575,7 @@ msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
 
-#: account.c:133
+#: account.c:113
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
@@ -2858,7 +2590,7 @@ msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 msgid "Valid To ..: %s\n"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: commands.c:89
+#: commands.c:88
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
 
@@ -2869,7 +2601,7 @@ msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
-#: recvattach.c:486
+#: recvattach.c:484
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
@@ -2880,26 +2612,26 @@ msgid ""
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
@@ -2914,12 +2646,12 @@ msgid ""
 "as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-mx/mx.c:190
+#: lib-mx/mx.c:141
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
 
-#: lib-mx/mx.c:225
+#: lib-mx/mx.c:176
 #, c-format
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
@@ -2928,7 +2660,7 @@ msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "S'està esperant una resposta..."
 
-#: compose.c:233
+#: compose.c:204
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
@@ -2943,7 +2675,7 @@ msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:822
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
 
@@ -2952,7 +2684,7 @@ msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: commands.c:141 commands.c:151
+#: commands.c:140 commands.c:150
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
@@ -2964,26 +2696,26 @@ msgstr ""
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1848
+#: init.c:1764
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1840
+#: init.c:1756
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/11/20)
 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
-#: compose.c:1013
+#: compose.c:888
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
-#: lib-mx/mbox.c:576
+#: lib-mx/mbox.c:577
 #, c-format
 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
@@ -2992,67 +2724,62 @@ msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Error d'escriptura!"
 
-#: compose.c:1127
+#: compose.c:1002
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 
-#: lib-mx/mx.c:555
+#: lib-mx/mx.c:506
 #, c-format
 msgid "Writing %s..."
 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
 
-#: compose.c:1129
+#: compose.c:1004
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
 
-#: lib-mx/mbox.c:473
+#: lib-mx/mbox.c:474
 #, c-format
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
 
-#: nntp.c:1705
-#, fuzzy, c-format
-msgid "XOVER command failed: %s"
-msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
-
 #: alias.cpkg:317
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
 
-#: lib-ui/menu.c:502
+#: lib-ui/menu.c:488
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
+#: lib-ui/curs_main.c:1213 lib-ui/curs_main.c:1235
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: lib-ui/menu.c:374
+#: lib-ui/menu.c:360
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1655
+#: lib-ui/curs_main.c:1478
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: lib-ui/menu.c:492
+#: lib-ui/menu.c:478
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
+#: lib-ui/curs_main.c:1174 lib-ui/curs_main.c:1196
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
 
-#: lib-ui/menu.c:375
+#: lib-ui/menu.c:361
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
 
-#: lib-ui/menu.c:320
+#: lib-ui/menu.c:305
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "No podeu baixar més."
 
-#: lib-ui/menu.c:337
+#: lib-ui/menu.c:323
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "No podeu pujar més."
 
@@ -3060,11 +2787,11 @@ msgstr "No podeu pujar més."
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "No teniu cap àlies!"
 
-#: compose.c:255
+#: compose.c:226
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 
-#: recvcmd.c:37
+#: recvcmd.c:48
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
 
@@ -3073,24 +2800,24 @@ msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
 
-#: handler.c:1443
+#: handler.c:1442
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
 
-#: handler.c:1000
+#: handler.c:920
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
 
-#: handler.c:1117 handler.c:1133
+#: handler.c:1037 handler.c:1053
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
 "[-- «%s» --]\n"
 
-#: handler.c:1074
+#: handler.c:994
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr ""
@@ -3121,7 +2848,7 @@ msgstr ""
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1102
+#: handler.c:1022
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
@@ -3170,7 +2897,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
 
-#: handler.c:891
+#: handler.c:811
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
@@ -3220,7 +2947,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1168
+#: handler.c:1088
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
@@ -3265,19 +2992,19 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1185
+#: handler.c:1105
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr ""
 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
 "[-- "
 
-#: handler.c:1212 handler.c:1225
+#: handler.c:1132 handler.c:1145
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
 
-#: handler.c:1011
+#: handler.c:931
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
@@ -3299,25 +3026,25 @@ msgstr ""
 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
 "\n"
 
-#: handler.c:1230
+#: handler.c:1150
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr ""
 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
 "[-- no es suporta. --]\n"
 
-#: handler.c:1214
+#: handler.c:1134
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
 
-#: handler.c:1201
+#: handler.c:1121
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1197
+#: handler.c:1117
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
@@ -3353,7 +3080,7 @@ msgstr "No vàlid    "
 msgid "[Revoked]"
 msgstr "Revocat     "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:440
 msgid "[invalid date]"
 msgstr "[la data no és vàlida]"
 
@@ -3366,33 +3093,6 @@ msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
 
-#: keymap_defs.h:164
-msgid "append new query results to current results"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:184
-#, fuzzy
-msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
-
-#: keymap_defs.h:183
-#, fuzzy
-msgid "apply next function to tagged messages"
-msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
-
-#: keymap_defs.h:24
-#, fuzzy
-msgid "attach a file(s) to this message"
-msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
-
-#: keymap_defs.h:25
-msgid "attach message(s) to this message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:26
-msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-msgstr ""
-
 #: init.c:651
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
@@ -3407,92 +3107,22 @@ msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 msgid "bad formatted command string"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:736
+#: keymap.c:732
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: Sobren arguments."
 
-#: keymap_defs.h:114
-msgid "break the thread in two"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:88
-msgid "capitalize the word"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:22
-#, fuzzy
-msgid "change directories"
-msgstr "Error en llegir el directori."
-
-#: keymap_defs.h:215
-msgid "check for classic pgp"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:23
-#, fuzzy
-msgid "check mailboxes for new mail"
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#: keymap_defs.h:119
-msgid "clear a status flag from a message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:167
-msgid "clear and redraw the screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:203
-msgid "collapse/uncollapse all threads"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:202
-msgid "collapse/uncollapse current thread"
-msgstr ""
-
 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "color: Manquen arguments."
 
-#: keymap_defs.h:75
-msgid "complete address with query"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:74
-msgid "complete filename or alias"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: keymap_defs.h:113
-#, fuzzy
-msgid "compose a new mail message"
-msgstr "No hi ha cap missatge nou"
-
-#: keymap_defs.h:45
-msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:89
-msgid "convert the word to lower case"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:90
-msgid "convert the word to upper case"
-msgstr ""
-
-#: commands.c:788
+#: commands.c:778
 msgid "converting"
 msgstr "no es farà conversió"
 
-#: keymap_defs.h:54
-#, fuzzy
-msgid "copy a message to a file/mailbox"
-msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
-
 #: editmsg.c:59
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
@@ -3508,22 +3138,9 @@ msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
 
-#: keymap_defs.h:42
-msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:55
-msgid "create an alias from a message sender"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:73
-#, fuzzy
-msgid "cycle among incoming mailboxes"
-msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
-
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1177
+#: browser.c:951
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
@@ -3533,83 +3150,12 @@ msgstr "damn"
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
 
-#: keymap_defs.h:84
-msgid "delete all chars on the line"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/11/30)
-# ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
-# ivb  del servidor POP.
-#: keymap_defs.h:63
-#, fuzzy
-msgid "delete all messages in subthread"
-msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
-
-#: keymap_defs.h:64
-#, fuzzy
-msgid "delete all messages in thread"
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:82
-msgid "delete chars from cursor to end of line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:83
-msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:120
-#, fuzzy
-msgid "delete messages matching a pattern"
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:69
-msgid "delete the char in front of the cursor"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:76
-msgid "delete the char under the cursor"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:61
-msgid "delete the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:62
-msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:85
-msgid "delete the word in front of the cursor"
-msgstr ""
-
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
-#: commands.c:407
+#: commands.c:397
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dortsfcmpa"
 
-#: keymap_defs.h:67
-#, fuzzy
-msgid "display a message"
-msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
-
-#: keymap_defs.h:65
-msgid "display full address of sender"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:66
-msgid "display message and toggle header weeding"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:16
-msgid "display the currently selected file's name"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:200
-msgid "display the keycode for a key press"
-msgstr ""
-
 #: lib-mx/compress.c:422
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
@@ -3625,77 +3171,7 @@ msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 msgid "echo Decompressing %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: keymap_defs.h:43
-#, fuzzy
-msgid "edit attachment content type"
-msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
-
-#: keymap_defs.h:29
-#, fuzzy
-msgid "edit attachment description"
-msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
-
-#: keymap_defs.h:30
-msgid "edit attachment transfer-encoding"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:36
-msgid "edit attachment using mailcap entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:27
-msgid "edit the BCC list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:28
-msgid "edit the CC list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:39
-msgid "edit the Followup-To field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:38
-msgid "edit the Reply-To field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:41
-msgid "edit the TO list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:32
-msgid "edit the file to be attached"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:33
-msgid "edit the from field"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:35
-#, fuzzy
-msgid "edit the message"
-msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
-
-#: keymap_defs.h:34
-#, fuzzy
-msgid "edit the message with headers"
-msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
-
-#: keymap_defs.h:37
-msgid "edit the newsgroups list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:68
-#, fuzzy
-msgid "edit the raw message"
-msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
-
-#: keymap_defs.h:40
-#, fuzzy
-msgid "edit the subject of this message"
-msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
-
-#: pattern.c:777
+#: pattern.c:774
 msgid "empty pattern"
 msgstr "El patró és buit."
 
@@ -3704,23 +3180,6 @@ msgstr "El patró és buit."
 msgid "encryption"
 msgstr "Xifra"
 
-#: keymap_defs.h:8
-msgid "end of conditional execution (noop)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:92
-msgid "enter a file mask"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:31
-#, fuzzy
-msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
-
-#: keymap_defs.h:91
-msgid "enter a muttrc command"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
@@ -3761,11 +3220,11 @@ msgstr "Error en el patró en: %s"
 msgid "error importing gpg data: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: pattern.c:499
+#: pattern.c:496
 msgid "error in expression"
 msgstr "Error en l'expressió."
 
-#: pattern.c:667 pattern.c:771
+#: pattern.c:664 pattern.c:768
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
@@ -3790,7 +3249,7 @@ msgstr ""
 msgid "error signing data: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: pattern.c:1063
+#: pattern.c:1054
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
@@ -3811,68 +3270,10 @@ msgstr "xsgaic"
 msgid "esabpc"
 msgstr "xsgaic"
 
-#: keymap.c:821
+#: keymap.c:817
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: Manquen arguments."
 
-#: keymap_defs.h:112
-msgid "execute a macro"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:93
-msgid "exit this menu"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:219
-msgid "extract supported public keys"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:94
-msgid "filter attachment through a shell command"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: keymap_defs.h:97
-#, fuzzy
-msgid "followup to newsgroup"
-msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
-
-#: keymap_defs.h:122
-msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:9
-msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:99
-#, fuzzy
-msgid "forward a message with comments"
-msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
-
-#: keymap_defs.h:98
-msgid "forward to newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:44
-msgid "get a temporary copy of an attachment"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:101
-#, fuzzy
-msgid "get all children of the current message"
-msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
-
-#: keymap_defs.h:102
-msgid "get message with Message-Id"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:103
-#, fuzzy
-msgid "get parent of the current message"
-msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
-
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
 #, c-format
 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
@@ -3893,26 +3294,6 @@ msgstr ""
 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:206
-#, fuzzy
-msgid "go down to next mailbox"
-msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
-
-#: keymap_defs.h:207
-#, fuzzy
-msgid "go down to next mailbox with new mail"
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#: keymap_defs.h:208
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox"
-msgstr "Error en obrir la bústia."
-
-#: keymap_defs.h:209
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox with new mail"
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
@@ -3923,7 +3304,7 @@ msgstr ""
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: handler.c:1193
+#: handler.c:1113
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
 
@@ -3935,553 +3316,105 @@ msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
 msgid "invalid header field"
 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
 
-#: keymap_defs.h:178
-msgid "invoke a command in a subshell"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:108
+#: crypt.cpkg:3108
 #, fuzzy
-msgid "jump to an index number"
-msgstr "El número d'índex no és vàlid."
+msgid "keys matching"
+msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: keymap_defs.h:134
-#, fuzzy
-msgid "jump to parent message in thread"
-msgstr "Salta al missatge: "
+#: keymap.c:777
+msgid "macro: empty key sequence"
+msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
 
-#: keymap_defs.h:136
-msgid "jump to previous subthread"
-msgstr ""
+#: keymap.c:785
+msgid "macro: too many arguments"
+msgstr "macro: Sobren arguments."
 
-#: keymap_defs.h:135
-msgid "jump to previous thread"
-msgstr ""
+#: lib-mime/rfc1524.c:382
+#, c-format
+msgid "mailcap entry for type %s not found"
+msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
 
-#: keymap_defs.h:72
-msgid "jump to the beginning of the line"
-msgstr ""
+#: lib-mx/mh.c:995
+msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
+msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
 
-#: keymap_defs.h:152
-msgid "jump to the bottom of the message"
-msgstr ""
+#: lib-mx/mx.c:535
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: keymap_defs.h:77
-msgid "jump to the end of the line"
-msgstr ""
+#: pattern.c:743
+#, c-format
+msgid "mismatched parenthesis: %s"
+msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
 
-#: keymap_defs.h:128
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next new message"
-msgstr "Salta al missatge: "
+#: pattern.c:729
+#, c-format
+msgid "missing parameter"
+msgstr "Manca un paràmetre."
 
-#: keymap_defs.h:129
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next new or unread message"
-msgstr "El fil conté missatges no llegits."
+#: lib-ui/color.c:489
+msgid "mono: too few arguments"
+msgstr "mono: Manquen arguments."
 
-#: keymap_defs.h:130
-msgid "jump to the next subthread"
-msgstr ""
+#: lib-mime/rfc822parse.c:517
+msgid "multipart message has no boundary parameter!"
+msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
 
-#: keymap_defs.h:131
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next thread"
-msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
+#: lib-ui/curs_lib.c:135
+msgid "no"
+msgstr "no"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: keymap_defs.h:133
-#, fuzzy
-msgid "jump to the next unread message"
-msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
-
-#: keymap_defs.h:138
-msgid "jump to the previous new message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:139
-msgid "jump to the previous new or unread message"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: keymap_defs.h:140
-#, fuzzy
-msgid "jump to the previous unread message"
-msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
-
-#: keymap_defs.h:155
-#, fuzzy
-msgid "jump to the top of the message"
-msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
-
-#: crypt.cpkg:3108
-#, fuzzy
-msgid "keys matching"
-msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
-
-#: keymap_defs.h:127
-#, fuzzy
-msgid "link tagged message to the current one"
-msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
-
-#: keymap_defs.h:20
-#, fuzzy
-msgid "list mailboxes with new mail"
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#: keymap_defs.h:111
-msgid "load active file from NNTP server"
-msgstr ""
-
-#: keymap.c:781
-msgid "macro: empty key sequence"
-msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
-
-#: keymap.c:789
-msgid "macro: too many arguments"
-msgstr "macro: Sobren arguments."
-
-#: keymap_defs.h:212
-msgid "mail a PGP public key"
-msgstr ""
-
-#: lib-mime/rfc1524.c:382
-#, c-format
-msgid "mailcap entry for type %s not found"
-msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
-
-#: lib-mx/mh.c:995
-msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
-msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
-
-#: keymap_defs.h:59
-msgid "make decoded (text/plain) copy"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:60
-msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:218
-msgid "make decrypted copy"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:217
-msgid "make decrypted copy and delete"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:21
-msgid "mark all articles in newsgroup as read"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:192
-msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:142
-msgid "mark the current subthread as read"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:141
-msgid "mark the current thread as read"
-msgstr ""
-
-#: lib-mx/mx.c:584
-#, fuzzy
-msgid "message(s) not deleted"
-msgstr "No s'han redirigit els missatges."
-
-#: pattern.c:746
-#, c-format
-msgid "mismatched parenthesis: %s"
-msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
-
-#: pattern.c:732
-#, c-format
-msgid "missing parameter"
-msgstr "Manca un paràmetre."
-
-#: lib-ui/color.c:489
-msgid "mono: too few arguments"
-msgstr "mono: Manquen arguments."
-
-#: keymap_defs.h:56
-msgid "move entry to bottom of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:57
-msgid "move entry to middle of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:58
-msgid "move entry to top of screen"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:70
-msgid "move the cursor one character to the left"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:78
-msgid "move the cursor one character to the right"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:71
-msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:79
-msgid "move the cursor to the end of the word"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:12
-msgid "move to the bottom of the page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:95
-#, fuzzy
-msgid "move to the first entry"
-msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
-
-#: keymap_defs.h:124
-#, fuzzy
-msgid "move to the first message"
-msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
-
-#: keymap_defs.h:109
-#, fuzzy
-msgid "move to the last entry"
-msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
-
-#: keymap_defs.h:125
-#, fuzzy
-msgid "move to the last message"
-msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
-
-#: keymap_defs.h:148
-msgid "move to the middle of the page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:149
-#, fuzzy
-msgid "move to the next entry"
-msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
-
-#: keymap_defs.h:151
-#, fuzzy
-msgid "move to the next page"
-msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
-
-#: keymap_defs.h:132
-#, fuzzy
-msgid "move to the next undeleted message"
-msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
-
-#: keymap_defs.h:158
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous entry"
-msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
-
-#: keymap_defs.h:160
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous page"
-msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
-
-#: keymap_defs.h:137
-#, fuzzy
-msgid "move to the previous undeleted message"
-msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
-
-#: keymap_defs.h:191
-#, fuzzy
-msgid "move to the top of the page"
-msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
-
-#: lib-mime/rfc822parse.c:517
-msgid "multipart message has no boundary parameter!"
-msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
-
-#: lib-ui/curs_lib.c:119
-msgid "no"
-msgstr "no"
-
-#: lib-ui/status.c:85
+#: lib-ui/status.c:83
 #, fuzzy
 msgid "no mailbox"
 msgstr "(cap bústia)"
 
-#: commands.c:788
+#: commands.c:778
 msgid "not converting"
 msgstr "es farà conversió"
 
-#: keymap.c:662
+#: keymap.c:658
 msgid "null key sequence"
 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
 
-#: keymap_defs.h:7
-msgid "null operation"
-msgstr ""
-
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
 #: muttlib.c:260
 msgid "oac"
 msgstr "sac"
 
-#: keymap_defs.h:115
-msgid "open a different folder"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:116
-#, fuzzy
-msgid "open a different folder in read only mode"
-msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
-
-#: keymap_defs.h:117
-msgid "open a different newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:118
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
-
-#: keymap_defs.h:210
-#, fuzzy
-msgid "open hilighted mailbox"
-msgstr "S'està reobrint la bústia..."
-
-#: keymap_defs.h:156
-msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/02)
-# ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: keymap_defs.h:157
-#, fuzzy
-msgid "post message to newsgroup"
-msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
-
-#: init.c:1062
+#: init.c:1047
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
 
-#: keymap_defs.h:161
-#, fuzzy
-msgid "print the current entry"
-msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
-
-#: keymap.c:620
+#: keymap.c:616
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: Sobren arguments."
 
-#: keymap_defs.h:163
-msgid "query external program for addresses"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:86
-msgid "quote the next typed key"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:162
-msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:166
-#, fuzzy
-msgid "recall a postponed message"
-msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
-
-#: keymap_defs.h:121
-#, fuzzy
-msgid "reconstruct thread containing current message"
-msgstr "El fil conté missatges no llegits."
-
-#: keymap_defs.h:13
-#, fuzzy
-msgid "remail a message to another user"
-msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
-
-#: keymap_defs.h:169
-msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:48
-#, fuzzy
-msgid "rename/move an attached file"
-msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
-
-#: keymap_defs.h:170
-#, fuzzy
-msgid "reply to a message"
-msgstr "Salta al missatge: "
-
-#: keymap_defs.h:104
-msgid "reply to all recipients"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:110
-msgid "reply to specified mailing list"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/11/30)
-# ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
-# ivb  del servidor POP.
-#: keymap_defs.h:123
-#, fuzzy
-msgid "retrieve mail from POP server"
-msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
-
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
 msgid "ro"
 msgstr "ru"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
 msgid "roa"
 msgstr "rus"
 
-#: keymap_defs.h:144
-#, fuzzy
-msgid "save changes to mailbox"
-msgstr "Desa%s en la bústia"
-
-#: keymap_defs.h:165
-#, fuzzy
-msgid "save changes to mailbox and quit"
-msgstr "Desa%s en la bústia"
-
-#: keymap_defs.h:172
-msgid "save message/attachment to a file"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:47
-#, fuzzy
-msgid "save this message to send later"
-msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
-
-#: keymap_defs.h:105
-msgid "scroll down 1/2 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:150
-msgid "scroll down one line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:80
-msgid "scroll down through the history list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:205
-msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:204
-msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:106
-msgid "scroll up 1/2 page"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:159
-msgid "scroll up one line"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:81
-msgid "scroll up through the history list"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:174
-msgid "search backwards for a regular expression"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:173
-#, fuzzy
-msgid "search for a regular expression"
-msgstr "Error en l'expressió."
-
-#: keymap_defs.h:175
-#, fuzzy
-msgid "search for next match"
-msgstr "Cerca: "
-
-#: keymap_defs.h:176
-msgid "search for next match in opposite direction"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:14
-msgid "select a new file in this directory"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:100
-msgid "select the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:49
-#, fuzzy
-msgid "send the message"
-msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
-
-#: keymap_defs.h:143
-msgid "set a status flag on a message"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:199
-#, fuzzy
-msgid "show MIME attachments"
-msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
-
-#: keymap_defs.h:211
-msgid "show PGP options"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:216
-msgid "show S/MIME options"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:201
-msgid "show currently active limit pattern"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:126
-#, fuzzy
-msgid "show only messages matching a pattern"
-msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:197
-msgid "show the Mutt version number and date"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:154
-#, fuzzy
-msgid "skip beyond quoted text"
-msgstr "No hi ha més text citat."
-
-#: keymap_defs.h:179
-#, fuzzy
-msgid "sort messages"
-msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
-
-#: keymap_defs.h:180
-#, fuzzy
-msgid "sort messages in reverse order"
-msgstr "La carpeta no conté missatges."
-
-#: init.c:1286
+#: init.c:1260
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: init.c:1267
+#: init.c:1241
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
@@ -4489,48 +3422,21 @@ msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
-#: init.c:1268
+#: init.c:1242
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
 
-#: keymap_defs.h:17
-msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:181
-#, fuzzy
-msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
-
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
 # ivb  ABREUJAT!
-#: lib-mx/mbox.c:443
+#: lib-mx/mbox.c:444
 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
 
-#: keymap_defs.h:145
-#, fuzzy
-msgid "tag messages matching a pattern"
-msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:182
-msgid "tag the current entry"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:185
-msgid "tag the current subthread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:186
-#, fuzzy
-msgid "tag the current thread"
-msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
-
-#: keymap_defs.h:107
-msgid "this screen"
+#: main.c:164
+msgid "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>."
 msgstr ""
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
@@ -4543,59 +3449,9 @@ msgstr ""
 msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
-#: keymap_defs.h:96
-msgid "toggle a message's 'important' flag"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:187
-msgid "toggle a message's 'new' flag"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:153
-#, fuzzy
-msgid "toggle display of quoted text"
-msgstr "No hi ha més text citat."
-
-#: keymap_defs.h:50
-msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:46
-#, fuzzy
-msgid "toggle recoding of this attachment"
-msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
-
-#: keymap_defs.h:177
-#, fuzzy
-msgid "toggle search pattern coloring"
-msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
-
-#: keymap_defs.h:19
-msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-msgstr ""
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: keymap_defs.h:188
-#, fuzzy
-msgid "toggle view of read messages"
-msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
-
-#: keymap_defs.h:189
-msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:190
-msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:51
-msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-msgstr ""
-
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:668 lib-ui/color.c:545
+#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:664 lib-ui/color.c:545
 msgid "too few arguments"
 msgstr "Manquen arguments."
 
@@ -4605,10 +3461,6 @@ msgstr "Manquen arguments."
 msgid "too many arguments"
 msgstr "Sobren arguments."
 
-#: keymap_defs.h:87
-msgid "transpose character under cursor with previous"
-msgstr ""
-
 #: init.c:687
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
@@ -4618,25 +3470,6 @@ msgstr ""
 msgid "unattachments: no disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_defs.h:195
-#, fuzzy
-msgid "undelete all messages in subthread"
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:194
-#, fuzzy
-msgid "undelete all messages in thread"
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:146
-#, fuzzy
-msgid "undelete messages matching a pattern"
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:193
-msgid "undelete the current entry"
-msgstr ""
-
 #: hook.c:218
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
@@ -4655,76 +3488,62 @@ msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
-#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:306
+#: lib-sys/mutt_socket.c:371
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
-#: keymap_defs.h:196
-msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:18
-msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:147
-#, fuzzy
-msgid "untag messages matching a pattern"
-msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
-
-#: keymap_defs.h:52
+#: main.c:69
 #, fuzzy
-msgid "update an attachment's encoding info"
-msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
-
-#: main.c:82
 msgid ""
-"usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
-"<file> ]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
-"[...]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-"[...]\n"
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:171
-msgid "use the current message as a template for a new one"
+"usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -f <file> ]\n"
+"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
+"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       madmutt -v\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
+"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
+"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
+"            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
+"                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
+"ADREÇA...\n"
+"            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
+"            mutt -v[v]\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+"  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
+"  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
+"  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
+"  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
+"  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
+"inicialització.\n"
+"  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
+"  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
+"  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
+"el\n"
+"                       cos.\n"
+"  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
+"  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
+"  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
+"  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
+"  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
+"  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
+"  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
+"  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
+"  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
+"  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
+"«mailboxes».\n"
+"  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
+"  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
+"                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
+"  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
 
-#: init.c:1067
+#: init.c:1052
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
 
-#: keymap_defs.h:213
-msgid "verify a PGP public key"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:10
-#, fuzzy
-msgid "view attachment as text"
-msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
-
-#: keymap_defs.h:198
-msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:15
-#, fuzzy
-msgid "view file"
-msgstr "Nou fitxer: "
-
-#: keymap_defs.h:214
-msgid "view the key's user id"
-msgstr ""
-
-#: keymap_defs.h:53
-#, fuzzy
-msgid "write the message to a folder"
-msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
-
-#: lib-ui/curs_lib.c:118
+#: lib-ui/curs_lib.c:134
 msgid "yes"
 msgstr "sí"
 
@@ -4732,7 +3551,3 @@ msgstr "sí"
 #: muttlib.c:227
 msgid "yna"
 msgstr "snt"
-
-#: keymap_defs.h:168
-msgid "{internal}"
-msgstr ""
index 4be096e..d67dcb2 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-07 22:55+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-21 20:20+0200\n"
 "Last-Translator: Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -55,106 +55,112 @@ msgid "            created: "
 msgstr ""
 
 #
-#: main.c:87
-#, fuzzy
-msgid ""
-"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
-"       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
-"<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
-"[ ... ]\n"
-"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       madmutt -v\n"
-"\n"
-"options:\n"
-"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
-"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
-"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
-"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
-msgstr ""
-"Použití: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] [ -m <typ> ] [ -f "
-"<soubor> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -Q <dotaz> [ -Q "
-"<dotaz> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -A <alias> [ -A "
-"<alias> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <příkaz> ] [ -a <soubor> ] [ -F <soubor> ] [ -H "
-"<soubor> ][ -i <soubor> ] [ -s <věc> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ]  <adr>  \n"
-"[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
-"\n"
-"přepínače:\n"
-"  -A <alias>\texpanduje zadaný alias\n"
-"  -a <soubor>\tpřipojí soubor ke zprávě\n"
-"  -b <adresa>\tspecifikuje adresu pro utajenou kopii (BCC)\n"
-"  -c <adresa>\tspecifikuje adresu pro kopii (CC)\n"
-"  -e <příkaz>\tpříkaz bude vykonán po inicializaci\n"
-"  -f <soubor>\tčte z této schránky\n"
-"  -F <soubor>\talternativní soubor muttrc\n"
-"  -H <soubor>\tz tohoto souboru budou načteny vzory hlaviček\n"
-"  -i <soubor>\ttento soubor Mutt vloží do odpovědi\n"
-"  -m <typ>\timplicitní typ schránky\n"
-"  -n\t\tMutt nebude číst systémový soubor Muttrc\n"
-"  -p\t\tvrátí se k odložené zprávě\n"
-"  -Q <proměná>\tdotáže se na konfigurační proměnnou\n"
-"  -R\t\totevře schránku pouze pro čtení\n"
-"  -s <věc>\tspecifikuje věc (pokud obsahuje mezery,\n"
-"              \ttak musí být v uvozovkách)\n"
-"  -v\t\tzobrazí označení verze a parametry zadané při překladu\n"
-"  -x\t\tnapodobí odesílací režim programu mailx\n"
-"  -y\t\tzvolí schránku uvedenou v seznamu `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tpokud ve schránce není pošta, pak okamžitě skončí\n"
-"  -Z\t\totevře první složku s novou poštou; pokud není žádná nová pošta,\n"
-"    \t\ttak okamžitě skončí\n"
-"  -h\t\tvypíše tuto nápovědu"
-
-#
-#: compose.c:124 compose.c:128
+#: compose.c:106 compose.c:110
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr " podepsat jako: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "     pro %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   od %s"
 
-#: main.c:106
-msgid ""
-"  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
-"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
-"  -p\t\trecall a postponed message\n"
-"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+#: main.c:81
+msgid "  -F <file>     specify an alternate Madmuttrc file"
 msgstr ""
 
-#: main.c:98
+#: main.c:82
+msgid "  -H <file>     specify a draft file to read header and body from"
+msgstr ""
+
+#
+#: main.c:86
+#, fuzzy
+msgid "  -R            open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Otevřít schránku pouze pro čtení"
+
+#: main.c:91
 msgid ""
-"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
+"  -Z            open the first folder with new message, exit immediately if "
+"none"
+msgstr ""
+
+#
+#: main.c:76
+#, fuzzy
+msgid "  -a <file>     attach a file to the message"
+msgstr "Uložit kopii této zprávy?"
+
+#: main.c:77
+msgid "  -b <address>  specify a blind carbon-copy (BCC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:78
+msgid "  -c <address>  specify a carbon-copy (CC) address"
+msgstr ""
+
+#: main.c:79
+msgid "  -e <command>  specify a command to be executed after initialization"
+msgstr ""
+
+#: main.c:80
+msgid "  -f <file>     specify which mailbox to read"
+msgstr ""
+
+#: main.c:92
+msgid "  -h            this help message"
+msgstr ""
+
+#: main.c:83
+msgid "  -i <file>     specify a file which Madmutt should include in the body"
+msgstr ""
+
+#: main.c:84
+msgid "  -n            causes Madmutt not to read the system Madmuttrc"
+msgstr ""
+
+#
+#: main.c:85
+#, fuzzy
+msgid "  -p            recall a postponed message"
+msgstr "Vrátit se k odloženým zprávám?"
+
+#: main.c:87
+msgid "  -s <subj>     specify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
 msgstr ""
 
-#: main.c:114
+#: main.c:88
+msgid "  -v            show version and compile-time definitions"
+msgstr ""
+
+#: main.c:89
+msgid "  -y            select a mailbox specified in your `mailboxes' list"
+msgstr ""
+
+#: main.c:90
 msgid ""
-"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-"  -h\t\tthis help message"
+"  -z            exit immediately if there are no messages in the mailbox"
+msgstr ""
+
+#: main.c:103
+msgid "  Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others."
+msgstr ""
+
+#: main.c:104
+msgid "  Copyright (C) 2005      The Mutt-ng Team"
+msgstr ""
+
+#: main.c:105
+msgid "  Copyright (C) 2006-2007 Pierre Habouzit"
+msgstr ""
+
+#: main.c:106
+msgid "  MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before"
 msgstr ""
 
 #: lib-mx/compress.c:428
@@ -163,21 +169,21 @@ msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_lib.c:365
+#: lib-ui/curs_lib.c:379
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " ('?' pro seznam): "
 
-#: compose.c:117
+#: compose.c:99
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
 #
-#: compose.c:115
+#: compose.c:97
 msgid " (inline)"
 msgstr " (inline)"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:912
+#: lib-mx/mx.c:854
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr " Stiskněte `%s' pro zapnutí zápisu"
@@ -187,35 +193,35 @@ msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1532
+#: lib-ui/curs_main.c:1359
 msgid " in this limited view"
 msgstr " v tomto omezeném zobrazení"
 
 #
-#: commands.c:601
+#: commands.c:591
 msgid " tagged"
 msgstr " označené"
 
 #
-#: pattern.c:716
+#: pattern.c:713
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "příkaz %c je nesprávný"
 
 #
-#: pattern.c:721
+#: pattern.c:718
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "V tomto režimu není %c podporováno."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
+#: lib-mx/mx.c:737 lib-mx/mx.c:914
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
 msgstr "ponecháno: %d, smazáno: %d"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:792
+#: lib-mx/mx.c:734
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "ponecháno: %d, přesunuto: %d, smazáno: %d"
@@ -225,11 +231,6 @@ msgstr "ponecháno: %d, přesunuto: %d, smazáno: %d"
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr "%s [%s]\n"
 
-#: nntp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%s (tagged: %d) %d"
-msgstr ""
-
 #: crypt.cpkg:3111
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s <%s>."
@@ -242,13 +243,13 @@ msgid "%s Do you really want to use the key?"
 msgstr "%s Opravdu chcete tento klíč použít?"
 
 #
-#: compose.c:157
+#: compose.c:139
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Změna v %s [#%d]. Změnit kódování?"
 
 #
-#: compose.c:151
+#: compose.c:133
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "%s [#%d] již neexistuje!"
@@ -259,7 +260,7 @@ msgstr "%s [#%d] již neexistuje!"
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [počet přečtených zpráv: %d/%d]"
 
-#: main.c:470
+#: main.c:339
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvořit?"
@@ -274,47 +275,37 @@ msgstr "%s není platná IMAP cesta"
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s není platná POP cesta"
 
-#: nntp.c:1779
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
-
-#: nntp.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
-
 #
-#: browser.c:471 browser.c:1096
+#: browser.c:340 browser.c:870
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s není adresářem."
 
 #
-#: muttlib.c:337
+#: muttlib.c:329
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
 msgstr "%s není schránkou!"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
+#: lib-mx/mx.c:288 lib-mx/mx.c:425 lib-ui/curs_main.c:988
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "%s není schránkou."
 
 #
-#: sendlib.c:748
+#: sendlib.c:744
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
 msgstr "%s není řádným souborem."
 
 #
-#: sendlib.c:372
+#: sendlib.c:368
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
 msgstr "%s již neexistuje!"
 
-#: lib-mx/mx.h:55
+#: lib-mx/mx.h:52
 #, c-format
 msgid "%s not permitted by ACL."
 msgstr ""
@@ -357,19 +348,19 @@ msgid "%s: no such color"
 msgstr "Barva %s není definována."
 
 #
-#: keymap.c:839
+#: keymap.c:835
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "funkce %s není známa"
 
 #
-#: keymap.c:753
+#: keymap.c:749
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "funkce %s není v mapě"
 
 #
-#: keymap.c:648
+#: keymap.c:644
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "menu %s neexistuje"
@@ -387,36 +378,36 @@ msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "příliš málo argumentů pro %s"
 
 #
-#: headers.c:148
+#: headers.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "soubor %s nelze připojit"
 
 #
-#: main.c:589
+#: main.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "Soubor %s nelze připojit.\n"
 
 #
-#: init.c:1338
+#: init.c:1312
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "Příkaz %s není znám."
 
 #
-#: init.c:1188
+#: init.c:1168
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "neznámý typ %s"
 
 #
-#: init.c:1055
+#: init.c:1040
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "Proměnná %s není známa."
 
-#: init.c:962
+#: init.c:956
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
@@ -426,37 +417,37 @@ msgstr ""
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "%s není platná POP cesta"
 
-#: init.c:1172
+#: init.c:1152
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "%s není platná POP cesta"
 
 #
-#: handler.c:1450
+#: handler.c:1449
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(je třeba svázat funkci 'view-attachments' s nějakou klávesou!)"
 
 #
-#: lib-ui/status.c:113
+#: lib-ui/status.c:111
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(žádná schránka)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eď "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eď, akceptovat (v)ždy "
 
 #
-#: handler.c:1191
+#: handler.c:1111
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(o velikosti v bajtech: %s) "
 
 #
-#: handler.c:1448
+#: handler.c:1447
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(pro zobrazení této části použijte '%s')"
@@ -471,7 +462,7 @@ msgid ", "
 msgstr ""
 
 #
-#: compose.c:206
+#: compose.c:177
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Přílohy"
 
@@ -481,7 +472,7 @@ msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<NEZNÁMÝ>"
 
 #
-#: compose.c:125 compose.c:129
+#: compose.c:107 compose.c:111
 msgid "<default>"
 msgstr "<implicitní>"
 
@@ -498,19 +489,15 @@ msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "APOP ověření se nezdařilo."
 
 #
-#: send.c:1413
+#: send.c:1322
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Zahodit nezměněnou zprávu?"
 
 #
-#: send.c:1414
+#: send.c:1323
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Nezměněná zpráva byla zahozena."
 
-#: nntp.c:2192
-msgid "Adding new newsgroups..."
-msgstr ""
-
 #
 #: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
@@ -542,61 +529,37 @@ msgstr ""
 "Všem vyhovujícím klíčům vypršela platnost, byly zneplatněny nebo zakázány."
 
 #
-#: muttlib.c:327
+#: muttlib.c:319
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Připojit zprávy do %s?"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:788
+#: lib-ui/curs_main.c:668
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Argumentem musí být číslo zprávy."
 
-#: nntp.c:1903
-#, c-format
-msgid "Article %d not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:719
-#, c-format
-msgid "Article %s not found on server"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:689
-msgid "Article has no parent reference!"
-msgstr ""
-
-#
-#: send.c:1455
-#, fuzzy
-msgid "Article not posted."
-msgstr "Příloha uložena."
-
-#: send.c:1740
-msgid "Article posted."
-msgstr ""
-
 #
-#: compose.c:608
+#: compose.c:510
 msgid "Attach file"
 msgstr "Přiložit soubor"
 
-#: compose.c:624
+#: compose.c:526
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Připojuji zvolené soubory..."
 
 #
-#: recvattach.c:500
+#: recvattach.c:498
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "Příloha byla filtrována."
 
 #
-#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
+#: recvattach.c:395 recvattach.c:472
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "Příloha uložena."
 
 #
-#: recvattach.c:858
+#: recvattach.c:856
 msgid "Attachments"
 msgstr "Přílohy"
 
@@ -622,22 +585,22 @@ msgstr "Ověřuji (SASL)..."
 msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:334
+#: lib-sys/mutt_socket.c:330
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Chybné IDN \"%s\"."
 
-#: sendlib.c:2028
+#: sendlib.c:1977
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "Chybné IDN %s při generování resent-from."
 
-#: compose.c:579 send.c:1512
+#: compose.c:481 send.c:1412
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Neplatné IDN v \"%s\": '%s'"
 
-#: commands.c:198 recvcmd.c:149
+#: commands.c:197 recvcmd.c:135
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Chybné IDN: '%s'"
@@ -648,33 +611,33 @@ msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Chybný název schránky"
 
 #
-#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
+#: pager.c:1532 pager.c:1559 pager.c:1589 pager.c:1820
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "Konec zprávy je zobrazen."
 
 #
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Zaslat kopii zprávy na %s"
 
 #
-#: commands.c:175 recvcmd.c:131
+#: commands.c:174 recvcmd.c:117
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Zaslat kopii zprávy na: "
 
 #
-#: commands.c:208 recvcmd.c:162
+#: commands.c:207 recvcmd.c:148
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Zaslat kopii zpráv na %s"
 
 #
-#: commands.c:177 recvcmd.c:133
+#: commands.c:176 recvcmd.c:119
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Zaslat kopii označených zpráv na: "
 
-#: main.c:206
+#: main.c:155
 msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
@@ -694,67 +657,61 @@ msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "Ke složce nelze připojit: %s"
 
 #
-#: browser.c:671
+#: browser.c:475
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Adresář nelze připojit!"
 
 #
-#: main.c:474
+#: main.c:343
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "%s nelze vytvořit: %s"
 
 #
-#: compose.c:1005
+#: compose.c:880
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Soubor %s nelze vytvořit."
 
 #
-#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
+#: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1018
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Filtr nelze vytvořit"
 
 #
-#: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
+#: commands.c:283 commands.c:308 commands.c:324
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Filtrovací proces nelze vytvořit"
 
 #
 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
-#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
-#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
+#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:486 lib-mx/mbox.c:503
+#: lib-mx/mbox.c:513 lib-mx/mbox.c:529 send.c:941
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit."
 
-#: recvcmd.c:833
+#: recvcmd.c:797
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr ""
 "Všechny označené přílohy nelze dekódovat. Zapouzdřit je do MIME formátu?"
 
-#: recvcmd.c:489
+#: recvcmd.c:473
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr "Všechny označené přílohy nelze dekódovat. Přeposlat je v MIME formátu?"
 
 #
-#: recvattach.c:846
+#: recvattach.c:844
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "Nemohu dešifrovat zašifrovanou zprávu!"
 
 #
-#: recvattach.c:965
+#: recvattach.c:963
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "Z POP serveru nelze mazat přílohy."
 
 #
-#: recvattach.c:973
-#, fuzzy
-msgid "Can't delete attachment from newsserver."
-msgstr "Z POP serveru nelze mazat přílohy."
-
-#
-#: lib-mx/mx.c:103
+#: lib-mx/mx.c:55
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "%s nelze zamknout.\n"
@@ -764,7 +721,7 @@ msgid "Can't fetch header: Not connected!"
 msgstr ""
 
 #
-#: recvcmd.c:724
+#: recvcmd.c:707
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "Žádná zpráva není označena."
 
@@ -780,53 +737,18 @@ msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "Soubor se zprávou nelze otevřít: %s"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:605
+#: lib-mx/mx.c:556
 #, fuzzy
 msgid "Can't open trash folder"
 msgstr "Ke složce nelze připojit: %s"
 
-#
-#: nntp.c:1967 nntp.c:1997
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
-msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
-
-#
-#: nntp.c:1954
-#, fuzzy
-msgid "Can't post article. No connection to news server."
-msgstr "Končím spojení s POP serverem..."
-
-#: nntp.c:1961
-#, c-format
-msgid "Can't post article. Unable to open %s"
-msgstr ""
-
-#
-#: nntp.c:1972 nntp.c:2002
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't post article: %s"
-msgstr "Chyba při volání funkce stat pro %s"
-
-#
-#: nntp.c:642
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't rename %s to %s"
-msgstr "%s nelze vytvořit: %s"
-
 #
 #: muttlib.c:310
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "Do POP schránek nelze ukládat zprávy."
 
 #
-#: muttlib.c:317
-#, fuzzy
-msgid "Can't save message to newsserver."
-msgstr "Na POP serveru nelze zprávy editovat."
-
-#
-#: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
+#: compose.c:824 editmsg.c:97 sendlib.c:739
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Chyba při volání funkce stat pro %s: %s"
@@ -836,23 +758,17 @@ msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
 #
-#: browser.c:1267
+#: browser.c:1041
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Adresář nelze zobrazit"
 
-#
-#: nntp.c:634
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't write %s"
-msgstr "Soubor %s nelze vytvořit."
-
 #
 #: pop.c:888
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Nelze zapsat hlavičku do dočasného souboru!"
 
 #
-#: lib-mx/mbox.c:864
+#: lib-mx/mbox.c:865
 msgid "Can't write message"
 msgstr "Zprávu nelze uložit"
 
@@ -862,7 +778,7 @@ msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Nelze zapsat zprávu do dočasného souboru!"
 
 #
-#: commands.c:71
+#: commands.c:70
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "Nelze vytvořit zobrazovací filtr"
 
@@ -872,7 +788,7 @@ msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Nelze vytvořit filtr"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:221
+#: lib-ui/curs_main.c:216
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr "Schránka je určena pouze pro čtení, zápis nelze zapnout!"
 
@@ -882,68 +798,56 @@ msgstr "Schránka je určena pouze pro čtení, zápis nelze zapnout!"
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
 msgstr "Zachycen %s... Končím.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
 msgstr "Certifikát serveru není zatím platný."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:826
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "Certifikát uložen"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:228
+#: lib-ui/curs_main.c:223
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Změny obsahu složky budou uloženy po jejím uzavření."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:232
+#: lib-ui/curs_main.c:227
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Změny obsahu složky nebudou uloženy."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:321
+#: lib-ui/curs_lib.c:335
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 
-#: commands.c:786
+#: commands.c:776
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Znaková sada změněna na %s; %s."
 
 #
-#: browser.c:1061
+#: browser.c:835
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Nastavit pracovní adresář na: "
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:752
-#, fuzzy
-msgid "Check for children of message..."
-msgstr "Hledám nové zprávy..."
-
-#
-#: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
+#: pop.c:1104 pop.c:1250
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "Hledám nové zprávy..."
 
-#
-#: nntp.c:2177
-#, fuzzy
-msgid "Checking for new newsgroups..."
-msgstr "Hledám nové zprávy..."
-
 #: imap/imap.c:352
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
 #
-#: compose.c:110
+#: compose.c:92
 msgid "Clear"
 msgstr "Nepodepsat/nešifrovat"
 
@@ -953,7 +857,7 @@ msgid "Clear flag"
 msgstr "Vypnout příznak"
 
 #
-#: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
+#: imap/imap.c:151
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Končím spojení s %s..."
@@ -982,12 +886,12 @@ msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Server nepodporuje příkaz UIDL."
 
 #
-#: lib-mx/mbox.c:547
+#: lib-mx/mbox.c:548
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "Provádím změny..."
 
 #
-#: main.c:169
+#: main.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
@@ -995,7 +899,7 @@ msgstr ""
 "Přeloženo s volbami:"
 
 #
-#: pattern.c:1129 pattern.c:1249
+#: pattern.c:1120 pattern.c:1240
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Překládám vzor k vyhledání..."
 
@@ -1011,19 +915,8 @@ msgstr "Kopíruji do %s..."
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "Kopíruji do %s..."
 
-#: nntp.c:1114
-#, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
-msgstr ""
-
-#
-#: nntp.c:1112
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connected to %s. Posting ok."
-msgstr "Připojuji se k %s..."
-
 #
-#: lib-sys/mutt_socket.c:355
+#: lib-sys/mutt_socket.c:351
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Připojuji se k %s..."
@@ -1052,19 +945,13 @@ msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
 
 #
-#: nntp.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
-msgstr "Spojení s %s uzavřeno"
-
-#
-#: commands.c:782
+#: commands.c:772
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Položka Content-Type změněna na %s."
 
 #
-#: compose.c:988
+#: compose.c:863
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Položka 'Content-Type' je tvaru třída/podtřída"
 
@@ -1073,13 +960,13 @@ msgstr "Položka 'Content-Type' je tvaru třída/podtřída"
 msgid "Continue?"
 msgstr "Pokračovat?"
 
-#: commands.c:772
+#: commands.c:762
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Převést při odesílání na %s?"
 
 #
-#: commands.c:600
+#: commands.c:590
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Zkopírovat %s do schránky"
@@ -1097,59 +984,48 @@ msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Kopíruji zprávu %d do %s..."
 
 #
-#: commands.c:658
+#: commands.c:648
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Kopíruji do %s..."
 
-#: main.c:63
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
-"Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
-"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
-"of\n"
-"the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
-"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-msgstr ""
-
 #
-#: lib-sys/mutt_socket.c:374
+#: lib-sys/mutt_socket.c:370
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Spojení s %s nelze navázat (%s)."
 
 #
-#: commands.c:111
+#: commands.c:110
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Nelze kopírovat zprávu."
 
 #
-#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
-#: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
-#: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
+#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:143 pop.c:844
+#: pop.c:1400 recvcmd.c:430 recvcmd.c:592 recvcmd.c:819 sendlib.c:918
+#: sendlib.c:983 sendlib.c:2019
 #, fuzzy
 msgid "Could not create temporary file"
 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit!"
 
 #
-#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
+#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:428
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Dočasný soubor nelze vytvořit!"
 
 #
-#: sort.c:301
+#: sort.c:291
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr "Řadící funkci nelze nalézt! [ohlaste tuto chybu]"
 
 #
-#: lib-sys/mutt_socket.c:350
+#: lib-sys/mutt_socket.c:346
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Počítač \"%s\" nelze nalézt."
 
 #
-#: send.c:810
+#: send.c:754
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "Všechny požadované zprávy nelze vložit!"
 
@@ -1158,35 +1034,35 @@ msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Nelze navázat TLS spojení"
 
 #
-#: sendlib.c:908
+#: sendlib.c:904
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "%s nelze otevřít"
 
 #
-#: lib-mx/mbox.c:634
+#: lib-mx/mbox.c:635
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Schránku nelze znovu otevřít!"
 
 #
-#: send.c:1732
+#: send.c:1619
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Zprávu nelze odeslat."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:407
+#: lib-mx/mx.c:358
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
 msgstr "%s nelze zamknout.\n"
 
 #
-#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
+#: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:340
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Vytvořit %s?"
 
 #
-#: browser.c:971
+#: browser.c:751
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Vytváření funguje pouze u IMAP schránek."
 
@@ -1196,13 +1072,13 @@ msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Vytvořit schránku: "
 
 #
-#: commands.c:597
+#: commands.c:587
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Dekódovat - zkopírovat %s do schránky"
 
 #
-#: commands.c:596
+#: commands.c:586
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Dekódovat - uložit %s do schránky"
@@ -1214,29 +1090,29 @@ msgid "Decompressing %s..."
 msgstr "Volím %s..."
 
 #
-#: commands.c:599
+#: commands.c:589
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Dešifrovat - zkopírovat %s do schránky"
 
 #
-#: commands.c:598
+#: commands.c:588
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Dešifrovat - uložit %s do schránky"
 
 #
-#: postpone.c:471
+#: postpone.c:460
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "Dešifruji zprávu..."
 
 #
-#: postpone.c:482
+#: postpone.c:471
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "Dešifrování se nezdařilo."
 
 #
-#: browser.c:1012
+#: browser.c:792
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Mazání funguje pouze u IMAP schránek."
 
@@ -1246,19 +1122,19 @@ msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Odstranit zprávy ze serveru..."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:836
+#: lib-ui/curs_main.c:715
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Smazat zprávy shodující se s: "
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
-#: pager.c:1979 pager.c:1998
+#: lib-ui/curs_main.c:712 lib-ui/curs_main.c:1638 lib-ui/curs_main.c:1677
+#: pager.c:1880 pager.c:1899
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Smazat"
 
 #
-#: recvattach.c:981
+#: recvattach.c:970
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "Mazání příloh ze zašifrovaných zpráv není podporováno."
 
@@ -1273,7 +1149,7 @@ msgid "Directory %s not exist. Create it?"
 msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvořit?"
 
 #
-#: browser.c:658
+#: browser.c:462
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Adresář [%s], Souborová maska: %s"
@@ -1284,27 +1160,27 @@ msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "CHYBA: ohlaste, prosím, tuto chybu"
 
 #
-#: send.c:1381
+#: send.c:1290
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Upravit přeposílanou zprávu?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1911
+#: lib-ui/curs_main.c:1715
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
 #
-#: pattern.c:222
+#: pattern.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Empty expression"
 msgstr "chyba ve výrazu"
 
 #
-#: compose.c:106
+#: compose.c:88
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Zašifrovat"
 
 #
-#: compose.c:135
+#: compose.c:117
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Zašifrovat pomocí: "
 
@@ -1312,12 +1188,6 @@ msgstr "Zašifrovat pomocí: "
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#
-#: lib-ui/curs_main.c:681
-#, fuzzy
-msgid "Enter Message-ID: "
-msgstr "Zadejte ID klíče: "
-
 #
 #: crypt.cpkg:3461
 #, c-format
@@ -1325,17 +1195,17 @@ msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Zadejte ID klíče pro %s: "
 
 #
-#: lib-ui/curs_lib.c:317
+#: lib-ui/curs_lib.c:331
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Vyberte klíč (nebo stiskněte ^G pro zrušení): "
 
 #
-#: recvcmd.c:198
+#: recvcmd.c:184
 msgid "Error bouncing message!"
 msgstr "Chyba při přeposílání zprávy."
 
 #
-#: recvcmd.c:199
+#: recvcmd.c:185
 msgid "Error bouncing messages!"
 msgstr "Chyba při přeposílání zpráv."
 
@@ -1367,31 +1237,31 @@ msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
 #
-#: init.c:1245
+#: init.c:1219
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Chyba v %s na řádku %d: %s"
 
 #
-#: init.c:1673
+#: init.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Chyba %s na příkazovém řádku\n"
 
 #
-#: pattern.c:217
+#: pattern.c:214
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Výraz %s je chybný."
 
 #
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
 msgstr "Chyba při inicializaci terminálu."
 
 #
-#: main.c:223
+#: lib-ui/curs_lib.c:312
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Chyba při inicializaci terminálu."
 
@@ -1401,27 +1271,27 @@ msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Chyba při otevírání schránky"
 
 #
-#: commands.c:190 recvcmd.c:141
+#: commands.c:189 recvcmd.c:127
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Chyba při zpracování adresy!"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
 #
-#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
+#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:126
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Chyba při běhu programu \"%s\"!"
 
 #
-#: browser.c:1084 browser.c:1148
+#: browser.c:858 browser.c:922
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Chyba při načítání adresáře."
 
 #
-#: sendlib.c:1882
+#: sendlib.c:1831
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Chyba při zasílání zprávy, potomek ukončen %d (%s)."
@@ -1433,7 +1303,7 @@ msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Chyba při komunikaci s %s (%s)"
 
 #
-#: browser.c:1284
+#: browser.c:1058
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Chyba při zobrazování souboru"
 
@@ -1448,7 +1318,7 @@ msgstr "Chyba při zápisu do schránky!"
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Chyba. Zachovávám dočasný soubor %s."
 
-#: alias.cpkg:347 send.c:230
+#: alias.cpkg:347 send.c:226
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Chyba: '%s' není platné IDN."
@@ -1467,12 +1337,12 @@ msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
 #
-#: handler.c:1356
+#: handler.c:1355
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Chyba: typ 'multipart/encrypted' bez informace o protokolu"
 
 #
-#: handler.c:1347
+#: handler.c:1346
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Chyba: typ 'multipart/signed' bez informace o protokolu"
 
@@ -1493,18 +1363,18 @@ msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
 
 #
-#: pattern.c:1145
+#: pattern.c:1136
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Spouštím příkaz pro shodující se zprávy... "
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1244
+#: lib-ui/curs_main.c:1079
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt without saving?"
 msgstr "Ukončit Mutt bez uložení změn?"
 
 #
-#: lib-ui/curs_lib.c:196
+#: lib-ui/curs_lib.c:212
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt?"
 msgstr "Ukončit Mutt?"
@@ -1535,7 +1405,7 @@ msgid "Failure to rename file."
 msgstr "Soubor se nepodařilo přejmenovat."
 
 #
-#: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
+#: lib-mx/mbox.c:399 lib-mx/mbox.c:592
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Kritická chyba! Schránku nelze znovu otevřít!"
 
@@ -1543,35 +1413,11 @@ msgstr "Kritická chyba! Schránku nelze znovu otevřít!"
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Osudová chyba. Aktuální počet zpráv nesouhlasí s předchozím údajem!"
 
-#
-#: nntp.c:2267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Fetching %s from server..."
-msgstr "Odstraňuji zprávy ze serveru..."
-
-#
-#: nntp.c:1635
-#, fuzzy
-msgid "Fetching headers from cache..."
-msgstr "Stahuji zprávu..."
-
-#
-#: nntp.c:1646
-#, fuzzy
-msgid "Fetching list of articles..."
-msgstr "Stahuji zprávu seznam zpráv..."
-
 #
 #: pop.c:1062
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Stahuji zprávu seznam zpráv..."
 
-#
-#: nntp.c:1634
-#, fuzzy
-msgid "Fetching message headers..."
-msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
-
 #
 #: imap/message.c:173 pop.c:976
 #, c-format
@@ -1579,12 +1425,12 @@ msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Stahuji hlavičky zpráv... [%d/%d]"
 
 #
-#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
+#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 pop.c:1395
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Stahuji zprávu..."
 
 #
-#: browser.c:1107
+#: browser.c:881
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Souborová maska: "
 
@@ -1605,7 +1451,7 @@ msgid "File under directory: "
 msgstr "Zadejte jméno souboru: "
 
 #
-#: recvattach.c:559
+#: recvattach.c:557
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Filtrovat přes: "
 
@@ -1615,38 +1461,38 @@ msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Otisk klíče: %s"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1312
+#: lib-ui/curs_main.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "odložit zprávu pro pozdější použití"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
+#: lib-ui/curs_main.c:1374 pager.c:2011
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
 #
-#: send.c:570
+#: send.c:523
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Odepsat %s%s?"
 
 #
-#: recvcmd.c:602
+#: recvcmd.c:586
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Přeposlat zprávu zapouzdřenou do MIME formátu?"
 
 #
-#: send.c:826
+#: send.c:770
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Přeposlat jako přílohu?"
 
 #
-#: recvcmd.c:475
+#: recvcmd.c:459
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Přeposlat jako přílohy?"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
+#: lib-ui/curs_main.c:37 pager.c:64 recvattach.c:874
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "V režimu přikládání zpráv není tato funkce povolena."
 
@@ -1675,7 +1521,7 @@ msgid "Help for %s"
 msgstr "Nápověda pro %s"
 
 #
-#: pager.c:1850
+#: pager.c:1751
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Nápověda je právě zobrazena."
 
@@ -1685,7 +1531,7 @@ msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Nevím, jak mám toto vytisknout!"
 
 #
-#: recvattach.c:591
+#: recvattach.c:589
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "Nevím, jak vytisknout přílohy typu %s!."
@@ -1708,17 +1554,17 @@ msgstr "Toto ID není důvěryhodné."
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "Důvěryhodnost tohoto ID je pouze částečná."
 
-#: send.c:305
+#: send.c:277
 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
 #
-#: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
+#: postpone.c:349 postpone.c:368 postpone.c:403
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "Nekorektní PGP hlavička"
 
 #
-#: postpone.c:399
+#: postpone.c:388
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "Nekorektní S/MIME hlavička"
 
@@ -1729,17 +1575,17 @@ msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
 msgstr "Nesprávný formát položky pro typ %s v \"%s\" na řádku %d"
 
 #
-#: send.c:799
+#: send.c:743
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Vložit zprávu do odpovědi?"
 
 #
-#: send.c:803
+#: send.c:747
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "Vkládám zakomentovanou zprávu..."
 
 #
-#: pattern.c:331
+#: pattern.c:328
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "Nesprávné datum dne (%s)."
@@ -1752,28 +1598,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #
-#: compose.c:880
+#: compose.c:755
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Nesprávné kódování."
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:298
+#: lib-ui/menu.c:287
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "Nesprávné indexové číslo."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:819
+#: lib-ui/curs_main.c:699
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Číslo zprávy není správné."
 
 #
-#: pattern.c:343
+#: pattern.c:340
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "Měsíc %s není správný."
 
 #
-#: pattern.c:486
+#: pattern.c:483
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "Chybné relativní datum: %s"
@@ -1790,7 +1636,7 @@ msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "Spouštím PGP..."
 
 #
-#: handler.c:1075
+#: handler.c:995
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Vyvolávám příkaz %s pro automatické zobrazování"
@@ -1801,17 +1647,17 @@ msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:783
+#: lib-ui/curs_main.c:663
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Přejít na zprávu: "
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:291
+#: lib-ui/menu.c:280
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Přeskočit na: "
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:820
+#: lib-ui/menu.c:799
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "V dialozích není přeskakování implementováno."
 
@@ -1832,76 +1678,39 @@ msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
 #
-#: keymap.c:596 keymap.c:604
+#: keymap.c:592 keymap.c:600
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "Klávesa není svázána s žádnou funkcí."
 
 #
-#: keymap.c:609
+#: keymap.c:605
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "Klávesa není svázána. Stiskněte '%s' pro nápovědu."
 
-#: nntp.c:1716
-#, c-format
-msgid "LISTGROUP command failed: %s"
-msgstr ""
-
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:892
+#: lib-ui/curs_main.c:768
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Omezit na zprávy shodující se s: "
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:862
+#: lib-ui/curs_main.c:739
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Omezení: %s"
 
-#
-#: nntp.c:2197 nntp.c:2230
-#, fuzzy
-msgid "Loading descriptions..."
-msgstr "Probíhá přihlašování..."
-
-#: nntp.c:324
-#, c-format
-msgid "Loading list from cache... %d"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:2219
-#, c-format
-msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
-msgstr ""
-
-#
-#: lib-mx/mx.c:94
-#, c-format
-msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
-msgstr "Zámek stále existuje, odemknout %s?"
-
-#
-#: nntp.c:1060
-msgid "Logging in..."
-msgstr "Probíhá přihlašování..."
-
-#
-#: nntp.c:1078 nntp.c:1148
-msgid "Login failed."
-msgstr "Přihlášení se nezdařilo."
-
 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "Hledám klíče vyhovující \"%s\"..."
 
 #
-#: lib-sys/mutt_socket.c:341
+#: lib-sys/mutt_socket.c:337
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Vyhledávám %s..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
 msgstr "Otisk klíče: %s"
@@ -1912,26 +1721,22 @@ msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "MIME typ není definován, nelze zobrazit přílohu."
 
 #
-#: keymap.c:406
+#: keymap.c:402
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "Detekována smyčka v makru."
 
-#: main.c:213
-msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
-msgstr ""
-
 #
-#: send.c:1459 send.c:1557
+#: send.c:1362 send.c:1444
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Zpráva nebyla odeslána."
 
 #
-#: send.c:1741 send.c:1743
+#: send.c:1625
 msgid "Mail sent."
 msgstr "Zpráva odeslána."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:970
+#: lib-mx/mx.c:912
 msgid "Mailbox checkpointed."
 msgstr "Do schránky byla vložena kontrolní značka."
 
@@ -1946,28 +1751,28 @@ msgid "Mailbox created."
 msgstr "Schránka vytvořena."
 
 #
-#: browser.c:1032
+#: browser.c:812
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Schránka byla smazána."
 
 #
-#: main.c:659
+#: main.c:511
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Schránka je prázdná."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:916
+#: lib-mx/mx.c:858
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Schránka má vypnut zápis. %s"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
+#: lib-mx/mx.c:862 lib-ui/curs_main.c:35 pager.c:57 recvattach.c:867
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "Ze schránky je možné pouze číst."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
+#: lib-mx/mx.c:697 lib-mx/mx.c:868
 msgid "Mailbox is unchanged."
 msgstr "Obsah schránky nebyl změněn."
 
@@ -1977,7 +1782,7 @@ msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Schránka musí mít jméno."
 
 #
-#: browser.c:1039
+#: browser.c:819
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Schránka nebyla smazána."
 
@@ -1988,22 +1793,22 @@ msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Schránka vytvořena."
 
 #
-#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
+#: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:340
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "Schránka byla poškozena!"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:445
+#: lib-ui/curs_main.c:440
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "Obsah schránky byl změněn zvenčí."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:435
+#: lib-ui/curs_main.c:430
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr "Obsah schránky byl změněn zvenčí. Atributy mohou být nesprávné."
 
 #
-#: browser.c:650
+#: browser.c:454
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Schránky [%d]"
@@ -2020,31 +1825,27 @@ msgstr "Položka mailcapu 'edit' vyžaduje %%s."
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Položka mailcapu 'compose' vyžaduje %%s."
 
-#: nntp.c:2071
-msgid "Mark all articles read?"
-msgstr ""
-
 #
 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Mažu zprávy (počet: %d)..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2006
+#: lib-ui/curs_main.c:1806
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
 #
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Kopie zprávy byla odeslána."
 
-#: send.c:503
+#: send.c:456
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
 #
-#: commands.c:392
+#: commands.c:382
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Zprávu nelze vytisknout"
 
@@ -2054,7 +1855,7 @@ msgid "Message file is empty!"
 msgstr "Soubor se zprávou je prázdný!"
 
 #
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Kopie zprávy nebyla odeslána."
 
@@ -2064,43 +1865,37 @@ msgid "Message not modified!"
 msgstr "Zpráva nebyla změněna!"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Message not visible in limited view."
-msgstr "Rodičovská zpráva není v omezeném zobrazení viditelná.."
-
-#
-#: send.c:1489
+#: send.c:1392
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Zpráva byla odložena."
 
 #
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Message printed"
 msgstr "Zpráva byla vytisknuta"
 
 #
-#: compose.c:1138
+#: compose.c:1013
 msgid "Message written."
 msgstr "Zpráva uložena."
 
 #
-#: commands.c:234 recvcmd.c:196
+#: commands.c:234 recvcmd.c:182
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Kopie zpráv byly odeslány."
 
 #
-#: commands.c:393
+#: commands.c:383
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Zprávy nelze vytisknout"
 
 #
-#: commands.c:224 recvcmd.c:179
+#: commands.c:224 recvcmd.c:165
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Kopie zpráv nebyly odeslány."
 
 #
-#: commands.c:390
+#: commands.c:380
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Zprávy byly vytisknuty"
 
@@ -2110,13 +1905,13 @@ msgid "Missing arguments."
 msgstr "Chybí argumenty."
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:672
+#: lib-mx/mx.c:614
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
 msgstr "Přesunout přečtené zprávy do %s?"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:704
+#: lib-mx/mx.c:646
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "Přesunuji přečtené zprávy do %s..."
@@ -2126,48 +1921,34 @@ msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
 #
-#: browser.c:1240
+#: browser.c:1014
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nové jméno souboru: "
 
 #
-#: compose.c:976
+#: compose.c:851
 msgid "New file: "
 msgstr "Nový soubor: "
 
 #
-#: buffy.cpkg:330
+#: buffy.cpkg:328
 msgid "New mail in "
 msgstr "Nová pošta.ve složce "
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:439
+#: lib-ui/curs_main.c:434
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "V této schránce je nová pošta."
 
-#: nntp.c:1819
-#, c-format
-msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
-msgstr ""
-
-#: browser.c:644
-#, c-format
-msgid "Newsgroups on server [%s]"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:732
-msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1309
+#: lib-ui/curs_main.c:1141
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1553
+#: send.c:1440
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1550
+#: send.c:1437
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
@@ -2176,40 +1957,40 @@ msgid "No authenticators available"
 msgstr "Nejsou k dispozici žádné autentikační metody"
 
 #
-#: sendlib.c:347
+#: sendlib.c:343
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "Nebyl nalezen 'boundary' parametr! [ohlaste tuto chybu]"
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
-#: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
-#: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
+#: lib-ui/menu.c:291 lib-ui/menu.c:308 lib-ui/menu.c:367 lib-ui/menu.c:402
+#: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:425 lib-ui/menu.c:434 lib-ui/menu.c:444
+#: lib-ui/menu.c:456 lib-ui/menu.c:468 lib-ui/menu.c:834
 msgid "No entries."
 msgstr "Žádné položky."
 
 #
-#: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
+#: browser.c:582 browser.c:929 browser.c:1026
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
 
 #
-#: main.c:624
+#: main.c:484
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "Není definována žádná schránka přijímající novou poštu."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:856
+#: lib-ui/curs_main.c:733
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "Žádné omezení není zavedeno."
 
 #
-#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
-#: lib-ui/curs_main.c:577
+#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:33 lib-ui/curs_main.c:539
+#: lib-ui/curs_main.c:567
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Žádná schránka není otevřena."
 
 #
-#: main.c:606
+#: main.c:475
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
 
@@ -2226,7 +2007,7 @@ msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "Pro %s neexistuje položka mailcapu 'edit'."
 
 #
-#: recvcmd.c:753 send.c:772
+#: recvcmd.c:725 send.c:716
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "Žádné poštovní konference nebyly nalezeny!"
 
@@ -2236,27 +2017,27 @@ msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "Odpovídající položka v mailcapu nebyla nalezena. Zobrazuji jako text."
 
 #
-#: compose.c:714
+#: compose.c:591
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "V této složce nejsou žádné zprávy."
 
 #
-#: pattern.c:1204
+#: pattern.c:1195
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Žádná ze zpráv nesplňuje daná kritéria."
 
 #
-#: pager.c:1880
+#: pager.c:1781
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "Žádný další citovaný text."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1652
+#: lib-ui/curs_main.c:1475
 msgid "No more threads."
 msgstr "Nejsou další vlákna."
 
 #
-#: pager.c:1897
+#: pager.c:1798
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "Za citovaným textem již nenásleduje žádný běžný text."
 
@@ -2266,73 +2047,57 @@ msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Ve schránce na POP serveru nejsou nové zprávy."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1530
+#: lib-ui/curs_main.c:1357
 msgid "No new messages"
 msgstr "Nejsou žádné nové zprávy"
 
 #
-#: send.c:1538
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroup specified."
-msgstr "Věc nebyla zadána."
-
-#
-#: browser.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroups match the mask"
-msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
-
-#: nntp.c:360
-msgid "No newsserver defined!"
-msgstr ""
-
-#
-#: postpone.c:215 postpone.c:224
+#: postpone.c:204 postpone.c:213
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "Žádné zprávy nejsou odloženy."
 
 #
-#: commands.c:378
+#: commands.c:368
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Není definován žádný příkaz pro tisk."
 
 #
-#: send.c:1500
+#: send.c:1400
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Nejsou zadáni příjemci!"
 
 #
-#: main.c:515
+#: main.c:384
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Nejsou specifikováni žádní příjemci.\n"
 
 #
-#: send.c:1505
+#: send.c:1405
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Nebyli zadání příjemci."
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
+#: lib-ui/menu.c:555 pattern.c:1254
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Není žádný vzor k vyhledání."
 
 #
-#: send.c:1526 send.c:1532
+#: send.c:1426
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Věc nebyla zadána."
 
 #
-#: send.c:1523
+#: send.c:1423
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Žádná věc, zrušit odeslání?"
 
 #
-#: send.c:314
+#: send.c:286
 msgid "No subject, abort?"
 msgstr "Věc není specifikována, zrušit?"
 
 #
-#: send.c:316
+#: send.c:288
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "Věc není specifikována, zrušeno."
 
@@ -2342,92 +2107,84 @@ msgid "No such folder"
 msgstr "Složka nenalezena"
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:714
+#: lib-ui/menu.c:693
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "Žádné položky nejsou označeny."
 
 #
-#: send.c:741
+#: send.c:694
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Žádná označená zpráva není viditelná!"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:555
+#: lib-ui/curs_main.c:545
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Žádné zprávy nejsou označeny."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1326
+#: lib-ui/curs_main.c:1158
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
+#: lib-ui/curs_main.c:1181 lib-ui/curs_main.c:1220
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Nejsou žádné obnovené zprávy."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1531
+#: lib-ui/curs_main.c:1358
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Nejsou žádné nepřečtené zprávy"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:42
+#: lib-ui/curs_main.c:38
 msgid "No visible messages."
 msgstr "Žádné viditelné zprávy"
 
 #
-#: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
+#: init.c:1058 pager.c:50
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "V tomto menu není tato funkce dostupná."
 
 #
-#: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
+#: lib-ui/menu.c:585 pager.c:1613 pager.c:1627 pager.c:1727 pattern.c:1320
 msgid "Not found."
 msgstr "Nenalezeno."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
+#: lib-ui/curs_main.c:580 lib-ui/menu.c:706
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Není co dělat"
 
 #
-#: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
+#: recvattach.c:985 recvattach.c:998
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr "Podporováno je pouze mazání příloh o více částech."
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1104
+#: lib-ui/curs_main.c:963
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Otevřít