update gettext
[apps/madmutt.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for Mutt.
2 # Copyright (C) Johan Svedberg 2004-2005 <johan@svedberg.com>
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.10\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2005-04-09 16:01+0200\n"
9 "Last-Translator: Johan Svedberg <johan@svedberg.com>\n"
10 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: account.c:162
16 #, c-format
17 msgid "Username at %s: "
18 msgstr "Användarnamn på %s: "
19
20 #: account.c:219
21 #, c-format
22 msgid "Password for %s@%s: "
23 msgstr "Lösenord för %s@%s: "
24
25 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
26 #: recvattach.c:53
27 msgid "Exit"
28 msgstr "Avsluta"
29
30 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
31 #: postpone.c:44
32 msgid "Del"
33 msgstr "Ta bort"
34
35 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
36 msgid "Undel"
37 msgstr "Återställ"
38
39 #: alias.c:38
40 msgid "Select"
41 msgstr "Välj"
42
43 #. __STRCAT_CHECKED__
44 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
45 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
46 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
47 #: recvattach.c:57 smime.c:427
48 msgid "Help"
49 msgstr "Hjälp"
50
51 #. add a new alias
52 #: alias.c:236
53 msgid "Alias as: "
54 msgstr "Alias: "
55
56 #: alias.c:241
57 msgid "You already have an alias defined with that name!"
58 msgstr "Du har redan definierat ett alias med det namnet!"
59
60 #: alias.c:248
61 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
62 msgstr "Varning: Detta alias kommer kanske inte att fungera. Fixa det?"
63
64 #: alias.c:271
65 msgid "Address: "
66 msgstr "Adress: "
67
68 #: alias.c:279 send.c:196
69 #, c-format
70 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
71 msgstr "Fel: '%s' är ett dåligt IDN."
72
73 #: alias.c:291
74 msgid "Personal name: "
75 msgstr "Namn: "
76
77 #: alias.c:299
78 #, c-format
79 msgid "[%s = %s] Accept?"
80 msgstr "[%s = %s] Godkänn?"
81
82 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
83 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
84 msgid "Save to file: "
85 msgstr "Spara till fil: "
86
87 #: alias.c:328
88 msgid "Alias added."
89 msgstr "Lade till alias."
90
91 #: alias.c:642
92 msgid "You have no aliases!"
93 msgstr "Du saknar alias!"
94
95 #: alias.c:654
96 msgid "Aliases"
97 msgstr "Alias"
98
99 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
100 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
101 msgstr "Kan inte para ihop namnmall, fortsätt?"
102
103 #. For now, editing requires a file, no piping
104 #: attach.c:119
105 #, c-format
106 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
107 msgstr "\"compose\"-posten i mailcap kräver %%s"
108
109 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
110 #: curs_lib.c:429
111 #, c-format
112 msgid "Error running \"%s\"!"
113 msgstr "Fel uppstod vid körning av \"%s\"!"
114
115 #: attach.c:134
116 msgid "Failure to open file to parse headers."
117 msgstr "Misslyckades med att öpppna fil för att tolka huvuden."
118
119 #: attach.c:162
120 msgid "Failure to open file to strip headers."
121 msgstr "Misslyckades med att öppna fil för att ta bort huvuden."
122
123 #: attach.c:171
124 msgid "Failure to rename file."
125 msgstr "Misslyckades med att döpa om fil."
126
127 #: attach.c:184
128 #, c-format
129 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
130 msgstr "Ingen \"compose\"-post i mailcap för %s, skapar tom fil."
131
132 #. For now, editing requires a file, no piping
133 #: attach.c:240
134 #, c-format
135 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
136 msgstr "\"edit\"-posten i mailcap kräver %%s"
137
138 #: attach.c:258
139 #, c-format
140 msgid "No mailcap edit entry for %s"
141 msgstr "Ingen \"edit\"-post i mailcap för %s"
142
143 #: attach.c:410
144 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
145 msgstr "Ingen matchande mailcap-post hittades. Visar som text."
146
147 #: attach.c:422
148 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
149 msgstr "MIME-typ ej definierad. Kan inte visa bilaga."
150
151 #: attach.c:506
152 msgid "Cannot create filter"
153 msgstr "Kan inte skapa filter"
154
155 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
156 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
157 msgid "Can't create filter"
158 msgstr "Kan inte skapa filter"
159
160 #: attach.c:788
161 msgid "Write fault!"
162 msgstr "Fel vid skrivning!"
163
164 #: attach.c:1014
165 msgid "I don't know how to print that!"
166 msgstr "Jag vet inte hur det där ska skrivas ut!"
167
168 #: browser.c:49
169 msgid "Chdir"
170 msgstr "Ändra katalog"
171
172 #: browser.c:50 browser.c:62
173 msgid "Mask"
174 msgstr "Mask"
175
176 #: browser.c:58
177 msgid "List"
178 msgstr ""
179
180 #: browser.c:59
181 msgid "Subscribe"
182 msgstr ""
183
184 #: browser.c:60
185 #, fuzzy
186 msgid "Unsubscribe"
187 msgstr "Avslutar prenumeration på %s..."
188
189 #: browser.c:61 curs_main.c:399
190 msgid "Catchup"
191 msgstr ""
192
193 #: browser.c:524 browser.c:1175
194 #, c-format
195 msgid "%s is not a directory."
196 msgstr "%s är inte en katalog."
197
198 #: browser.c:687
199 msgid "Subscribed newsgroups"
200 msgstr ""
201
202 #: browser.c:689
203 #, c-format
204 msgid "Newsgroups on server [%s]"
205 msgstr ""
206
207 #: browser.c:695
208 #, c-format
209 msgid "Mailboxes [%d]"
210 msgstr "Brevlådor [%d]"
211
212 #: browser.c:701
213 #, c-format
214 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
215 msgstr "Prenumererar på [%s], filmask: %s"
216
217 #: browser.c:705
218 #, c-format
219 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
220 msgstr "Katalog [%s], filmask: %s"
221
222 #: browser.c:718
223 msgid "Can't attach a directory!"
224 msgstr "Kan inte bifoga en katalog!"
225
226 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
227 msgid "No files match the file mask"
228 msgstr "Inga filer matchar filmasken"
229
230 #: browser.c:1048
231 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
232 msgstr "Endast IMAP-brevlådor kan skapas"
233
234 #: browser.c:1067
235 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
236 msgstr "Endast IMAP-brevlådor kan döpas om"
237
238 #: browser.c:1087
239 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
240 msgstr "Endast IMAP-brevlådor kan tas bort"
241
242 #: browser.c:1094
243 #, c-format
244 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
245 msgstr "Ta bort brevlådan \"%s\"?"
246
247 #: browser.c:1107
248 msgid "Mailbox deleted."
249 msgstr "Brevlådan har tagits bort."
250
251 #: browser.c:1114
252 msgid "Mailbox not deleted."
253 msgstr "Brevlådan togs inte bort."
254
255 #: browser.c:1139
256 msgid "Chdir to: "
257 msgstr "Ändra katalog till: "
258
259 #: browser.c:1163 browser.c:1229
260 msgid "Error scanning directory."
261 msgstr "Fel vid läsning av katalog."
262
263 #: browser.c:1186
264 msgid "File Mask: "
265 msgstr "Filmask: "
266
267 #: browser.c:1254
268 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
269 msgstr "Sortera omvänt efter (d)atum, (a)lpha, (s)torlek eller i(n)te alls? "
270
271 #: browser.c:1257
272 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
273 msgstr "Sortera efter (d)atum, (a)lpha, (s)torlek eller i(n)te alls? "
274
275 #: browser.c:1258
276 msgid "dazn"
277 msgstr "dasn"
278
279 #: browser.c:1322
280 msgid "New file name: "
281 msgstr "Nytt filnamn: "
282
283 #: browser.c:1351
284 msgid "Can't view a directory"
285 msgstr "Kan inte visa en katalog"
286
287 #: browser.c:1368
288 msgid "Error trying to view file"
289 msgstr "Fel vid försök att visa fil"
290
291 #: browser.c:1450
292 #, c-format
293 msgid "Subscribe pattern: "
294 msgstr ""
295
296 #: browser.c:1452
297 #, fuzzy, c-format
298 msgid "Unsubscribe pattern: "
299 msgstr "Avslutar prenumeration på %s..."
300
301 #: browser.c:1469
302 #, fuzzy
303 msgid "No newsgroups match the mask"
304 msgstr "Inga filer matchar filmasken"
305
306 #: buffy.c:512
307 msgid "New mail in "
308 msgstr "Nytt brev i "
309
310 #: color.c:311
311 #, c-format
312 msgid "%s: color not supported by term"
313 msgstr "%s: färgen stöds inte av terminalen"
314
315 #: color.c:317
316 #, c-format
317 msgid "%s: no such color"
318 msgstr "%s: färgen saknas"
319
320 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
321 #, c-format
322 msgid "%s: no such object"
323 msgstr "%s: objektet finns inte"
324
325 #: color.c:368
326 #, c-format
327 msgid "%s: command valid only for index object"
328 msgstr "%s: kommandot är endast giltigt för index-objekt"
329
330 #: color.c:375
331 #, c-format
332 msgid "%s: too few arguments"
333 msgstr "%s: för få parametrar"
334
335 #: color.c:534
336 msgid "Missing arguments."
337 msgstr "Parametrar saknas."
338
339 #: color.c:570 color.c:580
340 msgid "color: too few arguments"
341 msgstr "color: för få parametrar"
342
343 #: color.c:605
344 msgid "mono: too few arguments"
345 msgstr "mono: för få parametrar"
346
347 #: color.c:624
348 #, c-format
349 msgid "%s: no such attribute"
350 msgstr "%s: attributet finns inte"
351
352 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
353 msgid "too few arguments"
354 msgstr "för få parametrar"
355
356 #: color.c:671 hook.c:85
357 msgid "too many arguments"
358 msgstr "för många parametrar"
359
360 #: color.c:687
361 msgid "default colors not supported"
362 msgstr "standardfärgerna stöds inte"
363
364 #: commands.c:79 mbox.c:611
365 msgid "Could not create temporary file!"
366 msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil!"
367
368 #: commands.c:91
369 msgid "Cannot create display filter"
370 msgstr "Kan inte skapa filter för visning"
371
372 #. find out whether or not the verify signature
373 #: commands.c:122
374 msgid "Verify PGP signature?"
375 msgstr "Verifiera PGP-signatur?"
376
377 #: commands.c:153
378 msgid "Could not copy message"
379 msgstr "Kunde inte kopiera meddelande"
380
381 #: commands.c:193
382 msgid "S/MIME signature successfully verified."
383 msgstr "S/MIME-signaturen verifierades framgångsrikt."
384
385 #: commands.c:195
386 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
387 msgstr "Ägarens S/MIME-certifikat matchar inte avsändarens."
388
389 #: commands.c:199 commands.c:210
390 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
391 msgstr "Varning: En del av detta meddelande har inte blivit signerat."
392
393 #: commands.c:201
394 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
395 msgstr "S/MIME-signaturen kunde INTE verifieras."
396
397 #: commands.c:207
398 msgid "PGP signature successfully verified."
399 msgstr "PGP-signaturen verifierades framgångsrikt."
400
401 #: commands.c:212
402 msgid "PGP signature could NOT be verified."
403 msgstr "PGP-signaturen kunde INTE verifieras."
404
405 #: commands.c:233
406 msgid "Command: "
407 msgstr "Kommando: "
408
409 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
410 msgid "Bounce message to: "
411 msgstr "Återsänd meddelandet till: "
412
413 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
414 msgid "Bounce tagged messages to: "
415 msgstr "Återsänd märkta meddelanden till: "
416
417 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
418 msgid "Error parsing address!"
419 msgstr "Fel vid tolkning av adress!"
420
421 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
422 #, c-format
423 msgid "Bad IDN: '%s'"
424 msgstr "Dåligt IDN: \"%s\""
425
426 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
427 #, c-format
428 msgid "Bounce message to %s"
429 msgstr "Återsänd meddelande till %s"
430
431 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
432 #, c-format
433 msgid "Bounce messages to %s"
434 msgstr "Återsänd meddelanden till %s"
435
436 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
437 msgid "Message not bounced."
438 msgstr "Meddelande återsändes inte."
439
440 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
441 msgid "Messages not bounced."
442 msgstr "Meddelanden återsändes inte."
443
444 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
445 msgid "Message bounced."
446 msgstr "Meddelande återsänt."
447
448 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
449 msgid "Messages bounced."
450 msgstr "Meddelanden återsända."
451
452 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
453 msgid "Can't create filter process"
454 msgstr "Kan inte skapa filterprocess"
455
456 #: commands.c:457
457 msgid "Pipe to command: "
458 msgstr "Öppna rör till kommando: "
459
460 #: commands.c:471
461 msgid "No printing command has been defined."
462 msgstr "Inget utskriftskommando har definierats."
463
464 #: commands.c:476
465 msgid "Print message?"
466 msgstr "Skriv ut meddelande?"
467
468 #: commands.c:476
469 msgid "Print tagged messages?"
470 msgstr "Skriv ut märkta meddelanden?"
471
472 #: commands.c:483
473 msgid "Message printed"
474 msgstr "Meddelande har skrivits ut"
475
476 #: commands.c:483
477 msgid "Messages printed"
478 msgstr "Meddelanden har skrivits ut"
479
480 #: commands.c:485
481 msgid "Message could not be printed"
482 msgstr "Meddelandet kunde inte skrivas ut"
483
484 #: commands.c:486
485 msgid "Messages could not be printed"
486 msgstr "Meddelanden kunde inte skrivas ut"
487
488 #: commands.c:496
489 msgid ""
490 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
491 "(p)am?: "
492 msgstr ""
493 "Omvänt (d)atum/(f)rån/(m)ot./(ä)re./(t)ill/t(r)åd/(o)sor./(s)tor./(p)oäng/sp"
494 "(a)m?: "
495
496 #: commands.c:499
497 msgid ""
498 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
499 "am?: "
500 msgstr ""
501 "Sortera (d)atum/(f)rån/(m)ot./(ä)re./(t)ill/t(r)åd/(o)sor./(s)tor./(p)oäng/sp"
502 "(a)m?: "
503
504 #: commands.c:500
505 msgid "dfrsotuzcp"
506 msgstr "dfmätrospa"
507
508 #: commands.c:556
509 msgid "Shell command: "
510 msgstr "Skalkommando: "
511
512 #: commands.c:697
513 #, c-format
514 msgid "Decode-save%s to mailbox"
515 msgstr "Avkoda-spara%s till brevlåda"
516
517 #: commands.c:698
518 #, c-format
519 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
520 msgstr "Avkoda-kopiera%s till brevlåda"
521
522 #: commands.c:699
523 #, c-format
524 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
525 msgstr "Dekryptera-spara%s till brevlåda"
526
527 #: commands.c:700
528 #, c-format
529 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
530 msgstr "Dekryptera-kopiera%s till brevlåda"
531
532 #: commands.c:701
533 #, c-format
534 msgid "Save%s to mailbox"
535 msgstr "Spara%s till brevlåda"
536
537 #: commands.c:701
538 #, c-format
539 msgid "Copy%s to mailbox"
540 msgstr "Kopiera%s till brevlåda"
541
542 #: commands.c:702
543 msgid " tagged"
544 msgstr " märkt"
545
546 #: commands.c:767
547 #, c-format
548 msgid "Copying to %s..."
549 msgstr "Kopierar till %s..."
550
551 #: commands.c:889
552 #, c-format
553 msgid "Convert to %s upon sending?"
554 msgstr "Konvertera till %s vid sändning?"
555
556 #: commands.c:899
557 #, c-format
558 msgid "Content-Type changed to %s."
559 msgstr "\"Content-Type\" ändrade till %s."
560
561 #: commands.c:903
562 #, c-format
563 msgid "Character set changed to %s; %s."
564 msgstr "Teckenuppsättning ändrad till %s; %s."
565
566 #: commands.c:905
567 msgid "not converting"
568 msgstr "konverterar inte"
569
570 #: commands.c:905
571 msgid "converting"
572 msgstr "konverterar"
573
574 #: compose.c:53
575 msgid "There are no attachments."
576 msgstr "Det finns inga bilagor."
577
578 #: compose.c:109 compose.c:122
579 msgid "Send"
580 msgstr "Skicka"
581
582 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
583 msgid "Abort"
584 msgstr "Avbryt"
585
586 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
587 msgid "Attach file"
588 msgstr "Bifoga fil"
589
590 #: compose.c:115 compose.c:127
591 msgid "Descrip"
592 msgstr "Beskriv"
593
594 #: compose.c:164
595 msgid "Sign, Encrypt"
596 msgstr "Signera, Kryptera"
597
598 #: compose.c:166
599 msgid "Encrypt"
600 msgstr "Kryptera"
601
602 #: compose.c:168
603 msgid "Sign"
604 msgstr "Signera"
605
606 #: compose.c:170
607 msgid "Clear"
608 msgstr "Klartext"
609
610 #: compose.c:176
611 msgid " (inline)"
612 msgstr " (infogat)"
613
614 #: compose.c:178
615 msgid " (PGP/MIME)"
616 msgstr " (PGP/MIME)"
617
618 #: compose.c:186 compose.c:191
619 #, fuzzy
620 msgid "     sign as: "
621 msgstr " signera som: "
622
623 #: compose.c:187 compose.c:192
624 msgid "<default>"
625 msgstr "<standard>"
626
627 #: compose.c:199
628 msgid "Encrypt with: "
629 msgstr "Kryptera med: "
630
631 #: compose.c:248
632 #, c-format
633 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
634 msgstr "%s [#%d] existerar inte längre!"
635
636 #: compose.c:254
637 #, c-format
638 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
639 msgstr "%s [#%d] modifierad. Uppdatera kodning?"
640
641 #: compose.c:313
642 msgid "-- Attachments"
643 msgstr "-- Bilagor"
644
645 #: compose.c:340
646 #, c-format
647 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
648 msgstr "Varning: \"%s\" är ett dåligt IDN."
649
650 #: compose.c:362
651 msgid "You may not delete the only attachment."
652 msgstr "Du får inte ta bort den enda bilagan."
653
654 #: compose.c:717 send.c:1581
655 #, c-format
656 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
657 msgstr "Dåligt IDN i \"%s\": \"%s\""
658
659 #: compose.c:799
660 msgid "Attaching selected files..."
661 msgstr "Bifogar valda filer..."
662
663 #: compose.c:811
664 #, c-format
665 msgid "Unable to attach %s!"
666 msgstr "Kunde inte bifoga %s!"
667
668 #: compose.c:834
669 msgid "Open mailbox to attach message from"
670 msgstr "Öppna brevlåda att bifoga meddelande från"
671
672 #: compose.c:842
673 #, fuzzy
674 msgid "Open newsgroup to attach message from"
675 msgstr "Öppna brevlåda att bifoga meddelande från"
676
677 #: compose.c:893
678 msgid "No messages in that folder."
679 msgstr "Inga meddelanden i den foldern."
680
681 #: compose.c:904
682 msgid "Tag the messages you want to attach!"
683 msgstr "Märk de meddelanden du vill bifoga!"
684
685 #: compose.c:934
686 msgid "Unable to attach!"
687 msgstr "Kunde inte bifoga!"
688
689 #: compose.c:984
690 msgid "Recoding only affects text attachments."
691 msgstr "Omkodning påverkar bara textbilagor."
692
693 #: compose.c:989
694 msgid "The current attachment won't be converted."
695 msgstr "Den aktiva bilagan kommer inte att bli konverterad."
696
697 #: compose.c:991
698 msgid "The current attachment will be converted."
699 msgstr "Den aktiva bilagan kommer att bli konverterad."
700
701 #: compose.c:1062
702 msgid "Invalid encoding."
703 msgstr "Ogiltig kodning."
704
705 #: compose.c:1086
706 msgid "Save a copy of this message?"
707 msgstr "Spara en kopia detta meddelande?"
708
709 #: compose.c:1142
710 msgid "Rename to: "
711 msgstr "Byt namn till: "
712
713 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
714 #, c-format
715 msgid "Can't stat %s: %s"
716 msgstr "Kan inte ta status på %s: %s"
717
718 #: compose.c:1172
719 msgid "New file: "
720 msgstr "Ny fil: "
721
722 #: compose.c:1184
723 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
724 msgstr "\"Content-Type\" har formen bas/undertyp"
725
726 #: compose.c:1190
727 #, c-format
728 msgid "Unknown Content-Type %s"
729 msgstr "Okänd \"Content-Type\" %s"
730
731 #: compose.c:1201
732 #, c-format
733 msgid "Can't create file %s"
734 msgstr "Kan inte skapa fil %s"
735
736 #: compose.c:1209
737 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
738 msgstr "Vad vi har här är ett misslyckande att skapa en bilaga."
739
740 #: compose.c:1280
741 msgid "Postpone this message?"
742 msgstr "Skjut upp det här meddelandet?"
743
744 #: compose.c:1336
745 msgid "Write message to mailbox"
746 msgstr "Skriv meddelande till brevlåda"
747
748 #: compose.c:1338
749 #, c-format
750 msgid "Writing message to %s ..."
751 msgstr "Skriver meddelande till %s ..."
752
753 #: compose.c:1347
754 msgid "Message written."
755 msgstr "Meddelande skrivet."
756
757 #: compose.c:1358
758 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
759 msgstr "S/MIME redan valt. Rensa och fortsätt? "
760
761 #: compose.c:1382
762 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
763 msgstr "PGP redan valt. Rensa och fortsätt? "
764
765 #: compress.c:202 mbox.c:519
766 msgid "Mailbox was corrupted!"
767 msgstr "Brevlådan blev skadad!"
768
769 #: compress.c:229
770 #, fuzzy, c-format
771 msgid "Decompressing %s..."
772 msgstr "Väljer %s..."
773
774 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
775 msgid "Unable to lock mailbox!"
776 msgstr "Kunde inte låsa brevlåda!"
777
778 #: compress.c:253
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "echo Decompressing %s..."
781 msgstr "Väljer %s..."
782
783 #: compress.c:264
784 #, c-format
785 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
786 msgstr ""
787
788 #: compress.c:348 compress.c:420
789 #, fuzzy, c-format
790 msgid "Compressing %s..."
791 msgstr "Kopierar till %s..."
792
793 #: compress.c:375 compress.c:450
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "echo Compressing %s..."
796 msgstr "Kopierar till %s..."
797
798 #: compress.c:380
799 #, c-format
800 msgid ""
801 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
802 "kept!\n"
803 msgstr ""
804
805 #: compress.c:422
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "Compressed-appending to %s..."
808 msgstr "Kopierar till %s..."
809
810 #: compress.c:452
811 #, c-format
812 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
813 msgstr ""
814
815 #: compress.c:459
816 #, c-format
817 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
818 msgstr ""
819
820 #: crypt.c:65
821 #, c-format
822 msgid " (current time: %c)"
823 msgstr " (aktuell tid: %c)"
824
825 #: crypt.c:71
826 #, c-format
827 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
828 msgstr "[-- %s utdata följer%s --]\n"
829
830 #: crypt.c:87
831 msgid "Passphrase(s) forgotten."
832 msgstr "Lösenfrasen glömd."
833
834 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
835 msgid "Invoking PGP..."
836 msgstr "Startar PGP..."
837
838 #: crypt.c:156
839 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
840 msgstr "Meddelande kan inte skickas infogat. Återgå till att använda PGP/MIME?"
841
842 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
843 msgid "Mail not sent."
844 msgstr "Brevet skickades inte."
845
846 #: crypt.c:385
847 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
848 msgstr "S/MIME-meddelanden utan ledtrådar till innehållet stöds ej."
849
850 #: crypt.c:588 crypt.c:627
851 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
852 msgstr "Försöker att extrahera PGP-nycklar...\n"
853
854 #. else ?
855 #: crypt.c:610 crypt.c:646
856 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
857 msgstr "Försöker att extrahera S/MIME-certifikat...\n"
858
859 #: crypt.c:762
860 msgid ""
861 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
862 "\n"
863 msgstr ""
864 "[-- Fel: Inkonsekvent \"multipart/signed\" struktur! --]\n"
865 "\n"
866
867 #: crypt.c:779
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
871 "\n"
872 msgstr ""
873 "[-- Fel: Okänt \"multipart/signed\" protokoll %s! --]\n"
874 "\n"
875
876 #: crypt.c:814
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
880 "\n"
881 msgstr ""
882 "[-- Varning: Vi kan inte verifiera %s/%s signaturer. --]\n"
883 "\n"
884
885 #. Now display the signed body
886 #: crypt.c:826
887 msgid ""
888 "[-- The following data is signed --]\n"
889 "\n"
890 msgstr ""
891 "[-- Följande data är signerat --]\n"
892 "\n"
893
894 #: crypt.c:832
895 msgid ""
896 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
897 "\n"
898 msgstr ""
899 "[-- Varning: Kan inte hitta några signaturer. --]\n"
900 "\n"
901
902 #: crypt.c:839
903 msgid ""
904 "\n"
905 "[-- End of signed data --]\n"
906 msgstr ""
907 "\n"
908 "[-- Slut på signerat data --]\n"
909
910 #: cryptglue.c:81
911 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
912 msgstr ""
913
914 #: cryptglue.c:105
915 #, fuzzy
916 msgid "Invoking S/MIME..."
917 msgstr "Startar PGP..."
918
919 #: crypt-gpgme.c:326
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
922 msgstr "fel i mönster vid: %s"
923
924 #: crypt-gpgme.c:334
925 #, c-format
926 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
927 msgstr ""
928
929 #: crypt-gpgme.c:352
930 #, c-format
931 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
932 msgstr ""
933
934 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "error allocating data object: %s\n"
937 msgstr "fel i mönster vid: %s"
938
939 #: crypt-gpgme.c:445
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "error rewinding data object: %s\n"
942 msgstr "fel i mönster vid: %s"
943
944 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "error reading data object: %s\n"
947 msgstr "fel i mönster vid: %s"
948
949 #: crypt-gpgme.c:561
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
952 msgstr "fel i mönster vid: %s"
953
954 #: crypt-gpgme.c:598
955 #, c-format
956 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
957 msgstr ""
958
959 #: crypt-gpgme.c:607
960 #, c-format
961 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
962 msgstr ""
963
964 #: crypt-gpgme.c:617
965 #, c-format
966 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
967 msgstr ""
968
969 #: crypt-gpgme.c:658
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "error encrypting data: %s\n"
972 msgstr "fel i mönster vid: %s"
973
974 #: crypt-gpgme.c:751
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "error signing data: %s\n"
977 msgstr "fel i mönster vid: %s"
978
979 #: crypt-gpgme.c:939
980 #, fuzzy
981 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
982 msgstr "Varning: En del av detta meddelande har inte blivit signerat."
983
984 #: crypt-gpgme.c:947
985 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
986 msgstr ""
987
988 #: crypt-gpgme.c:953
989 #, fuzzy
990 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
991 msgstr "Serverertifikat har utgått"
992
993 #: crypt-gpgme.c:967
994 msgid "Warning: The signature expired at: "
995 msgstr ""
996
997 #: crypt-gpgme.c:973
998 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
999 msgstr ""
1000
1001 #: crypt-gpgme.c:977
1002 #, fuzzy
1003 msgid "The CRL is not available\n"
1004 msgstr "SSL är otillgängligt."
1005
1006 #: crypt-gpgme.c:982
1007 msgid "Available CRL is too old\n"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: crypt-gpgme.c:987
1011 msgid "A policy requirement was not met\n"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: crypt-gpgme.c:995
1015 msgid "A system error occurred"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Fingerprint: "
1021 msgstr "Fingeravtryck: %s"
1022
1023 #: crypt-gpgme.c:1083
1024 msgid ""
1025 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1026 "as shown above\n"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: crypt-gpgme.c:1089
1030 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: crypt-gpgme.c:1093
1034 msgid ""
1035 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1036 "above\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: crypt-gpgme.c:1161
1040 msgid "Error getting key information: "
1041 msgstr ""
1042
1043 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1044 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1045 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1046 #. ultimate).
1047 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1048 msgid "Good signature from: "
1049 msgstr ""
1050
1051 #: crypt-gpgme.c:1176
1052 msgid "                aka: "
1053 msgstr ""
1054
1055 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1056 msgid "            created: "
1057 msgstr ""
1058
1059 #: crypt-gpgme.c:1188
1060 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1061 msgstr ""
1062
1063 #. can't decide (yellow)
1064 #: crypt-gpgme.c:1210
1065 #, fuzzy
1066 msgid "Error checking signature"
1067 msgstr "Fel vid sändning av meddelande."
1068
1069 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1070 #. such an attack by separating the meta information from the
1071 #. data.
1072 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1073 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: crypt-gpgme.c:1261
1077 #, fuzzy, c-format
1078 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1079 msgstr "Fel i kommandorad: %s\n"
1080
1081 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1082 #, fuzzy
1083 msgid ""
1084 "[-- End signature information --]\n"
1085 "\n"
1086 msgstr ""
1087 "\n"
1088 "[-- Slut på signerat data --]\n"
1089
1090 #: crypt-gpgme.c:1407
1091 #, fuzzy, c-format
1092 msgid ""
1093 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1094 "\n"
1095 msgstr "[-- Fel: kunde inte skapa tillfällig fil! --]\n"
1096
1097 #: crypt-gpgme.c:1877
1098 #, c-format
1099 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: crypt-gpgme.c:1920
1103 msgid "Error: copy data failed\n"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1107 msgid ""
1108 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1109 "\n"
1110 msgstr ""
1111 "[-- PGP-MEDDELANDE BÖRJAR --]\n"
1112 "\n"
1113
1114 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1115 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1116 msgstr "[-- START PÅ BLOCK MED PUBLIK PGP-NYCKEL --]\n"
1117
1118 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1119 msgid ""
1120 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1121 "\n"
1122 msgstr ""
1123 "[-- START PÅ PGP-SIGNERAT MEDDELANDE --]\n"
1124 "\n"
1125
1126 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1127 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1128 msgstr "[-- PGP-MEDDELANDE SLUTAR --]\n"
1129
1130 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1131 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1132 msgstr "[-- SLUT PÅ BLOCK MED PUBLIK PGP-NYCKEL --]\n"
1133
1134 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1135 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1136 msgstr "[-- SLUT PÅ PGP-SIGNERAT MEDDELANDE --]\n"
1137
1138 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1139 msgid ""
1140 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1141 "\n"
1142 msgstr ""
1143 "[-- Fel: kunde inte hitta början av PGP-meddelande! --]\n"
1144 "\n"
1145
1146 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1147 msgid ""
1148 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1149 "\n"
1150 msgstr ""
1151 "[-- Fel: missformat PGP/MIME-meddelande! --]\n"
1152 "\n"
1153
1154 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1155 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1156 msgstr "[-- Fel: kunde inte skapa tillfällig fil! --]\n"
1157
1158 #: crypt-gpgme.c:2039
1159 #, fuzzy
1160 msgid ""
1161 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1162 "\n"
1163 msgstr ""
1164 "[-- Följande data är PGP/MIME-krypterad --]\n"
1165 "\n"
1166
1167 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1168 msgid ""
1169 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1170 "\n"
1171 msgstr ""
1172 "[-- Följande data är PGP/MIME-krypterad --]\n"
1173 "\n"
1174
1175 #: crypt-gpgme.c:2062
1176 #, fuzzy
1177 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1178 msgstr "[-- Slut på PGP/MIME-krypterad data --]\n"
1179
1180 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1181 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1182 msgstr "[-- Slut på PGP/MIME-krypterad data --]\n"
1183
1184 #: crypt-gpgme.c:2101
1185 #, fuzzy
1186 msgid ""
1187 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1188 "\n"
1189 msgstr ""
1190 "[-- Följande data är S/MIME-signerad --]\n"
1191 "\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:2102
1194 #, fuzzy
1195 msgid ""
1196 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1197 "\n"
1198 msgstr ""
1199 "[-- Följande data är S/MIME-krypterad --]\n"
1200 "\n"
1201
1202 #: crypt-gpgme.c:2129
1203 #, fuzzy
1204 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1205 msgstr ""
1206 "\n"
1207 "[-- Slut på S/MIME-signerad data. --]\n"
1208
1209 #: crypt-gpgme.c:2130
1210 #, fuzzy
1211 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1212 msgstr ""
1213 "\n"
1214 "[-- Slut på S/MIME-krypterad data. --]\n"
1215
1216 #: crypt-gpgme.c:2679
1217 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: crypt-gpgme.c:2681
1221 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: crypt-gpgme.c:2686
1225 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: crypt-gpgme.c:2758
1229 msgid " aka ......: "
1230 msgstr ""
1231
1232 #: crypt-gpgme.c:2758
1233 msgid "Name ......: "
1234 msgstr ""
1235
1236 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1237 #, fuzzy
1238 msgid "[Invalid]"
1239 msgstr "Ogiltig   "
1240
1241 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "Valid From : %s\n"
1244 msgstr "Ogiltig månad: %s"
1245
1246 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "Valid To ..: %s\n"
1249 msgstr "Ogiltig månad: %s"
1250
1251 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1252 #, c-format
1253 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1257 #, c-format
1258 msgid "Key Usage .: "
1259 msgstr ""
1260
1261 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1262 #, fuzzy
1263 msgid "encryption"
1264 msgstr "Kryptera"
1265
1266 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1267 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1268 msgid ", "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1272 msgid "signing"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1276 msgid "certification"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: crypt-gpgme.c:2853
1280 #, c-format
1281 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: crypt-gpgme.c:2859
1285 #, c-format
1286 msgid "Issued By .: "
1287 msgstr ""
1288
1289 #. display only the short keyID
1290 #: crypt-gpgme.c:2875
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1293 msgstr "Nyckel-ID: 0x%s"
1294
1295 #: crypt-gpgme.c:2878
1296 #, fuzzy
1297 msgid "[Revoked]"
1298 msgstr "Återkallad   "
1299
1300 #: crypt-gpgme.c:2886
1301 #, fuzzy
1302 msgid "[Expired]"
1303 msgstr "Utgången   "
1304
1305 #: crypt-gpgme.c:2890
1306 msgid "[Disabled]"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1310 msgid "Can't create temporary file"
1311 msgstr "Kan inte skapa tillfällig fil"
1312
1313 #: crypt-gpgme.c:2971
1314 #, fuzzy
1315 msgid "Collecting data..."
1316 msgstr "Ansluter till %s..."
1317
1318 #: crypt-gpgme.c:2994
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1321 msgstr "Fel vid anslutning till server: %s"
1322
1323 #: crypt-gpgme.c:3002
1324 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1328 #, c-format
1329 msgid "Key ID: 0x%s"
1330 msgstr "Nyckel-ID: 0x%s"
1331
1332 #: crypt-gpgme.c:3088
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "gpgme_new failed: %s"
1335 msgstr "Kunde ej döpa om: %s"
1336
1337 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1338 #, c-format
1339 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1343 #, c-format
1344 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: crypt-gpgme.c:3270
1348 #, fuzzy
1349 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1350 msgstr "Alla matchande nycklar är utgångna, återkallade, eller inaktiverade."
1351
1352 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1353 #: smime.c:422
1354 msgid "Exit  "
1355 msgstr "Avsluta "
1356
1357 #. __STRCAT_CHECKED__
1358 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1359 msgid "Select  "
1360 msgstr "Välj  "
1361
1362 #. __STRCAT_CHECKED__
1363 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1364 msgid "Check key  "
1365 msgstr "Kontrollera nyckel "
1366
1367 #: crypt-gpgme.c:3321
1368 #, fuzzy
1369 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1370 msgstr "PGP-nycklar som matchar <%s>."
1371
1372 #: crypt-gpgme.c:3323
1373 #, fuzzy
1374 msgid "PGP keys matching"
1375 msgstr "PGP-nycklar som matchar <%s>."
1376
1377 #: crypt-gpgme.c:3325
1378 #, fuzzy
1379 msgid "S/MIME keys matching"
1380 msgstr "S/MIME-certifikat som matchar \"%s\"."
1381
1382 #: crypt-gpgme.c:3327
1383 #, fuzzy
1384 msgid "keys matching"
1385 msgstr "PGP-nycklar som matchar <%s>."
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3330
1388 #, c-format
1389 msgid "%s <%s>."
1390 msgstr ""
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3332
1393 #, c-format
1394 msgid "%s \"%s\"."
1395 msgstr ""
1396
1397 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1398 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1399 msgstr "Den här nyckeln kan inte användas: utgången/inaktiverad/återkallad."
1400
1401 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1402 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1403 msgstr "ID:t är utgånget/inaktiverat/återkallat."
1404
1405 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1406 msgid "ID has undefined validity."
1407 msgstr "ID:t har odefinierad giltighet."
1408
1409 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1410 msgid "ID is not valid."
1411 msgstr "ID:t är inte giltigt."
1412
1413 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1414 msgid "ID is only marginally valid."
1415 msgstr "ID:t är endast marginellt giltigt."
1416
1417 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1418 #, c-format
1419 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1420 msgstr "%s Vill du verkligen använda nyckeln?"
1421
1422 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1423 #, c-format
1424 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1425 msgstr "Söker efter nycklar som matchar \"%s\"..."
1426
1427 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1428 #, c-format
1429 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1430 msgstr "Använd nyckel-ID = \"%s\" för %s?"
1431
1432 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1433 #, c-format
1434 msgid "Enter keyID for %s: "
1435 msgstr "Ange nyckel-ID för %s: "
1436
1437 #: crypt-gpgme.c:3833
1438 #, fuzzy
1439 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1440 msgstr "PGP (k)ryptera, (s)ignera, signera s(o)m, (b)åda %s, eller (r)ensa? "
1441
1442 #: crypt-gpgme.c:3834
1443 #, fuzzy
1444 msgid "esabpfc"
1445 msgstr "ksobir"
1446
1447 #: crypt-gpgme.c:3838
1448 #, fuzzy
1449 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1450 msgstr "PGP (k)ryptera, (s)ignera, signera s(o)m, (b)åda %s, eller (r)ensa? "
1451
1452 #: crypt-gpgme.c:3839
1453 #, fuzzy
1454 msgid "esabmfc"
1455 msgstr "ksobir"
1456
1457 #. sign (a)s
1458 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1459 #. sign (a)s
1460 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1461 msgid "Sign as: "
1462 msgstr "Signera som: "
1463
1464 #: curs_lib.c:174
1465 msgid "yes"
1466 msgstr "ja"
1467
1468 #: curs_lib.c:175
1469 msgid "no"
1470 msgstr "nej"
1471
1472 #. restore blocking operation
1473 #: curs_lib.c:264
1474 #, fuzzy
1475 msgid "Exit Mutt-ng?"
1476 msgstr "Avsluta Mutt?"
1477
1478 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1479 msgid "unknown error"
1480 msgstr "okänt fel"
1481
1482 #: curs_lib.c:405
1483 msgid "Press any key to continue..."
1484 msgstr "Tryck på valfri tangent för att fortsätta..."
1485
1486 #: curs_lib.c:447
1487 msgid " ('?' for list): "
1488 msgstr " (\"?\" för lista): "
1489
1490 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1491 msgid "No mailbox is open."
1492 msgstr "Ingen brevlåda är öppen."
1493
1494 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1495 msgid "There are no messages."
1496 msgstr "Inga meddelanden."
1497
1498 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1499 msgid "Mailbox is read-only."
1500 msgstr "Brevlådan är skrivskyddad."
1501
1502 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1503 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1504 msgstr "Funktionen ej tillåten i \"bifoga-meddelande\"-läge."
1505
1506 #: curs_main.c:66
1507 msgid "No visible messages."
1508 msgstr "Inga synliga meddelanden."
1509
1510 #: curs_main.c:246
1511 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1512 msgstr "Kan inte växla till skrivläge på en skrivskyddad brevlåda!"
1513
1514 #: curs_main.c:253
1515 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1516 msgstr "Ändringarna i foldern skrivs när foldern lämnas."
1517
1518 #: curs_main.c:257
1519 msgid "Changes to folder will not be written."
1520 msgstr "Ändringarna i foldern kommer inte att skrivas."
1521
1522 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1523 msgid "Quit"
1524 msgstr "Avsluta"
1525
1526 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1527 msgid "Save"
1528 msgstr "Spara"
1529
1530 #: curs_main.c:384 query.c:43
1531 msgid "Mail"
1532 msgstr "Brev"
1533
1534 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1535 msgid "Reply"
1536 msgstr "Svara"
1537
1538 #: curs_main.c:386
1539 msgid "Group"
1540 msgstr "Grupp"
1541
1542 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1543 msgid "Post"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1547 #, fuzzy
1548 msgid "Followup"
1549 msgstr "Svara till %s%s?"
1550
1551 #: curs_main.c:497
1552 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1553 msgstr "Brevlådan har ändrats externt. Flaggor kan vara felaktiga."
1554
1555 #: curs_main.c:501
1556 msgid "New mail in this mailbox."
1557 msgstr "Nya brev i den här brevlådan."
1558
1559 #: curs_main.c:507
1560 msgid "Mailbox was externally modified."
1561 msgstr "Brevlådan har ändrats externt."
1562
1563 #: curs_main.c:632
1564 msgid "No tagged messages."
1565 msgstr "Inga märkta meddelanden."
1566
1567 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1568 msgid "Nothing to do."
1569 msgstr "Ingenting att göra."
1570
1571 #: curs_main.c:758
1572 #, fuzzy
1573 msgid "Enter Message-ID: "
1574 msgstr "Ange nyckel-ID: "
1575
1576 #: curs_main.c:766
1577 msgid "Article has no parent reference!"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: curs_main.c:786
1581 #, fuzzy
1582 msgid "Message not visible in limited view."
1583 msgstr "Första meddelandet är inte synligt i den här begränsade vyn"
1584
1585 #: curs_main.c:796
1586 #, c-format
1587 msgid "Article %s not found on server"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: curs_main.c:809
1591 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: curs_main.c:829
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Check for children of message..."
1597 msgstr "Kollar efter nya meddelanden..."
1598
1599 #: curs_main.c:860
1600 msgid "Jump to message: "
1601 msgstr "Hoppa till meddelande: "
1602
1603 #: curs_main.c:865
1604 msgid "Argument must be a message number."
1605 msgstr "Parametern måste vara ett meddelandenummer."
1606
1607 #: curs_main.c:893
1608 msgid "That message is not visible."
1609 msgstr "Det meddelandet är inte synligt."
1610
1611 #: curs_main.c:896
1612 msgid "Invalid message number."
1613 msgstr "Ogiltigt meddelandenummer."
1614
1615 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Deletion"
1618 msgstr "Radera"
1619
1620 #: curs_main.c:913
1621 msgid "Delete messages matching: "
1622 msgstr "Radera meddelanden som matchar: "
1623
1624 #: curs_main.c:935
1625 msgid "No limit pattern is in effect."
1626 msgstr "Inget avgränsande mönster är aktivt."
1627
1628 #. i18n: ask for a limit to apply
1629 #: curs_main.c:941
1630 #, c-format
1631 msgid "Limit: %s"
1632 msgstr "Gräns: %s"
1633
1634 #: curs_main.c:972
1635 msgid "Limit to messages matching: "
1636 msgstr "Visa endast meddelanden som matchar: "
1637
1638 #: curs_main.c:1002
1639 #, fuzzy
1640 msgid "Quit Mutt-ng?"
1641 msgstr "Avsluta Mutt?"
1642
1643 #: curs_main.c:1078
1644 msgid "Tag messages matching: "
1645 msgstr "Märk meddelanden som matchar: "
1646
1647 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1648 #: pager.c:2534
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Undeletion"
1651 msgstr "Återställ"
1652
1653 #: curs_main.c:1090
1654 msgid "Undelete messages matching: "
1655 msgstr "Återställ meddelanden som matchar: "
1656
1657 #: curs_main.c:1099
1658 msgid "Untag messages matching: "
1659 msgstr "Avmarkera meddelanden som matchar: "
1660
1661 #: curs_main.c:1182
1662 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1663 msgstr "Öppna brevlåda i skrivskyddat läge"
1664
1665 #: curs_main.c:1184
1666 msgid "Open mailbox"
1667 msgstr "Öppna brevlåda"
1668
1669 #: curs_main.c:1194
1670 #, fuzzy
1671 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1672 msgstr "Öppna brevlåda i skrivskyddat läge"
1673
1674 #: curs_main.c:1196
1675 msgid "Open newsgroup"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1679 #, c-format
1680 msgid "%s is not a mailbox."
1681 msgstr "%s är inte en brevlåda."
1682
1683 #: curs_main.c:1336
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1686 msgstr "Avsluta Mutt utan att spara?"
1687
1688 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1689 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1690 msgid "Threading is not enabled."
1691 msgstr "Trådning ej aktiverat."
1692
1693 #: curs_main.c:1380
1694 msgid "Thread broken"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: curs_main.c:1401
1698 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: curs_main.c:1404
1702 #, fuzzy
1703 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1704 msgstr "spara det här meddelandet för att skicka senare"
1705
1706 #: curs_main.c:1415
1707 msgid "Threads linked"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: curs_main.c:1418
1711 msgid "No thread linked"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1715 msgid "You are on the last message."
1716 msgstr "Du är på det sista meddelandet."
1717
1718 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1719 msgid "No undeleted messages."
1720 msgstr "Inga återställda meddelanden."
1721
1722 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1723 msgid "You are on the first message."
1724 msgstr "Du är på det första meddelandet."
1725
1726 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1727 msgid "Search wrapped to top."
1728 msgstr "Sökning fortsatte från början."
1729
1730 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1731 msgid "Search wrapped to bottom."
1732 msgstr "Sökning fortsatte från slutet."
1733
1734 #: curs_main.c:1625
1735 msgid "No new messages"
1736 msgstr "Inga nya meddelanden"
1737
1738 #: curs_main.c:1626
1739 msgid "No unread messages"
1740 msgstr "Inga olästa meddelanden"
1741
1742 #: curs_main.c:1627
1743 msgid " in this limited view"
1744 msgstr " i den här begränsade vyn"
1745
1746 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1747 msgid "Flagging"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1751 msgid "Toggling"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: curs_main.c:1747
1755 msgid "No more threads."
1756 msgstr "Inga fler trådar."
1757
1758 #: curs_main.c:1750
1759 msgid "You are on the first thread."
1760 msgstr "Du är på den första tråden."
1761
1762 #: curs_main.c:1822
1763 msgid "Thread contains unread messages."
1764 msgstr "Tråden innehåller olästa meddelanden."
1765
1766 #: curs_main.c:2007
1767 msgid "Editing"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: curs_main.c:2143
1771 msgid "Marking as read"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1775 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1779 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1780 msgstr ""
1781
1782 #.
1783 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1784 #. * declared "static" (sigh)
1785 #.
1786 #: edit.c:38
1787 msgid ""
1788 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1789 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1790 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1791 "~f messages\tinclude messages\n"
1792 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1793 "~h\t\tedit the message header\n"
1794 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1795 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1796 "~p\t\tprint the message\n"
1797 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1798 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1799 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1800 "~u\t\trecall the previous line\n"
1801 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1802 "~w file\t\twrite message to file\n"
1803 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1804 "~?\t\tthis message\n"
1805 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1806 msgstr ""
1807 "~~\t\tinfoga en rad som börjar med ett ~\n"
1808 "~b adresser\tlägg till adresser till Bcc:-fältet\n"
1809 "~c adresser\tlägg till adresser till Cc:-fältet\n"
1810 "~f meddelanden\tbifoga meddelanden\n"
1811 "~F meddelanden\tsamma som ~f, fast även inkludera huvuden\n"
1812 "~h\t\tredigera meddelandehuvudet\n"
1813 "~m meddelanden\tinkludera och citera meddelanden\n"
1814 "~M meddelanden\tsamma som ~m, fast inkludera huvuden\n"
1815 "~p\t\tskriv ut meddelandet\n"
1816 "~q\t\tskriv fil och avsluta redigerare\n"
1817 "~r fil\tläs in en fil till redigeraren\n"
1818 "~t adresser\tlägg till adresser till To:-fältet\n"
1819 "~u\t\thämta föregående rad\n"
1820 "~v\t\tredigera meddelande med $visual-redigeraren\n"
1821 "~w fil\tskriv meddelande till fil\n"
1822 "~x\t\tavbryt ändringar och avsluta redigerare\n"
1823 "~?\t\tdet här meddelandet\n"
1824 ".\t\tensam på en rad avslutar inmatning\n"
1825
1826 #: edit.c:177
1827 #, c-format
1828 msgid "%d: invalid message number.\n"
1829 msgstr "%d: ogiltigt meddelandenummer.\n"
1830
1831 #: edit.c:307
1832 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1833 msgstr "(Avsluta meddelande med en . på en egen rad)\n"
1834
1835 #: edit.c:361
1836 msgid "No mailbox.\n"
1837 msgstr "Ingen brevlåda.\n"
1838
1839 #: edit.c:365
1840 msgid "Message contains:\n"
1841 msgstr "Meddelande innehåller:\n"
1842
1843 #: edit.c:369 edit.c:423
1844 msgid "(continue)\n"
1845 msgstr "(fortsätt)\n"
1846
1847 #: edit.c:381
1848 msgid "missing filename.\n"
1849 msgstr "saknar filnamn.\n"
1850
1851 #: edit.c:400
1852 msgid "No lines in message.\n"
1853 msgstr "Inga rader i meddelandet.\n"
1854
1855 #: edit.c:416
1856 #, c-format
1857 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1858 msgstr "Dåligt IDN i %s: \"%s\"\n"
1859
1860 #: edit.c:434
1861 #, c-format
1862 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1863 msgstr "%s: okänt redigeringskommando (~? för hjälp)\n"
1864
1865 #: editmsg.c:68
1866 #, c-format
1867 msgid "could not create temporary folder: %s"
1868 msgstr "kunde inte skapa tillfällig folder: %s"
1869
1870 #: editmsg.c:80
1871 #, c-format
1872 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1873 msgstr "kunde inte skriva tillfällig brevfolder: %s"
1874
1875 #: editmsg.c:99
1876 #, c-format
1877 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1878 msgstr "kunde inte avkorta tillfällig brevfolder: %s"
1879
1880 #: editmsg.c:112
1881 msgid "Message file is empty!"
1882 msgstr "Meddelandefilen är tom!"
1883
1884 #: editmsg.c:118
1885 msgid "Message not modified!"
1886 msgstr "Meddelandet ej modifierat!"
1887
1888 #: editmsg.c:125
1889 #, c-format
1890 msgid "Can't open message file: %s"
1891 msgstr "Kan inte öppna meddelandefil: %s"
1892
1893 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1894 #, c-format
1895 msgid "Can't append to folder: %s"
1896 msgstr "Kan inte lägga till folder: %s"
1897
1898 #: editmsg.c:191
1899 #, c-format
1900 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1901 msgstr "Fel. Sparar tillfällig fil: %s"
1902
1903 #: flags.c:335
1904 msgid "Set flag"
1905 msgstr "Sätt flagga"
1906
1907 #: flags.c:335
1908 msgid "Clear flag"
1909 msgstr "Ta bort flagga"
1910
1911 #: handler.c:924
1912 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1913 msgstr "[-- Fel : Kan inte visa någon del av \"Multipart/Alternative\"! --]\n"
1914
1915 #: handler.c:1038
1916 #, c-format
1917 msgid "[-- Attachment #%d"
1918 msgstr "[-- Bilaga #%d"
1919
1920 #: handler.c:1049
1921 #, c-format
1922 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1923 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kodning: %s, Storlek: %s --]\n"
1924
1925 #: handler.c:1113
1926 #, c-format
1927 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1928 msgstr "[-- Automatisk visning med %s --]\n"
1929
1930 #: handler.c:1114
1931 #, c-format
1932 msgid "Invoking autoview command: %s"
1933 msgstr "Kommando för automatisk visning: %s"
1934
1935 #: handler.c:1142
1936 #, c-format
1937 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1938 msgstr "[-- Kan inte köra %s. --]\n"
1939
1940 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1941 #, c-format
1942 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1943 msgstr "[-- Automatisk visning av standardfel gällande %s --]\n"
1944
1945 #: handler.c:1209
1946 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1947 msgstr ""
1948 "[-- Fel: \"message/external-body\" har ingen åtkomsttypsparameter --]\n"
1949
1950 #: handler.c:1226
1951 #, c-format
1952 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1953 msgstr "[-- Den här %s/%s bilagan "
1954
1955 #: handler.c:1232
1956 #, c-format
1957 msgid "(size %s bytes) "
1958 msgstr "(storlek %s byte)"
1959
1960 #: handler.c:1234
1961 msgid "has been deleted --]\n"
1962 msgstr "har raderats --]\n"
1963
1964 #: handler.c:1238
1965 #, c-format
1966 msgid "[-- on %s --]\n"
1967 msgstr "[-- på %s --]\n"
1968
1969 #: handler.c:1242
1970 #, c-format
1971 msgid "[-- name: %s --]\n"
1972 msgstr "[-- namn: %s --]\n"
1973
1974 #: handler.c:1253 handler.c:1267
1975 #, c-format
1976 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1977 msgstr "[-- Den här %s/%s bilagan är inte inkluderad, --]\n"
1978
1979 #: handler.c:1255
1980 msgid ""
1981 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1982 "[-- expired. --]\n"
1983 msgstr ""
1984 "[-- och den angivna externa källan har --]\n"
1985 "[-- utgått. --]\n"
1986
1987 #: handler.c:1272
1988 #, c-format
1989 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1990 msgstr "[-- och den angivna åtkomsttypen %s stöds inte --]\n"
1991
1992 #: handler.c:1386
1993 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1994 msgstr "Fel: \"multipart/signed\" har inget protokoll."
1995
1996 #: handler.c:1397
1997 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1998 msgstr "Fel: \"multipart/encrypted\" har ingen protokollsparameter!"
1999
2000 #: handler.c:1431
2001 msgid "Unable to open temporary file!"
2002 msgstr "Kunde inte öppna tillfällig fil!"
2003
2004 #: handler.c:1489
2005 #, c-format
2006 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2007 msgstr "[-- %s/%s stöds inte "
2008
2009 #: handler.c:1494
2010 #, c-format
2011 msgid "(use '%s' to view this part)"
2012 msgstr "(använd \"%s\" för att visa den här delen)"
2013
2014 #: handler.c:1496
2015 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2016 msgstr "(\"view-attachments\" måste knytas till tangent!)"
2017
2018 #: headers.c:160
2019 #, c-format
2020 msgid "%s: unable to attach file"
2021 msgstr "%s: kunde inte bifoga fil"
2022
2023 #: help.c:253
2024 msgid "ERROR: please report this bug"
2025 msgstr "FEL: var vänlig rapportera den här buggen"
2026
2027 #: help.c:293
2028 msgid "<UNKNOWN>"
2029 msgstr "<OKÄND>"
2030
2031 #: help.c:303
2032 msgid ""
2033 "\n"
2034 "Generic bindings:\n"
2035 "\n"
2036 msgstr ""
2037 "\n"
2038 "Allmänna knytningar:\n"
2039 "\n"
2040
2041 #: help.c:307
2042 msgid ""
2043 "\n"
2044 "Unbound functions:\n"
2045 "\n"
2046 msgstr ""
2047 "\n"
2048 "Oknutna funktioner:\n"
2049 "\n"
2050
2051 #: help.c:315
2052 #, c-format
2053 msgid "Help for %s"
2054 msgstr "Hjälp för %s"
2055
2056 #: hook.c:99
2057 msgid "bad formatted command string"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: hook.c:249
2061 #, c-format
2062 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2063 msgstr "\"unhook\": Kan inte göra \"unhook *\" inifrån en \"hook\"."
2064
2065 #: hook.c:259
2066 #, c-format
2067 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2068 msgstr "\"unhook\": okänd \"hook\"-typ: %s"
2069
2070 #: hook.c:264
2071 #, c-format
2072 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2073 msgstr "\"unhook\": Kan inte ta bort en %s inifrån en %s."
2074
2075 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2076 msgid "No authenticators available"
2077 msgstr "Ingen verifieringsmetod tillgänglig"
2078
2079 #: imap/auth_anon.c:37
2080 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2081 msgstr "Verifierar (anonym)..."
2082
2083 #: imap/auth_anon.c:65
2084 msgid "Anonymous authentication failed."
2085 msgstr "Anonym verifiering misslyckades."
2086
2087 #: imap/auth_cram.c:42
2088 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2089 msgstr "Verifierar (CRAM-MD5)..."
2090
2091 #: imap/auth_cram.c:121
2092 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2093 msgstr "CRAM-MD5-verifiering misslyckades."
2094
2095 #. now begin login
2096 #: imap/auth_gss.c:98
2097 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2098 msgstr "Verifierar (GSSAPI)..."
2099
2100 #: imap/auth_gss.c:252
2101 msgid "GSSAPI authentication failed."
2102 msgstr "GSSAPI-verifiering misslyckades."
2103
2104 #: imap/auth_login.c:31
2105 msgid "LOGIN disabled on this server."
2106 msgstr "LOGIN inaktiverat på den här servern."
2107
2108 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2109 msgid "Logging in..."
2110 msgstr "Loggar in..."
2111
2112 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2113 msgid "Login failed."
2114 msgstr "Inloggning misslyckades."
2115
2116 #: imap/auth_sasl.c:89
2117 #, c-format
2118 msgid "Authenticating (%s)..."
2119 msgstr "Verifierar (%s)..."
2120
2121 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2122 msgid "SASL authentication failed."
2123 msgstr "SASL-verifiering misslyckades."
2124
2125 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2126 #, c-format
2127 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2128 msgstr "%s är en ogiltig IMAP-sökväg"
2129
2130 #: imap/browse.c:86
2131 msgid "Getting namespaces..."
2132 msgstr "Hämtar namnrymder..."
2133
2134 #: imap/browse.c:96
2135 msgid "Getting folder list..."
2136 msgstr "Hämtar folderlista..."
2137
2138 #: imap/browse.c:212
2139 msgid "No such folder"
2140 msgstr "Ingen sådan folder"
2141
2142 #: imap/browse.c:271
2143 msgid "Create mailbox: "
2144 msgstr "Skapa brevlåda: "
2145
2146 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2147 msgid "Mailbox must have a name."
2148 msgstr "Brevlådan måste ha ett namn."
2149
2150 #: imap/browse.c:283
2151 msgid "Mailbox created."
2152 msgstr "Brevlåda skapad."
2153
2154 #: imap/browse.c:312
2155 #, c-format
2156 msgid "Rename mailbox %s to: "
2157 msgstr "Döp om brevlådan %s till: "
2158
2159 #: imap/browse.c:324
2160 #, c-format
2161 msgid "Rename failed: %s"
2162 msgstr "Kunde ej döpa om: %s"
2163
2164 #: imap/browse.c:329
2165 msgid "Mailbox renamed."
2166 msgstr "Brevlåda omdöpt."
2167
2168 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2169 #: imap/command.c:290
2170 msgid "Mailbox closed"
2171 msgstr "Brevlåda stängd."
2172
2173 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2174 #. * than we previously saw
2175 #.
2176 #: imap/command.c:331
2177 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2178 msgstr "Fatalt fel. Meddelandeantalet är ur synk!"
2179
2180 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2181 #, c-format
2182 msgid "Closing connection to %s..."
2183 msgstr "Stänger anslutning till %s..."
2184
2185 #: imap/imap.c:322
2186 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2187 msgstr "Den här IMAP-servern är uråldrig. Mutt fungerar inte med den."
2188
2189 #: imap/imap.c:395
2190 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2194 msgid "Secure connection with TLS?"
2195 msgstr "Säker anslutning med TLS?"
2196
2197 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2198 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2199 msgstr "Kunde inte förhandla fram TLS-anslutning"
2200
2201 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2202 msgid "Encrypted connection unavailable"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2206 #, c-format
2207 msgid "Selecting %s..."
2208 msgstr "Väljer %s..."
2209
2210 #: imap/imap.c:697
2211 msgid "Error opening mailbox"
2212 msgstr "Fel vid öppning av brevlåda"
2213
2214 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2215 #, c-format
2216 msgid "Create %s?"
2217 msgstr "Skapa %s?"
2218
2219 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2220 #, c-format
2221 msgid "Marking %d messages deleted..."
2222 msgstr "Märker %d meddelanden som raderade..."
2223
2224 #: imap/imap.c:995
2225 msgid "Expunge failed"
2226 msgstr "Radering misslyckades"
2227
2228 #: imap/imap.c:1007
2229 #, c-format
2230 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2231 msgstr "Sparar statusflaggor för meddelanden... [%d/%d]"
2232
2233 #: imap/imap.c:1036
2234 msgid "Expunging messages from server..."
2235 msgstr "Raderar meddelanden från server..."
2236
2237 #: imap/imap.c:1041
2238 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2239 msgstr "imap_sync_mailbox: EXPUNGE misslyckades"
2240
2241 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2242 msgid "CLOSE failed"
2243 msgstr "CLOSE misslyckades"
2244
2245 #: imap/imap.c:1301
2246 #, c-format
2247 msgid "Header search without header name: %s"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: imap/imap.c:1445
2251 msgid "Bad mailbox name"
2252 msgstr "Dåligt namn på brevlåda"
2253
2254 #: imap/imap.c:1468
2255 #, c-format
2256 msgid "Subscribing to %s..."
2257 msgstr "Prenumererar på %s..."
2258
2259 #: imap/imap.c:1470
2260 #, c-format
2261 msgid "Unsubscribing to %s..."
2262 msgstr "Avslutar prenumeration på %s..."
2263
2264 #: imap/imap.c:1649
2265 #, fuzzy
2266 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2267 msgstr "Anslutning tappad. Återanslut till POP-server?"
2268
2269 #. Unable to fetch headers for lower versions
2270 #: imap/message.c:95
2271 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2272 msgstr "Kunde inte hämta huvuden från den versionen av IMAP-servern."
2273
2274 #: imap/message.c:105
2275 #, c-format
2276 msgid "Could not create temporary file %s"
2277 msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil %s"
2278
2279 #: imap/message.c:130
2280 #, c-format
2281 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2282 msgstr "Utvärderar cache... [%d/%d]"
2283
2284 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2285 #, c-format
2286 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2287 msgstr "Hämtar meddelandehuvuden... [%d/%d]"
2288
2289 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2290 msgid "Fetching message..."
2291 msgstr "Hämtar meddelande..."
2292
2293 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2294 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2295 msgstr "Brevindexet är fel. Försök att öppna brevlådan igen."
2296
2297 #: imap/message.c:528
2298 #, fuzzy
2299 msgid "Uploading message..."
2300 msgstr "Laddar upp meddelande ..."
2301
2302 #: imap/message.c:674
2303 #, c-format
2304 msgid "Copying %d messages to %s..."
2305 msgstr "Kopierar %d meddelanden till %s..."
2306
2307 #: imap/message.c:677
2308 #, c-format
2309 msgid "Copying message %d to %s..."
2310 msgstr "Kopierar meddelande %d till %s..."
2311
2312 #: imap/util.c:178
2313 msgid "Continue?"
2314 msgstr "Fortsätt?"
2315
2316 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2317 #, c-format
2318 msgid "Not available in this menu."
2319 msgstr "Inte tillgänglig i den här menyn."
2320
2321 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2324 msgstr "%s är en ogilitig POP-sökväg"
2325
2326 #: init.c:397
2327 #, c-format
2328 msgid "%s: Unknown type."
2329 msgstr "%s: Okänd typ."
2330
2331 #: init.c:682
2332 #, c-format
2333 msgid "Bad regexp: %s"
2334 msgstr "Dåligt reguljärt uttryck: %s"
2335
2336 #: init.c:860
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "ifdef: too few arguments"
2339 msgstr "%s: för få parametrar"
2340
2341 #: init.c:862
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "ifndef: too few arguments"
2344 msgstr "mono: för få parametrar"
2345
2346 #: init.c:975
2347 msgid "spam: no matching pattern"
2348 msgstr "spam: inget matchande mönster"
2349
2350 #: init.c:977
2351 msgid "nospam: no matching pattern"
2352 msgstr "nospam: inget matchande mönster"
2353
2354 #: init.c:1168
2355 msgid "alias: no address"
2356 msgstr "alias: ingen adress"
2357
2358 #: init.c:1209
2359 #, c-format
2360 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2361 msgstr "Varning: Dåligt IDN \"%s\" i alias \"%s\".\n"
2362
2363 #: init.c:1280
2364 msgid "invalid header field"
2365 msgstr "ogiltigt huvudfält"
2366
2367 #: init.c:1434
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2371 "Please report this error: \"%s\"\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: init.c:1501 init.c:1515
2375 #, c-format
2376 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: init.c:1618
2380 #, c-format
2381 msgid "%s: unknown variable"
2382 msgstr "%s: okänd variabel"
2383
2384 #: init.c:1625
2385 #, c-format
2386 msgid "prefix is illegal with reset"
2387 msgstr "prefix är otillåtet med \"reset\""
2388
2389 #: init.c:1630
2390 #, c-format
2391 msgid "value is illegal with reset"
2392 msgstr "värde är otillåtet med \"reset\""
2393
2394 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "$%s is read-only"
2397 msgstr "Brevlådan är skrivskyddad."
2398
2399 #: init.c:1767
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2402 msgstr "%s är en ogilitig POP-sökväg"
2403
2404 #: init.c:1783
2405 #, c-format
2406 msgid "%s: unknown type"
2407 msgstr "%s: okänd typ"
2408
2409 #: init.c:1842
2410 #, c-format
2411 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2412 msgstr "Fel i %s, rad %d: %s"
2413
2414 #: init.c:1864
2415 #, c-format
2416 msgid "source: errors in %s"
2417 msgstr "source: fel i %s"
2418
2419 #: init.c:1865
2420 #, c-format
2421 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2422 msgstr "source: läsningen avbruten pga för många fel i %s"
2423
2424 #: init.c:1882
2425 #, c-format
2426 msgid "source: error at %s"
2427 msgstr "source: fel vid %s"
2428
2429 #: init.c:1936
2430 #, c-format
2431 msgid "%s: unknown command"
2432 msgstr "%s: okänt kommando"
2433
2434 #: init.c:2306
2435 #, c-format
2436 msgid "Error in command line: %s\n"
2437 msgstr "Fel i kommandorad: %s\n"
2438
2439 #: init.c:2365
2440 msgid "unable to determine home directory"
2441 msgstr "kunde inte avgöra hemkatalog"
2442
2443 #: init.c:2372
2444 msgid "unable to determine username"
2445 msgstr "kunde inte avgöra användarnamn"
2446
2447 #: init.c:2592
2448 #, c-format
2449 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: init.c:2603
2453 #, c-format
2454 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: keymap.c:434
2458 msgid "Macro loop detected."
2459 msgstr "Oändlig slinga i macro upptäckt."
2460
2461 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2462 msgid "Key is not bound."
2463 msgstr "Tangenten är inte knuten."
2464
2465 #: keymap.c:653
2466 #, c-format
2467 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2468 msgstr "Tangenten är inte knuten. Tryck \"%s\" för hjälp."
2469
2470 #: keymap.c:664
2471 msgid "push: too many arguments"
2472 msgstr "push: för många parametrar"
2473
2474 #: keymap.c:692
2475 #, c-format
2476 msgid "%s: no such menu"
2477 msgstr "%s: ingen sådan meny"
2478
2479 #: keymap.c:706
2480 msgid "null key sequence"
2481 msgstr "tom tangentsekvens"
2482
2483 #: keymap.c:791
2484 msgid "bind: too many arguments"
2485 msgstr "bind: för många parametrar"
2486
2487 #: keymap.c:808
2488 #, c-format
2489 msgid "%s: no such function in map"
2490 msgstr "%s: ingen sådan funktion i tabell"
2491
2492 #: keymap.c:836
2493 msgid "macro: empty key sequence"
2494 msgstr "macro: tom tangentsekvens"
2495
2496 #: keymap.c:844
2497 msgid "macro: too many arguments"
2498 msgstr "macro: för många parametrar"
2499
2500 #: keymap.c:876
2501 msgid "exec: no arguments"
2502 msgstr "exec: inga parametrar"
2503
2504 #: keymap.c:894
2505 #, c-format
2506 msgid "%s: no such function"
2507 msgstr "%s: ingen sådan funktion"
2508
2509 #: keymap.c:915
2510 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2511 msgstr "Ange nycklar (^G för att avbryta): "
2512
2513 #: keymap.c:919
2514 #, c-format
2515 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2516 msgstr "Tecken = %s, Oktal = %o, Decimal = %d"
2517
2518 #: keymap_alldefs.h:5
2519 msgid "null operation"
2520 msgstr "effektlös operation"
2521
2522 #: keymap_alldefs.h:6
2523 msgid "end of conditional execution (noop)"
2524 msgstr "slut på villkorlig exekvering (noop)"
2525
2526 #: keymap_alldefs.h:7
2527 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2528 msgstr "tvinga visning av bilagor med \"mailcap\""
2529
2530 #: keymap_alldefs.h:8
2531 msgid "view attachment as text"
2532 msgstr "visa bilaga som text"
2533
2534 #: keymap_alldefs.h:9
2535 msgid "Toggle display of subparts"
2536 msgstr "Växla visning av underdelar"
2537
2538 #: keymap_alldefs.h:10
2539 msgid "move to the bottom of the page"
2540 msgstr "flytta till slutet av sidan"
2541
2542 #: keymap_alldefs.h:11
2543 msgid "remail a message to another user"
2544 msgstr "återsänd ett meddelande till en annan användare"
2545
2546 #: keymap_alldefs.h:12
2547 msgid "select a new file in this directory"
2548 msgstr "välj en ny fil i den här katalogen"
2549
2550 #: keymap_alldefs.h:13
2551 msgid "view file"
2552 msgstr "visa fil"
2553
2554 #: keymap_alldefs.h:14
2555 msgid "display the currently selected file's name"
2556 msgstr "visa namnet på den valda filen"
2557
2558 #: keymap_alldefs.h:15
2559 #, fuzzy
2560 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2561 msgstr "prenumerera på aktuell brevlåda (endast IMAP)"
2562
2563 #: keymap_alldefs.h:16
2564 #, fuzzy
2565 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2566 msgstr "avsluta prenumereration på aktuell brevlåda (endast IMAP)"
2567
2568 #: keymap_alldefs.h:17
2569 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2570 msgstr "växla vy av alla/prenumererade brevlådor (endast IMAP)"
2571
2572 #: keymap_alldefs.h:18
2573 msgid "list mailboxes with new mail"
2574 msgstr "lista brevlådor med nya brev"
2575
2576 #: keymap_alldefs.h:19
2577 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: keymap_alldefs.h:20
2581 msgid "change directories"
2582 msgstr "byt kataloger"
2583
2584 #: keymap_alldefs.h:21
2585 msgid "check mailboxes for new mail"
2586 msgstr "kolla brevlådor efter nya brev"
2587
2588 #: keymap_alldefs.h:22
2589 msgid "attach a file(s) to this message"
2590 msgstr "bifoga fil(er) till det här meddelandet"
2591
2592 #: keymap_alldefs.h:23
2593 msgid "attach message(s) to this message"
2594 msgstr "bifoga meddelande(n) till det här meddelandet"
2595
2596 #: keymap_alldefs.h:24
2597 #, fuzzy
2598 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2599 msgstr "bifoga meddelande(n) till det här meddelandet"
2600
2601 #: keymap_alldefs.h:25
2602 msgid "edit the BCC list"
2603 msgstr "redigera BCC-listan"
2604
2605 #: keymap_alldefs.h:26
2606 msgid "edit the CC list"
2607 msgstr "redigera CC-listan"
2608
2609 #: keymap_alldefs.h:27
2610 msgid "edit attachment description"
2611 msgstr "redigera bilagebeskrivning"
2612
2613 #: keymap_alldefs.h:28
2614 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2615 msgstr "redigera transportkodning för bilagan"
2616
2617 #: keymap_alldefs.h:29
2618 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2619 msgstr "ange en fil att spara en kopia av det här meddelandet till"
2620
2621 #: keymap_alldefs.h:30
2622 msgid "edit the file to be attached"
2623 msgstr "redigera filen som ska bifogas"
2624
2625 #: keymap_alldefs.h:31
2626 msgid "edit the from field"
2627 msgstr "redigera avsändarfältet"
2628
2629 #: keymap_alldefs.h:32
2630 msgid "edit the message with headers"
2631 msgstr "redigera meddelandet med huvuden"
2632
2633 #: keymap_alldefs.h:33
2634 msgid "edit the message"
2635 msgstr "redigera meddelandet"
2636
2637 #: keymap_alldefs.h:34
2638 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2639 msgstr "redigera bilaga med \"mailcap\"-posten"
2640
2641 #: keymap_alldefs.h:35
2642 #, fuzzy
2643 msgid "edit the newsgroups list"
2644 msgstr "redigera CC-listan"
2645
2646 #: keymap_alldefs.h:36
2647 msgid "edit the Reply-To field"
2648 msgstr "redigera Reply-To-fältet"
2649
2650 #: keymap_alldefs.h:37
2651 #, fuzzy
2652 msgid "edit the Followup-To field"
2653 msgstr "redigera Reply-To-fältet"
2654
2655 #: keymap_alldefs.h:38
2656 #, fuzzy
2657 msgid "edit the X-Comment-To field"
2658 msgstr "redigera Reply-To-fältet"
2659
2660 #: keymap_alldefs.h:39
2661 msgid "edit the subject of this message"
2662 msgstr "redigera ämnet på det här meddelandet"
2663
2664 #: keymap_alldefs.h:40
2665 msgid "edit the TO list"
2666 msgstr "redigera TO-listan"
2667
2668 #: keymap_alldefs.h:41
2669 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2670 msgstr "skapa en ny brevlåda (endast IMAP)"
2671
2672 #: keymap_alldefs.h:42
2673 msgid "edit attachment content type"
2674 msgstr "redigera \"content type\" för bilaga"
2675
2676 #: keymap_alldefs.h:43
2677 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2678 msgstr "hämta en tillfällig kopia av en bilaga"
2679
2680 #: keymap_alldefs.h:44
2681 msgid "run ispell on the message"
2682 msgstr "kör ispell på meddelandet"
2683
2684 #: keymap_alldefs.h:45
2685 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2686 msgstr "komponera ny bilaga med \"mailcap\"-post"
2687
2688 #: keymap_alldefs.h:46
2689 msgid "toggle recoding of this attachment"
2690 msgstr "växla omkodning av den här bilagan"
2691
2692 #: keymap_alldefs.h:47
2693 msgid "save this message to send later"
2694 msgstr "spara det här meddelandet för att skicka senare"
2695
2696 #: keymap_alldefs.h:48
2697 msgid "rename/move an attached file"
2698 msgstr "byt namn på/flytta en bifogad fil"
2699
2700 #: keymap_alldefs.h:49
2701 msgid "send the message"
2702 msgstr "skicka meddelandet"
2703
2704 #: keymap_alldefs.h:50
2705 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2706 msgstr "växla dispositionen mellan integrerat/bifogat"
2707
2708 #: keymap_alldefs.h:51
2709 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2710 msgstr "växla om fil ska tas bort efter att den har sänts"
2711
2712 #: keymap_alldefs.h:52
2713 msgid "update an attachment's encoding info"
2714 msgstr "uppdatera en bilagas kodningsinformation"
2715
2716 #: keymap_alldefs.h:53
2717 msgid "write the message to a folder"
2718 msgstr "skriv meddelandet till en folder"
2719
2720 #: keymap_alldefs.h:54
2721 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2722 msgstr "kopiera ett meddelande till en fil/brevlåda"
2723
2724 #: keymap_alldefs.h:55
2725 msgid "create an alias from a message sender"
2726 msgstr "skapa ett alias från avsändaren av ett meddelande"
2727
2728 #: keymap_alldefs.h:56
2729 msgid "move entry to bottom of screen"
2730 msgstr "flytta post till slutet av skärmen"
2731
2732 #: keymap_alldefs.h:57
2733 msgid "move entry to middle of screen"
2734 msgstr "flytta post till mitten av skärmen"
2735
2736 #: keymap_alldefs.h:58
2737 msgid "move entry to top of screen"
2738 msgstr "flytta post till början av skärmen"
2739
2740 #: keymap_alldefs.h:59
2741 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2742 msgstr "skapa avkodad (text/plain) kopia"
2743
2744 #: keymap_alldefs.h:60
2745 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2746 msgstr "skapa avkodad kopia (text/plain) och radera"
2747
2748 #: keymap_alldefs.h:61
2749 msgid "delete the current entry"
2750 msgstr "radera den aktuella posten"
2751
2752 #: keymap_alldefs.h:62
2753 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2754 msgstr "radera den aktuella brevlådan (endast för IMAP)"
2755
2756 #: keymap_alldefs.h:63
2757 msgid "delete all messages in subthread"
2758 msgstr "radera alla meddelanden i undertråd"
2759
2760 #: keymap_alldefs.h:64
2761 msgid "delete all messages in thread"
2762 msgstr "radera alla meddelanden i tråd"
2763
2764 #: keymap_alldefs.h:65
2765 msgid "display full address of sender"
2766 msgstr "visa avsändarens fullständiga adress"
2767
2768 #: keymap_alldefs.h:66
2769 msgid "display message and toggle header weeding"
2770 msgstr "visa meddelande och växla rensning av huvud"
2771
2772 #: keymap_alldefs.h:67
2773 msgid "display a message"
2774 msgstr "visa ett meddelande"
2775
2776 #: keymap_alldefs.h:68
2777 msgid "edit the raw message"
2778 msgstr "ändra i själva meddelandet"
2779
2780 #: keymap_alldefs.h:69
2781 msgid "delete the char in front of the cursor"
2782 msgstr "radera tecknet före markören"
2783
2784 #: keymap_alldefs.h:70
2785 msgid "move the cursor one character to the left"
2786 msgstr "flytta markören ett tecken till vänster"
2787
2788 #: keymap_alldefs.h:71
2789 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2790 msgstr "flytta markören till början av ordet"
2791
2792 #: keymap_alldefs.h:72
2793 msgid "jump to the beginning of the line"
2794 msgstr "hoppa till början av raden"
2795
2796 #: keymap_alldefs.h:73
2797 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2798 msgstr "rotera bland inkomna brevlådor"
2799
2800 #: keymap_alldefs.h:74
2801 msgid "complete filename or alias"
2802 msgstr "komplettera filnamn eller alias"
2803
2804 #: keymap_alldefs.h:75
2805 msgid "complete address with query"
2806 msgstr "komplettera adress med fråga"
2807
2808 #: keymap_alldefs.h:76
2809 msgid "delete the char under the cursor"
2810 msgstr "radera tecknet under markören"
2811
2812 #: keymap_alldefs.h:77
2813 msgid "jump to the end of the line"
2814 msgstr "hoppa till slutet av raden"
2815
2816 #: keymap_alldefs.h:78
2817 msgid "move the cursor one character to the right"
2818 msgstr "flytta markören ett tecken till höger"
2819
2820 #: keymap_alldefs.h:79
2821 msgid "move the cursor to the end of the word"
2822 msgstr "flytta markören till slutet av ordet"
2823
2824 #: keymap_alldefs.h:80
2825 msgid "scroll down through the history list"
2826 msgstr "rulla ner genom historielistan"
2827
2828 #: keymap_alldefs.h:81
2829 msgid "scroll up through the history list"
2830 msgstr "rulla upp genom historielistan"
2831
2832 #: keymap_alldefs.h:82
2833 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2834 msgstr "radera tecknen från markören till slutet på raden"
2835
2836 #: keymap_alldefs.h:83
2837 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2838 msgstr "radera tecknen från markören till slutet på ordet"
2839
2840 #: keymap_alldefs.h:84
2841 msgid "delete all chars on the line"
2842 msgstr "radera alla tecken på raden"
2843
2844 #: keymap_alldefs.h:85
2845 msgid "delete the word in front of the cursor"
2846 msgstr "radera ordet framför markören"
2847
2848 #: keymap_alldefs.h:86
2849 msgid "quote the next typed key"
2850 msgstr "citera nästa tryckta tangent"
2851
2852 #: keymap_alldefs.h:87
2853 msgid "transpose character under cursor with previous"
2854 msgstr "byt tecknet under markören med föregående"
2855
2856 #: keymap_alldefs.h:88
2857 msgid "capitalize the word"
2858 msgstr "skriv ordet med versaler"
2859
2860 #: keymap_alldefs.h:89
2861 msgid "convert the word to lower case"
2862 msgstr "konvertera ordet till gemener"
2863
2864 #: keymap_alldefs.h:90
2865 msgid "convert the word to upper case"
2866 msgstr "konvertera ordet till versaler"
2867
2868 #: keymap_alldefs.h:91
2869 msgid "enter a muttrc command"
2870 msgstr "ange ett muttrc-kommando"
2871
2872 #: keymap_alldefs.h:92
2873 msgid "enter a file mask"
2874 msgstr "ange en filmask"
2875
2876 #: keymap_alldefs.h:93
2877 msgid "exit this menu"
2878 msgstr "avsluta den här menyn"
2879
2880 #: keymap_alldefs.h:94
2881 msgid "filter attachment through a shell command"
2882 msgstr "filtrera bilaga genom ett skalkommando"
2883
2884 #: keymap_alldefs.h:95
2885 msgid "move to the first entry"
2886 msgstr "flytta till den första posten"
2887
2888 #: keymap_alldefs.h:96
2889 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2890 msgstr "växla ett meddelandes \"important\"-flagga"
2891
2892 #: keymap_alldefs.h:97
2893 #, fuzzy
2894 msgid "followup to newsgroup"
2895 msgstr "Svara till %s%s?"
2896
2897 #: keymap_alldefs.h:98
2898 msgid "forward to newsgroup"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: keymap_alldefs.h:99
2902 msgid "forward a message with comments"
2903 msgstr "vidarebefordra ett meddelande med kommentarer"
2904
2905 #: keymap_alldefs.h:100
2906 msgid "select the current entry"
2907 msgstr "välj den aktuella posten"
2908
2909 #: keymap_alldefs.h:101
2910 #, fuzzy
2911 msgid "get all children of the current message"
2912 msgstr "Du är på det första meddelandet."
2913
2914 #: keymap_alldefs.h:102
2915 #, fuzzy
2916 msgid "get message with Message-Id"
2917 msgstr "redigera meddelandet med huvuden"
2918
2919 #: keymap_alldefs.h:103
2920 #, fuzzy
2921 msgid "get parent of the current message"
2922 msgstr "Du är på det första meddelandet."
2923
2924 #: keymap_alldefs.h:104
2925 msgid "reply to all recipients"
2926 msgstr "svara till alla mottagare"
2927
2928 #: keymap_alldefs.h:105
2929 msgid "scroll down 1/2 page"
2930 msgstr "rulla ner en halv sida"
2931
2932 #: keymap_alldefs.h:106
2933 msgid "scroll up 1/2 page"
2934 msgstr "rulla upp en halv sida"
2935
2936 #: keymap_alldefs.h:107
2937 msgid "this screen"
2938 msgstr "den här skärmen"
2939
2940 #: keymap_alldefs.h:108
2941 msgid "jump to an index number"
2942 msgstr "hoppa till ett indexnummer"
2943
2944 #: keymap_alldefs.h:109
2945 msgid "move to the last entry"
2946 msgstr "flytta till den sista posten"
2947
2948 #: keymap_alldefs.h:110
2949 msgid "reply to specified mailing list"
2950 msgstr "svara till angiven sändlista"
2951
2952 #: keymap_alldefs.h:111
2953 #, fuzzy
2954 msgid "load active file from NNTP server"
2955 msgstr "hämta brev från POP-server"
2956
2957 #: keymap_alldefs.h:112
2958 msgid "execute a macro"
2959 msgstr "kör ett makro"
2960
2961 #: keymap_alldefs.h:113
2962 msgid "compose a new mail message"
2963 msgstr "komponera ett nytt brevmeddelande"
2964
2965 #: keymap_alldefs.h:114
2966 msgid "break the thread in two"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: keymap_alldefs.h:115
2970 msgid "open a different folder"
2971 msgstr "öppna en annan folder"
2972
2973 #: keymap_alldefs.h:116
2974 msgid "open a different folder in read only mode"
2975 msgstr "öppna en annan folder i skrivskyddat läge"
2976
2977 #: keymap_alldefs.h:117
2978 #, fuzzy
2979 msgid "open a different newsgroup"
2980 msgstr "öppna en annan folder"
2981
2982 #: keymap_alldefs.h:118
2983 #, fuzzy
2984 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
2985 msgstr "öppna en annan folder i skrivskyddat läge"
2986
2987 #: keymap_alldefs.h:119
2988 msgid "clear a status flag from a message"
2989 msgstr "rensa en statusflagga från ett meddelande"
2990
2991 #: keymap_alldefs.h:120
2992 msgid "delete messages matching a pattern"
2993 msgstr "radera meddelanden som matchar ett mönster"
2994
2995 #: keymap_alldefs.h:121
2996 #, fuzzy
2997 msgid "reconstruct thread containing current message"
2998 msgstr "Tråden innehåller olästa meddelanden."
2999
3000 #: keymap_alldefs.h:122
3001 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3002 msgstr "tvinga hämtning av brev från IMAP-server"
3003
3004 #: keymap_alldefs.h:123
3005 msgid "retrieve mail from POP server"
3006 msgstr "hämta brev från POP-server"
3007
3008 #: keymap_alldefs.h:124
3009 msgid "move to the first message"
3010 msgstr "flytta till det första meddelandet"
3011
3012 #: keymap_alldefs.h:125
3013 msgid "move to the last message"
3014 msgstr "flytta till det sista meddelandet"
3015
3016 #: keymap_alldefs.h:126
3017 msgid "show only messages matching a pattern"
3018 msgstr "visa endast meddelanden som matchar ett mönster"
3019
3020 #: keymap_alldefs.h:127
3021 #, fuzzy
3022 msgid "link tagged message to the current one"
3023 msgstr "Återsänd märkta meddelanden till: "
3024
3025 #: keymap_alldefs.h:128
3026 msgid "jump to the next new message"
3027 msgstr "hoppa till nästa nya meddelande"
3028
3029 #: keymap_alldefs.h:129
3030 msgid "jump to the next new or unread message"
3031 msgstr "hoppa till nästa nya eller olästa meddelande"
3032
3033 #: keymap_alldefs.h:130
3034 msgid "jump to the next subthread"
3035 msgstr "hoppa till nästa undertråd"
3036
3037 #: keymap_alldefs.h:131
3038 msgid "jump to the next thread"
3039 msgstr "hoppa till nästa tråd"
3040
3041 #: keymap_alldefs.h:132
3042 msgid "move to the next undeleted message"
3043 msgstr "flytta till nästa icke raderade meddelande"
3044
3045 #: keymap_alldefs.h:133
3046 msgid "jump to the next unread message"
3047 msgstr "hoppa till nästa olästa meddelande"
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:134
3050 msgid "jump to parent message in thread"
3051 msgstr "hoppa till första meddelandet i tråden"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:135
3054 msgid "jump to previous thread"
3055 msgstr "hoppa till föregående tråd"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:136
3058 msgid "jump to previous subthread"
3059 msgstr "hoppa till föregående undertråd"
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:137
3062 msgid "move to the previous undeleted message"
3063 msgstr "flytta till föregående icke raderade meddelande"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:138
3066 msgid "jump to the previous new message"
3067 msgstr "hoppa till föregående nya meddelande"
3068
3069 #: keymap_alldefs.h:139
3070 msgid "jump to the previous new or unread message"
3071 msgstr "hoppa till föregående nya eller olästa meddelande"
3072
3073 #: keymap_alldefs.h:140
3074 msgid "jump to the previous unread message"
3075 msgstr "hoppa till föregående olästa meddelande"
3076
3077 #: keymap_alldefs.h:141
3078 msgid "mark the current thread as read"
3079 msgstr "märk den aktuella tråden som läst"
3080
3081 #: keymap_alldefs.h:142
3082 msgid "mark the current subthread as read"
3083 msgstr "märk den aktuella undertråden som läst"
3084
3085 #: keymap_alldefs.h:143
3086 msgid "set a status flag on a message"
3087 msgstr "sätt en statusflagga på ett meddelande"
3088
3089 #: keymap_alldefs.h:144
3090 msgid "save changes to mailbox"
3091 msgstr "spara ändringar av brevlåda"
3092
3093 #: keymap_alldefs.h:145
3094 msgid "tag messages matching a pattern"
3095 msgstr "märk meddelanden som matchar ett mönster"
3096
3097 #: keymap_alldefs.h:146
3098 msgid "undelete messages matching a pattern"
3099 msgstr "återställ meddelanden som matchar ett mönster"
3100
3101 #: keymap_alldefs.h:147
3102 msgid "untag messages matching a pattern"
3103 msgstr "avmarkera meddelanden som matchar ett mönster"
3104
3105 #: keymap_alldefs.h:148
3106 msgid "move to the middle of the page"
3107 msgstr "flytta till mitten av sidan"
3108
3109 #: keymap_alldefs.h:149
3110 msgid "move to the next entry"
3111 msgstr "flytta till nästa post"
3112
3113 #: keymap_alldefs.h:150
3114 msgid "scroll down one line"
3115 msgstr "rulla ner en rad"
3116
3117 #: keymap_alldefs.h:151
3118 msgid "move to the next page"
3119 msgstr "flytta till nästa sida"
3120
3121 #: keymap_alldefs.h:152
3122 msgid "jump to the bottom of the message"
3123 msgstr "hoppa till slutet av meddelandet"
3124
3125 #: keymap_alldefs.h:153
3126 msgid "toggle display of quoted text"
3127 msgstr "växla visning av citerad text"
3128
3129 #: keymap_alldefs.h:154
3130 msgid "skip beyond quoted text"
3131 msgstr "hoppa över citerad text"
3132
3133 #: keymap_alldefs.h:155
3134 msgid "jump to the top of the message"
3135 msgstr "hoppa till början av meddelandet"
3136
3137 #: keymap_alldefs.h:156
3138 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3139 msgstr "skicka meddelandet/bilagan genom rör till ett skalkommando"
3140
3141 #: keymap_alldefs.h:157
3142 #, fuzzy
3143 msgid "post message to newsgroup"
3144 msgstr "Återsänd meddelande till %s"
3145
3146 #: keymap_alldefs.h:158
3147 msgid "move to the previous entry"
3148 msgstr "flytta till föregående post"
3149
3150 #: keymap_alldefs.h:159
3151 msgid "scroll up one line"
3152 msgstr "rulla upp en rad"
3153
3154 #: keymap_alldefs.h:160
3155 msgid "move to the previous page"
3156 msgstr "flytta till föregående sida"
3157
3158 #: keymap_alldefs.h:161
3159 msgid "print the current entry"
3160 msgstr "skriv ut den aktuella posten"
3161
3162 #: keymap_alldefs.h:162
3163 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: keymap_alldefs.h:163
3167 msgid "query external program for addresses"
3168 msgstr "fråga ett externt program efter adresser"
3169
3170 #: keymap_alldefs.h:164
3171 msgid "append new query results to current results"
3172 msgstr "lägg till nya förfrågningsresultat till aktuellt resultat"
3173
3174 #: keymap_alldefs.h:165
3175 msgid "save changes to mailbox and quit"
3176 msgstr "spara ändringar till brevlåda och avsluta"
3177
3178 #: keymap_alldefs.h:166
3179 msgid "recall a postponed message"
3180 msgstr "återkalla ett uppskjutet meddelande"
3181
3182 #: keymap_alldefs.h:167
3183 msgid "clear and redraw the screen"
3184 msgstr "rensa och rita om skärmen"
3185
3186 #: keymap_alldefs.h:168
3187 msgid "{internal}"
3188 msgstr "{internt}"
3189
3190 #: keymap_alldefs.h:169
3191 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3192 msgstr "döp om den aktuella brevlådan (endast för IMAP)"
3193
3194 #: keymap_alldefs.h:170
3195 msgid "reply to a message"
3196 msgstr "svara på ett meddelande"
3197
3198 #: keymap_alldefs.h:171
3199 msgid "use the current message as a template for a new one"
3200 msgstr "använd det aktuella meddelande som mall för ett nytt"
3201
3202 #: keymap_alldefs.h:172
3203 msgid "save message/attachment to a file"
3204 msgstr "spara meddelande/bilaga till fil"
3205
3206 #: keymap_alldefs.h:173
3207 msgid "search for a regular expression"
3208 msgstr "sök efter ett reguljärt uttryck"
3209
3210 #: keymap_alldefs.h:174
3211 msgid "search backwards for a regular expression"
3212 msgstr "sök bakåt efter ett reguljärt uttryck"
3213
3214 #: keymap_alldefs.h:175
3215 msgid "search for next match"
3216 msgstr "sök efter nästa matchning"
3217
3218 #: keymap_alldefs.h:176
3219 msgid "search for next match in opposite direction"
3220 msgstr "sök efter nästa matchning i motsatt riktning"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:177
3223 msgid "toggle search pattern coloring"
3224 msgstr "växla färg på sökmönster"
3225
3226 #: keymap_alldefs.h:178
3227 msgid "invoke a command in a subshell"
3228 msgstr "starta ett kommando i ett underskal"
3229
3230 #: keymap_alldefs.h:179
3231 msgid "sort messages"
3232 msgstr "sortera meddelanden"
3233
3234 #: keymap_alldefs.h:180
3235 msgid "sort messages in reverse order"
3236 msgstr "sortera meddelanden i omvänd ordning"
3237
3238 #: keymap_alldefs.h:181
3239 #, fuzzy
3240 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3241 msgstr "avmarkera meddelanden som matchar ett mönster"
3242
3243 #: keymap_alldefs.h:182
3244 msgid "tag the current entry"
3245 msgstr "märk den aktuella posten"
3246
3247 #: keymap_alldefs.h:183
3248 msgid "apply next function to tagged messages"
3249 msgstr "applicera nästa funktion på märkta meddelanden"
3250
3251 #: keymap_alldefs.h:184
3252 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3253 msgstr "applicera nästa funktion ENDAST på märkta meddelanden"
3254
3255 #: keymap_alldefs.h:185
3256 msgid "tag the current subthread"
3257 msgstr "märk den aktuella undertråden"
3258
3259 #: keymap_alldefs.h:186
3260 msgid "tag the current thread"
3261 msgstr "märk den aktuella tråden"
3262
3263 #: keymap_alldefs.h:187
3264 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3265 msgstr "växla ett meddelandes \"nytt\" flagga"
3266
3267 #: keymap_alldefs.h:188
3268 #, fuzzy
3269 msgid "toggle view of read messages"
3270 msgstr "hoppa till föregående nya eller olästa meddelande"
3271
3272 #: keymap_alldefs.h:189
3273 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3274 msgstr "växla huruvida brevlådan ska skrivas om"
3275
3276 #: keymap_alldefs.h:190
3277 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3278 msgstr "växla bläddring över brevlådor eller alla filer"
3279
3280 #: keymap_alldefs.h:191
3281 msgid "move to the top of the page"
3282 msgstr "flytta till början av sidan"
3283
3284 #: keymap_alldefs.h:192
3285 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: keymap_alldefs.h:193
3289 msgid "undelete the current entry"
3290 msgstr "återställ den aktuella posten"
3291
3292 #: keymap_alldefs.h:194
3293 msgid "undelete all messages in thread"
3294 msgstr "återställ all meddelanden i tråden"
3295
3296 #: keymap_alldefs.h:195
3297 msgid "undelete all messages in subthread"
3298 msgstr "återställ alla meddelanden i undertråden"
3299
3300 #: keymap_alldefs.h:196
3301 #, fuzzy
3302 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3303 msgstr "avmarkera meddelanden som matchar ett mönster"
3304
3305 #: keymap_alldefs.h:197
3306 msgid "show the Mutt version number and date"
3307 msgstr "visa Mutts versionsnummer och datum"
3308
3309 #: keymap_alldefs.h:198
3310 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3311 msgstr "visa bilaga med \"mailcap\"-posten om nödvändigt"
3312
3313 #: keymap_alldefs.h:199
3314 msgid "show MIME attachments"
3315 msgstr "visa MIME-bilagor"
3316
3317 #: keymap_alldefs.h:200
3318 msgid "display the keycode for a key press"
3319 msgstr "visa tangentkoden för en tangenttryckning"
3320
3321 #: keymap_alldefs.h:201
3322 msgid "show currently active limit pattern"
3323 msgstr "visa aktivt begränsningsmönster"
3324
3325 #: keymap_alldefs.h:202
3326 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3327 msgstr "komprimera/expandera aktuell tråd"
3328
3329 #: keymap_alldefs.h:203
3330 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3331 msgstr "komprimera/expandera alla trådar"
3332
3333 #: keymap_alldefs.h:204
3334 #, fuzzy
3335 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3336 msgstr "rulla upp en halv sida"
3337
3338 #: keymap_alldefs.h:205
3339 #, fuzzy
3340 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3341 msgstr "rulla ner en halv sida"
3342
3343 #: keymap_alldefs.h:206
3344 msgid "go down to next mailbox"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: keymap_alldefs.h:207
3348 #, fuzzy
3349 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3350 msgstr "Ingen brevlåda med nya brev."
3351
3352 #: keymap_alldefs.h:208
3353 #, fuzzy
3354 msgid "go to previous mailbox"
3355 msgstr "Fel vid öppning av brevlåda"
3356
3357 #: keymap_alldefs.h:209
3358 #, fuzzy
3359 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3360 msgstr "Ingen brevlåda med nya brev."
3361
3362 #: keymap_alldefs.h:210
3363 #, fuzzy
3364 msgid "open hilighted mailbox"
3365 msgstr "Återöppnar brevlåda..."
3366
3367 #: keymap_alldefs.h:211
3368 msgid "attach a PGP public key"
3369 msgstr "bifoga en publik nyckel (PGP)"
3370
3371 #: keymap_alldefs.h:212
3372 msgid "show PGP options"
3373 msgstr "visa PGP-flaggor"
3374
3375 #: keymap_alldefs.h:213
3376 msgid "mail a PGP public key"
3377 msgstr "skicka en publik nyckel (PGP)"
3378
3379 #: keymap_alldefs.h:214
3380 msgid "verify a PGP public key"
3381 msgstr "verifiera en publik nyckel (PGP)"
3382
3383 #: keymap_alldefs.h:215
3384 msgid "view the key's user id"
3385 msgstr "visa nyckelns användaridentitet"
3386
3387 #: keymap_alldefs.h:216
3388 msgid "check for classic pgp"
3389 msgstr "kolla efter klassisk pgp"
3390
3391 #: keymap_alldefs.h:217
3392 msgid "Accept the chain constructed"
3393 msgstr "Godkänn den konstruerade kedjan"
3394
3395 #: keymap_alldefs.h:218
3396 msgid "Append a remailer to the chain"
3397 msgstr "Lägg till en \"remailer\" till kedjan"
3398
3399 #: keymap_alldefs.h:219
3400 msgid "Insert a remailer into the chain"
3401 msgstr "Infoga en \"remailer\" i kedjan"
3402
3403 #: keymap_alldefs.h:220
3404 msgid "Delete a remailer from the chain"
3405 msgstr "Radera en \"remailer\" från kedjan"
3406
3407 #: keymap_alldefs.h:221
3408 msgid "Select the previous element of the chain"
3409 msgstr "Välj föregående element i kedjan"
3410
3411 #: keymap_alldefs.h:222
3412 msgid "Select the next element of the chain"
3413 msgstr "Välj nästa element i kedjan"
3414
3415 #: keymap_alldefs.h:223
3416 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3417 msgstr "skicka meddelandet genom en \"mixmaster remailer\" kedja"
3418
3419 #: keymap_alldefs.h:224
3420 msgid "make decrypted copy and delete"
3421 msgstr "skapa avkrypterad kopia och radera"
3422
3423 #: keymap_alldefs.h:225
3424 msgid "make decrypted copy"
3425 msgstr "skapa avkrypterad kopia"
3426
3427 #: keymap_alldefs.h:226
3428 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3429 msgstr "rensa lösenfras(er) från minnet"
3430
3431 #: keymap_alldefs.h:227
3432 msgid "extract supported public keys"
3433 msgstr "extrahera stödda publika nycklar"
3434
3435 #: keymap_alldefs.h:228
3436 msgid "show S/MIME options"
3437 msgstr "visa S/MIME-flaggor"
3438
3439 #: main.c:77
3440 #, fuzzy
3441 msgid ""
3442 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3443 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3444 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3445 msgstr ""
3446 "För att kontakta utvecklarna, var vänlig skicka brev till <mutt-dev@mutt."
3447 "org>.\n"
3448 "För att rapportera ett fel, var vänlig använd verktyget flea(1).\n"
3449
3450 #: main.c:82
3451 #, fuzzy
3452 msgid ""
3453 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3454 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3455 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3456 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3457 msgstr ""
3458 "Upphovsrätt (C) 1996-2001 Michael R. Elkins med fler.\n"
3459 "Mutt levereras HELT UTAN GARANTI; för detaljer kör `mutt -vv'.\n"
3460 "Mutt är fri mjukvara, och du är välkommen att sprida det vidare\n"
3461 "under vissa villkor; kör `mutt -vv' för detaljer.\n"
3462
3463 #: main.c:88
3464 #, fuzzy
3465 msgid ""
3466 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3467 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3468 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3469 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3470 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3471 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3472 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3473 "\n"
3474 "Copyright (C) 2005:\n"
3475 "  Parts were written/modified by:\n"
3476 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3477 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3478 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3479 "\n"
3480 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3481 "fixes, and suggestions.\n"
3482 "\n"
3483 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3484 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3485 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3486 "    (at your option) any later version.\n"
3487 "\n"
3488 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3489 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3490 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3491 "    GNU General Public License for more details.\n"
3492 "\n"
3493 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3494 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3495 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3496 "1301, USA.\n"
3497 msgstr ""
3498 "Upphovsrätt (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
3499 "Upphovsrätt (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3500 "Upphovsrätt (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3501 "Upphovsrätt (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3502 "Upphovsrätt (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3503 "Upphovsrätt (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3504 "Upphovsrätt (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3505 "\n"
3506 "Många ej nämnda personer har bidragit med kod, fixar och förslag.\n"
3507 "\n"
3508 "    Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
3509 "    informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
3510 "    originaltexten.\n"
3511 "\n"
3512 "    Detta program är fri mjukvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
3513 "    modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
3514 "    av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
3515 "    någon senare version.\n"
3516 "\n"
3517 "    Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
3518 "    UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
3519 "    SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
3520 "    General Public License för ytterligare information.\n"
3521 "    Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
3522 "    tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software \n"
3523 "    Foundation,Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, "
3524 "USA.\n"
3525
3526 #: main.c:132
3527 #, fuzzy
3528 msgid ""
3529 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3530 "<file> ]\n"
3531 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3532 "[...]\n"
3533 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3534 "[...]\n"
3535 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3536 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3537 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3538 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3539 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3540 "       muttng -v[v]\n"
3541 "\n"
3542 "options:\n"
3543 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3544 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3545 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3546 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3547 msgstr ""
3548 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] [ -m <typ> ] [ -f "
3549 "<fil> ]\n"
3550 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -Q <variabel> [ -Q "
3551 "<variabel> ] [...]\n"
3552 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3553 "[...]\n"
3554 "       mutt [ -nx ] [ -e <kommando> ] [ -a <fil> ] [ -F <fil> ] [ -H <fil> ] "
3555 "[ -i <fil> ] [ -s <ämne> ] [ -b <adress> ] [ -c <adress> ] <adress> [ ... ]\n"
3556 "       mutt [ -n ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -p\n"
3557 "       mutt -v[v]\n"
3558 "\n"
3559 "options:\n"
3560 "  -A <alias>\texpandera det givna aliaset\n"
3561 "  -a <fil>\tbifoga en fil till meddelandet\n"
3562 "  -b <adress>\tange en \"blind carbon-copy\" (BCC) adress\n"
3563 "  -c <adress>\tange en \"carbon-copy\" (CC) adress\n"
3564 "  -e <kommando>\tange ett kommando som ska köras efter initiering\n"
3565 "  -f <fil>\tange vilken brevlåda som ska läsas\n"
3566 "  -F <fil>\tange en alternativ muttrc-fil\n"
3567 "  -H <fil>\tange en filmall att läsa huvud från\n"
3568 "  -i <fil>\tange en fil som Mutt ska inkludera i svaret\n"
3569 "  -m <typ>\tange standardtyp för brevlådan\n"
3570 "  -n\t\tgör så att Mutt inte läser systemets Muttrc\n"
3571 "  -p\t\tåterkalla ett uppskjutet meddelande\n"
3572 "  -Q <variabel>\tundersök värdet på en konfigurationsvariabel\n"
3573 "  -R\t\töppna brevlåda i skrivskyddat läge\n"
3574 "  -s <ämne>\tange ett ämne (måste vara inom citationstecken om det "
3575 "innehåller blanksteg)\n"
3576 "  -v\t\tvisa version och definitioner vid kompileringen\n"
3577 "  -x\t\tsimulera mailx's sändläge\n"
3578 "  -y\t\tvälj en brevlåda specifierad i din \"mailboxes\"-lista\n"
3579 "  -z\t\tavsluta omedelbart om det inte finns några meddelanden i brevlådan\n"
3580 "  -Z\t\töppna den första foldern med ett nytt meddelande, avsluta omedelbart "
3581 "om inget finns\n"
3582 "  -h\t\tden här hjälptexten"
3583
3584 #: main.c:147
3585 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: main.c:149
3589 #, fuzzy
3590 msgid ""
3591 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3592 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3593 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3594 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3595 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3596 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3597 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3598 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3599 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3600 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3601 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3602 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3603 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3604 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3605 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3606 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3607 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3608 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3609 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3610 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3611 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3612 "  -h\t\tthis help message"
3613 msgstr ""
3614 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] [ -m <typ> ] [ -f "
3615 "<fil> ]\n"
3616 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -Q <variabel> [ -Q "
3617 "<variabel> ] [...]\n"
3618 "       mutt [ -nR ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3619 "[...]\n"
3620 "       mutt [ -nx ] [ -e <kommando> ] [ -a <fil> ] [ -F <fil> ] [ -H <fil> ] "
3621 "[ -i <fil> ] [ -s <ämne> ] [ -b <adress> ] [ -c <adress> ] <adress> [ ... ]\n"
3622 "       mutt [ -n ] [ -e <kommando> ] [ -F <fil> ] -p\n"
3623 "       mutt -v[v]\n"
3624 "\n"
3625 "options:\n"
3626 "  -A <alias>\texpandera det givna aliaset\n"
3627 "  -a <fil>\tbifoga en fil till meddelandet\n"
3628 "  -b <adress>\tange en \"blind carbon-copy\" (BCC) adress\n"
3629 "  -c <adress>\tange en \"carbon-copy\" (CC) adress\n"
3630 "  -e <kommando>\tange ett kommando som ska köras efter initiering\n"
3631 "  -f <fil>\tange vilken brevlåda som ska läsas\n"
3632 "  -F <fil>\tange en alternativ muttrc-fil\n"
3633 "  -H <fil>\tange en filmall att läsa huvud från\n"
3634 "  -i <fil>\tange en fil som Mutt ska inkludera i svaret\n"
3635 "  -m <typ>\tange standardtyp för brevlådan\n"
3636 "  -n\t\tgör så att Mutt inte läser systemets Muttrc\n"
3637 "  -p\t\tåterkalla ett uppskjutet meddelande\n"
3638 "  -Q <variabel>\tundersök värdet på en konfigurationsvariabel\n"
3639 "  -R\t\töppna brevlåda i skrivskyddat läge\n"
3640 "  -s <ämne>\tange ett ämne (måste vara inom citationstecken om det "
3641 "innehåller blanksteg)\n"
3642 "  -v\t\tvisa version och definitioner vid kompileringen\n"
3643 "  -x\t\tsimulera mailx's sändläge\n"
3644 "  -y\t\tvälj en brevlåda specifierad i din \"mailboxes\"-lista\n"
3645 "  -z\t\tavsluta omedelbart om det inte finns några meddelanden i brevlådan\n"
3646 "  -Z\t\töppna den första foldern med ett nytt meddelande, avsluta omedelbart "
3647 "om inget finns\n"
3648 "  -h\t\tden här hjälptexten"
3649
3650 #: main.c:238
3651 #, fuzzy
3652 msgid "Compile Options:"
3653 msgstr ""
3654 "\n"
3655 "Kompileringsval:"
3656
3657 #: main.c:465
3658 msgid "Built-In Defaults:"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: main.c:493
3662 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: main.c:513
3666 msgid "Error initializing terminal."
3667 msgstr "Fel vid initiering av terminalen."
3668
3669 #: main.c:635
3670 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3671 msgstr "DEBUG var inte valt vid kompilering. Ignoreras.\n"
3672
3673 #: main.c:800
3674 #, c-format
3675 msgid "%s does not exist. Create it?"
3676 msgstr "%s finns inte. Skapa den?"
3677
3678 #: main.c:804
3679 #, c-format
3680 msgid "Can't create %s: %s."
3681 msgstr "Kan inte skapa %s: %s."
3682
3683 #: main.c:844
3684 msgid "No recipients specified.\n"
3685 msgstr "Inga mottagare angivna.\n"
3686
3687 #: main.c:920
3688 #, c-format
3689 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3690 msgstr "%s: kunde inte bifoga fil.\n"
3691
3692 #: main.c:937
3693 msgid "No mailbox with new mail."
3694 msgstr "Ingen brevlåda med nya brev."
3695
3696 #: main.c:956
3697 msgid "No incoming mailboxes defined."
3698 msgstr "Inga inkommande brevlådor definierade."
3699
3700 #: main.c:991
3701 msgid "Mailbox is empty."
3702 msgstr "Brevlådan är tom."
3703
3704 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3705 #, c-format
3706 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3707 msgstr "Läser %s... %d (%d%%)"
3708
3709 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3710 msgid "Mailbox is corrupt!"
3711 msgstr "Brevlådan är trasig!"
3712
3713 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3714 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3715 msgstr "Fatalt fel! Kunde inte öppna brevlådan igen!"
3716
3717 #: mbox.c:628
3718 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3719 msgstr ""
3720 "sync: mbox modifierad, men inga modifierade meddelanden! (rapportera det här "
3721 "felet)"
3722
3723 #: mbox.c:665
3724 #, c-format
3725 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3726 msgstr "Skriver meddelanden... %d (%d%%)"
3727
3728 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3729 #. * change/deleted message
3730 #.
3731 #: mbox.c:768
3732 msgid "Committing changes..."
3733 msgstr "Skriver ändringar..."
3734
3735 #: mbox.c:799
3736 #, c-format
3737 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3738 msgstr "Skrivning misslyckades! Sparade del av brevlåda i %s"
3739
3740 #: mbox.c:857
3741 msgid "Could not reopen mailbox!"
3742 msgstr "Kunde inte återöppna brevlåda!"
3743
3744 #: mbox.c:912
3745 msgid "Reopening mailbox..."
3746 msgstr "Återöppnar brevlåda..."
3747
3748 #: mbox.c:1126
3749 msgid "Can't write message"
3750 msgstr "Kan inte skriva meddelande"
3751
3752 #: menu.c:411
3753 msgid "Jump to: "
3754 msgstr "Hoppa till: "
3755
3756 #: menu.c:418
3757 msgid "Invalid index number."
3758 msgstr "Ogiltigt indexnummer."
3759
3760 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3761 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3762 msgid "No entries."
3763 msgstr "Inga poster."
3764
3765 #: menu.c:440
3766 msgid "You cannot scroll down farther."
3767 msgstr "Du kan inte rulla längre ner."
3768
3769 #: menu.c:457
3770 msgid "You cannot scroll up farther."
3771 msgstr "Du kan inte rulla längre upp."
3772
3773 #: menu.c:494
3774 msgid "You are on the first page."
3775 msgstr "Du är på den första sidan."
3776
3777 #: menu.c:495
3778 msgid "You are on the last page."
3779 msgstr "Du är på den sista sidan."
3780
3781 #: menu.c:612
3782 msgid "You are on the last entry."
3783 msgstr "Du är på den sista posten."
3784
3785 #: menu.c:622
3786 msgid "You are on the first entry."
3787 msgstr "Du är på den första posten."
3788
3789 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3790 msgid "Search for: "
3791 msgstr "Sök efter: "
3792
3793 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3794 msgid "Reverse search for: "
3795 msgstr "Sök i omvänd ordning efter: "
3796
3797 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3798 msgid "No search pattern."
3799 msgstr "Inget sökmönster."
3800
3801 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3802 msgid "Not found."
3803 msgstr "Hittades inte."
3804
3805 #: menu.c:839
3806 msgid "No tagged entries."
3807 msgstr "Inga märkta poster."
3808
3809 #: menu.c:944
3810 msgid "Search is not implemented for this menu."
3811 msgstr "Sökning är inte implementerad för den här menyn."
3812
3813 #: menu.c:949
3814 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3815 msgstr "Hoppning är inte implementerad för dialoger."
3816
3817 #: menu.c:987
3818 msgid "Tagging is not supported."
3819 msgstr "Märkning stöds inte."
3820
3821 #: mh.c:637 mh.c:874
3822 #, c-format
3823 msgid "Reading %s... %d"
3824 msgstr "Läser %s... %d"
3825
3826 #: mh.c:1146
3827 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3828 msgstr "maildir_commit_message(): kunde inte sätta tid på fil"
3829
3830 #: muttlib.c:825
3831 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3832 msgstr "Filen är en katalog, spara i den? [(j)a, n(ej), (a)lla]"
3833
3834 #: muttlib.c:826
3835 msgid "yna"
3836 msgstr "jna"
3837
3838 #: muttlib.c:843
3839 msgid "File is a directory, save under it?"
3840 msgstr "Filen är en katalog, spara i den?"
3841
3842 #: muttlib.c:849
3843 msgid "File under directory: "
3844 msgstr "Fil i katalog: "
3845
3846 #: muttlib.c:860
3847 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3848 msgstr "Filen finns, skriv (ö)ver, (l)ägg till, eller (a)vbryt?"
3849
3850 #: muttlib.c:860
3851 msgid "oac"
3852 msgstr "öla"
3853
3854 #: muttlib.c:1188
3855 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3856 msgstr "Kan inte spara meddelande till POP-brevlåda."
3857
3858 #: muttlib.c:1196
3859 #, fuzzy
3860 msgid "Can't save message to newsserver."
3861 msgstr "Kan inte redigera meddelande på POP-servern."
3862
3863 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3864 #: muttlib.c:1206
3865 #, c-format
3866 msgid "Append messages to %s?"
3867 msgstr "Lägg till meddelanden till %s?"
3868
3869 #: muttlib.c:1216
3870 #, c-format
3871 msgid "%s is not a mailbox!"
3872 msgstr "%s är inte en brevlåda!"
3873
3874 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3875 #, c-format
3876 msgid "Connection to %s closed"
3877 msgstr "Anslutning till %s stängd"
3878
3879 #: mutt_socket.c:246
3880 msgid "SSL is unavailable."
3881 msgstr "SSL är otillgängligt."
3882
3883 #: mutt_socket.c:275
3884 msgid "Preconnect command failed."
3885 msgstr "\"Preconnect\"-kommandot misslyckades."
3886
3887 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3888 #, c-format
3889 msgid "Error talking to %s (%s)"
3890 msgstr "Fel uppstod vid förbindelsen till %s (%s)"
3891
3892 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3893 #, c-format
3894 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3895 msgstr "Dåligt IDN \"%s\"."
3896
3897 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3898 #, c-format
3899 msgid "Looking up %s..."
3900 msgstr "Slår upp %s..."
3901
3902 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3903 #, c-format
3904 msgid "Could not find the host \"%s\""
3905 msgstr "Kunde inte hitta värden \"%s\""
3906
3907 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3908 #, c-format
3909 msgid "Connecting to %s..."
3910 msgstr "Ansluter till %s..."
3911
3912 #: mutt_socket.c:489
3913 #, c-format
3914 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3915 msgstr "Kunde inte ansluta till %s (%s)."
3916
3917 #: mutt_ssl.c:167
3918 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3919 msgstr "Misslyckades med att hitta tillräckligt med slumptal på ditt system"
3920
3921 #: mutt_ssl.c:192
3922 #, c-format
3923 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3924 msgstr "Fyller slumptalscentral: %s...\n"
3925
3926 #: mutt_ssl.c:198
3927 #, c-format
3928 msgid "%s has insecure permissions!"
3929 msgstr "%s har osäkra rättigheter!"
3930
3931 #: mutt_ssl.c:218
3932 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3933 msgstr "SSL inaktiverat på grund av bristen på slumptal"
3934
3935 #: mutt_ssl.c:309
3936 msgid "I/O error"
3937 msgstr "I/O-fel"
3938
3939 #: mutt_ssl.c:318
3940 #, c-format
3941 msgid "SSL failed: %s"
3942 msgstr "SSL misslyckades: %s"
3943
3944 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
3945 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
3946 msgid "Unable to get certificate from peer"
3947 msgstr "Kunde inte hämta certifikat från \"peer\""
3948
3949 #: mutt_ssl.c:334
3950 #, c-format
3951 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3952 msgstr "SSL-anslutning använder %s (%s)"
3953
3954 #: mutt_ssl.c:416
3955 msgid "Unknown"
3956 msgstr "Okänd"
3957
3958 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
3959 #, c-format
3960 msgid "[unable to calculate]"
3961 msgstr "[kan inte beräkna]"
3962
3963 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
3964 msgid "[invalid date]"
3965 msgstr "[ogiltigt datum]"
3966
3967 #: mutt_ssl.c:527
3968 msgid "Server certificate is not yet valid"
3969 msgstr "Servercertifikat är inte giltigt än"
3970
3971 #: mutt_ssl.c:533
3972 msgid "Server certificate has expired"
3973 msgstr "Serverertifikat har utgått"
3974
3975 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
3976 msgid "This certificate belongs to:"
3977 msgstr "Det här certifikatet tillhör:"
3978
3979 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
3980 msgid "This certificate was issued by:"
3981 msgstr "Det här certifikatet utfärdades av:"
3982
3983 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
3984 #, c-format
3985 msgid "This certificate is valid"
3986 msgstr "Det här certifikatet är giltigt"
3987
3988 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
3989 #, c-format
3990 msgid "   from %s"
3991 msgstr "   från %s"
3992
3993 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
3994 #, c-format
3995 msgid "     to %s"
3996 msgstr "     till %s"
3997
3998 #: mutt_ssl.c:624
3999 #, c-format
4000 msgid "Fingerprint: %s"
4001 msgstr "Fingeravtryck: %s"
4002
4003 #: mutt_ssl.c:626
4004 msgid "SSL Certificate check"
4005 msgstr "Kontroll av SSL-certifikat"
4006
4007 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
4008 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4009 msgstr "(f)örkasta, (g)odkänn den här gången, godkänn (v)arje gång"
4010
4011 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
4012 msgid "roa"
4013 msgstr "fgv"
4014
4015 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
4016 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4017 msgstr "(f)örkasta, (g)odkänn den här gången"
4018
4019 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
4020 msgid "ro"
4021 msgstr "fg"
4022
4023 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
4024 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4025 msgstr "Varning: kunde inte spara certifikat"
4026
4027 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
4028 msgid "Certificate saved"
4029 msgstr "Certifikat sparat"
4030
4031 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
4032 #, c-format
4033 msgid "gnutls_global_init: %s"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
4037 msgid "Error: no TLS socket open"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4041 #, c-format
4042 msgid "tls_socket_read (%s)"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4046 #, c-format
4047 msgid "tls_socket_write (%s)"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4051 #, c-format
4052 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4056 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4060 #, c-format
4061 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4062 msgstr ""
4063
4064 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4065 #, c-format
4066 msgid "gnutls_handshake: %s"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4070 #, fuzzy, c-format
4071 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4072 msgstr "SSL-anslutning använder %s (%s)"
4073
4074 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4075 #, c-format
4076 msgid "Certificate verification error (%s)"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4080 #, fuzzy
4081 msgid "Certificate is not X.509"
4082 msgstr "Servercertifikat är inte giltigt än"
4083
4084 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4085 #, fuzzy
4086 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4087 msgstr "Fel vid initiering av terminalen."
4088
4089 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4090 msgid "Error processing certificate data"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4096 msgstr "Fingeravtryck: %s"
4097
4098 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4101 msgstr "Fingeravtryck: %s"
4102
4103 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4104 #, fuzzy
4105 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4106 msgstr "Servercertifikat är inte giltigt än"
4107
4108 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4109 #, fuzzy
4110 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4111 msgstr "Serverertifikat har utgått"
4112
4113 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4114 #, fuzzy
4115 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4116 msgstr "Serverertifikat har utgått"
4117
4118 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4119 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4123 #, fuzzy
4124 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4125 msgstr "Servercertifikat är inte giltigt än"
4126
4127 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4128 #, fuzzy
4129 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4130 msgstr "Kontroll av SSL-certifikat"
4131
4132 #: mutt_tunnel.c:65
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4135 msgstr "Ansluter till %s..."
4136
4137 #: mutt_tunnel.c:127
4138 #, c-format
4139 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4143 #, fuzzy, c-format
4144 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4145 msgstr "Fel uppstod vid förbindelsen till %s (%s)"
4146
4147 #: mx.c:132
4148 #, c-format
4149 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4150 msgstr "Låsningsantal överskridet, ta bort låsning för %s?"
4151
4152 #: mx.c:141
4153 #, c-format
4154 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4155 msgstr "Kan inte \"dotlock\" %s.\n"
4156
4157 #: mx.c:224
4158 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4159 msgstr "Maxtiden överskreds när \"fcntl\"-låsning försöktes!"
4160
4161 #: mx.c:231
4162 #, c-format
4163 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4164 msgstr "Väntar på fcntl-låsning... %d"
4165
4166 #: mx.c:258
4167 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4168 msgstr "Maxtiden överskreds när \"flock\"-låsning försöktes!"
4169
4170 #: mx.c:266
4171 #, c-format
4172 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4173 msgstr "Väntar på \"flock\"-försök... %d"
4174
4175 #: mx.c:488
4176 #, c-format
4177 msgid "Couldn't lock %s\n"
4178 msgstr "Kunde inte låsa %s\n"
4179
4180 #: mx.c:577
4181 #, c-format
4182 msgid "Reading %s..."
4183 msgstr "Läser %s..."
4184
4185 #: mx.c:639
4186 #, c-format
4187 msgid "Writing %s..."
4188 msgstr "Skriver %s..."
4189
4190 #: mx.c:670
4191 #, fuzzy
4192 msgid "message(s) not deleted"
4193 msgstr "Meddelanden återsändes inte."
4194
4195 #: mx.c:691
4196 #, fuzzy
4197 msgid "Can't open trash folder"
4198 msgstr "Kan inte lägga till folder: %s"
4199
4200 #: mx.c:758
4201 #, c-format
4202 msgid "Move read messages to %s?"
4203 msgstr "Flytta lästa meddelanden till %s?"
4204
4205 #: mx.c:772 mx.c:1027
4206 #, c-format
4207 msgid "Purge %d deleted message?"
4208 msgstr "Rensa %d raderat meddelande?"
4209
4210 #: mx.c:773 mx.c:1028
4211 #, c-format
4212 msgid "Purge %d deleted messages?"
4213 msgstr "Rensa %d raderade meddelanden?"
4214
4215 #: mx.c:792
4216 #, c-format
4217 msgid "Moving read messages to %s..."
4218 msgstr "Flyttar lästa meddelanden till %s..."
4219
4220 #: mx.c:845 mx.c:1018
4221 msgid "Mailbox is unchanged."
4222 msgstr "Brevlåda är oförändrad."
4223
4224 #: mx.c:884
4225 #, c-format
4226 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4227 msgstr "%d behölls, %d flyttades, %d raderades."
4228
4229 #: mx.c:887 mx.c:1071
4230 #, c-format
4231 msgid "%d kept, %d deleted."
4232 msgstr "%d behölls, %d raderades."
4233
4234 #: mx.c:1003
4235 #, c-format
4236 msgid " Press '%s' to toggle write"
4237 msgstr " Tryck \"%s\" för att växla skrivning"
4238
4239 #: mx.c:1005
4240 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
4241 msgstr "Använd \"toggle-write\" för att återaktivera skrivning!"
4242
4243 #: mx.c:1008
4244 #, c-format
4245 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
4246 msgstr "Brevlåda är märkt som ej skrivbar. %s"
4247
4248 #: mx.c:1067
4249 msgid "Mailbox checkpointed."
4250 msgstr "Brevlåda är synkroniserad."
4251
4252 #: mx.c:1296
4253 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
4254 msgstr "Heltalsöverflödning -- kan inte allokera minne."
4255
4256 #: nntp/newsrc.c:190
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
4259 msgstr "%s finns inte. Skapa den?"
4260
4261 #: nntp/newsrc.c:194
4262 msgid "Cache directory not created!"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: nntp/newsrc.c:344
4266 msgid "No newsserver defined!"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: nntp/newsrc.c:358
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
4272 msgstr "%s är en ogilitig POP-sökväg"
4273
4274 #: nntp/newsrc.c:647
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "Unable to open %s for reading"
4277 msgstr "Kunde inte öppna tillfällig fil!"
4278
4279 #: nntp/newsrc.c:652
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "Unable to lock %s"
4282 msgstr "Kunde inte bifoga %s!"
4283
4284 #: nntp/newsrc.c:666
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "Unable to open %s for writing"
4287 msgstr "Kunde inte öppna tillfällig fil!"
4288
4289 #: nntp/newsrc.c:731
4290 #, fuzzy, c-format
4291 msgid "Can't write %s"
4292 msgstr "Kan inte skapa %s."
4293
4294 #: nntp/newsrc.c:740
4295 #, fuzzy, c-format
4296 msgid "Can't rename %s to %s"
4297 msgstr "Kan inte skapa %s: %s."
4298
4299 #: nntp/nntp.c:134 pop/pop.c:656 pop/pop_lib.c:350
4300 msgid "Server closed connection!"
4301 msgstr "Servern stängde förbindelsen!"
4302