25bd0b584802ef2de9d5045f2efa9f024aa1fe0a
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2006-10-29 13:26+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:163
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
27
28 #: account.c:220
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
32
33 #: alias.c:36 browser.c:49 browser.c:58 pager.c:1373 postpone.c:44 query.c:43
34 #: recvattach.c:56
35 msgid "Exit"
36 msgstr "Ix"
37
38 # ivb (2001/12/08)
39 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
40 #: alias.c:37 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1380 pager.c:1390
41 #: postpone.c:45
42 msgid "Del"
43 msgstr "Esbrr"
44
45 #: alias.c:38 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:46
46 msgid "Undel"
47 msgstr "Recupera"
48
49 #: alias.c:39
50 msgid "Select"
51 msgstr "Selecciona"
52
53 #: alias.c:40 browser.c:52 browser.c:64 compose.c:118 compose.c:130
54 #: crypt-gpgme.c:3305 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:640
55 #: mutt_ssl_gnutls.c:748 pager.c:1485 pgpkey.c:497 postpone.c:47 query.c:48
56 #: recvattach.c:60 smime.c:428
57 msgid "Help"
58 msgstr "Ajuda"
59
60 #: alias.c:237
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "Nou àlies: "
63
64 #: alias.c:242
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
67
68 #: alias.c:249
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
71
72 #: alias.c:272
73 msgid "Address: "
74 msgstr "Adreça: "
75
76 #: alias.c:280 send.c:197
77 #, c-format
78 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
79 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
80
81 #: alias.c:292
82 msgid "Personal name: "
83 msgstr "Nom personal: "
84
85 #: alias.c:300
86 #, c-format
87 msgid "[%s = %s] Accept?"
88 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
89
90 #: alias.c:315 recvattach.c:437 recvattach.c:461 recvattach.c:474
91 #: recvattach.c:489 recvattach.c:514
92 msgid "Save to file: "
93 msgstr "Guarda en el fitxer: "
94
95 #: alias.c:329
96 msgid "Alias added."
97 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
98
99 #: alias.c:643
100 msgid "You have no aliases!"
101 msgstr "No teniu cap àlies!"
102
103 #: alias.c:655
104 msgid "Aliases"
105 msgstr "Àlies"
106
107 # ivb (2001/12/08)
108 # ivb  ABREUJAT!
109 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
110 #: attach.c:107 attach.c:228 attach.c:441 attach.c:907
111 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
112 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
113
114 #: attach.c:120
115 #, c-format
116 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
117 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
118
119 #: attach.c:127 attach.c:247 commands.c:228 compose.c:1317 curs_lib.c:168
120 #: curs_lib.c:431
121 #, c-format
122 msgid "Error running \"%s\"!"
123 msgstr "Error en executar «%s»!"
124
125 #: attach.c:135
126 msgid "Failure to open file to parse headers."
127 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
128
129 #: attach.c:163
130 msgid "Failure to open file to strip headers."
131 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
132
133 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
134 #: attach.c:172
135 msgid "Failure to rename file."
136 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
137
138 # ivb (2001/12/08)
139 # ivb  ABREUJAT!
140 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
141 #: attach.c:185
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
144 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
145
146 #: attach.c:241
147 #, c-format
148 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
149 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
150
151 #: attach.c:259
152 #, c-format
153 msgid "No mailcap edit entry for %s"
154 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
155
156 #: attach.c:411
157 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
158 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
159
160 #: attach.c:423
161 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
162 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
163
164 #: attach.c:507
165 msgid "Cannot create filter"
166 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
167
168 #: attach.c:631 attach.c:660 attach.c:938 attach.c:992 handler.c:1139
169 #: pgpkey.c:546 pgpkey.c:731
170 msgid "Can't create filter"
171 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
172
173 #: attach.c:789
174 msgid "Write fault!"
175 msgstr "Error d'escriptura!"
176
177 #: attach.c:1015
178 msgid "I don't know how to print that!"
179 msgstr "No sé com imprimir això!"
180
181 #: browser.c:50
182 msgid "Chdir"
183 msgstr "Canvia directori"
184
185 #: browser.c:51 browser.c:63
186 msgid "Mask"
187 msgstr "Màscara"
188
189 #: browser.c:59
190 msgid "List"
191 msgstr ""
192
193 #: browser.c:60
194 msgid "Subscribe"
195 msgstr ""
196
197 #: browser.c:61
198 #, fuzzy
199 msgid "Unsubscribe"
200 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
201
202 #: browser.c:62 curs_main.c:399
203 msgid "Catchup"
204 msgstr ""
205
206 #: browser.c:519 browser.c:1175
207 #, c-format
208 msgid "%s is not a directory."
209 msgstr "«%s» no és un directori."
210
211 #: browser.c:682
212 msgid "Subscribed newsgroups"
213 msgstr ""
214
215 #: browser.c:684
216 #, c-format
217 msgid "Newsgroups on server [%s]"
218 msgstr ""
219
220 # ivb (2001/12/07)
221 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
222 #: browser.c:690
223 #, c-format
224 msgid "Mailboxes [%d]"
225 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
226
227 #: browser.c:696
228 #, c-format
229 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
230 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
231
232 #: browser.c:700
233 #, c-format
234 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
235 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
236
237 #: browser.c:713
238 msgid "Can't attach a directory!"
239 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
240
241 #: browser.c:859 browser.c:1237 browser.c:1336
242 msgid "No files match the file mask"
243 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
244
245 #: browser.c:1045
246 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
247 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
248
249 #: browser.c:1065
250 #, fuzzy
251 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
252 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
253
254 #: browser.c:1086
255 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
256 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
257
258 #: browser.c:1093
259 #, c-format
260 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
261 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
262
263 #: browser.c:1106
264 msgid "Mailbox deleted."
265 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
266
267 #: browser.c:1113
268 msgid "Mailbox not deleted."
269 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
270
271 #: browser.c:1138
272 msgid "Chdir to: "
273 msgstr "Canvia al directori: "
274
275 #: browser.c:1163 browser.c:1230
276 msgid "Error scanning directory."
277 msgstr "Error en llegir el directori."
278
279 #: browser.c:1186
280 msgid "File Mask: "
281 msgstr "Màscara de fitxers: "
282
283 #: browser.c:1255
284 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
285 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
286
287 #: browser.c:1258
288 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
289 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
290
291 # ivb (2004/03/20)
292 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
293 #: browser.c:1259
294 msgid "dazn"
295 msgstr "damn"
296
297 #: browser.c:1324
298 msgid "New file name: "
299 msgstr "Nom del nou fitxer: "
300
301 #: browser.c:1353
302 msgid "Can't view a directory"
303 msgstr "No es pot veure un directori."
304
305 #: browser.c:1370
306 msgid "Error trying to view file"
307 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
308
309 #: browser.c:1452
310 #, c-format
311 msgid "Subscribe pattern: "
312 msgstr ""
313
314 #: browser.c:1454
315 #, fuzzy, c-format
316 msgid "Unsubscribe pattern: "
317 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
318
319 #: browser.c:1471
320 #, fuzzy
321 msgid "No newsgroups match the mask"
322 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
323
324 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
325 #: buffy.c:514
326 msgid "New mail in "
327 msgstr "Hi ha correu nou en "
328
329 #: color.c:312
330 #, c-format
331 msgid "%s: color not supported by term"
332 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
333
334 #: color.c:318
335 #, c-format
336 msgid "%s: no such color"
337 msgstr "%s: El color no existeix."
338
339 #: color.c:363 color.c:544 color.c:554
340 #, c-format
341 msgid "%s: no such object"
342 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
343
344 # ivb (2001/11/18)
345 # ivb  «index» és una paraula clau.
346 #: color.c:369
347 #, c-format
348 msgid "%s: command valid only for index object"
349 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
350
351 #: color.c:376
352 #, c-format
353 msgid "%s: too few arguments"
354 msgstr "%s: Manquen arguments."
355
356 #: color.c:535
357 msgid "Missing arguments."
358 msgstr "Manquen arguments."
359
360 #: color.c:571 color.c:581
361 msgid "color: too few arguments"
362 msgstr "color: Manquen arguments."
363
364 #: color.c:606
365 msgid "mono: too few arguments"
366 msgstr "mono: Manquen arguments."
367
368 #: color.c:625
369 #, c-format
370 msgid "%s: no such attribute"
371 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
372
373 # ivb (2001/12/08)
374 # ivb  També apareix com a error aïllat.
375 #: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:712
376 msgid "too few arguments"
377 msgstr "Manquen arguments."
378
379 # ivb (2001/12/08)
380 # ivb  També apareix com a error aïllat.
381 #: color.c:672 hook.c:86
382 msgid "too many arguments"
383 msgstr "Sobren arguments."
384
385 # ivb (2001/12/08)
386 # ivb  També apareix com a error aïllat.
387 #: color.c:688
388 msgid "default colors not supported"
389 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
390
391 #: commands.c:80 mbox.c:612
392 msgid "Could not create temporary file!"
393 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
394
395 #: commands.c:92
396 msgid "Cannot create display filter"
397 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
398
399 #: commands.c:123
400 msgid "Verify PGP signature?"
401 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
402
403 #: commands.c:154
404 msgid "Could not copy message"
405 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
406
407 #: commands.c:194
408 msgid "S/MIME signature successfully verified."
409 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
410
411 #: commands.c:196
412 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
413 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
414
415 #: commands.c:200 commands.c:211
416 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
417 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
418
419 #: commands.c:202
420 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
421 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
422
423 #: commands.c:208
424 msgid "PGP signature successfully verified."
425 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
426
427 #: commands.c:213
428 msgid "PGP signature could NOT be verified."
429 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
430
431 #: commands.c:234
432 msgid "Command: "
433 msgstr "Ordre: "
434
435 #: commands.c:253 recvcmd.c:138
436 msgid "Bounce message to: "
437 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
438
439 #: commands.c:255 recvcmd.c:140
440 msgid "Bounce tagged messages to: "
441 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
442
443 #: commands.c:268 recvcmd.c:148
444 msgid "Error parsing address!"
445 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
446
447 #: commands.c:276 recvcmd.c:156
448 #, c-format
449 msgid "Bad IDN: '%s'"
450 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
451
452 # ivb (2001/12/02)
453 # ivb  El programa posa l'interrogant.
454 #: commands.c:287 recvcmd.c:170
455 #, c-format
456 msgid "Bounce message to %s"
457 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
458
459 # ivb (2001/12/02)
460 # ivb  El programa posa l'interrogant.
461 #: commands.c:287 recvcmd.c:170
462 #, c-format
463 msgid "Bounce messages to %s"
464 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
465
466 #: commands.c:302 recvcmd.c:185
467 msgid "Message not bounced."
468 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
469
470 #: commands.c:302 recvcmd.c:185
471 msgid "Messages not bounced."
472 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
473
474 #: commands.c:312 recvcmd.c:202
475 msgid "Message bounced."
476 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
477
478 #: commands.c:312 recvcmd.c:202
479 msgid "Messages bounced."
480 msgstr "S'han redirigit els missatges."
481
482 #: commands.c:380 commands.c:411 commands.c:428
483 msgid "Can't create filter process"
484 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
485
486 #: commands.c:458
487 msgid "Pipe to command: "
488 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
489
490 #: commands.c:472
491 msgid "No printing command has been defined."
492 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
493
494 #: commands.c:477
495 msgid "Print message?"
496 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
497
498 #: commands.c:477
499 msgid "Print tagged messages?"
500 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
501
502 #: commands.c:484
503 msgid "Message printed"
504 msgstr "S'ha imprés el missatge."
505
506 #: commands.c:484
507 msgid "Messages printed"
508 msgstr "S'han imprés els missatges."
509
510 #: commands.c:486
511 msgid "Message could not be printed"
512 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
513
514 #: commands.c:487
515 msgid "Messages could not be printed"
516 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
517
518 #: commands.c:497
519 msgid ""
520 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
521 "(p)am?: "
522 msgstr ""
523 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
524 "m?: "
525
526 #: commands.c:500
527 msgid ""
528 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
529 "am?: "
530 msgstr ""
531 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
532 "m?: "
533
534 # ivb (2004/08/16)
535 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
536 #: commands.c:501
537 msgid "dfrsotuzcp"
538 msgstr "dortsfcmpa"
539
540 #: commands.c:557
541 msgid "Shell command: "
542 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
543
544 #: commands.c:698
545 #, c-format
546 msgid "Decode-save%s to mailbox"
547 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
548
549 #: commands.c:699
550 #, c-format
551 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
552 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
553
554 #: commands.c:700
555 #, c-format
556 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
557 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
558
559 #: commands.c:701
560 #, c-format
561 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
562 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
563
564 #: commands.c:702
565 #, c-format
566 msgid "Save%s to mailbox"
567 msgstr "Desa%s en la bústia"
568
569 #: commands.c:702
570 #, c-format
571 msgid "Copy%s to mailbox"
572 msgstr "Còpia%s en la bústia"
573
574 #: commands.c:703
575 msgid " tagged"
576 msgstr " els marcats"
577
578 #: commands.c:768
579 #, c-format
580 msgid "Copying to %s..."
581 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
582
583 #: commands.c:890
584 #, c-format
585 msgid "Convert to %s upon sending?"
586 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
587
588 #: commands.c:900
589 #, c-format
590 msgid "Content-Type changed to %s."
591 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
592
593 #: commands.c:904
594 #, c-format
595 msgid "Character set changed to %s; %s."
596 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
597
598 #: commands.c:906
599 msgid "not converting"
600 msgstr "es farà conversió"
601
602 #: commands.c:906
603 msgid "converting"
604 msgstr "no es farà conversió"
605
606 #: compose.c:54
607 msgid "There are no attachments."
608 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
609
610 #: compose.c:111 compose.c:124
611 msgid "Send"
612 msgstr "Envia"
613
614 #: compose.c:112 compose.c:125 remailer.c:463
615 msgid "Abort"
616 msgstr "Avorta"
617
618 #: compose.c:116 compose.c:128 compose.c:783
619 msgid "Attach file"
620 msgstr "Ajunta fitxer"
621
622 #: compose.c:117 compose.c:129
623 msgid "Descrip"
624 msgstr "Descriu"
625
626 #: compose.c:164
627 msgid "Sign, Encrypt"
628 msgstr "Signa i xifra"
629
630 #: compose.c:166
631 msgid "Encrypt"
632 msgstr "Xifra"
633
634 #: compose.c:168
635 msgid "Sign"
636 msgstr "Signa"
637
638 #: compose.c:170
639 msgid "Clear"
640 msgstr "En clar"
641
642 #: compose.c:176
643 msgid " (inline)"
644 msgstr " (en línia)"
645
646 #: compose.c:178
647 msgid " (PGP/MIME)"
648 msgstr " (PGP/MIME)"
649
650 # ivb (2001/11/19)
651 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
652 #: compose.c:186 compose.c:191
653 #, fuzzy
654 msgid "     sign as: "
655 msgstr "  signa com a: "
656
657 #: compose.c:187 compose.c:192
658 msgid "<default>"
659 msgstr "<per defecte>"
660
661 #: compose.c:199
662 msgid "Encrypt with: "
663 msgstr "Xifra amb: "
664
665 #: compose.c:248
666 #, c-format
667 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
668 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
669
670 # ivb (2001/11/19)
671 # ivb  ABREUJAR!
672 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
673 #: compose.c:254
674 #, c-format
675 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
676 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
677
678 #: compose.c:313
679 msgid "-- Attachments"
680 msgstr "-- Fitxers adjunts"
681
682 #: compose.c:340
683 #, c-format
684 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
685 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
686
687 #: compose.c:362
688 msgid "You may not delete the only attachment."
689 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
690
691 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
692 #: compose.c:718 send.c:1580
693 #, c-format
694 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
695 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
696
697 #: compose.c:799
698 msgid "Attaching selected files..."
699 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
700
701 #: compose.c:811
702 #, c-format
703 msgid "Unable to attach %s!"
704 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
705
706 #: compose.c:834
707 msgid "Open mailbox to attach message from"
708 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
709
710 #: compose.c:842
711 #, fuzzy
712 msgid "Open newsgroup to attach message from"
713 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
714
715 #: compose.c:893
716 msgid "No messages in that folder."
717 msgstr "La carpeta no conté missatges."
718
719 #: compose.c:904
720 msgid "Tag the messages you want to attach!"
721 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
722
723 #: compose.c:932
724 msgid "Unable to attach!"
725 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
726
727 #: compose.c:982
728 msgid "Recoding only affects text attachments."
729 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
730
731 #: compose.c:987
732 msgid "The current attachment won't be converted."
733 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
734
735 #: compose.c:989
736 msgid "The current attachment will be converted."
737 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
738
739 #: compose.c:1060
740 msgid "Invalid encoding."
741 msgstr "La codificació no és vàlida."
742
743 #: compose.c:1084
744 msgid "Save a copy of this message?"
745 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
746
747 #: compose.c:1140
748 msgid "Rename to: "
749 msgstr "Reanomena a: "
750
751 # ivb (2001/11/19)
752 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
753 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
754 #: compose.c:1143 editmsg.c:108 sendlib.c:821
755 #, c-format
756 msgid "Can't stat %s: %s"
757 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
758
759 #: compose.c:1170
760 msgid "New file: "
761 msgstr "Nou fitxer: "
762
763 #: compose.c:1182
764 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
765 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
766
767 #: compose.c:1188
768 #, c-format
769 msgid "Unknown Content-Type %s"
770 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
771
772 #: compose.c:1199
773 #, c-format
774 msgid "Can't create file %s"
775 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
776
777 # ivb (2001/11/20)
778 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
779 #: compose.c:1207
780 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
781 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
782
783 #: compose.c:1278
784 msgid "Postpone this message?"
785 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
786
787 #: compose.c:1334
788 msgid "Write message to mailbox"
789 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
790
791 #: compose.c:1336
792 #, c-format
793 msgid "Writing message to %s ..."
794 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
795
796 #: compose.c:1345
797 msgid "Message written."
798 msgstr "S'ha escrit el missatge."
799
800 #: compose.c:1356
801 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
802 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
803
804 #: compose.c:1380
805 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
806 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
807
808 #: compress.c:202 mbox.c:520
809 msgid "Mailbox was corrupted!"
810 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
811
812 #: compress.c:229
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "Decompressing %s..."
815 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
816
817 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:587
818 msgid "Unable to lock mailbox!"
819 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
820
821 #: compress.c:253
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "echo Decompressing %s..."
824 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
825
826 #: compress.c:264
827 #, c-format
828 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
829 msgstr ""
830
831 #: compress.c:348 compress.c:420
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "Compressing %s..."
834 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
835
836 #: compress.c:375 compress.c:450
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "echo Compressing %s..."
839 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
840
841 #: compress.c:380
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
845 "kept!\n"
846 msgstr ""
847
848 #: compress.c:422
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid "Compressed-appending to %s..."
851 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
852
853 #: compress.c:452
854 #, c-format
855 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
856 msgstr ""
857
858 #: compress.c:459
859 #, c-format
860 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
861 msgstr ""
862
863 #: crypt.c:66
864 #, c-format
865 msgid " (current time: %c)"
866 msgstr " (data actual: %c)"
867
868 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
869 #: crypt.c:72
870 #, c-format
871 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
872 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
873
874 #: crypt.c:88
875 msgid "Passphrase(s) forgotten."
876 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
877
878 #: crypt.c:145 cryptglue.c:103 pgpkey.c:537
879 msgid "Invoking PGP..."
880 msgstr "S'està invocant PGP..."
881
882 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
883 # ABREUJAT!  ivb
884 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
885 #: crypt.c:157
886 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
887 msgstr ""
888 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
889
890 #: crypt.c:159 send.c:1527 send.c:1625
891 msgid "Mail not sent."
892 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
893
894 #: crypt.c:386
895 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
896 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
897
898 #: crypt.c:589 crypt.c:628
899 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
900 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
901
902 #: crypt.c:611 crypt.c:647
903 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
904 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
905
906 #: crypt.c:763
907 msgid ""
908 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
909 "\n"
910 msgstr ""
911 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
912 "\n"
913
914 #: crypt.c:780
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
918 "\n"
919 msgstr ""
920 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
921 "[-- no és conegut! --]\n"
922 "\n"
923
924 #: crypt.c:815
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
928 "\n"
929 msgstr ""
930 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
931 "\n"
932
933 #: crypt.c:827
934 msgid ""
935 "[-- The following data is signed --]\n"
936 "\n"
937 msgstr ""
938 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
939 "\n"
940
941 #: crypt.c:833
942 msgid ""
943 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
944 "\n"
945 msgstr ""
946 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
947 "\n"
948
949 #: crypt.c:840
950 msgid ""
951 "\n"
952 "[-- End of signed data --]\n"
953 msgstr ""
954 "\n"
955 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
956
957 #: cryptglue.c:82
958 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
959 msgstr ""
960
961 #: cryptglue.c:106
962 #, fuzzy
963 msgid "Invoking S/MIME..."
964 msgstr "S'està invocant PGP..."
965
966 #: crypt-gpgme.c:325
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
969 msgstr "Error en el patró en: %s"
970
971 #: crypt-gpgme.c:333
972 #, c-format
973 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
974 msgstr ""
975
976 #: crypt-gpgme.c:351
977 #, c-format
978 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
979 msgstr ""
980
981 #: crypt-gpgme.c:410 crypt-gpgme.c:427 crypt-gpgme.c:1244
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "error allocating data object: %s\n"
984 msgstr "Error en el patró en: %s"
985
986 #: crypt-gpgme.c:444
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "error rewinding data object: %s\n"
989 msgstr "Error en el patró en: %s"
990
991 #: crypt-gpgme.c:462 crypt-gpgme.c:504
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "error reading data object: %s\n"
994 msgstr "Error en el patró en: %s"
995
996 #: crypt-gpgme.c:560
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
999 msgstr "Error en el patró en: %s"
1000
1001 #: crypt-gpgme.c:597
1002 #, c-format
1003 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: crypt-gpgme.c:606
1007 #, c-format
1008 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:616
1012 #, c-format
1013 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:657
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "error encrypting data: %s\n"
1019 msgstr "Error en el patró en: %s"
1020
1021 #: crypt-gpgme.c:750
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "error signing data: %s\n"
1024 msgstr "Error en el patró en: %s"
1025
1026 #: crypt-gpgme.c:938
1027 #, fuzzy
1028 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
1029 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
1030
1031 #: crypt-gpgme.c:946
1032 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1033 msgstr ""
1034
1035 #: crypt-gpgme.c:952
1036 #, fuzzy
1037 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1038 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
1039
1040 #: crypt-gpgme.c:966
1041 msgid "Warning: The signature expired at: "
1042 msgstr ""
1043
1044 #: crypt-gpgme.c:972
1045 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: crypt-gpgme.c:976
1049 #, fuzzy
1050 msgid "The CRL is not available\n"
1051 msgstr "SSL no es troba disponible."
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:981
1054 msgid "Available CRL is too old\n"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: crypt-gpgme.c:986
1058 msgid "A policy requirement was not met\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:994
1062 msgid "A system error occurred"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1027 crypt-gpgme.c:2824
1066 #, fuzzy
1067 msgid "Fingerprint: "
1068 msgstr "Empremta digital: %s"
1069
1070 #: crypt-gpgme.c:1082
1071 msgid ""
1072 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1073 "as shown above\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: crypt-gpgme.c:1088
1077 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: crypt-gpgme.c:1092
1081 msgid ""
1082 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1083 "above\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: crypt-gpgme.c:1160
1087 msgid "Error getting key information: "
1088 msgstr ""
1089
1090 #: crypt-gpgme.c:1166 crypt-gpgme.c:1196
1091 msgid "Good signature from: "
1092 msgstr ""
1093
1094 #: crypt-gpgme.c:1175
1095 msgid "                aka: "
1096 msgstr ""
1097
1098 #: crypt-gpgme.c:1179 crypt-gpgme.c:1199
1099 msgid "            created: "
1100 msgstr ""
1101
1102 #: crypt-gpgme.c:1187
1103 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1104 msgstr ""
1105
1106 #: crypt-gpgme.c:1209
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Error checking signature"
1109 msgstr "Error en enviar el missatge."
1110
1111 #: crypt-gpgme.c:1252 crypt-gpgme.c:1436 crypt-gpgme.c:1900
1112 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: crypt-gpgme.c:1260
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1118 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1119
1120 #: crypt-gpgme.c:1317 crypt-gpgme.c:1447 crypt-gpgme.c:1913
1121 #, fuzzy
1122 msgid ""
1123 "[-- End signature information --]\n"
1124 "\n"
1125 msgstr ""
1126 "\n"
1127 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
1128
1129 #: crypt-gpgme.c:1406
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid ""
1132 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1133 "\n"
1134 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1135
1136 #: crypt-gpgme.c:1877
1137 #, c-format
1138 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: crypt-gpgme.c:1920
1142 msgid "Error: copy data failed\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:408
1146 msgid ""
1147 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1148 "\n"
1149 msgstr ""
1150 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
1151 "\n"
1152
1153 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:410
1154 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1155 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1156
1157 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:412
1158 msgid ""
1159 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1160 "\n"
1161 msgstr ""
1162 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1163 "\n"
1164
1165 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:435
1166 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1167 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:442
1170 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1171 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
1172
1173 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:444
1174 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1175 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
1176
1177 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:472
1178 msgid ""
1179 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1180 "\n"
1181 msgstr ""
1182 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
1183 "\n"
1184
1185 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:878
1186 msgid ""
1187 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1188 "\n"
1189 msgstr ""
1190 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
1191 "\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:892
1194 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1195 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
1196
1197 #: crypt-gpgme.c:2039
1198 #, fuzzy
1199 msgid ""
1200 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1201 "\n"
1202 msgstr ""
1203 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1204 "\n"
1205
1206 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:903
1207 msgid ""
1208 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1209 "\n"
1210 msgstr ""
1211 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
1212 "\n"
1213
1214 #: crypt-gpgme.c:2062
1215 #, fuzzy
1216 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1217 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1218
1219 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:923
1220 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1221 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
1222
1223 #: crypt-gpgme.c:2101
1224 #, fuzzy
1225 msgid ""
1226 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1227 "\n"
1228 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2102
1231 #, fuzzy
1232 msgid ""
1233 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1234 "\n"
1235 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
1236
1237 #: crypt-gpgme.c:2129
1238 #, fuzzy
1239 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1240 msgstr ""
1241 "\n"
1242 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2130
1245 #, fuzzy
1246 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1247 msgstr ""
1248 "\n"
1249 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
1250
1251 #: crypt-gpgme.c:2677
1252 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: crypt-gpgme.c:2679
1256 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2684
1260 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: crypt-gpgme.c:2756
1264 msgid " aka ......: "
1265 msgstr ""
1266
1267 #: crypt-gpgme.c:2756
1268 msgid "Name ......: "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: crypt-gpgme.c:2759 crypt-gpgme.c:2880
1272 #, fuzzy
1273 msgid "[Invalid]"
1274 msgstr "No vàlid    "
1275
1276 #: crypt-gpgme.c:2778 crypt-gpgme.c:2901
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "Valid From : %s\n"
1279 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1280
1281 #: crypt-gpgme.c:2790 crypt-gpgme.c:2913
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "Valid To ..: %s\n"
1284 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1285
1286 #: crypt-gpgme.c:2803 crypt-gpgme.c:2926
1287 #, c-format
1288 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1292 #, c-format
1293 msgid "Key Usage .: "
1294 msgstr ""
1295
1296 #: crypt-gpgme.c:2809 crypt-gpgme.c:2932
1297 #, fuzzy
1298 msgid "encryption"
1299 msgstr "Xifra"
1300
1301 #: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2933
1302 #: crypt-gpgme.c:2937 crypt-gpgme.c:2941
1303 msgid ", "
1304 msgstr ""
1305
1306 #: crypt-gpgme.c:2813 crypt-gpgme.c:2936
1307 msgid "signing"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: crypt-gpgme.c:2817 crypt-gpgme.c:2940
1311 msgid "certification"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: crypt-gpgme.c:2851
1315 #, c-format
1316 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: crypt-gpgme.c:2857
1320 #, c-format
1321 msgid "Issued By .: "
1322 msgstr ""
1323
1324 #: crypt-gpgme.c:2873
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1327 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1328
1329 #: crypt-gpgme.c:2876
1330 #, fuzzy
1331 msgid "[Revoked]"
1332 msgstr "Revocat     "
1333
1334 #: crypt-gpgme.c:2884
1335 #, fuzzy
1336 msgid "[Expired]"
1337 msgstr "Expirat     "
1338
1339 #: crypt-gpgme.c:2888
1340 msgid "[Disabled]"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: crypt-gpgme.c:2965 pgpkey.c:532 pgpkey.c:711
1344 msgid "Can't create temporary file"
1345 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
1346
1347 #: crypt-gpgme.c:2969
1348 #, fuzzy
1349 msgid "Collecting data..."
1350 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
1351
1352 #: crypt-gpgme.c:2992
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1355 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1356
1357 #: crypt-gpgme.c:3000
1358 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: crypt-gpgme.c:3010 pgpkey.c:557
1362 #, c-format
1363 msgid "Key ID: 0x%s"
1364 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1365
1366 #: crypt-gpgme.c:3086
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "gpgme_new failed: %s"
1369 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
1370
1371 #: crypt-gpgme.c:3121 crypt-gpgme.c:3177
1372 #, c-format
1373 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: crypt-gpgme.c:3166 crypt-gpgme.c:3202
1377 #, c-format
1378 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: crypt-gpgme.c:3268
1382 #, fuzzy
1383 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1384 msgstr ""
1385 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3297 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:746 pgpkey.c:489
1388 #: smime.c:423
1389 msgid "Exit  "
1390 msgstr "Ix  "
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3299 pgpkey.c:491 smime.c:425
1393 msgid "Select  "
1394 msgstr "Selecciona  "
1395
1396 #: crypt-gpgme.c:3302 pgpkey.c:494
1397 msgid "Check key  "
1398 msgstr "Comprova clau  "
1399
1400 #: crypt-gpgme.c:3319
1401 #, fuzzy
1402 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1403 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1404
1405 #: crypt-gpgme.c:3321
1406 #, fuzzy
1407 msgid "PGP keys matching"
1408 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1409
1410 #: crypt-gpgme.c:3323
1411 #, fuzzy
1412 msgid "S/MIME keys matching"
1413 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
1414
1415 #: crypt-gpgme.c:3325
1416 #, fuzzy
1417 msgid "keys matching"
1418 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
1419
1420 #: crypt-gpgme.c:3328
1421 #, c-format
1422 msgid "%s <%s>."
1423 msgstr ""
1424
1425 #: crypt-gpgme.c:3330
1426 #, c-format
1427 msgid "%s \"%s\"."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: crypt-gpgme.c:3353 pgpkey.c:577
1431 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1432 msgstr ""
1433 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
1434
1435 # ivb (2001/12/08)
1436 # ivb  ABREUJAT!
1437 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1438 #: crypt-gpgme.c:3366 pgpkey.c:589
1439 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1440 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1441
1442 # ivb (2002/02/02)
1443 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1444 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1445 #: crypt-gpgme.c:3383 pgpkey.c:593
1446 msgid "ID has undefined validity."
1447 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1448
1449 # ivb (2001/12/08)
1450 # ivb  ABREUJAT!
1451 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1452 #: crypt-gpgme.c:3386 pgpkey.c:596
1453 msgid "ID is not valid."
1454 msgstr "L'ID no és vàlid."
1455
1456 # ivb (2001/12/08)
1457 # ivb  ABREUJAT!
1458 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1459 #: crypt-gpgme.c:3389 pgpkey.c:599
1460 msgid "ID is only marginally valid."
1461 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1462
1463 # ivb (2001/12/08)
1464 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
1465 #: crypt-gpgme.c:3397 pgpkey.c:604
1466 #, c-format
1467 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1468 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
1469
1470 #: crypt-gpgme.c:3452 crypt-gpgme.c:3554 pgpkey.c:811 pgpkey.c:916
1471 #, c-format
1472 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1473 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1474
1475 #: crypt-gpgme.c:3710 pgp.c:1126
1476 #, c-format
1477 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1478 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
1479
1480 #: crypt-gpgme.c:3741 pgp.c:1159 smime.c:645 smime.c:765
1481 #, c-format
1482 msgid "Enter keyID for %s: "
1483 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1484
1485 #: crypt-gpgme.c:3831
1486 #, fuzzy
1487 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1488 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1489
1490 # ivb (2004/08/16)
1491 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
1492 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
1493 #: crypt-gpgme.c:3832
1494 #, fuzzy
1495 msgid "esabpfc"
1496 msgstr "xsgaic"
1497
1498 #: crypt-gpgme.c:3836
1499 #, fuzzy
1500 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1501 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
1502
1503 # ivb (2004/08/16)
1504 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
1505 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
1506 #: crypt-gpgme.c:3837
1507 #, fuzzy
1508 msgid "esabmfc"
1509 msgstr "xsgaic"
1510
1511 #: crypt-gpgme.c:3852 pgp.c:1519 smime.c:1961
1512 msgid "Sign as: "
1513 msgstr "Signa com a: "
1514
1515 #: curs_lib.c:176
1516 msgid "yes"
1517 msgstr "sí"
1518
1519 #: curs_lib.c:177
1520 msgid "no"
1521 msgstr "no"
1522
1523 #: curs_lib.c:266
1524 #, fuzzy
1525 msgid "Exit Mutt-ng?"
1526 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1527
1528 # ivb (2001/12/08)
1529 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
1530 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
1531 #: curs_lib.c:387 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
1532 msgid "unknown error"
1533 msgstr "Error desconegut"
1534
1535 #: curs_lib.c:407
1536 msgid "Press any key to continue..."
1537 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
1538
1539 #: curs_lib.c:449
1540 msgid " ('?' for list): "
1541 msgstr " («?» llista): "
1542
1543 #: curs_main.c:62 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1544 msgid "No mailbox is open."
1545 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
1546
1547 #: curs_main.c:63 curs_main.c:2195
1548 msgid "There are no messages."
1549 msgstr "No hi ha cap missatge."
1550
1551 #: curs_main.c:64 mx.c:1018 pager.c:66 recvattach.c:43
1552 msgid "Mailbox is read-only."
1553 msgstr "La bústia és de només lectura."
1554
1555 #: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:894
1556 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1557 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1558
1559 #: curs_main.c:67
1560 msgid "No visible messages."
1561 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
1562
1563 #: curs_main.c:248
1564 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1565 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
1566
1567 #: curs_main.c:255
1568 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1569 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
1570
1571 #: curs_main.c:259
1572 msgid "Changes to folder will not be written."
1573 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
1574
1575 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1576 msgid "Quit"
1577 msgstr "Ix"
1578
1579 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:57
1580 msgid "Save"
1581 msgstr "Desa"
1582
1583 #: curs_main.c:384 query.c:44
1584 msgid "Mail"
1585 msgstr "Nou correu"
1586
1587 # ivb (2001/12/08)
1588 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
1589 #: curs_main.c:385 pager.c:1381
1590 msgid "Reply"
1591 msgstr "Respon"
1592
1593 #: curs_main.c:386
1594 msgid "Group"
1595 msgstr "Grup"
1596
1597 #: curs_main.c:397 pager.c:1388
1598 msgid "Post"
1599 msgstr ""
1600
1601 # ivb (2001/12/07)
1602 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1603 #: curs_main.c:398 pager.c:1389
1604 #, fuzzy
1605 msgid "Followup"
1606 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1607
1608 #: curs_main.c:497
1609 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1610 msgstr ""
1611 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1612
1613 #: curs_main.c:501
1614 msgid "New mail in this mailbox."
1615 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
1616
1617 #: curs_main.c:507
1618 msgid "Mailbox was externally modified."
1619 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1620
1621 #: curs_main.c:632
1622 msgid "No tagged messages."
1623 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
1624
1625 #: curs_main.c:667 menu.c:858
1626 msgid "Nothing to do."
1627 msgstr "No hi ha res a fer."
1628
1629 #: curs_main.c:758
1630 #, fuzzy
1631 msgid "Enter Message-ID: "
1632 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
1633
1634 #: curs_main.c:766
1635 msgid "Article has no parent reference!"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: curs_main.c:786
1639 #, fuzzy
1640 msgid "Message not visible in limited view."
1641 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
1642
1643 #: curs_main.c:796
1644 #, c-format
1645 msgid "Article %s not found on server"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: curs_main.c:809
1649 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: curs_main.c:829
1653 #, fuzzy
1654 msgid "Check for children of message..."
1655 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
1656
1657 #: curs_main.c:860
1658 msgid "Jump to message: "
1659 msgstr "Salta al missatge: "
1660
1661 #: curs_main.c:865
1662 msgid "Argument must be a message number."
1663 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
1664
1665 #: curs_main.c:893
1666 msgid "That message is not visible."
1667 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
1668
1669 #: curs_main.c:896
1670 msgid "Invalid message number."
1671 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1672
1673 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1918 curs_main.c:1958 pager.c:2137 pager.c:2156
1674 #, fuzzy
1675 msgid "Deletion"
1676 msgstr "Esborra"
1677
1678 #: curs_main.c:913
1679 msgid "Delete messages matching: "
1680 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1681
1682 #: curs_main.c:935
1683 msgid "No limit pattern is in effect."
1684 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
1685
1686 # ivb (2001/12/08)
1687 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1688 #: curs_main.c:941
1689 #, c-format
1690 msgid "Limit: %s"
1691 msgstr "Límit: %s"
1692
1693 #: curs_main.c:972
1694 msgid "Limit to messages matching: "
1695 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1696
1697 #: curs_main.c:993
1698 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
1699 msgstr ""
1700
1701 #: curs_main.c:1004
1702 #, fuzzy
1703 msgid "Quit Mutt-ng?"
1704 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1705
1706 #: curs_main.c:1080
1707 msgid "Tag messages matching: "
1708 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
1709
1710 #: curs_main.c:1090 curs_main.c:2271 curs_main.c:2298 pager.c:2504
1711 #: pager.c:2520
1712 #, fuzzy
1713 msgid "Undeletion"
1714 msgstr "Recupera"
1715
1716 #: curs_main.c:1092
1717 msgid "Undelete messages matching: "
1718 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
1719
1720 #: curs_main.c:1101
1721 msgid "Untag messages matching: "
1722 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
1723
1724 #: curs_main.c:1184
1725 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1726 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1727
1728 #: curs_main.c:1186
1729 msgid "Open mailbox"
1730 msgstr "Obri la bústia"
1731
1732 #: curs_main.c:1196
1733 #, fuzzy
1734 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1735 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
1736
1737 #: curs_main.c:1198
1738 msgid "Open newsgroup"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: curs_main.c:1234 mx.c:415 mx.c:555
1742 #, c-format
1743 msgid "%s is not a mailbox."
1744 msgstr "«%s» no és una bústia."
1745
1746 #: curs_main.c:1338
1747 #, fuzzy
1748 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1749 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1750
1751 #: curs_main.c:1370 curs_main.c:1400 curs_main.c:1808 curs_main.c:1838
1752 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
1753 msgid "Threading is not enabled."
1754 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
1755
1756 #: curs_main.c:1382
1757 msgid "Thread broken"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: curs_main.c:1403
1761 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: curs_main.c:1406
1765 #, fuzzy
1766 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1767 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1768
1769 #: curs_main.c:1417
1770 msgid "Threads linked"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: curs_main.c:1420
1774 msgid "No thread linked"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: curs_main.c:1437 curs_main.c:1460
1778 msgid "You are on the last message."
1779 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
1780
1781 #: curs_main.c:1444 curs_main.c:1485
1782 msgid "No undeleted messages."
1783 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
1784
1785 #: curs_main.c:1478 curs_main.c:1501
1786 msgid "You are on the first message."
1787 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
1788
1789 #: curs_main.c:1574 pattern.c:1369
1790 msgid "Search wrapped to top."
1791 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
1792
1793 #: curs_main.c:1582 pattern.c:1380
1794 msgid "Search wrapped to bottom."
1795 msgstr "La recerca ha tornat al final."
1796
1797 # ivb (2001/12/08)
1798 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1799 #: curs_main.c:1627
1800 msgid "No new messages"
1801 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
1802
1803 # ivb (2001/12/08)
1804 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
1805 #: curs_main.c:1628
1806 msgid "No unread messages"
1807 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
1808
1809 #: curs_main.c:1629
1810 msgid " in this limited view"
1811 msgstr " en aquesta vista limitada."
1812
1813 #: curs_main.c:1645 pager.c:2268
1814 msgid "Flagging"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: curs_main.c:1678 pager.c:2485
1818 msgid "Toggling"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: curs_main.c:1749
1822 msgid "No more threads."
1823 msgstr "No hi ha més fils."
1824
1825 #: curs_main.c:1752
1826 msgid "You are on the first thread."
1827 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
1828
1829 #: curs_main.c:1824
1830 msgid "Thread contains unread messages."
1831 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
1832
1833 #: curs_main.c:2009
1834 msgid "Editing"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: curs_main.c:2145
1838 msgid "Marking as read"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: curs_main.c:2201 pager.c:2347 recvattach.c:1205
1842 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: curs_main.c:2207 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
1846 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: edit.c:39
1850 msgid ""
1851 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1852 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1853 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1854 "~f messages\tinclude messages\n"
1855 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1856 "~h\t\tedit the message header\n"
1857 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1858 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1859 "~p\t\tprint the message\n"
1860 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1861 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1862 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1863 "~u\t\trecall the previous line\n"
1864 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1865 "~w file\t\twrite message to file\n"
1866 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1867 "~?\t\tthis message\n"
1868 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1869 msgstr ""
1870 "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
1871 "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
1872 "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
1873 "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
1874 "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
1875 "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
1876 "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
1877 "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
1878 "~p\t\timprimeix el missatge\n"
1879 "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
1880 "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
1881 "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
1882 "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
1883 "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
1884 "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
1885 "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
1886 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
1887 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
1888
1889 #: edit.c:178
1890 #, c-format
1891 msgid "%d: invalid message number.\n"
1892 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
1893
1894 #: edit.c:308
1895 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1896 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
1897
1898 #: edit.c:362
1899 msgid "No mailbox.\n"
1900 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
1901
1902 #: edit.c:366
1903 msgid "Message contains:\n"
1904 msgstr "Contingut del missatge:\n"
1905
1906 #: edit.c:370 edit.c:424
1907 msgid "(continue)\n"
1908 msgstr "(continuar)\n"
1909
1910 #: edit.c:382
1911 msgid "missing filename.\n"
1912 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
1913
1914 #: edit.c:401
1915 msgid "No lines in message.\n"
1916 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
1917
1918 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
1919 #: edit.c:417
1920 #, c-format
1921 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1922 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
1923
1924 #: edit.c:435
1925 #, c-format
1926 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1927 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
1928
1929 #: editmsg.c:69
1930 #, c-format
1931 msgid "could not create temporary folder: %s"
1932 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
1933
1934 #: editmsg.c:81
1935 #, c-format
1936 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1937 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
1938
1939 #: editmsg.c:100
1940 #, c-format
1941 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1942 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
1943
1944 #: editmsg.c:113
1945 msgid "Message file is empty!"
1946 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1947
1948 #: editmsg.c:119
1949 msgid "Message not modified!"
1950 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1951
1952 #: editmsg.c:126
1953 #, c-format
1954 msgid "Can't open message file: %s"
1955 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
1956
1957 #: editmsg.c:132 editmsg.c:160
1958 #, c-format
1959 msgid "Can't append to folder: %s"
1960 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
1961
1962 #: editmsg.c:192
1963 #, c-format
1964 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1965 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1966
1967 # ivb (2001/12/08)
1968 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1969 #: flags.c:336
1970 msgid "Set flag"
1971 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
1972
1973 # ivb (2001/12/08)
1974 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
1975 #: flags.c:336
1976 msgid "Clear flag"
1977 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
1978
1979 #: handler.c:925
1980 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1981 msgstr ""
1982 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
1983
1984 #: handler.c:1039
1985 #, c-format
1986 msgid "[-- Attachment #%d"
1987 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
1988
1989 #: handler.c:1050
1990 #, c-format
1991 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1992 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
1993
1994 #: handler.c:1114
1995 #, c-format
1996 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1997 msgstr ""
1998 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
1999 "[-- «%s» --]\n"
2000
2001 # ivb (2001/12/08)
2002 # ivb  ABREUJAT!
2003 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
2004 #: handler.c:1115
2005 #, c-format
2006 msgid "Invoking autoview command: %s"
2007 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
2008
2009 #: handler.c:1143
2010 #, c-format
2011 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
2012 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
2013
2014 #: handler.c:1158 handler.c:1175
2015 #, c-format
2016 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
2017 msgstr ""
2018 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
2019 "[-- «%s» --]\n"
2020
2021 #: handler.c:1210
2022 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
2023 msgstr ""
2024 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
2025 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
2026
2027 #: handler.c:1227
2028 #, c-format
2029 msgid "[-- This %s/%s attachment "
2030 msgstr ""
2031 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
2032 "[-- "
2033
2034 #: handler.c:1233
2035 #, c-format
2036 msgid "(size %s bytes) "
2037 msgstr "(amb mida %s octets) "
2038
2039 #: handler.c:1235
2040 msgid "has been deleted --]\n"
2041 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
2042
2043 #: handler.c:1239
2044 #, c-format
2045 msgid "[-- on %s --]\n"
2046 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
2047
2048 #: handler.c:1243
2049 #, c-format
2050 msgid "[-- name: %s --]\n"
2051 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
2052
2053 #: handler.c:1254 handler.c:1268
2054 #, c-format
2055 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2056 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
2057
2058 #: handler.c:1256
2059 msgid ""
2060 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2061 "[-- expired. --]\n"
2062 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
2063
2064 #: handler.c:1273
2065 #, c-format
2066 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2067 msgstr ""
2068 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
2069 "[-- no es suporta. --]\n"
2070
2071 #: handler.c:1395
2072 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2073 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
2074
2075 #: handler.c:1406
2076 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2077 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
2078
2079 #: handler.c:1440
2080 msgid "Unable to open temporary file!"
2081 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2082
2083 #: handler.c:1498
2084 #, c-format
2085 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2086 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
2087
2088 #: handler.c:1503
2089 #, c-format
2090 msgid "(use '%s' to view this part)"
2091 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
2092
2093 #: handler.c:1505
2094 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2095 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
2096
2097 #: headers.c:161
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: unable to attach file"
2100 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
2101
2102 #: help.c:254
2103 msgid "ERROR: please report this bug"
2104 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
2105
2106 # ivb (2001/12/07)
2107 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
2108 #: help.c:294
2109 msgid "<UNKNOWN>"
2110 msgstr "<DESCONEGUT>"
2111
2112 #: help.c:304
2113 msgid ""
2114 "\n"
2115 "Generic bindings:\n"
2116 "\n"
2117 msgstr ""
2118 "\n"
2119 "Vincles genèrics:\n"
2120 "\n"
2121
2122 #: help.c:308
2123 msgid ""
2124 "\n"
2125 "Unbound functions:\n"
2126 "\n"
2127 msgstr ""
2128 "\n"
2129 "Funcions no vinculades:\n"
2130 "\n"
2131
2132 # ivb (2001/12/08)
2133 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
2134 #: help.c:316
2135 #, c-format
2136 msgid "Help for %s"
2137 msgstr "Ajuda de «%s»"
2138
2139 #: hook.c:100
2140 msgid "bad formatted command string"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: hook.c:250
2144 #, c-format
2145 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2146 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
2147
2148 #: hook.c:260
2149 #, c-format
2150 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2151 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
2152
2153 #: hook.c:265
2154 #, c-format
2155 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2156 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
2157
2158 #: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
2159 msgid "No authenticators available"
2160 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
2161
2162 #: imap/auth_anon.c:37
2163 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2164 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
2165
2166 #: imap/auth_anon.c:65
2167 msgid "Anonymous authentication failed."
2168 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
2169
2170 #: imap/auth_cram.c:42
2171 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2172 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
2173
2174 #: imap/auth_cram.c:121
2175 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2176 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
2177
2178 #: imap/auth_gss.c:98
2179 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2180 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
2181
2182 #: imap/auth_gss.c:252
2183 msgid "GSSAPI authentication failed."
2184 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
2185
2186 #: imap/auth_login.c:31
2187 msgid "LOGIN disabled on this server."
2188 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
2189
2190 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:100 pop/pop_auth.c:228
2191 msgid "Logging in..."
2192 msgstr "S'està entrant..."
2193
2194 #: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:123 nntp/nntp.c:195 pop/pop_auth.c:270
2195 msgid "Login failed."
2196 msgstr "L'entrada ha fallat."
2197
2198 #: imap/auth_sasl.c:90
2199 #, c-format
2200 msgid "Authenticating (%s)..."
2201 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
2202
2203 #: imap/auth_sasl.c:170 pop/pop_auth.c:152
2204 msgid "SASL authentication failed."
2205 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2206
2207 #: imap/browse.c:70 imap/imap.c:544
2208 #, c-format
2209 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2210 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
2211
2212 #: imap/browse.c:87
2213 msgid "Getting namespaces..."
2214 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
2215
2216 #: imap/browse.c:97
2217 msgid "Getting folder list..."
2218 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
2219
2220 #: imap/browse.c:213
2221 msgid "No such folder"
2222 msgstr "La carpeta no existeix."
2223
2224 #: imap/browse.c:272
2225 msgid "Create mailbox: "
2226 msgstr "Crea la bústia: "
2227
2228 #: imap/browse.c:276 imap/browse.c:319
2229 msgid "Mailbox must have a name."
2230 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
2231
2232 #: imap/browse.c:284
2233 msgid "Mailbox created."
2234 msgstr "S'ha creat la bústia."
2235
2236 #: imap/browse.c:313
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "Rename mailbox %s to: "
2239 msgstr "Crea la bústia: "
2240
2241 #: imap/browse.c:325
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "Rename failed: %s"
2244 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2245
2246 #: imap/browse.c:330
2247 #, fuzzy
2248 msgid "Mailbox renamed."
2249 msgstr "S'ha creat la bústia."
2250
2251 #: imap/command.c:290
2252 msgid "Mailbox closed"
2253 msgstr "S'ha tancat la bústia."
2254
2255 #: imap/command.c:331
2256 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2257 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
2258
2259 #: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1096
2260 #, c-format
2261 msgid "Closing connection to %s..."
2262 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
2263
2264 #: imap/imap.c:323
2265 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2266 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2267
2268 #: imap/imap.c:396
2269 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:271
2273 msgid "Secure connection with TLS?"
2274 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
2275
2276 #: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:291
2277 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2278 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
2279
2280 #: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:309
2281 msgid "Encrypted connection unavailable"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: imap/imap.c:575 nntp/nntp.c:877
2285 #, c-format
2286 msgid "Selecting %s..."
2287 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2288
2289 #: imap/imap.c:698
2290 msgid "Error opening mailbox"
2291 msgstr "Error en obrir la bústia."
2292
2293 #: imap/imap.c:747 imap/message.c:708 muttlib.c:1224
2294 #, c-format
2295 msgid "Create %s?"
2296 msgstr "Voleu crear «%s»?"
2297
2298 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:447
2299 #, c-format
2300 msgid "Marking %d messages deleted..."
2301 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
2302
2303 #: imap/imap.c:995
2304 msgid "Expunge failed"
2305 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
2306
2307 #: imap/imap.c:1007
2308 #, c-format
2309 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2310 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2311
2312 #: imap/imap.c:1036
2313 msgid "Expunging messages from server..."
2314 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
2315
2316 #: imap/imap.c:1041
2317 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2318 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
2319
2320 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2321 msgid "CLOSE failed"
2322 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
2323
2324 #: imap/imap.c:1304
2325 #, c-format
2326 msgid "Header search without header name: %s"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: imap/imap.c:1448
2330 msgid "Bad mailbox name"
2331 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
2332
2333 #: imap/imap.c:1471
2334 #, c-format
2335 msgid "Subscribing to %s..."
2336 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2337
2338 #: imap/imap.c:1473
2339 #, c-format
2340 msgid "Unsubscribing to %s..."
2341 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2342
2343 # ivb (2001/12/08)
2344 # ivb  ABREUJAT!
2345 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
2346 #: imap/imap.c:1652
2347 #, fuzzy
2348 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2349 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
2350
2351 #: imap/message.c:96
2352 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2353 msgstr ""
2354 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2355
2356 #: imap/message.c:106
2357 #, c-format
2358 msgid "Could not create temporary file %s"
2359 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
2360
2361 #: imap/message.c:131
2362 #, c-format
2363 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2364 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
2365
2366 #: imap/message.c:198 pop/pop.c:203
2367 #, c-format
2368 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2369 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
2370
2371 #: imap/message.c:354 imap/message.c:402 nntp/nntp.c:972 pop/pop.c:370
2372 msgid "Fetching message..."
2373 msgstr "S'està recollint el missatge..."
2374
2375 #: imap/message.c:392 pop/pop.c:364
2376 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2377 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2378
2379 #: imap/message.c:530
2380 #, fuzzy
2381 msgid "Uploading message..."
2382 msgstr "S'està penjant el missatge..."
2383
2384 #: imap/message.c:676
2385 #, c-format
2386 msgid "Copying %d messages to %s..."
2387 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
2388
2389 #: imap/message.c:679
2390 #, c-format
2391 msgid "Copying message %d to %s..."
2392 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
2393
2394 #: imap/util.c:179
2395 msgid "Continue?"
2396 msgstr "Voleu continuar?"
2397
2398 #: init.c:228 init.c:1575 init.c:1713 init.c:1738
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2401 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
2402
2403 #: init.c:404
2404 #, c-format
2405 msgid "%s: Unknown type."
2406 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2407
2408 #: init.c:689
2409 #, c-format
2410 msgid "Bad regexp: %s"
2411 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
2412
2413 #: init.c:867
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "ifdef: too few arguments"
2416 msgstr "%s: Manquen arguments."
2417
2418 #: init.c:869
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "ifndef: too few arguments"
2421 msgstr "mono: Manquen arguments."
2422
2423 #: init.c:982
2424 msgid "spam: no matching pattern"
2425 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2426
2427 #: init.c:984
2428 msgid "nospam: no matching pattern"
2429 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
2430
2431 #: init.c:1235
2432 #, fuzzy
2433 msgid "attachments: no disposition"
2434 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2435
2436 #: init.c:1272
2437 #, fuzzy
2438 msgid "attachments: invalid disposition"
2439 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2440
2441 #: init.c:1285
2442 #, fuzzy
2443 msgid "unattachments: no disposition"
2444 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2445
2446 #: init.c:1308
2447 msgid "unattachments: invalid disposition"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: init.c:1416
2451 msgid "alias: no address"
2452 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
2453
2454 #: init.c:1457
2455 #, c-format
2456 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2457 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
2458
2459 #: init.c:1528
2460 msgid "invalid header field"
2461 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
2462
2463 #: init.c:1684
2464 #, c-format
2465 msgid ""
2466 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2467 "Please report this error: \"%s\"\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: init.c:1751 init.c:1765
2471 #, c-format
2472 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: init.c:1820 init.c:1895 pager.c:65
2476 #, c-format
2477 msgid "Not available in this menu."
2478 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
2479
2480 #: init.c:1877
2481 #, c-format
2482 msgid "%s: unknown variable"
2483 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
2484
2485 #: init.c:1884
2486 #, c-format
2487 msgid "prefix is illegal with reset"
2488 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
2489
2490 #: init.c:1889
2491 #, c-format
2492 msgid "value is illegal with reset"
2493 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
2494
2495 #: init.c:1908 init.c:1969 init.c:1993
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "$%s is read-only"
2498 msgstr "La bústia és de només lectura."
2499
2500 #: init.c:2026
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2503 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
2504
2505 #: init.c:2042
2506 #, c-format
2507 msgid "%s: unknown type"
2508 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
2509
2510 #: init.c:2101
2511 #, c-format
2512 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2513 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
2514
2515 #: init.c:2123
2516 #, c-format
2517 msgid "source: errors in %s"
2518 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
2519
2520 # ivb (2001/12/08)
2521 # ivb  ABREUJAT!
2522 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
2523 #: init.c:2124
2524 #, c-format
2525 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2526 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
2527
2528 #: init.c:2141
2529 #, c-format
2530 msgid "source: error at %s"
2531 msgstr "source: Error en «%s»."
2532
2533 #: init.c:2195
2534 #, c-format
2535 msgid "%s: unknown command"
2536 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
2537
2538 #: init.c:2561
2539 #, c-format
2540 msgid "Error in command line: %s\n"
2541 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
2542
2543 #: init.c:2621
2544 msgid "unable to determine home directory"
2545 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
2546
2547 #: init.c:2628
2548 msgid "unable to determine username"
2549 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
2550
2551 #: init.c:2847
2552 #, c-format
2553 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: init.c:2858
2557 #, c-format
2558 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: keymap.c:434
2562 msgid "Macro loop detected."
2563 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
2564
2565 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2566 msgid "Key is not bound."
2567 msgstr "La tecla no està vinculada."
2568
2569 #: keymap.c:653
2570 #, c-format
2571 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2572 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
2573
2574 #: keymap.c:664
2575 msgid "push: too many arguments"
2576 msgstr "push: Sobren arguments."
2577
2578 #: keymap.c:692
2579 #, c-format
2580 msgid "%s: no such menu"
2581 msgstr "%s: El menú no existeix."
2582
2583 #: keymap.c:706
2584 msgid "null key sequence"
2585 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
2586
2587 #: keymap.c:791
2588 msgid "bind: too many arguments"
2589 msgstr "bind: Sobren arguments."
2590
2591 #: keymap.c:808
2592 #, c-format
2593 msgid "%s: no such function in map"
2594 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
2595
2596 #: keymap.c:836
2597 msgid "macro: empty key sequence"
2598 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
2599
2600 #: keymap.c:844
2601 msgid "macro: too many arguments"
2602 msgstr "macro: Sobren arguments."
2603
2604 #: keymap.c:876
2605 msgid "exec: no arguments"
2606 msgstr "exec: Manquen arguments."
2607
2608 #: keymap.c:894
2609 #, c-format
2610 msgid "%s: no such function"
2611 msgstr "%s: La funció no existeix."
2612
2613 #: keymap.c:915
2614 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2615 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
2616
2617 #: keymap.c:919
2618 #, c-format
2619 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2620 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2621
2622 # ivb (2001/11/24)
2623 # ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
2624 # ivb  restriccions de longitud.
2625 #: keymap_alldefs.h:5
2626 msgid "null operation"
2627 msgstr "l'operació nuŀla"
2628
2629 #: keymap_alldefs.h:6
2630 msgid "end of conditional execution (noop)"
2631 msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
2632
2633 #: keymap_alldefs.h:7
2634 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2635 msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
2636
2637 #: keymap_alldefs.h:8
2638 msgid "view attachment as text"
2639 msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
2640
2641 #: keymap_alldefs.h:9
2642 msgid "Toggle display of subparts"
2643 msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
2644
2645 #: keymap_alldefs.h:10
2646 msgid "move to the bottom of the page"
2647 msgstr "va al final de la pàgina"
2648
2649 #: keymap_alldefs.h:11
2650 msgid "remail a message to another user"
2651 msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
2652
2653 #: keymap_alldefs.h:12
2654 msgid "select a new file in this directory"
2655 msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
2656
2657 #: keymap_alldefs.h:13
2658 msgid "view file"
2659 msgstr "mostra un fitxer"
2660
2661 #: keymap_alldefs.h:14
2662 msgid "display the currently selected file's name"
2663 msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
2664
2665 #: keymap_alldefs.h:15
2666 #, fuzzy
2667 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2668 msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
2669
2670 #: keymap_alldefs.h:16
2671 #, fuzzy
2672 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2673 msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
2674
2675 #: keymap_alldefs.h:17
2676 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2677 msgstr ""
2678 "canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
2679 "IMAP)"
2680
2681 #: keymap_alldefs.h:18
2682 msgid "list mailboxes with new mail"
2683 msgstr "llista les bústies amb correu nou"
2684
2685 #: keymap_alldefs.h:19
2686 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: keymap_alldefs.h:20
2690 msgid "change directories"
2691 msgstr "canvia de directori"
2692
2693 #: keymap_alldefs.h:21
2694 msgid "check mailboxes for new mail"
2695 msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
2696
2697 #: keymap_alldefs.h:22
2698 msgid "attach a file(s) to this message"
2699 msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
2700
2701 #: keymap_alldefs.h:23
2702 msgid "attach message(s) to this message"
2703 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
2704
2705 #: keymap_alldefs.h:24
2706 #, fuzzy
2707 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2708 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
2709
2710 #: keymap_alldefs.h:25
2711 msgid "edit the BCC list"
2712 msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
2713
2714 #: keymap_alldefs.h:26
2715 msgid "edit the CC list"
2716 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
2717
2718 #: keymap_alldefs.h:27
2719 msgid "edit attachment description"
2720 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
2721
2722 #: keymap_alldefs.h:28
2723 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2724 msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
2725
2726 #: keymap_alldefs.h:29
2727 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2728 msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
2729
2730 #: keymap_alldefs.h:30
2731 msgid "edit the file to be attached"
2732 msgstr "edita un fitxer adjunt"
2733
2734 #: keymap_alldefs.h:31
2735 msgid "edit the from field"
2736 msgstr "edita el camp de remitent (From)"
2737
2738 #: keymap_alldefs.h:32
2739 msgid "edit the message with headers"
2740 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
2741
2742 #: keymap_alldefs.h:33
2743 msgid "edit the message"
2744 msgstr "edita el missatge"
2745
2746 #: keymap_alldefs.h:34
2747 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2748 msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
2749
2750 #: keymap_alldefs.h:35
2751 #, fuzzy
2752 msgid "edit the newsgroups list"
2753 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:36
2756 msgid "edit the Reply-To field"
2757 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:37
2760 #, fuzzy
2761 msgid "edit the Followup-To field"
2762 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2763
2764 #: keymap_alldefs.h:38
2765 #, fuzzy
2766 msgid "edit the X-Comment-To field"
2767 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
2768
2769 #: keymap_alldefs.h:39
2770 msgid "edit the subject of this message"
2771 msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
2772
2773 #: keymap_alldefs.h:40
2774 msgid "edit the TO list"
2775 msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
2776
2777 #: keymap_alldefs.h:41
2778 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2779 msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
2780
2781 #: keymap_alldefs.h:42
2782 msgid "edit attachment content type"
2783 msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
2784
2785 #: keymap_alldefs.h:43
2786 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2787 msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
2788
2789 #: keymap_alldefs.h:44
2790 msgid "run ispell on the message"
2791 msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
2792
2793 #: keymap_alldefs.h:45
2794 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2795 msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
2796
2797 #: keymap_alldefs.h:46
2798 msgid "toggle recoding of this attachment"
2799 msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
2800
2801 #: keymap_alldefs.h:47
2802 msgid "save this message to send later"
2803 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
2804
2805 #: keymap_alldefs.h:48
2806 msgid "rename/move an attached file"
2807 msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
2808
2809 #: keymap_alldefs.h:49
2810 msgid "send the message"
2811 msgstr "envia el missatge"
2812
2813 #: keymap_alldefs.h:50
2814 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2815 msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
2816
2817 #: keymap_alldefs.h:51
2818 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2819 msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
2820
2821 #: keymap_alldefs.h:52
2822 msgid "update an attachment's encoding info"
2823 msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
2824
2825 #: keymap_alldefs.h:53
2826 msgid "write the message to a folder"
2827 msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
2828
2829 #: keymap_alldefs.h:54
2830 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2831 msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
2832
2833 #: keymap_alldefs.h:55
2834 msgid "create an alias from a message sender"
2835 msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
2836
2837 #: keymap_alldefs.h:56
2838 msgid "move entry to bottom of screen"
2839 msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
2840
2841 #: keymap_alldefs.h:57
2842 msgid "move entry to middle of screen"
2843 msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
2844
2845 #: keymap_alldefs.h:58
2846 msgid "move entry to top of screen"
2847 msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
2848
2849 #: keymap_alldefs.h:59
2850 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2851 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
2852
2853 #: keymap_alldefs.h:60
2854 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2855 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
2856
2857 #: keymap_alldefs.h:61
2858 msgid "delete the current entry"
2859 msgstr "esborra l'entrada actual"
2860
2861 #: keymap_alldefs.h:62
2862 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2863 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
2864
2865 #: keymap_alldefs.h:63
2866 msgid "delete all messages in subthread"
2867 msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
2868
2869 #: keymap_alldefs.h:64
2870 msgid "delete all messages in thread"
2871 msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
2872
2873 #: keymap_alldefs.h:65
2874 msgid "display full address of sender"
2875 msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
2876
2877 #: keymap_alldefs.h:66
2878 msgid "display message and toggle header weeding"
2879 msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
2880
2881 #: keymap_alldefs.h:67
2882 msgid "display a message"
2883 msgstr "mostra un missatge"
2884
2885 #: keymap_alldefs.h:68
2886 msgid "edit the raw message"
2887 msgstr "edita un missatge en brut"
2888
2889 #: keymap_alldefs.h:69
2890 msgid "delete the char in front of the cursor"
2891 msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
2892
2893 #: keymap_alldefs.h:70
2894 msgid "move the cursor one character to the left"
2895 msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
2896
2897 #: keymap_alldefs.h:71
2898 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2899 msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
2900
2901 #: keymap_alldefs.h:72
2902 msgid "jump to the beginning of the line"
2903 msgstr "salta al començament de la línia"
2904
2905 # ivb (2001/12/07)
2906 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
2907 #: keymap_alldefs.h:73
2908 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2909 msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
2910
2911 #: keymap_alldefs.h:74
2912 msgid "complete filename or alias"
2913 msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
2914
2915 #: keymap_alldefs.h:75
2916 msgid "complete address with query"
2917 msgstr "completa una adreça fent una consulta"
2918
2919 #: keymap_alldefs.h:76
2920 msgid "delete the char under the cursor"
2921 msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
2922
2923 #: keymap_alldefs.h:77
2924 msgid "jump to the end of the line"
2925 msgstr "salta al final de la línia"
2926
2927 #: keymap_alldefs.h:78
2928 msgid "move the cursor one character to the right"
2929 msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
2930
2931 #: keymap_alldefs.h:79
2932 msgid "move the cursor to the end of the word"
2933 msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
2934
2935 #: keymap_alldefs.h:80
2936 msgid "scroll down through the history list"
2937 msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
2938
2939 #: keymap_alldefs.h:81
2940 msgid "scroll up through the history list"
2941 msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
2942
2943 #: keymap_alldefs.h:82
2944 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2945 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
2946
2947 #: keymap_alldefs.h:83
2948 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2949 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
2950
2951 #: keymap_alldefs.h:84
2952 msgid "delete all chars on the line"
2953 msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
2954
2955 #: keymap_alldefs.h:85
2956 msgid "delete the word in front of the cursor"
2957 msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
2958
2959 #: keymap_alldefs.h:86
2960 msgid "quote the next typed key"
2961 msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
2962
2963 #: keymap_alldefs.h:87
2964 msgid "transpose character under cursor with previous"
2965 msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
2966
2967 #: keymap_alldefs.h:88
2968 msgid "capitalize the word"
2969 msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
2970
2971 #: keymap_alldefs.h:89
2972 msgid "convert the word to lower case"
2973 msgstr "converteix la paraula a minúscules"
2974
2975 #: keymap_alldefs.h:90
2976 msgid "convert the word to upper case"
2977 msgstr "converteix la paraula a majúscules"
2978
2979 #: keymap_alldefs.h:91
2980 msgid "enter a muttrc command"
2981 msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
2982
2983 #: keymap_alldefs.h:92
2984 msgid "enter a file mask"
2985 msgstr "estableix una màscara de fitxers"
2986
2987 #: keymap_alldefs.h:93
2988 msgid "exit this menu"
2989 msgstr "abandona aquest menú"
2990
2991 #: keymap_alldefs.h:94
2992 msgid "filter attachment through a shell command"
2993 msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
2994
2995 #: keymap_alldefs.h:95
2996 msgid "move to the first entry"
2997 msgstr "va a la primera entrada"
2998
2999 #: keymap_alldefs.h:96
3000 msgid "toggle a message's 'important' flag"
3001 msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
3002
3003 # ivb (2001/12/07)
3004 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
3005 #: keymap_alldefs.h:97
3006 #, fuzzy
3007 msgid "followup to newsgroup"
3008 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
3009
3010 #: keymap_alldefs.h:98
3011 msgid "forward to newsgroup"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: keymap_alldefs.h:99
3015 msgid "forward a message with comments"
3016 msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
3017
3018 #: keymap_alldefs.h:100
3019 msgid "select the current entry"
3020 msgstr "selecciona l'entrada actual"
3021
3022 #: keymap_alldefs.h:101
3023 #, fuzzy
3024 msgid "get all children of the current message"
3025 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3026
3027 #: keymap_alldefs.h:102
3028 #, fuzzy
3029 msgid "get message with Message-Id"
3030 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:103
3033 #, fuzzy
3034 msgid "get parent of the current message"
3035 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3036
3037 #: keymap_alldefs.h:104
3038 msgid "reply to all recipients"
3039 msgstr "respon a tots els destinataris"
3040
3041 #: keymap_alldefs.h:105
3042 msgid "scroll down 1/2 page"
3043 msgstr "avança mitja pàgina"
3044
3045 #: keymap_alldefs.h:106
3046 msgid "scroll up 1/2 page"
3047 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:107
3050 msgid "this screen"
3051 msgstr "mostra aquesta pantalla"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:108
3054 msgid "jump to an index number"
3055 msgstr "salta a un número d'índex"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:109
3058 msgid "move to the last entry"
3059 msgstr "va a l'última entrada"
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:110
3062 msgid "reply to specified mailing list"
3063 msgstr "respon a la llista de correu indicada"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:111
3066 #, fuzzy
3067 msgid "load active file from NNTP server"
3068 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
3069
3070 #: keymap_alldefs.h:112
3071 msgid "execute a macro"
3072 msgstr "executa una macro"
3073
3074 #: keymap_alldefs.h:113
3075 msgid "compose a new mail message"
3076 msgstr "redacta un nou missatge de correu"
3077
3078 #: keymap_alldefs.h:114
3079 msgid "break the thread in two"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: keymap_alldefs.h:115
3083 msgid "open a different folder"
3084 msgstr "obri una carpeta diferent"
3085
3086 #: keymap_alldefs.h:116
3087 msgid "open a different folder in read only mode"
3088 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
3089
3090 #: keymap_alldefs.h:117
3091 #, fuzzy
3092 msgid "open a different newsgroup"
3093 msgstr "obri una carpeta diferent"
3094
3095 #: keymap_alldefs.h:118
3096 #, fuzzy
3097 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3098 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
3099
3100 #: keymap_alldefs.h:119
3101 msgid "clear a status flag from a message"
3102 msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
3103
3104 #: keymap_alldefs.h:120
3105 msgid "delete messages matching a pattern"
3106 msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
3107
3108 #: keymap_alldefs.h:121
3109 msgid "rebuild header caching databases"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: keymap_alldefs.h:122
3113 #, fuzzy
3114 msgid "reconstruct thread containing current message"
3115 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
3116
3117 #: keymap_alldefs.h:123
3118 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3119 msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
3120
3121 #: keymap_alldefs.h:124
3122 msgid "retrieve mail from POP server"
3123 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
3124
3125 #: keymap_alldefs.h:125
3126 msgid "move to the first message"
3127 msgstr "va al primer missatge"
3128
3129 #: keymap_alldefs.h:126
3130 msgid "move to the last message"
3131 msgstr "va a l'últim missatge"
3132
3133 #: keymap_alldefs.h:127
3134 msgid "show only messages matching a pattern"
3135 msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
3136
3137 #: keymap_alldefs.h:128
3138 #, fuzzy
3139 msgid "link tagged message to the current one"
3140 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
3141
3142 #: keymap_alldefs.h:129
3143 msgid "jump to the next new message"
3144 msgstr "salta al següent missatge nou"
3145
3146 #: keymap_alldefs.h:130
3147 msgid "jump to the next new or unread message"
3148 msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
3149
3150 #: keymap_alldefs.h:131
3151 msgid "jump to the next subthread"
3152 msgstr "salta al subfil següent"
3153
3154 #: keymap_alldefs.h:132
3155 msgid "jump to the next thread"
3156 msgstr "salta al fil següent"
3157
3158 #: keymap_alldefs.h:133
3159 msgid "move to the next undeleted message"
3160 msgstr "va al següent missatge no esborrat"
3161
3162 #: keymap_alldefs.h:134
3163 msgid "jump to the next unread message"
3164 msgstr "salta al següent missatge no llegit"
3165
3166 #: keymap_alldefs.h:135
3167 msgid "jump to parent message in thread"
3168 msgstr "salta al missatge pare del fil"
3169
3170 #: keymap_alldefs.h:136
3171 msgid "jump to previous thread"
3172 msgstr "salta al fil anterior"
3173
3174 #: keymap_alldefs.h:137
3175 msgid "jump to previous subthread"
3176 msgstr "salta al subfil anterior"
3177
3178 #: keymap_alldefs.h:138
3179 msgid "move to the previous undeleted message"
3180 msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
3181
3182 #: keymap_alldefs.h:139
3183 msgid "jump to the previous new message"
3184 msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
3185
3186 #: keymap_alldefs.h:140
3187 msgid "jump to the previous new or unread message"
3188 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
3189
3190 #: keymap_alldefs.h:141
3191 msgid "jump to the previous unread message"
3192 msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
3193
3194 #: keymap_alldefs.h:142
3195 msgid "mark the current thread as read"
3196 msgstr "marca el fil actual com a llegit"
3197
3198 #: keymap_alldefs.h:143
3199 msgid "mark the current subthread as read"
3200 msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
3201
3202 #: keymap_alldefs.h:144
3203 msgid "set a status flag on a message"
3204 msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
3205
3206 #: keymap_alldefs.h:145
3207 msgid "save changes to mailbox"
3208 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
3209
3210 #: keymap_alldefs.h:146
3211 msgid "tag messages matching a pattern"
3212 msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
3213
3214 #: keymap_alldefs.h:147
3215 msgid "undelete messages matching a pattern"
3216 msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
3217
3218 #: keymap_alldefs.h:148
3219 msgid "untag messages matching a pattern"
3220 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:149
3223 msgid "move to the middle of the page"
3224 msgstr "va al centre de la pàgina"
3225
3226 #: keymap_alldefs.h:150
3227 msgid "move to the next entry"
3228 msgstr "va a l'entrada següent"
3229
3230 #: keymap_alldefs.h:151
3231 msgid "scroll down one line"
3232 msgstr "avança una línia"
3233
3234 #: keymap_alldefs.h:152
3235 msgid "move to the next page"
3236 msgstr "va a la pàgina següent"
3237
3238 #: keymap_alldefs.h:153
3239 msgid "jump to the bottom of the message"
3240 msgstr "salta al final del missatge"
3241
3242 #: keymap_alldefs.h:154
3243 msgid "toggle display of quoted text"
3244 msgstr "oculta o mostra el text citat"
3245
3246 #: keymap_alldefs.h:155
3247 msgid "skip beyond quoted text"
3248 msgstr "avança fins al final del text citat"
3249
3250 #: keymap_alldefs.h:156
3251 msgid "jump to the top of the message"
3252 msgstr "salta a l'inici del missatge"
3253
3254 #: keymap_alldefs.h:157
3255 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3256 msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
3257
3258 # ivb (2001/12/02)
3259 # ivb  El programa posa l'interrogant.
3260 #: keymap_alldefs.h:158
3261 #, fuzzy
3262 msgid "post message to newsgroup"
3263 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
3264
3265 #: keymap_alldefs.h:159
3266 msgid "move to the previous entry"
3267 msgstr "va a l'entrada anterior"
3268
3269 #: keymap_alldefs.h:160
3270 msgid "scroll up one line"
3271 msgstr "endarrereix una línia"
3272
3273 #: keymap_alldefs.h:161
3274 msgid "move to the previous page"
3275 msgstr "va a la pàgina anterior"
3276
3277 #: keymap_alldefs.h:162
3278 msgid "print the current entry"
3279 msgstr "imprimeix l'entrada actual"
3280
3281 #: keymap_alldefs.h:163
3282 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: keymap_alldefs.h:164
3286 msgid "query external program for addresses"
3287 msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
3288
3289 #: keymap_alldefs.h:165
3290 msgid "append new query results to current results"
3291 msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
3292
3293 #: keymap_alldefs.h:166
3294 msgid "save changes to mailbox and quit"
3295 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
3296
3297 #: keymap_alldefs.h:167
3298 msgid "recall a postponed message"
3299 msgstr "recupera un missatge posposat"
3300
3301 #: keymap_alldefs.h:168
3302 msgid "clear and redraw the screen"
3303 msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
3304
3305 # ivb (2001/11/26)
3306 # ivb  Es refereix a una funció -> femení.
3307 #: keymap_alldefs.h:169
3308 msgid "{internal}"
3309 msgstr "{interna}"
3310
3311 #: keymap_alldefs.h:170
3312 #, fuzzy
3313 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3314 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
3315
3316 #: keymap_alldefs.h:171
3317 msgid "reply to a message"
3318 msgstr "respon a un missatge"
3319
3320 #: keymap_alldefs.h:172
3321 msgid "use the current message as a template for a new one"
3322 msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
3323
3324 #: keymap_alldefs.h:173
3325 msgid "save message/attachment to a file"
3326 msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
3327
3328 #: keymap_alldefs.h:174
3329 msgid "search for a regular expression"
3330 msgstr "cerca una expressió regular"
3331
3332 #: keymap_alldefs.h:175
3333 msgid "search backwards for a regular expression"
3334 msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
3335
3336 #: keymap_alldefs.h:176
3337 msgid "search for next match"
3338 msgstr "cerca la concordança següent"
3339
3340 #: keymap_alldefs.h:177
3341 msgid "search for next match in opposite direction"
3342 msgstr "cerca la concordança anterior"
3343
3344 #: keymap_alldefs.h:178
3345 msgid "toggle search pattern coloring"
3346 msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
3347
3348 #: keymap_alldefs.h:179
3349 msgid "invoke a command in a subshell"
3350 msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
3351
3352 #: keymap_alldefs.h:180
3353 msgid "sort messages"
3354 msgstr "ordena els missatges"
3355
3356 #: keymap_alldefs.h:181
3357 msgid "sort messages in reverse order"
3358 msgstr "ordena inversament els missatges"
3359
3360 #: keymap_alldefs.h:182
3361 #, fuzzy
3362 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3363 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3364
3365 #: keymap_alldefs.h:183
3366 msgid "tag the current entry"
3367 msgstr "marca l'entrada actual"
3368
3369 #: keymap_alldefs.h:184
3370 msgid "apply next function to tagged messages"
3371 msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
3372
3373 #: keymap_alldefs.h:185
3374 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3375 msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
3376
3377 #: keymap_alldefs.h:186
3378 msgid "tag the current subthread"
3379 msgstr "marca el subfil actual"
3380
3381 #: keymap_alldefs.h:187
3382 msgid "tag the current thread"
3383 msgstr "marca el fil actual"
3384
3385 #: keymap_alldefs.h:188
3386 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3387 msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
3388
3389 #: keymap_alldefs.h:189
3390 #, fuzzy
3391 msgid "toggle view of read messages"
3392 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
3393
3394 #: keymap_alldefs.h:190
3395 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3396 msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
3397
3398 # ivb (2001/12/07)
3399 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
3400 #: keymap_alldefs.h:191
3401 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3402 msgstr ""
3403 "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
3404 "fitxers"
3405
3406 #: keymap_alldefs.h:192
3407 msgid "move to the top of the page"
3408 msgstr "va a l'inici de la pàgina"
3409
3410 #: keymap_alldefs.h:193
3411 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: keymap_alldefs.h:194
3415 msgid "undelete the current entry"
3416 msgstr "restaura l'entrada actual"
3417
3418 #: keymap_alldefs.h:195
3419 msgid "undelete all messages in thread"
3420 msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
3421
3422 #: keymap_alldefs.h:196
3423 msgid "undelete all messages in subthread"
3424 msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
3425
3426 #: keymap_alldefs.h:197
3427 #, fuzzy
3428 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3429 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
3430
3431 #: keymap_alldefs.h:198
3432 msgid "show the Mutt version number and date"
3433 msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
3434
3435 #: keymap_alldefs.h:199
3436 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3437 msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
3438
3439 #: keymap_alldefs.h:200
3440 msgid "show MIME attachments"
3441 msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
3442
3443 #: keymap_alldefs.h:201
3444 msgid "display the keycode for a key press"
3445 msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
3446
3447 #: keymap_alldefs.h:202
3448 msgid "show currently active limit pattern"
3449 msgstr "mostra el patró limitant actiu"
3450
3451 #: keymap_alldefs.h:203
3452 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3453 msgstr "plega o desplega el fil actual"
3454
3455 #: keymap_alldefs.h:204
3456 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3457 msgstr "plega o desplega tots els fils"
3458
3459 #: keymap_alldefs.h:205
3460 #, fuzzy
3461 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3462 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
3463
3464 #: keymap_alldefs.h:206
3465 #, fuzzy
3466 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3467 msgstr "avança mitja pàgina"
3468
3469 #: keymap_alldefs.h:207
3470 msgid "go down to next mailbox"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: keymap_alldefs.h:208
3474 #, fuzzy
3475 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3476 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3477
3478 #: keymap_alldefs.h:209
3479 #, fuzzy
3480 msgid "go to previous mailbox"
3481 msgstr "Error en obrir la bústia."
3482
3483 #: keymap_alldefs.h:210
3484 #, fuzzy
3485 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3486 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3487
3488 #: keymap_alldefs.h:211
3489 #, fuzzy
3490 msgid "open hilighted mailbox"
3491 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
3492
3493 #: keymap_alldefs.h:212
3494 msgid "attach a PGP public key"
3495 msgstr "adjunta una clau pública PGP"
3496
3497 #: keymap_alldefs.h:213
3498 msgid "show PGP options"
3499 msgstr "mostra les opcions de PGP"
3500
3501 #: keymap_alldefs.h:214
3502 msgid "mail a PGP public key"
3503 msgstr "envia una clau pública PGP"
3504
3505 #: keymap_alldefs.h:215
3506 msgid "verify a PGP public key"
3507 msgstr "verifica una clau pública PGP"
3508
3509 #: keymap_alldefs.h:216
3510 msgid "view the key's user id"
3511 msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
3512
3513 # ivb (2001/12/02)
3514 # ivb  Es refereix al format del missatge.
3515 #: keymap_alldefs.h:217
3516 msgid "check for classic pgp"
3517 msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
3518
3519 #: keymap_alldefs.h:218
3520 msgid "Accept the chain constructed"
3521 msgstr "accepta la cadena construïda"
3522
3523 #: keymap_alldefs.h:219
3524 msgid "Append a remailer to the chain"
3525 msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
3526
3527 #: keymap_alldefs.h:220
3528 msgid "Insert a remailer into the chain"
3529 msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
3530
3531 #: keymap_alldefs.h:221
3532 msgid "Delete a remailer from the chain"
3533 msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
3534
3535 #: keymap_alldefs.h:222
3536 msgid "Select the previous element of the chain"
3537 msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
3538
3539 #: keymap_alldefs.h:223
3540 msgid "Select the next element of the chain"
3541 msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
3542
3543 #: keymap_alldefs.h:224
3544 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3545 msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
3546
3547 #: keymap_alldefs.h:225
3548 msgid "make decrypted copy and delete"
3549 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
3550
3551 #: keymap_alldefs.h:226
3552 msgid "make decrypted copy"
3553 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
3554
3555 #: keymap_alldefs.h:227
3556 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3557 msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
3558
3559 #: keymap_alldefs.h:228
3560 msgid "extract supported public keys"
3561 msgstr "extreu les claus públiques suportades"
3562
3563 #: keymap_alldefs.h:229
3564 msgid "show S/MIME options"
3565 msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
3566
3567 #: main.c:85
3568 #, fuzzy
3569 msgid ""
3570 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3571 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3572 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3573 msgstr ""
3574 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
3575 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
3576 "flea(1).\n"
3577
3578 #: main.c:90
3579 #, fuzzy
3580 msgid ""
3581 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3582 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3583 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3584 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3585 msgstr ""
3586 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
3587 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
3588 "detalls.\n"
3589 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
3590 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
3591
3592 #: main.c:96
3593 msgid ""
3594 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3595 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3596 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3597 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3598 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3599 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3600 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: main.c:105
3604 msgid ""
3605 "Copyright (C) 2005:\n"
3606 "  Parts were written/modified by:\n"
3607 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3608 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3609 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3610 "\n"
3611 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3612 "fixes, and suggestions."
3613 msgstr ""
3614
3615 #: main.c:115
3616 msgid ""
3617 "\n"
3618 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3619 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3620 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3621 "    (at your option) any later version.\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: main.c:122
3625 msgid ""
3626 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3627 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3628 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3629 "    GNU General Public License for more details.\n"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: main.c:128
3633 msgid ""
3634 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3635 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3636 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3637 "1301, USA.\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: main.c:145
3641 msgid ""
3642 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3643 "<file> ]\n"
3644 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3645 "[...]\n"
3646 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3647 "[...]\n"
3648 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: main.c:150
3652 #, fuzzy
3653 msgid ""
3654 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3655 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3656 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3657 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3658 "       muttng -v[v]\n"
3659 "\n"
3660 "options:\n"
3661 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3662 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3663 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3664 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3665 msgstr ""
3666 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
3667 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
3668 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
3669 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
3670 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
3671 "ADREÇA...\n"
3672 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
3673 "            mutt -v[v]\n"
3674 "\n"
3675 "Opcions:\n"
3676 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
3677 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
3678 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
3679 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
3680 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
3681 "inicialització.\n"
3682 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
3683 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
3684 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
3685 "el\n"
3686 "                       cos.\n"
3687 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
3688 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
3689 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
3690 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
3691 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
3692 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
3693 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
3694 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
3695 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
3696 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
3697 "«mailboxes».\n"
3698 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
3699 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
3700 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
3701 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
3702
3703 #: main.c:162
3704 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: main.c:164
3708 msgid ""
3709 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3710 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3711 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3712 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3713 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3714 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3715 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: main.c:172
3719 msgid ""
3720 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3721 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3722 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3723 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3724 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3725 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3726 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: main.c:180
3730 msgid ""
3731 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3732 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3733 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3734 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3735 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3736 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3737 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3738 "  -h\t\tthis help message"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: main.c:259
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Compile Options:"
3744 msgstr ""
3745 "\n"
3746 "Opcions de compiŀlació:"
3747
3748 #: main.c:486
3749 msgid "Built-In Defaults:"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: main.c:514
3753 msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: main.c:533
3757 msgid "Error initializing terminal."
3758 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
3759
3760 # ivb (2001/11/27)
3761 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
3762 #: main.c:826
3763 #, c-format
3764 msgid "%s does not exist. Create it?"
3765 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
3766
3767 #: main.c:830
3768 #, c-format
3769 msgid "Can't create %s: %s."
3770 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
3771
3772 #: main.c:870
3773 msgid "No recipients specified.\n"
3774 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
3775
3776 #: main.c:946
3777 #, c-format
3778 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3779 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
3780
3781 #: main.c:963
3782 msgid "No mailbox with new mail."
3783 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3784
3785 #: main.c:982
3786 msgid "No incoming mailboxes defined."
3787 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
3788
3789 #: main.c:1017
3790 msgid "Mailbox is empty."
3791 msgstr "La bústia és buida."
3792
3793 #: mbox.c:136 mbox.c:285
3794 #, c-format
3795 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3796 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
3797
3798 #: mbox.c:157 mbox.c:211
3799 msgid "Mailbox is corrupt!"
3800 msgstr "La bústia és corrupta!"
3801
3802 #: mbox.c:578 mbox.c:815
3803 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3804 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
3805
3806 # ivb (2001/11/27)
3807 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
3808 # ivb  ABREUJAT!
3809 #: mbox.c:629
3810 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3811 msgstr ""
3812 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
3813
3814 #: mbox.c:666
3815 #, c-format
3816 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3817 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
3818
3819 #: mbox.c:769
3820 msgid "Committing changes..."
3821 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
3822
3823 # ivb (2001/12/08)
3824 # ivb  ABREUJAT!
3825 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
3826 #: mbox.c:800
3827 #, c-format
3828 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3829 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
3830
3831 #: mbox.c:858
3832 msgid "Could not reopen mailbox!"
3833 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
3834
3835 #: mbox.c:913
3836 msgid "Reopening mailbox..."
3837 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
3838
3839 #: mbox.c:1127
3840 msgid "Can't write message"
3841 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
3842
3843 #: menu.c:417
3844 msgid "Jump to: "
3845 msgstr "Salta a: "
3846
3847 #: menu.c:424
3848 msgid "Invalid index number."
3849 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
3850
3851 #: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
3852 #: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
3853 msgid "No entries."
3854 msgstr "No hi ha cap entrada."
3855
3856 #: menu.c:446
3857 msgid "You cannot scroll down farther."
3858 msgstr "No podeu baixar més."
3859
3860 #: menu.c:463
3861 msgid "You cannot scroll up farther."
3862 msgstr "No podeu pujar més."
3863
3864 #: menu.c:500
3865 msgid "You are on the first page."
3866 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
3867
3868 #: menu.c:501
3869 msgid "You are on the last page."
3870 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3871
3872 #: menu.c:618
3873 msgid "You are on the last entry."
3874 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
3875
3876 #: menu.c:628
3877 msgid "You are on the first entry."
3878 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
3879
3880 #: menu.c:686 pattern.c:1314
3881 msgid "Search for: "
3882 msgstr "Cerca: "
3883
3884 #: menu.c:687 pattern.c:1315
3885 msgid "Reverse search for: "
3886 msgstr "Cerca cap enrere: "
3887
3888 #: menu.c:695 pattern.c:1346
3889 msgid "No search pattern."
3890 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
3891
3892 #: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
3893 msgid "Not found."
3894 msgstr "No s'ha trobat."
3895
3896 #: menu.c:845
3897 msgid "No tagged entries."
3898 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
3899
3900 #: menu.c:950
3901 msgid "Search is not implemented for this menu."
3902 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
3903
3904 #: menu.c:955
3905 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3906 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
3907
3908 #: menu.c:993
3909 msgid "Tagging is not supported."
3910 msgstr "No es pot marcar."
3911
3912 #: mh.c:638 mh.c:880
3913 #, c-format
3914 msgid "Reading %s... %d"
3915 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
3916
3917 #: mh.c:1152
3918 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3919 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
3920
3921 #: muttlib.c:828
3922 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3923 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
3924
3925 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
3926 #: muttlib.c:829
3927 msgid "yna"
3928 msgstr "snt"
3929
3930 #: muttlib.c:846
3931 msgid "File is a directory, save under it?"
3932 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
3933
3934 #: muttlib.c:852
3935 msgid "File under directory: "
3936 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
3937
3938 #: muttlib.c:863
3939 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3940 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
3941
3942 # ivb (2001/11/27)
3943 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
3944 #: muttlib.c:863
3945 msgid "oac"
3946 msgstr "sac"
3947
3948 #: muttlib.c:1182
3949 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3950 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
3951
3952 #: muttlib.c:1190
3953 #, fuzzy
3954 msgid "Can't save message to newsserver."
3955 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
3956
3957 #: muttlib.c:1200
3958 #, c-format
3959 msgid "Append messages to %s?"
3960 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
3961
3962 #: muttlib.c:1210
3963 #, c-format
3964 msgid "%s is not a mailbox!"
3965 msgstr "«%s» no és una bústia!"
3966
3967 #: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
3968 #, c-format
3969 msgid "Connection to %s closed"
3970 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
3971
3972 #: mutt_socket.c:247
3973 msgid "SSL is unavailable."
3974 msgstr "SSL no es troba disponible."
3975
3976 #: mutt_socket.c:276
3977 msgid "Preconnect command failed."
3978 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
3979
3980 #: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
3981 #, c-format
3982 msgid "Error talking to %s (%s)"
3983 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
3984
3985 #: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
3986 #, c-format
3987 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3988 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
3989
3990 #: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
3991 #, c-format
3992 msgid "Looking up %s..."
3993 msgstr "S'està cercant «%s»..."
3994
3995 #: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
3996 #, c-format
3997 msgid "Could not find the host \"%s\""
3998 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
3999
4000 #: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
4001 #, c-format
4002 msgid "Connecting to %s..."
4003 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
4004
4005 #: mutt_socket.c:490
4006 #, c-format
4007 msgid "Could not connect to %s (%s)."
4008 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
4009
4010 #: mutt_ssl.c:166
4011 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
4012 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
4013
4014 #: mutt_ssl.c:191
4015 #, c-format
4016 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
4017 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
4018
4019 #: mutt_ssl.c:197
4020 #, c-format
4021 msgid "%s has insecure permissions!"
4022 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
4023
4024 #: mutt_ssl.c:217
4025 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
4026 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
4027
4028 #: mutt_ssl.c:308
4029 msgid "I/O error"
4030 msgstr "Error d'E/S"
4031
4032 #: mutt_ssl.c:317
4033 #, c-format
4034 msgid "SSL failed: %s"
4035 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
4036
4037 #: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:470 mutt_ssl_gnutls.c:478
4038 #: mutt_ssl_gnutls.c:504
4039 msgid "Unable to get certificate from peer"
4040 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
4041
4042 #: mutt_ssl.c:333
4043 #, c-format
4044 msgid "SSL connection using %s (%s)"
4045 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
4046
4047 # ivb (2001/12/02)
4048 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
4049 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
4050 #: mutt_ssl.c:415
4051 msgid "Unknown"
4052 msgstr "Desconegut/da"
4053
4054 #: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:362
4055 #, c-format
4056 msgid "[unable to calculate]"
4057 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
4058
4059 #: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:384
4060 msgid "[invalid date]"
4061 msgstr "[la data no és vàlida]"
4062
4063 #: mutt_ssl.c:526
4064 msgid "Server certificate is not yet valid"
4065 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4066
4067 #: mutt_ssl.c:532
4068 msgid "Server certificate has expired"
4069 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4070
4071 #: mutt_ssl.c:591 mutt_ssl_gnutls.c:594
4072 msgid "This certificate belongs to:"
4073 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
4074
4075 #: mutt_ssl.c:602 mutt_ssl_gnutls.c:639
4076 msgid "This certificate was issued by:"
4077 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
4078
4079 # ivb (2001/12/08)
4080 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
4081 #: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:685
4082 #, c-format
4083 msgid "This certificate is valid"
4084 msgstr "Aquest certificat té validesa"
4085
4086 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:688
4087 #, c-format
4088 msgid "   from %s"
4089 msgstr "   des de %s"
4090
4091 #: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:692
4092 #, c-format
4093 msgid "     to %s"
4094 msgstr "     fins a %s"
4095
4096 #: mutt_ssl.c:623
4097 #, c-format
4098 msgid "Fingerprint: %s"
4099 msgstr "Empremta digital: %s"
4100
4101 #: mutt_ssl.c:625
4102 msgid "SSL Certificate check"
4103 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
4104
4105 #: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:737
4106 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4107 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
4108
4109 # ivb (2001/11/27)
4110 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
4111 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:738
4112 msgid "roa"
4113 msgstr "rus"
4114
4115 #: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:741
4116 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4117 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
4118
4119 # ivb (2001/11/27)
4120 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
4121 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:742
4122 msgid "ro"
4123 msgstr "ru"
4124
4125 #: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:783
4126 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4127 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
4128
4129 #: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:787
4130 msgid "Certificate saved"
4131 msgstr "S'ha desat el certificat."
4132
4133 #: mutt_ssl_gnutls.c:62
4134 #, c-format
4135 msgid "gnutls_global_init: %s"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: mutt_ssl_gnutls.c:90 mutt_ssl_gnutls.c:110
4139 msgid "Error: no TLS socket open"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: mutt_ssl_gnutls.c:97
4143 #, c-format
4144 msgid "tls_socket_read (%s)"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: mutt_ssl_gnutls.c:117
4148 #, c-format
4149 msgid "tls_socket_write (%s)"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: mutt_ssl_gnutls.c:166
4153 #, c-format
4154 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4155 msgstr ""
4156
4157 #: mutt_ssl_gnutls.c:193
4158 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4159 msgstr ""
4160
4161 #: mutt_ssl_gnutls.c:231
4162 #, c-format
4163 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: mutt_ssl_gnutls.c:235
4167 #, c-format
4168 msgid "gnutls_handshake: %s"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: mutt_ssl_gnutls.c:249
4172 #, fuzzy, c-format
4173 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4174 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
4175
4176 #: mutt_ssl_gnutls.c:483
4177 #, c-format
4178 msgid "Certificate verification error (%s)"
4179 msgstr ""
4180
4181 #: mutt_ssl_gnutls.c:491
4182 #, fuzzy
4183 msgid "Certificate is not X.509"
4184 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4185
4186 #: mutt_ssl_gnutls.c:497
4187 #, fuzzy
4188 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4189 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
4190
4191 #: mutt_ssl_gnutls.c:511
4192 msgid "Error processing certificate data"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: mutt_ssl_gnutls.c:697
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4198 msgstr "Empremta digital: %s"
4199
4200 #: mutt_ssl_gnutls.c:701
4201 #, fuzzy, c-format
4202 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4203 msgstr "Empremta digital: %s"
4204
4205 #: mutt_ssl_gnutls.c:707
4206 #, fuzzy
4207 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4208 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4209
4210 #: mutt_ssl_gnutls.c:711
4211 #, fuzzy
4212 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4213 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4214
4215 #: mutt_ssl_gnutls.c:717
4216 #, fuzzy
4217 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4218 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
4219
4220 #: mutt_ssl_gnutls.c:722
4221 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: mutt_ssl_gnutls.c:728
4225 #, fuzzy
4226 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4227 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
4228
4229 #: mutt_ssl_gnutls.c:732
4230 #, fuzzy
4231 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4232 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
4233
4234 #: mutt_tunnel.c:66
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4237 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
4238
4239 #: mutt_tunnel.c:128
4240 #, c-format
4241 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4247 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
4248
4249 # ivb (2001/12/08)
4250 # ivb  ABREUJAT!
4251 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
4252 #: mx.c:130
4253 #, c-format
4254 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4255 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
4256
4257 # ivb (2001/11/27)
4258 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
4259 #: mx.c:139
4260 #, c-format
4261 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4262 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
4263
4264 #: mx.c:222
4265 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4266 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
4267
4268 #: mx.c:229
4269 #, c-format
4270 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4271 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
4272
4273 #: mx.c:256
4274 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4275 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
4276
4277 #: mx.c:264
4278 #, c-format
4279 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4280 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
4281
4282 #: mx.c:486
4283 #, c-format
4284 msgid "Couldn't lock %s\n"
4285 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
4286
4287 #: mx.c:575
4288 #, c-format
4289 msgid "Reading %s..."
4290 msgstr "S'està llegint «%s»..."
4291
4292 #: mx.c:637
4293 #, c-format
4294 msgid "Writing %s..."
4295 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
4296
4297 #: mx.c:668
4298 #, fuzzy
4299 msgid "message(s) not deleted"
4300 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
4301
4302 #: mx.c:689
4303 #, fuzzy
4304 msgid "Can't open trash folder"
4305 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
4306
4307 #: mx.c:756
4308 #, c-format
4309 msgid "Move read messages to %s?"
4310 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
4311
4312 # ivb (2001/12/08)
4313 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
4314 #: mx.c:770 mx.c:1033
4315 #, c-format
4316 msgid "Purge %d deleted message?"
4317 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
4318
4319 #: mx.c:771 mx.c:1034
4320 #, c-format
4321 msgid "Purge %d deleted messages?"
4322 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
4323
4324 #: mx.c:790
4325 #, c-format
4326 msgid "Moving read messages to %s..."
4327 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
4328
4329 #: mx.c:843 mx.c:1024
4330 msgid "Mailbox is unchanged."
4331 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
4332
4333 #: mx.c:882
4334 #, c-format
4335 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4336 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
4337
4338 #: mx.c:885 mx.c:1077
4339 #, c-format
4340 msgid "%d kept, %d deleted."
4341 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
4342
4343 # ivb (2001/12/08)
4344 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
4345 #: mx.c:1009
4346 #, c-format
4347 msgid " Press '%s' to toggle write"
4348 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
4349
4350 # ivb (2001/12/08)
4351 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
4352 #: mx.c:1011
4353 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
4354 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
4355
4356 # ivb (2001/12/08)
4357 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
4358 #: mx.c:1014
4359 #, c-format
4360 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
4361 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
4362
4363 #: mx.c:1073
4364 msgid "Mailbox checkpointed."
4365 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
4366
4367 #: mx.c:1305
4368 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
4369 msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
4370
4371 #: mx.c:1451
4372 msgid "Support for header caching was not build in."
4373 msgstr ""
4374
4375 #: mx.c:1459
4376 #, fuzzy
4377 msgid "No mailboxes defined."
4378 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
4379
4380 # ivb (2001/11/27)
4381 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
4382 #: nntp/newsrc.c:190
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
4385 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
4386
4387 #: nntp/newsrc.c:194
4388 msgid "Cache directory not created!"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: nntp/newsrc.c:342
4392 msgid "No newsserver defined!"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: nntp/newsrc.c:356
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
4398 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
4399
4400 #: nntp/newsrc.c:645
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "Unable to open %s for reading"
4403 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
4404
4405 #: nntp/newsrc.c:650
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "Unable to lock %s"
4408 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
4409
4410 #: nntp/newsrc.c:664
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "Unable to open %s for writing"
4413 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
4414
4415 #: nntp/newsrc.c:729
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "Can't write %s"
4418 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
4419
4420 #: nntp/newsrc.c:738
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "Can't rename %s to %s"
4423 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
4424
4425 #: nntp/nntp.c:136 pop/pop.c:657 pop/pop_lib.c:349
4426 msgid "Server closed connection!"
4427 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
4428
4429 #: nntp/nntp.c:157
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "Connected to %s. Posting ok."
4432 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
4433
4434 #: nntp/nntp.c:159
4435 #, c-format
4436 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
4437 msgstr ""
4438
4439 #: nntp/nntp.c:268
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
4442 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
4443
4444 #: nntp/nntp.c:381
4445 #, c-format
4446 msgid "%s (tagged: %d) %d"
4447 msgstr ""
4448
4449 #: nntp/nntp.c:695
4450 #, fuzzy
4451 msgid "Fetching message headers..."
4452 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
4453
4454 #: nntp/nntp.c:696
4455 #, fuzzy
4456 msgid "Fetching headers from cache..."
4457 msgstr "S'està recollint el missatge..."
4458
4459 #: nntp/nntp.c:710
4460 #, fuzzy
4461 msgid "Fetching list of articles..."
4462 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
4463
4464 #: nntp/nntp.c:721
4465 #, c-format
4466 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: nntp/nntp.c:792
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "XOVER command failed: %s"
4472 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
4473
4474 #: nntp/nntp.c:854
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
4477 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
4478
4479 #: nntp/nntp.c:898
4480 #, c-format
4481 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: nntp/nntp.c:979
4485 #, c-format
4486 msgid "Article %d not found on server"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: nntp/nntp.c:1030
4490 #, fuzzy
4491 msgid "Can't post article. No connection to news server."
4492 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
4493
4494 #: nntp/nntp.c:1037
4495 #, c-format
4496 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: nntp/nntp.c:1043 nntp/nntp.c:1073
4500 #, fuzzy, c-format
4501 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
4502 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
4503
4504 # ivb (2001/11/19)
4505 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
4506 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
4507 #: nntp/nntp.c:1048 nntp/nntp.c:1078
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "Can't post article: %s"
4510 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
4511
4512 #: nntp/nntp.c:1167
4513 #, fuzzy
4514 msgid "Quitting newsgroup..."
4515 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
4516
4517 #: nntp/nntp.c:1174
4518 msgid "Mark all articles read?"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: nntp/nntp.c:1328 pop/pop.c:494 pop/pop.c:557
4522 msgid "Checking for new messages..."
4523 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
4524
4525 #: nntp/nntp.c:1340
4526 #, fuzzy
4527 msgid "Checking for new newsgroups..."
4528 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
4529
4530 #: nntp/nntp.c:1354
4531 msgid "Adding new newsgroups..."
4532 msgstr ""
4533
4534 #: nntp/nntp.c:1362 nntp/nntp.c:1433
4535 #, fuzzy
4536 msgid "Loading descriptions..."
4537 msgstr "S'està entrant..."
4538
4539 #: nntp/nntp.c:1393
4540 #, c-format
4541 msgid "Loading list from cache... %d"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: nntp/nntp.c:1419
4545 #, c-format
4546 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
4547 msgstr ""
4548
4549 #: nntp/nntp.c:1468
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "Fetching %s from server..."
4552 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
4553
4554 #: nntp/nntp.c:1520
4555 #, c-format
4556 msgid "Server %s does not support this operation!"
4557 msgstr ""
4558
4559 # ivb (2001/12/08)
4560 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
4561 #: pager.c:1374
4562 msgid "PrevPg"
4563 msgstr "RePàg"
4564
4565 # ivb (2001/12/08)
4566 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
4567 #: pager.c:1375
4568 msgid "NextPg"
4569 msgstr "AvPàg"
4570
4571 # ivb (2001/12/08)
4572 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
4573 #: pager.c:1379
4574 msgid "View Attachm."
4575 msgstr "VeuAdjnt"
4576
4577 # ivb (2001/12/08)
4578 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
4579 #: pager.c:1382 pager.c:1391
4580 msgid "Next"
4581 msgstr "Segnt"
4582
4583 #: pager.c:1783 pager.c:1811 pager.c:1841 pager.c:2075
4584 msgid "Bottom of message is shown."
4585 msgstr "El final del missatge ja és visible."
4586
4587 #: pager.c:1798 pager.c:1818 pager.c:1825 pager.c:1832
4588 msgid "Top of message is shown."
4589 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
4590
4591 #: pager.c:1893
4592 msgid "Reverse search: "
4593 msgstr "Cerca cap enrere: "
4594
4595 #: pager.c:1894
4596 msgid "Search: "
4597 msgstr "Cerca: "
4598
4599 #: pager.c:2006
4600 msgid "Help is currently being shown."
4601 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
4602
4603 #: pager.c:2036
4604 msgid "No more quoted text."
4605 msgstr "No hi ha més text citat."
4606
4607 #: pager.c:2053
4608 msgid "No more unquoted text after quoted text."
4609 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
4610
4611 #: parse.c:587
4612 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
4613 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
4614
4615 #: pattern.c:253
4616 #, c-format
4617 msgid "Error in expression: %s"
4618 msgstr "Error en l'expressió: %s"
4619
4620 #: pattern.c:258
4621 #, fuzzy, c-format
4622 msgid "Empty expression"
4623 msgstr "Error en l'expressió."
4624
4625 #: pattern.c:374
4626 #, c-format
4627 msgid "Invalid day of month: %s"
4628 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
4629
4630 #: pattern.c:386
4631 #, c-format
4632 msgid "Invalid month: %s"
4633 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
4634
4635 #: pattern.c:529
4636 #, c-format
4637 msgid "Invalid relative date: %s"
4638 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
4639
4640 #: pattern.c:542
4641 msgid "error in expression"
4642 msgstr "Error en l'expressió."
4643
4644 #: pattern.c:733 pattern.c:838
4645 #, c-format
4646 msgid "error in pattern at: %s"
4647 msgstr "Error en el patró en: %s"
4648
4649 #: pattern.c:782
4650 #, c-format
4651 msgid "%c: invalid command"
4652 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
4653
4654 #: pattern.c:787
4655 #, c-format
4656 msgid "%c: not supported in this mode"
4657 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
4658
4659 #: pattern.c:799
4660 #, c-format
4661 msgid "missing parameter"
4662 msgstr "Manca un paràmetre."
4663
4664 #: pattern.c:813
4665 #, c-format
4666 msgid "mismatched parenthesis: %s"
4667 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
4668
4669 #: pattern.c:844
4670 msgid "empty pattern"
4671 msgstr "El patró és buit."
4672
4673 #: pattern.c:1144
4674 #, c-format
4675 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
4676 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
4677
4678 #: pattern.c:1210 pattern.c:1332
4679 msgid "Compiling search pattern..."
4680 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
4681
4682 #: pattern.c:1228
4683 msgid "Executing command on matching messages..."
4684 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
4685
4686 #: pattern.c:1287
4687 msgid "No messages matched criteria."
4688 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
4689
4690 #: pattern.c:1372
4691 msgid "Search hit bottom without finding match"
4692 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
4693
4694 #: pattern.c:1383
4695 msgid "Search hit top without finding match"
4696 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
4697
4698 #: pattern.c:1405
4699 msgid "Search interrupted."
4700 msgstr "S'ha interromput la recerca."
4701
4702 #: pgp.c:90
4703 msgid "Enter PGP passphrase:"
4704 msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
4705
4706 #: pgp.c:104
4707 msgid "PGP passphrase forgotten."
4708 msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
4709
4710 #: pgp.c:340
4711 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
4712 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
4713
4714 #: pgp.c:376 pgp.c:610 pgp.c:801
4715 msgid ""
4716 "[-- End of PGP output --]\n"
4717 "\n"
4718 msgstr ""
4719 "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
4720 "\n"
4721
4722 #: pgp.c:393 pgp.c:930
4723 #, fuzzy
4724 msgid "Could not decrypt PGP message"
4725 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
4726
4727 #: pgp.c:437
4728 #, fuzzy
4729 msgid "Could not decrypt PGP message."
4730 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
4731
4732 #: pgp.c:439 pgp.c:928
4733 #, fuzzy
4734 msgid "PGP message successfully decrypted."
4735 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
4736
4737 #: pgp.c:708
4738 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
4739 msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
4740
4741 #: pgp.c:767
4742 msgid ""
4743 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
4744 "\n"
4745 msgstr ""
4746 "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
4747 "\n"
4748
4749 #: pgp.c:809 postpone.c:556
4750 msgid "Decryption failed."
4751 msgstr "El desxifratge ha fallat."
4752
4753 #: pgp.c:978
4754 msgid "Can't open PGP subprocess!"
4755 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
4756
4757 #: pgp.c:1400
4758 msgid "Can't invoke PGP"
4759 msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
4760
4761 #: pgp.c:1501
4762 #, c-format
4763 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
4764 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
4765
4766 # Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
4767 #: pgp.c:1502
4768 msgid "PGP/M(i)ME"
4769 msgstr "PGP/M(i)ME"
4770
4771 # Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
4772 #: pgp.c:1502
4773 msgid "(i)nline"
4774 msgstr "en lín(i)a"
4775
4776 # ivb (2004/08/16)
4777 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
4778 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
4779 #: pgp.c:1504
4780 msgid "esabifc"
4781 msgstr "xsgaic"
4782
4783 #: pgpinvoke.c:299
4784 msgid "Fetching PGP key..."
4785 msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
4786
4787 #: pgpkey.c:465
4788 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
4789 msgstr ""
4790 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
4791
4792 #: pgpkey.c:508
4793 #, c-format
4794 msgid "PGP keys matching <%s>."
4795 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
4796
4797 #: pgpkey.c:510
4798 #, c-format
4799 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
4800 msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
4801
4802 #: pgpkey.c:526 pgpkey.c:717
4803 msgid "Can't open /dev/null"
4804 msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
4805
4806 #: pgpkey.c:697
4807 msgid "Please enter the key ID: "
4808 msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
4809
4810 #: pgpkey.c:725
4811 msgid "Invoking pgp..."
4812 msgstr "S'està invocant «pgp»..."
4813
4814 #: pgpkey.c:750
4815 #, c-format
4816 msgid "PGP Key %s."
4817 msgstr "Clau PGP %s."
4818
4819 #: pop/pop.c:84 pop/pop_lib.c:192
4820 #, c-format
4821 msgid "Command TOP is not supported by server."
4822 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
4823
4824 #: pop/pop.c:109
4825 msgid "Can't write header to temporary file!"
4826 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
4827
4828 #: pop/pop.c:115
4829 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
4830 msgstr ""
4831
4832 #: pop/pop.c:193 pop/pop_lib.c:194
4833 #, c-format
4834 msgid "Command UIDL is not supported by server."
4835 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
4836
4837 #: pop/pop.c:238 pop/pop.c:538
4838 #, c-format
4839 msgid "%s is an invalid POP path"
4840 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
4841
4842 #: pop/pop.c:268
4843 msgid "Fetching list of messages..."
4844 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
4845
4846 #: pop/pop.c:397
4847 msgid "Can't write message to temporary file!"
4848 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
4849
4850 #: pop/pop.c:523
4851 msgid "POP host is not defined."
4852 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
4853
4854 #: pop/pop.c:582
4855 msgid "No new mail in POP mailbox."
4856 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
4857
4858 # ivb (2001/11/30)
4859 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
4860 # ivb  del servidor POP.
4861 #: pop/pop.c:591
4862 msgid "Delete messages from server?"
4863 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
4864
4865 #: pop/pop.c:593
4866 #, c-format
4867 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
4868 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
4869
4870 #: pop/pop.c:629
4871 msgid "Error while writing mailbox!"
4872 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
4873
4874 #: pop/pop.c:634
4875 #, c-format
4876 msgid "%s [%d of %d messages read]"
4877 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
4878
4879 #: pop/pop_auth.c:78
4880 msgid "Authenticating (SASL)..."
4881 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
4882
4883 #: pop/pop_auth.c:185
4884 msgid "Authenticating (APOP)..."
4885 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
4886
4887 #: pop/pop_auth.c:213
4888 msgid "APOP authentication failed."
4889 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
4890
4891 #: pop/pop_auth.c:245
4892 #, c-format
4893 msgid "Command USER is not supported by server."
4894 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
4895
4896 #: pop/pop_lib.c:190
4897 msgid "Unable to leave messages on server."
4898 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
4899
4900 #: pop/pop_lib.c:218
4901 #, c-format
4902 msgid "Error connecting to server: %s"
4903 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
4904
4905 #: pop/pop_lib.c:363
4906 msgid "Closing connection to POP server..."
4907 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
4908
4909 #: pop/pop_lib.c:523
4910 msgid "Verifying message indexes..."
4911 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
4912
4913 # ivb (2001/12/08)
4914 # ivb  ABREUJAT!
4915 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
4916 #: pop/pop_lib.c:545
4917 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
4918 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
4919
4920 #: postpone.c:170
4921 msgid "Postponed Messages"
4922 msgstr "Missatges posposats"
4923
4924 #: postpone.c:248 postpone.c:257
4925 msgid "No postponed messages."
4926 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
4927
4928 #: postpone.c:431 postpone.c:450 postpone.c:485
4929 msgid "Illegal PGP header"
4930 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
4931
4932 #: postpone.c:470
4933 msgid "Illegal S/MIME header"
4934 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
4935
4936 #: postpone.c:545
4937 msgid "Decrypting message..."
4938 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
4939
4940 #: query.c:45
4941 msgid "New Query"
4942 msgstr "Nova consulta"
4943
4944 #: query.c:46
4945 msgid "Make Alias"
4946 msgstr "Crea àlies"
4947
4948 #: query.c:47
4949 msgid "Search"
4950 msgstr "Cerca"
4951
4952 #: query.c:94
4953 msgid "Waiting for response..."
4954 msgstr "S'està esperant una resposta..."
4955
4956 #: query.c:214 query.c:240
4957 msgid "Query command not defined."
4958 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
4959
4960 #: query.c:266
4961 #, c-format
4962 msgid "Query"
4963 msgstr "Consulta"
4964
4965 #: query.c:279 query.c:300
4966 msgid "Query: "
4967 msgstr "Consulta: "
4968
4969 #: query.c:285 query.c:307
4970 #, c-format
4971 msgid "Query '%s'"
4972 msgstr "Consulta de «%s»"
4973
4974 #: recvattach.c:58
4975 msgid "Pipe"
4976 msgstr "Redirigeix"
4977
4978 #: recvattach.c:59
4979 msgid "Print"
4980 msgstr "Imprimeix"
4981
4982 #: recvattach.c:424
4983 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
4984 msgstr ""
4985
4986 #: recvattach.c:479
4987 msgid "Saving..."
4988 msgstr "S'està desant..."
4989
4990 #: recvattach.c:484 recvattach.c:564
4991 msgid "Attachment saved."
4992 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
4993
4994 # ivb (2001/12/08)
4995 # ivb  ABREUJAT!
4996 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
4997 #: recvattach.c:575
4998 #, c-format
4999 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
5000 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
5001
5002 #: recvattach.c:591
5003 msgid "Attachment filtered."
5004 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
5005
5006 #: recvattach.c:652
5007 msgid "Filter through: "
5008 msgstr "Filtra amb: "
5009
5010 #: recvattach.c:652
5011 msgid "Pipe to: "
5012 msgstr "Redirigeix a: "
5013
5014 #: recvattach.c:681
5015 #, c-format
5016 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
5017 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
5018
5019 #: recvattach.c:746
5020 msgid "Print tagged attachment(s)?"
5021 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
5022
5023 #: recvattach.c:746
5024 msgid "Print attachment?"
5025 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
5026
5027 #: recvattach.c:974
5028 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
5029 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
5030
5031 #: recvattach.c:987
5032 msgid "Attachments"
5033 msgstr "Fitxers adjunts"
5034
5035 #: recvattach.c:1023
5036 msgid "There are no subparts to show!"
5037 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
5038
5039 #: recvattach.c:1089
5040 msgid "Can't delete attachment from POP server."
5041 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
5042
5043 #: recvattach.c:1098
5044 #, fuzzy
5045 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
5046 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
5047
5048 #: recvattach.c:1107
5049 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
5050 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
5051
5052 #: recvattach.c:1122 recvattach.c:1135
5053 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
5054 msgstr ""
5055 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
5056
5057 #: recvcmd.c:42
5058 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
5059 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
5060
5061 #: recvcmd.c:204
5062 msgid "Error bouncing message!"
5063 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
5064
5065 #: recvcmd.c:205
5066 msgid "Error bouncing messages!"
5067 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
5068
5069 #: recvcmd.c:395
5070 #, c-format
5071 msgid "Can't open temporary file %s."
5072 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal «%s»."
5073
5074 #: recvcmd.c:424
5075 msgid "Forward as attachments?"
5076 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
5077
5078 # ivb (2001/12/08)
5079 # ivb  ABREUJAT!
5080 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
5081 #: recvcmd.c:438
5082 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
5083 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
5084
5085 #: recvcmd.c:557
5086 msgid "Forward MIME encapsulated?"
5087 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
5088
5089 #: recvcmd.c:563 recvcmd.c:814
5090 #, c-format
5091 msgid "Can't create %s."
5092 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
5093
5094 #: recvcmd.c:682
5095 msgid "Can't find any tagged messages."
5096 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
5097
5098 #: recvcmd.c:711 send.c:771
5099 msgid "No mailing lists found!"
5100 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
5101
5102 # ivb (2001/12/08)
5103 # ivb  ABREUJAT!
5104 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
5105 #: recvcmd.c:792
5106 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
5107 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
5108
5109 #: remailer.c:460
5110 msgid "Append"
5111 msgstr "Afig"
5112
5113 #: remailer.c:461
5114 msgid "Insert"
5115 msgstr "Insereix"
5116
5117 #: remailer.c:462
5118 msgid "Delete"
5119 msgstr "Esborra"
5120
5121 #: remailer.c:464
5122 msgid "OK"
5123 msgstr "Accepta"
5124
5125 # ivb (2001/12/07)
5126 # ivb  En aquest cas «mixmaster» és un programa.
5127 #: remailer.c:491
5128 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
5129 msgstr "No s'ha pogut obtenir «type2.list» de «mixmaster»!"
5130
5131 #: remailer.c:517
5132 msgid "Select a remailer chain."
5133 msgstr "Seleccioneu una cadena de redistribuïdors."
5134
5135 #: remailer.c:573
5136 #, c-format
5137 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
5138 msgstr "Error: No es pot usar «%s» com a redistribuïdor final d'una cadena."
5139
5140 #: remailer.c:601
5141 #, c-format
5142 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
5143 msgstr "Les cadenes de Mixmaster estan limitades a %d elements."
5144
5145 #: remailer.c:622
5146 msgid "The remailer chain is already empty."
5147 msgstr "La cadena de redistribuïdors ja és buida."
5148
5149 #: remailer.c:632
5150 msgid "You already have the first chain element selected."
5151 msgstr "Vos trobeu en el primer element de la cadena."
5152
5153 #: remailer.c:642
5154 msgid "You already have the last chain element selected."
5155 msgstr "Vos trobeu en l'últim element de la cadena."
5156
5157 #: remailer.c:678
5158 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
5159 msgstr "No es poden usar les capçaleres «Cc» i «Bcc» amb Mixmaster."
5160
5161 #: remailer.c:701
5162 msgid ""
5163 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
5164 msgstr ""
5165 "Per favor, establiu un valor adequat per «hostname» quan useu Mixmaster!"
5166
5167 #: remailer.c:733
5168 #, c-format
5169 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
5170 msgstr "Error en enviar el missatge, el procés fill ha eixit amb codi %d.\n"
5171
5172 #: remailer.c:736
5173 msgid "Error sending message."
5174 msgstr "Error en enviar el missatge."
5175
5176 # ivb (2001/12/08)
5177 # ivb  ABREUJAT!
5178 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
5179 #: rfc1524.c:151
5180 #, c-format
5181 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
5182 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
5183
5184 #: rfc1524.c:361
5185 msgid "No mailcap path specified"
5186 msgstr "No s'ha indicat cap camí a «mailcap»."
5187
5188 #: rfc1524.c:388
5189 #, c-format
5190 msgid "mailcap entry for type %s not found"
5191 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
5192
5193 #: score.c:67
5194 msgid "score: too few arguments"
5195 msgstr "score: Manquen arguments."
5196
5197 #: score.c:75
5198 msgid "score: too many arguments"
5199 msgstr "score: Sobren arguments."
5200
5201 #: send.c:284
5202 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
5203 msgstr ""
5204
5205 #: send.c:293
5206 msgid "No subject, abort?"